A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


  10880.  150- “Zulme itaat insanın helak oluşuna ve saltanatının ortadan kalkışına sebep olur. ” (c. 4, s. 258)

  10881.  151- “Zulümde isyan vardır. ” (c. 4, s. 401)

  10882.  152- “Halkın helak oluşu zulümdedir. ” (c. 4, s. 402)

  10883.  153- “Her kim zulmederse, zulmü kendisini helak eder. ” (c. 5, s. 174)

  10884.  154- “Mülküne (sahip olduğu şeye) zulmeden kimsenin helak oluşu büyük olur. ” (c. 5, s. 213)

  10885.  155- “Velayet ve saltanatı zulmeden kimsenin devleti yok olur. ” (c. 5, s. 280)

  10886.  156- “Zulmeden kimsenin ömrü parçalanır/kısalır. ” (c. 5, s. 154)

  10887.  157- “Zulümle amel eden kimsenin Allah helak oluşunu hızlandırır. ” (c. 5, s. 355)

  10888.  158- “İnsanlar, hakimiyetinde zulmeden kimsenin, helak oluşunu temenni eder. ” (c. 5, s. 359)

  10889.  159- “Davranışları kötü, sahip olduğu her şeye zulmeden, zorbalık yoluna koyulan ve saldırganlık eden kimseye eyvahlar olsun!” (c. 6, s. 227)

  10890.  160- “Büyük insanları kendine zulmetmeye tamahlandırma. ” (c. 6, s. 274)

  10891.  161- “Zalimin hükmünde hayır yoktur. ” (c. 6, s. 391)

  10892.  162- “Hakimin zulmünden daha korkunç bir zulüm yoktur. ” (c. 6, s. 375)

  10893.  163- “İnsanların zulmünden güvende olmadıkları kimse, Allah’ın azabından güvende olamaz. ” (c. 6, s. 428)

  10894.  164- “Zulmü sebebiyle övülen kimse aldatılmıştır. ” (c. 5, s. 273)

  10895.  165- “Zulümden sakınmak adaletin gereklerindendir. ” (c. 6, s. 26)

 

556- Züht

 

  10896.  1- “Züht servettir. ” (c. 1, s. 44)

  10897.  2- “Rahatlık zühttedir. . ” (c. 1, s. 90)

  10898.  3- “Züht dinin meyvesidir. ” (c. 1, s. 113)

  10899.  4- “Züht yakinin meyvesidir. ” (c. 1, s. 125)

  10900.  5- “Züht dinin aslıdır. ” (c. 1, s. 131)

  10901.  6- “Züht yakinin temelidir. ” (c. 1, s. 139)

  10902.  7- “Züht karlı bir ticarettir. ” (c. 1, s. 147)

  10903.  8- “Züht ihlaslı kimselerin huyudur. ” (c. 1, s. 174)

  10904.  9- “Züht salahın/liyakatin anahtarıdır. ” (c. 1, s. 193)

  10905.  10- “Züht arzuları kısaltmaktır. ” (c. 1, s. 219)

  10906.  11- “Züht sahibi olmaya çalışmak züht ile sonuçlanır. ” (c. 1, s. 291)

  10907.  12- “Dünyada züht büyük rahatlıktır. ” (c. 1, s. 347)

  10908.  13- “Züht var olan şeyin yok oluncaya kadar, yok olan şeyi talep etmemendir. ” (c. 1, s. 330)

  10909.  14- “İnsanların elinde olan şeylerden sakınmak iki cömertlikten biridir. ” (c. 2, s. 13)

  10910.  15- “Züht arzuları azaltmak ve amelleri halis kılmaktır. ” (c. 2, s. 63)

  10911.  16- “Akıllı kimse fani ve aşağılık dünyada züht içinde yaşayan ve yüce, ebedi ve ulvi cennete rağbet edendir. ” (c. 2, s. 68)

  10912.  17- “Züht iki rahatlıktan en üstünüdür. ” (c. 2, s. 21)

  10913.  18- “züht takva sahiplerinin ahlakı ve Allah’a dönenlerin huyudur. ” (c. 2, s. 32)

  10914.  19- “Züht bulunan şeylerin en azı, tanınan şeylerin en yücesidir. Herkes onu över, ama insanların çoğu onu terk eder. ” (c. 2, s. 113)

  10915.  20- “Dünyada züht içinde yaşa ki üzerine rahmet insin. ” (c. 2, s. 177)

  10916.  21- “Dünyada züht içinde yaşa ki Allah sana dünyanın ayıplarını göstersin. Gaflet etme, zira senden gaflet edilmektedir. ” (c. 2, s. 197)

  10917.  22- “Dünyada züht içinde yaşa, ondan sakın; Rabbinden firar edip dünyayı talep etmekte çaba gösterdiğin bir halde ölümün sana inmesinden sakın ki bu taktirde mutsuzlardan olursun. ” (c. 2, s. 208)

  10918.  23- “Dünyada züht içinde yaşa ve ondan uzak dur. Kalbin dünyadan bir şeye bağlı iken ölümün sana gelip çatmasından sakın ki bu durumda helak olursun. ” (c. 2, s. 216)

  10919.  24- “Dünyaya zahitlerin ve ondan yüz çevirenlerin gözüyle bakın. Vallahi dünya az bir zaman sonra kendisine yurt edinenleri yok edip gider. Ondan emin olan imkan sahiplerini elemlere boğar. ” (c. 2, s. 264)

  10920.  25- “Yarın Allah’ı kıyamette senden hoşnut olduğu ve gazaplanmadığı bir halde görmek seni sevindirmez mi? O halde dünyada zahit ol, ahirete rağbet et, takva ve doğruluktan ayrılma. Şüphesiz bunlar dinin toplamıdır. Hak ehliyle birlikte ol, onların amel ettiği gibi amel et ki onlardan olasın. ” (c. 2, s. 366)

  10921.  26- “En uzak görüşlü olanınız en zahit olanınızdır. ” (c. 2, s. 369)

  10922.  27- “En üstün ibadet zühttür. ” (c. 2, s. 375)

  10923.  28- “Zühtün başı züht sahibi olmaya çalışmaktır. ” (c. 2, s. 384)

  10924.  29- “En üstün itaat dünyada züht içinde yaşamaktır. ” (c. 2, s. 398)

  10925.  30- “En üstün züht zühtü gizlemektir. ” (c. 2, s. 402)

  10926.  31- “İnsanların saadet açısından en büyüğü en çok züht içinde yaşayandır. ” (c. 2, s. 418)

  10927.  32- “Zühtün esası Allah nezdinde olan şeylere güzel rağbettir. ” (c. 2, s. 415)

  10928.  33- “İnsanların zühte en layığı dünyanın eksikliğini bilendir. ” (c. 2, s. 439)

  10929.  34- “Zahitler, dünyada gülseler bile kalpleri ağlar, sevinçli olsalar da üzülür ve gıpta edilecek kadar lütfe erseler de az kulluk ettikleri için kendilerine kı­zarlar. ” (c. 2, s. 551)

  10930.  35- “Şüphesiz züht arzuları kısaltmak, nimetlere şükretmek ve haramlardan sakınmaktır. Eğer bunlar sizde yoksa da (en azından) haram; sabrınıza galebe çalmamalı ve nimetler karşısında şükretmeyi unutmamalısınız. Zira münezzeh olan Allah aydın ve aşikar hüccetler ve bu özrü açıkça beyan eden kitaplar sebebiyle sizlere özür kapısını kapatmıştır. ” (c. 2, s. 663)

  10931.  36- “İşini düşünmüş ve nefsini tanımış isen dünyadan yüz çevir, dünyada züht içinde yaşa. Şüphesiz dünya mutsuzların yurdudur, mutluların yurdu değildir. dünyanın sevinci yalan, süsü aldatıcı, bulutları dağınık ve bağışları geri döndürülecektir. ” (c. 3, s. 16)

  10932.  37- “Beka yurduna rağbetiniz varsa o halde fena aleminde zahit olun. ” (c. 3, s. 22)

  10933.  38- “Şüphesiz sen dünya için yaratılamadın o halde dünyada züht içinde yaşa ve dünyadan yüz çevir. ” (c. 3, s. 57)

  10934.  39- “Şüphesiz züht sahibi olursanız dünyanın mutsuzluğundan kurtulursunuz ve beka yurduna erişirsiniz. ” (c. 3, s. 67)

  10935.  40- “Zahit insan insanlardan kaçınca onu ara. ” (c. 3, s. 141)

  10936.  41- “Zahit insan insanları isteyince ondan kaç. ” (c. 3, s. 141)

  10937.  42- “Züht ile hikmet meyve verir. ” (c. 3, s. 209)

  10938.  43- “Zühtün meyvesi rahatlıktır. ” (c. 3, s. 327)

  10939.  44- “Cennetin değeri dünyada züht içinde yaşamaktır. ” (c. 3, s. 350)

  10940.  45- “Zühtün güzelliği en üstün imandır ve dünyaya rağbet yakinleri bozar. ” (c. 3, s. 389)

  10941.  46- “İnsanların en hayırlısı nefsi züht içinde yaşayan, rağbeti az olan, şehveti ölen, imanı halis olan ve yakini doğru olandır. ” (c. 3, s. 439)

  10942.  47- “Cömertliğin başı dünyada züht içinde yaşamaktır. ” (c. 4, s. 52)

  10943.  48- “Hikmetin süsü dünyada züht içinde yaşamaktır. ” (c. 4, s. 109)

  10944.  49- “Dünyada züht içinde yaşaman seni kurtarır ve dünyada, dünyaya rağbet etmen seni yok eder. ” (c. 4, s. 111)

  10945.  50- “İnsanın fani olan şeylerden züht içinde olması, baki olan şeylere yakini ölçüsündedir. ” (c. 4, s. 113)

  10946.  51- “Nefsin ıslah sebebi dünyadan yüz çevirmektir. ” (c. 4, s. 122)

  10947.  52- “Ne mutlu dünyada zahit olanlara ve ahirete rağbet edenlere! Onlar yeryüzünü sergi, toprağını yatak, suyunu güzel koku, Kur’ân’ı iç elbise (kalp ziyneti), duayı ise (olaylara karşı) dış elbise yapan ve dünyayı Hz. Mesih İsa (a. s) gibi kesip atan (ondan yüz çeviren) kimselerdir. ” (c. 4, s. 268)

  10948.  53- “Zühtten ayrılma şüphesiz ki züht dinin yardımcısıdır. ” (c. 4, s. 287)

  10949.  54- “Aklın fazileti zühttür. ” (c. 4, s. 422)

  10950.  55- “Ahiretin değerini bilmeyen kimse dünyada nasıl züht içinde yaşasın. ” (c. 4, s. 562)

  10951.  56- “İlim tahsil etmek, dünyada züht içinde yaşamaktır. ” (c. 4, s. 625)

  10952.  57- “İnsanın fani olan şeylerden yüz çevirmezi ve baki olan şeylere aşık olması saadet için yeter. ” (c. 4, s. 584)

  10953.  58- “Dünyanın fani olacağını bilen, bu yüzden dünyada züht içinde yaşayan ve ahiretin bekasını bilip ahiret için amel eden kimselerden olunuz. ” (c. 4, s. 616)

  10954.  59- “Dünyayı tanıyan, züht içinde yaşar. ” (c. 5, s. 172)

  10955.  60- “Baki olan şeylere yakini olan insan, fani olan şeylere karşı züht içinde yaşar. ” (c. 5, s. 292)

  10956.  61- “Züht içinde yaşayana, zorluklar kolay gelir. ” (c. 5, s. 274)

  10957.  62- “Zühdün ortadan kalkan ve yok olan şeyler hakkında olmalıdır. Zira böyle bir şey sana baki kalmaz ve sen de ona baki kalmazsın. ” (c. 5, s. 60)

  10958.  63- “Zühd içinde yaşayan fakir olamaz. ” (c. 5, s. 71)

  10959.  64- “Dünyada züht içinde yaşayan dinini korumuştur. ” (c. 5, s. 300)

  10960.  65- “Dünyada züht içinde yaşayan kimse, dünyayı kaybetmez. ” (c. 5, s. 302)

  10961.  66- “Dünyaya rağbet eden kimseyi dünya zorluklara düşürür ve mutsuz kılar. ” (c. 5, s. 303)

  10962.  67- “Dünyadan yüz çeviren kimseye dünya hor bir halde gelir. ” (c. 5, s. 312)

  10963.  68- “Dünyadan kopan kimseye musibetler kolay gelir. ” (c. 5, s. 325)

  10964.  69- “Geçmişinden dolayı eseflenmeyen ve gelecek şeylere sevinmeyen kimse zühtü iki tarafıyla elde etmiştir. ” (c. 5, s. 327)

  10965.  70- “Dünyada züht içinde yaşayana musibetler kolay gelir. ” (c. 5, s. 335)

  10966.  71- “Dünyada züht içinde yaşayan nefsini özgür kılar ve Rabbini hoşnut eder. ” (c. 5, s. 374)

  10967.  72- “Dünyada züht içinde yaşayanın gözü yüce cennetle aydın olur. ” (c. 5, s. 340)

  10968.  73- “Dünyada züht içinde yaşamayanın yüce cennette nasibi olmaz. ” (c. 5, s. 343)

  10969.  74- “Züht ile hikmet meyve verir. ” (c. 6, s. 120)

  10970.  75- “Tamahtan ayrılmayan ve sakınma ile süslenmeyen kimsenin zühtü fayda vermez. ” (c. 6, s. 420)

  10971.  76- “İnsanları tanıyan kimseye, ellerinde olan şeylere karşı zahit olması yakışır. ” (c. 6, s. 443)

  10972.  77- “Ey insanlar dünyada züht içinde yaşayın. Şüphesiz dünya hayatı kısa, hayrı azdır. Şüphesiz dünya gitme yurdu ve dağılma yeridir. Gerçekten dünya ecelleri yakın kılmış ve arzuları kesip koparmıştır. Bilin ki dünya kendisini gösteren, sonra nefretle sırt çeviren, tahrik edici kötü bir kadın gibidir. Dünya koşunca gitmekten geri kalan ve hıyanet eden bir yalancıdır. ” (c. 6, s. 463)

  10973.  78- “Dünyayı tanıyan kimseye ondan yüz çevirmesi ve uzak durması yakışır. ” (c. 6, s. 441)

  10974.  79- “Dünyanın yok oluş süratini bilen kimseye ondan yüz çevirmesi yakışır. ” (c. 6, s. 442)

  10975.  80- “İnsanların elinde olandan yüz çevirmekle dostluklarını elde et ki onların sevgisine nail olasın. ” (c. 3, s. 288)

  10976.  81- “Şüphesiz cehaletten yüz çevirmek, akla rağbet etme miktarıncadır. ”(c. 2, s. 503)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçindekiler

 

 

Mahallati’nin Önsözü. 2

- A - 9

1- Acele. 9

2- Acizlik. 10

3- Açıkça Günah İşlemek. 11

4- Açlık. 11

5- Adalet 12

6- Adavet-düşmanlık. 15

7- Adet-Alışkanlık. 17

8- Afet 18

9- Afiyet 18

10- Afv. 19

11- Ağlamak. 20

12- Ahiret 21

13- Ahit-Sözleşme. 21

14- Ahlak. 21

15- Aile. 21

16- Akıbet-Son. 21

17- Akıl 21

18- Akılsızlık-Aklı Hafif Olma. 21

19- Akrabalık. 21

20- Aldanmak-Kanmak. 21

21- Allah yolunda savaş. 21

22- Allah’ı Tanıma. 21

23- Allah’ın Yardımından Mahrumiyet 21

24- Allah’tan Dilemek. 21

25- Amel 21

26- Anlamazlıktan gelmek. 21

27- Aptallık-Ahmaklık. 21

28- A’raf 21

29- Ar-utanç. 21

30- Aşağılık. 21

31- Aşırılık. 21

32- Avret-Gizlilik. 21

33- Ayıp-Kusur 21

34- Ayrılık. 21

35- Az ve çok. 21

36- Azarlama-Paylama. 21

37- Azık. 21

-B- 21

38- Baba ve Evlat 21

39- Bağışlamak. 21

40- Bağnazlık, tutuculuk. 21

41- Barış. 21

42- Basiret-Sağduyu. 21

43- Başına Buyrukluk-İstibdad. 21

44- Batıl 21

45- Batın-Derun. 21

46- Bayağılık-Adilik. 21

47- Belagat 21

48- Benzer-Türdeş. 21

49- Beraat-Günahsızlık. 21

50- Bereket 21

51- Beyhude-Faydasızlık. 21

52- Beyinsizlik. 21

53- Bid’at 21

54- Binek. 21

55- Birleşmek-Vuslat 21

56- Birliktelik-Arkadaşlık. 21

57- Bolluk-Genişlik. 21

58- Borç. 21

59- Boş Gezme-Tembellik. 21

60- Boş Şeylerle Uğraşmak. 21

61- Boş zaman-İşsizlik. 21

62- Bulmak. 21

63- Bühtan-İftira. 21

-C- 21

64- Cedel 21

65- Cefa-Sitem.. 21

66- Cehalet 21

67- Cehennem.. 21

68- Cemal-Güzellik. 21

69- Cemil-Güzel 21

70- Cennet 21

71- Cesaret 21

72- Cevap. 21

73- Cevher (İnsani Hakikat) 21

74- Ceza-Karşılık. 21

75- Ciddiyet-Çaba. 21

76- Cihad. 21

77- Cima-Cinsel İlişki 21

78- Cimrilik. 21

79- Cömertlik. 21

-Ç- 21

80- Çare-Çözüm Bulma. 21

81- Çekinmek-Perva. 21

82- Çirkinlik-Ayıp. 21

-D- 21

83- Dalalet-Haktan Ayrılmak. 21

84- Dalkavukluk-Yaltaklık. 21

85- Danışman-Danışmanlık. 21

86- Dedikodu. 21

87- Değişme-Başkalaşma. 21

88- Dehr-Zaman. 21

89- Derinlik-İnce Görüşlülük. 21

90- Derk Etmek-Algılamak. 21

91- Ders Almak-Tahsil Etmek. 21

92- Dert ve Deva. 21

93- Desise-Düzen. 21

94- Devamlılık-Süreklilik. 21

95- Deve. 21

96- Devlet 21

97- Dış Güzellik. 21

98- Dik Kafalılık-Diretmek. 21

99- Dil Uzatmak-Sövmek. 21

100- Dille Yaralamak-İncitmek. 21

101- Din. 21

102- Doğruluk-Sağlamlık. 21

103- Doğruya Ulaşma-Rüşt 21

104- Dokundurmak-İma Etmek. 21

105- Dua. 21

106- Durmak. 21

107- Duymak-Kulak Vermek. 21

108- Dünya. 21

109- Düşmanlık-Husumet 21

110- Düşüncesiz Hareket Etmek. 21

-E- 21

111- Ecel-Ölüm Anı 21

112- Edeb. 21

113- Ekin Ekmek. 21

114- Elbise. 21

115- Eman Vermek. 21

116- Emanet 21

117- Emel-İstek-Arzu. 21

118- Emsal-Denkler 21

119- Ev. 21

120- Eziyet 21

-F- 21

121- Fakirlik. 21

122- Farklı Konular 21

123- Farz. 21

124- Farzlar 21

125- Fayda. 21

126- Faziletler 21

127- Fedakarlık. 21

128- Felah-Kurtuluş. 21

129- Ferahlık. 21

130- Fevk-Üstün. 21

131- Fıkıh-Anlayış. 21

132- Fırsat 21

133- Fiiller 21

134- Fikir-Düşünce. 21

135- Fitne. 21

136- Fücur-Günah-Zinakarlık. 21

-G- 21

137- Gaflet 21

138- Gaip-Gözden Uzak. 21

139- Galebe-Üstün Gelmek. 21

140- Gam.. 21

141- Gasp. 21

142- Gazap. 21

143- Gençlik. 21

144- Gevşemek-Laçkalaşmak. 21

145- Gıybet 21

146- Gizlemek. 21

147- Görüşme-Karşılamak. 21

148- Gözünü Yummak. 21

149- Güçlük-Zorluk. 21

150- Güler Yüzlülük. 21

151- Gülmek. 21

152- Gülüp Oynamak. 21

153- Günah. 21

154- Günaha Sevinmek. 21

155- Günahı Küçümsemek. 21

156- Günahta Israr 21

157- Günler-Zaman. 21

158- Güvenip Sırrını Söylemek. 21

159- Güvenlik. 21

160- Güvenmek. 21

161- Güzel Ahlak. 21

-H- 21

162- Haber-Rivayet 21

163- Hac. 21

164- Haddini Bilmek. 21

165- Had-Miktar-Ölçü. 21

166- Hafife Almak-Kolay Saymak. 21

167- Hafiflik-Oynaklık. 21

168- Hak. 21

169- Hakemlik-Yargı 21

170- Hakkı Ertelemek. 21

171- Halvet-Yalnızlık. 21

172- Haram.. 21

173- Haseb. 21

174- Hased. 21

175- Hasene-Güzel İş-Güzellik. 21

176- Hasret 21

177- Hastalık. 21

178- Haşyet-Korku. 21

179- Havale Etmek-Ismarlamak. 21

180- Haya. 21

181- Hayat-Yaşamak. 21

182- Hayır-İyilik. 21

183- Hazırlanmak-Amadelik. 21

184- Hediye. 21

185- Helaket 21

186- Helal 21

187- Heva ve Heves. 21

188- Heybet-Korku. 21

189- Hınç-Düşmanlık. 21

190- Hırs-Tamah. 21

191- Hışım-Öfke. 21

192- Hıyanet 21

193- Hicran-Ayrılık. 21

194- Hidayet 21

195- Hiddet-Öfke. 21

196- Hikmet 21

197- Hile-Aldatma. 21

198- Hilim.. 21

199- Hilkat-Yaratılış. 21

200- Himmet-Gayret 21Geri   İleri
Go to TOP