A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


  10680.  45- “İnsanları zikr etmek ile meşgul olanı münezzeh olan Allah zikrinden koparıp atar. ” (c. 5, s. 257)

  10681.  46- “Allah’ın zikri ile meşgul olanın Allah da zikrini güzelleştirir. ” (c. 5, s. 257)

  10682.  47- “Kalbini sürekli zikir ile imar eden kimsenin gizli ve açıktaki fiilleri güzel olur. ” (c. 5, s. 287)

  10683.  48- “Münezzeh olan Allah’ı zikr eden kimsenin Allah da kalbini diriltir, aklını ve zekasını nurlandırır. ” (c. 5, s. 287)

  10684.  49- “Zikri çok olanın aklı nurlanır. ” (c. 5, s. 449)

  10685.  50- “Sürekli zikir evliyanın halis arkadaşıdır. ” (c. 6, s. 124)

  10686.  51- “Sürekli zikir, ruhların gücü ve salahın/liyakatin anahtarıdır. ” (c. 6, s. 137)

  10687.  52- ”Münezzeh olan Allah’ı bilmeden zikr etme ve oyuna dalarak unutma. Allah’ı kamil şekilde zikr et, kalbinde olanla dilinde olan şey uyumlu olsun. İçin ile dışın mutabık olsun. Kendini zikrinde unutmadıkça ve işinde kendini kaybetmedikçe O’nu gerçek anlamda zikr edemezsin. ” (c. 6, s. 313)

  10688.  53- “Zikir gibi bir hidayet yoktur. ” (c. 6, s. 350)

 

547- Zillet

 

  10689.  1- “Açlık boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 43)

  10690.  2- “Azilden sonraki zillet, velayet izzeti ile karşı karşıyadır. (İkisi bir arada göz önünde bulundurulmalıdır. )” (c. 2, s. 142)

  10691.  3- “İnsanlar zillet korkusu ile zillete doğru koşarlar. ” (c. 2, s. 156)

  10692.  4- “Şüphesiz yücelik/fazilet horluklardan uzak kalmaktır. ” (c. 3, s. 77)

  10693.  5- “Hilmin afeti zillettir. ” (c. 3, s. 105)

  10694.  6- “Kendi nezdinde zelil ol, dinin hususunda izzetli ol, ahiretini koru ve dünyanı bağışla. ” (c. 4, s. 35)

  10695.  7- “Sana meyil etmeyene rağbet etmen zillettir. ” (c. 4, s. 84)

  10696.  8- “Kötü durumunu başkasına açıklayan kimse zillete razı olmuştur. ” (c. 4, s. 93)

  10697.  9- “Bir anlık zillet bir ömür izzete denktir. ” (c. 4, s. 133)

  10698.  10- “(Taraftarları) Az olan, zelil olur. ” (c. 5, s. 197)

  10699.  11- “Kendi nefsinde zelil, rabbine itaatiyle aziz ve kanaatiyle zengin olan kimseye ne mutlu. ” (c. 4, s. 244)

  10700.  12- “Bazen zorba insan da zelil olur. ” (c. 4, s. 467)

  10701.  13- “Münezzeh olan Allah dışında her aziz, zelilidir. ” (c. 4, s. 535)

  10702.  14- “Nice izzet sahibini dünya zelil kılmıştır. ” (c. 4, s. 551)

  10703.  15- “Hak dışında izzet arayan zelil olur. ” (c. 5, s. 307)

  10704.  16- “Zelil kimseden yardım dileyen zelil olur. ” (c. 5, s. 186)

  10705.  17- “Allah vesilesiyle izzet bulan kimseyi hiçbir egemen güç zelil kılamaz. ” (c. 5, s. 214)

  10706.  18- “Allah’tan başkasından izzet arayan zelil olur. ” (c. 5, s. 243)

  10707.  19- “Dünya çocukları (ehli) karşısında zelil olan kimse, takva elbisesinden soyunmuştur. ” (c. 5, s. 386)

  10708.  20- “Azlığa tahammül etmeye evet, zilleti görmeye hayır!” (c. 6, s. 131)

 

548- Zina

 

  10709.  1- “Zinakarlık kafirlerin ahlakındandır. ” (c. 1, s. 153)

  10710.  2- “Allah’ın yaratıklarından en çok nefret ettiği kimse yaşlı zinakardır. ” (c. 2, s. 423)

  10711.  3- “İffetli insan zina etmez. ” (c. 6, s. 75)

 

549- Zindan

 

  10712.  1- “Zindan iki kabirden biridir. ” (c. 2, s. 17)

 

 

550- Ziyafet

 

  10713.  1- “Ziyafet, mürüvvetin başıdır. ” (c. 1, s. 142)

  10714.  2- “Küçük de olsa misafirine ikram et ve emir de olsan mecliste baban ve öğretmenin için ayağa kalk. ” (c. 2, s. 191)

  10715.  3- “En üstün mal, (bağışlamakla) insanları köle eden maldır. ” (c. 2, s. 391)

 

551- Ziyaret

 

  10716.  1- “Gün aşırı ziyaret etmek incinmekten güvende kalmaktır. ” (c. 2, s. 427)

  10717.  2- “Ziyareti çok olanın sevinci az olur. ” (c. 5, s. 208)

 

552- Ziynet-Süs

 

  10718.  1- “Ziynet doğru yol güzelliği iledir; güzel elbiseyle değil. ” (c. 2, s. 38)

 

553- Zorbalık Etmek

 

  10719.  1- “Allah’ın kullarına zorbalık etmekten sakın. Şüphesiz Allah her zorbayı parçalayıp yok eder. ” (c. 2, s. 304)

  10720.  2- “Zorbalık eden kırılıp dökülür. ” (c. 5, s. 145)

  10721.  3- “Zorbalık eden kimseyi Allah horlar ve küçük düşürür. ” (c. 5, s. 301)

  10722.  4- “Zorba insanın ameli temizlenmez. ” (c. 6, s. 373)

  10723.  5- “Elinin altındakilere karşı zorbalık eden kimse kırılıp dağılır. ” (c. 5, s. 227)

 

554- Zorluk-Sıkıntı

 

  10724.  1- “Zorlukların sana kifayet etmediği (işine gelmediği) zamana zorluklara yönel. ” (c. 2, s. 205)

  10725.  2- “Birbiri ardınca inen zorluklar karşısında insanın faziletleri ortaya çıkar. ” (c. 4, s. 320)

  10726.  3- “Şiddetler inince kardeşlerin koruyuculuğu tecrübe edilir. ” (c. 4, s. 321)

  10727.  4- “Zorluklar anında kinler yok olur. ” (c. 4, s. 323)

  10728.  5- “Zorluklarda sabırlı, tatsız olaylarda ise vakarlı ol. ” (c. 4, s. 602)

  10729.  6- “Büyük insanları şiddetli zorluklar için ayırmışlardır. ” (c. 5, s. 29)

  10730.  7- “Musibetlere taarruz etmeyene, musibetler taarruz eder. (saldırır) ” (c. 5, s. 247)

 

555- Zulüm

 

  10731.  1- “Zalim aşağılıktır. ” (c. 1, s. 24)

  10732.  2- “Zulüm azaptır. ” (c. 1, s. 52)

  10733.  3- “Beka yurdu yerine fena yurduna razı olan kimse nefsine zulmetmiştir. ” (c. 4, s. 277)

  10734.  4- “Yetim ve dullara zulmetmek azab indirir ve nimetleri ehlinden alır. ” (c. 4, s. 281)

  10735.  5- “Mazlumun zalim aleyhindeki günü (kıyamet günü), zalimin mazlum aleyhine olan gününden daha şiddetlidir. ” (c. 6, s. 477)

  10736.  6- “Zalim kınanmıştır. ” (c. 1, s. 36)

  10737.  7- “Haksızlık nimeti yok eder. ” (c. 1, s. 103)

  10738.  8- “Zulüm azab indirir. ” (c. 1, s. 103)

  10739.  9- “Zulmün akıbeti korkunçtur. ” (c. 1, s. 117)

  10740.  10- “Haksızlık nimeti yok eder. ” (c. 1, s. 131)

  10741.  11- “Zalim cezayı gözetler. ” (c. 1, s. 161)

  10742.  12- “Mazlum sevap yolunu gözetler. ” (c. 1, s. 161)

  10743.  13- “Zulüm nimeti uzaklaştırır. ” (c. 1, s. 186)

  10744.  14- “Haksızlık azap indirir. ” (c. 1, s. 187)

  10745.  15- “Zulüm ateşe sebep olur. ” (c. 1, s. 201)

  10746.  16- “Haksızlık yokluğa sebep olur. ” (c. 1, s. 201)

  10747.  17- “Zulüm rezaletlerin en aşağılığıdır. ” (c. 1, s. 202)

  10748.  18- “Zulüm halkın yok oluşudur. ” (c. 1, s. 203)

  10749.  19- “Düşmanlık gücü yok eder. ” (c. 1, s. 216)

  10750.  20- “Zulüm helak edici etkilere sahiptir. ” (c. 1, s. 230)

  10751.  21- “Haksızlık ceza açısından en hızlı olandır. ” (c. 1, s. 222)

  10752.  22- “Zulüm şehirleri altüst eder. ” (c. 1, s. 267)

  10753.  23- “Zulüm sahibini yok eder. ” (c. 1, s. 277)

  10754.  24- “Haksızlık insanı ölüme sürükler. ” (c. 1, s. 303)

  10755.  25- “Haksızlık ceza açısından en hızlı olan şeydir. ” (c. 1, s. 320)

  10756.  26- “Zorba zalimi günahları helak eder. ” (c. 1, s. 361)

  10757.  27- “Zulüm unutulmayan bir suçtur. ” (c. 1, s. 363)

  10758.  28- “Mümin zulüm etmez ve günaha düşmez. ” (c. 1, s. 364)

  10759.  29- “Haksızlık büyük insanları yere serer ve ecelleri yaklaştırır. ” (c. 1, s. 387)

  10760.  30- “İsyankar zalim iki azaptan (dünya ve ahiret azabından) birini gözetler. ” (c. 2, s. 18)

  10761.  31- “Dünyada zulüm yokluk ve ahirette ise helak oluştur. ” (c. 2, s. 31)

  10762.  32- “Zulüm ayağı kaydırır, nimeti yok eder ve ümmetleri helak eder. ” (c. 2, s. 36)

  10763.  33- “Saldırgan insanın düşmanları çok olur. ” (c. 2, s. 142)

  10764.  34- “Zulüm anında Allah’ın senin hakkındaki adaletini ve kudret anında Allah’ın üzerindeki kudretini hatırla ! (c. 2, s. 193)

  10765.  35- “Mazlumun duasından sakın. Şüphesiz o hakkını Allah’tan ister ve münezzeh olan Allah ise kendisinden bir hak istenildiğinde icabet etmemekten daha yücedir. ” (c. 2, s. 240)

  10766.  36- “Haksızlıktan sakının. Şüphesiz haksızlık azap indirir, nimeti yok eder ve değişmelere sebep olur. ” (c. 2, s. 250)

  10767.  37- “Zulümden uzak durun. Şüphesiz zulüm en büyük suç ve en büyük günahtır. ” (c. 2, s. 251)

  10768.  38- “Zulümden sakının. Zulmeden kimsenin günleri tatsız geçer. ” (c. 2, s. 289)

  10769.  39- “Zulümden sakın. Şüphesiz zulmettiğin kimseden zulüm kalkar, ama (sonuçları) sana baki kalır. ” (c. 2, s. 290)

  10770.  40- “Haksızlık etmekten sakın, şüphesiz haksızlık insanı hızla yere serer ve haksızlıkla amel eden kimse (başkaları için) ibret olur. ” (c. 2, s. 294)

  10771.  41- “Zulümden sakın, şüphesiz zulüm en büyük günahtır ve şüphesiz zalim kıyamet günü zulmüyle cezalandırılır. ” (c. 2, s. 296)

  10772.  42- “Haksızlıktan sakın, şüphesiz haksız kimseyi Allah süratle cezalandırır ve ona ibretli azaplar indirir. ” (c. 2, s. 313)

  10773.  43- “Haksızlığın yere sermelerinden, vefasızlığın rüsvalığından, gizli ve kınanmış kötülükleri harekete geçirmekten sakının. ” (c. 2, s. 323)

  10774.  44- “Bilin ki zulüm üç kısımdır: Bağışlanmayan zulüm, (cezası) terk edilmeyen zulüm ve bir de bağışla­nan ve sorulmayan zulüm. Bağışlanmayan zulüm, Allah’a şirk koşmaktır. Yüce Allah: “Allah ken­disine şirk koşulmasını kesinlikle bağışla­maz”[10] buyurmuş­tur. Bağışlanan zulüm, bazı küçük günahlarla kulun ken­disine yaptıklarıdır. Terk edilmeyip ce­zalandırılan zu­lüm ise, kulların birbirine zulmüdür. Bu­rada kısas çok şiddetlidir; bıçakla yaralamak veya kamçıyla vurmak gibi değildir. Bunlar onun yanında ne ka­dar küçük kalır!” (c. 2, s. 345)

  10775.  45- “En hüsrana uğrayanınız en çok zulmedeninizdir. ” (c. 2, s. 370)

  10776.  46- “En çirkin ahlak düşmanlıktır. ” (c. 2, s. 375)

  10777.  47- “(İnsanı) Yere serme açısından en hızlı şey haksızlıktır. ” (c. 2, s. 385)

  10778.  48- “En çirkin davranış zulümdür. ” (c. 2, s. 385)

  10779.  49- “En aşağılık haksızlık, kudret anındadır. ” (c. 2, s. 393)

  10780.  50- “En etkili ok, mazlumun duasıdır. ” (c. 2, s. 395)

  10781.  51- “En çirkin haksızlık ülfet edilen kimselere yapılandır. ” (c. 2, s. 399)

  10782.  52- “En çirkin zulüm, Allah’ın haklarını alıkoymandır. ” (c. 2, s. 421)

  10783.  53- “Azap indiren en ektin şey haksızlık ve nimete nankörlük etmektir. ” (c. 2, s. 476)

  10784.  54- “Ceza açısından en hızlı günah, sana haksızlık etmeyene haksızlık etmendir. ” (c. 2, s. 428)

  10785.  55- “İnsanların en zalimi kendisine insaflı davranan kimseye zulmedendir. ” (c. 2, s. 436)

  10786.  56- “Şüphesiz en hızlı ceza, haksızlığın cezasıdır. ” (c. 2, s. 488)

  10787.  57- “Şüphesiz ceza açısından en hızlı kötülük zulümdür. ” (c. 2, s. 488)

  10788.  58- “Şüphesiz yırtıcı hayvanların tek derdi başkalarına zorbalık/düşmanlık etmektir. ” (c. 2, s. 495)

  10789.  59- “Şüphesiz zulümdeki çirkinlik, adaletteki güzellik ölçüsüncedir. ” (c. 2, s. 502)

  10790.  60- “Şüphesiz mazlumun duası münezzeh olan Allah katında müstecab olur. Zira mazlum hakkını ister Allah-u Teala ise haklıdan hakkını esirgemekten daha adildir. ” (c. 2, s. 523)

  10791.  61- “Kudret seni insanlara zulmetmeye zorlarsa münezzeh olan Allah’ın seni cezalandırmadaki kudretini, kendilerine yaptığın zulmün ortadan kalkışını ve sonuçlarının sana baki kaldığını hatırla. ” (c. 3, s. 165)

  10792.  62- “İktidarın afeti haksızlık ve zorbalıktır. ” (c. 3, s. 113)

  10793.  63- “Zulümle nimet kalkar. ” (c. 3, s. 209)

  10794.  64- “Haksızlıkla azap iner. ” (c. 3, s. 209)

  10795.  65- “Teslim olan kimseye yapılan zulüm ne kötü zulümdür. ” (c. 3, s. 225)

  10796.  66- “Zulme ve düşmanlığa itaati terk edin, itaat ve teslimiyet yolunda yürüyün ki ahirette saadete eresiniz. ” (c. 4, s. 12)

  10797.  67- “Zulmün devamı nimeti yok eder ve azap indirir. ” (c. 4, s. 21)

  10798.  68- “Zulüm bineğine giren kimseyi helak/yokluk kuşatır. ” (c. 4, s. 85)

  10799.  69- “Zulüm bineğine bineni, bineği yere serer. ” (c. 4, s. 85)

  10800.  70- “İnsanların en kötüsü, insanlara zulmedendir. ” (c. 4, s. 164)

  10801.  71- “İnsanların en kötüsü mazlumun aleyhine yardım edendir. ” (c. 4, s. 175)

  10802.  72- “İki şeyin akıbeti salim olmaz: Zulüm ve kötülük. ” (c. 4, s. 184)

  10803.  73- “Hakka zulmeden kimse, batıla yardım etmiştir. ” (c. 4, s. 273)

  10804.  74- “Zayıf kimseye zulmetmek, en çirkin zulümdür. ” (c. 4, s. 275)

  10805.  75- “Teslim olan kimseye zulmetmek en büyük suçtur. ” (c. 4, s. 275)

  10806.  76- “İnsanlara zulmetmek ahireti bozar. ” (c. 4, s. 276)

  10807.  77- “Allah’ın kullarına zulmeden kimse münezzeh olan Allah’a düşmanlığını açığa vurmuştur. ” (c. 4, s. 276)

  10808.  78- “İnsanın dünyadaki zulmü ahiretteki mutsuzluğunun nişanesidir. ” (c. 4, s. 276)

  10809.  79- “İnsanlara zulmeden kimse kıyamet günü zulmü sebebiyle zorluğa düşer, azaba duçar olur ve fakirleşir. ” (c. 4, s. 280)

  10810.  80- “İnsanın zulmü kendisini helak eder ve yere serer. ” (c. 4, s. 280)

  10811.  81- “Mazlum insanların hakkını arayanlara münezzeh olan Allah mühlet verir, ama onları (kendi haline) terk etmez. ” (c. 4, s. 280)

  10812.  82- “Kudretin gidişi mazlumların hakkını biriktirmededir. ” (c. 4, s. 407)

  10813.  83- “Günahların birikimi Allah’ın kullarının haklarına tecavüzdedir. ” (c. 4, s. 409)

  10814.  84- “Şüphesiz mazluma yardım edilir. ” (c. 4, s. 467)

  10815.  85- “Nice nimeti zulüm ortadan kaldırır. ” (c. 4, s. 547)

  10816.  86- “Nimeti yok edici ve azabı indirici olarak zulüm yeter. ” (c. 4, s. 583)

  10817.  87- “Nimeti giderici olarak haksızlık yeter. ” (c. 4, s. 583)

  10818.  88- “Mazluma yardımcı ve zalime düşman ol. ” (c. 4, s. 603)

  10819.  89- “Her zalimin geçemeyeceği bir ceza ve hata etmeyeceği bir yere serilişi vardır. ” (c. 5, s. 21)

  10820.  90- “Zorbanın yere serilişi vardır. ” (c. 5, s. 26)

  10821.  91- “Zalimin (kendisinden alınacak ilahi) bir intikamı vardır. ” (c. 5, s. 27)

  10822.  92- “Zalimin parmağını ısırışı vardır. ” (c. 5, s. 29)

  10823.  93- “İnsanlardan zalim olanların üç nişanesi vardır: Üstündekilere günahla zulmeder, altındakilere üstün gelerek zulmeder ve zalim topluluğa yardım eder. ” (c. 5, s. 45)

  10824.  94- “Zulüm üzere hareket etmekten daha etkili olan, nimetleri yok edici ve azap indirici şey yoktur. ” (c. 5, s. 89)

  10825.  95- “Zulmeden kimseye zulmedilir. ” (c. 5, s. 144)

  10826.  96- “Zorbalık eden kimse kırılır/yenilir. ” (c. 5, s. 144)

  10827.  97- “Zulmeden kimse işini bozmuş olur. ” (c. 5, s. 154)

  10828.  98- “Halkına zulüm eden, düşmanlarına yardım etmiştir. ” (c. 5, s. 168)

  10829.  99- “Zulmeden kimseyi zulmü helak eder. ” (c. 5, s. 174)

  10830.  100- “Zulmeden kimsenin helak oluşu çabuk olur. ” (c. 5, s. 174)

  10831.  101- “Zulmeden kimsenin yere serilişi büyük olur. ” (c. 5, s. 174)

  10832.  102- “Zulmeden kimsenin zulmü onu helak eder. ” (c. 5, s. 176)

  10833.  103- “Zulüm eden kimsenin ömrü kırık/kısa olur. ” (c. 5, s. 193)

  10834.  104- “Canından korkan kimse başkalarına zulmetmez. ” (c. 5, s. 231)

  10835.  105- “Allah’ın kullarından zulmeden kimsenin hasmı kulları değil, bizzat Allah olur. ” (c. 5, s. 259)

  10836.  106- “(Başkalarına karşı) saldırgan olan kimsenin düşmanları da çok olur. ” (c. 5, s. 271)

  10837.  107- “Zulmü çok olanın pişmanlığı da çok olur. ” (c. 5, s. 284)

  10838.  108- “İnsanlara düşmanlık ilacını çeken kimse onunla öldürür. ” (c. 5, s. 301)

  10839.  109- “Nefsine zulmeden kimse başkalarına karşı daha da zalim olur. ” (c. 5, s. 330)

  10840.  110- “Allah’ın kullarına zulmedenin hasmı Allah olur. ” (c. 5, s. 337)

  10841.  111- “Zorbalık kılıcını çeken kimsenin kılıcı başına gömülür. ” (c. 5, s. 343)

  10842.  112- “Zulmeden kimsenin ömrü kırılır/kısalır ve zulmü kendisini helak eder. ” (c. 5, s. 348)

  10843.  113- “Zulüm yoluna koyulan kimsenin günleri tatsız geçer. ” (c. 5, s. 358)

  10844.  114- “Mazlumun hakkını zalimden almayan kimsenin günahları büyük olur. ” (c. 5, s. 358)

  10845.  115- “Halkına zulmeden kimsenin Allah mülkünü yok eder, yokluk ve helak oluşu kazandırır. ” (c. 5, s. 358)

  10846.  116- “Düşmanlık kılıcını çeken kimseden saltanat izzeti alırı. ” (c. 5, s. 373)

  10847.  117- “Bir Müslümanın zararına (başkasına) yardımcı olan kimse İslam'dan beri/uzak olmuştur. ” (c. 5, s. 469)

  10848.  118- “Yüce insanlara zulüm, en çirkin zulümdendir. ” (c. 6, s. 14)

  10849.  119- “Zalim insana azap ne kadar da yakındır. ” (c. 6, s. 64)

  10850.  120- “Mazluma yardım ne kadar da yakındır. ” (c. 6, s. 64)

  10851.  121- “Zalimin cezası ne de büyüktür. ” (c. 6, s. 64)

  10852.  122- “Zulmeden, saldırgan olan, zorbalık eden ve haksızlıkta bulunan kimsenin günahı ne de büyüktür. ” (c. 6, s. 72)

  10853.  123- “Haksızlık ve düşmanlık ehline azap ne de yakındır. ” (c. 6, s. 115)

  10854.  124- “Zulüm ve düşmanlık ehline azap ne de yakındır!” (c. 6, s. 147)

  10855.  125- “Heyhat! Zalimin Allah’ın elim azabından ve büyük cezasından kurtuluşu çok uzaktır. ” (c. 6, s. 204)

  10856.  126- “Allah’a and olsun ki eğer Allah-u Teala zalime mühlet verirse onu yakalayışı kalkmış olmaz. Allah onun geçtiği yolda ve tükürüğünün geçtiği yerde, (yani boğazında) pusu kurmuştur. ” (c. 6, s. 242)

  10857.  127- “Hakimlerin hakimi ve saklayanların içini bilen Allah’tan dolayı zalimlere eyvahlar olsun!” (c. 6, s. 231)

  10858.  128- “Nefislerinize sizleri zalimlerin yoluna götürmesine izin vermeyin. ” (c. 6, s. 278)

  10859.  129- “Savunmaya gücünün yetmediği kimseye karşı elini açma. (fırsat verme)” (c. 6, s. 288)

  10860.  130- “Allah’tan başka bir yardımcı bulmayan kimseye zulmetme. ” (c. 6, s. 289)

  10861.  131- “sana zulmedenin zulmü büyük gelmesin. Zira o kendine zarar, sana ise fayda vermeye çalışmaktadır. Seni sevindiren kimsenin mükafatı onu üzmen değildir. ” (c. 6, s. 311)

  10862.  132- “Zulüm gibi bir kötülük yoktur. ” (c. 6, s. 355)

  10863.  133- “Haksızlıkla birlikte zafer olmaz. ” (c. 6, s. 357)

  10864.  134- “Allah’ın kullarına zulmetmekten korkmayan kimse ahirete iman etmemiştir. ” (c. 6, s. 416)

  10865.  135- “Zulüm insanı yoldan çıkarır. ” (c. 1, s. 11)

  10866.  136- “Zulmün kötü sonuçları vardır. ” (c. 1, s. 55)

  10867.  137- “Zulüm adalet ile ters düşmektedir. ” (c. 1, s. 69)

  10868.  138- “Zulüm yok edicidir. ” (c. 1, s. 65)

  10869.  139- “Zulüm iki helak ediciden biridir. ” (c. 2, s. 22)

  10870.  140- “Cehaletin başı zulümdür. ” (c. 4, s. 50)

  10871.  141- “Haksızlık ve zulümden sakın. Şüphesiz haksızlık kılıca davet eder ve zulüm ise insanları göçe zorlar ve cezayı hızlandırır. ” (c. 2, s. 225)

  10872.  142- “Zulümden sakın. Şüphesiz zalim cennetin kokusunu alamaz. ” (c. 2, s. 297)

  10873.  143- “En çirkin şey yöneticilerin zulmüdür. ” (c. 2, s. 400)

  10874.  144- “Zalim insan kendini kınayana zulmü ulaşmasa dahi, insanların kendisine öfkelendiği ve kınadığı kimsedir. Adil insan ise bunun tam tersidir. ” (c. 2, s. 78)

  10875.  145- “En zalim insan zulmünü adalet sayan kimsedir. ” (c. 2, s. 478)

  10876.  146- “Zulüm kötü bir siyasettir. ” (c. 3, s. 254)

  10877.  147- “Zalimin devleti (varlığı) mümkün olan şeylerdendir. (Ama adil insanın devleti varlığı zorunlu olan şeylerdendir. ) ” (c. 4, s. 10)

  10878.  148- “Zalimin zamanı en kötü zamandır. ” (c. 4, s. 115)Geri   İleri
Go to TOP