A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


 

   9916.    1- “Allah-u Teala’nın kullarından en çok sevdiği Peygamberine (s. a. v) uyan ve eserlerini takip eden kimsedir. ” (c. 2, s. 409)

 

490- Uyumsuzluk-Aykırılık

 

   9917.    1- “Uyumsuzluk savaşların çıkış nedenidir. ” (c. 1, s. 185)

   9918.    2- “Uyumsuzluk görüşleri yok eder. ” (c. 1, s. 270)

   9919.    3- “Düzenli işleri aykırılık bozar. ” (c. 1, s. 307)

   9920.    4- “Aykırılık nedeni ihtilaftır. ” (c. 4, s. 123)

   9921.    5- “Çok ihtilaf ayrılık ve düşmanlıktır. ” (c. 4, s. 588)

   9922.    6- “İhtilaf oldukça ülfet olmaz. ” (c. 5, s. 86)

   9923.    7- “İşlerin ağır gidişi ihtilaftandır. ” (c. 6, s. 10)

   9924.    8- “Düşmanlık ve ayrılıkla işler ağır gider. ” (c. 6, s. 122 )

 

491- Uzak Durmak-Yeterlilik

 

   9925.    1- “Sapıklığın şaşkınlığında uzak durmak, korkunç şeylere atılmaktan daha iyidir. ” (c. 2, s. 522)

   9926.    2- “Yetecek kadarıyla kanaat eden kimseyi, (bu durum) iffetliliğe davet eder. ” (c. 5, s. 357)

   9927.    3- “Yeterli kadarıyla iktifa eden kimse, rahatlığa koşmuş ve hayatın rahatlığına inmiştir. ” (c. 5, s. 385)

   9928.    4- “En iyi iş kötü işten uzak durmaktır. ” (c. 2, s. 438)

 

492- Uzak Görüşlülük-Sağduyu

 

   9929.    1- “Uzak görüşlülüğün afeti işin bitmesidir. ” (c. 3, s. 110)

   9930.    2- “Uzak görüşlülük sermayedir. ” (c. 1, s. 12)

   9931.    3- “Uzak görüşlü insan uyanık olur. Gafil ise uyuklar. ” (c. 1, s. 36)

   9932.    4- “Güç almak uzak görüşlülüktür. ” (c. 1, s. 46)

   9933.    5- “Uzak görüşlülük sanattır. ” (c. 1, s. 40)

   9934.    6- “Uzak görüşlülük en sağlam görüştür. ” (c. 1, s. 128)

   9935.    7- “Uzak görüşlülük (işlerde) görüş ve fikir idmanı iledir. ” (c. 1, s. 269)

   9936.    8- “Uzak görüşlülük (işlerde) sırtını çok güçlü tutmaktır. (sırtı pek olmaktır)” (c. 1, s. 277)

   9937.    9- “Uzak görüşlülük ve fazilet, sabırdadır. ” (c. 1, s. 328)

   9938.    10- “Uzak görüşlü insan, (insanlara) eziyetten kaçınandır. ” (c. 1, s. 331)

   9939.    11- “Uzak görüşlülük kefalet edileni korumak ve kifayet edileni terk etmektir. ” (c. 1, s. 386)

   9940.    12- “Uzak görüşlü kimse, dünyayı ahireti için terk edendir. ” (c. 1, s. 385)

   9941.    13- “Uzak görüşlü insan savurganlıktan kaçınan ve israf etmeyi hoş görmeyendir. ” (c. 1, s. 389)

   9942.    14- “Denemeden itminan elde etmek uzak görüşlülüğe aykırıdır. ” (c. 1, s. 391)

   9943.    15- “Uzak görüşlü kimse zamanını idare edendir. ” (c. 2, s. 8)

   9944.    16- “Uzak görüşlülük, fırsat buluncaya kadar gam yemektir. ” (c. 2, s. 41)

   9945.    17- “Uzak görüşlü kimse, nimetin kendisini afiyet için amelden alıkoymayan kimsedir. ” (c. 2, s. 70)

   9946.    18- “Uzak görüşlülük işin sonlarına bakmak ve akıl sahipleriyle meşveret etmektir. ” (c. 2, s. 80)

   9947.    19- “Uzak görüşlü kimse, elinde olanı bağışlayan ve bugünkü amelini yarına ertelemeyendir. ” (c. 2, s. 81)

   9948.    20- “Uzak görüşlü insan dostluk hususunda seçici olan kimsedir. Zira insan arkadaşlarıyla tartılır. ” (c. 2, s. 114)

   9949.    21- “Uzak görüşlü insan nimetler yönelince şükreden, geri dönüp sırt çevirdiğinde ise sabredip unutandır. ” (c. 2, s. 142)

   9950.    22- “Uzak görüşlü insan, güç halinde cezayı erteleyen ve imkan fırsatını ganimet sayarak ihsan mükafatı hususunda acele edendir. ” (c. 2, s. 158)

   9951.    23- “Görüş açısından insanların en uzak görüşlü olanı sözünde duran ve bugünkü işini yarına ertelemeyendir. ” (c. 2, s. 472)

   9952.    24- “İnsanların en uzak görüşlü olanı dünya işini kolaya alandır. ” (c. 2, s. 416)

   9953.    25- “İnsanların en uzak görüşlü olanı sırtı pek olduğu halde acizlik vehmine kapılandır. ” (c. 2, s. 455)

   9954.    26- “İnsanların en uzak görüşlü olanı sabır ve işlerin sonucuna bakmayı iç ve dış giysisi edinen (kuşanan) kimsedir. ” (c. 2, s. 455)

   9955.    27- “Şüphesiz uzak görüşlülük Allah’a itaat ve nefse isyan etmektir. ” (c. 3, s. 74)

   9956.    28- “Şüphesiz uzak görüşlü kimse tüm işi nefsi, tüm himmeti dini ve tüm çabası ahireti için olan kimsedir. ” (c. 3, s. 87)

   9957.    29- “Azim uzak görüşlülük ile birlikte olunca saadet kemale erer. ” (c. 3, s. 138)

   9958.    30- “Cesur insanın afeti, uzak görüşlülüğü zayi etmektir. ” (c. 3, s. 105)

   9959.    31- “Uzak görüşlülüğün meyvesi esenliktir. ” (c. 3, s. 322)

   9960.    32- “Uzak görüşlülüğü kuşan ve akıbetin övülsün diye ilimden ayrılma. ” (c. 3, s. 441)

   9961.    33- “Nice küçük insan büyükten daha uzak görüşlüdür. ” (c. 4, s. 75)

   9962.    34- “Uzak görüşlülüğün silahı sırtı pek olmaktır. ” (c. 4, s. 130)

   9963.    35- “İşlerde kusur etmeye uzak görüşlülük ile muhalefet edin. ” (c. 4, s. 233)

   9964.    36- “Uzak görüşlülüğün nihayeti sırtı pek olmaktır. ” (c. 4, s. 371)

   9965.    37- “Uzak görüşlülüğün kemali muhalifleri ıslah etmek ve düşmanları idare etmektir. ” (c. 4, s. 628)

   9966.    38- “Uzak görüşlülüğe muhalefet eden helak olur. ” (c. 5, s. 188)

   9967.    39- “Uzak görüşlülüğü alan kimsenin sırtı pek olur. ” (c. 5, s. 188)

   9968.    40- “Uzak görüşlülüğü zayi eden kimse pervasız olur. ” (c. 5, s. 188)

   9969.    41- “Azmini açığa vuran kimse uzak görüşlülüğünü batıl etmiş olur. ” (c. 5, s. 202)

   9970.    42- “Uzak görüşlülüğü az olan kimsenin azmi zayıf olur. ” (c. 5, s. 202)

   9971.    43- “Uzak görüşlülüğü kendisini öne salmadığı kimseyi acizlik geri bırakır. ” (c. 5, s. 251)

   9972.    44- “Uzak görüşlü kimse için her işte bir üstünlük vardır. ” (c. 5, s. 30)

   9973.    45- “Uzak görüşlü kimsenin aklı, onu her aşağılık işten alı koyar. ” (c. 5, s. 35)

   9974.    46- “Uzak görüşlülüğü korumak en üstün mürüvvettendir. ” (c. 6, s. 36)

   9975.    47- “Şüpheler karşısında durmak (ihtiyat etmek) uzak görüşlülüktendir. ” (c. 6, s. 37)

   9976.    48- “Nakil için hazırlanmak ve göç için hazırlıklı bulunmak uzak görüşlülüğün kemalindendir. ” (c. 6, s. 39)

   9977.    49- “Uzak görüşlülük olmaksızın azimde hayır yoktur. ” (c. 6, s. 387)

   9978.    50- “Hakka sadece akıllı ve uzak görüşlü kimse sabr eder. ” (c. 6, s. 377)

   9979.    51- “Uzak görüşlü kimse belalar karşısında dehşete karışmaz. ” (c. 6, s. 389)

   9980.    52- “Elindekini bağışlamayan kimse uzak görüşlü olamaz. Uzak görüşlü insan bugünkü işini yarına ertelemez. ” (c. 6, s. 418)

   9981.    53- “Uzak görüşlü insan ebedi olarak doğru ve üstün bölükten müstağni olamaz. ” (c. 6, s. 426)

   9982.    54- “Başkalarına nakil ettiğin hususunda gece odun toplayan kimse ve selin sürüklediği çerçöp gibi olma. ” (c. 6, s. 338)

 

493- Uzlet

 

   9983.    1- “İnsanların arasına karışan kimse, kötü arkadaşa ve düşmanlarla uyuşmak zorunluluğuna müptela olur. ” (c. 6, s. 474)

   9984.    2- “Selamet yalnızlıktadır. ” (c. 1, s. 86)

   9985.    3- “Yalnızlık ibadet edenlerin rahatlığıdır. ” (c. 1, s. 174)

   9986.    4- “Uzlet takva yüceliğidir. ” (c. 1, s. 280)

   9987.    5- “Uzlet zeki insanların en üstün ahlakıdır. ” (c. 1, s. 371)

   9988.    6- “Allah ile irtibat, insanlar ile ilişkisini kesmekledir. ” (c. 2, s. 39)

   9989.    7- “Şüphesiz rahatlık tanınmazlıktadır. ” (c. 2, s. 487)

   9990.    8- “Dinin selameti insanlardan uzak durmaktadır. ” (c. 4, s. 140)

   9991.    9- “Salahın/iyiliğin toplamı dünya çocuklarından (ehlinden) uzak durmaktadır. ” (c. 4, s. 406)

   9992.    10- “Uzlete çekilen salim kalır. ” (c. 5, s. 135)

   9993.    11- “İnsanları deneyen köşeye çekilir. ” (c. 5, s. 136)

   9994.    12- “Uzlete çekilenin zühdü güzelleşir. ” (c. 5, s. 165)

   9995.    13- “İnsanları tanıyan yalnız kalır. ” (c. 5, s. 173)

   9996.    14- “Uzlete çekilenin sakınması salim olur. ” (c. 5, s. 201)

   9997.    15- “İnsanlardan uzlete çekilen kimse, kötülüklerinden salim kalır. ” (c. 5, s. 238)

   9998.    16- “Yalnız kalan kimseye hüzünler kifayet edilmiştir. (uzak tutulmuştur. )” (c. 5, s. 204)

   9999.    17- “İnsanlardan yalnız kalan kimse, dinini korumuş olur. ” (c. 5, s. 362)

  10000.  18- “İnsanlardan yalnız kalan kimse münezzeh olan Allah ile ünsiyet edinir. ” (c. 5, s. 338)

  10001.  19- “Sürekli yalnız kalmak insanların arasına karışmaktan daha salimdir. ” (c. 6, s. 131)

  10002.  20- “Uzlet güzel bir ibadettir. ” (c. 6, s. 157)

  10003.  21- “İnsanın yalnızlığı, kötü arkadaşın olmasından daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 243)

 

494- Uzmanlık

 

  10004.  1- “İşler uzmanlık iledir. ” (c. 1, s. 18)

 

-Ü-

495- Ülfet

 

  10005.  1- “İnsanlar ile ülfet edinen kimseyi insanlar sever. ” (c. 5, s. 184)

  10006.  2- “Mümin, insanlar ile ülfet edinir ve insanlar da kendisiyle ülfet edinirler. Mümin, insanlara karşı merhametli olur. ” (c. 1, s. 375)

 

496- Ümeyye Oğulları

 

  10007.  1- “Ümeyye oğullarının devleti ihtiras üzere zamanın belli bir diliminde lezzetli hayattan yedikleri bir tadımlık baldır. Ama sonunda tümünü bir defada ağzından atacaklardır. ” (c. 6, s. 197)

 

497- Ümit

 

  10008.  1- “Allah’ın rahmetini ümit etmek en üstündür ümittir. ” (c. 1, s. 349)

  10009.  2- “(Gerçek) alim insanları Allah’ın rahmetinden alıkoymayan ve onları Allah’ın düzeninden güvende kılmayan kimsedir. ” (c. 2, s. 61)

  10010.  3- “(Gerçek) fakih insanları Allah’ın rahmetinden ümitsiz kılmayan ve onları Allah’ın sevgisinden meyus etmeyendir. ” (c. 2, s. 61)

  10011.  4- “Tüm ümitlerinizi münezzeh olan Allah’a bağlayın. O’ndan başkasını ümit etmeyin şüphesiz Allah-u Teala’dan başkasına ümit bağlayan kimse ümitsiz olur. ” (c. 2, s. 247)

  10012.  5- “En büyük bela ümitsizliktir. ” (c. 2, s. 373)

  10013.  6- “İnsanların geçmiş açısından senin nezdinde en üstünü, sana önceden güzel ümit bağlayan kimse olmalıdır. ” (c. 2, s. 433)

  10014.  7- “Gerçekten eğer Allah’a ümit bağladıysanız arzularınıza ulaşmış olursunuz. Eğer Allah’tan başkasına ümit bağlarsanız şüphesiz arzu ve temennileriniz ümitsizliğe dönüşür. ” (c. 3, s. 68)

  10015.  8- “Nice ümitler ümitsizlikle sonuçlanır. ” (c. 4, s. 65)

  10016.  9- “Nice ümitle gıpta edilen insanın (bu durumu), kendisinin derdidir (gıpta edenler derdinden haberdar değildir. )” (c. 4, s. 67)

  10017.  10- “İnsanların bağışına ümit bağlaması azabından korkmalarından daha hayırlıdır. ” (c. 3, s. 290)

  10018.  11- “Ümit bağlamadığın şeye ümit bağladığın şeyden daha yakın ol. ” (c. 4, s. 603)

  10019.  12- “Sana ümit bağlayanı ümitsiz kılma. ” (c. 5, s. 220)

  10020.  13- “Senden arzu ederek bir ihsan isteyen kimse önceden sana hüsnü zanda bulunmuştur ve bu yüzden zannını ümitsizliğe çevirme. ” (c. 5, s. 361)

  10021.  14- “Rabbinden başkasına ümit bağlama. ” (c. 6, s. 262)

  10022.  15- “Ümidin hakkında kınanacağın şeye ümit bağlama. ” (c. 6, s. 265)

  10023.  16- “Her uzaklığın bir dönüşü vardır. ” (c. 5, s. 11)

 

498- Ümitsizlik

 

  10024.  1- “Ümitsizlik hürriyettir. ” (c. 1, s. 23)

  10025.  2- “Ümitsizlik özgürlüktür. ” (c. 1, s. 41)

  10026.  3- “(İnsanlardan) Ümitsizlik teselli vericidir. ” (c. 1, s. 52)

  10027.  4- “(İnsanlardan) Ümitsizlik hazır bir zenginliktir. ” (c. 1, s. 82)

  10028.  5- “(İnsanlardan) Ümitsizlik ruhu rahatlatır. ” (c. 1, s. 167)

  10029.  6- “(İnsanlardan) Ümitsizlik yeni bir özgürlüktür. ” (c. 1, s. 194)

  10030.  7- “(İnsanlardan) Ümitsizlik rahatlatıcı bir özgürlüktür. ” (c. 1, s. 232)

  10031.  8- “(İnsanlardan) Ümitsizlik esiri özgür kılar. ” (c. 1, s. 274)

  10032.  9- “(İnsanlardan) Ümitsizlik insanlara yalvarmaktan daha hayırlıdır. ” (c. 1, s. 372)

  10033.  10- “(İnsanlardan) Ümitsizlik iki kurtuluştan biridir. ” (c. 2, s. 11)

  10034.  11- “Tamahların esaretinden kurtuluş (insanlardan) ümitsizlik kazanmakladır. ” (c. 2, s. 39)

  10035.  12- “İnsanların elinde olan şeylerden ümidini kesmek ihlasın esasıdır. ” (c. 2, s. 416)

  10036.  13- “İhlasın evveli insanların elinde olan şeylerden ümidini kesmektir. ” (c. 2, s. 459)

  10037.  14- “Sizden birisi Allah’tan bir şey dilediğinde kendisine ihsan edilince insanlardan ümidini kesmeli ve sadece münezzeh olan Allah’a ümit bağlamalıdır. ” (c. 3, s. 171)

  10038.  15- “Zenginlik (insanlardan) ümidini kesmek iledir. ” (c. 3, s. 215)

  10039.  16- “Kendini insanların elinde olan şeylerden ümitsiz kıl ki afetlerinden salim kalasın ve sevgilerini elde edesin. ” (c. 3, s. 289)

  10040.  17- “(insanlardan) Ümidini kesmekte acele davranman iki zaferden biridir. ” (c. 3, s. 317)

  10041.  18- “(insanlardan) Ümidini kesmenin güzelliği, istemenin zilletinden daha güzeldir. ” (c. 3, s. 392)

  10042.  19- “İnsanların elinde olan şeylerden nefsini alıkoymak hazır zenginliktir. ” (c. 4, s. 278)

  10043.  20- “Tamahın helak edici olduğu yerde (insanlardan) ümidini kesmek güzel bir kazançtır. ” (c. 4, s. 477)

  10044.  21- “Tamahı (insanlardan) ümidini kesmeye satan kimseye insanlardan tekebbür etmez. ” (c. 5, s. 433)

  10045.  22- “Bir şeyden ümidini kesen kimse onu unutur. ” (c. 5, s. 456)

  10046.  23- “(insanlardan) Ümidini kesmenin acılığı insanlara yalvarmaktan daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 130)

  10047.  24- “İnsanların elinde olan şeylerden ümidini kesmek ile rızıklanan kimse zenginliğe, kendisine verilen şeylerle kanaat etmeye ve Allah’ın kaza ve kaderinden hoşnut olmaya erişmiştir. ” (c. 6, s. 182)

  10048.  25- “(Allah’tan) Ümitsizlik sahibini öldürür. ” (c. 4, s. 520)

  10049.  26- “(Allah’tan) Her ümitsizlik, gerçek ümitsizliktir. ” (c. 4, s. 527)

  10050.  27- “İsteklerine kavuşma hususunda ümidini kesen kimse öldürücü bir sıkıntıya düşmüştür. ” (c. 5, s. 27)

  10051.  28- “Eğer zaman senden bir şeyi alı koyarsa ümitsiz olma. Eğer sana bir şey verirse sakın güvenme. Sürekli ondan büyük korku içinde ol. ” (c. 6, s. 294)

  10052.  29- “Hiçbir zaman günahkarı ümitsiz kılma. Nice günah işleyen kimse sonunda mağfirete erişmiş, nice iyi amel işleyen kimse bozulmuş ve ömrünün sonunda işi cehenneme varmıştır. ” (c. 6, s. 321)

 

499- Ünsiyet

 

  10053.  1- “İnsanlardan ünsiyet edilmeye en layık olanı, sevgi dolu ve ülfet edilen kimsedir. ” (c. 2, s. 391)

  10054.  2- “Ünsiyet üç şeyde olur: Uyumlu eş, salih evlat ve uyumlu kardeş. ” (c. 2, s. 141)

  10055.  3- “Yalnızlık ürkekliği, güvenlik ünsiyetini yok eder. Korku ürkekliği ise cemaatle ünsiyet kurmayı bulandırır. ” (c. 2, s. 112)

  10056.  4- “İnsanlardan uzak duran kimse münezzeh olan Allah’la ünsiyet kılar. ” (c. 5, s. 373)

  10057.  5- “Allah ile ünsiyet kuran kimse insanlardan ürker. ” (c. 5, s. 232)

  10058.  6- “Allah ile ünsiyet kurmanın meyvesi insanlardan uzak durmaktır. ” (c. 3, s. 329)

 

500- Üstelemek-Israr

 

  10059.  1- “İnsanlardan ısrarla bir şey istemek, mahrumiyete çağırır. ” (c. 1, s. 106)

  10060.  2- “Şüphesiz insanın nefsi tuzlu ve acı otları yemek isteyen bir deve gibidir. İnsanın kulağı bir çok şeyi uzağa atar. O halde derkini kalbine ısrarda bulunarak hakkında çok tefekküre zorlama. Şüphesiz bedenindeki her uzvunun bir rahatlığı vardır. ” (c. 2, s. 576)

  10061.  3- “Israr kötü bir haslettir. ” (c. 3, s. 253)

  10062.  4- “Nefsini başkalarına bağlılıktan kurtulmaya ve ısrardan sakınmaya alıştır ki salah üzere olasın. ” (c. 4, s. 330)

  10063.  5- “Mahrumiyet için ısrar yeter. ” (c. 4, s. 578)

  10064.  6- “Çok ısrar, bağıştan mahrumiyete sebep olur. ” (c. 4, s. 587)

  10065.  7- “İnsanın çok ısrar etmesi onun mahrumiyetine sebep olur. ” (c. 4, s. 590)

  10066.  8- “Çok ısrar eden insanları bıktırır. ” (c. 5, s. 143)

  10067.  9- “Çok ısrar eden mahrum olur. ” (c. 5, s. 160)

  10068.  10- “İstemekte ısrar eden kimse bezdirir. ” (c. 5, s. 258)

  10069.  11- “İnsanlardan bir şey istemede ısrar eden mahrum kalır. ” (c. 5, s. 286)

  10070.  12- “İstemede ısrar eden kimsenin mahrumiyete çağırır. ” (c. 5, s. 452)

 

501- Üstü Kapalı Konuşma

 

  10071.  1- “Akıllı insanları, cezalandırmak, üstü kapalı konuşmakladır. ” (c. 4, s. 362)

  10072.  2- “Üstü kapalı konuşmakla yetinen kimse açıkça beyandan müstağni olur. ” (c. 5, s. 353)

 

502- Üstün Gelmek-İsteklerine Ulaşmak

 

  10073.  1- “İsteklerine ulaşmak saadettendir. ” (c. 6, s. 35)

  10074.  2- “Hayırları ulaştırmada acele davranan kimse isteklerine ulaşmaya ne kadar da yakındır. ” (c. 6, s. 67)

  10075.  3- “Nefsin için bir şey seçmekten sakın. Şüphesiz üstün gelmenin çoğu hesaba katılmayan şeylerdedir. ” (c. 2, s. 303)

  10076.  4- “İşlerin hayırlısı insanın kurtuluşa ermesine sebep olan şeydir. ” (c. 3, s. 424)

  10077.  5- “Bazen insan zafere erişir. ” (c. 4, s. 471)

 

-V-

503- Vaat etmek

 

  10078.  1- “Mürüvvet vaadine vefa göstermektir. ” (c. 1, s. 212)

  10079.  2- “Vaad bir tür hastalıktır. İyileşmesi ise, vefa gösterilmesidir. ” (c. 1, s. 295)

  10080.  3- “Vaad iki kölelikten biridir. ” (c. 2, s. 20)

  10081.  4- “Vaadine vefa göstermek iki özgürlükten biridir. ” (c. 2, s. 20)

  10082.  5- “Vaadine vefa göstermek azametin delillerindendir. ” (c. 2, s. 161)

  10083.  6- “Güzel mahrum kılmak, uzun vaatten daha iyidir. ” (c. 2, s. 159)

  10084.  7- “Vaad edince vefa göster. ” (c. 2, s. 116)

  10085.  8- “Vaatlerine vefa göstermeyen kimse ahitlerine vefa göstermeyen kimsedir. ” (c. 4, s. 382)

  10086.  9- “Vaadine vefa göster ve adağını yerine getir. ” (c. 4, s. 601)

  10087.  10- “Vaadine vefa göstermek mürüvvetin tamamındandır. ” (c. 6, s. 40)

  10088.  11- “Vaadin ölçüsü vefa göstermektir. ” (c. 6, s. 117)

  10089.  12- “Benim kendisine vaatte bulunduğum ve hacetine ulaşmak için gecesini ıstırapla geçiren birisinin gecesi, vaad ettiğim şeyi yapma hırsımdan dolayı içine düştüğüm ıstıraptan ve vaad ettiğim şeyi yapmama engel olacak bir şeyin ortaya çıkış korkusundan daha şiddetli değildir. ” (c. 6, s. 108)

  10090.  13- “Vefa göstermekten aciz olduğun bir şeyi vaad etme. ” (c. 6, s. 264)Geri   İleri
Go to TOP