A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   9555.    84- “Ey Allah’ın kulları! Yaratılış hedefiniz yolunda takva edinin, sizi kendinden sakındırdığı hususlarda son derece sakının, kıyamette sizler için hazırladığı şeyler cihetinde Hakk'ın sadık vadinin tahakkuku ve ahiret gününün dehşetinden korunmak için istihkak ve liyakat edinmeye çalışın. ” (c. 4, s. 440)

   9556.    85- “Allah’tan ahiret alemine dönüşü ve hayatın sonunu düşünen, geçmiş hatalarını telafi eden ve çok salih amel işleyen kimse gibi korkun. ” (c. 4, s. 442)

   9557.    86- “Çok takvalı olmak, çok ver’a sahibi olmanın (sakınmanın) nişanesidir. ” (c. 4, s. 590)

   9558.    87- “Kollarını sıvayan, kendini ilgi ve bağlardan soyutlayan, çaba gösteren, çabuk davranan, var olan süresinde boş durmayan, korkarak yola koyulan, gitmekte olduğu hedefine ve dönüş yeri olan yere doğru bakan kimse gibi Allah’tan sakının” (c. 4, s. 441)

   9559.    88- “Takvalı kanaatkar ve iffetli mümin ol. ” (c. 4, s. 513)

   9560.    89- “Doğru yola hidayet olmak, fesattan uzaklaşmak ve ahiretini ıslah etme yolunda ihtiraslı olmak takvalı insanın özelliklerindendir. ” (c. 5, s. 40)

   9561.    90- “Azığın takva olmalıdır. ” (c. 5, s. 51)

   9562.    91- “Gökler ve yerler bir kula kapansa, eğer o kul Allah’tan sakındıysa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hesaba katmadığı yerden rızıklandırır. ” (c. 5, s. 118)

   9563.    92- “Takvalı olan kimse ıslah olur. ” (c. 5, s. 147)

   9564.    93- “Allah’tan korkan kimseyi Allah da korur. ” (c. 5, s. 151)

   9565.    94- “Rabbinden korkan kimse yücedir. ” (c. 5, s. 265)

   9566.    95- “Allah’tan sakınan kimse kurtuluşa erer ve müstağni olur. ” (c. 5, s. 291)

   9567.    96- “Takvayı kalbine şiar edinen kimsenin ameli zafere erişir. ” (c. 5, s. 328)

   9568.    97- “Münezzeh olan Allah’tan korkan kimse için Allah, her hüzünden bir çıkış, her darlıktan bir kurtuluş yolu takdir eder. ” (c. 5, s. 380)

   9569.    98- “Ahiret kurtuluşunu seven kimse takvalı olmalıdır. ” (c. 5, s. 394)

   9570.    99- “Takva elbisesinden soyunan kimse dünya sebeplerinden hiçbir şeyle örtünmez. ” (c. 5, s. 404)

   9571.    100- “Takva elbisesini giyinen kimsenin elbisesi asla eskimez. ” (c. 5, s. 422)

   9572.    101- “Takva gibi başka bir şey dini ıslah etmez. ” (c. 6, s. 54)

   9573.    102- “Takva sahibi olan herkese Allah çıkış yerini kolaylaştırır. ” (c. 6, s. 72)

   9574.    103- “Takvanın ölçüsü dünyayı terk etmektir. ” (c. 6, s. 117)

   9575.    104- “Cennetin padişahları takva ve ihlas sahipleridir. ” (c. 6, s. 134)

   9576.    105- “Takvayı kalbine şiar edinen kimse hidayete ermiştir. ” (c. 6, s. 192)

   9577.    106- “Sizi özür getirmenize fırsat vermeyecek şekilde uya­ran ve apaçık yolu göstererek sizlere hücceti tamamlayan Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. O; gönül­lere gizlice giren, kulaklara işitilmeden, nefes almadan fısıldayan düşmandan çekinmenizi emretti. ” (c. 6, s. 254)

   9578.    107- “Takvanın yücelttiği kimseyi düşürme. ” (c. 6, s. 275)

   9579.    108- “İlahi takva ve itaat dışında ileri gitme ve geride durma ki hedefine ulaşasın ve doğru yolu elde edesin. ” (c. 6, s. 309)

   9580.    109- “Takva gibi bir yücelik yoktur. ” (c. 6, s. 350)

   9581.    110- “Takva gibi bir azık yoktur. ” (c. 6, s. 354)

   9582.    111- “Takvadan daha sağlam bir kale yoktur. ” (c. 6, s. 382)

   9583.    112- “Takva üzere olan hiçbir asıl kök helak olmaz ve takva üzere olan hiçbir ekin susamaz. ” (c. 6, s. 420)

   9584.    113- “Takva ile birlikte olan hiçbir amel az değildir. Kabul olan bir şey nasıl az olabilir?” (c. 6, s. 407)

   9585.    114- “Takva olmaksızın iman fayda vermez. ” (c. 6, s. 412)

   9586.    115- “İnsanın dinin göstergesi güzel takvası ve güzel sakınmasıdır. ” (c. 6, s. 449)

   9587.    116- “Takvası olan kimse salim kalır. ” (c. 5, s. 138)

   9588.    117- “Takvadan daha yüce bir şerafet yoktur. ” (c. 6, s. 433)

 

462- Talep-İstek

 

   9589.    1- “Dünya elden ele geçicidir. O halde dünyayı talep etmekte güzel/ılımlı davran ve sonunda sana gelip çatana kadar sabret. ” (c. 2, s. 79)

   9590.    2- “İnsanlar, iki bölüktür: İsteyen ve istenilen. Her kim dünyayı taleb ederse ölüm de onu dünyadan çıkarıncaya kadar kendisini taleb eder. Her kim de ahireti taleb ederse, tüm rızkını elde edinceye kadar, dünya da kendisini taleb eder. ” (c. 2, s. 130)

   9591.    3- “Ara ki bulasın. ” (c. 2, s. 174)

   9592.    4- “Taleb etmekte, güzel/ılımlı olun. Nice haris kimse, ümitsiz olmuş ve nice ılımlı kimse ümitsiz olmamıştır. ” (c. 2, s. 256)

   9593.    5- “İsteklerin en zoru aşağılık insanların elindekini istemektir. ” (c. 2, s. 407)

   9594.    6- “Taleb etmenin afeti (taleb ettiğine) ulaşmamaktır. ” (c. 3, s. 106)

   9595.    7- “Dünyadan sana geleni al ve senden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Eğer bunu yapmazsan, taleb ve isteğinde ılımlı ol. ” (c. 3, s. 443)

   9596.    8- “Nice helak oluşlar talebin/isteğin altında gizlidir. ” (c. 4, s. 58)

   9597.    9- “Çok yakında ecelin gelip çatacak, o halde talebinde ılımlı ol. ” (c. 4, s. 134)

   9598.    10- “Nice istek ve kazançlar, bulunmaz/mutsuz olur. ” (c. 4, s. 81)

   9599.    11- “Rızkın sana gelecektir. O halde nefisini onu aramaktan rahat kıl. ” (c. 4, s. 92)

   9600.    12- “Arayan kimse hayırlı işe ulaşır. ” (c. 4, s. 274)

   9601.    13- “Kendisini kaybettiği halde aramayıp, kaybettiği bir şeyi arayan kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 340)

   9602.    14- “Derdinin ilacını bildiği halde onu aramayan, bulduğu takdirde ise o ilaçla tedavi olmayan kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 342)

   9603.    15- “Bazen insan muradına erişir. ” (c. 4, s. 460)

   9604.    16- “Bazen arayan ümitsiz olur. ” (c. 4, s. 461)

   9605.    17- “Bazen insan istediğine ulaşır. ” (c. 4, s. 468)

   9606.    18- “Her arayan, aranandır. ” (c. 4, s. 529)

   9607.    19- “Nice arayan ümitsiz düşer ve nice aramayan kimseye rızık ulaşır. ” (c. 4, s. 549)

   9608.    20- “İnsana isteklerinde ılımlı olması akıl olarak yeter. ” (c. 4, s. 576)

   9609.    21- “Her rızkın bir sebebi vardır o halde rızkı aramada ılımlı ol. ” (c. 5, s. 19)

   9610.    22- “Muradına erişen talip kimse, (ulaştığın şeyin) lezzetini derk eder. ” (c. 5, s. 27)

   9611.    23- “Sana taktir edilen şey elinden çıkmaz o halde isteğinde ılımlı ol. ” (c. 5, s. 69)

   9612.    24- “Senden alınan şeye asla ulaşamazsın. O halde kazancında ılımlı ol. ” (c. 5, s. 69)

   9613.    25- “Her talip rızkına erişmez. ” (c. 5, s. 75)

   9614.    26- “Her ılımlı insan mahrum değildir. ” (c. 5, s. 76)

   9615.    27- “Her taleb eden kimse (aradığını) bulur. ” (c. 5, s. 91)

   9616.    28- “İsteklerinde aşırı giden ve nefsini kazancında aşırı çabaya sevk eden kimsenin yakini doğru değildir. ” (c. 5, s. 106)

   9617.    29- “Fazlalık taleb eden noksanlığa düşer. ” (c. 5, s. 275)

   9618.    30- “Bir şeyi taleb eden, ona veya bazısına ulaşır. ” (c. 5, s. 305)

   9619.    31- “Dünyayı taleb etmekten el çeken kimseye dünya yönelir. ” (c. 5, s. 322)

   9620.    32- “İnsanların elinde olan şeyi taleb eden kimseyi insanlar küçük düşürür. ” (c. 5, s. 324)

   9621.    33- “Dünya talebinde aşırı giden kimse fakir olarak ölür. ” (c. 5, s. 331)

   9622.    34- “Olmayacak bir şeyi taleb eden kimse taleb ettiği şeyi zayi etmiş olur. ” (c. 5, s. 349)

   9623.    35- “Serabı taleb etmede çaba gösteren kimsenin sıkıntısı uzar ve susuzluğu çoğalır. ” (c. 5, s. 438)

   9624.    36- “Her taleb eden kimse ümitsiz kalıcı değildir. ” (c. 6, s. 51)

   9625.    37- “(İnsanlardan) İstek gibi hor bir şey yoktur. ” (c. 6, s. 350)

   9626.    38- “Aşağılık insanlardan rızık taleb eden kimse mahrumiyete razı olmuştur. ” (c. 4, s. 93)

   9627.    39- “Rızkın senin onu taleb etmenden daha çok seni taleb eder. O halde rızkını taleb etmekte ılımlı ol. ” (c. 6, s. 492)

 

463- Talih-Yönelmek

 

   9628.    1- “Talih yönelince var olan güzellikler, talih yüz çevirdiğinde kötülüklere dönüşür. ” (c. 2, s. 58)

   9629.    2- “Dünya kula yönelince başkalarının iyiliğini bile ona giydirir. Yüz çevirdiğinde ise kendi iyiliklerini bile elinden alır. ” (c. 3, s. 171)

   9630.    3- “Uğursuzluklar talih ile uzaklaştırılır. ” (c. 3, s. 217)

   9631.    4- “Güzel seçim, özgür insanlara ihsanda bulunmak ve sırtı pek olmak talihin yöneldiğinin delilidir. ” (c. 3, s. 389)

   9632.    5- “Rızkın kendine yönlendiği kimseyle ortak olun. Şüphesiz o nasibe daha layık ve zenginliğe daha müstahaktır. ” (c. 4, s. 192)

   9633.    6- “Zamanın talihsizliğinin talihe dönüşmesi çok azdır. ” (c. 4, s. 495)

   9634.    7- “Her talihin bir talihsizliği vardır. ” (c. 5, s. 15)

   9635.    8- “Nice defa sırt çeviren yönelir ve yönelen sırt çevirir. ” (c. 5, s. 54)

   9636.    9- “İnsanlara iyilik etmek talihin nişanelerindendir. ” (c. 6, s. 17)

   9637.    10- “Zamanın sırt çevirdiği kimseye sarılma ve zamanın yöneldiği kimseden ayrılma. ” (c. 6, s. 285)

 

464- Taş Kalplilik

 

   9638.    1- “Taş kalpliliğe yumuşaklıkla karşı çıkılır. ” (c. 4, s. 232)

   9639.    2- “Taş kalplilik en büyük mutsuzluktandır. ” (c. 6, s. 33)

   9640.    3- “Taş kalplilikten daha şiddetli bir aşağılık yoktur. ” (c. 6, s. 393)

 

465- Tecavüz-Saldırı

 

   9641.    1- “Saldırısı çok olanın, gazabı da çok olur. ” (c. 5, s. 225)

 

466- Tecrübe-Deneme

 

   9642.    1- “İşler tecrübe iledir. ” (c. 1, s. 18)

   9643.    2- “Zafer uzak görüşlülük ve uzak görüşlülük de tecrübe iledir. ” (c. 1, s. 21)

   9644.    3- “İşler birbirine benzer. ” (c. 1, s. 42)

   9645.    4- “Tecrübeler sona ermez. ” (c. 1, s. 99)

   9646.    5- “Günler tecrübeler kazandırır. ” (c. 1, s. 101)

   9647.    6- “Uzak görüşlülük tecrübeyi korur. ” (c. 1, s. 238)

   9648.    7- “Tecrübeler faydalanılan bir ilimdir. ” (c. 1, s. 260)

   9649.    8- “Tecrübe ibret verir. ” (c. 1, s. 278)

   9650.    9- “Akıllı insan tecrübelerin öğüt verdiği kimsedir. ” (c. 1, s. 312)

   9651.    10- “Tecrübe eden kimse tabipten daha bilgilidir. ” (c. 1, s. 315)

   9652.    11- “Tecrübeler sona ermez akıllı kimse tecrübelerle ilmini artırır. ” (c. 1, s. 397)

   9653.    12- “Uzak görüşlü kimse tecrübelerin bilediği ve zorlukların temizlediği kimsedir. ” (c. 2, s. 115)

   9654.    13- “İnsanlardan doğru görüşe en çok sahip olanlar, tecrübeli kimselerdir. ” (c. 2, s. 408)

   9655.    14- “Şüphesiz akıllı kimse tecrübelerin kendisine öğüt verdiği kimsedir. ” (c. 3, s. 75)

   9656.    15- “Tecrübenin meyvesi güzel seçimdir. ” (c. 3, s. 327)

   9657.    16- “Tecrübeleri korumak aklın başıdır. ” (c. 3, s. 407)

   9658.    17- “Tecrübe edeceğin en hayırlı şey sana öğüt veren şeydir. ” (c. 3, s. 422)

   9659.    18- “İnsanın görüşü tecrübesi kadardır. ” (c. 4, s. 95)

   9660.    19- “Her tecrübede bir öğüt vardır. ” (c. 4, s. 396)

   9661.    20- “Akıl sahipleri için tecrübe ettikleri şey öğüt olarak yeter. ” (c. 4, s. 581)

   9662.    21- “İnsanın edeplenmesi için tecrübeler yeterlidir. ” (c. 4, s. 570)

   9663.    22- “Tecrübesi az olan kimse aldanır. ” (c. 5, s. 185)

   9664.    23- “Tecrübesi çok olan kimsenin aldanması az olur. ” (c. 5, s. 214)

   9665.    24- “Tecrübeleri güçlü olan kimse helak olmaktan salim kalır. ” (c. 5, s. 215)

   9666.    25- “Tecrübe öğrenen kimsenin uzak görüşlülüğü artar. ” (c. 5, s. 203)

   9667.    26- “Tecrübelerden müstağni olan kimse işlerin sonunu görmez. ” (c. 5, s. 346)

   9668.    27- “Tecrübeleri koruyan kimsenin işleri doğru olur. ” (c. 5, s. 461)

   9669.    28- “Tecrübeleri korumak uzak görüşlülüktendir. ” (c. 6, s. 35)

 

467- Tedbir

 

   9670.    1- “Tedbir yardımın yarısıdır. ” (c. 1, s. 151)

   9671.    2- “Amelden önce tedbir almak insanı pişmanlıktan güvende kılar. ” (c. 1, s. 372)

   9672.    3- “İşten önce tedbir insanı sürçmekten güvende kılar. ” (c. 1, s. 384)

   9673.    4- “Tedbir ile birlikte olan az bir şey savurganlık ile olan az bir şeyden daha kalıcıdır. ” (c. 2, s. 388)

   9674.    5- “Aklın çokluğunu gösteren en güçlü delil güzel tedbirdir. ” (c. 2, s. 429)

   9675.    6- “Hayatın afeti kötü tedbirdir. ” (c. 3, s. 111)

   9676.    7- “Güzel tedbir az malı çoğaltır, kötü tedbir ise çok malı yok eder. ” (c. 3, s. 387)

   9677.    8- “Yokluk sebebi, kötü tedbirdir. ” (c. 4, s. 126)

   9678.    9- “Kötü tedbir yok olma sebebidir. ” (c. 4, s. 131)

   9679.    10- “Kötü tedbir fakirliğin anahtarıdır. ” (c. 4, s. 132)

   9680.    11- “Hayatın salahı, tedbirdir. ” (c. 4, s. 194)

   9681.    12- “Tedbiri kötü olan kimse, yok oluşunu hızlandırır. ” (c. 5, s. 187)

   9682.    13- “Tedbiri kötü olan kimsenin ölçüp içmesi boşuna olur. ” (c. 5, s. 216)

   9683.    14- “Tedbirini erteleyen yok oluşunu öne alır. ” (c. 5, s. 215)

   9684.    15- “Tedbiri kötü olanın helak oluşu tedbirinde olur. ” (c. 5, s. 365)

   9685.    16- “Tedbir gibi akıl yoktur. ” (c. 6, s. 347)

   9686.    17- “Talih ve ikbalin yüz çevirdiği dört şeyle belli olur: Kötü tedbir, çirkin savurganlık, az ibret almak ve çok özür dilemek. ” (c. 6, s. 349)

   9687.    18- “Güzel tedbirle fakirlik olmaz. ” (c. 6, s. 337)

   9688.    19- “Kötü tedbirle zenginlik olmaz. ” (c. 6, s. 437)

 

468- Teenni[8]

 

   9689.    1- “Teenni güzeldir. ” (c. 1, s. 25)

   9690.    2- “Teennisi olmayan kimsenin işi doğru olmaz. ” (c. 6, s. 402)

   9691.    3- “Teenni işlerde doğruluğa ulaştırır. ” (c. 1, s. 42)

   9692.    4- “Esenlik teennidedir. ” (c. 4, s. 411)

   9693.    5- “Sırtı peklik teenidedir. ” (c. 4, s. 400)

   9694.    6- “Teenni ile hareket et. Şüphesiz teenni sahibi olan kimse işlerinde başarılı olmaya layıktır. ” (c. 4, s. 286)

   9695.    7- “Aceleciliğini teenniyle, vakarını yumuşaklıkla ve şerrini hayırla birleştir. Aklına heva ve hevesin karşısında yardım et ki akıllı sahibi olasın. ” (c. 4, s. 207)

   9696.    8- “Teenni ile sebepler kolaylaşır. ” (c. 3, s. 231)

   9697.    9- “Teenni ile konular kolaylaşır. ” (c. 3, s. 208)

   9698.    10- “İşlerde teenni sahibi olmak insanı gevşeklikten korur. ” (c. 1, s. 346)

   9699.    11- “Teenni sahibi olan kimse helak bile olsa (işlerinde) başarılı olur. ” (c. 1, s. 322)

   9700.    12- “Teenni ile çalışan sürçmelerden güvende olur. ” (c. 5, s. 216)

   9701.    13- “Teenni sırtı pekliğe neden olur. ” (c. 1, s. 118)

   9702.    14- “Teenni uzak görüşlülüktür. ” (c. 1, s. 54)

   9703.    15- “Teenni eden kimse işlerinde başarılı olmaya layıktır. ” (c. 1, s. 200)

   9704.    16- “Hayırlı işler için ortaya çıkan fırsatlar dışında her işte teenni ile hareket etmek övülmüştür. ” (c. 2, s. 86)

 

469- Tehir-İşi Ertelemek

 

   9705.    1- “Kötülüğü ertelemek, hayır faydasını verir. ” (c. 3, s. 315)

   9706.    2- “Bağışı ertelemek, yüce insanların adetinden değildir. ” (c. 5, s. 81)

   9707.    3- “Cezayı ertelemek, hilmin kemalindedir. ” (c. 6, s. 24)

   9708.    4- “Muhtaca yardım etmeyi yarına erteleme, çünkü yarın senin ve onun başına ne geleceğini bilemezsin. ” (c. 6, s. 315)

 

470- Tehlike

 

   9709.    1- “Belalara maruz olan tehlikededir. ” (c. 1, s. 141)

   9710.    2- “Kendisini tehlikeye atan aldanmıştır. ” (c. 1, s. 332)

   9711.    3- “Daha çoğuna ulaşma ümidiyle bir şeyi tehlikeye atma. ” (c. 6, s. 270)

 

471- Telafi Etmek-İstidrak

 

   9712.    1- “(işlerini) telafi eden kurtuluşun kenarındadır. ” (c. 1, s. 320)

   9713.    2- “Nefsin fesatlarını telafi etmek en faydalı araştırmadan sayılır. ” (c. 1, s. 384)

   9714.    3- “Ömrünün başında zayi ettiklerini ömrünün sonunda telafi et ki dönüşünle mutluluğa erişesin. ” (c. 3, s. 316)

   9715.    4- “Güzel telafi etmek kurtuluşun başıdır. ” (c. 3, s. 394)

   9716.    5- “Geçmişte kaybettiklerini telafi eden kendini ıslah etmiş olur. ” (c. 5, s. 167)

   9717.    6- “Telafi eden kendini ıslah eder. ” (c. 5, s. 145)

   9718.    7- “İşleri telafi etmek, zayi etmekten ne kadar da uzaktır. ” (c. 6, s. 57)

 

472- Tembellik

 

   9719.    1- “Tembellik noksanlığa sebep olur. ” (c. 1, s. 49)

   9720.    2- “Zaferin afeti, tembelliktir. ” (c. 3, s. 112)

   9721.    3- “Amelle sevap elde edilir, tembellikle değil. ” (c. 3, s. 228)

   9722.    4- “İşi ertelemek tembelliğin nişanesidir. ” (c. 5, s. 278)

   9723.    5- “Bir işi erteleyen onu engellemiş sayılır. ” (c. 5, s. 151)

   9724.    6- “Tembelliği uzayan kimsenin, arzuları ümitsizliğe dönüşür. ” (c. 5, s. 187)

   9725.    7- “İşlerinde tembel insana güvenme. ” (c. 6, s. 270)

 

473- Temizlik

 

   9726.    1- “Temizlik zekiliktir. ” (c. 1, s. 126)

   9727.    2- “Temizlik zekiliğin evvelidir. ” (c. 1, s. 141)

   9728.    3- “Temizlik temiz nefislerin ahlakındandır. ” (c. 1, s. 375)

   9729.    4- “İnsanların en üstünü nefsini temizleyen ve imkanı olduğu halde dünyaya rağbet etmeyen kimsedir. ” (c. 2, s. 419)

   9730.    5- “Sakınmanın meyvesi temizliktir. ” (c. 3, s. 332)

   9731.    6- “İnsanın sakınmasının delili temizliğidir. ” (c. 4, s. 9)

   9732.    7- “Müminin zarafeti haramlardan temiz oluşu ve yüceliklere koşuşudur. ” (c. 4, s. 279)Geri   İleri
Go to TOP