A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   9216.    49- “Nice çaba gösteren kimse, kendisine teşekkür etmeyen kimse için çalışır. ” (c. 4, s. 59)

   9217.    50- “Nice mal toplayan kimse, kendisine teşekkür etmeyen kimse için toplar. ” (c. 4, s. 71)

   9218.    51- “Nimetin zevali Allah’ın nimetlerdeki haklarını ödememek ve şükründe kusur etmekledir. ” (c. 4, s. 110)

   9219.    52- “Şükrün fazlalığı ve sıla-i rahim nimetleri artırır ve ömrü uzatır. ” (c. 4, s. 112)

   9220.    53- “Nimet artışının sebebi şükürdür. ” (c. 4, s. 125)

   9221.    54- “İlahının şükrü uzun senada bulunmakladır. ” (c. 4, s. 158)

   9222.    55- “Üstündekine şükür dostluğunda sadakatli olmandır. ” (c. 4, s. 158)

   9223.    56- “Nimetlerin şükrü, cezalardan koruyucudur. ” (c. 4, s. 159)

   9224.    57- “İlahın şükrü nimetleri çoğaltır. ” (c. 4, s. 159)

   9225.    58- “Nimetin şükrü artışına hükmeder ve yenilenmesine sebep olur. ” (c. 4, s. 159)

   9226.    59- “Nimetin şükrü değişimi hususunda bir güven ve kalıcılığı hususunda bir kefildir. ” (c. 4, s. 159)

   9227.    60- “Geçmiş nimetin şükrü gelecek nimetlerin yenilenmesini sağlar. ” (c. 4, s. 160)

   9228.    61- “Nimetlerin şükrü, nimetleri ikiye katlar ve artırır. ” (c. 4, s. 160)

   9229.    62- “Nimetlerin şükrü, nimetlerin artışını sağlar ve nimetlere nankörlük ise nimetlerin yokluğunun delilidir. ” (c. 4, s. 160)

   9230.    63- “Nimetlerin şükrü, azapların gelişinden güven içinde olmaktır. ” (c. 4, s. 160)

   9231.    64- “Senden hoşnut olana şükretmen onun senden hoşnut olmasını ve vefalı kalmasını artırır. ” (c. 4, s. 161)

   9232.    65- “Sana gazap edene şükretmen, onun sana fayda vermesini ve merhamet etmesini sağlar. ” (c. 4, s. 161)

   9233.    66- (Çocuğu olan birine, “Bu kahraman süvarinin gelişi mübarek olsun” diye dua eden birisine şöyle buyurdu: “Böyle deme, şöyle de:) “Bağışlayana şükret ve sana bağışlanan mübarek olsun. Çocuğun büyüsün ve iyiliğinden nasiplenesin. ” (c. 4, s. 161)

   9234.    67- “İhsan ve iyiliğe, ihsan ediciyi öven ve sahibini iyilikle anan kimse şükretmiştir. ” (c. 4, s. 162)

   9235.    68- “İnsanların en kötüsü nimetlere şükretmeyen ve başkalarının hürmetine riayet etmeyendir. ” (c. 4, s. 170)

   9236.    69- “Darlıkta ve genişlikte şükredici ol. ” (c. 4, s. 286)

   9237.    70- “Sürekli şükret ve sabırdan ayrılma. Şüphesiz bunlar nimeti artırır ve sıkıntıları giderir. ” (c. 4, s. 304)

   9238.    71- “Şükrün fazileti hayatın rahatlığındadır. ” (c. 4, s. 399)

   9239.    72- “Nimetin devamı, nimetin şükründedir. ” (c. 4, s. 401)

   9240.    73- “Artış nimetin şükründedir. ” (c. 4, s. 402)

   9241.    74- “Her iyiliğin bir şükrü vardır. ” (c. 4, s. 406)

   9242.    75- “Arzularına ulaşan kimseye zaman şükrünü farz kılmıştır. ” (c. 4, s. 478)

   9243.    76- “Şükür azlığı iyi işlerde rağbetsizliğe sebep olur. ” (c. 4, s. 501)

   9244.    77- “Nimetlerin gelişlerini şükürle kayıt altına alın. Böylece kaçan nimetler geri dönsün. ” (c. 4, s. 517)

   9245.    78- “Nimetin artışı için şükür yeter. ” (c. 4, s. 577)

   9246.    79- “Nimetlerin artış kefili şükürdür. ” (c. 4, s. 632)

   9247.    80- “Genişlikte şükreden bir kul ve darlıkta sabreden bir kul ol. ” (c. 4, s. 602)

   9248.    81- “Şükredenin nimetleri sürekli olur. ” (c. 5, s. 176)

   9249.    82- “Şükrü çok olanın nimetleri artar. ” (c. 5, s. 200)

   9250.    83- “Şükreden kimse nimet artışına hak kazanır. ” (c. 5, s. 154)

   9251.    84- “İyiliği engelleyen şükürden mahrum bırakılmıştır. ” (c. 5, s. 228)

   9252.    85- “Nimete şükretmeyen, zevaliyle cezalandırılmıştır. ” (c. 5, s. 247)

   9253.    86- “Kötü işine teşekkür edilen kimse gerçekte alaya alınmıştır. ” (c. 5, s. 273)

   9254.    87- “Kendisine şükür ilham edilen kimse nimet artışından mahrum olmaz. ” (c. 5, s. 237)

   9255.    88- “Kendisine nimet verilen kimse nimet verilince şükreden kimse, belaya uğrayıp sabreden kimse gibidir. ” (c. 5, s. 297)

   9256.    89- “Şükrü sürdüren kimse iyiliği sürdürmüştür. ” (c. 5, s. 276)

   9257.    90- “Sürekli şükürle meşgul olmalısın ki başkalarının maruz kaldığı belalardan afiyette olasın. ” (c. 5, s. 48)

   9258.    91- “Hiç kimse şükür gibi nimetleri korumaya güç yetiremez. ” (c. 5, s. 68)

   9259.    92- “Hiç kimse nimetleri bağışlamak gibi bir şeyle nimetlere şükretmeye güç yetiremez. ” (c. 5, s. 69)

   9260.    93- “Hiç kimse şükür gibi bir şeyle nimetleri devam ettirmeye ve nimetleri bağışlamak gibi bir şeyle nimetleri süslemeye güç yettiremez. ” (c. 5, s. 70)

   9261.    94- “İyiliğe şükreden hakkını eda etmiştir. ” (c. 5, s. 306)

   9262.    95- “Kendisine iyilik etmediğin halde sana teşekkür eden kimsenin, kendisiyle ilişkini kesmediğin halde kınamasından güvende olma. ” (c. 5, s. 322)

   9263.    96- “Kendisine nimet verene şükreden kimse, şüphesiz mükafatını eda etmiştir. ” (c. 5, s. 327)

   9264.    97- “Nimet bağışına şükretmeyen kimseyi hayvanlardan saymak gerekir. ” (c. 5, s. 342)

   9265.    98- “İhsan edilmeksizin teşekkürde bulunan kimse, kötülük etmeksizin de kınar. ” (c. 5, s. 349)

   9266.    99- “Sana bütünüyle inayet gösteren kimseye sen de bütünüyle teşekkür et. ” (c. 5, s. 360)

   9267.    100- “Nimetleri şükürle koruyan kimse, nimet artışıyla korunur. ” (c. 5, s. 367)

   9268.    101- “Övmeyi nimetin sonu kılan kimseye, münezzeh olan Allah da övgüsünü nimet artışının anahtarı kılar. ” (c. 5, s. 392)

   9269.    102- “Nimetler şükür gibi bir şeyle korunmamıştır. ” (c. 6, s. 59)

   9270.    103- “Nimetleri şükürle kuşatmayan kimse, nimetleri zevale maruz bırakmıştır. ” (c. 5, s. 413)

   9271.    104- “İhsana şükretmeyen kimseden mahrumiyet çekip gitmez. ” (c. 5, s. 416)

   9272.    105- “Allah’a şükredene, Allah nimetlerini artırır. ” (c. 5, s. 445)

   9273.    106- “Kalbiyle nimetlere şükreden kimse diliyle izhar etmeden önce nimet artışına müstahak olur. ” (c. 5, s. 445)

   9274.    107- “Şükrü çoğalan kimsenin, hayrı da çoğalır. ” (c. 5, s. 446)

   9275.    108- “Şükrü az olan kimsenin hayrı yok olur. ” (c. 5, s. 446)

   9276.    109- “Kendisine nimet verilen kimse şükrederek kendisini özgür kılıncaya kadar köle edilmiştir. ” (c. 5, s. 447)

   9277.    110- “Münezzeh olan Allah’a şükreden kimseye ikinci bir şükür daha farz olur. Çünkü Allah onu kendisine şükretmeye muvaffak kılmıştır ve bu da şükrün şükrüdür. ” (c. 5, s. 448)

   9278.    111- “İhsanın sebebiyle sana teşekkür eden kimse, senden (teşekkürüyle) istemiş olur. (Şükrü isteme aracı kılmıştır)” (c. 5, s. 452)

   9279.    112- “Nimete şükretmeyen kimse, nimet artışından mahrum kılınmıştır. ” (c. 5, s. 459)

   9280.    113- “Allah’a hamd eden kimseyi Allah ihtiyaçsız kılar. ” (c. 5, s. 445)

   9281.    114- “Hamd etmekten uzak düşen kimse yüceliğe erişemez. ” (c. 6, s. 65)

   9282.    115- “Nimet şükür gibi (etkin) bir şeyle korunmamıştır. ” (c. 6, s. 69)

   9283.    116- “Münezzeh olan Allah kendisine şükür kapısını açtığı kimseye, nimetlerin artış kapısını kapamamıştır. ” (c. 6, s. 88)

   9284.    117- “Nimetlerin devamı şükürledir. ” (c. 6, s. 120)

   9285.    118- “Şükredilmeyen nimet, bağışlanmayan kötülük gibidir. ” (c. 6, s. 170)

   9286.    119- “İyiliği ümit edilen musibet şükrü eda edilmeyen nimetten daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 146)

   9287.    120- “Nimet zamanında şükrünüzü unutmayınız. ” (c. 6, s. 276)

   9288.    121- “Nimet sadece şükürle korunur. ” (c. 6, s. 376)

   9289.    122- “Malını bağışlamayan kimse şükrü (insanların övgüsünü) elde edemez. ” (c. 6, s. 397)

   9290.    123- “Öven kimse sadece Rabbini över. ” (c. 6, s. 260)

 

453- Şüphe

 

   9291.    1- “Şüphelere düşmekten ve şehvetlere ihtiras duymaktan sakın. Şüphesiz bunlar seni harama düşürür ve bir çok günahlara bindirir. ” (c. 2, s. 314)

   9292.    2- “Şüphesiz işler birbirine benzeyince sonu hususunda başından ibret alınır. ” (c. 22, s. 507)

   9293.    3- “Şüphesiz önündeki ibretlerden ders alan kimseyi takva şüphelere düşmekten alı koyar. ” (c. 2, s. 596)

   9294.    4- “Şüphe hakka benzediği için “şüphe” olarak adlan­dır­mıştır. Allah dostla­rının şüphelerdeki aydınlığı, iman ve yakinleridir. Yolları hidayet-kurtuluş yollarıdır. Ama Allah’ın düşmanlarını şüphelerde, dalalet ve sapıklık davet eder. ” (c. 3, s. 93)

   9295.    5- “İşlerin benzerlikleri (şüpheli işler) kendisiyle örtülü kalmayan kimseye ne mutlu!” (c. 3, s. 246)

   9296.    6- “Sözünde durmayan herkesin bir şüphesi vardır. ” (c. 5, s. 14)

   9297.    7- “Şüpheler hakkındaki araştırman doğru olmalıdır. Şüphesiz şüphelere düşen kimse yok olur. ” (c. 5, s. 53)

   9298.    8- “Dinlerini şüphelerden temizleyiniz ve nefsinizi helak edici şüphelere düşmekten koruyunuz. ” (c. 6, s. 174)

 

-T-

454- Taat-İtaat

 

   9299.    1- “İtaati çok olanın yüceliği çok olur. ” (c. 5, s. 444)

   9300.    2- “Üç şey helak edicidir: Kadınlara itaat, gazaba itaat ve şehvete itaat. ” (c. 3, s. 337)

   9301.    3- “İtaat koruyucudur. ” (c. 1, s. 33)

   9302.    4- “İtaat kurtarıcı ve günah ise helak edicidir. ” (c. 1, s. 33)

   9303.    5- “İtaat icabettir. ” (c. 1, s. 42)

   9304.    6- “İtaat en sağlam dayanaktır. ” (c. 1, s. 132)

   9305.    7- “İtaat zeki insanların ganimetidir. ” (c. 1, s. 136)

   9306.    8- “İtaat karlı bir ticarettir. ” (c. 1, s. 155)

   9307.    9- “İtaat zeki insanların nimetidir. ” (c. 1, s. 162)

   9308.    10- “İtaat en güçlü koruyucudur. ” (c. 1, s. 163)

   9309.    11- “İtaat en kalıcı izzettir. ” (c. 1, s. 190)

   9310.    12- “İtaat zorluktaki insanın izzetidir. ” (c. 1, s. 265)

   9311.    13- “İtaat sevap yağdırır. ” (c. 1, s. 268)

   9312.    14- “İtaat imamet makamını ululamaktır. ” (c. 1, s. 275)

   9313.    15- “İtaat Rabbin gazap ateşini söndürür. ” (c. 1, s. 326)

   9314.    16- “İzzetli kimse itaatle izzetlenen kimsedir. ” (c. 1, s. 335)

   9315.    17- “İzzetin kardeşi, itaatle süslenen kimsedir. ” (c. 1, s. 347)

   9316.    18- “Allah’a itaat üzere amel etmek en kazançlı şeydir. ” (c. 1, s. 349)

   9317.    19- “Allah’a itaat en güçlü sebeptir. ” (c. 1, s. 369)

   9318.    20- “Allah’a itaat etmek en kazançlı şeydir ve doğru konuşan dil en süslü ve en başarılıdır. ” (c. 2, s. 67)

   9319.    21- “İtaat halkın kalkanı ve adalet devletlerin kalkanıdır. ” (c. 2, s. 69)

   9320.    22- “Mümin kimse itaatlere karşı hırslı, günahlara karşı ise iffetlidir. ” (c. 2, s. 107)

   9321.    23- “İtaat ve iyi iş karlı bir ticarettir. ” (c. 2, s. 153)

   9322.    24- “İtaat et ki ganimet elde edesin. ” (c. 2, s. 168)

   9323.    25- “İtaat et ki faydalanasın. ” (c. 2, s. 171)

   9324.    26- “Sana Allah’a itaat etme hususunda yardım ettiği müddetçe nefsini yüce tut. ” (c. 2, s. 187)

   9325.    27- “Allah’a itaat etmekle takva sahibi ol ve takvayla Allah’a itaat et. ” (c. 2, s. 201)

   9326.    28- “O’nun (Allah’ın) ve Peygamberlerinin size emrettiği gibi Allah’a itaat edin. ” (c. 2, s. 240)

   9327.    29- “Tüm işlerinde Allah’a itaat et. Şüphesiz Allah’a itaat etmek her şeyden daha yücedir. Sakınmayı terk etme. ” (c. 2, s. 211)

   9328.    30- “Tüm hallerde Münezzeh olan Allah’a itaat et ve göz açıp kapatıncaya kadar kalbini O’nun ümidi ve korkusundan boş tutma ve sürekli bağış talebinde bulun. ” (c. 2, s. 224)

   9329.    31- “Nefislerinizi Allah’a itaat etmek ve dillerinizi Allah’ın zikriyle meşgul edin. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerde kalplerinizi Allah’ın takdirinden hoşnut kılın. ” (c. 2, s. 243)

   9330.    32- “Allah’a itaat etme hususunda sabrederek Allah’ın sizlere verdiği nimetlerini tamamlayın ve Allah’ın kitabının sizden korumasını istediği şeyleri koruyun. ” (c. 2, s. 249)

   9331.    33- “İnsanların en akıllısı münezzeh olan Allah’a en çok itaat edenidir. ” (c. 2, s. 428)

   9332.    34- “Sizin en akıllınız Allah’a en çok itaat edeninizdir. ” (c. 2, s. 369)

   9333.    35- “En şerefli amel Allah’a itaat etmektir. ” (c. 2, s. 383)

   9334.    36- “Kendi nefsi için insanların en çok hayır taleb edeniniz, Allah’a en çok itaatte bulunanınızdır. ” (c. 2, s. 424)

   9335.    37- “İnsanlardan Allah’ın rahmetine en layık kimse Allah’a itaat hususunda en güçlü olandır. ” (c. 2, s. 436)

   9336.    38- “Kullardan Allah’a en sevimli olan, ona en çok itaat edendir. ” (c. 2, s. 431)

   9337.    39- “İtaat etmen gereken en layık kimse kendisinden (kaçmaya) çare bulamadığın ve emrini reddedemediğin kimsedir. (Allah’tır)” (c. 2, s. 444)

   9338.    40- “İtaat etmen gereken en layık kimse, sana sakınmayı emreden ve seni heva ve hevesten sakındırandır. ” (c. 2, s. 446)

   9339.    41- “İnsanların en mutlusu içinde Allah’a itaat hususunda bir isteği olan kimsedir. ” (c. 2, s. 490)

   9340.    42- “Şüphesiz ziyan etmiş kimse, ömrünü ziyan eden kimsedir ve şüphesiz gıpta edilen kimse ömrünü Rabbine itaat yolunda sona erdiren kimsedir. ” (c. 2, s. 525)

   9341.    43- “Şüphesiz münezzeh olan Allah, acizlerin kusur ettiği yerde itaati zeki insanların ganimeti kılmıştır. ” (c. 2, s. 532)

   9342.    44- “Şüphesiz Muhammed’in (s. a. a) dostu, her ne kadar soy açısından uzak olsa da Allah’a itaat eden kimsedir. ” (c. 2, s. 505)

   9343.    45- “Şüphesiz nefsini Allah’a ve resulüne itaate adayan kimsenin nefsi kurtuluşa ermiş, salim kalmıştır. Ganimet dolu karlı bir ticarette bulunmuştur. ” (c. 2, s. 565)

   9344.    46- “Senin için garantilenen bir şeyi taleb hususunda haris olacağına, sana farz kılınan şeylere haris ol. ” (c. 3, s. 6)

   9345.    47- “Şüphesiz sen Allah’a itaat edersen, Allah seni kurtarır ve yerini (ahiretini) ıslah eder. ” (c. 3, s. 56)

   9346.    48- “Halkın afeti itaate muhalefet etmesidir. ” (c. 3, s. 104)

   9347.    49- “İzzeti taleb ettiğinde, itaatle taleb et. ” (c. 3, s. 135)

   9348.    50- “Güçlenince münezzeh olan Allah’a itaat hususunda güçlen. ” (c. 3, s. 140)

   9349.    51- “Nefsini Allah’a itaat yolunda kullanırsan onu yüceltmiş olursun ve eğer nefsin Allah’a isyana zorlarsan onu küçümsemiş olursun. ” (c. 3, s. 143)

   9350.    52- “İkbal/gelecek itaatle olur. ” (c. 3, s. 213)

   9351.    53- “Kurtuluş Allah’a itaat iledir. ” (c. 3, s. 214)

   9352.    54- “Cennetin takva sahiplerine yakınlaşması Allah’a itaatledir. ” (c. 3, s. 230)

   9353.    55- “İyiler güzel itaatle tanınır. ” (c. 3, s. 236)

   9354.    56- “Allah’a itaat et ki saadete erişesin. ” (c. 3, s. 241)

   9355.    57- “Allah’a itaate sarıl ki kurtuluşa eresin. ” (c. 3, s. 276)

   9356.    58- “Allah’a itaate sarıl ki seni Allah’a yakınlaştırsın. ” (c. 3, s. 277)

   9357.    59- “İtaatin meyvesi cennettir. ” (c. 3, s. 326)

   9358.    60- “Allah’ın sevabı itaat ehline ve cezası ise günah ehlinedir. ” (c. 3, s. 348)

   9359.    61- “Sürekli itaat edin, hayır işlere koşun, kötülüklerden kaçının, güzel işlere koşun ve haram işleri yapmaktan sakının. ” (c. 3, s. 352)

   9360.    62- “Allah’a komşuluk, kendisine itaat edene ve muhalefetinden sakınanı bağışlamıştır. ” (c. 3, s. 360)

   9361.    63- “Kulun güzelliği itaattir. ” (c. 3, s. 363)

   9362.    64- “Sürekli itaat, hayır işler ve yüce hasletlere yönelmek imanın kemalinden ve en üstün ihsandandır. ” (c. 4, s. 20)

   9363.    65- “Nefsini itaatle ram et, kanaat ile süsle. Rızık talebini sıkı tutma ve kazancında ılımlı ol. ” (c. 4, s. 39)

   9364.    66- “Hayırları elde etmek itaatlerden ayrılmamakla mümkündür. ” (c. 4, s. 23)

   9365.    67- “İtaat bineğine binen kimsenin varacağı yer cennettir. ” (c. 4, s. 85)

   9366.    68- “Sıhhatin zekatı Allah’a itaat hususunda çalışmaktır. ” (c. 4, s. 106)

   9367.    69- “İtaat ehlini Allah için ziyaret et ve ilahi velayet ehlinden hidayeti öğren. ” (c. 4, s. 113)

   9368.    70- “Nefislerinizi itaat işlerinde sabretmeye zorlayın ve kötülüklerin aşağılığından korunun ki imanın tatlılığını elde edesiniz. ” (c. 4, s. 224)

   9369.    71- “Rabbine itaati gözeten kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 238)

   9370.    72- “Allah’a itaat hususunda başarılı olan ve günahları sebebiyle ağlayan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 240)

   9371.    73- “Allah’a itaat hususunda başarılı olan, ahlakı güzel olan ve ahiret emrini gözeten kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 244)

   9372.    74- “Allah’a itaat yolunda gözleri yummayı (ulumayı) terk eden göze ne mutlu!” (c. 4, s. 248)

   9373.    75- “Münezzeh olan Allah’a itaati, sadece çabasını esirgemeyen ve tüm gayretini gösteren kimse elde edebilir. ” (c. 4, s. 254)

   9374.    76- “Allah’a itaat her doğru işin anahtarı ve her bozukluğun ıslahıdır. ” (c. 4, s. 255)

   9375.    77- “Münezzeh olan Allah’a itaat en yüce sütun ve en güçlü dayanaktır. ” (c. 4, s. 255)

   9376.    78- “Münezzeh olan Allah’ın ahiretteki gölgesi, dünyada kendisine itaat edene bağışlanmıştır. ” (c. 4, s. 276)

   9377.    79- “Tanımamakta mazur görülmediği kimseye itaatten ayrılma. ” (c. 4, s. 290)

   9378.    80- “Münezzeh olan Allah’a itaatten ayrılma. Şüphesiz Allah’a itaat her şeyden üstündür. ” (c. 4, s. 293)

   9379.    81- “İtaat akıl miktarıncadır. ” (c. 4, s. 312)

   9380.    82- “İbadetin nihayeti itaattir. ” (c. 4, s. 375)

   9381.    83- “Kazanç hazineleri itaattedir. ” (c. 4, s. 394)

   9382.    84- “İtaatlerin üstünlükleri insanı yüce makamlara ulaştırır. ” (c. 4, s. 427)

   9383.    85- “Her itaat eden kimse yüceltilmiştir. ” (c. 4, s. 527)

   9384.    86- “Münezzeh olan Allah’a itaat et, zikriyle ünsiyet edin. O’ndan yüz çevirirken onun sana yöneldiğini, seni affına çağırdığını ve seni fazlıyla örttüğünü (gözlerinde) tecessüm et. ” (c. 4, s. 615)

   9385.    87- “Münezzeh olan Allah insanları itaatine teşvik etmeseydi, yine de rahmetini ümit ederek itaat edilmesi farz olurdu. ” (c. 5, s. 117)

   9386.    88- “Rabbine itaat eden (Saadete) malik olur. ” (c. 5, s. 146)

   9387.    89- “Allah’a itaat eden kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 146)

   9388.    90- “Allah’a itaat etmek, Allah’tan yardım dilemiş olur. ” (c. 5, s. 166)

   9389.    91- “Allah’a itaat edenin emri işi yüce olur. ” (c. 5, s. 170)

   9390.    92- “Emrine itaat eden değerini yüceltmiştir. ” (c. 5, s. 226)

   9391.    93- “Allah’a itaatle amel eden kimse (ilahi) hoşnutluğa ermiş kimsedir. ” (c. 5, s. 266)

   9392.    94- “Allah’a itaat edenin işi yücedir. ” (c. 5, s. 280)Geri   İleri
Go to TOP