A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


 

427- Sükut-Sessizlik

 

   8875.    1- “Sükut et ve az bir şey kaybetmek ve az bir yiyecek ile kanaat etme hususunda sabret ki dünya ve ahirette aziz olasın. ” (c. 2, s. 237)

   8876.    2- “Nice sözün cevabı sükuttur. ” (c. 4, s. 64)

   8877.    3- “Nice sükut sözden daha etkindir. ” (c. 4, s. 69)

   8878.    4- “Ahmağa karşı sükut etmek en üstün cevaptır. ” (c. 1, s. 303)

   8879.    5- “Söze karşı yenilince sükutta yenilmekten sakın. ” (c. 3, s. 136)

   8880.    6- “Sükut eden kimse sükut edip salim kalan kimse, konuşup ganimet elde eden kimse gibidir. ” (c. 5, s. 473)

 

428- Sünnet

 

   8881.    1- “İnsanları, sünnetleri ve dinleri üzere yönet. Günahsız kimseler, senden güvende olmalı, itham edilen kimseler senden korkmalıdır. Şehirlerinin etrafını sürekli kontrol et. ” (c. 2, s. 215)

   8882.    2- “Peygamberinizin hidayetine uyun. Şüphesiz o en doğru hidayettir. Onun sünnetini takib edin. Şüphesiz onun sünneti sünnetlerin en yücesidir. ” (c. 2, s. 258)

   8883.    3- “İnsanlara en çok zulmeden kimse, zalimlerin sünnetini bina eden ve adalet sünnetlerini yok edendir. ” (c. 2, s. 479)

   8884.    4- “Ona (Allah’a) inanan kimsenin İslam sünnetlerini ve farzı ikame ederek iman etmesini, (Allah) farz kılmıştır. ” (c. 4, s. 490)

   8885.    5- “Dinin sünnetleri ile amel eden ve peygamberlerin izlerine uyan kimselere ne mutlu. ” (c. 4, s. 245)

   8886.    6- “Adalet sünneti üzere amel etmek aklın alametlerindendir. ” (c. 6, s. 44)

   8887.    7- “Amel edilen, insanların ülfet edindiği ve halkın salahına olan salih bir sünneti ortadan kaldırmayın ” (c. 6, s. 320)

 

429- Sürat-Acele

 

   8888.    1- “İnsanların en çok imrendiği kimse hayırlara koşan kimsedir. ” (c. 2, s. 223)

   8889.    2- “Gitmekte süratli davranan kimse istirahat edeceği yere ulaşır. ” (c. 5, s. 196)

   8890.    3- “İtaate koşmak nefsin faziletindendir. ” (c. 6, s. 48)

   8891.    4- “Ne kadar süratle gerçekleşir, azgın/asi insanın yere yıkılışı’” (c. 6, s. 64)

   8892.    5- “Bir genişlik bulduğun acil işte acele davranma. ” (c. 6, s. 300)

   8893.    6- “Acele ile iş yapma, bir genişlik bulduğun hususlarda acele cezalandırma. Şüphesiz bu iş dini zayıflatır ve değişikleri yakınlaştırır. ” (c. 6, s. 307)

   8894.    7- “Hayrın ölçüsü öncelikle teşebbüste bulunmaktır. ” (c. 6, s. 117)

 

430- Sürçme-Kayma

 

   8895.    1- “Sürçmek pişmanlığa neden olur. ” (c. 1, s. 44)

   8896.    2- “Korunan kimsenin sürçmesi en şiddetli sürçmedir ve kınamanın sıkıntısı en çirkin sıkıntıdır. ” (c. 4, s. 116)

   8897.    3- “Ayakların sürçmesi, telafi etmek açısından en kolay sürçmedir. ” (c. 4, s. 117)

   8898.    4- “Çok sürçme ve kaymalar karşısında kınamalar çoğalır. ” (c. 4, s. 324)

   8899.    5- “Bazen hikmet sahibi insan da kayar. ” (c. 4, s. 460)

   8900.    6- “Sürçmesini gören kimsenin nezdinde, başkalarının sürçmesi küçük olur. ” (c. 5, s. 362)

   8901.    7- “Alimin sürçmesinden daha şiddetli daha sürçme yoktur. ” (c. 6, s. 385)

   8902.    8- “Bazen at bile baş aşağıya düşer. ” (c. 4, s. 460)

 

431- Süre-Mühlet

 

   8903.    1- “Müddeti biten herkes yine süre/mühlet ister. ” (c. 4, s. 540)

 

432- Süslemek-Bezemek

 

   8904.    1- “Fazilet ehli az olursa, süslenme ehli helak olur. ” (c. 5, s. 354)

   8905.    2- “Süslenmek müminlerin ahlakındandır. ” (c. 4, s. 328)

   8906.    3- “Süslenmek zahiri mürüvvettir. ” (c. 5, s. 289)

 

433- Süt

 

   8907.    1- “Süt, bedenin iki etinden biridir. ” (c. 2, s. 15)

 

-Ş-

434- Şaka

 

   8908.    1- “Kamil insan niyeti şakasına galip gelendir. ” (c. 2, s. 162)

   8909.    2- “Şakadan, oyundan, çok mizahtan, gülmekten ve batıl sözlerden sakın. ” (c. 2, s. 277)

   8910.    3- “İnsanların en akıllısı ciddiyeti şakasına galip gelen ve nefsani isteklerine karşı aklından yardım alan kimsedir. ” (c. 2, s. 477)

   8911.    4- “Şakanın galebe çalması insanın kararlarını iptal eder. ” (c. 4, s. 384)

   8912.    5- “Çok şaka yapmak cehaletin nişanesidir. ” (c. 4, s. 598)

   8913.    6- “Şakası çok olan kimse cahil sayılır. ” (c. 5, s. 200)

   8914.    7- “Şakayı adet edinen kimsenin ciddi işleri belli olmaz. ” (c. 5, s. 227)

   8915.    8- “Şakası çok olanın ciddiyeti iptal olur. ” (c. 5, s. 279)

   8916.    9- “Kendisine şaka galebe çalan kimsenin aklı bozulur. ” (c. 5, s. 293)

   8917.    10- “Aklı az olan kimsenin şakası çok olur. ” (c. 5, s. 320)

 

435- Şefaat

 

   8918.    1- “Şefaatçi, (şefaat) isteyen insanın kanatlarıdır. ” (c. 1, s. 102)

   8919.    2- “Allah’ın peygamberlerine icabet edin, emirlerine teslim olun ve itaatleriyle amel edin ki şefaatlerine erişesiniz. ” (c. 2, s. 246)

 

436- Şefkat

 

   8920.    1- “Şüphesiz müminler şefkat sahibidirler. ” (c. 2, s. 496)

 

437- Şehir-Memleket

 

   8921.    1- “En kötü vatan sakinlerinin güvende olmadığı yerdir. ” (c. 4, s. 171)

   8922.    2- “Şehirlerin en kötüsü güvenliğin ve ucuzluğun olmadığı şehirdir. ” (c. 4, s. 165)

   8923.    3- “Senin için bir şehirin diğer şehirden daha layık oluşu söz konusu değildir. En hayırlı şehir seni kabul edendir. ” (c. 5, s. 83)

 

438- Şehvet

 

   8924.    1- “Şehvet insanı tahrik eder. ” (c. 1, s. 16)

   8925.    2- “Şehvetler afetlerdir. ” (c. 1, s. 23)

   8926.    3- “Şehvetler katillerdir. ” (c. 1, s. 55)

   8927.    4- “Şehvet (akıl, iman ve takvayı) çalıcıdır. ” (c. 1, s. 59)

   8928.    5- “Cahil şehvetinin kuludur. ” (c. 1, s. 123)

   8929.    6- “Şehvetler şeytanın tuzaklarıdır. ” (c. 1, s. 154)

   8930.    7- “Şehvet en zararlı düşmandır. ” (c. 1, s. 206)

   8931.    8- “Şehvetler öldürücü zehirlerdir. ” (c. 1, s. 220)

   8932.    9- “Şehvetler cahili köle eder. ” (c. 1, s. 230)

   8933.    10- “Akıllı insan şehvetini öldüren kimsedir. ” (c. 1, s. 313)

   8934.    11- “Şehvete uymak en kötü hastalıktır. ” (c. 1, s. 380)

   8935.    12- “Şehvet iki saptırıcıdan biridir. ” (c. 2, s. 23)

   8936.    13- “Şehvetler öldürücü hastalıklardır. En üstün ilacı ise şehvetler karşısında sabr etmektir. ” (c. 2, s. 48)

   8937.    14- “Şehvetler öldürücü afetlerdir. En hayırlı ilacı ise şehvetler karşısında sabr etmektir. ” (c. 2, s. 72)

   8938.    15- “Şehvete galip ol ki hikmetin kemale ersin. ” (c. 2, s. 176)

   8939.    16- “Nefsini şehvetlerden alıkoy ki afetlerden salim kalasın. ” (c. 2, s. 224)

   8940.    17- “Şehvetlerden uzak durun, şüphesiz şehvetler sizleri günah işlemeye ve kötülüklere akın etmeye sürükler. ” (c. 2, s. 245)

   8941.    18- “Şehvetlerin hakimiyetinden sakının. Şüphesiz şehvetlerin hazır olanı kınanmış, geleceği ise vahimdir. ” (c. 2, s. 324)

   8942.    19- “Kalplerinize şehvetlerin galebe çalmasından sakının. Şüphesiz şehvetlerin başlangıcı kölelik, sonu ise helak olmaktır. ” (c. 2, s. 326)

   8943.    20- “En üstün sakınma, şehvetlerden sakınmadır. ” (c. 2, s. 425)

   8944.    21- “Şehvetin başı sevinç, sonu ise helak oluştur. ” (c. 2, s. 425)

   8945.    22- “Şehvetinin kendisine galip geldiği ve tamahlara köle olmuş kimse nefsini lekelemiş olur. ” (c. 2, s. 434)

   8946.    23- “Hal/durum açısından insanların en darı şehveti çoğalan, himmeti büyüyen, masrafı artan ve geliri az olan kimsedir. ” (c. 2, s. 445)

   8947.    24- “Şüphesiz Allah nezdinde insanların en üstünü aklını ihya eden, şehvetini öldüren ve nefsini ahireti için sıkıntıya sokandır. ” (c. 2, s. 563)

   8948.    25- “Şüphesiz zeki kimse şehvetine engel ve tahrik olduğunda gazabını ve kuru bağnazlığını dindiren, söküp atan kimsedir. ” (c. 2, s. 564)

   8949.    26- “Şüphesiz şehvetlerinize mağlup düşerseniz sizi akılsızlığa ve sapıklığa sürükler. ” (c. 3, s. 568)

   8950.    27- “Akıl kemale erince şehvet azalır. ” (c. 3, s. 135)

   8951.    28- “Göz sadece şehveti görünce akıl akıbeti hususunda körelir. ” (c. 3, s. 137)

   8952.    29- “Şehvetler sana galip gelince ihtisarla (teheccüt namazıyla) şehvetlere galip ol. ” (c. 3, s. 187)

   8953.    30- “Şehvete hakim olmakla her ayıptan temiz kalınır. ” (c. 3, s. 240)

   8954.    31- “Şehvetleri terk etmek en üstün ibadet ve en güzel adettir. ” (c. 3, s. 297)

   8955.    32- “Şehvetinle cihad et, gazabına üstün gel ve kötü adetine muhalefet et ki nefsin temizlensin, aklın kemale ersin ve rabbinin sevabını tümüyle elde edesin. ” (c. 3, s. 365)

   8956.    33- “Şehvetin tatlılığını rezaletin utancı karartır. ” (c. 3, s. 399)

   8957.    34- “İnsanların en hayırlısı nefsini şehvetlerden temizleyen, gazabını söküp atan ve rabbini hoşnut edendir. ” (c. 3, s. 435)

   8958.    35- “Takvanın başı şehveti terk etmektir. ” (c. 4, s. 49)

   8959.    36- “Şehveti reddetmek daha kolay ve şehveti tatmin etmek ise daha zordur. (insan bitmeyen bir isteğe esir olur. )” (c. 4, s. 85)

   8960.    37- “Şehvet ve gazabı bindirmek soylu insanların cihadıdır. ” (c. 4, s. 89)

   8961.    38- “Şehvetler nezdinde nefsini reddet ve şüpheler esnasında nefsini Allah’ın kitabı üzere ayakta tut. ” (c. 4, s. 90)

   8962.    39- “Şehvetin fazlalığı, mürüvveti lekeler. ” (c. 4, s. 117)

   8963.    40- “Kötülüğün sebebi, şehvetin galebesidir. ” (c. 4, s. 124)

   8964.    41- “Akıllıların ahlakı şehvet ve gafletin azlığıdır. ” (c. 4, s. 186)

   8965.    42- “Şehvet alevi ruhu yok etmek için alevlenir. ” (c. 4, s. 227)

   8966.    43- “Nefislerin sapıklığı istekler, şehvet ve gazap arasındadır. ” (c. 4, s. 230)

   8967.    44- “Şehvete, onu söküp atmakla muhalefet ediniz. ” (c. 4, s. 231)

   8968.    45- “Bir zıddın diğer zıdda muhalefet ettiği gibi şehvete muhalefet edin ve düşmanın düşmanla savaştığı gibi şehvetle savaşın. ” (c. 4, s. 235)

   8969.    46- “Şehvete itaat dini bozar. ” (c. 4, s. 249)

   8970.    47- “Nefislerinizi şehvetin aşağılıklarından temiz kılın ki yüce derecelere erişesiniz. ” (c. 4, s. 257)

   8971.    48- “Şehvete itaat helak ve şehvete isyan ise saltanattır. ” (c. 4, s. 258)

   8972.    49- “Heva ve hevesler, şehvetine uyan kimseye üstün gelir. ” (c. 4, s. 274)

   8973.    50- “Dünya şehvetlerinden yüz çeviren ulvi cennete erişir. ” (c. 4, s. 277)

   8974.    51- “Şehvetin kulu insana kul olan kimseden daha zelildir. ” (c. 4, s. 352)

   8975.    52- “Şehvetin kulu esaretten çıkmayan bir esirdir. ” (c. 4, s. 352)

   8976.    53- “Şehvetin galebe çalması en büyük yok oluştur. Şehvete malik olmak ise en şerefli malikiyettir. ” (c. 4, s. 383)

   8977.    54- “Şehvetin galebe çalması ismeti bozar ve insanı helak eder. ” (c. 4, s. 383)

   8978.    55- Şehvete alışıp mağlup düşmeden önce ona galip gel. Şüphesiz güçlenirse sana malik olur, seni ele geçirir ve ona karşı direnme gücünü bulamazsın. ” (c. 4, s. 392)

   8979.    56- “Şüphesiz istekler aklını parçalamış, kalbini öldürmüş ve nefsini kendine tutkun kılmıştır. ” (c. 4, s. 487)

   8980.    57- “Şehvetlerin arkadaşı, (şehvetlerin) sonuçlarının esiridir. ” (c. 4, s. 503)

   8981.    58- “Söküp atmak için şehvete karşı diren ki, zafere erişesin. ” (c. 4, s. 514)

   8982.    59- “Şehvetin arkadaşı olan kimsenin nefsi marazlı, aklı hastadır. ” (c. 4, s. 510)

   8983.    60- “İsmetin kendisine yardımcı olmadığı kimse şehvete karşı nasıl sabretsin. ” (c. 4, s. 563)

   8984.    61- “Nice şehvet, rütbeyi engeller. ” (c. 4, s. 549)

   8985.    62- “Şehvetini öldürmeyen kimse zühdün gerçeğine nasıl ersin. ” (c. 4, s. 565)

   8986.    63- “Kul şehvetini dininden üstün tutmadıkça helak olmaz. ” (c. 5, s. 71)

   8987.    64- “Günahlar arasında şehvete uymaktan daha şiddetli bir şey yoktur. O halde şehvete uymayın, yoksa sizleri Allah’tan alı koyar. ” (c. 5, s. 88)

   8988.    65- “Şehvetlerden sakınırsanız afetlerden salim kalırsınız. ” (c. 5, s. 114)

   8989.    66- “Şehvetine galip gelen kimsenin aklı aşikar olur. ” (c. 5, s. 195)

   8990.    67- “Şehveti artan kimsenin mürüvveti azalır. ” (c. 5, s. 211)

   8991.    68- “Şehveti kendisine galip gelen kimsenin nefsi salim kalmaz. ” (c. 5, s. 236)

   8992.    69- “Aklı kemale eren kimse şehveti küçümser. ” (c. 5, s. 255)

   8993.    70- “Şehvetine karşı sabreden kimse mürüvvette nihayete ulaşmıştır. ” (c. 5, s. 255)

   8994.    71- “Şehvetine malik olan kimse takva sahibi olur. ” (c. 5, s. 265)

   8995.    72- “Şehvetlerden sakınan kimse nefsini korur. ” (c. 5, s. 267)

   8996.    73- “Şehvetini öldüren kimse mürüvvetini ihya eder. ” (c. 5, s. 279)

   8997.    74- “Şehveti çoğalan kimsenin harcı çoğalır. ” (c. 5, s. 279)

   8998.    75- “Şehvetine galip gelen kimse kudretini korur. ” (c. 5, s. 280)

   8999.    76- “Şehvetlere koşan kimseye afetler koşar. ” (c. 5, s. 327)

   9000.    77- “Cennete iştiyak duyan kimse şehvetleri unutur. ” (c. 5, s. 328)

   9001.    78- “Şehvetlere ihtiras duyan kimse kendisine büyük musibetleri mübah kılar. ” (c. 5, s. 361)

   9002.    79- “Şehvetine malik olan kimsenin mürüvveti kemale erer ve akıbeti güzelleşir. ” (c. 5, s. 365)

   9003.    80- “Nefsi yücelen kimse şehvetler bayağılaşır. ” (c. 5, s. 365)

   9004.    81- “Şehvetlerinde itaat eden kimse nefsini helak etmede ona yardım etmiş olur. ” (c. 5, s. 370)

   9005.    82- “Şehvetine malik olmayan kimse aklına da malik olamaz. ” (c. 5, s. 416)

   9006.    83- “Şehvetini, terk etmekle tedavi etmeyen kimse sürekli hasta olur. ” (c. 5, s. 417)

   9007.    84- “Hedefinin şerafetini bilen kimse şehvetinin aşağılığından ve yalan arzularından kendini korur. ” (c. 5, s. 438)

   9008.    85- “Günahların kat kat artması şehvete uymaktandır. ” (c. 6, s. 14)

   9009.    86- “İnsanın iştahını çeken şeyler karşısında sabr etmesi ne de güzeldir. ” (c. 6, s. 94)

   9010.    87- “Kendisine yakışmayan şeylere iştah duymaması insan için ne de güzeldir. ” (c. 6, s. 94)

   9011.    88- “Münezzeh olan Allah’a karşı isyandan sadece şehvet öne çıkar. ” (c. 6, s. 98)

   9012.    89- “Şehvete mağlub düşen, köleliğe esir düşen kimseden daha hordur. ” (c. 6, s. 138)

   9013.    90- “Sürekli şehvetlere uyan kimse, afetlerin yere serdiği, kötülüklerin arkadaşı ve sonuçlarını yakinen bilen kimsedir. ” (c. 6, s. 141)

   9014.    91- “Şehvet ve gazabın hususunda aşırı gitme. Aksi takdirde seni lekeler. ” (c. 6, s. 271)

   9015.    92- “Şehvete galip gelmek gibi bir sakınma yoktur. ” (c. 6, s. 351)

   9016.    93- “Şehvetle birlikte akıl olmaz. ” (c. 6, s. 361)

   9017.    94- “Şehvetle hikmet bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 370)

   9018.    95- “Takvayı sadece şehvetin galebe çalması bozar. ” (c. 6, s. 376)

   9019.    96- “Şehvetten daha büyük bir fitne yoktur. ” (c. 6, s. 393)

   9020.    97- “Fani şehvette lezzet yoktur. ” (c. 6, s. 394)

   9021.    98- “Gazap ve şehvete mağlub düşen kimsenin akıllı sayılması doğru değildir. ” (c. 6, s. 431)

   9022.    99- “Şehvetle birlikte hikmet bir kalpte yer etmez. ” (c. 6, s. 436)

 

439- Şekavet-Mutsuzluk

 

   9023.    1- “Dünya mutsuzların yurdudur. ” (c. 1, s. 119)

   9024.    2- “Mutsuzluk sebebi dünya sevgisidir. ” (c. 4, s. 121)

   9025.    3- “Mutsuzlar dünyaya rağbet eder. ” (c. 4, s. 406)

   9026.    4- “Her zorluk genişliğe doğru gider. ” (c. 4, s. 528)

   9027.    5- “Nice mutsuz insanın, dünya için didindiği halde eceli gelmiştir. ” (c. 4, s. 554)

   9028.    6- “Ahiretin bozulması mutsuzluktandır. ” (c. 6, s. 14)

   9029.    7- “İyiliklere kötülük mutsuzluğun alametindendir. ” (c. 6, s. 20)

   9030.    8- “İnsanın dünyasını diniyle koruması mutsuzluktandır. ” (c. 6, s. 27)

   9031.    9- “Akıllı insanın kötü amelini ve çirkin tarzını çabasının mutsuzluğundan ve uğursuzluğundan sayması gerekir. ” (c. 6, s. 25)

 

440- Şekil-Heyet

 

   9032.    1- “Şüphesiz en güzel şekil seni insanlara karıştıran, aralarında güzelleştiren ve dillerini senden alıkoyan şekildir. ” (c. 2, s. 510)

 

441- Şek-Şüphe

 

   9033.    1- “Şek ıstırap sebebidir. ” (c. 1, s. 32)

   9034.    2- “Şek küfürdür. ” (c. 1, s. 37)

   9035.    3- “Şek dini bozar. ” (c. 1, s. 184)

   9036.    4- “Şek imanı batıl eder. ” (c. 1, s. 189)

   9037.    5- “Şek cehaletin meyvesidir. ” (c. 1, s. 189)

   9038.    6- “Şek eden insanın yakini yoktur. ” (c. 1, s. 252)

   9039.    7- “Şek kalp nurunu söndürür. ” (c. 1, s. 325)

   9040.    8- “Şek yakini bozar ve dini batıl eder. ” (c. 2, s. 73)

   9041.    9- “Şekten sakın. Şüphesiz şek dini bozar ve yakini batıl eder. ” (c. 2, s. 287)

   9042.    10- “İnsanların en bilgini şekkin yakinini bozmadığı kimsedir. ” (c. 2, s. 439)

   9043.    11- “En helak edici şey şek ve şüphedir. En güçlü koruyucu şey ise sakınma ve günahlardan içtinap etmektir. ” (c. 2, s. 466)

   9044.    12- “Yakinin afeti şektir. ” (c. 3, s. 98)

   9045.    13- “Şekkin devamı hile, şirk hasıl olur. ” (c. 3, s. 220)

   9046.    14- “Şekkin meyvesi şaşkınlıktır. ” (c. 3, s. 327)

   9047.    15- “Şaşkınlığın nedeni şektir. ” (c. 4, s. 125)Geri   İleri
Go to TOP