A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   8524.    81- “Doğru konuşan kimse kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 168)

   8525.    82- “Senin nezdinde insanların en güvenilir olanı en doğru konuşanı olmalıdır. ” (c. 5, s. 49)

   8526.    83- “Dönüşün doğru sözlülüğe olmalıdır. Şüphesiz doğru sözlülük en hayırlı arkadaştır. ” (c. 5, s. 50)

   8527.    84- “İlmin dili doğru sözlülüktür. ” (c. 5, s. 124)

   8528.    85- “Söz dolaştıranı onaylayan kimse arkadaşını zayi etmiştir. ” (c. 5, s. 302)

   8529.    86- “Dili doğru olanın, delili güçlü olur. ” (c. 5, s. 303)

   8530.    87- “Dili doğru olanın hücceti doğru olur. ” (c. 5, s. 456)

   8531.    88- “Doğru konuşan kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 466)

   8532.    89- “İslam’ın ölçüsü dilin doğru konuşmasıdır” (c. 6, s. 118)

   8533.    90- “İnsanın mürüvveti doğru konuşmasıdır. ” (c. 6, s. 135)

   8534.    91- “Mürüvvetin ölçüsü doğru konuşması ve ihsanda bulunmasıdır. ” (c. 6, s. 148)

   8535.    92- “Doğru sözlülükten daha kurtarıcı bir yol yoktur. ” (c. 6, s. 384)

   8536.    93- “Doğru sözlülükten daha açık bir tercüman yoktur. ” (c. 6, s. 379)

   8537.    94- “Doğru sözlülükten daha üstün bir haber yoktur. ” (c. 6, s. 381)

   8538.    95- “Doğru sözlülükle delil gösteren kimse mağlub olmaz. ” (c. 6, s. 390)

   8539.    96- “Doğru konuşan kimse doğru sözlülüğü ile, yalancı insanın çare ve tedbiriyle ulaşamadığı yerlere ulaşır. ” (c. 6, s. 471)

   8540.    97- “Doğru sözlü insan, doğru sözlülüğü ile üç şey elde eder: Güzel güveni, sevgi ve azamet. ” (c. 6, s. 480)

   8541.    98- “En güzel amel hak ile örtüşen ameldir. En üstün söz ise doğrulukla örtüşen sözdür. ” (c. 2, s. 468)

 

408- Sıhhat-Sağlık

 

   8542.    1- “Sıhhat en üstün nimettir. ” (c. 1, s. 263)

   8543.    2- “Sıhhat iki lezzetten en tatlısıdır. ” (c. 2, s. 23)

   8544.    3- “En kamil nasip beden sağlığıdır. ” (c. 2, s. 391)

   8545.    4- “Sıhhat ile lezzet kemale ere. ” (c. 3, s. 209)

   8546.    5- “Mizaç sıhhatiyle yemekten lezzet alınır. ” (c. 3, s. 225)

   8547.    6- “Bedenlerin sağlığı en tatlı nasiptir. ” (c. 4, s. 198)

   8548.    7- “Afetlere maruz kalan bedenin selamette oluşuna nasıl aldatılsın. ” (c. 4, s. 561)

 

409- Sıla-i Rahim

 

   8549.    1- “En kamil iyilik, sıla-i rahimde bulunmaktır. ” (c. 2, s. 396)

   8550.    2- “Şüphesiz sıla-i rahim İslam’ın farzlarındandır. Şüphesiz münezzeh olan Allah sıla-i rahimi yüce tutmayı emretmiştir. Şüphesiz Allah-u Teala sıla-i rahime bağlanana bağlanır ve sıla-i rahimi kesenle ilişkisini keser. Sıla-i rahimi sayanı sayar. ” (c. 2, s. 617)

   8551.    3- “En üstün ahlak sıla-i rahimdir. ” (c. 2, s. 463)

   8552.    4- “Sıla-i rahim ile ilahi nimetler çok iner. ” (c. 3, s. 238)

   8553.    5- “İkramda bulunmanın meyvesi sıla-i rahimdir. ” (c. 3, s. 328)

   8554.    6- “Nimetleri korumak sıla-i rahimdedir. ” (c. 3, s. 412)

   8555.    7- “Zenginliğin zekatı komşulara iyilikte bulunmak ve sıla- rahimdir. ” (c. 4, s. 106)

   8556.    8- “Nimetlerin süsü sıla-i rahimdir. ” (c. 4, s. 108)

   8557.    9- “Sıla-i rahim nimetleri çoğaltır ve azapları def eder. ” (c. 4, s. 204)

   8558.    10- “Sıla-i rahim en güzel ahlaktandır. ” (c. 4, s. 206)

   8559.    11- “Sala-i rahim (akraba veya ailedeki) bireyleri çoğaltma ve nimetlerin artırma sebebidir. ” (c. 4, s. 206)

   8560.    12- “Sıla-i rahim düşmanı kötü duruma düşürür ve insanı kötü yerlere düşmekten korur. ” (c. 4, s. 206)

   8561.    13- “Sıla-i rahim malı bereketlendirir ve ecelleri erteler. ” (c. 4, s. 207)

   8562.    14- “Sıla-i rahim muhabbete sebep olur ve düşmanı hor/rüsva kılar. ” (c. 4, s. 209)

   8563.    15- “Sıla-i Rahim ömürleri uzatır ve malları çoğaltır. ” (c. 4, s. 215)

   8564.    16- “Sıla-i rahim malın çoğalmasına ve amellerin yükselmesine sebep olur. ” (c. 4, s. 216)

   8565.    17- “Sıla-i rahim sayıyı çoğaltır ve efendiliğe neden olur. ” (c. 4, s. 218)

   8566.    18- “Sıla-i rahim nimetleri imar eder ve azapları def eder. ” (c. 4, s. 218)

   8567.    19- “Sıla-i rahim yüce insanların en üstün ahlakındandır. ” (c. 4, s. 218)

   8568.    20- “Nimetleri korumak sıla-i rahim dedir. ” (c. 4, s. 401)

   8569.    21- “Sıla-i rahim yüceliktendir. ” (c. 4, s. 13)

   8570.    22- “Sıla-i rahim, en üstün mürüvvettendir. ” (c. 6, s. 34)

 

410- Sıla-i Rahimi Terk Etmek

 

   8571.    1- “En çirkin günah sıla-i rahimi terk etmek ve anne babaya kötü davranmaktır. ” (c. 2, s. 449)

   8572.    2- “Sıla-i rahimi terk etmek azapları çeker. ” (c. 3, s. 238)

   8573.    3- “Birbiriyle yardımlaşmayan, birbirine sırt çeviren ve sıla-i rahimi terk eden kimselerden kaçının. ” (c. 3, s. 362)

   8574.    4- “İlahi azaplar sıla-i rahimi terk etmekle nazil olur. ” (c. 3, s. 412)

   8575.    5- “Azapların inişi sıla-i rahimi terk etmekledir. ” (c. 4, s. 402)

   8576.    6- “Sıla-i rahimi terk etmek azaplara neden olur. ” (c. 4, s. 505)

   8577.    7- “Sıla-i rahimi terk etmek nimetleri yok eder. ” (c. 4, s. 509)

   8578.    8- “Sıla-i rahimi terk etmek en çirkin ahlaktandır. ” (c. 4, s. 509)

   8579.    9- “sıla-i rahimi terk etmekle (hiçbir şey için) artış olmaz. ” (c. 5, s. 73)

   8580.    10- “Sıla-i rahimi terk eden kimsenin yakını olmaz. ” (c. 5, s. 78)

   8581.    11- “Sıla-i rahimi terk etmek yücelikten değildir. ” (c. 5, s. 80)

   8582.    12- “Sıla-i rahimi terk eden Allah’a iman etmemiştir. ” (c. 6, s. 74)

   8583.    13- “Günah uydurması (birini günahla itham etmek) ilişkileri kesmenin başıdır. ” (c. 1, s. 137)

   8584.    14- “Günah uydurması (birini günahla itham etmek) ilişkileri kesmenin habercisidir. ” (c. 1, s. 143)

 

411- Sınamak-Denemek

 

   8585.    1- “Sınamadan önce birine güvenmek, aklının azlığındandır. ” (c. 2, s. 103)

   8586.    2- “Sınama anında insan ya yücelir veya hor olur. ” (c. 4, s. 321)

   8587.    3- “Sınama anında insanların aklı orta çıkar. ” (c. 4, s. 321)

   8588.    4- “Arkadaş/kardeş seçmeden önce onları dene. Zira denemek iyileri kötülerden ayırmak için iyi bir ölçüdür. ” (c. 4, s. 516)

   8589.    5- “Kardeş seçiminde önce dene ve ihtiyat et. Aksi takdirde kötülerle arkadaşlık etmeye mecbur kalırsın. ” (c. 4, s. 516)

   8590.    6- “Deneyen kimse düşman olur. ” (c. 5, s. 152)

   8591.    7- “Güzelce denedikten sonra bir kardeş seçen kimsenin dostluğu devamlı ve arkadaşlığı sağlam olur. ” (c. 5, s. 397)

   8592.    8- “Denemeksizin biriyle arkadaşlık eden kimse kötülerle arkadaşlık etmek zorunda kalır. ” (c. 5, s. 398)

   8593.    9- “Denemeden bir şeye güvenen kimse pişman olur. ” (c. 5, s. 461)

   8594.    10- “Deneyen kimse düşman olur ve uzak durur. ” (c. 5, s. 473)

   8595.    11- “Peygamberi hak üzere gönderene and olsun ki büyük imtihandan geçecek, sınanma kalburunda elenip ayrılacak ve kazandaki yemeğin (pişerken) alt-üst olduğu gibi alt-üst olacaksınız. Sonunda en aşağınız, en yüce makama erecek ve en yüceniz en aşağı makama alçalacaktır. Geri kalmışlar ilerleyecek, öne geçecekler, (İslam’da) herkesi geçenler, ileri gidenler ise geri bırakılacaklardır. ” (c. 1, s. 246)

   8596.    12- “Deneyip keşfetmediğin kimseyle dostluk kurmaktan sakın. ” (c. 1, s. 262)

   8597.    13- “Denemeden önce bir işe kalkışma. ” (c. 1, s. 263)

   8598.    14- “Bir dostunu denemeden ona güvenme. ” (c. 1, s. 282)

   8599.    15- “Mümin altının ateşle denendiği gibi belayla denenir. ” (c. 1, s. 476)

   8600.    16- “İnsan ameliyle denenir, sözüyle değil. ” (c. 1, s. 476)

 

412- Sır

 

   8601.    1- “İnsan sırrını daha iyi korur. ” (c. 1, s. 177)

   8602.    2- “Doğru görüş sırları korumakladır. ” (c. 1, s. 271)

   8603.    3- “Sırrını koru ve onu hiçbir isteyeniyle evlendirme. ” (c. 2, s. 182)

   8604.    4- “Sırrını sadece kendin koru ve uzak görüşlü insana ısmarlama ki kayar (söyler) ve cahile söyleme ki hıyanet eder. ” (c. 2, s. 183)

   8605.    5- “Şu üç kimseyi sırdaş edinmemek gerekir: Kadın, Söz gezdiren kimse ve ahmak. ” (c. 3, s. 336)

   8606.    6- “Sırrını gizlersen senin sevincindir. Onu ifşa edersen senin yokluğun olur. ” (c. 4, s. 141)

   8607.    7- “Sırrın esirindir, şüphesiz onu ifşa edersen sen onun esiri olursun. ” (c. 4, s. 146)

   8608.    8- “Akıllının göğsü, sırrının sandığıdır. ” (c. 4, s. 215)

   8609.    9- “Sırların hususunda cimri ol, sana söylenen sözü ifşa etme. Şüphesiz sırrı ifşa etmek hıyanettir. ” (c. 4, s. 610)

   8610.    10- “Sırrı gizleyen kimse vefalı ve emindir. ” (c. 4, s. 633)

   8611.    11- “Sırların hazinedarları çoğaldıkça zayi olması artar. ” (c. 4, s. 618)

   8612.    12- “Eğer insan aklını derk etseydi sırrını ifşa eden kimseden korur ve hiç kimseyi sırrından haberdar etmezdi. ” (c. 5, s. 122)

   8613.    13- “Sırrını ifşa eden kimse işini zayi eder. ” (c. 5, s. 226)

   8614.    14- “Sırrını gizleyen kimse inisiyatif sahibi olur. ” (c. 5, s. 240)

   8615.    15- “Güvenilir olmayan kimseye sırrını söyleyen, sırrını zayi eder. ” (c. 5, s. 257)

   8616.    16- “Kendisine emanet edilen bir sırrı ifşa eden kimse hıyanet etmiştir. ” (c. 5, s. 268)

   8617.    17- “Başkasının sırrını araştıran kimsenin, Allah da sırlarını açıklar. ” (c. 5, s. 371)

   8618.    18- “Sırrını gizleyemeyen kimse başkalarının sırrını da gizleyemez. ” (c. 5, s. 403)

   8619.    19- “Sırrını gizleyen kimse başkasının sırrını gizleme hususunda daha zayıftır. ” (c. 5, s. 362)

   8620.    20- “Sırrını senden gizleyen kimse seni itham etmiştir. (sana tam güvenmemiştir)” (c. 5, s. 452)

   8621.    21- “Sırrını, ifşa etmeyen birine söylemesi ve (iyiliğini) yayan kimseye ihsanda bulunması insanın başarısındandır. ” (c. 6, s. 47)

   8622.    22- “Sırrın ölçüsü onu gizlemektir” (c. 6, s. 117)

   8623.    23- “Benim korumakta daraldığım bir sırrı yayan hiç kimseyi kınamam. ” (c. 6, s. 114)

   8624.    24- “Emanette riayet etmeyen kimseye sırrını açıklama. ” (c. 6, s. 262)

   8625.    25- “Eşini ve köleni sırrından haberdar etme. Aksi takdirde seni köle edinirler. ” (c. 6, s. 271)

   8626.    26- “Korumaya gücü yetmeyen cahile sırrını söyleme. ” (c. 6, s. 284)

   8627.    27- “Göğsü sırrını alamayan kimse (sırlar için) koruyucu değildir. ” (c. 6, s. 386)

   8628.    28- “Sırrını ifşa eden kimse salim kalmaz. ” (c. 6, s. 388)

 

413- Sırrı İfşa Etmek

 

   8629.    1- “Sırrı ifşa etmek hıyanettir. ” (c. 1, s. 39)

   8630.    2- “Sırrı ifşa etmek yabancıların huyudur. ” (c. 1, s. 271)

   8631.    3- “Sana emanet edilen sırrı ifşa etmek hıyanettir. ” (c. 1, s. 306)

   8632.    4- “En çirkin vefasızlık, sırrı ifşa etmektir. ” (c. 2, s. 399)

   8633.    5- “Sırrı ifşa etmek en çirkin vefasızlıktandır. ” (c. 6, s. 12)

   8634.    6- “Çirkinliği ifşa eden kimse, onu işleyen gibidir. ” (c. 6, s. 125)

   8635.    7- “Sırrını ifşa edene güvenme. ” (c. 6, s. 271)

   8636.    8- “Her meclisin sözü, (meclis) dağılınca sarılır. (İfşa edilmemesi gereken bir sır olur. )” (c. 3, s. 414)

   8637.    9- “Kendim saklamakta darlığa düştüğüm bir sırrı ifşa edeni kınamam. ” (c. 6, s. 142)

   8638.    10- “Söz dolandıran ve sırları ifşa eden kimselerden olmayın. ” (c. 6, s. 340)

 

414- Sırtı Peklik-Güçlülük

 

   8639.    1- “En üstün stok sırtı pek olmaktır. ” (c. 2, s. 378)

   8640.    2- “Uzak görüşlülük güzel bir sırtı pekliktir. ” (c. 6, s. 164)

   8641.    3- “Bazen sırtı pek olan kimse de hadiseyle karşılaşır. ” (c. 4, s. 465)

 

415- Sima-Hey’et

 

   8642.    1- “Güzel sima (insanların iyilikleri için) güzel bir göstergedir. ” (c. 6, s. 159)

 

416- Siret-Metod

 

   8643.    1- “Güzel siret, güzel batının göstergesidir. ” (c. 3, s. 391)

   8644.    2- “Güzel siret kudretin güzelliği ve yöneticiliğin kalesidir. ” (c. 3, s. 391)

   8645.    3- “Sireti kötü olanın ölümü sevindirir. ” (c. 5, s. 193)

   8646.    4- “Sireti kötü olan ebedi olarak güvende olmaz. ” (c. 5, s. 253)

   8647.    5- “Sireti kötü olan, davranışlarında zulüm eden, zorbalık eden ve haddini aşan kimseye eyvahlar olsun. ” (c. 6, s. 227)

 

417- Siyadet-Efendilik

 

   8648.    1- “Kardeşleri kendisinden başkasına muhtaç olan kimse efendi olmaz. ” (c. 6, s. 78)

   8649.    2- “Efendi kimse kardeşlerinin yüküne tahammül eden ve komşularıyla güzel geçinendir. ” (c. 2, s. 108)

   8650.    3- “Efendi kimse iki yüzlü davranmayan, aldatmayan ve arzulara aldanmayan kimsedir. ” (c. 2, s. 137)

   8651.    4- “Bağışta bulunan kimse, efendiliğin hakkını eda etmiştir. ” (c. 5, s. 154)

   8652.    5- “Efendilik gibi bir şeref yoktur. ” (c. 6, s. 353)

   8653.    6- “Efendilik sadece yüklere tahammül ve başkalarına ihsanda bulunmakladır. ” (c. 6, s. 409)

 

418- Siyaset

 

   8654.    1- “Padişahlık siyasettir. ” (c. 1, s. 13)

   8655.    2- “Önderlerin afeti siyaset zayıflığıdır. ” (c. 3, s. 103)

   8656.    3- “Siyasetin güzelliği idareciliğinde adil olmak ve kudreti olduğu halde bağışlamaktır. ” (c. 3, s. 375)

   8657.    4- “Güzel siyaset insanların kıvamıdır. ” (c. 3, s. 384)

   8658.    5- “Güzel tedbir ve savurganlıktan sakınmak güzel siyasettendir. ” (c. 3, s. 385)

   8659.    6- “Güzel siyaset riyaseti devam ettirir. ” (c. 3, s. 385)

   8660.    7- “Siyasetin başı yumuşak davranmaktır. ” (c. 4, s. 54)

   8661.    8- “Riyasetin fazileti siyasetin güzelliğidir. ” (c. 4, s. 423)

   8662.    9- “Siyaseti güzel olana itaat farzdır. ” (c. 5, s. 211)

   8663.    10- “Siyaseti güzel olanın riyaseti devam eder. ” (c. 5, s. 294)

 

419- Soğukluk

 

   8664.    1- “Kendinizi soğuklar başladığında soğuktan koruyun ve bitiminde de soğuktan istifade edin. Zira soğuklar ağacın dallarına yaptığını yapar. Başlangıçta yakar, sonunda ise yaprak yeşertir. ” (c. 3, s. 308)

 

420- Soy-Neseb

 

   8665.    1- “İnsanın soyu yüce olursa huzur ve gıyabı da yüce olur. ” (c. 3, s. 188)

   8666.    2- “Güzel iş, soy güzelliğinin göstergesidir. ” (c. 3, s. 369)

   8667.    3- “Kötü iş aşağılık soyun delilidir. ” (c. 4, s. 131)

   8668.    4- “İhtiyaçları istemek için şerafet sahibi güzel soylu insanların yanına gidin. Şüphesiz onlar nezdinde ihtiyaçlar daha çabuk karşılanır ve onlar sizin yanınızda daha temiz kimselerdir. ” (c. 4, s. 304)

   8669.    5- “Kökü bozuk olanın huzuru (birlikteliği) da kötü olur. ” (c. 5, s. 474)

   8670.    6- “Kök gittikten sonra dalın kalacak neyi vardır?” (c. 6, s. 70)

   8671.    7- “İnsanın soyu olmazsa iyi işi de temiz olmaz. (veya artmaz)” (c. 6, s. 375)

 

421- Sövmek

 

   8672.    1- “Beyinsizlik edene sövülür. ” (c. 5, s. 143)

   8673.    2- “Sana yapılan sövgüleri sana ulaştıran kimse sana sövmüştür. ” (c. 5, s. 451)

 

422- Söz Taşımak

 

   8674.    1- “Çaba gösteren kimse söz taşıyan kimse kendisine başkasının sözünü aktardığı kimseye yalan söylemiş ve aleyhine sözünü taşıdığı kimseye zulmetmiştir. ” (c. 2, s. 59)

   8675.    2- “Doğru olsun veya yalan, söz taşıyan kimseyi yalanla. ” (c. 2, s. 224)

   8676.    3- “İnsanların en kötüsü kardeşlerinin sözünü taşıyan ve iyiliği unutan kimsedir. ” (c. 4, s. 171)

 

423- Suç-İsyan-Ma’siyet

 

   8677.    1- “Günah yokluktur. ” (c. 1, s. 36)

   8678.    2- “Günah pis insanların himmetidir. ” (c. 1, s. 162)

   8679.    3- “Günah acizin ihmalidir. ” (c. 1, s. 164)

   8680.    4- “Günah icabete engel olur. ” (c. 1, s. 201)

   8681.    5- “Ceza, kötülüklerin meyvesidir. ” (c. 1, s. 229)

   8682.    6- “Günahları itiraf eden tövbe etmiştir. ” (c. 1, s. 266)

   8683.    7- “Basiret üzere günah işleyen affa müstahak değildir. ” (c. 1, s. 391)

   8684.    8- “İlmi olmadan günah işleyen günahtan beridir. ” (c. 2, s. 33)

   8685.    9- “Günah cezayı gerektirir. ” (c. 1, s. 268)

   8686.    10- “Kandırılmış kimse yüce cenneti aşağılık günaha satan kimsedir. ” (c. 1, s. 356)

   8687.    11- “Günahlardan münezzeh olan tövbe edenlerin ibadetidir. ” (c. 2, s. 41)

   8688.    12- “Günahlar hastalıktır, ilacı istiğfar ve şifası ise bir daha günaha geri dönmektir. ” (c. 2, s. 72)

   8689.    13- “Günahlara doğru koşmak ateş cezasını gerektirir. ” (c. 2, s. 143)

   8690.    14- “Günahlar nezdinde lezzetlerin gidişini ve sonuçlarının kalışını hatırlayın. ” (c. 2, s. 245)

   8691.    15- “İnsanı uçurumun kenarına iten günahlardan ve ilahi gazaplara sebep olan azaplardan sakının. ” (c. 2, s. 283)

   8692.    16- “Günahı öne geçirmekten ve tövbeyi ertelemekten sakın. Bu durum cezanı büyütür. ” (c. 2, s. 308)

   8693.    17- “Günah işlemeyi küçümsemekten sakın. Zira günahlar dünyada sana zillet elbisesini giydirir ve ahirette de sana Allah’ın gazabını kazandırır. ” (c. 2, s. 316)

   8694.    18- “Rabbinin seni itaatinin yanında kaybetmesinden ve günahlarının yanında görüp gazap etmesinden sakın. ” (c. 2, s. 304)Geri   İleri
Go to TOP