A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   8346.    4- “Hoyratlık merkebine binen kimse pişman olur. ” (c. 5, s. 189)

 

395- Sebep-Vesile

 

   8347.    1- “Acizin hedefine ulaştığı sebep/vesile güçlünün isteğine ulaşmaktan aciz olduğu sebeptir. ” (c. 2, s. 165)

   8348.    2- “Her şeyin bir sebebi/vesilesi vardır. ” (c. 5, s. 13)

 

396- Secde

 

   8349.    1- “Cismani/bedensel secde yüzün güzel yerlerini toprağa koymak; pençe, el ve ayakların etrafıyla, kalp huşusu ve halis niyet içinde toprağa yönelmektir. ” (c. 2, s. 165)

   8350.    2- “Nefsani secde ise kalbin fani olan şeylerden boşalması, tüm himmetiyle baki olan şeylere yönelmesi, kibir ve asabiyetten soyunması, ilgilerini kesmesi ve nebevi ahlak ile süslenmesidir. ” (c. 2, s. 165)

   8351.    3- “Kunutu ve secdeyi uzatmak insanı ateşin azabından kurtarır. ” (c. 2, s. 253)

   8352.    4- “Münezzeh olan Allah’a sadece çok secde ve rüku ile yakınlaşmak mümkündür. ” (c. 6, s. 428)

 

397- Seciye-Huy-Hulk

 

   8353.    1- “Ahlakı kötü olan kimseyi ölüm sevindirir. ” (c. 5, s. 272)

 

398- Sefer

 

   8354.    1- “Sefer/Yolculuk iki azaptan biridir. ” (c. 2, s. 16)

 

399- Sefiller-Soysuzlar

 

   8355.    1- “Aşağılık insanlar efendiliğe ulaşınca ümit kesilir. ” (c. 3, s. 129)

   8356.    2- “Devletlerin zevali aşağılık insanları iş başına geçirmekledir. ” (c. 4, s. 112)

   8357.    3- “Yöneticinin olmaması soysuzların yöneticiliğinden daha iyidir. ” (c. 4, s. 424)

   8358.    4- “Aşağılık insanlar ile oturmak kalbi hasta düşürür. ” (c. 6, s. 126)

   8359.    5- “Aşağılık insanlarla tartışmak efendiliği lekeler. ” (c. 6, s. 136)

 

400- Seherde Uyanma

 

   8360.    1- “Cumartesi ve Perşembe günlerinin seher vakti berekettir. ” (c. 3, s. 259)

   8361.    2- “Seher vakti uyan. Şüphesiz bereket seher vakti uyanmaktadır. Meşveret et, şüphesiz kurtuluş meşverettedir. ” (c. 3, s. 264)

 

401- Selam

 

   8362.    1- “İnsanların en cimrisi selam hususundan cimrilik edendir. ” (c. 2, s. 438)

   8363.    2- “Her girenin bir dehşeti/ürküntüsü vardır. O halde selam vererek başlayın. ” (c. 5, s. 24)

 

402- Selamet-Esenlik

 

   8364.    1- “Selametten daha güzel bir elbise yoktur. ” (c. 6, s. 380)

   8365.    2- “Selamet yolunu, kendisini basiretli kılanın gözü ile ve kendisine emreden hidayetçiye itaat ederek kat eden kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 243)

   8366.    3- “Selametten/esenlikten daha sağlam bir koruyucu yoktur. ” (c. 6, s. 366)

 

403- Ses-Seda

 

   8367.    1- “Sesini kısmak, gözlerini önüne dikmek ve normal yürümek (yavaş veya hızlı değil) iman ve güzel dindarlığın alametlerindendir. ” (c. 3, s. 453)

 

404- Sevap

 

   8368.    1- “Münezzeh olan Allah-u Teala nezdinde sevap görülen musibetler kadardır. ” (c. 1, s. 303)

   8369.    2- “Sevap elde etmek kazançların en üstünüdür. Allah’a yönelmek ise kurtuluşun başıdır. ” (c. 2, s. 93)

   8370.    3- “Her kim güzel bir sevabı arzularsa ümitsiz olmaz. ” (c. 5, s. 422)

   8371.    4- “Sevap gibi bir kazanç yoktur. ” (c. 6, s. 351)

   8372.    5- “Sevap gibi bir stok (biriktirilmiş şey) yoktur. ” (c. 6, s. 354)

   8373.    6- “Sadece sana sevap kazandıran işlere önem ver ve sadece ganimet olarak sevap alacağın şey hususunda çalış. ” (c. 6, s. 299)

 

405- Sevinç

 

   8374.    1- “Sevinç vakitleri çabuk çalınır. ” (c. 1, s. 272)

   8375.    2- “Sevinç nefsi açar ve neşat getirir. ” (c. 2, s. 113)

   8376.    3- “Şüphesiz insan bazen kaybetmemesi takdir edilen bir şeye ulaşmakla sevinir ve bazen de kendisine ulaşması takdir edilmeyen bir şeyi kaybetmekle kötüleşir. O halde sevincin ulaşacağın ahiretten bir şey için olmalı, üzüntün ise ahiretten kaybettiğin bir şey için olmalıdır. Tüm gayretin ölümden sonrası için olmalıdır. ” (c. 2, s. 566)

   8377.    4- “Bunalma sevinç ölçüsüncedir. ” (c. 3, s. 216)

   8378.    5- “Facialarla sevinç kararır. ” (c. 3, s. 229)

   8379.    6- “Bazen sevinçler kararır. ” (c. 4, s. 83)

   8380.    7- “Müminin sevinci, rabbine itaatte ve hüznü günahları içindir. ” (c. 4, s. 136)

   8381.    8- “Bazen sevinç de kararır. ” (c. 4, s. 466)

   8382.    9- “Her sevinç kararır. ” (c. 4, s. 528)

   8383.    10- “Nice sevinç insanı ebedi hüzne sürer. ” (c. 4, s. 554)

   8384.    11- “Allah bir kalbi sevindiren kimseye Allah bu sevinçten bir lütuf yaratır ve o şahsa bir musibet ulaştığında bu lütuf ve yokuştan akan su gibi o musibete doğru akar ve (sürüde) uzaklaştırılan yabancı deve gibi musibeti o şahıstan uzaklaştırır. ” (c. 6, s. 108)

   8385.    12- “Gelecek olan şeye sevinme. ” (c. 6, s. 261)

 

406- Sevmek

 

   8386.    1- “Sevmek (bir tür) dostluktur. ” (c. 1, s. 12)

   8387.    2- “Sevmek uğurdur. ” (c. 1, s. 24)

   8388.    3- “Sevgi (bir tür) soydur. ” (c. 1, s. 31)

   8389.    4- “Sevgi en yakın akrabalıktır. ” (c. 1, s. 103)

   8390.    5- “Sevgi faydalanılan bir soydur. ” (c. 1, s. 171)

   8391.    6- “İnsanları sevmek aklın başıdır. ” (c. 1, s. 354)

   8392.    7- “Allah için sevmek en yakın soydur. ” (c. 1, s. 369)

   8393.    8- “Allah için sevmek akrabalık bağından daha güçlüdür. ” (c. 1, s. 397)

   8394.    9- “Sevmek iki yakınlıktan biridir. ” (c. 2, s. 17)

   8395.    10- “Sevmek en yakın soydur. ” (c. 1, s. 76)

   8396.    11- “Allah için sevmek iki soydan en kamilidir. ” (c. 2, s. 21)

   8397.    12- “Sevmek ruhların ülfetinde kalplerin birbirine ısınmasıdır. ” (c. 2, s. 122)

   8398.    13- “Sevgine değer ver ve sözünü tut. ” (c. 2, s. 175)

   8399.    14- “Allah dinin salahı hususunda seninle mücadele eden ve sana güzel bir yakin kazandıran kimseyi Allah için sev. ” (c. 2, s. 196)

   8400.    15- “Allah’ın düşmanlarını sevmekten veya sevgini Allah’ın dostlarından başkasına has kılmaktan sakın. Şüphesiz bir topluluğu seven onlarla haşrolur. ” (c. 2, s. 306)

   8401.    16- “Aklın evveli sevmektir. ” (c. 2, s. 384)

   8402.    17- “En faydalı hazine kalplerin sevgisidir. ” (c. 2, s. 393)

   8403.    18- “Sevgine en layık kimse sana düşmanlığı olmayandır. ” (c. 2, s. 412)

   8404.    19- “Şüphesiz sevgiyi dil, muhabbeti (aşkı) ise gözler ifade eder. ” (c. 2, s. 511)

   8405.    20- “Sevgine en müstahak olan kimse faydası sana, zararı başkalarına olandır. ” (c. 2, s. 486)

   8406.    21- “Minnet açısından insanların en üstünü sevgiyi başlatandır. ” (c. 2, s. 421)

   8407.    22- “En şerafetli ahlak sevgiye riayet etmektir ve en iyi himmet sözünü yerine getirmektir. ” (c. 2, s. 468)

   8408.    23- “En hızlı biten sevgi kötülerin sevgisidir. ” (c. 2, s. 424)

   8409.    24- “Arkadaşın huzur bulunca, işin hususunda ona karşı ihtiyatlı ol, (tüm sırlarını söyleme) bir gün (ifşa olduğunda( pişman olacağın sırlarını koru. ” (c. 3, s. 7)

   8410.    25- “Birini sevince aşırı gitme. ” (c. 3, s. 115)

   8411.    26- “Sevgi ile muhabbet güçlenir. ” (c. 3, s. 237)

   8412.    27- “Üç şey muhabbete sebep olur: Dil, tevazu ve cömertlik. ” (c. 3, s. 342)

   8413.    28- “Sevgi kökleşince yardımlaşmak ve destek olmak gerekir. ” (c. 3, s. 173)

   8414.    29- “Üç şey muhabbete sebep olur: Güzel ahlak, güzel arkadaşlık ve tevazu. ” (c. 3, s. 344)

   8415.    30- “Muhabbet sevgi ile olur. ” (c. 3, s. 200)

   8416.    31- “Aklın başı insanları sevmektir. ” (c. 4, s. 51)

   8417.    32- “Nice sevgiler yapmacıktır. ” (c. 4, s. 57)

   8418.    33- “Sevgileri kalplerden sorun. Şüphesiz kalpler rüşvet kabul etmeyen şahitlerdir. ” (c. 4, s. 151)

   8419.    34- “Sevginin doğruluğu sözün güzelliğindendir. ” (c. 4, s. 199)

   8420.    35- “Sevenin gözü sevgilisinin ayıpları karşısında kördür ve kötülüklerinin çirkinliği karşısında kulakları sağırdır. ” (c. 4, s. 356)

   8421.    36- “Darlık ve şiddet anında sevginin güzelliği ortaya çıkar. ” (c. 4, s. 407)

   8422.    37- “Dostları kaybetmek gurbettir. ” (c. 4, s. 413)

   8423.    38- “Allah’ın zatı dışında bir şey üzere kurulu olan her sevgi sapıklıktır. Bu sevgiye güvenmek ise imkansızdır. ” (c. 4, s. 543)

   8424.    39- “Sevgiyi bir koruyucu bulamazsan da korumaya çalış. ” (c. 4, s. 604)

   8425.    40- “Bir şeyi seven onu zikretmeye vurulur. ” (c. 5, s. 177)

   8426.    41- “Sevgisi halis olanın nazı çekilir. ” (c. 5, s. 207)

   8427.    42- “Seni seven seni sakındırır. ” (c. 5, s. 149)

   8428.    43- “Arkadaşını araştırmayanı arkadaşı zayi eder. ” (c. 5, s. 319)

   8429.    44- “Seni bir şey için seven o şey bittiğinde yüz çevirir. ” (c. 5, s. 319)

   8430.    45- “Sevgisi Allah için olmayandan sakın. Şüphesiz onun sevgisi aşağılıktır ve arkadaşlığı uğursuzluktur. ” (c. 5, s. 412)

   8431.    46- “Bizi seven belaya örtü hazırlamalıdır. ” (c. 5, s. 427)

   8432.    47- “Babaların dostluğu çocukları arasında soydur. ” (c. 6, s. 132)

   8433.    48- “Dünya çocuklarının (ehlinin) sevgisi en küçük bir olayla yok olur. ” (c. 6, s. 136)

   8434.    49- “Cahillerin sevgisi değişim içindedir ve hızla intikal eder (yok olur). ” (c. 6, s. 138)

   8435.    50- “Sıradan insanlara gösterilen sevgi bulutların koptuğu gibi kopar ve serabın açıldığı gibi açılır. ” (c. 6, s. 149)

   8436.    51- “Allah yolunda sevdiklerinizi seviniz ve münezzeh olan Allah yolunda nefret ettiklerinizden nefret ediniz. ” (c. 6, s. 238)

   8437.    52- “Sevdiğini sev ki o da seni sevsin. Ona ikram et ki sana ikram etsin. Onu kendine tercih et ki o da seni kendine ve ailesine tercih etsin. ” (c. 6, s. 298)

   8438.    53- “Dünya çocuklarının (ehlinin) sevgisi sebeplerinin ortadan kalkmasıyla yok olur. ” (c. 6, s. 238)

   8439.    54- “Ahiret çocuklarının (Ehlinin) sevgisi, sebebi sürekli olduğu için sürekli devam eder. ” (c. 6, s. 238)

   8440.    55- “Vefası olmayana sevgini bağışlama. ” (c. 6, s. 262)

   8441.    56- “Kafiri sevmeyin ve cahillerle arkadaşlık etmeyin. ” (c. 6, s. 276)

   8442.    57- “Bir yer bulamayınca sevgini bağışlama. ” (c. 6, s. 286)

   8443.    58- “Her ne kadar uzak da olsa vefalı dost, dostluğunu korumaktan vazgeçmez. ” (c. 6, s. 412)

 

407- Sıdk-Doğru Sözlülük

 

   8444.    1- “Doğru sözlülük (hayra ulaşmak için) bir vesiledir. Af ise bir fazilettir. ” (c. 1, s. 11)

   8445.    2- “Doğru sözlülük emanet, yalan ise hıyanettir. ” (c. 1, s. 13)

   8446.    3- “Doğru sözlülük kurtarıcıdır. ” (c. 1, s. 15)

   8447.    4- “Doğru sözlülük fazilet ve yalan ise rezalettir. ” (c. 1, s. 30)

   8448.    5- “Doğru sözlülük kurtuluş, yalan ise rüsvalıktır. ” (c. 1, s. 33)

   8449.    6- “Doğru sözlülük yüceliktir. ” (c. 1, s. 49)

   8450.    7- “Doğru sözlülük kurtarır, yalan yok eder ve cimrilik ise hor düşürür. ” (c. 1, s. 56)

   8451.    8- “Doğru sözlülük hakkın dilidir. ” (c. 1, s. 72)

   8452.    9- “Doğru sözlülük dilin emanetidir. ” (c. 1, s. 65)

   8453.    10- “Yalan doğruluğun düşmanıdır. ” (c. 1, s. 74)

   8454.    11- “Doğru sözlülük adaletin kardeşidir. ” (c. 1, s. 68)

   8455.    12- “Doğru sözlülük en hayırlı sözdür. ” (c. 1, s. 81)

   8456.    13- “Doğru konuşan insan yüce ve saygındır. ” (c. 1, s. 92)

   8457.    14- “Doğru sözlülük takvanın hayatıdır. ” (c. 1, s. 96)

   8458.    15- “Doğru sözlülük kelamın ruhudur. ” (c. 1, s. 104)

   8459.    16- “Doğru sözlülük dinin elbisesidir. ” (c. 1, s. 125)

   8460.    17- “Doğru sözlülük yakinin elbisesidir. ” (c. 1, s. 132)

   8461.    18- “Doğru sözlülük dinin başıdır. ” (c. 1, s. 139)

   8462.    19- “Doğru sözlülük kurtuluş ve yüceliktir. ” (c. 1, s. 179)

   8463.    20- “Doğru sözlülük en üstün delildir. ” (c. 1, s. 193)

   8464.    21- “Kurtuluş doğru sözlülük iledir. ” (c. 1, s. 201)

   8465.    22- “Doğru sözlülük apaçık bir haktır. ” (c. 1, s. 206)

   8466.    23- “Doğru sözlülük en şerefli rivayettir/sözdür. ” (c. 1, s. 213)

   8467.    24- “Doğru sözlülük hakkın elbisesidir. ” (c. 1, s. 236)

   8468.    25- “Doğru sözlülük en üstün rivayettir/sözdür. ” (c. 1, s. 256)

   8469.    26- “Doğru sözlülük bina edilen bir hayırdır. ” (c. 1, s. 259)

   8470.    27- “Doğru sözlülük soyluluğun kemalidir. ” (c. 1, s. 264)

   8471.    28- “Doğru sözlülük her şeyin salahıdır. ” (c. 1, s. 281)

   8472.    29- “Doğru sözlülük kendisinden korksan bile seni kurtarır. ” (c. 1, s. 290)

   8473.    30- “Doğru sözlülük insan kurtuluş ve yüceliğin zirvesindedir. ” (c. 1, s. 326)

   8474.    31- “Doğru sözlülük yakin sahibi kimsenin en şerefli hasletidir. ” (c. 1, s. 328)

   8475.    32- “Doğru sözlülük en üstün teçhizattır. ” (c. 1, s. 358)

   8476.    33- “Doğru sözlülük dilin emaneti ve imanın süsüdür. ” (c. 1, s. 379)

   8477.    34- “Doğru sözlülük, ilahi (yaratılışın) durum ile sözün mutabık oluşudur. ” (c. 1, s. 400)

   8478.    35- “Doğru sözlülük imanın en sağlam sütunudur. ” (c. 2, s. 6)

   8479.    36- “Doğru sözlülük İslam’ın sütunu ve imanın dayanağıdır. ” (c. 2, s. 40)

   8480.    37- “Doğru sözlülük imanın başı ve insanın süsüdür. ” (c. 2, s. 107)

   8481.    38- “Doğru sözlülük insanın güzelliği ve imanın dayanağıdır. ” (c. 2, s. 143)

   8482.    39- “Şu dört şey kime verilmişse, dünya ve ahiretin hayrı kendisine verilmiştir: Doğru söz, emaneti eda etmek, karnın (midenin haramlardan) iffeti ve güzel ahlak. ” (c. 2, s. 151)

   8483.    40- “Doğru söyle ki kurtuluşa eresin. ” (c. 2, s. 171)

   8484.    41- “Sözlerinizde doğru söyleyin. Amellerinizde ihlaslı olun ve sakınmakla temizlenmeye çalışın. ” (c. 2, s. 257)

   8485.    42- “Doğru sözlülük ve emanetten ayrılma. Şüphesiz bunlar iyilerin huyudur. ” (c. 2, s. 187)

   8486.    43- “Zararından korksan bile doğru sözlülükten ayrılma. Şüphesiz doğru söz faydasını umduğun yalandan senin için daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 194)

   8487.    44- “Doğruluğu her yerde ganimet say ki, ganimete eresin, kötülük ve yalandan sakın ki selim kalasın. ” (c. 2, s. 219)

   8488.    45- “En yüce şey doğru sözlülüktür. ” (c. 2, s. 371)

   8489.    46- “En çok kurtuluşa ereniz en doğru konuşanınızdır. ” (c. 2, s. 370)

   8490.    47- “Şüphesiz doğru konuşan kimse saygın ve yüce bir insandır ve şüphesiz yalan söyleyen insan ise hor ve zelildir. ” (c. 2, s. 494)

   8491.    48- “En şerefli söz doğru sözlülüktür. ” (c. 2, s. 467)

   8492.    49- “En az (bulunur) şey doğru sözlülük ve emanete riayettir. ” (c. 2, s. 432)

   8493.    50- “Konuşunca doğru söyle” (c. 3, s. 114)

   8494.    51- “Konuşunca doğru sözlü ol. ” (c. 3, s. 117)

   8495.    52- “Allah bir kulu sevince ona doğru sözlülüğü ilham eder. ” (c. 3, s. 161)

   8496.    53- “Doğru sözlülükle kurtuluşa erişilir. ” (c. 3, s. 207)

   8497.    54- “Doğru sözlülükle mürüvvet kemale erer. ” (c. 3, s. 208)

   8498.    55- “Doğru sözlülükle sözler süslenir. ” (c. 3, s. 217)

   8499.    56- “Doğru sözlülük ve vefa göstermekle mürüvvet ehli için kemale erer. ” (c. 3, s. 231)

   8500.    57- “Doğru sözlülüğü seçmek ve yalandan sakınmak en güzel ahlak ve en üstün edeptir. ” (c. 3, s. 39)

   8501.    58- “Doğru sözlülüğü ve emaneti tercih et. Seni yalancı sayanı sen yalancı sayma ve sana hıyanet edene sen hıyanet etme. ” (c. 3, s. 282)

   8502.    59- “Aklın meyvesi doğru sözlülüktür. ” (c. 3, s. 306)

   8503.    60- “Üç şey müminin ziynetidir: İlahi takva, doğru sözlülük ve emaneti eda etmek. ” (c. 3, s. 342)

   8504.    61- “En hayırlı söz doğru sözlülüktür. ” (c. 3, s. 429)

   8505.    62- “En hayırlı haslet sözün doğruluğu ve amellerin yüceliğidir. ” (c. 3, s. 430)

   8506.    63- “İmanın başı doğru sözlülüktür. ” (c. 4, s. 47)

   8507.    64- “İmanın başı doğru sözlülükten ayrılmamaktır. ” (c. 4, s. 54)

   8508.    65- “Nice dünya haberleri hususunda doğru söyleyen kimse senin nezdinde yalancıdır. ” (c. 4, s. 77)

   8509.    66- “İki şey dinin ölçüsüdür: Doğru sözlülük ve yakin. ” (c. 4, s. 184)

   8510.    67- “Önceden geçen hak şeyleri tasdik et ve dünyanın geçmişinden ibret al. Zira dünyanın bazısı bazısına benzer ve sonu başına katılır. ” (c. 4, s. 208)

   8511.    68- “İnsanın doğru sözlülüğü, mürüvveti miktarıncadır. ” (c. 4, s. 211)

   8512.    69- “Doğru sözlü ol, şüphesiz ki doğru sözlülük en hayırlı binadır. ” (c. 4, s. 289)

   8513.    70- “Doğru sözlülükten ayrılma. Sözlerinde doğru olan kimsenin değeri yücelir. ” (c. 4, s. 296)

   8514.    71- “Doğru sözlülük ve emanet üzere iman bina edilmiştir. ” (c. 4, s. 318)

   8515.    72- “Doğru sözlülüğün akıbeti kurtuluş ve selamettir. ” (c. 4, s. 363)

   8516.    73- “Doğru sözlü ol ki vefalı olasın. ” (c. 4, s. 599)

   8517.    74- “Her şeyin bir çaresi vardır. Sözün çaresi ise doğru sözlülüktür. ” (c. 5, s. 16)

   8518.    75- “Doğru sözlülükten yüz çeviren kimsenin yolu daralır. ” (c. 5, s. 273)

   8519.    76- “Sözü doğru olanın yüceliği artar. ” (c. 5, s. 278)

   8520.    77- “Doğru sözlülüğün (özgün) bir eseri vardır. ” (c. 5, s. 26)

   8521.    78- “Doğru söyleyen dinini ıslah eder. ” (c. 5, s. 164)

   8522.    79- “Doğru sözlülük ile tanınan kimsenin yardımı da kabul görür. ” (c. 5, s. 208)Geri   İleri
Go to TOP