A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   8169.    139- “Musibetlere sabretmek en üstün uzak görüşlülüktür. ” (c. 6, s. 21)

   8170.    140- “Belaya sabretmek güzel ahlakın alametlerindendir. ” (c. 6, s. 46)

   8171.    141- “Sabreden kimse musibet görmemiştir. ” (c. 6, s. 50)

   8172.    142- “Sabırdan ayrılmayan kimse helak olmaz. ” (c. 6, s. 51)

   8173.    143- “Sabır sevabı gibi bir sevab (kimseye) hasıl olmaz. ” (c. 6, s. 69)

   8174.    144- “Sabrettiğin şey, lezzet aldığın şeyden daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 78)

   8175.    145- “Uzak görüşlülük sabırla güçlenir. ” (c. 6, s. 122)

   8176.    146- “Sabrın acılığı zafer meyvesini verir. ” (c. 6, s. 123)

   8177.    147- “Sabrın acılığı zaferin tatlılığı giderir. ” (c. 6, s. 131)

   8178.    148- “Zaferin anahtarı, sabırdır. ” (c. 6, s. 133)

   8179.    149- “Sabır güzel bir destektir. ” (c. 6, s. 163)

   8180.    150- “Belalara sabretmek güzel bir yardımcıdır. ” (c. 6, s. 166)

   8181.    151- “Sabır ve yakin elbisesini zırh edinen kimse hidayete erişmiştir. ” (c. 6, s. 192)

   8182.    152- “Sabır gibi bir iman yoktur. ” (c. 6, s. 352)

   8183.    153- “Sabırla birlikte bir sürçme yoktur. ” (c. 6, s. 360)

   8184.    154- “Tatsızlıklar sadece sabırla defedilir. ” (c. 6, s. 376)

   8185.    155- “Sabırdan daha üstün bir yardımcı yoktur. ” (c. 6, s. 383)

   8186.    156- “Sadece dünya belasına sabreden kimse ahiret nimetiyle nimetlenmiştir. ” (c. 6, s. 398)

   8187.    157- “Çok sabırlı insan her ne kadar zaman uzasa da zaferi yitirmez. ” (c. 6, s. 422)

   8188.    158- “Sabır sadece muhalifin sevdiği şeye sabretmekle hasıl olur. ” (c. 6, s. 424)

   8189.    159- “Sabrı olmayanın zaferi de olmaz. ” (c. 6, s. 402)

   8190.    160- “Çok sabırlı insanların işi, isteklerin sonuna ve hedefine ulaşmaya varır. ” (c. 6, s. 492)

 

383- Sabırsızlık-Tahammülsüzlük

 

   8191.    1- “Sabırsızlık insanın helak eder. ” (c. 1, s. 24)

   8192.    2- “Sabırsızlık zamanın yardımcılarındandır. ” (c. 1, s. 66)

   8193.    3- “Sabırsızlık meşakkati büyütür. ” (c. 1, s. 173)

   8194.    4- “Sabırsızlık sabırdan daha zordur. ” (c. 1, s. 304)

   8195.    5- “Musibetler anında sabırsızlık, musibetten daha şiddetlidir. ” (c. 2, s. 3)

   8196.    6- “Sabırsızlık kaderi savmaz, lakin ecri yok eder. ” (c. 2, s. 69)

   8197.    7- “Bela anında sabırsızlık zorluğu kemale erdirir. ” (c. 2, s. 3)

   8198.    8- “Musibet anında sabırsızlık, musibeti artırır. Musibetlere karşı sabretmek ise musibeti ortadan kaldırır. ” (c. 2, s. 118)

   8199.    9- “Sabırsızlığa sabırla galebe çalın. şüphesiz sabırsızlık ecri yok eder ve faciayı büyütür. ” (c. 2, s. 251)

   8200.    10- “Musibet birdir, sabırsızlık gösterirsen iki olur. ” (c. 2, s. 16)

   8201.    11- “Kaybettiğin her şeye karşı sabırsızlık gösterirsen, o halde ulaşamadığın şeylere de sabırsızlık göster. ” (c. 3, s. 5)

   8202.    12- “Çok sabırsızlık göstermekle facia büyür. ” (c. 3, s. 202)

   8203.    13- “Sabırsızlığa mağlup düşen kimse, sabrın faziletinden mahrum kalır. ” (c. 5, s. 223)

   8204.    14- “Sabırsızlık edenin musibeti büyür. ” (c. 5, s. 192)

   8205.    15- “Sabırsızlık ile sevap olmaz. ” (c. 5, s. 78)

   8206.    16- “Sabırsızlık eden kimse kendisine azap etmiş olur. Münezzeh olan Allah’ın emrini zayi etmiş ve sevabını satmış sayılır. ” (c. 5, s. 399)

   8207.    17- “Hoşlanmadığınız az bir şey karşısında sabırsızlık göstermeyin. Aksi taktirde bu sizi hoşlanmadığınız bir çok şeye düşürür. ” (c. 6, s. 297)

   8208.    18- “Sabır ve sabırsızlık bir araya toplanmaz. ” (c. 6, s. 371)

   8209.    19- “Başına buyruk ve sabırsız kimseler için münezzeh olan Allah’ın açık bir hükmü vardır. ” (c. 5, s. 36)

 

384- Sadaka

 

   8210.    1- “Sadaka hazinedir. ” (c. 1, s. 56)

   8211.    2- “Sadaka koruyucudur. ” (c. 1, s. 57)

   8212.    3- “Sadaka en üstün yakınlıktır. ” (c. 1, s. 76)

   8213.    4- “Sadaka en üstün iyiliktir. ” (c. 1, s. 79)

   8214.    5- “Sadaka zenginin hazinesidir. ” (c. 1, s. 265)

   8215.    6- “Sadaka insanı yere kötü düşmekten korur. ” (c. 1, s. 391)

   8216.    7- “Gizlice sadaka vermek en üstün iyiliktir. ” (c. 1, s. 392)

   8217.    8- “Sadaka iki kazançtan en üstünüdür. ” (c. 2, s. 25)

   8218.    9- “Sadaka iki stoktan en üstünüdür. ” (c. 2, s. 26)

   8219.    10- “Sadaka rahmet indirir. ” (c. 2, s. 152)

   8220.    11- “Sadaka belayı ve azabı defeder. ” (c. 2, s. 166)

   8221.    12- “Rızık sadakayla iner. ” (c. 2, s. 240)

   8222.    13- “Şüphesiz en üstün hayır gizlice sadaka vermek, anne babaya iyilik ve sıla-i rahimdir. ” (c. 2, s. 544)

   8223.    14- “Fakir olunca Allah ile sadaka vesilesiyle ticaret yapın. ” (c. 3, s. 125)

   8224.    15- “Sadaka ile ömürler genişler/uzar. ” (c. 3, s. 212)

   8225.    16- “Malın bereketi sadakadadır. ” (c. 3, s. 260)

   8226.    17- “Allah ile ticaret yap ki kar edesin. ” (c. 3, s. 276)

   8227.    18- “(Amel) terazilerinizi sadaka ile ağırlaştırın. ” (c. 3, s. 350)

   8228.    19- “Nefislerinizi sadaka ile koruyun. ” (c. 3, s. 406)

   8229.    20- “En hayırlı sadaka en gizli olandır. ” (c. 3, s. 425)

   8230.    21- “İmanınızı sadaka ile kemale erdirin. ” (c. 4, s. 135)

   8231.    22- “Gizli sadaka hataları örter, açık sadaka ise malı arttırır. ” (c. 4, s. 207)

   8232.    23- “Açık sadaka kötü ölümü def eder. ” (c. 4, s. 209)

   8233.    24- “Sadaka ver ki cimriliğin aşağılığından kurtulasın. ” (c. 4, s. 298)

   8234.    25- “Sadaka ve sıla-i rahim ile günahlarınızı örtün ve rabbinize sevimli olun. ” (c. 4, s. 635)

 

385- Sadık Dost

 

   8235.    1- “Sadık dost en yakın akrabadır. ” (c. 1, s. 177)

   8236.    2- “Sadık dost gizliliği (açıkta olduğu gibi) sadık olandır. ” (c. 1, s. 301)

   8237.    3- “Sadık dostu zayi etmek başarının yokluğundandır. ” (c. 1, s. 383)

   8238.    4- “Sadık dost iki stokun en üstünüdür. ” (c. 2, s. 24)

   8239.    5- “Sadık dost en üstün azık ve en kalıcı sevgidir. ” (c. 2, s. 34)

   8240.    6- “Doğru dost sadece (zahirde) senden ayrılan, senin aynın olan insandır. ” (c. 2, s. 65)

   8241.    7- “Sadık dost ayıpların hususunda sana nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. ” (c. 2, s. 76)

   8242.    8- “Sadık dostlar farklı cesetlerdeki tek bir ruhtur. ” (c. 2, s. 123)

   8243.    9- “Samimi dost seni zulüm ve düşmanlıktan sakındıran, iyilik ve ihsan hususunda yardımcı olandır. ” (c. 2, s. 128)

   8244.    10- “Samimi dostuna tüm sevgini bağışla, ama ona tümüyle güvenme. Ona kendinden yardımda bulun, ama tüm sırlarını ona söyleme. ” (c. 2, s. 233)

   8245.    11- “Dostunu sevginden tümüyle kopacak şekilde ayırma. Ünsiyet ve dostluğundan bir parça ayır ki dönüş için ona güvensin. ” (c. 2, s. 301)

   8246.    12- “Dostunun günahları artınca, ona sevincin azalsın. ” (c. 3, s. 137)

   8247.    13- “Dostun vefasızlığı ortaya çıkınca ayrılığı kolaylaşsın. ” (c. 3, s. 188)

   8248.    14- “Alıngan/usangaç dost kötüdür. ” (c. 3, s. 252)

   8249.    15- “Nice dosta cehaleti üzere davranılır; niyeti üzere değil. ” (c. 4, s. 72)

   8250.    16- “Senin dostun seni sakındıran ve düşmanın ise seni kötü işe zorlayandır. ” (c. 4, s. 211)

   8251.    17- “Kudret zail olduğunda dost düşmandan ayrılır. ” (c. 4, s. 323)

   8252.    18- “Zorluklarda dost imtihan edilir. ” (c. 4, s. 399)

   8253.    19- “Her suçu sebebiyle kardeşlerinden ayrılan kimsenin dostları az olur. ” (c. 5, s. 241)

   8254.    20- “Arkadaşını bozan kimse sayısını azaltır. ” (c. 5, s. 256)

   8255.    21- “Sana önem veren kimse dostundur. ” (c. 5, s. 262)

   8256.    22- “Dostuna sıkı davranan kimse dostluğunu keser. ” (c. 5, s. 325)

   8257.    23- “Kendisini nefsine tercih etmedikçe arkadaşından hoşnut olmayan kimse sürekli öfke içinde olur. ” (c. 5, s. 412)

   8258.    24- “Samimi ve vefalı dost arayan kimse bulamayacağı bir şeyi arar. ” (c. 5, s. 442)

   8259.    25- “Dostluğu sana fayda vermeyen kimsenin düşmanlığı sana zarar verir. ” (c. 5, s. 455)

   8260.    26- “Samimi dost nimettendir. ” (c. 6, s. 9)

   8261.    27- “Her ne kadar nankör de olsa hiç kimseyle dostluğunu kesme. ” (c. 6, s. 268)

   8262.    28- “Dostunun düşmanını dost edinme. Aksi takdirde dostuna düşmanlık etmiş olursun. ” (c. 6, s. 306)

   8263.    29- “Samimi dost kendisine vefasızlık edilse de dostluktan dönmez. ” (c. 6, s. 411)

   8264.    30- “Dostu olmayanın azığı yoktur. ” (c. 5, s. 363)

   8265.    31- “Dostlarından ayrılan kimsenin hayatı olmaz. ” (c. 6, s. 384)

   8266.    32- “Hayatına rağbet eden kimse, ipine sarılmıştır. ” (c. 5, s. 468)

   8267.    33- “Uyumlu arkadaş da dost gibidir. Bu yüzden seninle uyumlu olanı seç. ” (c. 1, s. 310)

   8268.    34- “Darlıkta arkadaşın güzel yardımı belli olur. ” (c. 4, s. 399)

   8269.    35- “Yoldan önce arkadaşı seç. ” (c. 4, s. 137)

   8270.    36- “Şüphesiz refik (arkadaş) sana dinin salahı hususunda refakat ettiği (yardımcı olduğu) sebebiyle refik olarak adlandırılmıştır. O halde dinin salahı hususunda sana yardımcı olan kimse merhametli arkadaştır. ” (c. 3, s. 79)

   8271.    37- “Arkadaşını kendisiyle cedelleşmek zorunda bırakan kimse övülmüş yol arkadaşı değildir. ” (c. 5, s. 89)

   8272.    38- “Herkesin dünyasında arkadaş, dininde arkadaş gibidir. ” (c. 2, s. 56)

 

386- Sahtekarlık-Dolandırıcı

 

   8273.    1- “Sahtekarlık isyankarın hasletidir. ” (c. 1, s. 115)

   8274.    2- “Sahtekarlık sövgü kazandırır. ” (c. 1, s. 162)

   8275.    3- “Sahtekarlık en kötü hiledir. ” (c. 1, s. 192)

   8276.    4- “Sahtekarlık aşağılık insanların ahlakındandır. ” (c. 1, s. 343)

   8277.    5- “Cahil nasihat edeni sahtekar sayan kimsedir. ” (c. 1, s. 366)

   8278.    6- “Sahtekar insanın dili tatlı, kalbi acıdır. ” (c. 2, s. 6)

   8279.    7- “En rezil sahtekarlık imamlara karşı yapılan sahtekarlıktır. ” (c. 2, s. 388)

   8280.    8- “İnsanların en sahtekarı kendisi aldatan ve rabbine karşı isyan eden kimsedir. ” (c. 2, s. 531)

   8281.    9- “Nice kendisinden hayır dilenen insan sahtekarlık eder. ” (c. 4, s. 79)

   8282.    10- “İnsanların en kötüsü insanları kandıran kimsedir. ” (c. 4, s. 164)

   8283.    11- “Göğsü kinden boş ve kalbi sahtekarlıktan salim olan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 239)

   8284.    12- “Dosta karşı sahtekarlık ve verilen sözlere vefasızlık, ahde hıyanettendir. ” (c. 4, s. 384)

   8285.    13- “İnsanları dini hakkında kandıran kimse Allah ve Peygamber’inin düşmanıdır. ” (c. 5, s. 390)

   8286.    14- “Kendisini kandıran kimse başkalarını daha çok kandırır. ” (c. 5, s. 429)

   8287.    15- “Düşmanlığında seni kandıran kimseyi kınama. ” (c. 5, s. 456)

   8288.    16- “Dostu kandırmak mutsuzluğun alametlerindendir. ” (c. 6, s. 19)

 

387- Sakınma-Perva-Perhiz

 

   8289.    1- “Çekinmenin en sonları, sakınmanın ilk başlarıdır (İnsan her zaman sakınmalıdır). ” (c. 2, s. 55)

   8290.    2- “İnsanlardan en çok sakınması gereken kimse değişikliklerden salim kalan kimsedir. ” (c. 2, s. 417)

   8291.    3- “İnsanlardan en çok sakınılması gereken kimse zalim sultan, güçlü düşman ve vefasız arkadaştır. ” (c. 2, s. 454)

   8292.    4- “Uyarmak gibi bir nasihat yoktur. ” (c. 6, s. 348)

   8293.    5- “Nefsini tanıyan kimsenin korku ve pişmanlıktan ayrılmaması gerekir. Ayağının sürçmesinden korkmalıdır. ” (c. 6, s. 446)

   8294.    6- “Din ve ahiret fesadına sebep olan her söz ve davranıştan sakın. ” (c. 2, s. 275)

   8295.    7- “Sadece sahibinin kendisi için razı olduğu ve Müslümanların geneli için hoş görmediği amelden sakın. ” (c. 2, s. 275)

   8296.    8- “Ahireti bozan ve dünyayı ıslah eden her işten sakın. ” (c. 2, s. 275)

   8297.    9- “Gizlide yapılan, ama açıkta utanılan her amelden sakın. ” (c. 2, s. 273)

   8298.    10- “Açığa çıktığında sahibini aşağılayan ve küçük düşüren her işten sakın. ” (c. 2, s. 273)

   8299.    11- “Sahibi sorguya çekildiğinde kendisinden utandığı ve inkar ettiği her işten sakın. ” (c. 4, s. 467)

   8300.    12- “Aşırı perva eden kimse helak olur. ” (c. 5, s. 290)

   8301.    13- “Çok korunan kimsenin gaybı (Berzah ve ahiret alemi) salim kalır. ” (c. 1, s. 47)

   8302.    14- “Kendisini koruyan (ilahi hükümleri uygulamaya) atılmıştır. ” (c. 5, s. 413)

   8303.    15- “Vuku bulmadan hilelerden korunmayan kimseye hileler saldırdıktan sonra üzülmesi fayda vermez. ” (c. 4, s. 72)

   8304.    16- “Nice bir şeyden sakınanın afeti, o şeyden sakınmasındadır. ” (c. 6, s. 443)

   8305.    17- “Nefsini tanıyan kimsenin hüzün ve ihtiyat etmekten ayrılmaması gerekir. ” (c. 1, s. 39)

 

388- Salaklık-Budalalık

 

   8306.    1- “Salaklık sapıklıktır. ” (c. 1, s. 43)

   8307.    2- “Salaklık en çirkin ahlaktandır. ” (c. 1, s. 33)

 

389- Sapıklık-Doğrudan Ayrılmak

 

   8308.    1- “Sapıklık sarhoşluktur. ” (c. 1, s. 57)

   8309.    2- “Sonuç açısından en kötü şey sapıklıktır. ” (c. 2, s. 385)

   8310.    3- “Sonuç açısından şüphesiz en kötü günah akıbettir. ” (c. 2, s. 488)

   8311.    4- “Sapıklığında nihayete erişen ve doğru yola dönmeyen kimseye eyvahlar olsun. ” (c. 6, s. 227)

   8312.    5- “Sapıklık ile birlikte sakınma yoktur. ” (c. 6, s. 357)

 

390- Savaş Teknikleri

 

   8313.    1- “Mızrakların etrafında o tarafa bu tarafa kıvrılın. Bu mızrak uçlarının o tarafa bu tarafa gitmesine (size değmemesine) sebep olur. ” (c. 2, s. 252)

   8314.    2- “Dininiz yolunda kılıçların keskin uçlarıyla vurun. Kılıçları vurmada adımlarınızdan yardım alın ve Allah’tan yardım dileyin ki zafere erip yardım göresiniz. ” (c. 4, s. 234)

   8315.    3- “Birbiri ardınca saldırın. Kaçmaktan haya edin. Şüphesiz ki kaçmak geride kalanlar için bir utanç ve hesap günü bir ateştir. ” (c. 4, s. 358)

   8316.    4- “Dişlerinizi sıkın, şüphesiz bu iş düşman kılıçlarının kafa tasına ulaşmasını yavaşlatır. ” (c. 4, s. 361)

   8317.    5- “Savaşlarda gözlerinizi kısın, şüphesiz ki bu yüreği güçlendirir ve kalbe huzur verir. ” (c. 4, s. 390)

   8318.    6- “Zırhlı birlikleri öne geçirin, zırhı olmayanları onların arkasına yerleştirin. Dişlerinizi sıkın, şüphesiz ki bu düşman kılıçlarının kafa tasınıza inmesini yavaşlatır. ” (c. 4, s. 515)

   8319.    7- “Kılıçların keskin tarafları ile vurun. Kılıçları vurmada adımlarınızdan yardım alın. Sevinçli ve canlı olun. Ölüme doğru kolaylık ve rahatlıkla yürüyün. ” (c. 6, s. 178)

   8320.    8- “Ardından saldırı olan kaçış ve ardından saldırı olan birbirinden ayrılış size ağır gelmesin. Kılıçlara haklarını veriniz. Savaş meydanında düşme yerlerini inceleyiniz. Kendinizi en zor mızrakların ve en sert darbelerin inişine hazırlayın. Sesleri göğüslerde tutun, şüphesiz bu gevşekliği uzaklaştırır. ” (c. 6, s. 342)

 

391- Savaştan Kaçmak

 

   8321.    1- “Kaçmak iki zilletten biridir. ” (c. 2, s. 23)

   8322.    2- “Yerinde kaçış, zamanında zafere ulaşmaya denktir. ” (c. 2, s. 108)

   8323.    3- “Kaçmaktan utanın şüphesiz kaçmak gelecek nesiller için bir utanç ve hesap günü ateştir. ” (c. 2, s. 245)

   8324.    4- “Şüphesiz kaçışta münezzeh olan Allah’ın gazabı, ayrılmayan bir zillet ve sürekli bir utanç vardır. Şüphesiz kaçan kimse ömrünü arttıramaz ve ölüm gününü erteleyemez. ” (c. 2, s. 565)

 

392- Savurganlık

 

   8325.    1- “Savurganlık iflasın arkadaşıdır. ” (c. 1, s. 261)

   8326.    2- “Savurganlık fakirliğin başlangıcıdır. ” (c. 1, s. 224)

   8327.    3- “Bilin ki bu malın hakkı olmayan yere bağışlanması savurganlık ve israftır. ” (c. 2, s. 330)

   8328.    4- “Bağışlayıcılığın afeti savurganlıktır. ” (c. 3, s. 111)

   8329.    5- “Savurganlık ve israfı terk et. Adalet ve insafı huy ahlak edin. ” (c. 4, s. 293)

   8330.    6- “Savurganlık ile övünen kimse iflas ile aşağılanır. ” (c. 5, s. 433)

   8331.    7- “Savurganlık ve israftan kullanmak en yüce şereftir. ” (c. 6, s. 42)

   8332.    8- “Savurganlıktan sakınmak ve güzel tedbir akıldandır. ” (c. 6, s. 22)

   8333.    9- “Savurganlık gibi bir cehalet yoktur. ” (c. 6, s. 347)

 

393- Sa’y-Çaba-Gayret

 

   8334.    1- “Kendi işlerinde çaba göster, başkalarının hazinedarı olma. ” (c. 2, s. 209)

   8335.    2- “Nice çaba gösteren kimse oturmak için çalışır. ” (c. 4, s. 55)

   8336.    3- “Nice çaba gösteren kendisine zarar veren şeylerde çaba gösterir. ” (c. 4, s. 59)

   8337.    4- “Sen çaba göster, ama işlerde başarı senin elinde değildir. ” (c. 4, s. 298)

   8338.    5- “Çabası güzel olanın (cennetteki) toprakları da güzel olur. ” (c. 5, s. 270)

   8339.    6- “İnsanlardan sana en sevimli ve nezdinde en çok nasiplenen kimse, insanların faydasına en çok çalışan kimse olmalıdır. ” (c. 5, s. 49)

   8340.    7- “Cennete sadece cennet için çalışan kimse ulaşır. ” (c. 5, s. 61)

   8341.    8- “Seni ıslah eden ve sana sevap kazandıran çaban zayi olmamıştır. ” (c. 5, s. 68)

   8342.    9- “Nice acele çaba gösteren kurtuluşa erer ve yavaşlı taleb eden ümit eder. ” (c. 4, s. 143)

 

394- Saygısızlık-Hoyratlık

 

   8343.    1- “Akıl hafifliğinin temeli hoyratlıktır. ” (c. 4, s. 50)

   8344.    2- “Hoyratlık bineğine binen kimseye istekleri çok zor gelir. ” (c. 4, s. 86)Geri   İleri
Go to TOP