A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   7822.    3- “Çok paylamak insanın şüphesini bildirir. ” (c. 3, s. 593)

   7823.    4- “Zamana zılgıt atanın zılgıtı uzun sürer. ” (c. 5, s. 455)

   7824.    5- “Cahile zılgıt atma ki düşmanın olur. Akıllı insanı payla ki sevsin. ” (c. 6, s. 272)

   7825.    6- “Çok paylama şüphesiz çok paylamak kin doğurur ve insanı düşmanlığa çağırır. Bağışlamasını umduğun kimsenin hoşnutluğunu dile. ” (c. 6, s. 336)

   7826.    7- “(Günahı) örten kimsenin hoşnutluğu dilenmez. ” (c. 6, s. 50)

   7827.    8- “En kötü tatsızlık hesaba katılmayandır. ” (c. 2, s. 389)

   7828.    9- “Şüphesiz hicretten sonra Araplığa geri döndünüz ve sevgiden sonra hiziplere bölündünüz. ” (c. 4, s. 477)

 

361- Pazar

 

   7829.    1- “Pazarlarda oturmaktan sakın. Şüphesiz pazarlar fitne yerleri ve şeytanın hazır bulunduğu mekanlardır. ” (c. 2, s. 305)

   7830.    2- “Pazar meclisleri şeytanların hazır bulunduğu yerdir. ” (c. 6, s. 134)

 

362- Perhiz

 

   7831.    1- “Bedenin salahı (sağlığı) perhizdedir. ” (c. 4, s. 194)

   7832.    2- “Sıhhate sadece perhizle ulaşılır. ” (c. 6, s. 376)

 

363- Peygamber’e (s. a. a) Selam

 

   7833.    1- “Münezzeh olan Allah’a bir ihtiyacın olduğunda, hacetini bildirmeye Peygamber’e (s. a. a) selam ile başla ve sonra hacetini dile getir. Zira Allah-u Teala kendisinden iki hacet (kendi haceti ve Peygamber’e selam dileği) istenildiği halde birini kabul ettiğinde diğerini kabul etmemekten daha yücedir. ” (c. 3, s. 181)

 

364- Peygamberler

 

   7834.    1- “Münezzeh olan Allah’ın peygamberlerin hakkın tercümeleri ve yaratıcı ile yaratıkları arasındaki elçileridir. ” (c. 4, s. 99)

   7835.    2- “Allah’ın peygamberleri için her hükmün açıklaması vardır. ” (c. 5, s. 31)

   7836.    3- “Münezzeh olan Allah kullarını mürsel nebiden veya nazil olan kitaptan boş bırakmamıştır. ” (c. 5, s. 102)

 

365- Pişmanlık

 

   7837.    1- “Pişmanlık istiğfardır. ” (c. 1, s. 51)

   7838.    2- “Günahtan pişman olmak, günahı yok eder. ” (c. 1, s. 225)

   7839.    3- “Günahtan pişman olmak istiğfardır. ” (c. 1, s. 318)

   7840.    4- “Günahtan pişmanlık günahın tekrarına engel olur. ” (c. 1, s. 368)

   7841.    5- “Pişmanlık iki tövbeden biridir. ” (c. 2, s. 28)

   7842.    6- “Yaptığın kötülükten pişmanlık duy. Yaptığın iyilikten pişman olma. ” (c. 2, s. 191)

   7843.    7- “Bir günah işlediğinde pişmanlık duy. ” (c. 3, s. 132)

   7844.    8- “Nice insan pişmanlıktan sonra salim kalır. ” (c. 4, s. 57)

   7845.    9- “Sürçmesinden pişman olan ve geçmiş günahını telafi eden kimseye ne mutlu” (c. 4, s. 240)

   7846.    10- “Kıyametin dehşetli sahnelerini görünce kusur edenlerin pişmanlığı çoğaltır. ” (c. 4, s. 325)

   7847.    11- “Pişman olan kimse tövbe etmiştir. ” (c. 5, s. 175)

   7848.    12- “Kalp pişmanlığı günahı örter ve suçu temizler. ” (c. 6, s. 175)

 

-R-

366- Rağbet-İştiyak

 

   7849.    1- “Rağbet, zorlukların anahtarıdır. ” (c. 1, s. 75)

   7850.    2- “Sana rağbeti, senden ümidini kesmenin yerine geçir. ” (c. 1, s. 179)

   7851.    3- “Yaratıcı nezdinde nasiplenmek indindeki şeylere rağbet iledir. Mahluk nezdinde nasiplenmek ise onun elindekine rağbet iledir. ” (c. 1, s. 122)

 

367- Rahatlık

 

   7852.    1- “Rahatlığı tercih etmek menfaat sebeplerini keser. ” (c. 1, s. 360)

   7853.    2- “Rahatlık zorluk ve sıkıntılara ne de yakındır!” (c. 6, s. 86)

 

368- Rahmet-Merhamet

 

   7854.    1- “Kalbine, tüm insanlara merhameti şiar edin, onlara ihsan et, onlara zulmetme ve onlar aleyhine bir kılıç olma. ” (c. 2, s. 206)

   7855.    2- “İnsanlardan merhamete en evla olanı ona muhtaç olandır. ” (c. 2, s. 411)

   7856.    3- “Rahmet elde edebileceğin en güçlü vesile kalbinde insanlara merhamet beslemendir. ” (c. 2, s. 476)

   7857.    4- “İhsanın zayıflara ulaşamayınca rahmetin onları kaplasın. ” (c. 3, s. 169)

   7858.    5- “Rahmet bağışıyla rahmet inişi dilenir. ” (c. 3, s. 238)

   7859.    6- “Zayıflara merhamet rahmet indirir. ” (c. 4, s. 93)

   7860.    7- “Başkalarına merhamet etmeyene merhamet etmek rahmetten alı koyar. Başkalarını baki bırakmayan birini baki bırakmak tüm ümmeti helak eder. ” (c. 4, s. 96)

   7861.    8- “Merhamet ettiğin gibi merhamet edilirsin. ” (c. 4, s. 623)

   7862.    9- “Merhamet etmeyene merhamet edilmez. ” (c. 5, s. 245)

   7863.    10- “İnsanlara merhamet etmeyeni Allah rahmetinden mahrum kılar. ” (c. 5, s. 409)

   7864.    11- “Kalbinde rahmet yer etmeyen kimse hacet anında az rahmet görür. ” (c. 5, s. 411)

   7865.    12- “Merhamet edene merhamet edilir. ” (c. 5, s. 466)

   7866.    13- “Aklın en güçlü vesilesi cahillere merhamettir. ” (c. 6, s. 18)

 

 

369- Resul-Elçi

 

   7867.    1- “Elçinin akıl ve edebi, kendisini gönderenin aklına delalet eder. ” (c. 3, s. 232)

   7868.    2- “İnsanın elçisi aklının tercümanıdır mektubu ise sözünden daha etkindir. ” (c. 4, s. 97)

   7869.    3- “Senin elçin yüceliğinin ölçüsüdür ve kalemin senin adına konuşacak olandan daha etkindir. ” (c. 4, s. 100)

   7870.    4- “Elçilerin aklının tercümanlarıdır ve tahammülün, sabrının delilidir. ” (c. 4, s. 99)

 

370- Rey-Görüş

 

   7871.    1- “Tedbir görüş iledir ve görüş düşünmekle oluşur. ” (c. 1, s. 20)

   7872.    2- “Görüşler çoktur ve uzak görüşlülük azdır. ” (c. 1, s. 318)

   7873.    3- “Görüşleri karşılaştırın ki doğru görüş onlardan ortaya çıkar. ” (c. 2, s. 266)

   7874.    4- “Görüşleri yayık gibi sallayın (mukayese edin), sonunda doğru görüş ortaya çıkar. ” (c. 2, s. 267)

   7875.    5- “Doğru görüşle uzak görüşlülük güçlenir. ” (c. 3, s. 225)

   7876.    6- “İnsanın görüşü, aklının ölçüsüdür. ” (c. 4, s. 95)

   7877.    7- “Görüşün sürçmesi mülkü yok eder ve yok oluşu haber verir. ” (c. 4, s. 110)

   7878.    8- “En kötü görüş şeriata aykırı olandır. ” (c. 4, s. 163)

   7879.    9- “Doğru görüş insanı sürçmekten korur. ” (c. 4, s. 199)

   7880.    10- “Görüş sapıklığı hedefleri yok eder. ” (c. 4, s. 228)

   7881.    11- “Bazen nice defa tek görüşler kayar (O halde meşveret etmek gerekir. )” (c. 4, s. 469)

   7882.    12- “Bazen görüşler uzağa atılır. ” (c. 4, s. 471)

   7883.    13- “Görüş ve tedbirle amel eden kimse ganimet elde eder. ” (c. 5, s. 188)

   7884.    14- “Görüşleri zayıf olanın düşmanları güçlü olur. ” (c. 5, s. 216)

   7885.    15- “Görüşünü zayi edene çare yolu kapanır. ” (c. 5, s. 187)

   7886.    16- “Çeşitli görüşlerle karşılaşan kimse hata yerlerini tanır. ” (c. 5, s. 375)

   7887.    17- “Cahil dışında hiç kimse görüşüyle bencilliğe düşmez. ” (c. 6, s. 53)

   7888.    18- “Gözlerin görmediği ve düşüncelerin ulaşamadığı hususlarda görüşle amel etmeyin. ” (c. 6, s. 308)

   7889.    19- “Hakir bir insanın sana getirdiği önemli görüşü küçümseme. ” (c. 6, s. 287)

 

371- Rezalet

 

   7890.    1- “Rezaletlere düşmek yok olmaktan daha kolaydır. ” (c. 1, s. 296)

   7891.    2- “En kötü yaratık rezilliklerle süslenendir. ” (c. 2, s. 395)

   7892.    3- “Rezilliklerden kaçınmakla ayıplardan kurtuluşa erersin. ” (c. 3, s. 228)

   7893.    4- “Rezilliklerin başı rezil insanlara ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 52)

   7894.    5- “Rezil insanlara yakın olmak (talih ve ikbalin) sırt çevirdiğinin alametlerindendir. ” (c. 6, s. 17)

   7895.    6- “Reziller vesilesiyle kendini müstağni görme. Bu senin değerini düşürür. ” (c. 6, s. 272)

   7896.    7- “Rezillikler sebebiyle sevinen kimse kurtuluşa eremez. ” (c. 6, s. 390)

 

372- Rıza-Hoşnutluk

 

   7897.    1- “Hoşnutluk güçlülük ve hoşnutsuzluk ise sıkıntıdır. ” (c. 1, s. 26)

   7898.    2- “Hoşnutluk hüznü yok eder. ” (c. 1, s. 112)

   7899.    3- “Hoşnutluk yakinin meyvesidir. ” (c. 1, s. 190)

   7900.    4- “Yeteri kadarıyla hoşnut olmak insanı iffetli kılar. ” (c. 1, s. 390)

   7901.    5- “Allah’ın kazasına rızayeti büyük musibetleri kolaylaştırır. ” (c. 1, s. 399)

   7902.    6- “Yeteri kadarından hoşnut olmak israfta didinmekten daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 101)

   7903.    7- “Razı ol ki rahatlığa eresin. ” (c. 1, s. 171)

   7904.    8- “Şüphesiz insanların hayat açısından en tatlı yaşayanı Allah’ın kendisine bölüştürdüğünden hoşnut olandır. ” (c. 2, s. 491)

   7905.    9- “Sana bölüştürülenden hoşnut ol ki mümin olasın. ” (c. 2, s. 188)

   7906.    10- “Şüphesiz münezzeh olan Allah işleri mukadder kıldığı şekliyle yürütür; senin istediğin şekilde değil. ” (c. 2, s. 500)

   7907.    11- “İnsanlardan Allah’ı en çok bilen Allah’ın kaza ve kaderinden en çok hoşnut olandır. ” (c. 2, s. 425)

   7908.    12- “İnsanlardan en zengini Allah’ın bölüştürmesinden hoşnut olandır. ” (c. 2, s. 443)

   7909.    13- “İmanın doğruluğuna en layık şey hoşnutluk ve teslimiyettir. ” (c. 2, s. 448)

   7910.    14- “İmanını sağlam kıldıysan lehine veya aleyhine taktir edilenden hoşnut ol. Münezzeh olan Allah dışında hiç kimseye ümit bağlama ve ilahi takdir yolunu gözetle. ” (c. 3, s. 8)

   7911.    15- “Şüphesiz siz ilahi kazadan hoşnut olursanız hayatınız güzelleşir ve zenginliğe erişirsiniz. ” (c. 3, s. 66)

   7912.    16- “Şüphesiz belalara sabr eder, genişlikte Allah’a şükür eder ve ilahi kazadan hoşnut olursanız münezzeh olan Allah’ın hoşnutluğu da sizin için olur. ” (c. 3, s. 66)

   7913.    17- “Allah’ın kazasına hoşnutluk, yakin güzelliğinin delilidir. ” (c. 3, s. 224)

   7914.    18- “Allah’ın rızasını ara, Allah’ın gazabından sakın ve kalbini Allah’ın korkusuyla titret. ” (c. 3, s. 287)

   7915.    19- “Allah’ın rızasını kaderinden hoşnutlukla ara. ” (c. 3, s. 287)

   7916.    20- “Allah’ın rızasını ara ve gazabından sakın. Şüphesiz senin Allah’ın intikamını önleyecek bir elin ve mağfiretinden ihtiyatsız kılacak bir zenginliğin ve kendisine sığınacağın O’ndan başka bir sığınağın yoktur. ” (c. 3, s. 310)

   7917.    21- “Şu üç şekilde olursa dünya ve ahiret hayrı ile rızıklandırmıştır: Onlar ilahi kazadan hoşnut olmak, belalara sabretmek ve genişlikte Allah’a şükür etmektir. ” (c. 3, s. 339)

   7918.    22- “Hoşnutluğun meyvesi zenginliktir. ” (c. 3, s. 326)

   7919.    23- “İtaatin başı hoşnutluktur. ” (c. 4, s. 53)

   7920.    24- “Kanaatin başı hoşnutluktur. ” (c. 4, s. 54)

   7921.    25- “Hedefi kurtuluş ve ilahi rıza olan kimse (en büyük şeyle) meşguldür. ” (c. 4, s. 186)

   7922.    26- “Şiddet ve genişlikte hoşnut ol. ” (c. 4, s. 285)

   7923.    27- “Münezzeh olan Allah’tan hoşnutluk ulaşılan en yakın hedeftir. ” (c. 4, s. 91)

   7924.    28- “Münezzeh olan Allah’ın hoşnutluğu itaatiyle birliktedir. ” (c. 4, s. 92)

   7925.    29- “Hayırla nitelendirildiği halde kendisinde hayrın olmadığını bilen kimsenin nasıl hoşnut olacağına şaşarım. ” (c. 4, s. 347)

   7926.    30- “Dinin nihayeti hoşnutluktur. ” (c. 4, s. 369)

   7927.    31- “İstenilen şeyin nihayeti Allah’ın hoşnutluğundadır. ” (c. 4, s. 394)

   7928.    32- “Razı olan herkes rahattır. ” (c. 4, s. 526)

   7929.    33- “İlahi takdirin sana getireceği her şeyden sürekli razı ol. ” (c. 4, s. 601)

   7930.    34- “Zenginlik için rızayet kafidir. ” (c. 4, s. 583)

   7931.    35- “Razı ol ki razı olunasın. ” (c. 4, s. 599)

   7932.    36- “İlahi kazadan hoşnut olanın hayatı güzel olur. ” (c. 5, s. 209)

   7933.    37- “Takdir edilenden hoşnut olan müyesser olanla iktifa eder. ” (c. 5, s. 225)

   7934.    38- “Nasibinden razı olan rahat olur. ” (c. 5, s. 152)

   7935.    39- “Nasibinden hoşnut olan kimseye hiç kimse gazab etmez. ” (c. 5, s. 244)

   7936.    40- “Halinden hoşnut olan Kimseye sürekli haset edilmez. ” (c. 5, s. 244)

   7937.    41- “İlahi kazadan hoşnut olan rahatlığa erişir. ” (c. 5, s. 152)

   7938.    42- “İlahi kaderden hoşnut olanın değişimleri kolay olur. ” (c. 5, s. 297)

   7939.    43- “Takdir kılınan şeylerden hoşnut olanın yakini güçlenir. ” (c. 5, s. 300)

   7940.    44- “İlahi kazadan güzel hoşnut olanın belalara sabrı da güzel olur. ” (c. 5, s. 375)

   7941.    45- “Allah’ın verdiği kısmetten hoşnut olan kimse, kaybettiği şeylere üzülmez. ” (c. 5, s. 400)

   7942.    46- “Allah’ın kendisine kısmet ettiğinden hoşnut olan kimse başkalarının elinde olan şeyden dolayı üzülmez. ” (c. 5, s. 403)

   7943.    47- “En üstün iman kaderin getirdiğinden hoşnut olmaktır. ” (c. 6, s. 12)

   7944.    48- “Akıbetlerin ölçüsü münezzeh olan Allah’ın rızayetini açığa çıkaran şeydir. (Önemli olan Allah’ın rızayetidir. )” (c. 6, s. 119)

   7945.    49- “Hoşnutsuzluk ne çirkin ve hoşnutluk ne güzeldir. ” (c. 6, s. 60)

   7946.    50- “Münezzeh olan Allah hükmünden razı olan kula sadece hayrının onda olduğu şeyi takdir etmiştir. ” (c. 6, s. 99)

   7947.    51- “Münezzeh olan Allah müminden dünya belasını ve ahiret azabını, sadece kazasından hoşnut olduğu ve belalarına güzel sabrettiği için def etmiştir. ” (c. 6, s. 99)

   7948.    52- “İlahi kazadan hoşnut olan kimse zenginliğe ermiştir. ” (c. 1, s. 169)

   7949.    53- “Hoşnutluk iman için güzel bir arkadaştır. ” (c. 6, s. 160)

   7950.    54- “İlahi kazadan hoşnutluk üzüntüye karşı güzel bir gidericidir. ” (c. 6, s. 161)

   7951.    55- “Allah’ım bizlere hoşnutluğunu bağışla ve bizleri başkasına el uzatmaktan müstağni kıl. ” (c. 6, s. 212)

   7952.    56- “Hoşnutluk gibi bir İslam yoktur. ” (c. 6, s. 354)

   7953.    57- “Yoksulluk, hoşnutluk ve kanaat gibi (daha etkili) bir şeyle ortadan gitmez. ” (c. 6, s. 428)

 

373- Rızık

 

   7954.    1- “Rızık kendisini talep etmeyeni talep eder. ” (c. 1, s. 370)

   7955.    2- “Rızıktan sadece zengin yaşaman için sana kısmet kılınan miktarından hoşnut ol. ” (c. 2, s. 189)

   7956.    3- “Şüphesiz münezzeh olan Allah mümin kullarının rızkını sadece hesaba katmadıkları yerden vermeyi taktir etmiştir. ” (c. 2, s. 539)

   7957.    4- “Şüphesiz Allah-u Teala her ne kadar çareciliği şiddetlense, talebi büyüse ve tedbiri güçlense bile Zikr-i Hekim’den (Levh-i Mahfuz’da) mukadder kıldığından fazlasını taktir etmemiş ve Zikr-i Hekim’de (Levh-i Mahfuz’da) kendisine mukadder kılınana ulaşma hususundaki zayıflığına ve çare azlığına rağmen kulu ile arasına engel olmamıştır. Şüphesiz bunu bilen ve amel eden kimse menfaat elde etmekte tüm insanlardan daha rahattır. Bunu terk eden ve şüpheye kapılan kimse ise zarar hususunda tüm insanlardan daha büyük sıkıntıdadır. ” (c. 2, s. 619)

   7958.    5- “Rızıklanınca genişlet. ” (c. 3, s. 119)

   7959.    6- “Herkesin rızkı eceli gibi taktir edilmiştir. ” (c. 4, s. 95)

   7960.    7- “Sana taktir edilen çok yakında sana ulaşacaktır. O halde kazancını kolay tut, yavaş çalış. ” (c. 4, s. 134)

   7961.    8- “Bazen mahrum insana da rızık verilir. ” (c. 4, s. 467)

   7962.    9- “Allah’ın rızıkları garantilediğini, taktir ettiğini, tüm çabalarının kendisine taktir edileni artırmayacağını bildiği halde sürekli rızık elde etmek hususunda hırsa kapılan ve kendini yoran kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 345)

   7963.    10- “Hiçbir talip rızkı hususunda seni geçemez. ” (c. 5, s. 69)

   7964.    11- “Tümünüz Allah’ın rızık yiyenlerisiniz. Münezzeh olan Allah rızık yiyenlerine kefil olmuştur. ” (c. 4, s. 633)

   7965.    12- “Hiçbir kimse kendisine taktir edileni kaybetmez. ” (c. 5, s. 970)

   7966.    13- “Allah’ın bölüştürmesine güvenen kimse O’nu rızık hususunda itham etmez. ” (c. 5, s. 338)

   7967.    14- “Yarın ki rızkı için endişelenen kimse ebedi olarak kurtuluşa eremez. ” (c. 5, s. 447)

   7968.    15- “Eğer rızıklar akıl ve beyinle aksaydı hayvanlar ve ahmaklar yaşayamazdı. ” (c. 5, s. 122)

   7969.    16- “Geniş rızık, nimetlerin tatlılığındandır. ” (c. 6, s. 17)

   7970.    17- “Rızık genişliği güzel bir berekettir. ” (c. 6, s. 156)

   7971.    18- “Sana garanti edileni talep etmen, senin nezdinde farz olanla amel etmekten daha evla olmamalıdır. ” (c. 6, s. 303)

   7972.    19- “Yılının hüznünü gününe yükleme. Her günün rızkı sana yeter. Eğer o yıl ömründen ise, Münezzeh olan Allah her yeni günde taksim ettiği rızkı sana verecektir. Yok eğer o yıl ömründen değilse, o halde senin olmayan şeyler için neden üzülüyorsun?” (c. 6, s. 329)

   7973.    20- “Sana gelmeyen gününün hüznünü sana gelecek olan güne yükleme. Eğer o gün ömründen ise, münezzeh olan Allah o gün rızkını sana verecektir. Yok eğer o gün ömründen değilse, o halde ecelinden olmayan şey için neden üzülüyorsun?” (c. 6, s. 322)

   7974.    21- “Rızık fazla sıkıntı çekmekle elde edilemez. ” (c. 6, s. 369)

   7975.    22- “Rezzak olan Allah dışında hiç kimse rızkı alı koyamaz veya indiremez. ” (c. 6, s. 415)

 

374- Riya

 

   7976.    1- “Riya şirk koşmaktır. ” (c. 1, s. 22)

   7977.    2- “Münafığın zahiri güzel, batını hastadır. ” (c. 2, s. 6)

   7978.    3- “Riyadan ve şöhretten uzak amel edin. Şüphesiz Allah’tan başkası için amel edeni münezzeh olan Allah, amel ettiği kimseye havale eder. ” (c. 2, s. 254)

   7979.    4- “Şüphesiz en düşük riya bile şirktir. ” (c. 2, s. 489)

   7980.    5- “En küçük riya şirktir. ” (c. 2, s. 376)

   7981.    6- “İbadetin afeti riyadır. ” (c. 3, s. 99)

   7982.    7- “Allah-u Teala’nın rızayeti irade edilmeyen her iyiliğe riyanın çirkinliği biner ve meyvesi çirkin cezadır. ” (c. 4, s. 545)

   7983.    8- “Münafığın dili güzel ama kalbinde köklü hastalığı vardır. ” (c. 5, s. 130)

   7984.    9- “Riya üzere hiçbir hayır iş yapma ve utanarak hiçbir hayır işi terk etme. ” (c. 6, s. 281)Geri   İleri
Go to TOP