A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   7480.    3- “Niyetin güzelliği sevaba neden olur. ” (c. 1, s. 331)

   7481.    4- “Salih niyet iki amelden biridir. ” (c. 2, s. 16)

   7482.    5- “Halk hakkında güzel niyetle adaletli davranmak, tamahı azaltmak ve sakınmayı çoğaltmak üzere yardım dile. ” (c. 2, s. 211)

   7483.    6- “Batın pisliğinden, niyet bozukluğundan, aşağılık işlere bulaşmaktan ve arzulara aldanmaktan sakın. ” (c. 2, s. 317)

   7484.    7- “Kurtuluşa en yakın niyet salaha en yardımcı niyettir. ” (c. 2, s. 459)

   7485.    8- “Şüphesiz Allah-u Teala kullarından dilediğini güzel niyet ve salih batın sebebiyle cennete koyar. ” (c. 2, s. 542)

   7486.    9- “Şüphesiz niyeti bozukluktan temizlemek, amel eden kimseler için uzun süre çalışmaktan daha iyidir. ” (c. 2, s. 536)

   7487.    10- “Münezzeh olan Allah insanı itaati hususundaki niyetinin güçlü ve ayıpsız olmasını sevdiği gibi, insanlar hakkındaki niyetinin de güzel olmasını sever. ” (c. 2, s. 667)

   7488.    11- “Niyet bozulunca bela iner. ” (c. 3, s. 125)

   7489.    12- “Güzel niyetler ile isteklere ulaşılır. ” (c. 3, s. 239)

   7490.    13- “Niyeti bozukluktan temizlemek, amel edenler için uzun süre çabalamaktan daha zordur. ” (c. 3, s. 299)

   7491.    14- “Güzel niyet insanın temiz doğumuna (helalzade olduğuna) delalet eder. ” (c. 3, s. 364)

   7492.    15- “Güzel niyet arzulara ulaşmaya neden olur. ” (c. 3, s. 367)

   7493.    16- “Güzel niyet batının güzelliğidir. ” (c. 3, s. 382)

   7494.    17- “Güzel niyet batının selametindendir. ” (c. 3, s. 384)

   7495.    18- “Nice ameli niyet bozar. ” (c. 4, s. 61)

   7496.    19- “Nice niyet amelden daha faydalıdır. ” (c. 4, s. 62)

   7497.    20- “İnsanın rızkı niyeti miktarıncadır. ” (c. 4, s. 95)

   7498.    21- “Kötü niyet gizli bir hastalıktır. ” (c. 4, s. 131)

   7499.    22- “Amelin salahı niyetin salahı iledir. ” (c. 4, s. 194)

   7500.    23- “Allah’ın ihsanı niyet miktarıncadır. ” (c. 4, s. 316)

   7501.    24- “Niyet bozulunca bereket kalkar. ” (c. 4, s. 327)

   7502.    25- “Nefsini güzel niyete ve güzel maksada alıştır ki isteklerin zafere ulaşsın. ” (c. 4, s. 330)

   7503.    26- “Maksadı kötü olanın (ahiretteki) giriş yeri de kötü olur. ” (c. 5, s. 271)

   7504.    27- “Niyeti kötü olan kimse arzularından alıkoymaz. ” (c. 5, s. 271)

   7505.    28- “Niyeti kötü olanın yoksulluğu sevindirir. ” (c. 5, s. 271)

   7506.    29- “İtaatlerde halis niyetini öne salmayan kimse sevaplara erişemez. ” (c. 5, s. 414)

   7507.    30- “Niyeti güzel olanın sevabı çoğalır, hayatı güzelleşir ve dostluğu farz olur. ” (c. 5, s. 444)

   7508.    31- “Niyeti güzel olan kimseye başarı yardım eder. ” (c. 5, s. 462)

   7509.    32- “Kötü batın belalardandır. ” (c. 6, s. 37)

   7510.    33- “Niyetin bozukluğu mutsuzluktandır. ” (c. 6, s. 37)

   7511.    34- “İnsanın hayatın güzelliğinden istediği her şeye ulaşması, yolun güvenli oluşu ve geniş rızık, güzel niyet ve geniş ahlak ile mümkündür. ” (c. 6, s. 245)

   7512.    35- “Niyeti olmayan kimsenin ameli yoktur. ” (c. 6, s. 400)

   7513.    36- “İlmi olmayan kimsenin niyeti yoktur. ” (c. 6, s. 401)

   7514.    37- “Salih amel sadece salih niyet ile kemale erer. ” (c. 6, s. 405)

 

342- Noksanlık

 

   7515.    1- “Noksanlığa razı olmak kötü bir seçimdir. ” (c. 3, s. 250)

 

343- Nusret-Yardım

 

   7516.    1- “Allah’a kalbin, dilin ve elinle yardım et. Şüphesiz münezzeh olan Allah kendisine yardım edene yardım etmeyi üstlenmiştir. ” (c. 2, s. 203)

   7517.    2- “En güzel adalet mazluma yardımdır. ” (c. 2, s. 394)

   7518.    3- “Allah’ın düşmanlarına yardım eden kimse yardımsız kalmaya hak kazanmıştır. ” (c. 5, s. 325)

   7519.    4- “Dostuna yardım etmeyip uyuyan kimseyi düşmanı ezerek uyandırır. ” (c. 5, s. 344)

   7520.    5- “Allah’tan yardım dileyen kimse zafere ulaşır. ” (c. 5, s. 352)

   7521.    6- “Allah ile sırtını pek kılan kimsenin galebesi (düşmanı) aciz kılar. ” (c. 5, s. 352)

   7522.    7- “Yardımcısı olmayan mazlum intikam alamaz. ” (c. 6, s. 394)

 

-O-

344- Oburluk

 

   7523.    1- “Oburluk zekiliği önler. ” (c. 1, s. 94)

   7524.    2- “Oburluk hikmeti zayi eder. ” (c. 1, s. 172)

   7525.    3- “Oburluk zekayı örter. ” (c. 1, s. 172)

   7526.    4- “Doyasıya yemek sakınmayı bozar. ” (c. 1, s. 174)

   7527.    5- “Doyasıya yemek hastalıkları çoğaltır. ” (c. 1, s. 228)

   7528.    6- “Doyasıya yemeyi sürdürmek çeşitli hastalıkları doğurur. ” (c. 1, s. 359)

   7529.    7- “Doyasıya yemek insanı azgınlaştırır ve sakınmayı yok eder. ” (c. 1, s. 359)

   7530.    8- “Karnını ve tenasül organını koru. Zira belan bunlardadır. ” (c. 2, s. 179)

   7531.    9- “Çok yemekten sakının. Şüphesiz çok yemek kalbi katılaştırır, namazda gevşekliğe sebep olur ve bedeni bozar. ” (c. 2, s. 324)

   7532.    10- “Oburluktan sakın. Şüphesiz obur kimsenin dertleri çoğalır, rüyaları karmaşık olur. ” (c. 2, s. 289)

   7533.    11- “Şüphesiz hayvanların tek derdi karınlarıdır. ” (c. 2, s. 495)

   7534.    12- “Münezzeh olan Allah’ın kullarından en nefret ettiği kimse tek derdi karnı ve cinsel organı olan kimsedir. ” (c. 2, s. 460)

   7535.    13- “Doyasıya yemeyi sürdürmekten sakın. Şüphesiz bu dertleri azdırır ve hastalıkları harekete geçirir. ” (c. 2, s. 300)

   7536.    14- “Doyasıya yemek sakınma için kötü arkadaştır. ” (c. 3, s. 255)

   7537.    15- “İnsanın karnı düşmanıdır. ” (c. 3, s. 260)

   7538.    16- “Karın helalden dolunca kalp salahı hususunda köledir. ” (c. 3, s. 176)

   7539.    17- “Çok yediği halde hastalanmayan kimse çok azdır. ” (c. 4, s. 502)

   7540.    18- “Doyasıya yemeyi sürdüren kimsenin fikri ve düşüncesi nasıl berrak olabilir?!” (c. 4, s. 559)

   7541.    19- “Çok yiyen kimseyi karnı sıkıntıya düşürür. ” (c. 5, s. 298)

   7542.    20- “Karnı kendisini sıkıntıya düşüren kimseyi, zekavetten de alı-koyar. ” (c. 5, s. 299)

   7543.    21- “Kimin himmeti karnına giren şey olursa değeri de karnından çıkan şey olur. ” (c. 5, s. 377)

   7544.    22- “Tek çabası karnı olan kimse hayırdan ne de uzaktır. ” (c. 6, s. 93)

   7545.    23- “Doyasıya yemek günahlara iyi bir yardımcıdır. ” (c. 6, s. 163)

   7546.    24- “Sıhhat çok yemekle olmaz. ” (c. 6, s. 360)

   7547.    25- “Çok yemekle zekilik olmaz. ” (c. 6, s. 361)

   7548.    26- “Farzları eda etmek, çok yemekle bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 369)

   7549.    27- “Çok yemekle sağlık bir araya toplanmaz. ” (c. 6, s. 369)

   7550.    28- “Oburluk ve zekilik bir araya toplanmaz. ” (c. 6, s. 370)

 

345- Onur-Yüzsuyu

 

   7551.    1- “Yüz suyunu koruduğun şey en üstün zenginliktir. ” (c. 2, s. 406)

   7552.    2- “İnsanlardan malına karşı en cimri olanı, yüzsuyunu dökmede en cömert olanıdır. . ” (c. 2, s. 436)

   7553.    3- “Onurunuzu/yüzsuyunuzu malınızla koruyunuz. ” (c. 3, s. 406)

   7554.    4- “Senin en iyi malın, yüz suyunu koruyanındır. ” (c. 3, s. 422)

   7555.    5- “Senin yüzsuyunu koruyan mal, boşa gitmemiştir. (yerinde harcanmıştır. )” (c. 5, s. 97)

   7556.    6- “Yüzsuyunu döken kimse zelildir. ” (c. 5, s. 143)

   7557.    7- “Yüzsuyunu döken kimse hor ve hakirdir. ” (c. 5, s. 190)

   7558.    8- “Yüz suyunu koruyan kimse vakarlı kılınmıştır. ” (c. 5, s. 191)

   7559.    9- “Yüzsuyu kendisi için değerli olan kimse için malı (bu yolda harcamak için) hor gelir. ” (c. 5, s. 336)

   7560.    10- “Malını harcayıp yüz suyunu koruması, insanın büyüklüğünden” (c. 6, s. 27)

   7561.    11- “İnsanın malını koruyup yüz suyunu harcaması, aşağılığındandır. ” (c. 6, s. 27)

   7562.    12- “Dünyadan ve kötü düşüncelerden yüz çevirmek gibi hiç bir şey yüzsuyunu koruyamaz. ” (c. 6, s. 112)

   7563.    13- “Mallarınızı harcayarak yüzsuyunuzu koruyun. ” (c. 6, s. 223)

   7564.    14- “Yüzsuyunuzu malınla koru ki saygın olasın. İyilik et ki sana hizmet edilsin ve sabırlı ol ki öncelikli sayılasın. ” (c. 6, s. 236)

   7565.    15- “Yüzsuyunun çokluğu mal bağışı ve dinin salahı ise dünyayı ifsat etmek iledir. . ” (c. 6, s. 240)

   7566.    16- “Adını ve yüzsuyunu lekeleyecek bir işi yapma. ” (c. 6, s. 275)

   7567.    17- “Yüzsuyunu her söz söyleyenin sözüne hedefi kılma. ” (c. 6, s. 294)

 

346- Ordu

 

   7568.    1- “Ordular halkın kaleleridir. ” (c. 1, s. 185)

   7569.    2- “Ordular dinin izzeti ve yöneticilerin kaleleridir. ” (c. 2, s. 89)

   7570.    3- “Ordunun afeti komutana muhalefettir. ” (c. 3, s. 103)

   7571.    4- “Ordusunu yardımsız bırakan kimse düşmanlarına yardım etmiş olur. ” (c. 5, s. 274)

 

347- Ortaklık

 

   7572.    1- “Mülkte ortaklık insanı ıstıraba düşürür. ” (c. 2, s. 86)

   7573.    2- “Görüş ortaklığı insanı doğruluğa ulaştırır. ” (c. 2, s. 87)

 

348- Oruç

 

   7574.    1- “Oruç iki sağlıktan biridir. ” (c. 2, s. 27)

   7575.    2- “Bedenin orucu irade ve ihtiyar ile yemeklerden imsak etmek, azaptan korkmak, sevap ve ecre rağbet etmektir. ” (c. 4, s. 223)

   7576.    3- “Her aydan Eyyam’ul-Biz’de (Beyaz günler, yani her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde) oruç tutmak dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür. ” (c. 4, s. 214)

   7577.    4- “Nice oruç tutan kimseye orucundan sadece susayışı kalır. ” (c. 4, s. 552)

   7578.    5- “Kalbin oruç tutması, dilin oruç tutmasından daha hayırlıdır ve dilin oruç tutması ise karnın (midenin) oruç tutmasından daha iyidir. ” (c. 4, s. 223)

 

349- Oturup Kalkmak-Dostluk

 

   7579.    1- “İlim sahibi kimselerle otur ki hilmin artsın. ” (c. 3, s. 357)

   7580.    2- “İlim sahibi alimlerle otur ki mutlu olasın. ” (c. 3, s. 356)

   7581.    3- “Hayırlı arkadaş bir nimettir. ” (c. 3, s. 356)

   7582.    4- “Kötü arkadaş bir azaptır. ” (c. 3, s. 356)

   7583.    5- “Alimlerle otur ki ilmin artsın. ” (c. 3, s. 357)

   7584.    6- “Fakirlerle otur ki şükrün artsın. ” (c. 3, s. 357)

   7585.    7- “Kötülerden kaçın ve iyilerle otur. ” (c. 3, s. 362)

   7586.    8- “Dostlukta kötülük kaynağı, kötü arkadaştır.

   7587.    9- “Sakınan ve hikmet sahibi kimselerle otur. Onlarla çok konuş, şüphesiz eğer cahilsen onlar sana öğretir ve eğer alimsen ilmin artar. ” (c. 3, s. 372)

   7588.    10- “Alimlerle otur ki ilmin artsın, edebin güzelleşsin ve nefsin temizlensin. ” (c. 3, s. 373)

   7589.    11- “Hikmet sahipleriyle otur ki aklın kemale ersin, nefsin şereflensin ve cehaletin ortadan kalksın. ” (c. 3, s. 373)

   7590.    12- “Dünya çocuklarına (aşıklarına) karışmak dini çirkin ve yakini zayıf kılar. ” (c. 3, s. 453)

   7591.    13- “Allah için ziyaret edin Allah yolunda dostluk kurun, Allah yolunda bağışlayın ve Allah yolunda esirgeyin. ” (c. 4, s. 133)

   7592.    14- “Akıl sahipleriyle arkadaş ol, alimlerle otur, heva ve heveslerine galebe çal ki en yüce makamdaki kimselerle arkadaş olasın. ” (c. 4, s. 204)

 

350- Oyun

 

   7593.    1- “Ömrün zayi olduğu en kötü zaman, oyunda geçen zamandır. ” (c. 4, s. 174)

   7594.    2- “Akıl oyunla bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 364)

   7595.    3- “Oynamaya bayılan ve boş işlerle uğraşıp sevinen kimse felaha ermez. ” (c. 6, s. 425)

 

-Ö-

351- Ödleklik

 

   7596.    1- “Ödleklik afettir, acizlik ise akılsızlıktır. ” (c. 1, s. 33)

   7597.    2- “Ödleklikten sakının, şüphesiz ödleklik bir utanç ve eksikliktir. ” (c. 2, s. 272)

   7598.    3- “Aşırı ödleklik nefsin acizliğinden ve yakinin zayıflığındandır. ” (c. 4, s. 185)

   7599.    4- “Sakın ödlek insanı görüşüne ortak etme. Şüphesiz o seni iş hususunda zayıf düşürür ve sana büyük olmayan şeyleri büyütür. ” (c. 6, s. 309)

 

352- Ödünç

 

   7600.    1- “Zengin olduğu halde senden ödünç isteyen kimseyi, zor gününde ödeyeceği için ganimet bil. ” (c. 2, s. 200)

   7601.    2- “Allah’a ödünç verene Allah mükafat verir. ” (c. 5, s. 220)

 

353- Öfkesini Yenmek

 

   7602.    1- “Öfkesini yenmek sabrın meyvesidir. ” (c. 1, s. 197)

   7603.    2- “Öfkesini yenen kimse gerçekte kinlerini öldürmüştür. ” (c. 1, s. 281)

   7604.    3- “Mümin kimsenin hasleti insanların hayrını dilemek ve üslubu ise öfkesini yenmektir. ” (c. 1, s. 344)

   7605.    4- “Öfkeni yen ki sabrın artsın. ” (c. 2, s. 177)

   7606.    5- “Gazap anında öfkeni yen ve intikam gücün olduğu halde insanların hatalarını bağışla ki iyi akıbet senin olsun. ” (c. 2, s. 197)

   7607.    6- “İnsanların en yücesi öfkesini yenen ve intikam almaya kudreti olduğu halde hilim sahibi olandır. ” (c. 2, s. 419)

   7608.    7- “Sabır, öfkeyi yenmek iledir. ” (c. 3, s. 207)

   7609.    8- “Sabrın esası, öfkeyi yenmektir. ” (c. 4, s. 49)

   7610.    9- “Öfkesini yenen, onu özgür bırakmayan, kendisini yok etmesin diye nefsinin emrine uymayan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 241)

   7611.    10- “Öfkesini yenen kimsenin sabrı kemale erer. ” (c. 5, s. 180)

 

354- Ölüm

 

   7612.    1- “Ölüm rahatlık verir. ” (c. 1, s. 46)

   7613.    2- “Ölüm emri yakındır. ” (c. 1, s. 46)

   7614.    3- “Ölüm fırsatların elden gidişidir. ” (c. 1, s. 63)

   7615.    4- “Ölüm, habersiz koruyucudur. ” (c. 1, s. 83)

   7616.    5- “Ölüm ahiret kapısıdır. ” (c. 1, s. 84)

   7617.    6- “Ölüm arzuları keser. ” (c. 1, s. 234)

   7618.    7- “Ölüm her canlı varlığa gelir. ” (c. 1, s. 290)

   7619.    8- “Ölüm ahiret adaletinin evvelidir. ” (c. 1, s. 376)

   7620.    9- “Ölüm, fani yerden ayrılmak ve ebedi yurda doğru hareket etmektir. ” (c. 1, s. 380)

   7621.    10- “Ölüm size gölgenizden daha yakındır ve size kendinizden daha çok maliktir. ” (c. 2, s. 91)

   7622.    11- “Sürekli ölümü ve ölümden sonra yanına varacağın şeyi an. sağlam bir şart (kesin kurtuluşa ereceğine güvenmek) dışında ölümü dileme. ” (c. 2, s. 210)

   7623.    12- “Ey oğlum! Ölümü anmayı çoğalt, birden bire saldırıya geçişini ve ölümden sonraki olayları düşün. Ölümü hep önünde bil, gafil olma; ölüm, seni gitmeye hazır, güçlü bir halde bulsun; ansızın gelerek seni yenip helak etmesin. ” (c. 2, s. 220)

   7624.    13- “Sizi çağırmadan önce ölümün davetini kulaklarınıza eriştirin. ” (c. 2, s. 241)

   7625.    14- “Lezzetleri viran edenleri, şehvetleri karartanları ve dağılmalara davet edenleri hatırlayın. ” (c. 2, s. 270)

   7626.    15- “Toplulukları dağıtan, arzuları uzaklaştıran, ölümü yaklaştıran, dağınıklık ve ayrılığı ilan edeni hatırlayın. ” (c. 2, s. 270)

   7627.    16- “Ölmeden önce kendi kendine uyanan kimse yok mudur?” (c. 2, s. 328)

   7628.    17- “İsyan edenler ve isyan edenlerin çocukları nerede?” (c. 2, s. 351)

   7629.    18- “Amalika ve Amalika ehlinin çocukları nerede?” (c. 2, s. 351)

   7630.    19- “Peygamberleri öldüren ve gönderilmiş peygamberlerin nurunu söndüren Ress ehli nerede?” (c. 2, s. 351)

   7631.    20- “Ordular düzenleyenler ve şehirler yapanlar nerede?” (c. 2, s. 358)

   7632.    21- “Var mı bizden daha güçlüsü ve daha kalabalığı?” diyenler nerede?” (c. 2, s. 358)

   7633.    22- “Eserleri daha iyi, amelleri daha adil ve saltanatları en büyük olanlar nerede?” (c. 2, s. 358)

   7634.    23- “Orduları hezimete uğratan ve binlerce kişiyle gidenler nerede?” (c. 2, s. 358)

   7635.    24- “Memleketlerini sağlam kılanlar, yollar açanlar, çaresizlere yardım edenler, yetişmekten aciz olanlar ve misafirlerine hizmette bulunanlar nerede?” (c. 2, s. 358)

   7636.    25- “Çalışanlar, çabalayanlar, hazırlayanlar ve ciddiyette kusur etmeyenler nerede?” (c. 2, s. 358)

   7637.    26- “Bina edip sağlam kılanlar, sergi serip yayanlar ve biriktirip sayanlar nerede?” (c. 2, s. 359)

   7638.    27- “Kayser, Kesra, Tubbe ve Himyer nerede?” (c. 2, s. 359)

   7639.    28- “Biriktirip hesaplayan, mal üstüne mal toplayan ve varlığı çoğalan kimseler nerede?” (c. 2, s. 359)

   7640.    29- “Kale ve hisar yapanlar, sağlamlaştırıp süsleyenler nerede?” (c. 2, s. 359)

   7641.    30- “Biriktirip çoğaltan, stoklayıp hesaplayan ve evlatlarının geleceğini düşünen kimseler nerede?” (c. 2, s. 359)

   7642.    31- “Ömürleri sizden uzun ve eserleri sizden büyük olanlar nerede?” (c. 2, s. 360)

   7643.    32- “Çok sayıda insan temin eden, ordulara yardım ulaştıran ve büyük eserler yaratanlar nerede?” (c. 2, s. 360)

   7644.    33- “Melikler ve Kisralar nerede?” (c. 2, s. 360)

   7645.    34- “Rum padişahları ve Mısır firavunları nerede?” (c. 2, s. 360)

   7646.    35- “Dünyanın en uzak noktasına sahip olanlar nerede?” (c. 2, s. 361)

   7647.    36- “Düşmanlarını hor kılan ve iradelerini elinde bulunduranlar nerede?” (c. 2, s. 361)

   7648.    37- “Karşılarında ümmetlerin eğildiği kimseler nerede?” (c. 2, s. 361)

   7649.    38- “Dünyadaki himmetlerinin nihayetine ulaşanlar nerede?” (c. 2, s. 361)

   7650.    39- “İnsanlar arasında en çok arzuya sahip olanlar, en az ahireti zikredenlerdir. ” (c. 2, s. 409)

   7651.    40- “Müminin en yüce hediyesi ölümdür. ” (c. 2, s. 483)

   7652.    41- “Ölümden daha zoru, ölüm vesilesiyle kendisinden kurtuluş talep edilen musibettir. ” (c. 2, s. 483)

   7653.    42- “Şüphesiz yerin üstünde yürüyen herkes bir gün içine döner. ” (c. 2, s. 506)Geri   İleri
Go to TOP