A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   7320.    81- “Şüphesiz nefis değerli bir cevherdir. Her kim onu korursa yüceltir. Her kim de kendi haline bırakırsa hor kılar. ” (c. 2, s. 522)

   7321.    82- “Şüphesiz uzak görüşlü kimse nefsiyle cihat ile meşgul olup onu ıslah eden, isteklerinden ve lezzetlerinden alı koyup ona malik olan kimsedir. Şüphesiz akıllı kimse ise dünyadan, dünyadaki şeylerden ve ehlinden uzaktır. ” (c. 2, s. 556)

   7322.    83- “Şüphesiz uzak görüşlü kimse nefsini muhasebeye çekerek kayıt altına alan, nefsiyle çekişerek ona malik olan ve cihat ederek onu öldüren kimsedir. ” (c. 2, s. 558)

   7323.    84- “Şüphesiz Allah nezdinde kullardan en sevimlisi Allah’ın nefsi aleyhine kendisine yardım ettiği, hüznü şiar edinen, korkuyu giyinen, kalbini hidayet meşalesi aydınlatan ve kendisini bir misafir gibi varacağı güne hazırlayan kimsedir. ” (c. 2, s. 561)

   7324.    85- “Şüphesiz nefsin bineğindir. Eğer gücünden fazlasını yüklersen onu öldürürsen. Eğer onunla idare edersen korumuş olursun. ” (c. 2, s. 607)

   7325.    86- “Kendi hakkında hükmün cari olduğunda insanlar (herkesi) senin adaletine çağırırlar. ” (c. 3, s. 159)

   7326.    87- “Nefsin senin karşında zorluk çıkarınca sen de ona karşı koy ki sana karşı zelil olsun. Nefsini kendiliğinden kandır ki sana boyun eğsin. ” (c. 3, s. 163)

   7327.    88- “Nefislerin en hayırlısı en temiz olanıdır. ” (c. 3, s. 426)

   7328.    89- “En hayırlı emir nefsine emir olan kimsedir. ” (c. 3, s. 429)

   7329.    90- “İbadet hakkında nefsini kandır. Onunla uyum içinde ol. Bu iş (ibadet) için, eda etmekten başka çaren olmadığı yazılmış farzlar dışında huzur ve neşat halini seç. (her haletinde onu ibadete zorlama)” (c. 3, s. 449)

   7330.    91- “Cismine hizmet etmen; lezzetler, istekler ve azıklar hakkında istediği her şeyi kendisine vermendir. Nefsin yok oluşu da bundadır. ” (c. 3, s. 465)

   7331.    92- “Nefse hizmet etmek, onu lezzetlerden ve azıklardan korumak, ilim ve hikmetler vesilesiyle nefsini ram etmek, ibadet ve itaatler vesilesiyle çaba göstermektir. Nefsin kurtuluşu işte bundadır. ” (c. 3, s. 465)

   7332.    93- “Nice defa nefsinden dolayı musibete düşersin. ” (c. 3, s. 83)

   7333.    94- “Tamahkar nefis korkunç akıbetten kör hale gelmiştir. ” (c. 6, s. 93)

   7334.    95- “Dünya insanın gözünde küçülmedikçe insana nefsi yüce gelmez. ” (c. 6, s. 115)

   7335.    96- “Nefsin sana en yakın düşmandır. ” (c. 6, s. 170)

   7336.    97- “Nefsin kendi kendisine teveccüh etmesi kendini düzeltmeye inayet göstermesidir. ” (c. 6, s. 172)

   7337.    98- “Nefsin savaşçı düşman ve saldırıya hazır bir muhaliftir. Ondan gafil olursan seni öldürür. ” (c. 6, s. 179)

   7338.    99- “Başkalarında hoş görmediğin şeyi kendin için hoş görme. ” (c. 6, s. 263)

   7339.    100- “Hiçbir kınayıcı nefsinden başkasını kınamaz. ” (c. 6, s. 260)

   7340.    101- “Nefsini makamından küçük düşür ki insanlar seni makamından yukarı çıkarsınlar. ” (c. 6, s. 179)

   7341.    102- “Nefsin seni sapıklığa çekince ona sabretme. ” (c. 6, s. 282)

   7342.    103- “Nefsin seni doğru yola yönlendirince isyan etme. ” (c. 6, s. 282)

   7343.    104- “Nefsin sana itaat etmediği halde başkalarından itaat bekleme. ” (c. 6, s. 300)

   7344.    105- “Nefsine karşı cahil olma. Şüphesiz kendini tanımaktan habersiz olan kimse her şeyden habersizdir. ” (c. 6, s. 304)

   7345.    106- “Nefsini ıslah etmeye çalışmayı terk etme. Şüphesiz bu yolda sana sadece gayretin yardımcı olur. ” (c. 6, s. 315)

   7346.    107- “Nefsine malik olmayan kimse Allah nezdinde salim kalmaz. ” (c. 6, s. 399)

   7347.    108- “İnsan için nefsinden daha kötü bir düşman yoktur. ” (c. 6, s. 399)

   7348.    109- “İnsana nefsine karşı bir koruyucu tutması, kalbini kontrol etmesi ve dilini koruması yakışır. ” (c. 6, s. 445)

   7349.    110- “Allah’ın nefsi aleyhinde kendisine yardım etmeyen kimseye hiçbir vaizin öğüdü fayda vermez. ” (c. 5, s. 420)

   7350.    111- “Nefsini itham eden kimse şüphesiz şeytana galebe çalmıştır. ” (c. 5, s. 369)

   7351.    112- “Nefsine muhalefet eden kimse şüphesiz şeytana galebe çalmıştır. ” (c. 5, s. 369)

   7352.    113- “Nefsinden bir engelleyicisi bulunan kimsenin Allah’tan bir koruyucusu olur. ” (c. 5, s. 404)

   7353.    114- “Nefsinden faydalanmayan kimseden, insanlar istifade edemez. ” (c. 5, s. 415)

   7354.    115- “Kendi nezdinde tevazu göstermeyen kimse başkaların nezdinde yüce makama sahip olamaz. ” (c. 5, s. 415)

   7355.    116- “Nefsini ıslah etmeyen kimse başkasını ıslah edemez. ” (c. 5, s. 415)

   7356.    117- “Nefsine ruhsat veren kimse, onu karanlık yollara atmıştır. ” (c. 5, s. 422)

   7357.    118- “Nefsine yumuşak davranan kimse aniden onu haram isyanlara düşürür. ” (c. 5, s. 423)

   7358.    119- “Nefsini ıslah ederek elde etmeyen kimsenin derdi zor olur, tedavisinden aciz kalır ve bir doktor bulamaz. ” (c. 5, s. 423)

   7359.    120- “Kendisini nefsinden başkasıyla meşgul eden kimse karanlıklarda bocalar ve yok olmaya düçar olur. ” (c. 5, s. 426)

   7360.    121- “Nefsini kınayan kimse onu ıslah etmiştir. ” (c. 5, s. 445)

   7361.    122- “Nefsini cennet nimetlerinden başka bir şeye satan kimse ona zulmetmiştir. ” (c. 5, s. 458)

   7362.    123- “Nefsine iyimser olan kimse ona büyük bir zarar vermiştir. ” (c. 5, s. 464)

   7363.    124- “Nefsi kendisine hor olan kimseden hayır umma. ” (c. 5, s. 443)

   7364.    125- “Sadece akıllı insan nefsini küçük görür. ” (c. 6, s. 53)

   7365.    126- “Sadece kamil insan nefsini nakıs sayar. ” (c. 6, s. 53)

   7366.    127- “Başkalarına nasihat eden kimse kendi nefsini aldatmaz. ” (c. 6, s. 79)

   7367.    128- “Nefsine karşı güçlü olup ona malik olan kimseden daha güçlü bir kimse yoktur. ” (c. 6, s. 436)

   7368.    129- “Nefsini ihmal edip helak eden kimseden daha aciz kimse yoktur. ” (c. 6, s. 437)

   7369.    130- “Şüphesiz nefislerinize itaat ederseniz, nefisleriniz sizleri en kötü akıbete sürükler. ” (c. 3, s. 68)

   7370.    131- “Kendisini ayıplar hususunda kınayan kimse, bir çok günahları işleme hususunda korkarak titrer. ” (c. 5, s. 399)

   7371.    132- “İnsan nefsini itaat ve riyazete sevk edecek yerdedir. Eğer temizlemişse temizlenir ve eğer kirletmişse kirlenir. ” (c. 2, s. 77)

   7372.    133- “Şüphesiz sen arkasındaki biniciyi öldürmek için kendisine darbe vuran kimse gibisin. ” (c. 3, s. 76)

   7373.    134- “Nefsi nezdinde yüce olan kimse Allah nezdinde küçülür. ” (c. 5, s. 331)

   7374.    135- “Ayıplar karşısında kendisini kınayan kimse bir çok günahlar hususunda korkup titrer” (c. 5, s. 399)

   7375.    136- “Dünya insanın gözünde küçülmedikçe nefsi kendi nezdinde yücelmez. ” (c. 6, s. 147)

 

 

336- Nefisle Cihat

 

   7376.    1- “Sürekli cihat ile nefsinize malik olunuz. ” (c. 2, s. 240)

   7377.    2- “Bilin ki şüphesiz cihat cennetin değeridir. Nefsiyle cihat eden kimse ona malik olur ve bu bilen kimse için Allah’ın en üstün sevabıdır. ” (c. 2, s. 340)

   7378.    3- “En üstün cihad insanın nefsiyle cihad etmesidir. ” (c. 2, s. 389)

   7379.    4- “Allah’a itaat ve günahlardan korunma hususunda nefsiyle cihad eden kimse, şüphesiz Allah nezdinde iyi şehid makamındadır. ” (c. 2, s. 543)

   7380.    5- “Şüphesiz nefisle cihad eden kimse, nefsini günahlardan alı koyar ve helak olmakta, korur. ” (c. 2, s. 520)

   7381.    6- “Şüphesiz en üstün cihad, insanın nefsiyle cihad etmesidir. ” (c. 2, s. 502)

   7382.    7- “Bilmediğiniz ilk cihad, nefislerinizle cihattır. ” (c. 2, s. 469)

   7383.    8- “Şüphesiz üstün geleceğiniz ilk cihad ellerinizle, sonra dillerinizle ve sonra da kalplerinizle yaptığınız cihattır. Kalbiyle iyiliği tanımayan ve kötülüklerle savaşmayan kimse, alaşağı edilir, altı üstüne gelir. ” (c. 2, s. 585)

   7384.    9- “Şüphesiz nefsiyle cihad eden, öfkesine üstün gelen ve Rabbi’nin itaatini gözeten kimseye münezzeh olan Allah oruçlu ve geceyi ibadetle ihya eden kimsenin sevabını yüceltir ve onu sınırları koruyan sabırlı kimselerin derecesine ulaştırır. ” (c. 2, s. 618)

   7385.    10- “En üstün cihad istekler ve dünya lezzetlerinden ayrılma hususunda nefisle cihattır. ” (c. 2, s. 445)

   7386.    11- “Şüphesiz sen nefsinle cihad edersen Allah’ın rızayetini elde etmiş olursun. ” (c. 3, s. 55)

   7387.    12- “Cihad ile insanın nefsi ıslah olur. ” (c. 3, s. 234)

   7388.    13- “Allah yolunda bağışlayın ve Allah’a itaat hususunda nefislerinizle cihad edin ki mükafatınız büyüsün ve bağışınızı güzelleştirsin. ” (c. 3, s. 359)

   7389.    14- “Nefisle cihadın meyvesi nefsi mağlub etmektir. ” (c. 3, s. 334)

   7390.    15- “Nefis cihadı cennetin mehiridir. ” (c. 3, s. 364)

   7391.    16- “Nefsani isteklerle cihad cennetin değeridir. ” (c. 3, s. 364)

   7392.    17- “Nefis cihadı en üstün cihattır. ” (c. 3, s. 364)

   7393.    18- “Nefsinle cihad et ve tövbeni öne sal ki Rabbine itaatle kurtuluşa eresin. ” (c. 3, s. 364)

   7394.    19- “Allah’a itaat, hususunda düşmanın düşmanla cihadı gibi cihad et. Nefsine düşmanının düşmana galib geldiği gibi galip gel. Şüphesiz insanların en güçlüsü, nefsi üzerinde güçlü olandır. ” (c. 3, s. 365)

   7395.    20- “Nefsinle cihad et. Nefsini ortağın ortağını hesaba çektiği gibi hesaba çek. Düşmandan hakkını istediği gibi nefsinden Allah’ın haklarını taleb et. Şüphesiz en mutlu insan nefsini hesaba çekmeye koyulan insandır. ” (c. 3, s. 365)

   7396.    21- “Nefisle cihad cennetin değeridir. Nefsiyle cihad eden kimse nefsine malik olur. BU bilen kimse için Allah’ın en yüce sevabıdır. ” (c. 3, s. 366)

   7397.    22- “İlim üzere nefsiyle cihad etmek aklın başıdır. ” (c. 3, s. 368)

   7398.    23- “Bu kalplerle savaşın şüphesiz kalpler çabuk sürçer. ” (c. 3, s. 412)

   7399.    24- “Dünya hakkında nefislerinizle savaşın ve nefislerinizi dünyadan alıkoyun. Şüphesiz dünya çabuk yok olur, belaları çok ve intikali ivedidir. ” (c. 3, s. 414)

   7400.    25- “En hayırlı cihad, nefisle cihattır. ” (c. 3, s. 420)

   7401.    26- “Yüce zirvelere sadece tehzib ve mücahede ehli kimseler erişebilir. ” (c. 4, s. 34)

   7402.    27- “Mücahedenin nihayeti insanın nefsiyle cihad etmesidir. ” (c. 4, s. 373)

   7403.    28- “Salahın kemali nefisle cihattadır. ” (c. 4, s. 394)

   7404.    29- “Nefisle cihad hususunda nefsine sürekli üstün gelmen ve istekleriyle savaşman, sana yeter. ” (c. 4, s. 386)

   7405.    30- “Nefsiyle cihat etmek en kamil takvadır. ” (c. 5, s. 154)

   7406.    31- “Nefsiyle cihad etmeyen kimse kurtuluşa erişemez. ” (c. 5, s. 250)

   7407.    32- “Cennete sadece nefsiyle cihad eden erişebilir. ” (c. 5, s. 65)

   7408.    33- “Nefisle cihad şerafetin başıdır. ” (c. 6, s. 130)

   7409.    34- “Nefisle cihad şerafetli insanların huyudur. ” (c. 6, s. 124)

   7410.    35- “Nefisle cihad en üstün cihattır. ” (c. 6, s. 135)

   7411.    36- “Nefisle cihattan daha üstün bir cihat yoktur. ” (c. 6, s. 84)

   7412.    37- “Nefisle cihad gibi bir cihad yoktur. ” (c. 6, s. 365)

 

337- Nefsini Temizlemek

 

   7413.    1- “Nefsini temizlemekle meşgul olan kimse (dünya ile meşgul olmaktan) daha layıktır. ” (c. 1, s. 348)

   7414.    2- “Nefsini temizlemeyen kimse aklından istifade edemez. ” (c. 5, s. 411)

   7415.    3- “Nefsini temizlemeyen kimseyi kötü adet rezil eder. ” (c. 5, s. 459)

 

338- Nifak ve Münafık

 

   7416.    1- “Münafık insanı şüpheye düşürür. ” (c. 1, s. 46)

   7417.    2- “Nifak şirkin kardeşidir. ” (c. 1, s. 130)

   7418.    3- “Nifak ahlak çirkinliğidir. ” (c. 1, s. 191)

   7419.    4- “Nifak imanı bozar. ” (c. 1, s. 192)

   7420.    5- “Nifak küfrün ikiz kardeşidir. ” (c. 1, s. 192)

   7421.    6- “Nifak yalan üzerine kuruludur. ” (c. 1, s. 302)

   7422.    7- “Nifak zilletin temellerindendir. ” (c. 1, s. 313)

   7423.    8- “İman nifaktan beridir. ” (c. 1, s. 326)

   7424.    9- “Münafık insan çok hilekar, zararlı ve kötümserdir. ” (c. 1, s. 340)

   7425.    10- “Münafık kimsenin dili sevindirir, kalbi zarar verir. ” (c. 2, s. 6)

   7426.    11- “Münafığın sözü güzel, işi ise can yakıcı hastalıktır. ” (c. 2, s. 6)

   7427.    12- “Münafık küstah, aptal, dalkavuk ve mutsuz kimsedir. ” (c. 2, s. 65)

   7428.    13- “Münafık kendi nefsi için yaltakçı, ama insanlar için kınayıcıdır. ” (c. 2, s. 109)

   7429.    14- “Nifak ehlinden sakının. Şüphesiz nifak ehli sapık, saptırıcı, sürçen ve insanı kaydırıcıdır. Kalpleri hasta, ama yüzleri temizdir. ” (c. 2, s. 285)

   7430.    15- “Nifak ehlinden sakın. Şüphesiz nifak ehli iki yüzlüdür ve Allah indinde haysiyetten mahrumdur. ” (c. 2, s. 304)

   7431.    16- “Nifakı en zahir olan kimse itaate emreden, ama itaatle amel etmeyen, günahtan sakındıran, ama günahtan sakınmayan kimsedir. ” (c. 2, s. 440)

   7432.    17- “Nifak açısından insanların en şiddetlisi itaati emrettiği halde amel etmeyen ve günahtan sakındırdığı halde ondan sakınmayandır. ” (c. 2, s. 464)

   7433.    18- “Şüphesiz müminin yakini amelinde görülür ve şüphesiz münafığın ise şekki amelinde görülür. ” (c. 2, s. 544)

   7434.    19- “Ben sizler hakkında dil alimi, münafık kalpli kimselerden korkuyorum. Bildiklerinizi söyler ama hoşlanmadığınız şeyleri yapar. ” (c. 3, s. 547)

   7435.    20- “Münafıklar insanların refah içinde yaşamasını çekemezler. İnsanların belaya düşmesine çalışırlar, insanların ümidini ümitsizliğe çevirirler. Her yolda bir öldürülenleri vardır. Her kalpte ise bir aracıları ve yolları vardır. Her musibette dökecekleri bir göz yaşları vardır. ” (c. 3, s. 416)

   7436.    21- “Münafığın tefekkürü iki günden öteye geçmez. ” (c. 4, s. 159)

   7437.    22- “Münafığın adeti ahlakı değiştirmektir. ” (c. 4, s. 332)

   7438.    23- “Her münafık insanı şüpheye düşürür. ” (c. 4, s. 529)

   7439.    24- “Çok uyumlu olmak nifaktır. ” (c. 4, s. 587)

   7440.    25- “Nifakı çok olan kimsenin uyumluluğu bilinmez. ” (c. 5, s. 235)

   7441.    26- “İnsanın iki yüzlü olması ne kadar çirkindir. ” (c. 6, s. 97)

   7442.    27- “Münafığın örneği Ebu Cehil karpuzu örneğidir; yaprakları yeşil ama tadı acıdır. ” (c. 6, s. 152)

   7443.    28- “İnsanın nifakı nefsinde gördüğü zilletten kaynaklanır. ” (c. 6, s. 181)

   7444.    29- “Münafığın sakınması sadece dilinde zahir olur. ” (c. 6, s. 241)

   7445.    30- “Münafıklar gizlice yol yürür ve gizlilikte hareket ederler. Sözleri deva, ama amelleri dermansız derttir. Övgüyü birbirine borç verir ve birbirinin mükafatına yaklaşırlar. Dünyadan ümitlerini kestiklerini göstermeye çalışarak tamaha kapılırlar. Sözleriyle insanlara işi karmaşık hale getirir ve sözlerinde iki yüzlülük yaparlar. Konuşmalarında insanları vehme kaptırırlar. ” (c. 6, s. 488)

 

 

339- Nimet Sarhoşluğu-Şımarıklık

 

   7446.    1- “Nimet sarhoşluğu nimeti yok eder ve azaba sebep olur. ” (c. 2, s. 166)

 

340- Nimet

 

   7447.    1- “Nimet bağışında bulun ki övülesin. ” (c. 2, s. 174)

   7448.    2- “Nimet bağışında bulun ki teşekkür edilesin. Kork ki sakınasın. Şaka etme ki alçalırsın. ” (c. 2, s. 193)

   7449.    3- “Allah’ın verdiği her nimeti hakkıyla kullan. Allah’ın nezdinde bulunan hiçbir nimetini zayi etme. ” (c. 2, s. 213)

   7450.    4- “Münezzeh olan Allah’ın sana verdiği her nimetin eserleri üzerinde görülmelidir. ” (c. 2, s. 213)

   7451.    5- “Nimetin kaçışından sakın. Her kaçan geri dönmez. ” (c. 2, s. 282)

   7452.    6- “Bilin ki şüphesiz malda genişlik Allah’ın nimetlerindendir. Mal genişliğinden daha üstünü beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden daha üstünü kalbin sakınmasıdır. ” (c. 2, s. 337)

   7453.    7- “En üstün yücelik nimeti tamamlamaktır. ” (c. 2, s. 395)

   7454.    8- “Kudret sahibi kimsenin en güzel fiili nimet bağışında bulunmaktır. ” (c. 2, s. 399)

   7455.    9- “Nimet sahibine karşı farz olan en az şey nimetiyle isyan edilmemesidir. ” (c. 2, s. 453)

   7456.    10- “İnsanların nimete en layık olanı Allah’ın kendisine çok nimet verdiği kimsedir. ” (c. 2, s. 485)

   7457.    11- “Günah işleme kudretine sahip olmamak da nimettendir. ” (c. 2, s. 490)

   7458.    12- “Şüphesiz münezzeh olan Allah’ın genişlikte bağışlama nimeti ve darlıkta ise temizleme nimeti vardır. ” (c. 2, s. 537)

   7459.    13- “Şüphesiz nimetlerin değeri, zıtlarının sıkıntılarıyla tanınır. (örneğin hastalık sıkıntısında sağlılığın değeri bilinir. )” (c. 3, s. 80)

   7460.    14- “Rabbinin sana birbiri ardınca nimet verdiğini görünce O’ndan sakın. ” (c. 3, s. 142)

   7461.    15- “Münezzeh olan Allah bir kulundan bir nimeti almak isteyince onda değiştirdiği ilk şey aklı olur. İnsan için aklın yokluğundan daha zor bir şey yoktur. ” (c. 3, s. 170)

   7462.    16- “Nimetler bir biri ardınca zahir olunca haset edenler çoğalır. ” (c. 4, s. 323)

   7463.    17- “Her nimette bir ecir vardır. ” (c. 4, s. 407)

   7464.    18- “Bir çok insan nimetlerle imtihan edilir. ” (c. 4, s. 551)

   7465.    19- “Nice bir nimet vesilesiyle gıpta edilen kimse ahirette helak olanlardandır. ” (c. 4, s. 558)

   7466.    20- “Elini nimet bağışıyla açan kimse, nimetini kesilmekten korumuş olur. ” (c. 5, s. 341)

   7467.    21- “Allah’ın kendisine nimeti çoğalan kimseye insanların ihtiyacı çok olur. Bu nimetler hususunda münezzeh olan Allah’ın farz kıldığını eda ederse onu sürekli kılmış olur. Münezzeh olan Allah’ın farz kıldığını esirgerse onu zevale düçar kılmış olur. ” (c. 5, s. 361)

   7468.    22- “Allah’ın kendisine nimet genişliği verdiği kimseye insanlarla ihsanını genişletmesi farzdır. ” (c. 5, s. 446)

   7469.    23- “Münezzeh olan Allah’ın dünyadaki nimetleri ne de büyüktür. Bu dünya nimetleri ahiret nimetleri yanında ne de küçüktür!” (c. 6, s. 77)

   7470.    24- “Nimet içinde olan kimse fakirliğe ne de yakındır!” (c. 6, s. 86)

   7471.    25- “Münezzeh olan Allah kuluna bir nimet verince, bu nimet hususunda zulme sapınca Allah’tan bu nimetini kaybetmeye hak kazanır. ” (c. 6, s. 115)

   7472.    26- “Allah’ın yardım ettiği dışında, münezzeh olan Allah’ın nimetlerine şükredilmekten daha çoktur. Allah’ın bağışladığı dışında Adem oğlunun günahları bağışlamaktan daha çoktur. ” (c. 6, s. 176)

   7473.    27- “Allah’ın nimetleri hakkında birbirinize düşman olmayın. ” (c. 6, s. 275)

   7474.    28- “Münezzeh olan Allah’ın, nezdindeki nimetlerinden hiçbir nimeti zayi etme. Allah’ın sana verdiği nimetlerin eseri görülmelidir. ” (c. 6, s. 313)

   7475.    29- “Ey Adem oğlu! Münezzeh olan Allah’ın sana birbiri ardınca nimet verdiğini görürsen, O’ndan sakın. Nimeti şükür ile koru. ” (c. 6, s. 460)

   7476.    30- “Nimeti tamamlamak yüceliğin tamamındandır. ” (c. 6, s. 34)

   7477.    31- “Şüphesiz münezzeh olan Allah’ın kulların faydasına nimetlerine has kıldığı kulları, bağışladıkları müddetçe nimetlerini korur ve bağışını esirgediği müddetçe de nimetlerini ellerinden alıp başkalarına havale eder. ” (c. 2, s. 510)

 

341- Niyet

 

   7478.    1- “Ameller niyetlerin meyveleridir. ” (c. 1, s. 79)Geri   İleri
Go to TOP