A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   7152.    7- “Nice namaza kalkan kimse kıyamından sıkıntı dışında bir şey elde edemez. ” (c. 4, s. 552)

   7153.    8- “Namaz kılan kimse kendisini saran rahmeti bilecek olsaydı başını secdeden kaldırmazdı. ” (c. 5, s. 116)

   7154.    9- “Hakkında (tövbe etmem için) iki rekat namaz kılmama izin verilen bir suça üzülmem. ” (c. 6, s. 97)

 

330- Nasihat

 

   7155.    1- “Nasihat muhabbet doğurur. ” (c. 1, s. 161)

   7156.    2- “Nasihat sevgi doğurur. ” (c. 1, s. 212)

   7157.    3- “Nasihat yüce insanların ahlakındandır. ” (c. 1, s. 342)

   7158.    4- “(Söylemesi) Güzel olsun veya çirkin kardeşine halis bir şekilde nasihat et. ” (c. 2, s. 224)

   7159.    5- “Sizlere nasihat eden kimseden nasihati kabul edin ve onunla amel edin. ” (c. 2, s. 242)

   7160.    6- “Arkadaşına nasihatini, tanıdığına yardımını ve tüm insanlara güler yüzlülüğünü bağışla. ” (c. 2, s. 235)

   7161.    7- “İnsanlardan sana en şefkatli olanı nefsini ıslah hususunda sana en çok yardım edeni ve dininde sana en çok nasihat edenidir. ” (c. 2, s. 486)

   7162.    8- “İnsanların en çok hayır dileyeni en çok kendi hayrını dileyen ve rabbine en çok itaat edendir. ” (c. 2, s. 531)

   7163.    9- “Nice dünya hakkında nasihat eden kimse, senin nezdinde (dünya sevgisiyle) ithamlıdır. ” (c. 4, s. 76)

   7164.    10- “Kendisine yol gösteren nasihatçiye itaat eden ve kendisini helak eden saptırıcıdan sakınan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 239)

   7165.    11- “Bazen kendisinden nasihat dilenilen kimse insanı aldatır. ” (c. 4, s. 463)

   7166.    12- “Bazen nasihat eden insan, şüphe elde eder. (şüphelenir. )” (c. 4, s. 463)

   7167.    13- “Bazen nasihati halis olmayan kimse nasihat eder. ” (c. 4, s. 463)

   7168.    14- “Şüphesiz nasihat edildiniz; O halde nasihati kabul edin. Basiretli kılındınız, o halde basiretli olun. İrşad edildiniz; o halde irşad olun. ” (c. 4, s. 479)

   7169.    15- “Nice defa nasihatçi olmayan kimse nasihat eder. ” (c. 4, s. 79)

   7170.    16- “Rezaletten lezzet alan kimse nasihatten nasıl faydalansın?” (c. 4, s. 569)

   7171.    17- “Senin yanında insanların en sevimlisi şefkatli nasihat eden kimse olmalıdır. ” (c. 5, s. 51)

   7172.    18- “Nasihate karşı çıkan helak olur. ” (c. 5, s. 153)

   7173.    19- “Sana aybını gösteren kimse, şüphesiz sana nasihat etmiştir. ” (c. 5, s. 157)

   7174.    20- “Sana nasihat eden kimse şüphesiz sana yardım etmiştir. ” (c. 5, s. 158)

   7175.    21- “Senden nasihat dileyeni aldatma. ” (c. 5, s. 171)

   7176.    22- “Sana nasihat eden sana şefkat göstermiştir. ” (c. 5, s. 190)

   7177.    23- “Nasihat edeni aldatıcı sayan kimse çirkini güzel saymıştır. ” (c. 5, s. 228)

   7178.    24- “Nasihat kabul eden kimse, rezaletten güvende olur. ” (c. 5, s. 277)

   7179.    25- “Nasihat edenine isyan eden kimse düşmanına yardım etmiştir. ” (c. 5, s. 279)

   7180.    26- “Sana nefsini ıslah etmeyi emreden kimse itaat etmene en layık kimsedir. ” (c. 5, s. 322)

   7181.    27- “Nasihat edene yönelen kimse çirkin işten yüz çevirmiş olur. ” (c. 5, s. 346)

   7182.    28- “Nasihat edeni aldatıcı sayan kimseyi çirkinlik kaplar. ” (c. 5, s. 347)

   7183.    29- “Nasihatçinin nasihatinden yüz çeviren kimse düşmanın hilesinden yanar. ” (c. 5, s. 350)

   7184.    30- “Seninle nasihat hususunda alışveriş eden kimse sana büyük bir kar ettirmiştir. ” (c. 5, s. 350)

   7185.    31- “Kendine nasihat eden kimse başkasına nasihat etmeye de layıktır. ” (c. 5, s. 429)

   7186.    32- “Nasihat hususunda seninle alışverişte bulunan kimse kazançta senin ortağındır. ” (c. 5, s. 432)

   7187.    33- “Arkadaşlığında sana nasihat etmeyen kimseyi mazur görme. ” (c. 5, s. 455)

   7188.    34- “En iyi nasihat çirkinlikleri ifşa etmektir. ” (c. 6, s. 20)

   7189.    35- “Nasihati elde etmek en büyük başarıdır. ” (c. 6, s. 20)

   7190.    36- “Nasihat dinin en güzel bölümündendir. ” (c. 6, s. 33)

   7191.    37- “Nasihat edene karşı kötümser olmak talihsizliğin nişanelerindendir. ” (c. 6, s. 38)

   7192.    38- “Nasihat etmeyen kimse dostluğunu halis kılmamıştır. ” (c. 6, s. 75)

   7193.    39- “Nasihat acılığı aldatıcılığın tatlılığından daha faydalıdır. ” (c. 6, s. 131)

   7194.    40- “Sana nasihat eden sana şefkat göstermiş, ihsanda bulunmuş ve kusurlarını telafi etmiştir. O halde rüşdün ona itaatte ve fesadın ise ona muhalefettedir. ” (c. 6, s. 139)

   7195.    41- “İnsanlar arasında nasihatin kınama sayılır. (gizlice nasihat et)” (c. 6, s. 172)

   7196.    42- “Nasihat edeni reddetme ve meşveret ettiğin kimseyi aldatıcı görme. ” (c. 6, s. 287)

   7197.    43- “Nasihat gibi bir ihlas yoktur. ” (c. 6, s. 357)

   7198.    44- “Nasihatle birlikte düşmanlık yoktur. ” (c. 6, s. 360)

   7199.    45- “Nasihat eden dost gibi hiçbir dost yoktur. ” (c. 6, s. 364)

   7200.    46- “Nasihatten daha etkili bir vaiz yoktur. ” (c. 6, s. 378)

   7201.    47- “Nasihat etmeyen ve nasihat edenleri sevmeyen bir toplulukta hayır yoktur. ” (c. 6, s. 427)

   7202.    48- “Ey insanlar size nasihat eden kimseden nasihati kabul edin. Sizlere nasihati yüklenip getiren kimseye itaat edin. Şüphesiz münezzeh olan Allah kalplerden sadece hikmeti en iyi şekilde barındıranı ve insanlardan hakka en hızlı şekilde icabet edeni övmüştür. Bilin ki şüphesiz büyük cihat nefisle yapılan cihattır. O halde nefislerinizin cihadıyla meşgul olun ki saadete erişesiniz. Yaygaraları bir kenara itin ki salim kalasınız. Allah’ın zikrini çoğaltın ki ganimete erişesiniz. Ey Allah’ın kulları birbirinizle kardeş olun ki Allah nezdinde kalıcı nimetlerle mutlu olasınız. ” (c. 6, s. 469)

 

331- Nasip-Pay

 

   7203.    1- “Nasip kendisini istemeyen kimseye doğru koşar. ” (c. 1, s. 370)

   7204.    2- “İnsanın kulaktaki nasibi kendisine dildeki nasibi ise başkasınadır. ” (c. 2, s. 38)

 

332- Nazar-Bakmak

 

   7205.    1- “Göz fitnenin gözcüsüdür. ” (c. 1, s. 99)

   7206.    2- “Göz kalbin elçisidir. ” (c. 1, s. 100)

   7207.    3- “Gözler kalplerin gözcüleridir. ” (c. 1, s. 110)

   7208.    4- “Göz ucuyla bakmak fitnelerin kılavuzudur. ” (c. 1, s. 262)

   7209.    5- “Gözler şeytanın tuzaklarıdır. ” (c. 1, s. 235)

   7210.    6- “Bilin ki şüphesiz en iyi gören göz hayra nüfuz eden (doğru yolu bulan) gözdür. ” (c. 2, s. 330)

   7211.    7- “Şüphesiz kalbiyle bakan ve gözüyle amel eden insanın ilk ameli amelinin kendi lehine mi yoksa aleyhine mi olduğuna bakmasıdır. Eğer lehine ise devam etmeli ve eğer zararına ise sakınmalıdır. ” (c. 2, s. 556)

   7212.    8- “Bu erkeklerin gözleri, (bir namahreme) dikilmiştir; bu dikiliş, şehvetin tahrik olmasına sebep olur. Sizden birinin gözü beğendiği ve hoşlandığı bir kadına ilişince, hemen gidip kendi zevcesine yaklaşsın. Çünkü o da kendi karısı gibi bir kadındır. ” (c. 2, s. 604)

   7213.    9- “Gözün kör olması fitneye sebep olan bakıştan daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 32)

   7214.    10- “Nice aşk bir anlık bakıştan kalbe ekilir. ” (c. 4, s. 67)

   7215.    11- “Gözün körlüğü bir çok bakıştan daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 354)

   7216.    12- “Her bakışta bir ibret vardır. ” (c. 4, s. 396)

   7217.    13- “Basireti olmayan kimsenin bakışı bozuk olur. ” (c. 4, s. 416)

   7218.    14- “Nice aşk bir lahza bakıştan elde edilir. ” (c. 4, s. 549)

   7219.    15- “Nice bakış hasrete sebep olur. ” (c. 4, s. 549)

   7220.    16- “İnsanın bakışı kalbin elçisidir. ” (c. 5, s. 127)

   7221.    17- “Gözünü salıveren insanın hasreti çok olur. ” (c. 5, s. 195)

   7222.    18- “Gözünü salıveren kimse ölümünü celb eder. ” (c. 5, s. 450)

   7223.    19- “Gözünü celbeden kimse ölümünü celb etmiş olur. ” (c. 5, s. 460)

 

333- Necat-Kurtuluş

 

   7224.    1- “Şüphesiz yalnızlığı seçen insan kurtuluşa erer. ” (c. 4, s. 465)

   7225.    2- “Kurtuluşun ölçüsü imana bağlılık ve yakin doğruluğudur. ” (c. 6, s. 148)

 

334- Nefis Muhasebesi

 

   7226.    1- “Hesap cezadan önce ve sevap hesaptan sonradır. ” (c. 1, s. 102)

   7227.    2- “Nefis muhasebesinin meyvesi nefsi ıslah etmektir. ” (c. 3, s. 334)

   7228.    3- “Kendin için nefsini hesaba çek. Zira başkaları için senden başka hesaplayıcı vardır. ” (c. 3, s. 411)

   7229.    4- “Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin ve tartılmadan önce nefislerinizi tartın. ” (c. 3, s. 413)

   7230.    5- “Nefislerinizi amelleriyle hesaba çekin. Kendilerine farz kılınan şeyleri isteyin. Dünyanın fenasından bakisi için azık alın ve gönderilmeden önce hazırlıklı olun. ” (c. 3, s. 413)

   7231.    6- “Nefislerinizi hesaba çekin ki Allah’tan korku içinde yaşamaktan güvende olasınız ve nezdindeki rağbet ettiğiniz şeylere ulaşasınız. ” (c. 3, s. 402)

   7232.    7- “Tartılmadan önce nefislerinizi tartınız, hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz ve nefesleriniz daralıp zorla sürülmeden önce rahat nefes alınız. ” (c. 4, s. 118)

   7233.    8- “Nefsini hesaba çeken kimse ayıplarını görür, günahlarını kavrar, günahları için Allah’tan mağfiret diler ve ayıplarını ıslah eder. ” (c. 5, s. 399)

   7234.    9- “Nefislerinizi muhasebe ile kayıt altına alın ve muhalefet ederek nefislerinize malik olun. ” (c. 4, s. 511)

   7235.    10- “Nefsinden kendisine farz kılınan şeyleri başkalarının istemesinden güvende olmak için önce sen iste. Başkalarının yargılamasından müstağni olmak için nefsini sıkı bir şekilde yargıla. ” (c. 3, s. 296)

   7236.    11- “Nefsini muhasebe eden kimse mutlu olur. ” (c. 5, s. 183)

   7237.    12- “Nefsini hesaba çeken kimse kazanır. ” (c. 5, s. 197)

   7238.    13- “Hesap ile nefsini yargılayan kimse, nefsi hakkında gevşeklik göstermekten güvende olur. ” (c. 5, s. 222)

   7239.    14- “İnsana; hiçbir şeyle meşgul olmadığı, sadece nefsini hesaba çektiği, kazandığı şeylerin lehine mi yoksa aleyhine mi, gecesinde mi yoksa gündüzünde mi olduğuna baktığı bir saatinin olması yakışır. ” (c. 6, s. 105)

 

335- Nefis

 

   7240.    1- “Nefis emreder ve düzenler, münafık gibi yaltaklık eder, yer tutup kandırmak için dost gibi davranır. İşte o zamandır ki düşman musallat olur, kibirle hükmeder ve insanı kötü yere götürür. ” (c. 2, s. 139)

   7241.    2- “Nefsini, sana isyan ettiği ve seni Allah’a isyana sevk ettiği müddetçe hor kıl. ” (c. 2, s. 187)

   7242.    3- “Başkalarında çirkin saydığın şeyi kendinde de çirkin say ve başkaları için razı olduğun şeye razı ol. ” (c. 2, s. 208)

   7243.    4- “Nefsinin savunmasını, gazabının şiddetini, el ile saldırını ve dil sivriliğini kontrol et. Bütün bu hususlarda teşebbüste bulunmaktan ve güç kullanmaktan sakın ki gazabını yenesin  ve aklını başına gelsin. ” (c. 2, s. 213)

   7244.    5- “Nefsini kendinle başkaları arasında tartı kıl; kendin için sevdiğin şeyleri başkası için de sev, kendin için kerih gördüğün şeyleri başkaları için de kerih gör. Sana iyi davranmalarını istediğin gibi, sen de iyi davran. Zulme uğramayı sevmediğin gibi, kimseye de zulmetme. ” (c. 2, s. 218)

   7245.    6- “Nefsin için kendinden bir koruyucu karar kıl ve ahiretin için dünyadan bir nasip edin. ” (c. 2, s. 219)

   7246.    7- “Nefsine sırt çevirerek yönel. ” (c. 2, s. 221)

   7247.    8- “Nefisleriniz ezip geçin. Şüphesiz onlar sizi gözetleyip durur; eğer kendilerine itaat ederseniz sizleri en kötü akıbete düşürür. ” (c. 2, s. 263)

   7248.    9- “Nefsine güvenmekten sakın. Zira bu iş şeytanın en büyük tuzaklarındandır. ” (c. 2, s. 299)

   7249.    10- “Bilin ki canlarınızın değeri cennettir. O halde canlarınızı cennetten başkasına satmayın. ” (c. 2, s. 331)

   7250.    11- “En büyük bela nefis fakirliğidir. ” (c. 2, s. 392)

   7251.    12- “En büyük malikiyet, nefis malikiyetidir. ” (c. 2, s. 392)

   7252.    13- “İnsanların en güçlüsü nefsine güç yetirendir. ” (c. 2, s. 406)

   7253.    14- “En yüce amel, nefsi meylinin aksine bir işe mecbur kılmaktır. ” (c. 2, s. 411)

   7254.    15- “İnsanların en güçlüsü nefsine hakimiyeti en büyük ve çok olandır. . ” (c. 2, s. 436)

   7255.    16- “Şüphesiz nefisler eğer birbirleriyle uyuşurlarsa ülfet edinirler. ” (c. 2, s. 490)

   7256.    17- “Şüphesiz nefislerinizin değerleri vardır. Onları cennetten başkasına satmayın. ” (c. 2, s. 512)

   7257.    18- “Şüphesiz münezzeh olan Allah rahat davranan, cömert ve işlerini çabuk bitiren kimseleri sever. ” (c. 2, s. 513)

   7258.    19- “Bu nefisleri eziniz. Şüphesiz nefisler şehvetlere meyleder; eğer onlara itaat ederseniz sizi en kötü akıbete sürüklerler. ” (c. 2, s. 519)

   7259.    20- “Şüphesiz en zor ve uzak iş bu nefsi yerinden söküp almaktır. Zira her zaman nefis günah ve itaatsizliğe iştiyak duyar. ” (c. 2, s. 520)

   7260.    21- “Nefsini kendi haline bırakan kimse zarar eder. ” (c. 5, s. 166)

   7261.    22- “Nefsine malik olan kimsenin işi yücelir. ” (c. 5, s. 180)

   7262.    23- “Nefsi kendisine malik olanın değeri küçülür. ” (c. 5, s. 180)

   7263.    24- “Nefsini düşman bilen kimseyi Allah sever. ” (c. 5, s. 185)

   7264.    25- “Nefsini hor kılanı Allah yüce kılar. ” (c. 5, s. 185)

   7265.    26- “Nefsine halis olmayan başkalarına karşı halis olamaz. ” (c. 5, s. 208)

   7266.    27- “Nefsine siyaset eden kimse, gerçek siyaseti öğrenmiş olur. ” (c. 5, s. 209)

   7267.    28- “Nefsini sakındırarak kontrol eden kimse güvendedir. ” (c. 5, s. 210)

   7268.    29- “Nefsine kötülük yapan kimseden, iyilik beklenmez. ” (c. 5, s. 234)

   7269.    30- “Nefsini edeplendirmeyen kimse onu zayi etmiş olur. ” (c. 5, s. 246)

   7270.    31- “Nefsine sinirlenen kimse, Rabbini sevindirmiş olur” (c. 5, s. 254)

   7271.    32- “Nefsine karşı kuvvet sahibi olan kimse, kuvvetin nihayetine ermiş demektir. ” (c. 5, s. 254)

   7272.    33- “Nefsini ıslah için çabaya zorlayan kimse mutlu olur. ” (c. 5, s. 258)

   7273.    34- “Nefsini isteklerinde özgür bırakan kimse mutsuz olur ve saadetten uzaklaşır. ” (c. 5, s. 258)

   7274.    35- “Nefsine sevdiği şeyde müsamaha gösteren kimsenin, sevmediği şeydeki mutsuzluğu uzar. ” (c. 5, s. 313)

   7275.    36- “Nefsini sorgulayan kimsenin değerini korur ve işinin sonuçları övülmüş olur. ” (c. 5, s. 319)

   7276.    37- “Nefsini kendi haline bırakan işini bozmuş olur. ” (c. 5, s. 320)

   7277.    38- “Nefsine itiraz eden kimse, başkalarının itirazından güvende olur. ” (c. 5, s. 326)

   7278.    39- “Nefsine karşı uyanık olan kimsenin, Allah tarafından koruyucuları olur. ” (c. 5, s. 360)

   7279.    40- “Nefsi idare etmek en yüce idare ve ilmin riyaseti en yüce riyasettir. ” (c. 4, s. 135)

   7280.    41- “Nefsin orucu, beş duyu organının günahlardan perhiz etmesi ve kalbin tüm kütü vesilelerden boş olmasıdır. ” (c. 4, s. 223)

   7281.    42- “Nefsi meyletme ve korku anında koruman en yüce edeptir. ” (c. 4, s. 234)

   7282.    43- “İnsanlarla meşguliyetten kendisini alıkoyucu bir meşgaleye sahip olan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 220)

   7283.    44- “Kendisini meşgul edici bir meşgaleye sahip olan, insanların elinden rahatta olduğu ve münezzeh olan Allah’a itaat eden kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 248)

   7284.    45- “Kendi nefsani bozukluğu her şeyden çok olduğu halde kendini ıslaha koyulmayan, kendisini ıslah etmediği halde başkalarını ıslah etmeye çalışan kimseye şaşarım!” (c. 4, s. 340)

   7285.    46- “Kendine zulmedenin başkalarına nasıl insaflı davranacağına şaşarım!” (c. 4, s. 341)

   7286.    47- “Nefsin salahı ona karşı çıkmaktadır. ” (c. 4, s. 408)

   7287.    48- “Nefsin sapıklığı, nefse itaattedir. ” (c. 4, s. 408)

   7288.    49- “Nefsine karşı kudret sahibi olman en hayırlı kudret ve nefsine hakim olman en hayırlı hakimiyettir. ” (c. 4, s. 508)

   7289.    50- “Nefsine güvenen kimse yere serilip yok olmuştur. ” (c. 4, s. 526)

   7290.    51- “Kendini ıslah etmeyen kimse nasıl başkalarını ıslah eder?” (c. 4, s. 564)

   7291.    52- “Kendine zulmeden kimse, nasıl başkalarına karşı adaletli davranır?” (c. 4, s. 564)

   7292.    53- “İnsan sapık olduğu halde, başkalarına nasıl hidayet edebilir?. ” (c. 4, s. 565)

   7293.    54- “Kendisine karşı halis davranmayan kimse, başkalarına karşı nasıl halis davranabilir?. ” (c. 4, s. 565)

   7294.    55- “İnsan için nefsini hor kılması, kendisine fazilet olarak yeter!” (c. 4, s. 576)

   7295.    56- “İnsanın noksanlığı için, nefsini büyük sayması yeter. ” (c. 4, s. 578)

   7296.    57- “Nefsinin kendisine güzel gösterdiği her şeye güvenmesi, insanın aldanmış olmasına yeter. ” (c. 4, s. 579)

   7297.    58- “İnsanın kendisiyle meşgul olması, insanlarla uğraşmaması için yeter. ” (c. 4, s. 581)

   7298.    59- “Nefsine çok güvendiğin zaman, hilelerinden daha çok sakın. ” (c. 4, s. 609)

   7299.    60- “Kendin kendinin vasisi ol ve başkalarının senin malında yapmasını istediğin şeyi kendin yap. ” (c. 4, s. 608)

   7300.    61- “Nefsini sorgula ve huyunun kötülüğüne üstün gel ve günahlarını Rabbine isnat etmekten sakın. ” (c. 4, s. 608)

   7301.    62- “Nefsini tanıyan onunla savaşıp cihad eder. ” (c. 5, s. 177)

   7302.    63- “Nefsine mani olup engelle ve öfkelendiğin zaman ise dizginleyip hor kıl. ” (c. 4, s. 612)

   7303.    64- “İnsanın ilmi arttıkça nefsine teveccüh etmesi, ıslah ve kontrol etme çabası artar. ” (c. 4, s. 621)

   7304.    65- “Canlarınızın değeri sadece cennettir. O halde nefislerinizi sadece cennet karşılığında satınız. ” (c. 5, s. 81)

   7305.    66- “Yeryüzünde münezzeh olan Allah’a, emrine itaat eden nefisten daha yüce bir şey yoktur. ” (c. 5, s. 92)

   7306.    67- “Kendini çok gören azalır. ” (c. 5, s. 139)

   7307.    68- “Kendini küçük gören büyür. ” (c. 5, s. 144)

   7308.    69- “Nefsini ıslah eden malik olur. ” (c. 5, s. 160)

   7309.    70- “Nefsini ihmal eden kimse, nefsini helak eder. ” (c. 5, s. 160)

   7310.    71- “Nefsini yücelten kimse onu hor kılar. ” (c. 5, s. 161)

   7311.    72- “Nefsine itaat eden kimse, nefsini öldürmüştür. ” (c. 5, s. 177)

   7312.    73- “Nefsine isyan eden kimse, nefsine vuslat etmiştir. (ihsan etmiştir. )” (c. 5, s. 177)

   7313.    74- “Nefsini büyük sayan kimse küçülür. ” (c. 5, s. 178)

   7314.    75- “Nefsini koruyan kimse ululanır. ” (c. 5, s. 178)

   7315.    76- “Nefsine güvenen kimseye nefsi ihanet eder. ” (c. 5, s. 161)

   7316.    77- “Şüphesiz bu nefis kötülüğü emreder. Dolayısıyla nefsini ihmal eden kimseye nefsi isyan eder ve onu günahlara sürükler. ” (c. 2, s. 520)

   7317.    78- “Şüphesiz nefsin kandırıcıdır. Ona güvenecek olursan şeytan seni haramları işlemeye sürükler. ” (c. 2, s. 521)

   7318.    79- “Şüphesiz mümin insan gece gündüz her zaman nefsini itham eder, sürekli onu kınar ve işlerinde ayıp bulmaya çalışır. ” (c. 2, s. 521)Geri   İleri
Go to TOP