A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   6642.    9- “Şüphesiz zeki insan kötülük yapınca istiğfarda bulunan ve günah işleyince pişman olan kimsedir. ” (c. 3, s. 85)

   6643.    10- “Sana karşı günah işleyen kimseyi bağışla. ” (c. 3, s. 117)

   6644.    11- “Günahları mağfiretle ört; özellikle de mürüvvet ve haysiyet sahibi kimseler hakkında. ” (c. 3, s. 315)

   6645.    12- “Güzel istiğfar günahları temizler. ” (c. 3, s. 394)

   6646.    13- “Günahkarın silahı istiğfardır. ” (c. 4, s. 130)

   6647.    14- “Kurtuluş ile birlikte olduğu halde umutsuzluğa düşen kimseye şaşarım. O (kurtuluş) istiğfardır. ” (c. 4, s. 337)

   6648.    15- “Eğer insanlar Allah’a isyan edince dönüp istiğfarda bulunacak olsalar azap görmez ve helak olmazlardı. ” (c. 5, s. 113)

   6649.    16- “Kendisine istiğfar verilen kimse mağfiretten mahrum kalmaz. ” (c. 5, s. 237)

   6650.    17- “Allah’tan mağfiret dileyen kimse mağfirete erişir. ” (c. 5, s. 283)

   6651.    18- “Tövbe ile mağfiret elde edilir. ” (c. 6, s. 122)

   6652.    19- “Günahları bağışlamakta acele davranmak yüce insanların ahlakındandır. ” (c. 6, s. 149)

   6653.    20- “İstiğfar güzel bir vesiledir. ” (c. 6, s. 165)

   6654.    21- “İstiğfardan daha kurtarıcı bir şefaatçi yoktur. ” (c. 6, s. 383)

 

303- Makam-Mevki

 

   6655.    1- “Bağışlamak makamın zekatıdır. ” (c. 3, s. 264)

   6656.    2- “Makamın zekatı onu bağışlamaktır. ” (c. 4, s. 104)

   6657.    3- “Makamını bağışlayan övülür. ” (c. 5, s. 192)

   6658.    4- “Makam sahibine, makamını taleb edene bağışlaması farzdır. ” (c. 6, s. 30)

 

304- Malik-i Eşter

 

   6659.    1- “Eğer bir dağ olsaydı, apayrı yüce bir dağ olurdu; bir taş olsaydı, sert bir kaya olurdu; hiçbir hayvan onun tepesine ayak basamazdı ve hiçbir kuş onun üzerine konamazdı. ” (c. 5, s. 119)

   6660.    2- “O (Malik-i Eşter) vurmaktan geri kalmayan Allah’ın kılıcıdır. Keskinliği körelmez, hiçbir bidat onu şaşkınlığa düşürmez ve hiçbir sapıklık onu doğru yoldan çıkarmaz. ” (c. 6, s. 210)

 

305- Mal-Servet

 

   6661.    1- “Mal hüzünler doğurur. ” (c. 1, s. 36)

   6662.    2- “Malın bir hesabı vardır. ” (c. 1, s. 52)

   6663.    3- “Mal (huzuru) kaçırıcıdır. ” (c. 1, s. 63)

   6664.    4- “Mal emanettir. ” (c. 1, s. 64)

   6665.    5- “Mal hüzün doğurur. ” (c. 1, s. 100)

   6666.    6- “Mal olayların yağmaladığı şeydir. ” (c. 1, s. 101)

   6667.    7- “Mal varisin mutluluğudur. ” (c. 1, s. 102)

   6668.    8- “Mal hüzünlerin kaynağıdır. ” (c. 1, s. 106)

   6669.    9- “Mal olayların yağmaladığıdır. ” (c. 1, s. 123)

   6670.    10- “Mal, gücü olmayana güç verir. ” (c. 1, s. 126)

   6671.    11- “İnsan mal elde eder. Ama mal insan elde edemez. ” (c. 1, s. 137)

   6672.    12- “Mal kötülerin saltanatıdır. ” (c. 1, s. 152)

   6673.    13- “Mal şehvetlerin köküdür. ” (c. 1, s. 153)

   6674.    14- “Mal arzuları güçlendirir. ” (c. 1, s. 153)

   6675.    15- “Mal insanların cevherini ve ahlakını ortaya çıkarır. ” (c. 1, s. 302)

   6676.    16- “Mal işlerin sonunu bozar ve arzuları genişletir. ” (c. 1, s. 374)

   6677.    17- “Mal fitnelerin sebebi ve olayların yağmaladığı şeydir. ” (c. 1, s. 378)

   6678.    18- “Mal, zahmetlerin davetçisi ve sıkıntıların bineğidir. ” (c. 1, s. 378)

   6679.    19- “Mal, senden ayrılmadıkça sana fayda vermez. ” (c. 1, s. 379)

   6680.    20- “Mal, sahibini bu dünyada yüceltir. Ama Allah katında onu hor kılar. ” (c. 2, s. 60)

   6681.    21- “Mal, sahibini ihsan ettikçe yüceltir ve cimrilik ettiği zaman ise onu hor kılar. ” (c. 2, s. 61)

   6682.    22- “Mal sahibini bu dünyada yüce kılar. Ama ahirette onu hor düşürür. ” (c. 2, s. 71)

   6683.    23- “Mal; önceden gönderdikleri (ahireti için harcadığı) dışında sahibi için vebaldir. ” (c. 2, s. 90)

   6684.    24- “Mal nefsin fitnesi ve musibetlerin yağmaladığı şeydir. ” (c. 2, s. 106)

   6685.    25- “Mal, harcandığı zaman azalır, ama ilim harcandığı zaman çoğalır” (c. 2, s. 116)

   6686.    26- “Malından ihtiyacın kadarını sakla ve fazlasını ihtiyaç günü için önceden gönder. ” (c. 2, s. 110)

   6687.    27- “Malından haklarını öde ve arkadaşını malına ortak kıl. Ölçülü konuş ve himmetini düşüncelerinde kullan ki kınanma ve pişmanlıktan güvende olasın. ” (c. 2, s. 227)

   6688.    28- “En iyi mal, bağışlamakla hürleri köle edinendir. ” (c. 2, s. 390)

   6689.    29- “Malların en temizi, helal yoldan kazanılanıdır. ” (c. 2, s. 391)

   6690.    30- “En temiz mal, ahiretin satın alındığı maldır. ” (c. 2, s. 407)

   6691.    31- “En temiz mal, helal yoldan kazanılan maldır. ” (c. 2, s. 408)

   6692.    32- “En iyi mal, üzerinde en iyi tesir yaratan maldır. ” (c. 2, s. 428)

   6693.    33- “En yüce mal, kendisiyle hakların ödendiği maldır. ” (c. 2, s. 449)

   6694.    34- “Şüphesiz azığı zayi etmek fesattandır. ” (c. 2, s. 4”91)

   6695.    35- “Münezzeh olan Allah, yoksulların rızkını zenginlerin mallarında farz kılmıştır. Zengin esirgediği için fakir aç kalmıştır. Allah onları bundan dolayı, mutlaka sorguya çekecektir. ” (c. 2, s. 553)

   6696.    36- “İnsan ölünce halk, “Geriye ne bıraktı?” derler. Melekler ise, “Önceden azık olarak ne gönderdi?” derler. Allah babalarınıza rahmet etsin. Malın bir miktarını gönderin ki size azık olsun. Her şeyi geride bırakmayın ki üzerinize ağırlık/zorluk olmasın. ” (c. 2, s. 555)

   6697.    37- “Şüphesiz en iyi mal insanların övgü ve şükür kazandıran ve sevap ve ecre sebep olan maldır. ” (c. 2, s. 557)

   6698.    38- “Şüphesiz en iyi mal senin için bir azık olan, hayırla anılmana sebep olan ve sanır sevap ve ecir kazandıran maldır. ” (c. 2, s. 574)

   6699.    39- “Şüphesiz malların en yücesi (kendisine bağışladığı) hür insanı köle eden ve sevap ve ecre müstahak kılan maldır. ” (c. 2, s. 575)

   6700.    40- “Şüphesiz malın, hayattayken seni öven ve öldükten sonra da seni kınayandır. ” (c. 2, s. 508)

   6701.    41- “Şüphesiz senin malın herkesi zengin kılamaz. O halde onu sadece hak ehline özgün kıl. ” (c. 2, s. 606)

   6702.    42- “Dünya malından elinde olan şeyin senden önce bir sahibi vardı; senden sonra da bir sahibi olacaktır; sen de şu iki kişiden birine topluyorsun: Allah'a itaat yolunda harcayan birisi olursa, senin ziyana uğrayarak elde ettiklerinle saadete erer. Yok eğer Allah'a isyan yolunda harcayan olursa, senin onun için topladıklarınla perişan olur. Bu her ikisini de kendine tercih etmen ve onlar için sırtında yük (günah) taşıman doğru değildir. ” (c. 2, s. 610)

   6703.    43- “Şüphesiz bu mal ne benimdir ve ne de senin. Aksine bu mal Müslümanların ve onların kılıçlarının emeğidir. Eğer sen savaşta onların ortağı idiysen malda da onların ortağısın; aksi takdirde bu mal onların ağzından başkasının payı değildir. ” (c. 2, s. 665)

   6704.    44- “Şüphesiz senin malından olan payın ahiret için önceden gönderdiğindir ve bıraktığın ise varislerin içindir. ” (c. 3, s. 90)

   6705.    45- “Ne zaman Allah bir kulunu severse, onu maldan nefret ettirir ve emellerini kısaltır. ” (c. 3, s. 166)

   6706.    46- “Allah-u Teala, bir kulun kötülüğü isterse ona malı sevdirir ve emellerini uzatır. ” (c. 3, s. 166)

   6707.    47- “Bir malı topladığında gerçekte sen başkasının vekilisin; o bu malla saadete erişir, sen ise mutsuz olursun!” (c. 3, s. 174)

   6708.    48- “Malını ahiretini için önceden gönderip münezzeh olan Allah’tan kendinden sonra geride bıraktıklarını korumasını taleb ettiğinde, önceden gönderdiklerin hakkında mutlu olursun ve Allah-u Teala geride bıraktıklarını ise güzel bir şekilde korur. ” (c. 3, s. 174)

   6709.    49- “Dehşetler bineğine binmekle mallar elde edilir. ” (c. 3, s. 216)

   6710.    50- “Biriktirilmiş mal miktarınca hüzünler ve gamlar çoğalır. ” (c. 3, s. 223)

   6711.    51- “Ecel gelip çatmadan önce mallarınızı değerlendirin ki sizi ıslah edip temizlesin ve sizi Allah’a yakınlaştırsın. ” (c. 3, s. 246)

   6712.    52- “Sana baki kalmayacak ve senin de kendisine baki kalmayacağın şeyler hususunda kendini çok görmen en büyük cehalettendir. ” (c. 3, s. 316)

   6713.    53- “Biriktirilmiş malın meyvesi gamdır. ” (c. 3, s. 323)

   6714.    54- “Çok mal helaket eder, isyan ettirir ve yok eder. ” (c. 3, s. 351)

   6715.    55- “Mal sevgisi fitnelerin ve riyaset sevgisi ise zorlukların sebebidir. ” (c. 3, s. 396)

   6716.    56- “Mal sevgisi akıbeti bozar. ” (c. 3, s. 396)

   6717.    57- “Mal dostluğu ümitleri güçlendirir ve amelleri bozar. ” (c. 3, s. 396)

   6718.    58- “Mal dostluğu dini gevşetir ve yakini bozar. ” (c. 3, s. 396)

   6719.    59- “Mallarını çoğaltan dünya ehlinin fakirliğine ve dünyadan müstağni olanların rahatlığı hususunda kendilerine yardım edilmesine hükmedilmiştir. ” (c. 3, s. 415)

   6720.    60- “En iyi mal, hür kimseyi köle eden maldır. ” (c. 3, s. 422)

   6721.    61- “En iyi mal sana kifayet eden maldır. ” (c. 3, s. 437)

   6722.    62- “Seçtiğiniz mallarınızdan Allah-u Teala’nın kendisiyle yüce amellerinizi yükseltecek olanlarını alın (ve Allah yolunda harcayın. )” (c. 3, s. 443)

   6723.    63- “Korkunç işlere teşebbüs, mal kazandırır. ” (c. 4, s. 94)

   6724.    64- “En kötü mal, insanların kınamasını kazandıran maldır. ” (c. 4, s. 163)

   6725.    65- “En kötü mal sahibine fayda vermeyen maldır. ” (c. 4, s. 165)

   6726.    66- “En kötü mal, Allah yolunda harcanmayan ve zekatı ödenmeyen maldır. ” (c. 4, s. 165)

   6727.    67- “En kötü mal, içinden Allah-u Teala’nın hakkının ayırt edilmediği maldır. ” (c. 4, s. 171)

   6728.    68- “Mal sahibi zorluktadır ve kötülükle kazanan yenilmiştir. ” (c. 4, s. 203)

   6729.    69- “Malın yaptığı, malın yok olmasıyla yok olur. ” (c. 4, s. 210)

   6730.    70- “Gam ve hüzünler biriktirilmiş mallar ölçüsüncedir. ” (c. 4, s. 315)

   6731.    71- “Nice toplayan kimse çok geçmeden onu terk eder. ” (c. 4, s. 553)

   6732.    72- “Çok mal kalpleri bozar ve günahlara kaynaklık eder. ” (c. 4, s. 593)

   6733.    73- “Malını Allah’ın rızası için ver ve başkaların malından sakın. ” (c. 4, s. 604)

   6734.    74- “Malından sana öğüt veren ve sana başkalarının teşekkürünü kazandıran mal boşa gitmemiştir. ” (c. 5, s. 68)

   6735.    75- “Malını ıslah etmeyen kimse, gerçekte mal elde etmemiştir. ” (c. 5, s. 96)

   6736.    76- “Malını hakkı olmayan yerde kullanan veya ehli olmayan kimseye ihsanda bulunanı, Allah onların teşekküründen mahrum kılar ve sevgilerini başkalarına nasip kılar. ” (c. 5, s. 97)

   6737.    77- “İnsanın doğru bir dil (güzel bir ün) elde etmesi, kendisini övmeyecek kimselere miras bırakacağı maldan daha hayırlıdır. ” (c. 5, s. 124)

   6738.    78- “Malını bağışlayan kimse yücelir. ” (c. 5, s. 142)

   6739.    79- “Helal olmayan yoldan mal elde eden kimse ahiretine zarar vermiştir. ” (c. 5, s. 315)

   6740.    80- “Dehşetler bineğine binen mal elde eder. ” (c. 5, s. 317)

   6741.    81- “İnsanlara fayda vermek için mal toplayan kimseye insanlar itaat eder ve kendisi için toplayan kimseyi ise insanlar zayi eder. ” (c. 5, s. 324)

   6742.    82- “Malı yüce bilen kimse, büyük insanları hor görür. ” (c. 5, s. 336)

   6743.    83- “Malını bağışlayan kimse insanları köle edinir. ” (c. 5, s. 337)

   6744.    84- “Allah yolunda malını bağışlayan kimsenin yerini Allah hızla doldurur. ” (c. 5, s. 358)

   6745.    85- “Helal olmayan yoldan bir mal elde eden kimse, onu layık olmayan yolda harcar. ” (c. 5, s. 389)

   6746.    86- “Övülürken (malı) terk etmeyen kimse, kınanırken (malı) terk eder. ” (c. 5, s. 428)

   6747.    87- “Malını hayırlı yoldan başka zayi etme. ” (c. 6, s. 263)

   6748.    88- “Malını Allah’a itaatsizlikte harcama. Aksi takdirde Allah’ın yanına amelsiz varırsın. ” (c. 6, s. 314)

   6749.    89- “Mal sevgisi ve insanların övgüsü bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 370)

   6750.    90- “Sevap elde edeceği halde malını ahireti için göndermeyen kimse günahkar olduğu halde onu geride bırakır. ” (c. 6, s. 428)

   6751.    91- “Olayların malını elinden aldığı kimseye ihtiyat fayda verir. ” (c. 6, s. 454)

   6752.    92- “Daha dün birbirinize karşı böbürlendiğiniz şey işte budur!” (c. 6, s. 195)

   6753.    93- “Yüz suyunun azalmasıyla malın çoğalması aşağılıktır. ” (c. 6, s. 224)

   6754.    94- “İnsan oğlu malını hor görmedikçe kendini yüce kılamaz. ” (c. 6, s. 405)

   6755.    95- “Akıllı insana malıyla insanların övgüsünü kazanması ve kendisini dilenmekten koruması yakışır” (c. 6, s. 444)

   6756.    96- “Akıllı insana mal sarhoşluğundan, kudret sarhoşluğundan, ilim sarhoşluğundan, övgü sarhoşluğundan ve gençliğin sarhoşluğundan koruması yakışır. Zira bunlardan her biri aklı yok eden ve vakarı küçülten aşağılık rüzgarlarıdır. ” (c. 6, s. 445)

 

306- Marifet

 

   6757.    1- “Marifet kalbin nurudur. ” (c. 1, s. 144)

   6758.    2- “Marifet temizliğe ulaşmaktır. ” (c. 1, s. 145)

   6759.    3- “Marifetini keşfedinceye kadar hiç kimseyi ululama. ” (c. 6, s. 271)

   6760.    4- “Rabbinin, O’nun elçisinin ve Ehl-i Beyt'inin hakkını tanıyarak yatağında ölen kimse de şehittir ve ecri Allah’a aittir. Salih işlere niyetinden dolayı da sevaba ermesi de muhakkaktır. Bu niyeti, (Allah yolunda) kılıcını çekmesinin yerini tutar. Şüphesiz her şeyin (sabrın da, savaşın da) aşamayacağı bir zamanı ve eceli vardır. ” (c. 5, s. 435)

   6761.    5- “Marifet faziletin delilidir. ” (c. 1, s. 208)

   6762.    6- “Zeki insan nefsini tanıyan ve amelini halis kılan kimsedir. ” (c. 1, s. 297)

   6763.    7- “Alim insan, ölçüsünü bilen kimsedir. ” (c. 1, s. 324)

   6764.    8- “Marifet hasrettir. Marifetten yoksun olmak ise gece körlüğü ve basiretsizliktir. ” (c. 2, s. 10)

   6765.    9- “Nefsini tanımak iki marifetten en faydalısıdır. ” (c. 2, s. 25)

   6766.    10- “Arif insan nefsini tanıyıp özgür kılan ve nefsini uzak düşürüp helak eden her şeyden temizleyen kimsedir. ” (c. 2, s. 48)

   6767.    11- “Arifin yüzü güleç ve tebessümlüdür. Kalbi ise korkulu ve hüzünlüdür. ” (c. 2, s. 105)

   6768.    12- “En çok korkanınız, en arif olanınızdır. ” (c. 2, s. 370)

   6769.    13- “İlmin meyvesi marifetullahtır. ” (c. 3, s. 323)

   6770.    14- “Marifetin meyvesi fena yurdundan uzak durmaktır. ” (c. 3, s. 333)

   6771.    15- “Nice marifet, sapıklık ile sonuçlanır. ” (c. 3, s. 75)

   6772.    16- “Münezzeh olan Allah azimlerin feshi, düğümlerin çözülmesi ve niyeti halis olan kimseden zorluk ve belaları gidermekle tanınmıştır. ” (c. 4, s. 357)

   6773.    17- “Marifetin nihayeti insanın kendi nefsini tanımasıdır. ” (c. 4, s. 372)

   6774.    18- “Her arif hüzünlüdür. ” (c. 4, s. 524)

   6775.    19- “Her arif (dünya ve içindekilerden) asla hoşlanmaz. ” (c. 4, s. 524)

   6776.    20- “Marifet ehlini görmek kalplerin imarı ve hikmetten istifade etmektir. ” (c. 5, s. 131)

   6777.    21- “Allah’ı tanıyan yalnızlığı tercih eder. ” (c. 5, s. 172)

   6778.    22- “Tanıyan kimse sakınır. ” (c. 5, s. 135)

   6779.    23- “Allah’ı tanıyan kimsenin marifeti kemale erer. ” (c. 5, s. 206)

   6780.    24- “Hayrı şerden ayırt edemeyen kimse hayvanlardandır. ” (c. 5, s. 362)

   6781.    25- “Münezzeh olan Allah’ı tanıyan kimse asla mutsuz olmaz. ” (c. 5, s. 406)

   6782.    26- “Marifeti doğru olan kimse nefsini bu himmetini bu fani alemden uzak tutar. ” (c. 5, s. 453)

   6783.    27- “Münezzeh olan Allah’ın marifeti en yüce marifettir. ” (c. 6, s. 148)

   6784.    28- “Nefsini tanımak en faydalı marifettir. ” (c. 6, s. 148)

   6785.    29- “Nefsini tanıyan kimse büyük bir zafere erişir. ” (c. 6, s. 172)

   6786.    30- “Tanımadıkça bir şeyden yüz çevirme. ” (c. 6, s. 263)

   6787.    31- “Az bir marifet bile dünyadan yüz çevirmeye neden olur. ” (c. 6, s. 456)

   6788.    32- “Tanımadığını tanıdığına, bilmediğini bildiğine bağışla. ” (c. 6, s. 212)

 

307- Maruf-İyilik

 

   6789.    1- “İyilik efendiliktir. ” (c. 1, s. 17)

   6790.    2- “İyilik (iyilik sahibine) köleliktir. ” (c. 1, s. 24)

   6791.    3- “İyilik hesaptır. (soy kıvancıdır)” (c. 1, s. 30)

   6792.    4- “İyilik (verilen) borçlardır. ” (c. 1, s. 42)

   6793.    5- “İyilik üstünlüktür ve kerem/yücelik zekiliktir. ” (c. 1, s. 54)

   6794.    6- “İyilik hazinedir. ” (c. 1, s. 58)

   6795.    7- “İyilik nimetlerin zekatıdır. ” (c. 1, s. 128)

   6796.    8- “İyilik en üstün ganimettir. ” (c. 1, s. 140)

   6797.    9- “İyilik en şerefli efendiliktir. ” (c. 1, s. 215)

   6798.    10- “İyilik ebedi stoktur. ” (c. 1, s. 241)

   6799.    11- “İyilik en verimli ekin ve en üstün hazinedir. ” (c. 1, s. 351)

   6800.    12- “İyilik hazinedir o halde kimin yanına emanet bıraktığına iyi bak. ” (c. 1, s. 397)

   6801.    13- “İyilik iki hazineden en üstünüdür. ” (c. 2, s. 26)

   6802.    14- “İyiliği kemale erdirmek, iyiliğe başlamaktan daha güzeldir. ” (c. 2, s. 75)

   6803.    15- “İyilik sadece üç şeyle tamamlanır: Küçümsemek, acele etmek ve örtmek. Şüphesiz sen iyiliği küçümseyince onu ululamış olursun, iyilik hususunda acele edince onu tatlı kılarsın ve iyiliği örtünce onu kemale erdirmiş olursun. ” (c. 2, s. 147)

   6804.    16- “İyilikte bulun ve eziyetten sakın. ” (c. 2, s. 175)

   6805.    17- “İyiliğini öldürerek dirilt. (yani onu hiç anmadığın takdirde ihya etmiş olursun. )” (c. 2, s. 178)

   6806.    18- “Mümkün olduğu kadar iyilik yap ve kötü insanı güzel işlerinle (kötü işlerden) sakındır. ” (c. 2, s. 183)

   6807.    19- “Tüm insanlara iyilik yap. Zira iyi işin fazileti münezzeh olan Allah nezdinde hiçbir şeye denk değildir. ” (c. 2, s. 236)

   6808.    20- “İyiliği öldürerek diriltin. (anmayarak ihya edin. ) Şüphesiz minnet iyi işi yok eder. ” (c. 2, s. 251)

   6809.    21- “En yüce iyilik ehline yapılandır. ” (c. 2, s. 408)

   6810.    22- “Şüphesiz nimet sahibinin ihsana olan ihtiyacı, muhtaç insanın nimet sahiplerine olan ihtiyacından daha çoktur. ” (c. 2, s. 529)

   6811.    23- “Sana iyilik yapılınca onu yay. ” (c. 3, s. 116)

   6812.    24- “İyilik yapınca ört. ” (c. 3, s. 115)

   6813.    25- “İyi işle şükür devam eder. ” (c. 3, s. 205)

   6814.    26- “İyiliği zayi etmek, iyiliği tanımayan kimseye yapmaktır. ” (c. 3, s. 277)

   6815.    27- “İhsanın güzelliği onu tamamlamaktır. ” (c. 3, s. 363)Geri   İleri
Go to TOP