A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


 

280- Kolaya Alma-Kolay Görme

 

   6116.    1- “İşleri kolaya almak rızkı çoğaltır. ” (c. 1, s. 202)

   6117.    2- “İşleri kolaylaştırın, zorlaştırmayın; hafifletin, ağırlaştırmayın. ” (c. 6, s. 474)

 

281- Komşu-Komşuluk

 

   6118.    1- “Kötü komşu, kötü bir komşudur. ” (c. 3, s. 253)

   6119.    2- “Kötü komşu en büyük zorluk ve şiddetli beladır. ” (c. 3, s. 360)

   6120.    3- “Şerrinden güvende olduğun ve hayrı senden geçmeyen kimseyle komşuluk et. ” (c. 3, s. 360)

   6121.    4- “Evden önce komşuyu sor. ” (c. 4, s. 137)

   6122.    5- “Kötü komşuluk ve iyilere kötülük etmek en büyük aşağılıktır. ” (c. 4, s. 145)

   6123.    6- “Komşuna iyilik edenin hizmetçileri çok olur. ” (c. 5, s. 200)

   6124.    7- “Komşuluğu güzel olanın komşuları çok olur. ” (c. 5, s. 156)

   6125.    8- “Komşularının sırlarından haberdar olmaya çalışanın perdeleri yırtılır. ” (c. 5, s. 371)

   6126.    9- “Komşuların sorumluluğunu üstlenmek mürüvvettendir. ” (c. 6, s. 16)

   6127.    10- “Kötü komşuluk aşağılığın alametindendir. ” (c. 6, s. 20)

   6128.    11- “Komşularını zelil eden kimse, aziz olmaz. ” (c. 6, s. 56)

   6129.    12- “Birliktelik ve komşuluk (hürmeti) gibi hiçbir şeyin hürmeti önemle vurgulanmamıştır. ” (c. 6, s. 65)

 

282- Konuşmak

 

   6130.    1- “Çok konuşmak bıktırır. ” (c. 1, s. 52)

   6131.    2- “Konuşmaktan acizlik hüzne sebep olur. ” (c. 1, s. 57)

   6132.    3- “Dilsizlik yalan konuşmaktan daha iyidir. ” (c. 1, s. 75)

   6133.    4- “Dil, kalbin tercümanıdır. ” (c. 1, s. 68)

   6134.    5- “Dil, sahibine karşı isyan eder. ” (c. 1, s. 114)

   6135.    6- “Akıllı kimse dilini bağlayandır/koruyandır. ” (c. 1, s. 135)

   6136.    7- “Dil aklın tercümanıdır. ” (c. 1, s. 141)

   6137.    8- “İnsanoğlu dilinin altında gizlidir. ” (c. 1, s. 240)

   6138.    9- “Dil bıraktığında yaralayan bir yırtıcıdır. ” (c. 1, s. 320)

   6139.    10- “Dilsizlik konuşmaktan acizlikten daha iyidir. ” (c. 1, s. 136)

   6140.    11- “Kekelemek, boş konuşmaktan daha iyidir. ” (c. 1, s. 331)

   6141.    12- “İnsanın boş konuşması, kendisini değişimlere yakınlaştırır. ” (c. 1, s. 332)

   6142.    13- “Kekelemek, hüccet ve delili zayıflatır. ” (c. 1, s. 332)

   6143.    14- “Boş konuşmak insanın canına zarar verir. ” (c. 1, s. 332)

   6144.    15- “Dil insanın terazisidir. ” (c. 1, s. 339)

   6145.    16- “Düşünerek konuşmak insanı sürçmelerden güvende kılar. ” (c. 1, s. 358)

   6146.    17- “Diller, içte gizli şeyleri tercüme eder. ” (c. 1, s. 362)

   6147.    18- “Hak söz söylemek, konuşmakta acizlikten ve suskunluktan daha iyidir. ” (c. 1, s. 380)

   6148.    19- “Konuşmada belagatın nişanesi, akıllı bir kalp ve konuşan bir dildir. ” (c. 1, s. 386)

   6149.    20- “Akıllı kimse, sadece ihtiyacını ifade etmek veya delilini ispatlamak için konuşur. ” (c. 2, s. 35)

   6150.    21- “Dil, aklın ağırlaştırdığı ve cehaletin hafiflettiği bir ölçüdür. ” (c. 2, s. 93)

   6151.    22- “İnsanoğlu sözüyle ölçülür ve ameliyle değerlenir. O halde ağırlığı fazla olan sözü söyle ve değeri fazla olan işleri yap. ” (c. 2, s. 64)

   6152.    23- “Konuşmak iki kötü hasletin arasındadır: Çok konuşmak ve az konuşmak. Çok konuşmak boş konuşmaktır ve az konuşmak ise acizliktir. ” (c. 2, s. 65)

   6153.    24- “Çok konuşmak hikmet sahibi insanı sürçtürür ve sabırlı insanı bıktırır. O halde çok konuşma ki can sıkıcı olursun ve az konuşma ki horlanırsın. ” (c. 2, s. 109)

   6154.    25- “Konuşmak, söz söylemedikçe senin elindedir ve söz söylediğin an sen onun elinde olursun. ” (c. 2, s. 123)

   6155.    26- “Sözler korunmuş, batınlar denenmiş ve herkes elde ettiği şeyin rehinidir. ” (c. 2, s. 148)

   6156.    27- “Akıl, tanıdığın şeyleri söylemen ve söylediğinle amel etmendir. ” (c. 2, s. 150)

   6157.    28- “Söz, ilaç gibidir; azı faydalı ve çoğu öldürücüdür. ” (c. 2, s. 159)

   6158.    29- “Kelimeler manaların kalıplarıdır. ” (c. 2, s. 164)

   6159.    30- “Konuşmanı kısalt ki kınamalardan güvende olasın. ” (c. 2, s. 178)

   6160.    31- “Paran ve altınını koruduğun gibi dilini de koru. ” (c. 2, s. 180)

   6161.    32- “Sürçme ve hatadan yalın olduğun zaman söylediğinle sevin. ” (c. 2, s. 186)

   6162.    33- “Konuşmanı kısalt ki kınamalardan güvende olasın. ” (c. 2, s. 189)

   6163.    34- “Konuşmanı azalt, arzularını kısalt ve sana günah kazandıracak veya özgür insanı senden uzaklaştıracak şeyi söyleme. ” (c. 2, s. 191)

   6164.    35- “Kafanı dilinin sürçmesinden koru ve dilini sakınma, uzak görüşlük, takva ve akıldan ayırma. ” (c. 2, s. 200)

   6165.    36- “Hapsini uzatmadan ve seni helak etmeden önce dilini hapset. Hiçbir şey hapsedilmeye haktan sapan ve cevap vermeye koşan dilden daha evla/layık değildir. ” (c. 2, s. 223)

   6166.    37- “Güzel hitap edin ki güzel cevap işitesiniz. ” (c. 2, s. 266)

   6167.    38- “Dilden sakının. Şüphesiz dil, hedefe isabet etmeyen bir oktur. ” (c. 2, s. 271)

   6168.    39- “Açık saçık sözden sakının. Şüphesiz açık saçık söz, kalpte kin oluşturur. ” (c. 2, s. 298)

   6169.    40- “Çok konuşmaktan sakın ki sürçmeyi çoğaltır ve bezginlik verir. ” (c. 2, s. 299)

   6170.    41- “Başkalarından nakletsen bile komik söz söylemekten sakın. ” (c. 2, s. 300)

   6171.    42- “Saklı olan ayıplarını ortaya çıkaran, çok konuşmaktan ve düşmanından duran şeyleri harekete geçiren çok konuşmaktan sakın” (c. 2, s. 313)

   6172.    43- “Yolunu tanımadığın ve gerçeğini bilmediğin bir şey hakkında konuşmaktan sakın. Zira sözün aklının delilidir. İfadelerin marifetini haber verir. O halde kendisinden güvende olduğun şeye dil uzatmaktan sakın ve güzel bildiğin şeyler hakkında sözünü kısa tut. Şüphesiz ki bu senin için daha güzeldir ve faziletini daha iyi gösterir. ” (c. 2, s. 320)

   6173.    44- “Kötü sözden sakın. Zira kötü söz sadece alçak adamları etrafında toplar ve yüce insanları etrafından uzaklaştırır. ” (c. 2, s. 314)

   6174.    45- “Kardeşlerinin gıybetinde bineğini dilin kılmaktan, aleyhine bir delil olan şeyi söylemekten veya başkaları nezdinde kötülenme vesilesi olacak şeyleri ifade etmekten sakın. ” (c. 2, s. 315)

   6175.    46- “Bilin ki dil insanın bir parçasıdır. İnsanda bir hazırlık olmazsa, söz de ona yardımcı olamaz. Hazırlık olunca da söz ona mühlet vermez. ” (c. 2, s. 335)

   6176.    47- “En iyi, söz amellerin tasdik ettiği sözdür. ” (c. 2, s. 403)

   6177.    48- “İnsanların en zarar edeni hak söz söyleme gücü olduğu halde söylemeyendir. ” (c. 2, s. 434)

   6178.    49- “Hedefi en iyi vuran ok, doğru sözdür. ” (c. 2, s. 453)

   6179.    50- “En doğru söz hal diliyle söylenendir. ” (c. 2, s. 463)

   6180.    51- “En çirkin söz acizliği, gereğinden fazla konuşmaktır. ” (c. 2, s. 447)

   6181.    52- “En güzel söz güzel düzenin süslediği özel ve genel herkesin anladığı sözdür. ” (c. 2, s. 463)

   6182.    53- “En güzel söz kulakların dışarı atmadığı ve derkinin anlayışları sıkıntıya düşürmediği sözdür. ” (c. 2, s. 485)

   6183.    54- “Şüphesiz yumuşak sözlülük ve selam vermek ibadettendir. ” (c. 2, s. 497)

   6184.    55- “Şüphesiz hikmet sahibi kimsenin sözü doğru olursa deva, hata olursa derttir. ” (c. 2, s. 530)

   6185.    56- “Şüphesiz sözün amelden üstünlüğü çirkindir. Ama amelin sözde üstünlüğü güzel ve ziynettir. ” (c. 2, s. 551)

   6186.    57- “Eğer selamette olmayı ve ayıplarını örtmeyi seviyorsan sözünü azalt ve suskunluğunu çoğalt ki tefekkürün çoğalsın, kalbin nurlansın ve insanlar senin elinden güvende olsunlar. ” (c. 3, s. 10)

   6187.    58- “Ben söylemediğim şeyleri geri getirmeye, söylediğim şeyleri geri getirmekten daha kuvvetliyim. ” (c. 3, s. 40)

   6188.    59- “Şüphesiz siz sözünüzle soruşturulacaksınız. O halde iyi sözden başka bir şey söylemeyin. ” (c. 3, s. 65)

   6189.    60- “Sözün afeti, uzatmaktır. ” (c. 3, s. 111)

   6190.    61- “Akıl kemale erince söz azalır. ” (c. 3, s. 122)

   6191.    62- “Konuşmak azalınca, sözde doğruluk çoğalır. ” (c. 3, s. 126)

   6192.    63- “Cevap çoğalınca, doğruluk çekip gider. ” (c. 3, s. 126)

   6193.    64- “Bir sözü söylediğinde, o sana sahip olur. Ama onu saklarsan sen onun sahibi olursun. ” (c. 3, s. 142)

   6194.    65- “Münezzeh olan Allah bir kulunun salahını dilerse ona az konuşmak, az yemek ve az uyumayı ilham eder. ” (c. 3, s. 168)

   6195.    66- “Eğer söz, söyleyenin niyetiyle mutabık olursa duyan onu kabullenir. Ama eğer onun niyetiyle muhalif olursa duyanın kalbinde iyi yer etmeyecektir. ” (c. 3, s. 193)

   6196.    67- “Sözünde adaletli olmak, büyüklüğü ispatlar. ” (c. 3, s. 219)

   6197.    68- “İnsanın belası dilindedir. ” (c. 3, s. 261)

   6198.    69- “İnsanın sözü onun kalbinin kudretini haber verir. ” (c. 3, s. 261)

   6199.    70- “Konuşun ki tanınasınız. Doğrusu insanoğlu dilinin altında gizlidir. ” (c. 3, s. 287)

   6200.    71- “Sözün güzelliği aklın güzelliğinin delilidir. ” (c. 3, s. 369)

   6201.    72- “Dilin keskinliği, mızrağın ucundan daha keskindir. ” (c. 3, s. 403)

   6202.    73- “Mızrakların keskinliği insanın eklemlerini ve dilin keskinliği ise ömürleri keser. ” (c. 3, s. 403)

   6203.    74- “Dili saklamak ve ihsanda bulunmak, insanın en yüce faziletlerindendir. ” (c. 3, s. 403)

   6204.    75- “Tabakta olan şeyi saklamak, kapağını iyice kapatmaktadır. ” (c. 3, s. 409)

   6205.    76- “En iyi söz, yormayıp usandırmayan ve çok az olmayan sözdür. ” (c. 3, s. 424)

   6206.    77- “Sana getirenden hikmeti öğren. Sen söylenen şeye bak, söyleyene bakma!” (c. 3, s. 442)

   6207.    78- “İnsanın aklının kılavuzu, sözüdür. ” (c. 4, s. 8)

   6208.    79- “Seni ilgilendirmeyen ve yersiz yerde konuşmayı terk et! Nice sözler nimeti kaldırır ve nice söz bir kanın dökülmesine sebep olur. ” (c. 4, s. 17)

   6209.    80- “Tanımadığın şey hakkında konuşmayı ve vazifen olmadığı yerde konuşmayı bırak. Dalalete düşmekten korkun olduğun yola adım atma. ” (c. 4, s. 20)

   6210.    81- “Nice söz vardır ki bir çok yara açar. ” (c. 4, s. 56)

   6211.    82- “Nice söz vardır ki kılıç gibi keskindir. ” (c. 4, s. 56)

   6212.    83- “Nice söz nimeti yok eder. ” (c. 4, s. 58)

   6213.    84- “Nice söz vardır ki can alır. ” (c. 4, s. 59)

   6214.    85- “Nice söz vardır ki, saldırıdan daha zordur. ” (c. 4, s. 60)

   6215.    86- “Nice fitne ve fesat vardır ki bir söz ile uyanır. ” (c. 4, s. 60)

   6216.    87- “Nice söz vardır ki sessizlik ondan daha iyidir. ” (c. 4, s. 65)

   6217.    88- “Nice söz vardır ki insanın ölümüne (veya yaralanmasına) sebep olur. ” (c. 4, s. 66)

   6218.    89- “Nice savaş bir tek sözden ortaya çıkmıştır. ” (c. 4, s. 66)

   6219.    90- “Nice söz vardır ki oktan daha etkindir. ” (c. 4, s. 69)

   6220.    91- “Nice konuşan insan hüccet getirmekte dilsiz kesilir. ” (c. 4, s. 82)

   6221.    92- “Dil yarası mızrak ucunun isabet etmesinden daha kesicidir. ” (c. 4, s. 105)

   6222.    93- “Dilin sürçmesi mızrağın yarasından daha zordur. ” (c. 4, s. 111)

   6223.    94- “Dilin sürçmesi insanı yok eder. ” (c. 4, s. 111)

   6224.    95- “Dilin sürçmesi en zor helak ve yok oluştur. ” (c. 4, s. 117)

   6225.    96- “Alçakların şivesi çirkin sözdür. ” (c. 4, s. 127)

   6226.    97- “İyilerin şivesi, yumuşak sözlülük ve selam vermektir. ” (c. 4, s. 130)

   6227.    98- “Kötü söz insanın nuraniyetini ve mürüvvetini lekeler. ” (c. 4, s. 143)

   6228.    99- “Kötü söz insanın değerini ayıplı kılar ve kardeşliği yok eder. ” (c. 4, s. 144)

   6229.    100- “En kötü söz, birbiriyle çelişen sözdür. ” (c. 4, s. 169)

   6230.    101- “İnsanın salahı/kurtuluşu dilini hapsetmesinde ve ihsanda bulunmasındadır. ” (c. 4, s. 197)

   6231.    102- “Dili saklamak saltanat ve serbest bırakmak ise helak olmaktır. ” (c. 4, s. 233)

   6232.    103- “Dil yarası mızrak ucunun yarasından daha kesicidir. ” (c. 4, s. 255)

   6233.    104- “İnsanın aklı sözünün açıklığıyla ölçülür. ” (c. 4, s. 325)

   6234.    105- “Dilini yumuşak konuşmaya ve selam vermeye alıştır ki seni sevenler çoğalsın ve düşmanın azalsın. ” (c. 4, s. 329)

   6235.    106- “Dilini iyi söz söylemeye alıştır ki kınanmaktan kurtulasın. ” (c. 4, s. 329)

   6236.    107- “Dünyada kendisine fayda vermeyen ve ahirette ise bir sevap kazandırmayan sözü söyleyen kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 347)

   6237.    108- “Kendisinden nakledilince zarar veren ve nakledilmeyince de kendisine fayda vermeyen sözü söyleyen kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 347)

   6238.    109- “Konuşmakta acizliğin nişanesi karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken sözü tekrarlamak ve konuşunca çok sevinmektir. ” (c. 4, s. 364)

   6239.    110- “İnsanın fazileti sözünden tanınır. ” (c. 4, s. 414)

   6240.    111- “Bazen konuşmak zarar verir. ” (c. 4, s. 470)

   6241.    112- “Çok konuşmak yorgunlukla birliktedir. ” (c. 4, s. 494)

   6242.    113- “Kötü veya iyi işi yaymakta dilin insaflı olması çok azdır. ” (c. 4, s. 495)

   6243.    114- “Dilini doğrult ki salim kalasın. ” (c. 4, s. 503)

   6244.    115- “Az konuşmak ayıpları örter ve günahları azaltır. ” (c. 4, s. 505)

   6245.    116- “Az konuşmak insanın ayıplarını örter ve sürçmekten alı-koyar. ” (c. 4, s. 506)

   6246.    117- “Ahmak insanın kalbi dilindedir ve akıllı kimsenin dili ise kalbinin arkasındadır. ” (c. 4, s. 507)

   6247.    118- “Ahmağın kalbi dilinin arkasındadır ve akıllı kimsenin dili ise kalbin arkasındadır. ” (c. 4, s. 507)

   6248.    119- “Sözünü azalt ve arzularını kısalt. ” (c. 4, s. 511)

   6249.    120- “Konuşmaktan acizliğin çirkinliği boş konuşmanın yarasından daha iyidir. ” (c. 4, s. 513)

   6250.    121- “Her insan elinin ve dilinin günahıyla sorguya çekilir. ” (c. 4, s. 533)

   6251.    122- “Nice kan vardır ki ağız (veya söz) dökmüştür. ” (c. 4, s. 547)

   6252.    123- “Nice insan vardır ki onu dili helak etmiştir. ” (c. 4, s. 547)

   6253.    124- “Nice savaş vardır ki bir söz onu ortaya çıkarır. ” (c. 4, s. 549)

   6254.    125- “Nice söz vardır ki nimeti yok eder. ” (c. 4, s. 549)

   6255.    126- “Çok konuşmak kulağa eziyet eder. ” (c. 4, s. 587)

   6256.    127- “Çok konuşmak kardeşlere eziyet eder. ” (c. 4, s. 595)

   6257.    128- “Çok konuşmak etrafını sarar ve manayı azaltır. Neticede sonu gözükmez ve hiç kimse kendisinden yararlanmaz olur” (c. 4, s. 598)

   6258.    129- “Güzel konuş ve iyi amelde bulun. Zira insanın sözü faziletinin üstünlüğünün ve ameli aklının göstergesidir. ” (c. 4, s. 611)

   6259.    130- “Hikmet elde etmek az konuşmak ve yumuşaklık göstermektir. ” (c. 4, s. 625)

   6260.    131- “İnsanın sözü, aklının ölçüsüdür. ” (c. 4, s. 629)

   6261.    132- “Sözün sana saklanır ve defterinde kalıcıdır. O halde sözünü seni Allah’a yakınlaştıran şeye ayır ve seni helak edecek şeylerde başı boş salmaktan sakın. ” (c. 4, s. 632)

   6262.    133- “Her sözün cevabı vardır. ” (c. 5, s. 11)

   6263.    134- “Her makamın bir sözü vardır. ” (c. 5, s. 16)

   6264.    135- “Her gelenin şaşkınlığı vardır. O halde sözle onu açın/şaşkınlığını giderin. ” (c. 5, s. 24)

   6265.    136- “Sözün afetleri vardır. ” (c. 5, s. 26)

   6266.    137- “Her konuşmacının (konuşabileceği) vakitleri vardır. ” (c. 5, s. 26)

   6267.    138- “Akıllı kimsenin her sözünde bir zekilik vardır. ” (c. 5, s. 30)

   6268.    139- “İnsan iki fazilete sahiptir: Akıl ve mantık (konuşma gücü). Akıl sayesinde fayda elde eder ve söz sayesinde ise insan başkalarına fayda verir. ” (c. 5, s. 40)

   6269.    140- “Akıllı kimsenin dili kalbinin arkasındadır. ” (c. 5, s. 123)

   6270.    141- “Cahil kimsenin dili ölümünün kilididir. ” (c. 5, s. 124)

   6271.    142- “Dilini saklarsan seni kurtarır ve eğer bırakırsan seni helak eder. ” (c. 5, s. 125)

   6272.    143- “Anlayış ehli için sözler değişir. (Gerçekler kendisine öğüt ve örneklerle anlatılır. )” (c. 5, s. 130)

   6273.    144- “Hal dili söz dilinden daha doğrudur. ” (c. 5, s. 131)

   6274.    145- “İyi insanın dili cahillerin beyinsizliğini önler. ” (c. 5, s. 132)

   6275.    146- “Çok konuşan eziyet eder/usandırır. ” (c. 5, s. 139)

   6276.    147- “Çok konuşan hezeyan söyler/saçmalar. ” (c. 5, s. 140)

   6277.    148- “Dili tatlı olanın kardeşleri çoğalır. ” (c. 5, s. 156)

   6278.    149- “Çok konuşan sürçer. ” (c. 5, s. 171)

   6279.    150- “Hak söyleyen tasdik edilir. ” (c. 5, s. 175)

   6280.    151- “Çok konuşan, çok kınanır. ” (c. 5, s. 176)

   6281.    152- “Sözünü araştıranın hatası az olur. ” (c. 5, s. 199)

   6282.    153- “Çok konuşanın düşmesi çoğalır. ” (c. 5, s. 199)

   6283.    154- “Dilini koruyan kendini saygın kılmıştır. ” (c. 5, s. 208)

   6284.    155- “Çok konuşanın boş konuşması çoğalır. ” (c. 5, s. 225)

   6285.    156- “Sözü yumuşak olanın dostluğu sabit olur. ” (c. 5, s. 193)

   6286.    157- “Çok konuşan düşmekten güvende olmaz. ” (c. 5, s. 231)

   6287.    158- “Sözü sebebiyle sorguya çekileceğini bilen kimse, sözünü kısaltmalıdır. ” (c. 5, s. 232)

   6288.    159- “Diline sahip olmayan kimse pişman olur. ” (c. 5, s. 245)

   6289.    160- “Dilini hapseden kimse pişmanlıktan güvendedir. ” (c. 5, s. 265)

   6290.    161- “Dilini doğru kılan kimse aklını ziynetlendirir. ” (c. 5, s. 283)

   6291.    162- “Sözü kendisini sevindirenin aklı gurbete düşer. ” (c. 5, s. 283)

   6292.    163- “Çok konuşan kimseden insanlar bıkar. ” (c. 5, s. 286)

   6293.    164- “Sözü az olanın günahı az olur. ” (c. 5, s. 288)

   6294.    165- “Sözü az olanın ayıpları ortadan kalkar. ” (c. 5, s. 290)

   6295.    166- “Dilini kendisine hakim kılan kimse, ölüm hükmünü imzalamıştır. ” (c. 5, s. 290)

   6296.    167- “Sözünü doğru ve muhkem kılan kimse, bu işiyle kendinde fazilet ve yüceliğin çok olduğuna delil getirmiştir. ” (c. 5, s. 291)

   6297.    168- “Duyulmaması gereken bir sözü söyleyen kimse, istemediği şeyleri işitir. ” (c. 5, s. 291)

   6298.    169- “Zafer, sözü iyi olan kimsenin önündedir. ” (c. 5, s. 306)Geri   İleri
Go to TOP