A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   5786.    2- “Kader korkuyu yener. ” (c. 1, s. 257)

   5787.    3- “Mukadderat kuvvet ve üstün gelmekle def edilemez. ” (c. 1, s. 371)

   5788.    4- “İşler takdir iledir; tedbir ile değil. ” (c. 2, s. 88)

   5789.    5- “Mukadderat insanların tedbir ve ölçüsüne aykırı hareket eder. ” (c. 2, s. 161)

   5790.    6- “Yüceliğin afeti kaza ve kaderin engelleridir. ” (c. 3, s. 99)

   5791.    7- “Kader nazil olunca korku etkisiz olur. ” (c. 3, s. 128)

   5792.    8- “Mukadderat ortaya çıkınca tedbirler batıl olur. ” (c. 3, s. 130)

   5793.    9- “Kader geri dönmezse o halde sakınma faydasızdır. ” (c. 3, s. 139)

   5794.    10- “Alemin ölçüsü ve dünyanın ehli için tamamlanması, Allah’ın kullarına kısmet takdiriyle ayakta durmuştur. ” (c. 3, s. 230)

   5795.    11- “İşler takdirlere boyun eğer. Öyle ki bazen ölüm bile alınan tedbirde vuku bulur. ” (c. 3, s. 293)

   5796.    12- “Yol karanlıktır. Onda yürümeyin. Deniz derindir, ona girmeyin. Münezzeh olan Allah’ın sırrını derk etmek için kendinizi zorluğa salmayın. ” (c. 4, s. 261)

   5797.    13- “İnsanın aklı çoğaldıkça kadere olan imanı güçlenir ve değişimleri hafife alır. ” (c. 4, s. 620)

   5798.    14- “Sana takdir edilen şeye hiç kimse galip gelemez. ” (c. 5, s. 69)

   5799.    15- “Mukadderata galip gelmek isteyene, mukadderat galip gelir. ” (c. 5, s. 161)

   5800.    16- “Kendisine takdir edilenden hoşnut olmayan kimseye mahzurlu şeyler nazil olur. ” (c. 5, s. 298)

   5801.    17- “Kadere yakin eden kimse, kendisine nazil olan şeyden korkmaz. ” (c. 5, s. 401)

   5802.    18- “Kaderden hoşnut olan kimseyi korku paniğe kaptırmaz. ” (c. 5, s. 401)

   5803.    19- “Kaderin mihnetleri, sakınmadan öne geçmiştir. ” (c. 6, s. 123)

   5804.    20- “Kaderin nazil oluşu sakınmadan öne geçmiştir. ” (c. 6, s. 171)

   5805.    21- “Kaderin nazil oluşu basireti köreltir. ” (c. 6, s. 171)

   5806.    22- “Kadere itimad etmek hüzün için güzel gidericidir. ” (c. 6, s. 163)

   5807.    23- “İşlerin en kötüsü kaza ve kadere öfkelenmektir. ” (c. 4, s. 177)

   5808.    24- “Kaza ve kader kesindir. , ilim ise sağlamdır. ” (c. 4, s. 503)

   5809.    25- “Kaza ve kader dışında her şeyin bir çaresi vardır. ” (c. 4, s. 533)

   5810.    26- “Münezzeh olan Allah’ın kulundan hoşnut olduğunun alameti münezzeh olan Allah’ın lehine veya aleyhine dahi olsa kendisi için takdir ettiğinden hoşnut olmasıdır. ” (c. 4, s. 366)

   5811.    27- “Kaza ve kaderden hoşnut olmayan kimsenin dinine küfür girer. ” (c. 5, s. 408)

   5812.    28- “Kaza ve kader mukadderat esasınca, tercih ve tedbirin aksine cari olur. ” (c. 6, s. 478)

 

265- Kefil Olmak

 

   5813.    1- “Vefa göstermeye/yerine getirmeye güç yetiremediğin şeye kefil olma. ” (c. 6, s. 264)

 

266- Kemal

 

   5814.    1- “Noksanlıktan yücelmedikçe kemale eremezsin. ” (c. 5, s. 66)

   5815.    2- “Kemal üç şeydedir: Musibetlere sabretmek, isteklerden sakınmak ve isteyenin hacetini bertaraf etmek. ” (c. 2, s. 45)

   5816.    3- “Noksanlığı iç çamaşırı gibi hissetmesi insanın kemali ve çok faziletinin nişanesidir. ” (c. 6, s. 45)

 

267- Kendinden Razı Olmak

 

   5817.    1- “Kendinden razı olan kimse aldanmış ve nefsine güvenen kimse fitneye düçar olmuştur. ” (c. 2, s. 76)

   5818.    2- “İnsan nefsine seçtiği yerdedir. Onu korursa yücelir, korumazsa alçalır. ” (c. 2, s. 77)

   5819.    3- “İnsanın nefsini ayıplaması aklının sabit olduğunun delili ve faziletinin çokluğunun göstergesidir. ” (c. 2, s. 109)

   5820.    4- “Akıllı insan nefsinden başkalarının kendisi üzerinde farz olan haklarını ister; kendisinin insanlar üzerindeki haklarını değil. ” (c. 2, s. 124)

   5821.    5- “Nefsinden hoşnut olan kimseye ayıpları örtülü kılar. Başkalarının üstünlüğünü bilecek olsa hemen noksanlık ve hüsranını örter. ” (c. 2, s. 133)

   5822.    6- “Nefsinden hoşnut olan kimse Rabbini öfkelendirir. ” (c. 5, s. 254)

   5823.    7- “Nefsinden hoşnut olmaktan sakın. Aksi takdirde sana öfkelenen çok olur. ” (c. 2, s. 290)

   5824.    8- “İnsanın nefsinden hoşnut olması kendisine cehalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 578)

   5825.    9- “Nefsinden razı olmak kötülük ve ayıpları ortaya çıkarır. ” (c. 3, s. 240)

   5826.    10- “Nefsinden razı olman aklının fesadıdır. ” (c. 4, s. 92)

   5827.    11- “Nefsinden razı olman rabbinin gazabına eştir. ” (c. 4, s. 101)

   5828.    12- “İnsanın nefsinden hoşnut olması aklının hafifliğinin delilidir. ” (c. 4, s. 101)

   5829.    13- “İşlerin en kötüsü nefsinden razı olmaktır. ” (c. 4, s. 173)

   5830.    14- “Nefsinden razı olan kimseye öfkelenen çok olur. ” (c. 5, s. 306)

   5831.    15- “Nefsinden razı olan kimsenin ayıpları kendisine zahir olur. ” (c. 5, s. 374)

   5832.    16- “Nefsinden razı olan helak olur ve nefsinin kendisine süslediği şeylere güvenmiş sayılır. ” (c. 6, s. 196)

   5833.    17- “Bir topluluğun yaptıklarından razı olan kimse o işte onlarla olan kimse gibidir. Batılda olan kimsenin iki günahı vardır. Birisi o işten razı olduğu için ve diğeri de o işle amel ettiği için. ” (c. 2, s. 131)

   5834.    18- “En hayırlı huy, en çok beğenilenidir. ” (c. 3, s. 426)

   5835.    19- “İtirazcı insanın rızayeti ulaşılmaz bir hedeftir. ” (c. 4, s. 91)

   5836.    20- “Kendisinden razı olan insan rabbini gazaplandırır. ” (c. 5, s. 254)

 

268- Kendini Beğenmek

 

   5837.    1- “Kendini beğenmek helak oluştur. ” (c. 1, s. 22)

   5838.    2- “Kendini beğenmek ahmaklıktır. ” (c. 1, s. 25)

   5839.    3- “Kendini beğenmek ahmaklığın başıdır. ” (c. 1, s. 95)

   5840.    4- “Kendini beğenmek cehaletin başıdır. ” (c. 1, s. 113)

   5841.    5- “Kendini beğenmek ahmaklığın başıdır. ” (c. 1, s. 148)

   5842.    6- “Kendini beğenmek artışı önler. ” (c. 1, s. 157)

   5843.    7- “Kendini beğenmek en zararlı arkadaştır. ” (c. 1, s. 157)

   5844.    8- “Kendini beğenmek doğrunun zıddıdır. ” (c. 1, s. 177)

   5845.    9- “Kendini beğenmek aklı bozar. ” (c. 1, s. 189)

   5846.    10- “Kendini beğenmek artışı engeller. ” (c. 1, s. 213)

   5847.    11- “İyi işlerde kendini beğenmek, onu (iyilikleri) iptal eder. ” (c. 1, s. 225)

   5848.    12- “Kendini beğenmek şerafetin afetidir. ” (c. 1, s. 233)

   5849.    13- “Kendini beğenmek noksanlığı açığa çıkarır. ” (c. 1, s. 236)

   5850.    14- “Kendini beğenen kimsenin aklı yoktur. ” (c. 1, s. 250)

   5851.    15- “İnsanın nefsini beğenmesi ahmaklıktır. ” (c. 1, s. 311)

   5852.    16- “Kendini beğenmek doğruluğun zırhı ve akılların afetidir. ” (c. 1, s. 357)

   5853.    17- “İnsanın kendini beğenmesi noksanlığının delili ve akli zayıflığının göstergesidir. ” (c. 2, s. 109)

   5854.    18- “Kendini beğenmekten ve başkalarının övgüsünü sevmekten sakın. Şüphesiz bu şeytanın en sağlam fırsatlarıdır. ” (c. 2, s. 298)

   5855.    19- “Kendini beğenmekten sakın. Aksi takdirde sana noksanlığını ve düşmanlığını açığa çıkarır. ” (c. 2, s. 299)

   5856.    20- “En korkunç vahşet kendini beğenmektir. ” (c. 2, s. 372)

   5857.    21- “Aklın afeti kendini beğenmektir. ” (c. 3, s. 109)

   5858.    22- “Kudretin olduğu için kendini beğenmen artıp yücelik ve bencillik duygusuna kapılınca Allah’ın mülkünün büyüklüğüne ve kendinden bir güce sahip olmadığın şeylerdeki kudretine bak. Şüphesiz bu isyanını yumuşatır, sertliğini engeller ve aklından uzaklaşan şeyleri sana geri teslim eder. ” (c. 3, s. 190)

   5859.    23- “Kendini beğenmenin meyvesi düşmanlıktır. ” (c. 3, s. 325)

   5860.    24- “Seni kötü kılan kötülük seni kendini beğenmeye sürükleyen iyilikten daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 141)

   5861.    25- “İnsanların en kötüsü kendisini insanların en hayırlısı görendir. ” (c. 4, s. 168)

   5862.    26- “İnsana kendisi beğenmesi rezalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 576)

   5863.    27- “Kendini beğenen insanın düşüncesi olmaz. ” (c. 5, s. 79)

   5864.    28- “Kendini beğenen kimse başkalarına alay konusu olur. ” (c. 5, s. 179)

   5865.    29- “Görüşüyle bencillik eden, zillete düşer. ” (c. 5, s. 201)

   5866.    30- “Görüşleri sebebiyle kendini beğenen kimseye düşmanları üstün gelir. ” (c. 5, s. 240)

   5867.    31- “İşleri sebebiyle kendini beğenen kimsenin aklı kendisine zarar verir. ” (c. 5, s. 283)

   5868.    32- “Kendini çok beğenen kimsenin doğruluğu azalır. ” (c. 5, s. 284)

   5869.    33- “Görüşü sebebiyle kendini beğenen kimseye acizlik hakim olur. ” (c. 5, s. 253)

   5870.    34- “Ameli sebebiyle kendini beğenen kimsenin ecri batıl olur. ” (c. 5, s. 310)

   5871.    35- “Kendini beğenmek gibi hiçbir şey (köklü bir şekilde) iyiliklere zarar vermez. ” (c. 6, s. 53)

   5872.    36- “Ademoğluna övünmek yakışır mı hiç? Başı nutfe, sonu ise leştir; ne kendini rızıklandırabilir, ne de ölümü kendinden uzaklaştırabilir. ” (c. 6, s. 98)

   5873.    37- “Kendini beğenmekten daha korkunç bir vahşet yoktur. ” (c. 6, s. 380)

   5874.    38- “Güzel haleti sebebiyle kendini beğenen kimse güzel çareciliğinden geri kalır. ” (c. 5, s. 356)

   5875.    39- “Kendine küçük gördüğün günahı başkalarına büyük görmekten ve kendinde büyük gördüğün itaati başkalarında küçük görmekten sakın. ” (c. 2, s. 300)

 

269- Kendini Tanımak

 

   5876.    1- “En üstün tanıma insanın nefsini tanımasıdır. ” (c. 2, s. 286)

   5877.    2- “En üstün hikmet insanın kendini tanıması ve ölçüsünü aşmamasıdır. ” (c. 2, s. 419)

   5878.    3- “En üstün akıl insanın kendini tanımasıdır. Kendini tanıyan kimse akıl sahibi olur. Kendini tanımayan kimse ise sapar. ” (c. 2, s. 442)

   5879.    4- “İnsanın kendi nefsini tanıması, insanı tanıması için yeter. ” (c. 4, s. 575)

   5880.    5- “İnsanın kendini tanımaması, insana cehalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 575)

   5881.    6- “Nefsini tanıyan kimse her şeyden soyutlanır. ” (c. 5, s. 172)

   5882.    7- “Nefsini tanımayan kimse onu ihmal eder. ” (c. 5, s. 178)

   5883.    8- “Nefsini tanıyan kimse, rabbini tanır. ” (c. 5, s. 194)

   5884.    9- “Nefsini tanıyan kimsenin işleri büyür. ” (c. 5, s. 208)

   5885.    10- “Nefsini tanımayan kimse başkalarını hiç tanıyamaz. ” (c. 5, s. 334)

   5886.    11- “Nefsini tanıyan kimse başkasını daha çok tanır. ” (c. 5, s. 363)

   5887.    12- “Nefsini tanıyan kimse her ilim ve marifetin nihayetine ermiş olur. ” (c. 5, s. 405)

   5888.    13- “Nefsini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşır, dalalet ve cehaletler içine yuvarlanır. ” (c. 5, s. 426)

 

270- Kerem ve Yüce Sıfatlar

 

   5889.    1- “En güzel ahlak seni yüceliklere zorlayandır. ” (c. 2, s. 462)

   5890.    2- “Şüphesiz insanlardan birine yaptığın ikram ile kendi haysiyetine değer vermiş olursun. O halde kendi nefsine yaptığın iyilik sebebiyle başkasından teşekkür bekleme. ” (c. 2, s. 542)

   5891.    3- “Yüceliklere yönelen ve insanların borçlarını üstlenmeye koşun. Yüceliklere haberi olmayan kimsenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın ki dünya ve ahirette mükafatınızı güzelleştirsin ve böylece Allah’tan büyük bir mükafata erişesiniz. ” (c. 3, s. 311)

   5892.    4- “Yücelikleri elde etmeye devam edin ve insanların borç yükünü yüklenin ki yüce ganimetler elde edesiniz. ” (c. 3, s. 352)

   5893.    5- “Malların hayırlısı hayırlı işlere yardımcı olandır. ” (c. 3, s. 428)

   5894.    6- “İşlerinizi yücelikle bitirin ve geceyi uyuyan kimsenin hacetini karşılamakla geçir. ” (c. 4, s. 87)

   5895.    7- “Yüce hasletlerden ve insanlara iyilikten ayrılma şüphesiz bunlar insanı kötü yerlere düşmekten korur ve insanın yücelmesine sebep olur. ” (c. 4, s. 292)

   5896.    8- “Nefsini yüce işlere alıştır ve insanların borçlarını üstlen ki nefsin şerafet elde etsin, ahiretin bayındır olsun ve seni övenler çoğalsın. ” (c. 4, s. 329)

   5897.    9- “Borçlarını üstlenmek ve misafirlere ziyafet vermek en yüce işlerdendir. ” (c. 6, s. 29)

   5898.    10- “Yücelik fazilettir. ” (c. 1, s. 12)

   5899.    11- “Yüce insan açık /nurludur. Aşağılık insan ise acemidir. ” (c. 1, s. 14)

   5900.    12- “Yücelik hayırların madenidir. ” (c. 1, s. 152)

   5901.    13- “Yüce insanlar nefis açısından daha sabırlıdır. ” (c. 1, s. 156)

   5902.    14- “Yüce insan malikiyetini güzelleştirir. (malik olduğu şeyleri güzel kullanır. )” (c. 1, s. 187)

   5903.    15- “Yücelik en üstün efendiliktir. ” (c. 1, s. 197)

   5904.    16- “Yücelik en üstün ahlaktır. ” (c. 1, s. 228)

   5905.    17- “Yücelik hasetten uzaktır. ” (c. 1, s. 234)

   5906.    18- “Minnet ederek ikramda bulunmak aşağılıktır. ” (c. 1, s. 237)

   5907.    19- “Yücelik başkalarının kusuruna tahammül etmektir. ” (c. 1, s. 238)

   5908.    20- “Yücelik güzel sabretmektir. ” (c. 1, s. 277)

   5909.    21- “Yüce insan aza şükreder ve aşağılık insan ise çok nimete bile nankörlük eder. ” (c. 1, s. 321)

   5910.    22- “Yüce insan başkalarına ihsanda bulunandır. ” (c. 1, s. 330)

   5911.    23- “Yücelik insanların borç yüklerini üstlenmektir. ” (c. 1, s. 342)

   5912.    24- “Yücelik insanın haysiyetini malına tercih etmesidir. ” (c. 1, s. 349)

   5913.    25- “Yüce insan, ihsanı (başkasının) istemesinden öncü olandır. ” (c. 1, s. 365)

   5914.    26- “Yücelik akrabalık bağından daha merhametlidir. ” (c. 1, s. 372)

   5915.    27- “Yücelik diline sahip olmak ve ihsanda bulunmaktır. ” (c. 1, s. 378)

   5916.    28- “Yücelik, himmet yüceliğinin neticesidir. ” (c. 1, s. 383)

   5917.    29- “Yüce insan sözlerinde sözünde durur ve tehdit edince bağışlar. ” (c. 1, s. 394)

   5918.    30- “Yüce insan eli açılınca insanların ihtiyacını gideren ve eli daralınca bağışı hafifleten kimsedir. ” (c. 1, s. 395)

   5919.    31- “Yüce nefse sahip olan insana tatsız olaylar etki etmez. ” (c. 2, s. 1)

   5920.    32- “Yüce insan haramlardan sakınan ve ayıplardan münezzeh olan kimsedir. ” (c. 2, s. 4)

   5921.    33- “Yücelik güzel huy ve aşağılıktan sakınmadır. ” (c. 2, s. 29)

   5922.    34- “Yücelik bağışta bulunmak ve sözünde durmaktır. ” (c. 2, s. 41)

   5923.    35- “Yüce insan aşağılık insanın övündüğü şeyden sakınan kimsedir. ” (c. 2, s. 44)

   5924.    36- “Yüce insan kendisinden bir şey zorla istenince cefa eden (vermeyen) ve merhametle istenince yumuşaklık gösterendir. ” (c. 2, s. 57)

   5925.    37- “Yücelik övgünün tatlılıklarını mal sevgisine tercih eden kimsedir. ” (c. 2, s. 62)

   5926.    38- “Yüce insan güç elde edince görmezlikten gelen, bir şeye malik olunca bağışlayan ve kendisinden bir şey istenince veren kimsedir. ” (c. 2, s. 67)

   5927.    39- “Yüce insan utançtan sakınır ve komşusuna ikramda bulunur. ” (c. 2, s. 107)

   5928.    40- “Yüce insan yüce işlerini kendi üzerinde ödemesi gereken bir borç olarak görür. ” (c. 2, s. 115)

   5929.    41- “Yüce insan başkalarına yaptığı her iyilikte, kendini güzel karşılık beklemekten yüce tutar. ” (c. 2, s. 116)

   5930.    42- “Yüce insan sana muhtaç olunca seni muaf tutan ve sen kendisine muhtaç olunca sana yeten kimsedir. ” (c. 2, s. 125)

   5931.    43- “Yüce insan güç elde ettiğinde bağışlar, yöneticiliğinde adil davranır, kötülükten sakınır ve başkalarına ihsanda bulunur. ” (c. 2, s. 126)

   5932.    44- “Yücelik, yüce insanı ıslah ettiği kadar, aşağılık insanı da bozar. ” (c. 2, s. 129)

   5933.    45- “Yüce insandan kendisine ihanet edince, sabreden insandan kendisini yaralayınca ve cesur insandan kendisini dertlendirince kork. ” (c. 2, s. 278)

   5934.    46- “Yüce insan Allah nezdinde sevinçlidir ve sevabı vardır. İnsanlar nezdinde de sevgili ve azamet sahibidir. ” (c. 2, s. 151)

   5935.    47- “Yüce insan haysiyetini malıyla koruyan kimsedir. Aşağılık kimse ise malını haysiyetiyle koruyan kimsedir. ” (c. 2, s. 154)

   5936.    48- “Yüce insan acıkıcınca saldırısından ve aşağılık insan doyunca azgınlığından kork. ” (c. 2, s. 281)

   5937.    49- “Yüce insan düşük olunca saldırısından ve aşağılık insan yücelince öfkesinden sakın. ” (c. 2, s. 282)

   5938.    50- “Şüphesiz yücelik ihsanlarda bulunmak ve isteyenin ihtiyacını gidermektir. ” (c. 3, s. 84)

   5939.    51- “Yüce insanın devleti, beğenilmiş işlerini aşikar eder. ” (c. 4, s. 9)

   5940.    52- “Vefa yurdu yüce insandan boş değildir ve aşağılık kimse orada yer edinemez. ” (c. 4, s. 11)

   5941.    53- “Kerem sahibi insan güzel ahlak sahibidir, nimetleri bağışlar ve akrabalık bağlarını güçlendirir. ” (c. 4, s. 37)

   5942.    54- “Yüce insanların sünneti sürekli ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 127)

   5943.    55- “Yüce insanın zaferi kurtarıcıdır. ” (c. 4, s. 273)

   5944.    56- “Yüce insanın zaferi af ve ihsandır. ” (c. 4, s. 273)

   5945.    57- “Yüce insanların gölgesi geniş ve tatlıdır. ” (c. 4, s. 277)

   5946.    58- “İhtiyaçlarınızı yüce ve köklü insanların nezdinde gidermeye çalışın ki yanlarında ertelenmeksizin ve minnet edilmeksizin ihtiyaçlarınız giderilsin. ” (c. 4, s. 303)

   5947.    59- “Yüce insanların adeti güzel birlikte bulunmaktır. ” (c. 4, s. 332)

   5948.    60- “Güzel insanların cezası aşağılık insanların bağışından daha yücedir. ” (c. 4, s. 361)

   5949.    61- “Yüce insanın yokluğu, aşağılık insanların zenginliğinden daha güzeldir. ” (c. 4, s. 431)

   5950.    62- “Farzları eda etmek en üstün yüceliklerdendir. ” (c. 4, s. 513)

   5951.    63- “Kerim insana ihanet edince, aşağılık insana ikramda bulununca ve sabırlı insanı baskı altında bırakınca kork. ” (c. 4, s. 613)

   5952.    64- “Her şeyin bir fazileti vardır. Yüce insanların fazileti ise insanlara iyilikte bulunmaktır. ” (c. 5, s. 18)

   5953.    65- “İyi işlere koşmak ve iyilikte bulunmak fazileti yüce insanlara aittir. ” (c. 5, s. 38)

   5954.    66- “Kerem sahibi isen sana ikramda bulunan seni sıkıntıya düşürür ve sabırlı isen seni hor kılan sana ihanet eden seni rahatlatır. ” (c. 5, s. 39)

   5955.    67- “Şüphesiz ben nefis ve değerli cevherler elde etmekten daha çok, yüce insanı tanımaktan dolayı sevindirir. ” (c. 5, s. 52)

   5956.    68- “İntikam almakta acele davranmak yüce insanların ahlakından değildir. ” (c. 5, s. 81)

   5957.    69- “Yüce insan birlikte olmaktan dolayı horluğa katlanmak aşağılık insanla birlikte olan ikramdan daha hayırlıdır. ” (c. 5, s. 131)

   5958.    70- “Yüce insanların lezzet başkalarına yedirmekte ve aşağılık insanların lezzeti ise yemektedir. ” (c. 5, s. 132)Geri   İleri
Go to TOP