A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


 

234- İnatlaşmak-Düşmanlık

 

   5102.    1- “İnsanlarla inatlaşan kimseye halk öfke duyar. ” (c. 5, s. 185)

   5103.    2- “Zamanla inatlaşan kimsenin zaman burnunu yere sürter. Her kim de zamana teslim olursa salim kalmaz. ” (c. 5, s. 432)

 

235- İnfak

 

   5104.    1- “Şüphesiz bu malı Allah yolunda infak etmek en büyük nimettir. Bu malı günah yolunda harcamak ise en büyük sıkıntıdır. ” (c. 2, s. 489)

   5105.    2- “Şüphesiz elde ettiklerinizi harcamaya, topladıklarınızı kazanmaktan daha çok muhtaçsınız. ” (c. 3, s. 61)

   5106.    3- “Sana rızık verildiğinde infak et. ” (c. 3, s. 117)

   5107.    4- “Nice önceden gönderdiğin şey kalıcı olarak geri döner. ” (c. 4, s. 63)

   5108.    5- “Fani olana bağlandığı halde ahirete yakin ettiğini iddia eden yalan söylemektedir. ” (c. 4, s. 629)

   5109.    6- “İnsan için dünyadan kendisine sadece ahireti için infak ettiği baki kalır. ” (c. 5, s. 87)

   5110.    7- “Malı infak etmeyen kimseye mal nasip olmamıştır. ” (c. 5, s. 96)

 

236- İnkar

 

   5111.    1- “(Günahı) İnkar, (günahta) ısrardır. ” (c. 1, s. 51)

 

237- İnsaf

 

   5112.    1- “İnsaf rahatlıktır. ” (c. 1, s. 13)

   5113.    2- “İnsaflı insan yüce insandır. ” (c. 1, s. 24)

   5114.    3- “İnsaf zekilik ve yüceliğin başıdır. ” (c. 1, s. 68)

   5115.    4- “İnsaf şerafetli insanların ahlakıdır. ” (c. 1, s. 152)

   5116.    5- “İnsaf en üstün fazilettir. ” (c. 1, s. 203)

   5117.    6- “İnsaf yöneticiliğin süsüdür. ” (c. 1, s. 230)

   5118.    7- “İnsaf en üstün ahlaktır. ” (c. 1, s. 239)

   5119.    8- “İnsaf muhabbeti sürekli kılar. ” (c. 1, s. 269)

   5120.    9- “İnsaf kalpleri birbirine ısındırır. ” (c. 1, s. 294)

   5121.    10- “Mümin kimse kendisine insaf etmeyene insaf eder. ” (c. 1, s. 370)

   5122.    11- “İnsaf düşmanlığı kaldırır ve ülfete sebep olur. ” (c. 2, s. 30)

   5123.    12- “İnsafla amel etmek yöneticilikte adaletli olmak gibidir. ” (c. 2, s. 89)

   5124.    13- “İnsaflı insanın dostları ve sevenleri çok olur. ” (c. 2, s. 143)

   5125.    14- “İnsanlara ehline ve özel dostlarına ve kendisine ilgi duyduğun kimselere insaflı ol. Dost ve düşmanına karşı adil davran. ” (c. 2, s. 210)

   5126.    15- “Başkaları seni insafa zorlamadan sen insaflı ol. Şüphesiz bu değerini yüceltir ve rabbinin rızayetine daha uygundur. ” (c. 2, s. 231)

   5127.    16- “En zalim metod insanlardan insaf beklemen, ama onlara insafla davranmamandır. ” (c. 2, s. 433)

   5128.    17- “İnsanların en adili, kendine zulmeden insaflı davranandır. ” (c. 2, s. 435)

   5129.    18- “İnsanların en adili gücü olduğu halde insaflı davranan kimsedir. İnsanların en çok hilim sahibi olanı gücü olduğu halde hilimli davranandır. ” (c. 2, s. 447)

   5130.    19- “İnsanların en insaflısı bir hakim aleyhine hükmetmeksizin insaf üzere davranandır. ” (c. 2, s. 474)

   5131.    20- “Şüphesiz en büyük sevap insaf sevabıdır. ” (c. 2, s. 488)

   5132.    21- “Şüphesiz en üstün iman insanın insaflı davranmasıdır. ” (c. 2, s. 502)

   5133.    22- “Şüphesiz insaflı davranmak ve kötülük edeni iyilik etmek insanın faziletindendir. ” (c. 2, s. 516)

   5134.    23- “Şüphesiz sen insaflı davranırsan Allah seni kendine yakın kılar. ” (c. 3, s. 55)

   5135.    24- “İnsafla dostluk devam eder. ” (c. 3, s. 200)

   5136.    25- “Üç grup asla diğer üç gruptan intikam almaz: Akıllı insan ahmaktan, iyi insan kötüden ve yüce insan aşağılıktan. ” (c. 3, s. 341)

   5137.    26- “Gücün zekatı insaftır. ” (c. 4, s. 105)

   5138.    27- “Dostluk insaf üzere kökleşir. ” (c. 4, s. 315)

   5139.    28- “İnsanlara insafla davran! Müminlere ise fedakarlık ile davran. ” (c. 4, s. 366)

   5140.    29- “İnsafın nihayeti insanın insaflı davranmasıdır. ” (c. 4, s. 372)

   5141.    30- “İnsafla davranan kimseye insafla davranılır. ” (c. 5, s. 144)

   5142.    31- “İnsaflı olmayan kimse ile arkadaşlık edilmez. ” (c. 5, s. 230)

   5143.    32- “İnsafı esirgeyen kimsenin Allah imkanlarını yok eder. ” (c. 5, s. 286)

   5144.    33- “İnsafı çok olanın, insanlar adaletine hükmeder. ” (c. 5, s. 289)

   5145.    34- “İnsaf ile süslenen kimse şerafet derecelerine erişir. ” (c. 5, s. 357)

   5146.    35- “Mazlumun hakkını zalimden almayan kimsenin Allah kudretini yok eder. ” (c. 5, s. 410)

   5147.    36- “İnsaf ile kardeşlik sürer. ” (c. 6, s. 120)

   5148.    37- “İnsaflı kimselerle konuş ve sadece irşad olmak isteyene irşad et. ” (c. 6, s. 292)

   5149.    38- “Hakkını almaya gücünün yetmediği kimse ile muamele etme. ” (c. 6, s. 265)

   5150.    39- “İnsaf olmayınca dostluk kalıcı olmaz. ” (c. 6, s. 412)

 

238- İnsan

 

   5151.    1- “Şüphesiz insanın göğsünün içinde vücudunun en ilginç organı olan bir et parçası asılıdır ve bu kalptir. Kalbin hikmetten maddeleri ve aksi olan zıtları vardır. İçinde ümit belirdiğinde tamah onu zelil kılar. Onu tamah heyecanı sardığında hırs helak eder. Ümitsizlik sahip olduğunda esef onu katleder. Gazap ortaya çıktığında öfkesi şiddetlenir. Hoşnutluk ona yardım ettiğinde korunmayı unutur. Korku galebe çaldığında ihtiyat onu meşgul eder. Güvenliği genişlediğinde gaflete dalar. Bir musibete uğradığında sabırsızlığı onu rüsva eder. Eğer bir mal bulursa zenginlik onu isyana sürükler. Fakirliğe düşünce müşkülat onu meşgul eder. Açlığa düşünce zayıflıktan yere oturur. Çok yerse nefes yolu tıkanır. Genel olarak her türlü eksiklik ona zarar verir ve her türlü fazlalık onu bozar. ” (c. 5, s. 55-59)

 

239- İnsanı ilgilendirmeyen şeyler

 

   5152.    1- “Himmetini sana lazım olduğu şeylerle sınırla ve seni ilgilendirmeyen şeylere girme. ” (c. 2, s. 182)

   5153.    2- “Görüşünü sana lazım olan şeylerle sınırla ki salim kalasın ve seni ilgilendirmeyen şeylere girmeyi terk et ki yücelesin. ” (c. 2, s. 189)

   5154.    3- “En büyük zorluk seni ilgilendirmeyen şeylere yönelmendir. ” (c. 2, s. 432)

   5155.    4- “Seni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmekle aklın kemale erer. ” (c. 3, s. 226)

   5156.    5- “Seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et ve seni kurtaracak önemli işlerle meşgul ol. ” (c. 4, s. 18)

   5157.    6- “Himmetini sadece kendisini ilgilendiren şeylerle sınırlayan ve tüm çabasını kendisini kurtaracak şeylere ayıran kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 239)

   5158.    7- “İnsanın himmetini kendisini ilgilendirmeyen şeylerde harcaması, kendisine gaflet olarak yeter. ” (c. 4, s. 585)

   5159.    8- “Kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olan kimse kendisini ilgilendiren şeyleri kaybeder. ” (c. 5, s. 312)

   5160.    9- “Kendisini ilgilendiren şeyleri uzağa atan kimse, kendisini ilgilendirmeyen şeylere düşer. ” (c. 5, s. 348)

   5161.    10- “Kendisine zaruri olmayan şeylerle meşgul olan kimse kazancını kaybeder. ” (c. 5, s. 364)

   5162.    11- “Seni ilgilendirmeyen şeylere girmen saptırıcı bir cehalettir. ” (c. 6, s. 225)

   5163.    12- “Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma, sana yetecek miktardan fazlası için zahmete düşme ve tüm himmetini seni kurtaracak şeylere harca. ” (c. 6, s. 323)

 

240- İnsanlardan Bir Şey Dilemek

 

   5164.    1- “Dua isteyen kimse için iki sadakadan biridir. ” (c. 2, s. 15)

   5165.    2- “Sizden bir şey istenilince bağışta bulunun. ” (c. 2, s. 239)

   5166.    3- “Gücü olduğu halde isteyeni mahrum kılan kimse mahrumiyetle cezalandırılır. ” (c. 5, s. 373)

   5167.    4- “İsteyeni reddetmeyin ve onu mahrum etmekten mürüvvetini koru. ” (c. 6, s. 284)

   5168.    5- “Aşırı bile gitse isteyeni reddetmeyin. ” (c. 6, s. 283)

   5169.    6- “İnsanın zilleti halktan bir şey istemektedir. ” (c. 1, s. 120)

   5170.    7- “İstemek fakirliğin anahtarıdır. ” (c. 1, s. 255)

   5171.    8- “Müminden bir şey istenilince yardım eder ve kendisi bir şey isteyince hafif tutar. ” (c. 2, s. 57)

   5172.    9- “İstemek, konuşanın dilini zayıflatır ve cesur insanın kalbini kılar. Hür ve aziz insanı zelil makamına düşürür yüzsuyunu döker ve rızkını bereketsiz kılar. ” (c. 2, s. 141)

   5173.    10- “İstemek zillet gerdanlığıdır. Aziz insanın izzetini yok eder ve hasep sahibi insanın hasebini ortadan kaldırır. ” (c. 2, s. 145)

   5174.    11- “İtaat edilmek isteyince insanlardan güçlerinin yettiğini dile. ” (c. 3, s. 134)

   5175.    12- “Çok istemek usandırır. ” (c. 4, s. 590)

   5176.    13- “Allah’tan başkasından bir şey isteyen mahrumiyete müstahaktır. ” (c. 5, s. 204)

   5177.    14- “İnsanlardan çok isteyen zelil olur. ” (c. 5, s. 238)

   5178.    15- “Nefsini bir şey istemekten alı koyan yücelir. ” (c. 5, s. 239)

   5179.    16- “Müstahak olmadığı bir şeyi isteyen kimse, mahrumiyetle karşılaşır. ” (c. 5, s. 316)

   5180.    17- “İnsanlardan tekrar tekrar bir şey dileyen kimseden insanlar usanır. ” (c. 5, s. 328)

   5181.    18- “Haddinden fazla dileyen kimseye mahrumiyete müstahaktır. ” (c. 5, s. 325)

   5182.    19- “Yüz suyunu korumayan ve senden bir şey isteyen kimseyi reddetme, yüz suyunu koruyarak ikramda bulun. ” (c. 5, s. 338)

   5183.    20- “Şüphesiz senden bir şey istenilince tahammül etmen ve sen bir şey isteyince hafif tutman mürüvvettendir. ” (c. 6, s. 42)

   5184.    21- “Yüzün katı bir sudur: İstemek onu döker, o halde yüz suyunu kimin yanında döktüğüne dikkatle bak. ” (c. 6, s. 243)

   5185.    22- “Reddetmesinden korktuğun kimseden bir şey isteme. ” (c. 6, s. 264)

   5186.    23- “Olmayacak şeyi isteme, varolan şeyde ise yeterli ilim vardır. ” (c. 6, s. 297)

   5187.    24- “İnsanın sonradan görmüşlerden bir şey dilemek zorunda kalmasından daha acı bir şey yoktur. ” (c. 6, s. 396)

   5188.    25- “Güzel soran kimse bilgi sahibi olur. ” (c. 5, s. 191)

   5189.    26- “İlim sahibi olan kimse güzel sorar. ” (c. 5, s. 141)

   5190.    27- “Güzel bir şekilde isteyene icabet edilir. ” (c. 1, s. 145)

   5191.    28- “Her insan malik olduğu şeylerden ve ailesinden sorumludur. ” (c. 4, s. 633)

 

241- İntikam

 

   5192.    1- “İntikam almaya kalkışmak aşağılık insanların ahlakındandır. ” (c. 2, s. 4)

   5193.    2- “Güçlü insanın en çirkin ameli intikamdır. ” (c. 2, s. 399)

   5194.    3- “İntikamı terk et şüphesiz ki intikam güçlü insanın en çirkin amelidir. Şüphesiz kendisini kötü cezalandırmaktan yüce gören kimse faziletin tüm sebeplerini elde etmiştir. ” (c. 4, s. 20)

   5195.    4- “Her zalimin bir intikamı vardır. ” (c. 5, s. 12)

   5196.    5- “Günahkar insandan intikam alan kimsenin dünyadaki üstünlüğü batıl olur, ahiret mükafatını da kaybeder. ” (c. 5, s. 385)

   5197.    6- “İntikamda acele davranmak aşağılık insanların ahlakındandır. ” (c. 6, s. 149)

   5198.    7- “İntikam ile birlikte efendilik yoktur. ” (c. 6, s. 359)

 

242- İslam ve Teslimiyet

 

   5199.    1- “Teslim olan kimse (tehlikelerden) mahfuzdur. ” (c. 1, s. 47)

   5200.    2- “İslam en aydın yoldur. ” (c. 1, s. 124)

   5201.    3- “Allah’a teslim olmak onu itham etmemendir. ” (c. 1, s. 305)

   5202.    4- “İslam teslim demektir. Teslim ise yakindir. Yakin ise tasdiktir. Tasdik ise ikrardır. İkrar ise (ilahi emirleri) eda etmektir. Eda etmek ise ameldir. ” (c. 2, s. 85)

   5203.    5- “Müslüman ol ki salim kalasın. ” (c. 2, s. 168)

   5204.    6- “Kendin için istediğini insanlar için de iste ki Müslüman olasın. ” (c. 2, s. 188)

   5205.    7- “İnsanların en saygısı en güzel olanın islami da güzel olur. ” (c. 2, s. 405)

   5206.    8- “İslam açısından Müslümanların en üstünü tek derdi ahireti olan, korku ve ümidi mutedil/eşit olandır. ” (c. 2, s. 456)

   5207.    9- “Şüphesiz Müslümanlar alçak gönüllüdürler. ” (c. 2, s. 495)

   5208.    10- “Şüphesiz İslam’ın bir nihayeti vardır. O halde nihayetine ulaşınız. Haklarından sana farz kıldıklarından Allah’a doğru harekete geçiniz. ” (c. 2, s. 535)

   5209.    11- “Nefsini Allah’a teslim edersen, nefsin salim kalır. ” (c. 3, s. 17)

   5210.    12- “Şüphesiz Allah ile barışık olursan salim kalır ve kurtuluşa erersin. ” (c. 3, s. 54)

   5211.    13- “(İslam dini) kendine azmedene bir basiret, nişanesini kabul edene bir nişane, öğüt alana bir ibret ve kendisini tasdik edene bir kurtuluştur. ” (c. 3, s. 308)

   5212.    14- “Allah ile barışık ol ki ahiretin salim kalsın. ” (c. 4, s. 139)

   5213.    15- “Allah’ın emrine ve velisinin emrine teslim olun. Şüphesiz sizler teslim oldukça asla sapmazsınız. ” (c. 4, s. 139)

   5214.    16- “Allah sizlere İslam’ı aşikar kılıp hükümlerini kolaylaştırmış ve kendisiyle savaşana karşı erkanını güçlendirmiştir. ” (c. 4, s. 188)

   5215.    17- “İslam’ın zahiri nurlu, batını ise güzeldir. ” (c. 4, s. 278)

   5216.    18- “İslam’ın nihayeti teslimdir. ” (c. 4, s. 369)

   5217.    19- “İman teslimdedir. ” (c. 4, s. 401)

   5218.    20- “Allah’a teslim olanın sırtı pek olur. ” (c. 5, s. 167)

   5219.    21- “Allah ile barışık yaşayan salim kalır. ” (c. 5, s. 182)

   5220.    22- “Müslüman olan salim kalır. ” (c. 5, s. 134)

   5221.    23- “Allah ile barışık yaşayan kimseyi Allah salim kılar ve Allah ile savaşan kimseyle Allah da savaşır. ” (c. 5, s. 412)

   5222.    24- “Her kim İslam’ın hürmetine tevessül ederse gerçekte en sağlam vesileyle tevessül etmiştir. ” (c. 5, s. 470)

   5223.    25- “İslam’ı güzel olan kimse hidayete ermiştir. ” (c. 6, s. 193)

   5224.    26- “To­humu yarana, insanı yaratana and olsun ki onlar (Muaviye ve taraftarları), Müslüman olmadılar, belki zahiren teslim oldular. Küfürlerini gizle­diler, kendilerine yardımcılar bulunca da açığa vurdular. ” (c. 6, s. 245)

   5225.    27- “İslam yolu en nurlu yol, hükümleri aydın, etrafı yüce ve hedefi ulvidir. ” (c. 6, s. 209)

   5226.    28- “Teslim olmaktan daha yüce iman yoktur. ” (c. 6, s. 384)

   5227.    29- “İslam’dan daha sağlam sığınak yoktur. ” (c. 6, s. 384)

 

243- İsmet

 

   5228.    1- “Allah'ın koruduğu dışında tüm insanlar nakıs ve kusurludur. Soru soranlar halka eziyet eden, cevap verenler ise cevap vermede külfet içindedir. Onların en üstün görüşlüsünü, hoşnutluk ve gazap, güzel görüşünden alı-koymaktadır. Onların en sağlamını, bir bakış kırmakta veya bir kelime değiştirmektedir. ” (c. 2, s. 148)

   5229.    2- “Tüm haletlerinde Allah’a sarıl. Şüphesiz sen münezzeh olan Allah’a sarılmakla, güçlü bir koruyucuya sarılmış olursun. ” (c. 2, s. 206)

   5230.    3- “Allah’a sarılan kimse kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 171)

   5231.    4- “Allah’a sarılan kimseye şeytan zarar vermez. ” (c. 5, s. 214)

   5232.    5- “Allah’a sarılan kimsenin istekleri üstün olur. ” (c. 5, s. 273)

   5233.    6- “Kendisine ismet/korunma ilham edilen kimse sürçmelerden güvende olur. ” (c. 5, s. 300)

   5234.    7- “Hikmet sadece ismet ile elde edilir. ” (c. 6, s. 436)

 

244- İsraf

 

   5235.    1- “İsraf çok malı yok eder. ” (c. 1, s. 92)

   5236.    2- “İsraf çoğu yok eder. ” (c. 1, s. 139)

   5237.    3- “En çirkin bağış israftır. ” (c. 2, s. 372)

   5238.    4- “İsrafı bırakıp iktisatlı ol ve bugünkü hayatında yarını da düşün. ” (c. 4, s. 33)

   5239.    5- “Fakirliğin sebebi de israftır. ” (c. 4, s. 122)

   5240.    6- “İsrafı da terk et, şüphesiz israf eden kimsenin bağışı övülmez ve fakirliğine acınılmaz. ” (c. 4, s. 34)

   5241.    7- “Cömertliğin çirkinliği israftır. ” (c. 4, s. 190)

   5242.    8- “İsrafı bırakıp iktisatlı ol. Bugünkü hayatında yarını an. Sana zaruri olduğu kadar malı elinde tut. Fazlasını ihtiyaç günü (ahiret) için önceden gönder. ” (c. 4, s. 436)

   5243.    9- “Çok israf yok eder. ” (c. 4, s. 597)

   5244.    10- “Savurganlık israf olarak yeter. ” (c. 4, s. 572)

   5245.    11- “İsrafta şerafet yoktur. ” (c. 5, s. 86)

   5246.    12- “İhtiyaçtan fazlası israftır. ” (c. 6, s. 52)

   5247.    13- “İsraf edene eyvahlar olsun! Onu nefsinin salahından ve işini telafi etmekten uzaklaştıran şey nedir?” (c. 6, s. 228)

   5248.    14- “İsraf ile birlikte zenginlik olmaz. ” (c. 6, s. 363)

   5249.    15- “Şüphesiz cimri insanın (bağıştan) uzak durması, israf eden insanın bağışından daha iyidir. ” (c. 2, s. 493)

 

 

245- İstidrac[5]

 

   5250.    1- “Münezzeh olan Allah’ın, günahlarına rağmen birbiri ardınca sana nimet verdiğini görünce bu seni yavaş yavaş azabına yakınlaştırması ve aniden azaplandırması içindir. ” (c. 3, s. 132)

   5251.    2- “Nice nimet verilenler, nimetlerle yavaş yavaş azaba yakınlaşması ve cezalandırılması ön görülenlerdir. ” (c. 4, s. 68)

   5252.    3- “Nice kimse kendisine yapılan ihsanla yavaş yavaş azaba yakınlaştırılır ve cezalandırılır. ” (c. 4, s. 550)

 

246- İstihare

 

   5253.    1- “İstihare et (Allah’tan hayır dile), başına buyruk olma. Nice bir işi seçen kimse helak oluşu, seçtiği işinde olmuştur. ” (c. 2, s. 192)

   5254.    2- “Bir işi yapmaya karar alınca istihare et. (Allah’tan hayır dile)” (c. 3, s. 116)

   5255.    3- “İstihare eden (Allah’tan hayır dileyen) pişman olmaz. ” (c. 6, s. 42)

 

247- İ’ta etmek-Bağışlamak

 

   5256.    1- “İta eden/bağışlayan kimse isteyene muhtaçtır. ” (c. 6, s. 475)

   5257.    2- “Esirgemeden sonra yapılan bağış, bağıştan sonra esirgemekten daha güzeldir. ” (c. 2, s. 54)

   5258.    3- “Bağışta bulun ki güç sahibi olasın. ” (c. 2, s. 173)

   5259.    4- “Senden bir şey istemeyene bağışta bulunmaya başla. Taleb edene ve isteyene geri çevirmekten sakın. ” (c. 2, s. 203)

   5260.    5- “Bağışladığın şeyi tatlı ve hızlı bir şekilde bağışla. Eğer esirgeyeceksen güzellikle ve özür dileyerek esirge. ” (c. 2, s. 225)

   5261.    6- “Fakire o istemeden bağışta bulun. Zira onu istemek mecburiyetinde bırakırsan ona verdiğinden daha çok yüzsuyunu almış olursun. ” (c. 2, s. 231)

   5262.    7- “İnsanlardan bağışta bulunmaya en evla olanı, istemekten müstağni olan kimsedir. ” (c. 2, s. 410)Geri   İleri
Go to TOP