A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   4575.    57- “Akrabalara ve komşulara ihsanın ve iyiliğin güzelliklerini verin. Şüphesiz bunlar ömürleri uzatır ve şehirleri bayındır kılar. ” (c. 4, s. 306)

   4576.    58- “İyiliğin ve ihsanın birbiri ardınca gelişi hürleri köle kılar. ” (c. 4, s. 324)

   4577.    59- “İhsana alışmak imkana kavuşmanın esasıdır. ” (c. 4, s. 330)

   4578.    60- “Tecrübesiz insanların adeti, ihsan iplerini kesmektir. ” (c. 4, s. 331)

   4579.    61- “Köleleri malıyla alıp azad eden kimseye şaşarım. Böyle bir insan neden hürleri ihsanıyla alıp köle edinmez. ” (c. 4, s. 343)

   4580.    62- “Zekiliğin başı insanlara ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 360)

   4581.    63- “İnsanın fazileti ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 422)

   4582.    64- “İhsanını öne sal ki ganimet elde edesin. ” (c. 4, s. 503)

   4583.    65- “Her iyilik sahibi ünsiyet edinir. ” (c. 4, s. 527)

   4584.    66- “Nice insanı ihsan köle etmiştir. ” (c. 4, s. 547)

   4585.    67- “Zenginlik ve imkanın devam kefili sürekli birbiri ardınca ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 633)

   4586.    68- “İhsanına güvenen kimse saltanatından korkar (da onu korumaya çalışır). ” (c. 5, s. 218)

   4587.    69- “Mükafat göreceğine yakin eden ihsanda bulunur. ” (c. 5, s. 210)

   4588.    70- “Yakin eden ihsanda bulunur. ” (c. 5, s. 134)

   4589.    71- “İhsanda bulunan övgü güzelliğini elde eder. ” (c. 5, s. 280)

   4590.    72- “İhsan sözünü kesen kimseye Allah da imkan varlığını keser. ” (c. 5, s. 234)

   4591.    73- “İhsanı gizleyen mahrumiyetlere cezalandırılır. ” (c. 5, s. 275)

   4592.    74- “İhsanı engelleyen imkandan olur. ” (c. 5, s. 275)

   4593.    75- “İnsan ihsan ile kuşatılmayınca köle edinilmez. ” (c. 5, s. 64)

   4594.    76- “Övgü kendisini geçmeyen (övülmeyen) kimse azamet elde edemez. ” (c. 5, s. 93)

   4595.    77- “İhsanı bir şahıs şeklinde görecek olsaydınız, onu güzelliği tüm alemden üstün olan bir şekilde görürdünüz. ” (c. 5, s. 119)

   4596.    78- “İhsanı çok olanı kardeşleri sever. ” (c. 5, s. 301)

   4597.    79- “İhsanı çok olanın hizmetçisi ve yardımcıları çok olur. ” (c. 5, s. 332)

   4598.    80- “İnsanlara ihsanda bulunana insanların dostluğu sürekli olur. ” (c. 5, s. 354)

   4599.    81- “Kendisine yapılan ihsana karşılık veren kimsenin özgürlüğü kamildir. ” (c. 5, s. 355)

   4600.    82- “Halkına ihsanda bulunan kimseye Allah rahmet kanadını yayar ve onu mağfiretine nail kılar. ” (c. 5, s. 355)

   4601.    83- “İnsanlara iyilikte bulunanın akıbeti güzel ve yolları kolay olur. ” (c. 5, s. 377)

   4602.    84- “Kendisine kötülük edene ihsanda bulunan tüm faziletleri elde etmiştir. ” (c. 5, s. 394)

   4603.    85- “Birbiri ardınca ihsanda bulunan, kardeşlerinin ve komşularının cinayetlerine (kötülüklerine) tahammül eden kimse şüphesiz iyiliği tamamlamıştır. ” (c. 5, s. 449)

   4604.    86- “Kötü kimseye ihsanda bulunmak en güzel keremdendir. ” (c. 6, s. 18)

   4605.    87- “İyilere ihsanda bulunmak, en üstün ihsandandır. ” (c. 6, s. 45)

   4606.    88- “Boyunlar ihsan gibi bir şey karşısında teslim olmamıştır. ” (c. 6, s. 59)

   4607.    89- “İhsan ile yücelik olur. ” (c. 6, s. 122)

   4608.    90- “Hiç kimse benim yanımda, ardı sıra benzerini yaparak nezdinde arttırmam için benden kendisine önceden ulaşmış bir elden (nimetten) daha yüce bir vesileye sarılmamıştır. ” (c. 6, s. 100)

   4609.    91- “Yüce insanlar ihsan gibi (yüce) bir şeyle köle edilmemiştir. ” (c. 6, s. 113)

   4610.    92- “Kullara ihsan güzel bir ahiret azığıdır. ” (c. 6, s. 161)

   4611.    93- “İhsanda bulunan ve kötü insan nezdinde bir olmamalıdır. Şüphesiz bu ihsan sahibini ihsandan soğutur ve kötü insanı kötülüğe sevk eder. ” (c. 6, s. 319)

   4612.    94- “Şüphesiz kardeşin sana kötülük etmekte, senin kendisine ihsanda bulunmandan daha güçlü olmamalıdır. ” (c. 6, s. 316)

   4613.    95- “İhsandan daha üstün bir övünç kaynağı yoktur. ” (c. 6, s. 384)

   4614.    96- “İhsandan daha yüce bir fazilet yoktur. ” (c. 6, s. 379)

   4615.    97- “Hiçbir zaman ihsanın sonuçları kınanmaz. ” (c. 6, s. 392)

   4616.    98- “Sadece kötülüğe ihsan ile mukabelede bulunan kimse mağfiret elde edebilir. ” (c. 6, s. 398)

   4617.    99- “İhsan sahiplerinin göstergesi, hayırlı insanların diliyle kendileri için ifade edilen şeyler, güzel işler ve güzel bir sirettir. ” (c. 6, s. 450)

   4618.    100- “İnsanlar, ihsanda bulundukları şeylerin çocuklarıdırlar. ” (c. 1, s. 309)

 

223- İhtikar-Stokçuluk

 

   4619.    1- “Stokçuluk rezilliktir. ” (c. 1, s. 39)

   4620.    2- “Stokçuluk mahrumiyete çağrıdır. ” (c. 1, s. 66)

   4621.    3- “Stokçu, kendi nimetinden mahrumdur. ” (c. 1, s. 127)

   4622.    4- “Stokçuluk kötülerin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 160)

   4623.    5- “Güçlü ol, stokçu olma. ” (c. 4, s. 601)

   4624.    6- “Kendilerini stokçuluk etmek için zorluğa düşürmek cahil insanların hasletindendir. ” (c. 6, s. 28)

 

224- İhtiras-Tutku

 

   4625.    1- “İhtiras zararlıdır. ” (c. 1, s. 23)

   4626.    2- “İhtiras mihnettir. ” (c. 1, s. 40)

   4627.    3- “İhtiras köleliktir. ” (c. 1, s. 41)

   4628.    4- “İhtiras fakirliktir. ” (c. 1, s. 43)

   4629.    5- “İhtiras zelil kılıcı ve sakınma yücelticidir. ” (c. 1, s. 53)

   4630.    6- “İhtiras kötülüğün evvelidir. ” (c. 1, s. 80)

   4631.    7- “İhtiras hazır fakirliktir. ” (c. 1, s. 82)

   4632.    8- “İhtiras hazır bir zillete düşürücüdür. ” (c. 1, s. 120)

   4633.    9- “Zillet ihtiras ile birliktedir. ” (c. 1, s. 121)

   4634.    10- “İhtiras duyulan şeyler, insanı zelil kılar. ” (c. 1, s. 166)

   4635.    11- “İhtiras sürekli bir köleliktir. ” (c. 1, s. 194)

   4636.    12- “İhtiraslı insan ebedi olarak zelildir. ” (c. 1, s. 211)

   4637.    13- “İhtiras emiri bile zelil eder. ” (c. 1, s. 274)

   4638.    14- “İhtiraslı insan ebedi olarak zillet zincirine vurulmuştur. ” (c. 1, s. 377)

   4639.    15- “İhtiras iki zilletten biridir. ” (c. 2, s. 20)

   4640.    16- “Zillet aşağılık ve mutsuzluk; ihtiras ve hırstadır. ” (c. 2, s. 136)

   4641.    17- “İhtiras geri döndürüşü olmayan (helake) girdirici ve vefa etmeyen bir kefildir. ” (c. 2, s. 137)

   4642.    18- “İhtiras ve tamahın aşağılığından sakının. Şüphesiz ihtiras her kötülüğün başı, horluğun tarlası, nefsi küçük düşürücü ve bedeni sıkıntıya düşürücüdür. ” (c. 2, s. 325)

   4643.    19- “İnsanların en fakiri ihtiraslı kimsedir. ” (c. 2, s. 374)

   4644.    20- “En helak edici şey tamahtır. ” (c. 2, s. 376)

   4645.    21- “En zarar verici şey tamahtır. ” (c. 2, s. 378)

   4646.    22- “En çirkin ahlak tamahtır. ” (c. 2, s. 379)

   4647.    23- “En kötü şey tamahtır. ” (c. 2, s. 397)

   4648.    24- “Tutkunun kökü tamahtır ve meyvesi ise kınanmadır. ” (c. 2, s. 417)

   4649.    25- “Tamahı şiar edinen kimse nefsini helak etmiştir. ” (c. 2, s. 426)

   4650.    26- “Aklın en çok yere serildiği yer ihtirasların alevlendiği yerdir. ” (c. 2, s. 433)

   4651.    27- “İnsanlardan en büyük zillete düşen kimse ihtiraslı, haris ve şekke düşen kimsedir. ” (c. 2, s. 453)

   4652.    28- “Şüphesiz akıllı insan tamaha aldanmaz. ” (c. 2, s. 497)

   4653.    29- “Tamaha itaat edersen seni yokluğa sürükler. ” (c. 3, s. 24)

   4654.    30- “Hakimlerin afeti tamahtır. ” (c. 3, s. 104)

   4655.    31- “İnsanların boynu ihtiraslar sebebiyle zillete düşer. ” (c. 3, s. 240)

   4656.    32- “Tamah din için kötü bir arkadaştır. ” (c. 3, s. 255)

   4657.    33- “İnsanın belası tamah ve arzusuna itaattedir. ” (c. 3, s. 262)

   4658.    34- “Tamahın meyvesi mutsuzluktur. ” (c. 3, s. 326)

   4659.    35- “Tamahın meyvesi dünya ve ahiret zilletidir. ” (c. 3, s. 332)

   4660.    36- “Tamah kötülüğün cemalidir. ” (c. 3, s. 375)

   4661.    37- “İşlerin en hayırlısı tamahtan münezzeh olandır. ” (c. 3, s. 425)

   4662.    38- “Güzel sakınmanın nişanesi, nefsi tamah zilletinden arındırmaktır. ” (c. 4, s. 12)

   4663.    39- “Tamahı ve ihtirası terk et. İffet ve sakınmadan ayrılma. ” (c. 4, s. 32)

   4664.    40- “Büyük insanların horluğu ihtiraslarındadır. Ömürlerin yok oluşu ise arzuların aldatıcılığındadır. ” (c. 4, s. 39)

   4665.    41- “Sakınmanın başı tamahı terk etmektir. ” (c. 4, s. 51)

   4666.    42- “Tamah merkeplerine binmek, büyük insanların boynunu vurur. ” (c. 4, s. 94)

   4667.    43- “Yakinin bozulma sebebi tamahtır. ” (c. 4, s. 120)

   4668.    44- “Sakınmanın bozulma sebebi tamahtır. ” (c. 4, s. 126)

   4669.    45- “Nefsin salahı tamahın azlığıdır. ” (c. 4, s. 195)

   4670.    46- “Sakınmayla tamaha karşı savaşın. ” (c. 4, s. 231)

   4671.    47- “Tamah ve arzuların aldatıcılığı karşısında cahillerin akılları aldanır ve büyük insanların akılları imtihan edilir. ” (c. 4, s. 325)

   4672.    48- “İhtirasın kölesi olan kimse ebedi olarak özgürlüğü bulamaz. ” (c. 4, s. 352)

   4673.    49- “Nefsine ihtiras şarabını içiren kimse nefsini aldatmıştır. ” (c. 4, s. 381)

   4674.    50- “Dinin fesadı tamahtır. ” (c. 4, s. 416)

   4675.    51- “Tamah zillet ile arkadaş kılınmıştır. ” (c. 4, s. 494)

   4676.    52- “Az bir tamah bile bir çok sakınmayı bozar. ” (c. 4, s. 497)

   4677.    53- “Her tamahkar insan esirdir. ” (c. 4, s. 525)

   4678.    54- “Tamaha esir düşen kimse nasıl sakınmaya sahip olsun. ” (c. 4, s. 559)

   4679.    55- “Çok tamah az sakınmanın başıdır. ” (c. 4, s. 590)

   4680.    56- “Tamaha esir düşen, zillete düşer. ” (c. 5, s. 137)

   4681.    57- “Tamahtan ayrılmayan kimse, sakınmayı kaybeder. ” (c. 5, s. 242)

   4682.    58- “Tamahı çok olan kimsenin yere serilişi büyük olur. ” (c. 5, s. 269)

   4683.    59- “Tamahı şiar edinen kimse ümitsizlik damla damla akar. ” (c. 5, s. 340)

   4684.    60- “Yalancı ihtirasları anan kimseyi ihsan yalanlar. ” (c. 5, s. 357)

   4685.    61- “Nesini tamahın aşağılığından münezzeh kılmayan kimse şüphesiz nefsini zillete düşürmüştür ve ahirette de en zelil ve en hor kimsedir. ” (c. 5, s. 386)

   4686.    62- “Tamaha düşen kimse zelil olur ve sıkıntıya düşer. ” (c. 5, s. 451)

   4687.    63- “Kötülüğün örtüsü tamahtır. ” (c. 6, s. 117)

   4688.    64- “Tamah arzunun güzel bir yardımcısıdır. ” (c. 6, s. 163)

   4689.    65- “Dinin bulanıklığı tamahtır ve salahı ise sakınmadır. ” (c. 6, s. 173)

   4690.    66- “Aşağılık ihtiraslardan ve hoşnut olunmayan himmetlerden Allah’a sığınırız. ” (c. 6, s. 175)

   4691.    67- “İnsanı kurtaran sakınma, insanı yok eden tamahtan daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 225)

   4692.    68- “İzzet veren sakınma, zelil düşüren tamahtan daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 225)

   4693.    69- “Layık olmadığın şeye tamah etme. ” (c. 6, s. 261)

   4694.    70- “Tamah seni kendine köle etmesin. Şüphesiz Allah seni hür yaratmıştır. ” (c. 6, s. 298)

   4695.    71- “Tamah seni kendisine köle etmesin ve tamahtan uzak dur. ” (c. 6, s. 273)

   4696.    72- “Nefsini tamahın aldatıcılığına teslim etme. Hırsa çağıranlara icabet etme. Şüphesiz bunlar sana mutsuzluk ve zillet kazandırırlar. ” (c. 6, s. 338)

   4697.    73- “Her duyduğunu tamahlanan, sana ahmaklık olarak yeter. ” (c. 6, s. 345)

   4698.    74- “Tamah gibi (etkin) hiçbir şey dini bozmaz. ” (c. 6, s. 367)

   4699.    75- “Tamah ve sakınma bir araya toplanmaz. ” (c. 6, s. 371)

   4700.    76- “Tamahkardan daha zelil kimse yoktur. ” (c. 6, s. 374)

   4701.    77- “Tamahtan daha zelil kılıcı bir ahlak yoktur. ” (c. 6, s. 382)

   4702.    78- “Tamah olduğu takdirde din salim olmaz. ” (c. 6, s. 388)

   4703.    79- “Tamahtan daha büyük bir zillet yoktur. ” (c. 6, s. 434)

   4704.    80- “Az bir tamah bile bir çok sakınmayı bozar. ” (c. 6, s. 455)

   4705.    81- “Yetenden fazlası için nefsini tamaha düşürme. Şüphesiz ki fazlayı istemekle tamah sana üstün gelir. ” (c. 6, s. 290)

   4706.    82- “Tamah sakınmayı ve günah takvayı yok eder. ” (c. 6, s. 472)

   4707.    83- “Tamah ettiği müddetçe hür insan köledir. ” (c. 1, s. 113)

 

225- İhtiyaç-Hacet

 

   4708.    1- “İstediğine muhtaç ol ve onun esiri ol. ” (c. 2, s. 184)

   4709.    2- “Şüphesiz insanların size olan ihtiyaçları Allah’ın sizlere olan bir nimetidir. Dolayısıyla bunu ganimet bilin ve usanmayın. Aksi takdirde ilahi azaba dönüşür. ” (c. 2, s. 573)

   4710.    3- “Ölümden daha şiddetlisi ehli olmayandan ihtiyacını karşılamasını istemektir. ” (c. 2, s. 440)

   4711.    4- “Bir hacet için yanına gelen Müslüman kardeşinin hacetini gidermeyen ve kendisini hayır ehli görmeyen kimseye şaşarım. Tut ki ne ümit edilen bir sevap ve ne de sakınılan bir azap vardır. Yine de siz ahlaki yüceliklerden yüz çevirir misiniz. ” (c. 4, s. 344)

   4712.    5- “Hacetin ortadan kalkması, onu ehlinden olmayandan istemekten daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 429)

   4713.    6- “Allah’ın nimetlerinin kendisine çoğaldığı kimseye insanların ihtiyacı da çoğalır. ” (c. 5, s. 329)

   4714.    7- “Muhtaç olduğun kimsenin yanında hor düşersin. ” (c. 5, s. 331)

   4715.    8- “Sana muhtaç olan kimsenin itaati de sana ihtiyacı olduğu kadardır. ” (c. 5, s. 366)

   4716.    9- “Aşağılık insanlara muhtaç olan hor ve yardımsız bırakılmıştır. ” (c. 5, s. 462)

   4717.    10- “Sana muhtaç olana yardım etmen farzdır. ” (c. 5, s. 468)

   4718.    11- “Her ne kadar ısrar da etse muhtaç insanı ümitsiz kılma. ” (c. 6, s. 341)

   4719.    12- “İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak sadece üç şeyle düzelir: Büyümesi için küçük görmek, aşikar olması için gizlemek ve tatlı olması için acele etmek. ” (c. 6, s. 422)

 

226- İkrar-İtiraf

 

   4720.    1- “İtiraf günahkarın şefaatçisidir. ” (c. 2, s. 164)

   4721.    2- “Nice günah itiraf edildiği takdirde insanı özür dilemekten müstağni kılar. ” (c. 4, s. 74)

   4722.    3- “Günahkarın şefaatçisi itirafı ve tövbesi ise özür dilemesidir. ” (c. 4, s. 180)

   4723.    4- “Günahını itiraf eden isyankar kimse ameliyle övünen itaatkar kimseden daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 363)

   4724.    5- “Günahını itiraf eden kimse mağfirete layıktır. ” (c. 5, s. 468)

   4725.    6- “Rabbini tanıyıp günahını itiraf eden kimse ne kadar da layık bir kimsedir. ” (c. 6, s. 92)

   4726.    7- “İtiraf günahkar için güzel bir şefaatçidir. ” (c. 6, s. 166)

   4727.    8- “Günahı yok etmek için itiraftan daha iyi bir özür dileme yoktur. ” (c. 6, s. 385)

 

227- İktifa-Yetinme

 

   4728.    1- “Yaşayan insan hiçbir şeyle iktifa etmez. ” (c. 1, s. 168)

   4729.    2- “İnsanlar iki gruptur: Bir kısmı arar ve bulamaz ve diğeri bulur ama iktifa etmez. ” (c. 1, s. 395)

   4730.    3- “Dünyadan sana iktifa edecek kadar al ve seni isyana zorlayan fazlalığı bırak. ” (c. 3, s. 441)

   4731.    4- İktifa edilen miktar hayat için yeterlidir. ” (c. 4, s. 540)

   4732.    5- “Bulduğu az bir miktarla iktifa etmeyen kimse kendini kanaat ziynetiyle süslememiştir. ” (c. 5, s. 98)

   4733.    6- “Azla iktifa eden kimse, çoktan müstağni olur. ” (c. 5, s. 380)

 

228- İlahi Sınırlar

 

   4734.    1- “Siz mecburen birbirinizle yarışmak zorundasınız. O halde ilahi sınırları ikame etmek ve iyiliği emretmek hususunda yarışın. ” (c. 3, s. 20)

   4735.    2- “Münezzeh olan Allah’ın sınırlarını korursanız Allah da vadettiği fazlını sizlere ulaştırmakta acele eder. ” (c. 5, s. 115)

   4736.    3- “Sadece Allah’ın sınırlarını ikame edenler saadete erer ve sadece Allah’ın sınırlarını zayi edenler mutsuz olur. ” (c. 6, s. 419)

 

229- İlim

 

   4737.    1- “Fayda vermeyen ilim etki etmeyen ilaç gibidir. ” (c. 4, s. 350)

   4738.    2- “Alim ilmi sebebiyle, yaşlı kimse yaşı sebebiyle, ihsan sahibi ihsanıyla ve sultan saltanatı sebebiyle saygı gösterir. ” (c. 6, s. 471)

   4739.    3- “İnsanlar ilim ve akıl sebebiyle birbirinden üstün olur; mallar ve soylar sebebiyle değil. ” (c. 6, s. 472)

   4740.    4- “İlim, hilim muhtaçtır. ” (c. 6, s. 476)

   4741.    5- “İlim, öfkeyi dindirmeye ihtiyaç duyar. ” (c. 6, s. 476)

   4742.    6- “Her insanın ilim ve aklı onun değerini haber verir. ” (c. 6, s. 476)

   4743.    7- “İlim yüceltir ve hikmet kemale eriştirir. ” (c. 1, s. 11)

   4744.    8- “İlim hazinedir. ” (c. 1, s. 25)

   4745.    9- “İlim delildir. ” (c. 1, s. 41)

   4746.    10- “İlim seni kurtarır. Cehalet ise seni helak eder. ” (c. 1, s. 45)

   4747.    11- “İlim büyüklük ve cehalet ise dalalettir. ” (c. 1, s. 48)

   4748.    12- “İlim hayat ve iman kurtuluştur. ” (c. 1, s. 52)

   4749.    13- “İlim yüceltici ve cehalet saptırıcıdır. ” (c. 1, s. 55)

   4750.    14- “İlim sığınaktır. ” (c. 1, s. 58)

   4751.    15- “İlim cehaleti öldürür. ” (c. 1, s. 69)

   4752.    16- “İlim hasebin süsüdür. ” (c. 1, s. 75)

   4753.    17- “İlim, hilmin kılavuzudur. ” (c. 1, s. 81)

   4754.    18- “Anlayış, ilmin göstergesidir. ” (c. 1, s. 124)

   4755.    19- “İlim en üstün şereftir. ” (c. 1, s. 129)

   4756.    20- “Alimler, insanların hakimleridir. ” (c. 1, s. 137)

   4757.    21- “İlim aklın meşalesidir. ” (c. 1, s. 144)

   4758.    22- “İlim en hayırlı kılavuzdur. ” (c. 1, s. 156)

   4759.    23- “İlim en yüce sermayedir. ” (c. 1, s. 161)

   4760.    24- “İlim en büyük hazinedir. ” (c. 1, s. 164)

   4761.    25- “İlim hayat ve şifadır. ” (c. 1, s. 182)

   4762.    26- “İlim afetlerden (koruyan bir) perdedir. ” (c. 1, s. 188)Geri   İleri
Go to TOP