A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   4381.    33- “İbret alanlar için örnekler verilmiştir. ” (c. 5, s. 130)

   4382.    34- “Biraz düşünen ibret alır. ” (c. 5, s. 138)

   4383.    35- “İbret alan sakınır. ” (c. 5, s. 144)

   4384.    36- “Cahil olanın ibret alışı az olur. ” (c. 5, s. 174)

   4385.    37- “İbret alışı çok olanın sürçmesi az olur. ” (c. 5, s. 217)

   4386.    38- “Zamanın değişimlerinden ibret alan başkalarına (eziyetten) sakınır. ” (c. 5, s. 231)

   4387.    39- “İbretlerden öğüt alan sakınır. ” (c. 5, s. 270)

   4388.    40- “Başkalarından ibret almayan, (işlerinde) kendisi için sırtını güçlendirme. (ihtiyat etmez. )” (c. 5, s. 264)

   4389.    41- “Aklıyla ibret alan (yolunu) tanır. ” (c. 5, s. 268)

   4390.    42- “Akıllı olan kimse çok ibret alır. ” (c. 5, s. 285)

   4391.    43- “Günlerin değişiminden ibret almayan, kınamalarla sakınmaz. ” (c. 5, s. 342)

   4392.    44- “Değişikliklerden ibret almayan, zamanın barışçı oluşuna güvenmez. ” (c. 5, s. 347)

   4393.    45- “Akıllı olan dününden ibret alır ve kendisi için sırtını güçlendirmeye bakar. ” (c. 5, s. 359)

   4394.    46- “İbretleri bilen ilk insanlarla birlikte yaşamış gibidir. ” (c. 5, s. 381)

   4395.    47- “Dünyanın olaylarından ve değişimlerinden ibret almayan kimseye öğütler etki etmez. ” (c. 5, s. 420)

   4396.    48- “İşlerden ibret alan kimse, örneklerine de vakıf olur. ” (c. 5, s. 474)

   4397.    49- “Dünyanın değişimlerinden ibret alanın tamahı az olur. ” (c. 5, s. 475)

   4398.    50- “İbretler ne kadar da çok, ibret almak ise ne kadar da azdır. ” (c. 6, s. 68)

   4399.    51- “İbret almayan kimsenin düşüncesi de olmaz. ” (c. 6, s. 401)

   4400.    52- “Sakınmayan kimsenin, ibret alışı da olmaz. ” (c. 6, s. 401)

 

217- İdare Etmek-İyi Geçinmek

 

   4401.    1- “İdare etmek en övülmüş haslettir. ” (c. 1, s. 347)

   4402.    2- “Aklın meyvesi insanlar ile iyi geçinmektir. ” (c. 3, s. 329)

   4403.    3- “Hikmetin başı insanları idare etmektir. ” (c. 4, s. 52)

   4404.    4- “İnsanlarla iyi geçin ve kardeşliklerinden istifade et. Onları güzel yüzle karşıla ki kinleri ölsün. ” (c. 4, s. 16)

   4405.    5- “İnsanları idare et ki fitnelerinden güvende olasın ve hilelerinden salim kalasın. ” (c. 4, s. 15)

   4406.    6- “Hayatın esenliği insanları idare etmektedir. ” (c. 4, s. 139)

   4407.    7- “Din ve dünyanın esenliği insanlarla iyi geçinmektedir. ” (c. 4, s. 144)

   4408.    8- “Aklın başı insanları idare etmektir. ” (c. 4, s. 360)

   4409.    9- “İnsanları idare eden salim kalır. ” (c. 5, s. 186)

   4410.    10- “Güzel idare etmenin ıslah etmediği kimseyi kötü sonuçlar ıslah eder. ” (c. 5, s. 249)

   4411.    11- “İnsanları idare eden kimse, hilelerinden güvende olur. ” (c. 5, s. 300)

   4412.    12- “Düşmanları idare eden savaşlardan güvende olur. ” (c. 5, s. 316)

   4413.    13- “İnsanları idare etmek en üstün amellerdendir. ” (c. 6, s. 129)

 

 

218- İddia Etmek

 

   4414.    1- “(Hakkı olmayanın) İddia eden helak oldu ve iftira eden ümitsizliğe düştü. ” (c. 6, s. 196)

 

219- İffet

 

   4415.    1- “İffet zühttür. ” (c. 1, s. 18)

   4416.    2- “İffet en üstün iyiliktir. ” (c. 1, s. 142)

   4417.    3- “İffet en üstün ahlaktır. ” (c. 1, s. 151)

   4418.    4- “İffet zeki insanların ahlakıdır. ” (c. 1, s. 190)

   4419.    5- “İffet her hayrın başıdır. ” (c. 1, s. 306)

   4420.    6- “İffet en üstün şereftir. ” (c. 1, s. 390)

   4421.    7- “İffet ile olan sanat/iş, günah ile olan zenginlikten daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 94)

   4422.    8- “İffet nefsi korur ve onu aşağılık şeylerden temizler. ” (c. 2, s. 106)

   4423.    9- “İffet şehveti azaltır. ” (c. 2, s. 152)

   4424.    10- “En üstün ibadet karın/mide ve tenasül organının iffetidir. ” (c. 2, s. 406)

   4425.    11- “En üstün melik, nefsi en iffetli olan kimsedir. ” (c. 2, s. 400)

   4426.    12- “Şüphesiz münezzeh olan Allah iffetli, hayalı, takvalı ve hoşnut kimseyi sever. ” (c. 2, s. 501)

   4427.    13- “Allah bir kula hayır dileyince onun karnını ve tenasül organını iffetli kılar. ” (c. 3, s. 167)

   4428.    14- “Allah bir kula hayır dileyince karnını yiyeceklerden ve tenasül organını haramlardan iffetli kılar. ” (c. 3, s. 167)

   4429.    15- “İffet ile ameller temizlenir. ” (c. 3, s. 211)

   4430.    16- “İnsanın tacı iffetidir ve ziyneti insafıdır. ” (c. 3, s. 284)

   4431.    17- “İffetin meyvesi korunmadır. ” (c. 3, s. 323)

   4432.    18- “İffetin güzelliği şerefli insanın ahlakındandır. ” (c. 3, s. 387)

   4433.    19- “İffetin güzelliği ve yetecek kadarından hoşnut olmak imanın sütunlarındandır. ” (c. 3, s. 389)

   4434.    20- “Nefislerinizi iffet ile süsleyin, savurganlık ve israftan sakının. ” (c. 3, s. 418)

   4435.    21- “İnsanın gayretinin delili iffetidir. ” (c. 4, s. 8)

   4436.    22- “Güzelliğin zekatı iffettir. ” (c. 4, s. 105)

   4437.    23- “Kanaatin sebebi iffettir. ” (c. 4, s. 123)

   4438.    24- “İffet ile süslenen ve yetecek kadarından hoşnut olan kimseye ne mutlu” (c. 4, s. 242)

   4439.    25- “İffetli ol, şüphesiz iffet güzel bir arkadaştır. ” (c. 4, s. 288)

   4440.    26- “İffet ve kanaatten ayrılma, şüphesiz kanaatli olan insanın geçimi kolaylaşır. ” (c. 4, s. 292)

   4441.    27- “İffetten ayrılma, şüphesiz iffet şerefli insanların en üstün ahlakıdır. ” (c. 4, s. 293)

   4442.    28- “İffet ve emanete riayetten ayrılmayın. Şüphesiz bunlar gizlediklerinizin en şereflisi, açıkladıklarımızın en güzeli ve stok ettiklerinizin en üstünüdür. ” (c. 4, s. 302)

   4443.    29- “İsteğin olduğu gibi, iffetli de ol. ” (c. 4, s. 623)

   4444.    30- “Bulamadığı bir şeye iştahlanan kimse iffetle süslenmemiştir. ” (c. 5, s. 98)

   4445.    31- “Akıllı olan insan iffetli olur. ” (c. 5, s. 135)

   4446.    32- “İffetli olanın günah yükü hafifler ve Allah nezdinde makamı artar. ” (c. 5, s. 328)

   4447.    33- “Etrafını (organlarını) iffetli kılan kimsenin nitelikleri güzel olur. ” (c. 5, s. 432)

   4448.    34- “Kendisine iffet ve kanaat armağan edilen kimse izzetle yeminleşir. ” (c. 5, s. 462)

   4449.    35- “Hırs galebe çaldığı zaman iffet olmaz. ” (c. 6, s. 53)

   4450.    36- “İffetle birlikte ihtiyaç olmaz. ” (c. 6, s. 363)

 

220- İğrenç-Çirkin

 

   4451.    1- “Dört şey insanı iğrenç hale düşürür: Cimrilik, yalan, hırs ve kötü ahlak. ” (c. 1, s. 605)

 

 

 

221- İhlas

 

   4452.    1- “İhlas hedeftir. ” (c. 1, s. 27)

   4453.    2- “İhlas kurtuluştur. ” (c. 1, s. 56)

   4454.    3- “İhlas en hayırlı ameldir. ” (c. 1, s. 81)

   4455.    4- “İhlas ibadetin meyvesidir. ” (c. 1, s. 105)

   4456.    5- “İhlas halkın yücelerinin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 157)

   4457.    6- “İhlas en yüce kurtuluştur. ” (c. 1, s. 164)

   4458.    7- “İhlas yakınlaştırılmışların ibadetidir. ” (c. 1, s. 176)

   4459.    8- “İhlas dinin hedefidir. ” (c. 1, s. 189)

   4460.    9- “İhlaslı kimse icabete layıktır. ” (c. 1, s. 201)

   4461.    10- “İhlas en şerefli sondur. ” (c. 1, s. 213)

   4462.    11- “İhlas yakinin meyvesidir. ” (c. 1, s. 214)

   4463.    12- “İhlas ibadetin ölçüsüdür. ” (c. 1, s. 215)

   4464.    13- “İhlas en yüce imandır. ” (c. 1, s. 215)

   4465.    14- “İman, amel ihlasıdır. ” (c. 1, s. 219)

   4466.    15- “Saadetin nişaneleri amel ihlasıdır. ” (c. 1, s. 323)

   4467.    16- “Amel ihlası yakin gücünden ve niyet salahındandır. ” (c. 1, s. 343)

   4468.    17- “İhlaslı olanı dışında tüm ameller havaya savrulmuştur. ” (c. 1, s. 368)

   4469.    18- “İhlas, nerede sonuçlandığına, bakılıncaya kadar büyük bir tehlike içindedir. ” (c. 2, s. 2)

   4470.    19- “Gizli ve açıkta ihlasa, huzur ve gıyapta haşyete, zenginlik ve fakirlikte ılımlı olmayan, hoşnutluk ve öfke halinde adalete bağlı kal. ” (c. 2, s. 232)

   4471.    20- “Amel edince ihlaslı olun. ” (c. 2, s. 239)

   4472.    21- “Amelini, ilmini, sevgini, buğzunu, alışını, terk edişini, sözünü ve suskunluğunu Allah için halis kıl. ” (c. 2, s. 209)

   4473.    22- “En üstün amel, ihlas üzere yapılandır. ” (c. 2, s. 386)

   4474.    23- “Amellerini Allah için halis kılanlar ve kalplerini Allah’ın zikir yerleriyle temizleyenler nerede?!” (c. 2, s. 363)

   4475.    24- “En yüce amel iman ihlası, sakınma sadakati ve yakindir. ” (c. 2, s. 486)

   4476.    25- “En üstün iman ihlas ve ihsandır. En çirkin ahlak ise kenara çekilmek ve düşmanlıktır. ” (c. 2, s. 466)

   4477.    26- “İhlaslı ol ki (yüceliklere) erişesin. ” (c. 2, s. 172)

   4478.    27- “İhlaslı olursan kurtuluşa erersin. ” (c. 3, s. 25)

   4479.    28- “Amellerinden sadece ihlaslı olanları heva ve hevesler ile dünya sebeblerine karışmayanları kabul edilir. ” (c. 3, s. 49)

   4480.    29- “Amelin afeti ihlası terk etmektir. ” (c. 3, s. 108)

   4481.    30- “Ameller ihlasla yücelir. ” (c. 3, s. 213)

   4482.    31- “İhlas ile ameller yöneticiler üstünlük elde ederler. ” (c. 3, s. 217)

   4483.    32- “Kul münezzeh olan Allah’a niyet ihlasıyla yakınlaşır. ” (c. 3, s. 279)

   4484.    33- “İlmin meyvesi, amel ihlasıdır. ” (c. 3, s. 332)

   4485.    34- “Dinin toplamı amel ihlası, arzuları kısaltma, ihsanda bulunma ve çirkinlikten uzak durmaktadır. ” (c. 3, s. 368)

   4486.    35- “En hayırlı amel ihlas ile birlikte olandır. ” (c. 3, s. 425)

   4487.    36- “Kalplerin süsü, iman ihlasıdır. ” (c. 4, s. 117)

   4488.    37- “Cennet ehlinin efendisi ihlas sahipleridir. ” (c. 4, s. 135)

   4489.    38- “İnsanın ihlas doğruluğu yakınlığı büyütür ve sevabını güzelleştirir. ” (c. 4, s. 213)

   4490.    39- “Ecelinden öne geçen ve amelini ihlaslı kılan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 240)

   4491.    40- “Amelini, ilmini, sevgisini, buğzunu, alışını, terk edişini, sözünü ve suskunluğunu Allah için halis kılana ne mutlu!” (c. 4, s. 243)

   4492.    41- “İhlaslı ol. Şüphesiz ihlas amellerin kabul sebebi ve en üstün itaattir. ” (c. 4, s. 290)

   4493.    42- “İhlas doğruluğu ve yakin güzelliğinden ayrılmayın. Şüphesiz bunlar yakınlaştırılmışların en üstün ibadetidir. ” (c. 4, s. 303)

   4494.    43- “İman ihlasından ayrılmayın. Şüphesiz bu cennet giden yol ve ateşten kurtuluştur. ” (c. 4, s. 306)

   4495.    44- “Niyet ihlası din gücü miktarıncadır. ” (c. 4, s. 315)

   4496.    45- “İhlas gerçekleşince basiretler aydınlanır. ” (c. 4, s. 323)

   4497.    46- “Yakinin nihayeti ihlastır. ” (c. 4, s. 369)

   4498.    47- “İhlasın nihayeti kurtuluştur. ” (c. 4, s. 369)

   4499.    48- “Akıl sahiplerinin yarışı amellerin ihlasındadır. ” (c. 4, s. 402)

   4500.    49- “İşlerin kurtuluşu niyetlerin ihlasındadır. ” (c. 4, s. 407)

   4501.    50- “Amelin fazileti içindeki ihlasıdır. ” (c. 4, s. 428)

   4502.    51- “İbadetini halis kılan saadete erişmiştir. ” (c. 4, s. 430)

   4503.    52- “Hayrı öne salın ki ganimet elde edesiniz. Amellerinizi halis kılın ki saadete erişesiniz. ” (c. 4, s. 508)

   4504.    53- “Amel halisleştikçe ahiretten bir arzuna kavuşmuş olursun. ” (c. 4, s. 618)

   4505.    54- “Allah nezdindeki şeylere rağbet eden, amelini halis kılar. ” (c. 5, s. 194)

   4506.    55- “Halis olan, arzularına erişir. ” (c. 5, s. 141)

   4507.    56- “Allah için halis olan (dünya) geçimi ve ahireti için sırtını güçlendirmiş olur. ” (c. 5, s. 260)

   4508.    57- “Niyetini halis kılan aşağılıktan münezzeh olur. ” (c. 5, s. 296)

   4509.    58- “Amelini halis kılan arzusuna ulaşır. ” (c. 5,s. 238)

   4510.    59- “Niyetler halis olunca ameller temiz olur. ” (c. 5, s. 112)

   4511.    60- “Ameli ihlas ile olmayan (kimsenin ameli) kabul olmaz. ” (c. 5, s. 418)

   4512.    61- “Amelde ihlas, amelin kemalindendir. ” (c. 6, s. 11)

   4513.    62- “Amelin ölçüsü, içindeki ihlastır. ” (c. 6, s. 118)

   4514.    63- “İhlas ile ameller yükselir. ” (c. 6, s. 121)

   4515.    64- “İmanı halis olan hidayete erer. ” (c. 6, s. 193)

   4516.    65- “Sevaba sadece amelini halis kılan erişir. ” (c. 6, s. 397)

   4517.    66- “Hiçbir şey niyet doğruluğu içindeki amel ihlasından daha üstün değildir. ” (c. 6, s. 434)

   4518.    67- “Hiç kimse amel ihlası, arzusunu kısaltma ve takvaya bağlılık olmadıkça ahiret yüceliğine ulaşamaz. ” (c. 6, s. 423)

 

222- İhsan

 

   4519.    1- “İhsan dostluktur. ” (c. 1, s. 38)

   4520.    2- “İhsan ganimettir. ” (c. 1, s. 46)

   4521.    3- “İhsan sahibi yardım görmüştür. Kötülük sahibi ise aşağılanmıştır. ” (c. 1, s. 53)

   4522.    4- “İnsan iyiliğin kölesidir. ” (c. 1, s. 68)

   4523.    5- “İhsan fazlın (üstünlüğün) başıdır. ” (c. 1, s. 193)

   4524.    6- “İhsan insanı köle edinir. ” (c. 1, s. 199)

   4525.    7- “Kötülüğü ihsan mahv eder. ” (c. 1, s. 216)

   4526.    8- “Fazilet ihsan iledir. ” (c. 1, s. 225)

   4527.    9- “Kerim insan ihsanı başlatandır. ” (c. 1, s. 241)

   4528.    10- “İhsan insanı köle eder. ” (c. 1, s. 264)

   4529.    11- “İhsan biriktirilmiş şey, kerim insan ise onu elde eden kimsedir. ” (c. 1, s. 295)

   4530.    12- “İhsana kötülük ile karşılık vermek nankörlüktür. ” (c. 1, s. 324)

   4531.    13- “Kötüye ihsanda bulunmak en güzel fazilettir. ” (c. 1, s. 354)

   4532.    14- “Kötüye ihsanda bulunmak düşmanı ıslah eder. ” (c. 1, s. 392)

   4533.    15- “İhsan sahibi ölülülerin konağına nakil edilse dahi diridir. ” (c. 1, s. 393)

   4534.    16- “İhsan sahibi, ihsanı tüm insanları kapsayandır. ” (c. 2, s. 29)

   4535.    17- “Birbiri ardınca ihsanda bulunmak bağışlamanın kemalindendir. ” (c. 2, s. 113)

   4536.    18- “İhsan iyilerin tabiatı ve kötülük ise kötülerin huyudur. ” (c. 2, s. 115)

   4537.    19- “İhsan et ki köle edinesin. ” (c. 2, s. 169)

   4538.    20- “İhsan et ki teşekkür edilesin. ” (c. 2, s. 170)

   4539.    21- “Malik olduğun kimseye ihsanda bulun ki malikin olan kimse de sana ihsanda bulunsun. ” (c. 2, s. 230)

   4540.    22- “Sana verilen nimetin karşılığını, sana kötülük edene ihsan etmekle ver. ” (c. 2, s. 235)

   4541.    23- “İstediğine ihsanda bulun ve onun emiri ol. ” (c. 2, s. 184)

   4542.    24- “İhsanda bulun ki sana ihsanda bulunulsun. ” (c. 2, s. 176)

   4543.    25- “Kötüye ihsanda bulun ki ona malik olasın. ” (c. 2, s. 176)

   4544.    26- “Sana kötülük edene ihsanda bulun ve sana karşı cinayet işleyeni affet. ” (c. 2, s. 179)

   4545.    27- “İhsanın güzelliklerini ganimet bil. Kardeşlerin ahdine riayet et. ” (c. 2, s. 195)

   4546.    28- “En üstün iman ihsandır. ” (c. 2, s. 375)

   4547.    29- “En üstün hazine, (sana) biriktirilmiş (ayrılmış) hür insandır. ” (c. 2, s. 401)

   4548.    30- “Şüphesiz müminler ihsanda bulunanlardır. ” (c. 2, s. 540)

   4549.    31- “İnsanlardan ihsana en layık olan Allah’ın kendisine ihsanda bulunduğu ve kudretiyle elini açtığı kimsedir. ” (c. 2, s. 484)

   4550.    32- “Şüphesiz sana hile yapan düşman ve hasetçilerine iyilik yapman, onları (kötülükleri karşılığında) kendilerine kötülük yapmandan daha çok öfkelendirir ve ihsanın onları salaha davet eder. ” (c. 2, s. 605)

   4551.    33- “Ben kendisine ihsan edilmeyen kimseye ihsan etmek hususunda hürüm. Ama kendisine ihsan ettiğim kimseye ihsanı tamamlamak üzere rehinim. Şüphesiz ben tamamlayınca onu korumuş olurum. Kestiğimde ise onu zayi etmiş olurum. Onu zayi edeceksem o halde neden yapayım?” (c. 3, s. 40)

   4552.    34- “Şüphesiz sen ihsan edecek olursan, kendine ikram etmiş ve ihsanda bulunmuş sayılırsın. ” (c. 3, s. 56)

   4553.    35- “Kudretin afetin ihsandan sakınmaktır. ” (c. 3, s. 109)

   4554.    36- “İnsanlar nezdinde güzelliklerinin büyümesini istiyorsan kendi gözünde büyütmemen gerekir. ” (c. 3, s. 160)

   4555.    37- “İnsan, ihsan ile köle edilir. ” (c. 3, s. 199)

   4556.    38- “İhsan ile kalplere malik olunur. ” (c. 3, s. 228)

   4557.    39- “İhsan ile hürlere malik olunur. ” (c. 3, s. 236)

   4558.    40- “İhsan ve günahları af ile örtmekle azamet büyür. ” (c. 3, s. 237)

   4559.    41- “İhsan ile insanlar köle edilir. ” (c. 3, s. 239)

   4560.    42- “İhsanı inkar etmek insanı minnet etme çirkinliğine davet eder. ” (c. 3, s. 376)

   4561.    43- “İhsanı inkar etmek mahrumiyete neden olur. ” (c. 3, s. 376)

   4562.    44- “Kulların en hayırlısı iyilik edince sevinen ve kötülük edince istiğfarda bulunandır. ” (c. 3, s. 433)

   4563.    45- “İhsanın başı müminlere ihsanda bulunmaktır. . ” (c. 4, s. 48)

   4564.    46- “İmanın başı insanlara ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 52)

   4565.    47- “Zaferin zekatı ihsandır. ” (c. 4, s. 105)

   4566.    48- “İslam’ın süsü ihsanda bulunmaktır. ” (c. 4, s. 117)

   4567.    49- “Dostluğun sebebi ihsandır. ” (c. 4, s. 121)

   4568.    50- “Kardeşlerinle ihsan ederek dost ol ve günahlarını mağfiret ile ört. ” (c. 4, s. 204)

   4569.    51- “İhsanın güzelliği insanın faziletlerindendir. ” (c. 4, s. 204)

   4570.    52- “Kötülüğe ihsanla karşılık ver. ” (c. 4, s. 232)

   4571.    53- “Kullara ihsanda bulunan ve ahireti için azık alan kimseye ne mutlu. ” (c. 4, s. 241)

   4572.    54- “İhsana zulüm, onu yerine koymamaktır. ” (c. 4, s. 280)

   4573.    55- “İhsanda bulun. Şüphesiz ihsan en üstün ekin ve en karlı sermayedir. ” (c. 4, s. 290)Geri   İleri
Go to TOP