A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   4074.    10- “Hilekar insanın dini olmaz. ” (c. 6, s. 393)

   4075.    11- “Arkadaşına aldanmaktan veya düşmanına mağlup düşmekten sakın. ” (c. 2, s. 290)

 

198- Hilim

 

   4076.    1- “Hilim (tek başına bir) aşirettir. ” (c. 1, s. 44)

   4077.    2- “Hilim ahlakın süsüdür. ” (c. 1, s. 74)

   4078.    3- “Hilim üstünlüğün başıdır. ” (c. 1, s. 134)

   4079.    4- “Hilim riyasetin esasıdır. ” (c. 1, s. 197)

   4080.    5- “Hilim ilmin meyvesidir. ” (c. 1, s. 211)

   4081.    6- “Barış hilmin meyvesidir. ” (c. 1, s. 227)

   4082.    7- “Şüphesiz insanların en üstün ahlakı hilimdir. ” (c. 1, s. 488)

   4083.    8- “İnsanların en cesuru cehalete hilimle galebe çalandır. ” (c. 2, s. 450)

   4084.    9- “İnsanların en güçlüsü, gazabına hilmiyle üstün gelendir. ” (c. 2, s. 435)

   4085.    10- “En üstün hilim öfkesini yenmek ve kudret anında nefsine malik olmaktır. ” (c. 2, s. 435)

   4086.    11- “Hilim sahibi ol ki yücelesin. ” (c. 2, s. 169)

   4087.    12- “Hilim beyinsizlerin ağız bağıdır. ” (c. 1, s. 245)

   4088.    13- “Hilim ilmin süsüdür. ” (c. 1, s. 249)

   4089.    14- “Hilim aklın tamamıdır. ” (c. 1, s. 264)

   4090.    15- “Hilmin cevheri akıl olan bir nurdur. ” (c. 1, s. 311)

   4091.    16- “Hilim sahibi, hilim yükünün kendisine zor gelmediği kimsedir. ” (c. 1, s. 344)

   4092.    17- “Hilim ilmin süsü ve barış sebebidir. ” (c. 1, s. 353)

   4093.    18- “Hilim müminin işinin düzenidir. ” (c. 1, s. 372)

   4094.    19- “Hilim sahibi kimsenin hilminden dolayı elde ettiği ilk mükafat şüphesiz tüm insanların kendisine düşmanların karşı yardımcı olmasıdır. ” (c. 2, s. 66)

   4095.    20- “Hilim azap ateşini söndürür. Hiddet ise gazap ateşini tutuşturur. ” (c. 2, s. 123)

   4096.    21- “İlim sahibi ol ki vakarlı/saygın olasın. ” (c. 2, s. 171)

   4097.    22- “Gazaptan hilim vesilesiyle korun. Vehimden ise anlayış ile uzak dur. ” (c. 2, s. 199)

   4098.    23- “Dirileriniz en hilimli olanlarınızdır. ” (c. 2, s. 369)

   4099.    24- “Hilim en süslü ahlak hilim ve iffettir. ” (c. 2, s. 399)

   4100.    25- “Gazap anında hilim sahibi olmak insanı cabbar olan Allah’ın gazabından korur. ” (c. 2, s. 45)

   4101.    26- “Hilim iki faziletten biridir. ” (c. 2, s. 20)

   4102.    27- “Şüphesiz insanların en faziletlisi; kudret anında iyilik sahibi olan, zengin olduğu halde züht içinde yaşayan ve güç sahibi olduğu halde insaflı davranan kimsedir. ” (c. 2, s. 513)

   4103.    28- “Eğer gazapta intikam ve intikam alma ve teselli varsa da iyilerin sevabı hilimdedir. ” (c. 3, s. 5)

   4104.    29- “Hilim sahibi değilsen de olmaya çalış. Şüphesiz bir kavme benzemeye çalıştığı halde neredeyse onlardan olmayan kimse çok azdır. ” (c. 3, s. 11)

   4105.    30- “Şüphesiz sana verilen değer edebin sebebiyledir. O halde edebini hilimle süsle. ” (c. 3, s. 57)

   4106.    31- “Şüphesiz hilim öfkesini yenmek ve nefsine malik olmaktır. ” (c. 3, s. 74)

   4107.    32- “Şüphesiz hilim sahibi, eziyet edilince sabreden ve zulmedilince bağışlayan kimsedir. ” (c. 3, s. 85)

   4108.    33- “Cahile karşı hilim sahibi olursan ona daha geniş bir cevap vermiş olursun. ” (c. 3, s. 162)

   4109.    34- “Beyinsize karşı hilim sahibi olursan onu üzersin. O halde ona karşı hilim göstermekle hüznünü arttır. ” (c. 3, s. 144)

   4110.    35- “Allah bir kulu sevince onu güven ve ilimle süsle. ” (c. 3, s. 161)

   4111.    36- “Sana gazap musallat olunca ona hilim ve vakarla galip ol. ” (c. 3, s. 188)

   4112.    37- “Hilim bozukluğa sebep olunca bağış acizlik sayılır. ” (c. 3, s. 195)

   4113.    38- “Hilim dostları çoğaltır. ” (c. 3, s. 199)

   4114.    39- “Aklın çokluğuyla hilim çoğalır. ” (c. 3, s. 211)

   4115.    40- “İnsanın güzelliği hilmidir. ” (c. 3, s. 356)

   4116.    41- “Hilmin güzelliği, ilmin çokluğunun delilidir. ” (c. 3, s. 385)

   4117.    42- “Hilmin hayırlısı hilimli olmaya çalışmaktır. ” (c. 3, s. 424)

   4118.    43- “İlmin başı hilimdir. ” (c. 4, s. 49)

   4119.    44- “Aceleciliği hilimle reddet. ” (c. 4, s. 89)

   4120.    45- “İlmin süsü hilimdir. ” (c. 4, s. 108)

   4121.    46- “Vakarın sebebi hilimdir. ” (c. 4, s. 124)

   4122.    47- “Gazaba hilimle muhalefet edin ki her işte akıbetinizi beğenilmiş kılsın. ” (c. 4, s. 226)

   4123.    48- “Hilimden ayrılma şüphesiz hilim ilmin meyvesidir. ” (c. 4, s. 285)

   4124.    49- “Hilimden ayrılma şüphesiz ki hilim beğenilmiş bir huydur. ” (c. 4, s. 289)

   4125.    50- “Bazen hilim sahibi kimse de helak olur. ” (c. 4, s. 460)

   4126.    51- “Bazen hilim sahibi olmayan kimse hilim elbisesini giyinir. ” (c. 4, s. 470)

   4127.    52- “Gazab anında hilim sahibi, korkuda sabırlı ve talepte ılımlı ol. ” (c. 4, s. 607)

   4128.    53- “İlmin kemali hilimdir. Hilmin kemali ise çok sabretmek ve öfkesini yenmektir. ” (c. 4, s. 628)

   4129.    54- “Vakar için hilim yeter. ” (c. 4, s. 573)

   4130.    55- “Hilimle süslenen kimsenin öfkesi diner. ” (c. 5, s. 209)

   4131.    56- “Hilim sahibi olmaya çalışan, hilim sahibi olur. ” (c. 5, s. 137)

   4132.    57- “Hilim sahibi olan yüce olur. ” (c. 5, s. 142)

   4133.    58- “Kendisini hilim sahibi olmaya zorlamayan hilim sahibi olamaz. ” (c. 5, s. 244)

   4134.    59- “Hilim, ilim ile birlikte olmadığı takdirde ilim meyve vermez. ” (c. 5, s. 63)

   4135.    60- “Hilim yardımcı olmadığı takdirde akıl süslenemez. ” (c. 5, s. 71)

   4136.    61- “Hilim sahibi kimse aciz kaldığında susan, güçlendiğinde ise intikam alan kimse değildir. Şüphesiz hilim sahibi güçlü olduğunda bağışlayan ve tüm işlerine hilim galebe çalan kimsedir. ” (c. 5, s. 91)

   4137.    62- “Beyinsizlik çirkinliği ile seni kızdıran kimseyi hilim güzelliği ile öfkelendir. ” (c. 5, s. 333)

   4138.    63- “İlim kaynağından içen kimse hilim örtüsüne bürünür. ” (c. 5, s. 351)

   4139.    64- “Sana karşı hilimden yardım alan kimse sana galebe çalmış ve üstün gelmiştir. ” (c. 5, s. 451)

   4140.    65- “Hilim ile süslenmek en şerefli ilimdendir. ” (c. 6, s. 43)

   4141.    66- “Güçlü insanın en güzel işlerinden biri de öfkelendiğinde hilimli davranmasıdır. ” (c. 6, s. 23)

   4142.    67- “Hilim ile süslenmek aklın güzelliğindendir. ” (c. 6, s. 26)

   4143.    68- “Hilim, ilim için güzel bir yardımcıdır. ” (c. 6, s. 164)

   4144.    69- “Hilmin vakarı, ilmin süsüdür. ” (c. 6, s. 224)

   4145.    70- “Hilim ve tahammülü, cesur insanlardan daha çok yardımcı buldum. ” (c. 6, s. 244)

   4146.    71- “Hilim gibi hiç destek yoktur. ” (c. 6, s. 354)

   4147.    72- “Hilim gibi bir fazilet yoktur. ” (c. 6, s. 350)

   4148.    73- “Hilim ile süslenmeyen ahlakta hayır yoktur. ” (c. 6, s. 391)

   4149.    74- “Hilimden daha yüce bir şeref yoktur. ” (c. 6, s. 383)

   4150.    75- “Beyinsiz insan hilim sahibinin hakkını tanıyamaz. ” (c. 6, s. 395)

   4151.    76- “Hilim ile birlikte olmayan akılda hayır yoktur. ” (c. 6, s. 396)

   4152.    77- “Hilimden daha yüce bir izzet yoktur. ” (c. 6, s. 380)

   4153.    78- “Hilmi olmayan kimsenin ilmi de yoktur. ” (c. 6, s. 403)

   4154.    79- “İnsanın çok tahammül etmesi hilmine ve çok ihsanda bulunması da keremine delalet eder. ” (c. 6, s. 452)

   4155.    80- “İhsan hilim ve merhamet sahibi olmadıkça mümin olamaz. ” (c. 6, s. 425)

 

199- Hilkat-Yaratılış

 

   4156.    1- “Bu insana şaşırmak gerek! Bir parça yağla bakıyor, bir parça etle konuşuyor, kemikle duyuyor ve bir delikten nefes çekiyor!” (c. 2, s. 266)

   4157.    2- “Allah’ım yaratışından gördüklerimiz ne de büyüktür! Bu yaratışının büyüklüğü kudretinden bize gaip (gizli) olan şeyler yanında ne de küçüktür. ” (c. 6, s. 93)

   4158.    3- “Münezzeh olan Allah hiç kimseyi oyalanmak için boş yere yaratmamıştır. ” (c. 6, s. 80)

   4159.    4- “Şüphesiz basiret sahibi iseniz basiretli kılındınız, duyarsanız duyucu kılındınız ve hidayeti kabul ederseniz hidayete erdirildiniz. ” (c. 5, s. 33)

   4160.    5- “İnsanlar bir sayfadaki şekiller gibidir. Bir kısmı sarıldıkça diğeri bir kısmı açılır. ” (c. 2, s. 70)

   4161.    6- “Suyu tek ve meyvesi muhtelif olan bir ağaç gibidir. ” (c. 2, s. 136)

 

200- Himmet-Gayret

 

   4162.    1- “Tüm gayretini ve himmetini mutsuzluk ve ceza yerinden kurtuluş ile bela ve azap makamından kurtuluşta karar kıl. ” (c. 2, s. 223)

   4163.    2- “Münezzeh olan Allah nezdindeki şeylere himmet etmeyen kimse hedefine ulaşamaz. ” (c. 5, s. 410)

   4164.    3- “İnsan himmeti iledir. ” (c. 1, s. 61)

   4165.    4- “Güzel akıl, yüce himmeti haber verir. ” (c. 1, s. 365)

   4166.    5- “Şeref yüce himmetler iledir; çürümüş kemiklerle değil. ” (c. 2, s. 106)

   4167.    6- “İnsan himmetiyledir; biriktirdiği malıyla değil. ” (c. 2, s. 155)

   4168.    7- “En yüce himmet, yüceliğe en yakın olandır. ” (c. 2, s. 392)

   4169.    8- “En güzel ahlak şerafetli himmetlerdir. ” (c. 2, s. 395)

   4170.    9- “Kalbi hüzün ile dolan kimse himmeti yüce, mürüvveti çok ve malı az olan kimsedir. ” (c. 2, s. 440)

   4171.    10- “Hüzünler himmetler miktarıncadır. ” (c. 3, s. 222)

   4172.    11- “En hayırlı himmet, en yüce himmettir. ” (c. 3, s. 425)

   4173.    12- “İnsanın cesareti himmeti ve gayreti utancı def etmesi miktarıncadır. ” (c. 4, s. 181)

   4174.    13- “İnsanın utancı def etmesi himmeti miktarıncadır. ” (c. 4, s. 310)

   4175.    14- “İnsanın değeri himmeti ve ameli niyeti miktarıncadır. ” (c. 4, s. 500)

   4176.    15- “Taleb ettiğinde yüce himmetli ol ve galip geldiğinde yüce bir şekilde galip ol. ” (c. 4, s. 605)

   4177.    16- “Himmeti dünya olan kimse kaybettiği şeyler yerine hiçbir şey elde edemez ve hiçbir farzı eda edemez. ” (c. 5, s. 96)

   4178.    17- “Himmeti yüce olanın çabası da büyük olur. ” (c. 5, s. 176)

   4179.    18- “İnsanı hiçbir şey himmet gibi yüceltmez ve hiçbir şey de şehvet gibi küçültmez. ” (c. 6, s. 114)

   4180.    19- “Himmeti küçük olanın fazileti batıl olur. ” (c. 5, s. 210)

   4181.    20- “Himmeti şerafetli olanın değeri büyür. ” (c. 5, s. 272)

   4182.    21- “Himmeti büyük olanın hedefi izzetli olur. ” (c. 5, s. 288)

   4183.    22- “Himmet derecelerini kat eden kimseyi ümmetler büyük sayar. ” (c. 5, s. 313)

   4184.    23- “Himmeti düşük olan kimse ile arkadaşlık etme. ” (c. 5, s. 443)

   4185.    24- “Nimet sebebiyle arkadaşını kıskanmak himmet düşüklüğündendir. ” (c. 6, s. 11)

   4186.    25- “Sadece himmeti nefsini ıslah etmek olan, sürekli nefsini hesaba çeken, nefsini sorgulayan ve nefsiyle cihad eden kimse gıpta edilmelidir. ” (c. 6, s. 105)

   4187.    26- “İnsanın hüznü himmeti ve gayreti utancı kendisinden def etmesi miktarıncadır. ” (c. 6, s. 213)

   4188.    27- “Himmeti olmayan kimsenin mürüvveti olmaz. ” (c. 6, s. 402)

   4189.    28- “İnsanların elinde olan şeylerden sakınmak iffet ve himmet büyüklüğüdür. ” (c. 1, s. 365)

   4190.    29- “Hüzünler himmetler miktarıncadır. ” (c. 4, s. 314)

 

201- Hizmetçi-İşçi

 

   4191.    1- “İşer işçiler ile düzelir. ” (c. 1, s. 273)

   4192.    2- “Allah’a isyan edince hizmetçini döv. Sana isyan edince onu bağışla. ” (c. 2, s. 194)

   4193.    3- “Hizmetçilerden her birine kendilerine hesap soracağın bir işle görevlendir. Bu onların sana hizmette işleri bir birine havale etmelerinden daha iyidir. ” (c. 2, s. 220)

 

202- Horluk-Aşağılık

 

   4194.    1- “Beş grup horlanmaya layıktır: Kendisine müdahale izni vermeyen iki kişinin işine müdahale eden kimse, başkasının evine olduğu halde ev sahibine emreden kimse, davetsiz bir sofranın başına kurulan kimse, kendisini dinlemeyen kimseye konuşan ve layık olmadığı bir yere oturan. ” (c. 3, s. 456)

   4195.    2- “İnsanları hor sayan kimse (şahsiyet açısından) azalır/küçülür. ” (c. 5, s. 189)

 

203- Hukuk-Haklar

 

   4196.    1- “Münezzeh olan Allah kullarının hakkını kendi haklarından öne almıştır. Dolayısıyla Allah’ın kullarının hakları için ayaklanan kimseyi bu durum, Allah’ın hakları için ayaklanmaya sürükler. ” (c. 3, s. 370)

   4197.    2- “Kendi hakkını eda etmeyenin hakkını eda eden onu kendine kul etmiştir. ” (c. 5, s. 376)

   4198.    3- “Haklarını zayi etmek de anne babaya isyan ve eziyet etmekten sayılır. . ” (c. 6, s. 9)

   4199.    4- “İnsanları Allah’ın hükümlerini yerine getirmeye zorlamakta tüm hakları eda etmek ve tüm (insanlara) lütuf gizlidir. ” (c. 4, s. 410)

 

204- Huşu

 

   4200.    1- “Maksadına ulaştığın zaman Allah karşısında daha çok huşu sahibi ol. ” (c. 3, s. 169)

   4201.    2- “İbadetin süsü huşudur. ” (c. 4, s. 109)

   4202.    3- “Kalbi huşulu olanın, organları da huşulu olur. ” (c. 5, s. 242)

   4203.    4- “Huşu dua için iyi bir yardımdır. ” (c. 6, s. 167)

   4204.    5- “Kalbin münezzeh olan Allah için huşu içinde olmalıdır. Şüphesiz kalbi huşu içinde olanın organları da huşu içinde olur. ” (c. 5, s. 46)

   4205.    6- “Allah’tan haşyet etmek (korkmak) imanın toplamıdır. ” (c. 3, s. 463)

 

205- Huzu-Tevazu

 

   4206.    1- “(Düşman karşısında) huzu göstermek aşağılıktır. ” (c. 1, s. 42)

   4207.    2- “Her şey Allah’a boyun eğmiştir. ” (c. 4, s. 538)

   4208.    3- “Allah’ın azameti karşısında huzu gösterene insanlar boyun eğer. ” (c. 5, s. 397)

   4209.    4- “Huzu gibi bir ibadet yoktur. ” (c. 6, s. 357)

 

206- Hüccet-Delil-Burhan

 

   4210.    1- “Hüccet sultanının gücü kudret sultanının gücünden daha büyüktür. ” (c. 4, s. 508)

   4211.    2- “Evet, ey Allah’ım! İlahî hüccet ve nişanelerin yok ol-maması için yeryüzü hüccetle, Allah için kıyam eden birinden boş kalmaz. O ister zahir ve apaçık olsun; isterse korkup gizlensin. ” (c. 6, s. 410)

   4212.    3- “Ey insanlar şüphesiz münezzeh olan Allah’ın yeryüzünde Peygamberimiz Muhammed’den daha güçlü bir hücceti ve yüce Kitab’ı Kur’an dan daha kamil bir hikmeti yoktur. Allah-u Teala sizden sadece ipine sarılanı ve Peygamber’ine uyanı övmüştür. Helak olan, O’na isyan ettiği, muhalefet gösterdiği ve nefsani isteklerine uyduğu zaman helak olmuştur. Bu yüzden söyleyenden daha aziz olan Allah şöyle buyurmuştur: “Emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitne veya elim bir azap çatmasından korkmalıdırlar. ” (c. 6, s. 468)

   4213.    4- “Bazen muhtaç insan da sırtı pek olur. ” (c. 4, s. 464)

   4214.    5- “Münezzeh olan Allah kullarını gerekli bir hüccet ve sabit/açık olan bir yoldan mahrum bırakmamıştır. ” (c. 5, s. 99)

 

207- Hükümet-Velayet

 

   4215.    1- “Hükümetteki tekebbürün azildeki zillettir. ” (c. 3, s. 316)

   4216.    2- “Hükümetler erkeklerin meydanıdır. ” (c. 1, s. 273)

   4217.    3- “İnsanın azledildiği zamandaki zilleti hükümeti dönemindeki kötülüğü miktarıncadır. ” (c. 2, s. 74)

   4218.    4- “Yöneticilerin Müslümanların ganimetinden bağışlaması zulüm ve fesattır. ” (c. 3, s. 357)

   4219.    5- “Şüphesiz insanların, zalimin hükümetinden sakınması adil insanın hükümetine rağbetleri miktarıncadır. ” (c. 2, s. 504)

   4220.    6- “Aşağılık insanlar hakim olunca yüce insanlar hor düşer. ” (c. 3, s. 129)

   4221.    7- “Aşağılık insanların ve yeni görmüşlerin hakimiyeti devletlerin çöküş ve yüz çeviriş göstergesidir. ” (c. 3, s. 295)

   4222.    8- “Obur ve ayaklar altına alan yırtıcı hayvan zalim idareciden daha iyidir. ” (c. 4, s. 145)

   4223.    9- “En kötü idareci günahsız insanların kendisinden korktuğu kimsedir. ” (c. 4, s. 166)

   4224.    10- “En kötü yönetici halkına zulmedendir. ” (c. 4, s. 172)

   4225.    11- “Hükümetinde tekebbüre kapılan kimsenin hazır halinde zilleti çoğalır. ” (c. 5, s. 354)

   4226.    12- “Hükümetinde tekebbür eden kimse ahmaklığını ortaya koymuştur. ” (c. 5, s. 355)

   4227.    13- “Zalim yöneticiler ümmetin en kötüleri ve imamların düşmanlarıdır. ” (c. 6, s. 239)

 

208- Hürmet-Saygınlık

 

   4228.    1- “İstekleri yolunda yüz suyunu dökmek, her ne kadar büyük de olsa ve giderilse de hacetin miktarından daha büyüktür. ” (c. 3, s. 264)

   4229.    2- “En üstün mürüvvet insanın yüzsuyuna yönelmesidir/dikkat etmesidir. ” (c. 2, s. 430)

 

209- Hürriyet

 

   4230.    1- “(Mal açısından) Eksilmek (olsun), zillet değil. ” (c. 1, s. 98)

   4231.    2- “Ölüm (olsun), horluk değil. ” (c. 1, s. 98)

   4232.    3- “Ölüm (olsun), rezillik horluğu değil. ” (c. 1, s. 98)

   4233.    4- “Hür kendisine zarar değse de hürdür. Köle ise kader kendisine yardım etse de köledir. ” (c. 1, s. 349)

   4234.    5- “Hürcün güzelliği utanç verici şeylerden sakınmasıdır. ” (c. 3, s. 362)

   4235.    6- “Hürriyet kin ve hileden münezzehtir. ” (c. 1, s. 385)

   4236.    7- “En hayırlı iyilik hürlere ulaşandır. ” (c. 3, s. 421)

   4237.    8- “Güler yüzlülük her hür insanın ahlakıdır. ” (c. 3, s. 393)

   4238.    9- “Bazen hür insana da zulüm edilir. ” (c. 4, s. 468)

   4239.    10- “Hür insan, zarar kendisinden ayrılmadıkça köle olmaz (zorluk hür insanı köle edemez). ” (c. 5, s. 63)

   4240.    11- “Hür insanlara ikram dışında bir mükafat yoktur. ” (c. 5, s. 81)

   4241.    12- “Hürriyetin gerekleri hususunda kusur eden köleliğe döner. ” (c. 5, s. 314)

 

210- Hüsn-ü Zan-İyimserlik

 

   4242.    1- “En üstün sakınma hüsn-ü zandır. ” (c. 2, s. 403)

   4243.    2- “Salah/iyilik zamana ve ehline üstün gelince, ardından kendisinden bir kötülük ortaya çıkmadıkça bir insan diğerine kötü bir zanda bulunursa şüphesiz ona zulmetmiş ve haksızlıkta bulunmuş olur. ” (c. 3, s. 182)Geri   İleri
Go to TOP