A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   3889.    29- “Hırs insanın değerini düşürür ve rızkı arttırmaz. ” (c. 1, s. 400)

   3890.    30- “Hırs kendisini şiar edinen için zillet ve horluktur. ” (c. 2, s. 3)

   3891.    31- “Hırs fakirliğin başı ve kötülüğün temelidir. ” (c. 2, s. 5)

   3892.    32- “Hırs iki mutsuzluktan biridir. ” (c. 2, s. 17)

   3893.    33- “Hırslı insan tüm dünyaya sahip olsa da fakirdir. ” (c. 2, s. 39)

   3894.    34- “Hırs nefsi çirkinleştirir, dini bozar ve yiğitliği gevşetir. ” (c. 2, s. 68)

   3895.    35- “Hırstan sakın. Zira nice lokmalar insanı bir çok lokmadan alı koyar. ” (c. 2, s. 277)

   3896.    36- “Hırstan sakın. Şüphesiz hırs yok edici bir ahlaktır. ” (c. 2, s. 271)

   3897.    37- “Ecel kesindir. Rızık paylaştırılmıştır. O halde ona geç ulaşmak sizi hüzünlendirmesin. Şüphesiz hırs hırsı öne almaz ve iffet rızkı ertelemez. Mümin insan tahammül etmeye layıktır. ” (c. 2, s. 131)

   3898.    38- “Hırstan sakının şüphesiz hırslı insan zillet ve sıkıntılara rehindir. ” (c. 2, s. 253)

   3899.    39- “Hırstan sakın. Şüphesiz hırs dini çirkinleştirir ve kötü bir arkadaştır. ” (c. 2, s. 287)

   3900.    40- “Hırstan sakın. Şüphesiz hırs sakınmayı bozar ve insanı ateşe sokar. ” (c. 2, s. 295)

   3901.    41- “Hırstan sakın. Şüphesiz hırs her aşağılığın başı ve her rezilliğin temelidir. ” (c. 2, s. 296)

   3902.    42- “En mutsuzlarınız en hırslı olanlarınızdır. ” (c. 2, s. 369)

   3903.    43- “Şüphesiz hırsta sıkıntı vardır. ” (c. 2, s. 487)

   3904.    44- “Zenginlerin en zengini hırsa esir olmayandır. ” (c. 2, s. 438)

   3905.    45- “Şüphesiz sen kısmetine ulaşacaksın. Rızkın garantilenmiştir. Sana takdir edileni eksiksiz elde edeceksin. O halde nefsini hırs mutsuzluğundan ve taleb etme zilletinden rahata erdir. Allah’a güven ve mal kazanmayı kolay tut. ” (c. 3, s. 50)

   3906.    46- “Şüphesiz sen ecelinden öne geçemez ve senin olmayan bir şeyle rızıklanamazsın. O halde neden nefsini mutsuz kılıyorsun, ey mutsuz!” (c. 3, s. 51)

   3907.    47- “Hırs vesilesiyle ahlak çirkinleşir. ” (c. 3, s. 208)

   3908.    48- “Hırs ile insan sıkıntıya düşer. ” (c. 3, s. 215)

   3909.    49- “En kötü arkadaş hırstır. ” (c. 3, s. 250)

   3910.    50- “Hırs kötü bir haslettir. ” (c. 3, s. 251)

   3911.    51- “Hırsın meyvesi sıkıntıdır. ” (c. 3, s. 324)

   3912.    52- “Hırsın meyvesi ayıplara doğru hücum etmektir. ” (c. 3, s. 329)

   3913.    53- “Hırsın meyvesi hastalık ve sıkıntıdır. ” (c. 3, s. 333)

   3914.    54- “İnsanların en hayırlısı kalbinden hırsız çıkaran ve rabbine itaatte heva ve hevesine isyan edendir. ” (c. 3, s. 335)

   3915.    55- “Ayıpların başı hırstır. ” (c. 4, s. 48)

   3916.    56- “Nice hırslı insanı hırsı öldürmüştür. ” (c. 4, s. 64)

   3917.    57- “Hırsı reddetmek bir çok tamahların kökünü kazır. ” (c. 4, s. 86)

   3918.    58- “Hırsın silahı aşırı ihtirastır. ” (c. 4, s. 128)

   3919.    59- “Helak edici olarak hırs yeter. ” (c. 4, s. 570)

   3920.    60- “Hırsın şiddeti ihtirasın gücünden ve dinin zayıflığındandır. ” (c. 4, s. 185)

   3921.    61- “Hırsa iffet ile karşı çıkın. ” (c. 4, s. 231)

   3922.    62- “Hırsa itaat yakini bozar. ” (c. 4, s. 249)

   3923.    63- “Hırs ve cimrilik, şek ve Allah’a güven azlığı üzere kuruludur. ” (c. 4, s. 316)

   3924.    64- “Hırslı kul ebedi mutsuzdur. ” (c. 4, s. 353)

   3925.    65- “Hırsta sıkıntı vardır. ” (c. 4, s. 398)

   3926.    66- “Hırsta mutsuzluk ve sıkıntı vardır. ” (c. 4, s. 406)

   3927.    67- “Hırs sıkıntılarla birliktedir. ” (c. 4, s. 495)

   3928.    68- “Hırsını azalt ve rızkından sana takdir edilen ile yetin ki dinini koruyasın. ” (c. 4, s. 510)

   3929.    69- “Hırs (bineği) kendisine bineni öldürür. ” (c. 4, s. 520)

   3930.    70- “Her hırslı insan fakirdir. ” (c. 4, s. 525)

   3931.    71- “Her hırslı insan sıkıntılıdır. ” (c. 4, s. 525)

   3932.    72- “Aşırı hırs sahibini mutsuz kılar ve zillete düşürür. ” (c. 4, s. 591)

   3933.    73- “Nice haris insan ümitsiz olmuştur ve nice ılımlı insan ümidini kaybetmemiştir. ” (c. 4, s. 554)

   3934.    74- “Hırs ile iffet olmaz. ” (c. 5, s. 86)

   3935.    75- “Hırsa mağlub olan kimsenin zilleti büyür. ” (c. 5, s. 210)

   3936.    76- “Hırs zırhını giyinen fakir düşer. ” (c. 5, s. 198)

   3937.    77- “Hırsı çok olanın değeri düşer. ” (c. 5, s. 177)

   3938.    78- “Aşırı hırsa kapılan, zenginlik halinde bile zelil olur. ” (c. 5, s. 294)

   3939.    79- “Hırsa kapılan insan mutsuz ve sıkıntılı olur. ” (c. 5, s. 150)

   3940.    80- “Hırsı çok olanın yakini az olur. ” (c. 5, s. 205)

   3941.    81- “Hırslı olan kimse horluktan güvende olmaz. ” (c. 5, s. 233)

   3942.    82- “Dünya hırsına kapılan helak olur. ” (c. 5, s. 294)

   3943.    83- “Her şeyin bir tohumu vardır. Kötülüğün tohumu da hırstır. ” (c. 5, s. 21)

   3944.    84- “Hırslı insan asla hoşnut görülmez. ” (c. 5, s. 62)

   3945.    85- “Hırslı insanın zenginliği olmaz. ” (c. 5, s. 72)

   3946.    86- “Hırsı çok olanın mutsuzluğu çok olur. ” (c. 5, s. 330)

   3947.    87- “Hırs gibi nefsi zelil eden bir şey yoktur ve cimrilik gibi insanın yüz suyunu lekeleyen bir şey yoktur. ” (c. 6, s. 69)

   3948.    88- “Sıkıntılara düşürmede hırs ne de etkili bir şeydir. ” (c. 6, s. 86)

   3949.    89- “Hırsa kapılan kimse mutsuz ve kınanmıştır. ” (c. 6, s. 149)

   3950.    90- “Hırs sabrınıza galebe çalmasın. ” (c. 6, s. 176)

   3951.    91- “Hırs ile kanaat olmaz. ” (c. 6, s. 361)

   3952.    92- “Hırslı insanın hayası olmaz. ” (c. 6, s. 356)

   3953.    93- “Hırslı insan rahat görülmez. ” (c. 6, s. 368)

   3954.    94- “Mal sadece hırs ile toplanır ve hırslı insan mutsuz ve kınanmıştır. ” (c. 6, s. 416)

   3955.    95- “İnsanın kötülüğü çok hırslı oluşu ve şiddetli tamaha kapılışıyla ortaya çıkar. ” (c. 6, s. 449)

   3956.    96- “Az bir hırs ile insanı bir çok tamahlara kaptırır. ” (c. 6, s. 456)

 

191- Hışım-Öfke

 

   3957.    1- “Rabbini öfkelendirmekten ve insanları kendinden ürkütmekten sakın. Rabbini öfkelendirmekten kendini helak olmaya düçar etmiştir ve insanları kendisinden ürküten ise özgürlükten uzak durmuştur. ” (c. 2, s. 317)

   3958.    2- “Kıyamet günü insanlardan azabı en şiddetli olan kimse, Allah’ın kazasına/takdirine öfkelenen kimsedir. ” (c. 2, s. 443)

   3959.    3- “Kendisi için, “Şüphesiz bunda kötülük vardır. ” denilen ve kendisinde kötülük olduğunu bilen kimse (bundan) nasıl öfkelenir, şaşarım. ” (c. 4, s. 346)

   3960.    4- “Öfkelenmek sıkıntı için kafidir. ” (c. 4, s. 583)

   3961.    5- “Öfkesi çok olanın hoşnutluğu bilinmez. ” (c. 5, s. 235)

   3962.    6- “Öfkesi çok olan kınanmaz. (Onu kınamak ve şikayet etmek mümkün değildir. )” (c. 5, s. 297)

   3963.    7- “Her kim Allah’ın hoşnutluğunu insanları öfkelendirmekle taleb ederse, Allah da insanlardan ona öfkeleneni, öven biri haline getirir. ” (c. 5, s. 427)

   3964.    8- “Her kim insanların hoşnutluğunu Allah’ı öfkelendirmekle taleb ederse, Allah da insanlardan onu öveni öfkelenen biri haline getirir. ” (c. 5, s. 427)

   3965.    9- “Yaratıkların hoşnutluğunu yaratıcının öfkesiyle taleb eden kimsenin günahı ne de büyüktür. ” (c. 6, s. 72)

 

192- Hıyanet

 

   3966.    1- “Hıyanet aldatmacadır. ” (c. 1, s. 37)

   3967.    2- “Hıyanet yalanın kardeşidir. ” (c. 1, s. 74)

   3968.    3- “Bir sırrı ifşa eden ve hıyanet eden kimse eşittir. ” (c. 1, s. 150)

   3969.    4- “Hıyanet iftiranın dengidir. ” (c. 1, s. 191)

   3970.    5- “Hainin vefası yoktur. ” (c. 1, s. 224)

   3971.    6- “Hıyanet nifakın başıdır. ” (c. 1, s. 239)

   3972.    7- “Hıyanet az sakınmanın ve dinsizliğin delilidir. ” (c. 1, s. 375)

   3973.    8- “Hain kimse nefsini kendisi dışında başkasıyla meşgul eden ve bugünü dününden kötü olandır. ” (c. 2, s. 110)

   3974.    9- “Hıyanetten sakın şüphesiz hıyanet en kötü günahtır ve şüphesiz hain hıyaneti sebebiyle ateşle azap görür. ” (c. 2, s. 297)

   3975.    10- “En büyük hıyanet ümmete hıyanettir. ” (c. 2, s. 388)

   3976.    11- “En çirkin ahlak hıyanettir. ” (c. 2, s. 381)

   3977.    12- “Birine güvendiğinde onu hıyanetle suçlama!” (c. 3, s. 118)

   3978.    13- “Sana güvenildiğinde hıyanet etme. ” (c. 3, s. 118)

   3979.    14- “Emanetin afeti hıyanettir. ” (c. 3, s. 110)

   3980.    15- “Hıyanetten sakının. Şüphesiz hıyanet İslam’dan uzaktır. ” (c. 3, s. 362)

   3981.    16- “İnsana teslim olan ve insanın meşveret ettiği kimseye hıyanet etmesi, işlerin en rezili, kötülüklerin en büyüğü ve insanın yakıcı azap görmesine sebeptir. ” (c. 3, s. 454)

   3982.    17- “Nifakın başı hıyanettir. ” (c. 4, s. 48)

   3983.    18- “Küfrün başı hıyanettir. ” (c. 4, s. 53)

   3984.    19- “Hıyanetin nihayeti samimi dostuna yaptığı hıyanettir ve sözünü bozmaktır. ” (c. 4, s. 374)

   3985.    20- “Emanetin fesadı hıyanete uymaktır. ” (c. 4, s. 417)

   3986.    21- “Yardımcısına hıyanet edenin tedbiri bozuk olur. ” (c. 5, s. 217)

   3987.    22- “Bazen emin ve insanın hayrını isteyen kimse de hıyanet eder ve hain saydığının hayrını diler. ” (c. 5, s. 52)

   3988.    23- ”Sultanına hıyanet edenin emaneti batıl olur. ” (c. 5, s. 332)

   3989.    24- “Hıyanet ile amel eden kimse şüphesiz emanete zulmetmiştir. ” (c. 5, s. 448)

   3990.    25- “Sana güvenen kimseye, sana hıyanet etse bile sen hıyanet etme ve çirkin olmanı istese bile düşmanını çirkin kılma. ” (c. 6, s. 339)

   3991.    26- “Kendisine ısmarlanmış şeylere hıyanet en çirkin hıyanettir. ” (c. 6, s. 20)

   3992.    27- “Hıyanet ve kardeşlik bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 372)

   3993.    28- “Hainin şahadetinde hayır yoktur. ” (c. 6, s. 392)

 

193- Hicran-Ayrılık

 

   3994.    1- “Birinden buğz edince ondan hemen ayrılma. ” (c. 3, s. 115)

   3995.    2- “Hiçbir suçu olmaksızın kardeşinden ayrılan kimsede hayır yoktur. ” (c. 6, s. 396)

 

194- Hidayet

 

   3996.    1- “Hidayet ile basiret çoğalır. ” (c. 3, s. 199)

   3997.    2- “En üstün stok hidayettir. ” (c. 2, s. 378)

   3998.    3- “Allah’ın hidayetinden başkasıyla hidayet bulan kimse sapmıştır. ” (c. 4, s. 299)

   3999.    4- “Kapılar kapanmadan önce hidayete koşan kimseye ne mutlu. ” (c. 4, s. 243)

   4000.    5- “Aydınlık ve nurani yolda yürüyen, ahirete bağlanan ve dünyadan yüz çeviren kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 246)

   4001.    6- “Hidayete itaat kurtarıcıdır. ” (c. 4, s. 252)

   4002.    7- “Sana dini emreden kimseye itaat et. Şüphesiz o seni hidayete erdirir ve seni kurtarır. ” (c. 4, s. 296)

   4003.    8- “Hidayet nuruyla aydınlanan, nefsani iteklere çağıran her şeye karşı çıkan, imanı ahiretine azık edinen ve takvayı kendisine azık ve stok kılan kimse kurtuluşa ermiştir. ” (c. 4, s. 441)

   4004.    9- “Çıkış yolunu taleb için kendilerine mühlet verildi ve böylece kurtuluş yoluna hidayet edildiler. ” (c. 4, s. 485)

   4005.    10- “Şiarın hidayet olmalıdır. ” (c. 5, s. 51)

   4006.    11- “Bilen kimse yol bulur. ” (c. 5, s. 152)

   4007.    12- “Hidayet bulun kimse kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 152)

   4008.    13- “Allah’ın hidayetinden hidayet dileyen kimseyi Allah (doğru yola) irşad eder. ” (c. 5, s. 220)

   4009.    14- “Münezzeh olan Allah’ın hidayetinden başkasından hidayet dileyen kimse sapar. ” (c. 5, s. 243)

   4010.    15- “Allah’ın hidayetinden başkasından hidayet dileyen kimse düşmanlardan ayrılır. ” (c. 5, s. 281)

   4011.    16- “Hidayeti ehlinden başkasından dileyen kimse sapar. ” (c. 5, s. 308)

   4012.    17- “Sapık kimseden hidayet dileyen kimse hidayet yolundan kör olur. ” (c. 5, s. 323)

   4013.    18- “Allah’ın hidayeti en güzel hidayettir. ” (c. 6, s. 192)

   4014.    19- “İşlerinin dizginlerini Allah’a, Resulüne ve emir sahibine ısmarlayan kimse hidayete ermiştir. ” (c. 6, s. 193)

   4015.    20- “Hidayetle birlikte dalalet yoktur. ” (c. 6, s. 363)

   4016.    21- “Hidayetten daha doğru bir kılavuz yoktur. ” (c. 6, s. 382)

 

195- Hiddet-Öfke

 

   4017.    1- “Hiddet bir çeşit deliliktir. Zira sahibi pişman olur. Eğer pişman olmazsa deliliği güçlenmiş demektir. ” (c. 2, s. 117)

   4018.    2- “Hiddeti bırak, delil üzerinde düşün, acelecilik ve boş konuşmaktan sakın ki sürçmelerden güvende kalasın. ” (c. 4, s. 19)

 

196- Hikmet

 

   4019.    1- “Hikmet insanı doğru yola sevk eder. ” (c. 1, s. 11)

   4020.    2- “Hikmet ismettir ve ismet ise nimettir. ” (c. 1, s. 12)

   4021.    3- “Hikmetler zeki insanların bahçesidir. ” (c. 1, s. 245)

   4022.    4- “Hikmet sahibi kimse isteyene şifa verir ve faziletler bağışlar. ” (c. 1, s. 394)

   4023.    5- “Hikmet sahibi kötülüğe ihsanla mükafatlandırandır. ” (c. 2, s. 29)

   4024.    6- “Hikmet akıl sahiplerinin bahçesi ve zekilerin gezi yeridir. ” (c. 2, s. 32)

   4025.    7- “İlim hikmetin meyvesi ve doğruluk ise dallarıdır. ” (c. 2, s. 39)

   4026.    8- “Hikmet her müminin yitiğidir. O halde münafıkların ağzından da olsa onu alınız. ” (c. 2, s. 58)

   4027.    9- “Kalp hikmet çeşmesidir. Kulak ise hikmetin giriş yeridir. ” (c. 2, s. 119)

   4028.    10- “Hikmet kalpte biten ve dil üzerinde meyve veren bir ağaçtır. ” (c. 2, s. 106)

   4029.    11- “Hikmet sahipleri nefis açısından insanların en şereflisi, en çok sabredenleri, en çabuk bağışlayanları ve en geniş ahlaklı olanlarıdır. ” (c. 2, s. 140)

   4030.    12- “Hikmeti şiar ve vakarı örtü edin. Şüphesiz bunlar iyilerin süsüdür. ” (c. 2, s. 87)

   4031.    13- “Hikmetin evveli lezzetleri terk etmek, sonu ise fani olan şeylerden beri olmaktır. ” (c. 2, s. 408)

   4032.    14- “Allah’ın hikmetinden sapınca kudreti karşısında dur. Sana şifa verecek ölçüde hikmet elde edemesen de sana yetecek kadar kudretini kaybetmezsin. ” (c. 3, s. 143)

   4033.    15- “İlmin örtüsü hikmet ile açılır. ” (c. 3, s. 221)

   4034.    16- “Hikmetin meyvesi kurtuluştur. ” (c. 3, s. 333)

   4035.    17- “Hikmetin meyvesi dünyadan münezzeh olmak ve Me’va cennetine tutkun olmaktır. ” (c. 3, s. 334)

   4036.    18- “Hikmeti nerede olursa al. Şüphesiz hikmet her müminin yitiğidir. ” (c. 3, s. 440)

   4037.    19- “Hikmetin sınırı fena yurdundan yüz çevirmek ve ebedi yurda aşık olmaktır. ” (c. 3, s. 404)

   4038.    20- “Şehvete esir olan kimsenin hikmetten istifade etmesi haramdır. ” (c. 3, s. 404)

   4039.    21- “Hikmet aşağılık insanı yüceltir. Cehalet ise şerafetli insanı düşürür. ” (c. 3, s. 411)

   4040.    22- “Hikmetin başı hakka bağlılıktır. ” (c. 4, s. 47)

   4041.    23- “Akıllının rağbeti hikmette, cahilin himmeti ise ahmaklıktadır. ” (c. 4, s. 94)

   4042.    24- “Hikmet münafığın kalbinde aynı şekilde çıkmadıkça yer etmez. (hikmeti geçicidir)” (c. 2, s. 81)

   4043.    25- “Akıllının yitiği hikmettir. Akıllı insan nerede olursa olsun hikmete daha layıktır. ” (c. 4, s. 227)

   4044.    26- “Hikmet sahibinin yitiği hikmettir. Nerede olursa olsun onu taleb eder. ” (c. 4, s. 227)

   4045.    27- “Hikmet elde et. Şüphesiz hikmet değerli bir elbisedir. ” (c. 4, s. 284)

   4046.    28- “Akıllının zenginliği hikmeti ile ve izzeti kanaatiyledir. ” (c. 4, s. 386)

   4047.    29- “Zeki insanların ganimeti hikmet öğrenmeleri iledir. ” (c. 4, s. 391)

   4048.    30- “Bazen hikmeti hikmet sahibi olmayan kimse söyler. ” (c. 4, s. 470)

   4049.    31- “Hikmet ismete yakın kılınmıştır. ” (c. 4, s. 493)

   4050.    32- “Hikmet incelikleri dışında her şey usandırıcıdır. ” (c. 4, s. 539)

   4051.    33- “Hikmet güçlenince şehvet azalır. ” (c. 4, s. 622)

   4052.    34- “Hikmetin kendisine yardım etmediği kimse düşmanların saldırısı karşısında nasıl sabredebilir?” (c. 4, s. 563)

   4053.    35- “Hikmetten istifade eden kimse asla lezzeti kaybetmez. ” (c. 5, s. 233)

   4054.    36- “Hikmete rağbet eden nefsini şereflendirmiştir. ” (c. 5, s. 265)

   4055.    37- “Nefislerin kötü hasletleri vardır. Hikmet insanı bu kötü hasletlerden sakındırır. ” (c. 5, s. 32)

   4056.    38- “İhtiyacını hikmet sahibi olmayan birine götüren kimse hikmet sahibi değildir. ” (c. 5, s. 84)

   4057.    39- “Güler yüzlülüğünü arkadaşı (veya akrabası) olmayana gösteren kimse hikmet sahibi değildir. ” (c. 5, s. 85)

   4058.    40- “Hikmet ile tanınan kimseye vakar gözüyle bakar. ” (c. 5, s. 311)

   4059.    41- “Hikmeti sabit olan kimse ibreti tanır. ” (c. 5, s. 352)

   4060.    42- “Hikmet sahiplerinin sözlerini keşfedenler gerçeklerinden istifade ederler. ” (c. 5, s. 474)

   4061.    43- “Hikmet gayp hazinelerinden ortaya çıkar. ” (c. 6, s. 10)

   4062.    44- “Hikmet meclisi ilim sahiplerinin fidan dikme yeridir. ” (c. 6, s. 124)

   4063.    45- “Hikmet sahipleriyle oturmak akılların hayatı ve nefislerin şifasıdır. ” (c. 6, s. 151)

   4064.    46- “Batıl söz söylemekte hayır olmadığı gibi, hikmet hususunda susmakta da hayır yoktur. ” (c. 6, s. 414)

 

197- Hile-Aldatma

 

   4065.    1- “Hile uğursuzluktur. ” (c. 1, s. 37)

   4066.    2- “Seni aldatan dünya değildir. Sen dünya ile aldanansın. ” (c. 6, s. 96)

   4067.    3- “Geçici az bir aldatıcılığın seni aldatmasından veya yok olan az bir sevincin seni kaydırmasından sakın. ” (c. 2, s. 280)

   4068.    4- “Uzak görüşlü kimse hilelere aldanmaz. ” (c. 2, s. 497)

   4069.    5- “Hileden sakın. Şüphesiz hile aşağılık insanların huyudur. ” (c. 2, s. 306)

   4070.    6- “Hikmetin başı, hilelere aldanıştır. ” (c. 4, s. 51)

   4071.    7- “Aklın fesadı hilelere aldanıştır. ” (c. 4, s. 417)

   4072.    8- “Bazen (büyük) insanlar da aldatılır. ” (c. 4, s. 466)Geri   İleri
Go to TOP