A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   3708.    3- “Nakledileceğine yakin eden göçe hazırlanmalıdır. ” (c. 5, s. 196)

   3709.    4- “Sizlere gölge eden ölüme hazırlanın. ” (c. 2, s. 241)

   3710.    5- “Gözlerin dikileceği, akılların dehşetinden kendini kaybedeceği ve basiretlerin köreleceği güne hazırlıklı olun. ” (c. 2, s. 269)

   3711.    6- “Ölümden sakın, ölüme güzel hazırlıklı ol ki dönüş yerinde saadete eresin. ” (c. 2, s. 281)

   3712.    7- “Az azık almaktan sakın ve göçüne çok hazırlıklı ol. ” (c. 2, s. 281)

   3713.    8- “Şüphesiz kurtuluş veya mutsuzluğu getiren kimse en üstün azığa layıktır. ” (c. 2, s. 524)

   3714.    9- “Yolculuğun uzunluğunu hatırlayan kimse hazırlıklı olmalıdır. ” (c. 5, s. 305)

   3715.    10- “Günleri tanıyan kimse hazırlık içinde olmaktan gaflet etmez. ” (c. 5, s. 403)

   3716.    11- “Yolculuğu için hazırlıklı olan kimsenin şu anda da gözü aydındır. ” (c. 5, s. 467)

   3717.    12- “Ahiret için amel güzel hazırlıklı olmaktır. ” (c. 6, s. 161)

   3718.    13- “Zaman geçtikten sonra hazırlanmanın faydası yoktur. ” (c. 6, s. 412)

   3719.    14- “Şüphesiz ben sizlere güzel hazırlık içinde olmanızı ve önceden gönderdiklerimizi göreceğiniz, geride bıraktıklarınız için pişman olacağınız ve amel ettikleriniz esasınca karşılık göreceğiniz bir gün için çok azık almanızı emrediyorum. ” (c. 3, s. 47)

 

184- Hediye

 

   3720.    1- “Hediye muhabbet doğurur. ” (c. 1, s. 83)

   3721.    2- “Sultanın sevgisini kazanmak, kızgın insanların öfkesini yok etmek toplumdan ayrılan insanı cezbetmek, zor işleri yapmayı başarmak, kötülükleri defetmek için hediye gibi (etkin) bir şey yoktur. ” (c. 6, s. 111)

 

185- Helaket

 

   3722.    1- “Nice insanlar esenliğe erdikten sonra helak oldular. ” (c. 4, s. 57)

   3723.    2- “Açık yoldan ayrılan kimse helak yollarını kat eder. ” (c. 5, s. 360)

 

186- Helal

 

   3724.    1- “Helalden ayrılma, ailene güzel iyilikte bulun ve her durumda Allah’ı zikret. ” (c. 4, s. 294)

   3725.    2- “Helal mal kazanmak hür insanların başarısındandır. ” (c. 6, s. 36)

   3726.    3- “Helal kazanç, kazançların en temizidir. ” (c. 2, s. 427)

 

187- Heva ve Heves

 

   3727.    1- “Heva ve heves insanı helak eder. ” (c. 1, s. 16)

   3728.    2- “Heva ve heves çocukça bir iştir. ” (c. 1, s. 44)

   3729.    3- “Heva ve heves hakkın düşmanıdır. ” (c. 1, s. 68)

   3730.    4- “Heva ve heves akıllı insanların hasletidir. ” (c. 1, s. 83)

   3731.    5- “Heva ve heves uyulan bir düşmandır. ” (c. 1, s. 85)

   3732.    6- “Heva ve heves körlüğün ortağıdır. ” (c. 1, s. 153)

   3733.    7- “Heva ve heves gizli bir derttir. ” (c. 1, s. 159)

   3734.    8- “Heva ve heves helak edici bir arkadaştır. ” (c. 1, s. 237)

   3735.    9- “Heva ve heves aklın düşmanıdır. ” (c. 1, s. 258)

   3736.    10- “Heva ve heves mihnetlerin esasıdır. ” (c. 1, s. 262)

   3737.    11- “Heva ve heves fitnelerin merkebidir. ” (c. 1, s. 265)

   3738.    12- “Heva ve heves insanı aşağıların en aşağısına düşürür. ” (c. 1, s. 350)

   3739.    13- “Heva ve heves iki düşmandan en büyüğüdür. ” (c. 2, s. 26)

   3740.    14- “Akıllı kimse rabbine itaatte heva ve hevesine isyan edendir. ” (c. 2, s. 38)

   3741.    15- “Cahil kimse rabbine isyanda heva ve hevesine itaat eden kimsedir. ” (c. 2, s. 38)

   3742.    16- “Akıllı kimse heva ve hevesine galip gelen ve ahiretini dünyaya satmayandır. ” (c. 2, s. 103)

   3743.    17- “Akıllı kimse insanı kökünden koparan heva ve heveslere galebe çalan kimsedir. ” (c. 2, s. 158)

   3744.    18- “Akıllı kimse aklıyla heva ve hevesini söküp atandır. ” (c. 2, s. 162)

   3745.    19- “Heva ve heves tapılan bir ilahtır. ” (c. 2, s. 166)

   3746.    20- “Heva ve hevesine malik ol ve nefsine helal olmayan şeylerde cimri davran. Zira bu hususlarda nefsine karşı cimri davranmak yüceliğin gerçeğidir. ” (c. 2, s. 199)

   3747.    21- “Heva ve hevesine ve nefsinin hüznüne malik ol. Zira nefsin hüznü, nefsin hoşlandığı veya hoşlanmadığı hususlarda insaf ve adalet üzere amel etmektedir. ” (c. 2, s. 217)

   3748.    22- “Heva ve heveslerinize galebe çalın ve onlarla savaşın. Şüphesiz onlar sizi esir edecek olursa en uzak yok oluş yerlerine sokar. ” (c. 2, s. 263)

   3749.    23- “Nefisleri zorla indiren ve kurtuluş yerinin en uzak noktasına atan heva ve hevesten sakının. ” (c. 2, s. 284)

   3750.    24- “Heva ve heveslere itaatten sakın. Şüphesiz heva ve heves insanı her türlü zorluğa doğru sürükler. ” (c. 2, s. 297)

   3751.    25- “Heva ve hevesin sizlere galip gelmesinden sakının. Şüphesiz bunun evveli fitne ve sonu ise mihnettir. ” (c. 2, s. 325)

   3752.    26- “Bilin ki şüphesiz sizler hakkında korktuğum en korkunç şey, heva ve heveslere uymak ve uzun emellerdir. ” (c. 2, s. 332)

   3753.    27- “En helak edici şey heva ve hevestir. ” (c. 2, s. 372)

   3754.    28- “Akla en yakın düşünceler, heva ve hevesten en uzak olanlardır. ” (c. 2, s. 402)

   3755.    29- “İnsanların en güçlüsü heva ve heveslerine galip gelenlerdir. ” (c. 2, s. 413)

   3756.    30- “İnsanların en üstünü heva ve hevesiyle cihat edendir. ” (c. 2, s. 416)

   3757.    31- “İnsanların en galibi heva ve hevesine ilmiyle galip gelendir. ” (c. 2, s. 435)

   3758.    32- “En yüce emir, heva ve heves kendisine emir olmadığı kimsedir. ” (c. 2, s. 438)

   3759.    33- “İnsanların en üstünü heva ve hevesine isyan eden kimsedir. Ondan da üstünü dünyayı terk eden kimsedir. ” (c. 2, s. 445)

   3760.    34- “İnsanların en mutsuzu, heva ve hevesin kendisine galip geldiği, dünyasının kendisine malik olduğu ve ahiretini bozduğu kimsedir. ” (c. 2, s. 446)

   3761.    35- “Heva ve hevesin ilki fitne, sonu ise mihnettir. ” (c. 2, s. 454)

   3762.    36- “Kaybettiğiniz en son şey heva ve heveslerinizle cihad etmek ve sizden olan emir sahiplerine itaattir. ” (c. 2, s. 469)

   3763.    37- “Şüphesiz nefse itaat ve heva ve heveslere uymak her mihnetin esası ve her sapıklığın başıdır. ” (c. 2, s. 520)

   3764.    38- “Eğer nefsin rahatsızlığı sebebiyle onu sevdiği bir çok istekten alı koymazsan heva ve heves sana bir çok zarar verir. ” (c. 3, s. 8)

   3765.    39- “Şüphesiz eğer iradeni nefsine teslim edersen ahiretini bozar ve seni son bulmayan bir belaya ve bitmeyen bir mutsuzluğa düşürür. ” (c. 3, s. 52)

   3766.    40- “Şüphesiz heva ve hevesine uyarsan seni kör ve dilsin kılar, ahiretini bozar ve seni yok eder. ” (c. 3, s. 56)

   3767.    41- “Şüphesiz sen heva ve hevesini kendine malik kılarsan seni kör ve sağır kılar ve yokluğa sürükler. ” (c. 3, s. 67)

   3768.    42- “Aklın hafifliği heva ve hevestir. ” (c. 3, s. 101)

   3769.    43- “Heva ve hevesleriniz size galip gelirse sizleri helak yerlerine sürükler. ” (c. 3, s. 125)

   3770.    44- “Akıllı insana, düşmana galip gelmeden önce heva ve hevesine galip gelmesi yakışır. ” (c. 3, s. 415)

   3771.    45- “En hayırlı düşünce heva ve heveslerden en uzak olan ve doğru yola en yakın olandır. ” (c. 3, s. 432)

   3772.    46- “Heva ve hevesine muhalefet et ki salim kalasın ve dünyadan yüz çevir ki ganimet elde edesin. ” (c. 3, s. 448)

   3773.    47- “Nefsine muhalefet et ki doğruluğa erişesin ve alimlere karış ki bilesin. ” (c. 3, s. 462)

   3774.    48- “Nefsin ilacı heva ve heveslerden oruç tutmak ve dünya lezzetlerinden sakınmaktır. ” (c. 4, s. 23)

   3775.    49- “Heva ve heveslere itaat insanı helak eder. ” (c. 4, s. 252)

   3776.    50- “Heva ve hevese uymak aklı bozar. ” (c. 4, s. 249)

   3777.    51- “Heva ve hevesiyle cihadın sıkıntısına katlanan, arzularını yalanlayan, hedefe vuran ve bir karşılık elde eden kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 245)

   3778.    52- “Nefsine galebe çalan, nefsine mağlub olmayan, heva ve hevesine malik olan ve heva ve hevesinin kendisine malik olmadığı kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 241)

   3779.    53- “Heva ve hevese akılla karşı koy. ” (c. 4, s. 232)

   3780.    54- “Nefsin salahı heva ve hevesle cihattadır. ” (c. 4, s. 196)

   3781.    55- “Emirlerin en kötüsü heva ve hevesine kendisine emir olduğu kimsedir. ” (c. 4, s. 187)

   3782.    56- “Münezzeh olan Allah’tan heva ve hevesin aldatmasından ve dünyanın fitnelerinden afiyet dileyin. ” (c. 4, s. 138)

   3783.    57- “Dinin fesad sebebi heva ve hevestir. ” (c. 4, s. 125)

   3784.    58- “Aklın fesat sebebi heva ve hevestir. ” (c. 4, s. 121)

   3785.    59- “Nefsi alı koymak heva ve hevesleriyle cihad etmek, dereceleri ve iyilikleri ikiye kat kat eder. ” (c. 4, s. 90)

   3786.    60- “Heva ve hevesten sakınmak, akıllı insanların metodudur. ” (c. 4, s. 89)

   3787.    61- “Nefsi, heva ve hevesin aldatışından alıkoymak zekiliğin meyvesidir. ” (c. 4, s. 88)

   3788.    62- “Nefsi heva ve hevesinden alı koymak, faydalı cihadın ta kendisidir. ” (c. 4, s. 86)

   3789.    63- “Nefsi heva ve hevesinden alı koymak en büyük cihattır. ” (c. 4, s. 86)

   3790.    64- “Akıl, nefsani istekler veya şehvetle gider. ” (c. 4, s. 32)

   3791.    65- “Heva ve hevesine galip olan ve dünyanın kandırıcı iplerinden kaçan kimseye Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 43)

   3792.    66- “Nefsinin isyanlarını bastıran, nefsini koruyan ve dizginlerinden tutarak Allah’ı itaate sürükleyen kimseye Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 45)

   3793.    67- “Dinin başı heva ve hevese muhalefettir. ” (c. 4, s. 53)

   3794.    68- “Aklın başı heva ve hevesle cihad etmektir. ” (c. 4, s. 54)

   3795.    69- “Yüce cennete heva ve hevesine sahip olan kimse ulaşır. ” (c. 4, s. 275)

   3796.    70- “Heva ve heveslerin aldatışı, insanı aldatır. ” (c. 4, s. 378)

   3797.    71- “Heva ve hevesin galebe çalması, din ve aklı bozar. ” (c. 4, s. 383)

   3798.    72- “Heva ve hevese düşmanın düşmana galip geldiği gibi galip gelin ve düşmanın düşmanla savaştığı gibi savaşın ki ona malik olasınız. ” (c. 4, s. 386)

   3799.    73- “Her türlü sapıklık heva ve hevese itaattedir. ” (c. 4, s. 408)

   3800.    74- “Heva ve hevesine galip gelen ve nefsinin isteklerine malik olan kimse kurtuluşa erer. ” (c. 4, s. 414)

   3801.    75- “Nefsin fesadı heva ve hevestir. ” (c. 4, s. 417)

   3802.    76- “Şüphesiz nefsinin heva ve heveslerine aldanan kimse sapmıştır. ” (c. 4, s. 475)

   3803.    77- “Heva ve hevesine karşı aklınla savaş ki rüşdüne malik olasın. ” (c. 4, s. 499)

   3804.    78- “Heva ve hevesine karşı ilminle ve gazabına hilminle savaş. ” (c. 4, s. 513)

   3805.    79- “Nice akıl emirin heva ve hevesine esirdir. ” (c. 4, s. 546)

   3806.    80- “Heva ve hevesi kendisine galip gelen kimse nasıl ihlasa güç yetirebilir?” (c. 4, s. 560)

   3807.    81- “Heva ve hevesinden oruçlu olmayan (sakınmayan) kimse nasıl ibadetin lezzetini elde edebilir?” (c. 4, s. 561)

   3808.    82- “Heva ve hevesinin kendisine galip gelen kimse nasıl hidayete güç yetirebilir?” (c. 4, s. 566)

   3809.    83- “İnsanın heva ve hevesine galip gelmesi ve aklına malik olması kendisine zeka olarak yeter. ” (c. 4, s. 583)

   3810.    84- “Heva ve hevesine galip ve kurtuluşuna talih ol. ” (c. 4, s. 603)

   3811.    85- “Heva ve heves perdesi kenara çekilecek olursa ihlası olmayanlar amelinden utanç duyar. ” (c. 5, s. 111)

   3812.    86- “Heva ve hevesinin kendisine malik olduğu kimse sapar. ” (c. 5, s. 137)

   3813.    87- “Heva ve hevesine malik olan kimse aklına malik olmuştur. ” (c. 5, s. 154)

   3814.    88- “Heva ve hevesine itaat eden kimse helak olur. ” (c. 5, s. 146)

   3815.    89- “Heva ve hevesine galip gelen kimse izzete kavuşur. ” (c. 5, s. 146)

   3816.    90- “Heva ve hevesiyle uyum içinde olan rüşdüne muhalefet etmiştir. ” (c. 5, s. 196)

   3817.    91- “Heva ve hevesi güçlü olan kimsenin azmi zayıflar. ” (c. 5, s. 197)

   3818.    92- “Heva ve hevesine binen kimse sürçer. ” (c. 5, s. 202)

   3819.    93- “Heva ve hevesine uyan kimse nefsini helak eder. ” (c. 5, s. 208)

   3820.    94- “Heva ve hevesine muhalefet eden kimse ilme itaat eder. ” (c. 5, s. 244)

   3821.    95- “Heva ve hevesiyle yürüyen kimse helake düşer. ” (c. 5, s. 278)

   3822.    96- “Heva ve hevesine binen kimse, körlüğe düçar olur. ” (c. 5, s. 278)

   3823.    97- “Heva ve hevesine itaat eden kimse, ahiretini dünyasına satar. ” (c. 5, s. 279)

   3824.    98- “Heva ve hevesi aklına galip gelen kimse rüsva olur. ” (c. 5, s. 279)

   3825.    99- “Heva ve hevesi aklına galip gelen kimsenin rüsvalığı zahir olur. ” (c. 5, s. 350)

   3826.    100- “Yüce derecelere ulaşmayı seven kimse heva ve hevesine galip gelmelidir. ” (c. 5, s. 394)

   3827.    101- “Heva ve hevesinin kendisine malik olduğu kimse hiçbir nasihatçinin nasihatini kabul etmez. ” (c. 5, s. 406)

   3828.    102- “Ameli heva ve hevesinden soyutlanan kimsenin her işinin neticesi/etkisi güzel olur. ” (c. 5, s. 432)

   3829.    103- “Heva ve hevesine tabi olan kimseyi, heva ve heves kör ve sağır kılar, zelil eder ve sapıklığa düşürür. ” (c. 5, s. 459)

   3830.    104- “Heva ve hevesinin kendisinden istifade ettiği kimseye şeytan musallat olur. ” (c. 5, s. 465)

   3831.    105- “Heva ve hevesinin gözüyle bakan kimse fitneye maruz kalır ve apaçık yoldan saparak alaşağı olur. ” (c. 5, s. 470)

   3832.    106- “Akıllı insana, düşmanına galip gelmeden önce nefsine galip gelmesi yakışır. ” (c. 6, s. 25)

   3833.    107- “Heva ve heves gibi hiçbir şey akla düşman değildir. ” (c. 6, s. 54)

   3834.    108- “Heva ve heves gibi hiçbir şey dini helak etmez. ” (c. 6, s. 72)

   3835.    109- “Dinin ölçüsü heva ve hevese muhalefettir. ” (c. 6, s. 117)

   3836.    110- “Heva ve heves bineği insanı helak eden bir binektir. ” (c. 6, s. 125)

   3837.    111- “Heva ve hevese muhalefet aklın şifasıdır. ” (c. 6, s. 130)

   3838.    112- “Heva ve hevese mağlub olan sürekli mutsuzluk içindedir. ” (c. 6, s. 139)

   3839.    113- “Heva ve hevese uymak, şeytan için güzel bir yardımcıdır. ” (c. 6, s. 161)

   3840.    114- “Dinin düzeni, heva ve hevese muhalefet etmek ve dünyadan münezzeh olmaktır. ” (c. 6, s. 177)

   3841.    115- “Heva ve hevesin saptırdığı ve şeytanın körlük yoluna sürdüğü kimse helak olur. ” (c. 6, s. 196)

   3842.    116- “Heva ve hevesin sana her düşmandan daha çok düşmandır. O halde ona galip gel. Aksi takdirde helak olursun. ” (c. 6, s. 213)

   3843.    117- “Heva ve hevesin ilmini uzaklaştırmasın. ” (c. 6, s. 274)

   3844.    118- “Her ne kadar şaka yollu söylesen veya beyhude bilsen de heva ve hevesinle uyumlu olan hiçbir söz söyleme. Nice şaka söz özgür insanı senden ürkütür ve nice boş söz sana bir çok kötülük getirir. ” (c. 6, s. 285)

   3845.    119- “Heva ve hevesine uyan kimse bataklığa gömülür. ” (c. 6, s. 296)

   3846.    120- “Nefsine heva ve hevese uymaya ve dünyanın lezzetlerini seçmeye izin verme. Aksi takdirde dinin bozulur, ıslah olmaz, nefsin ziyan eder ve kar elde edemez. ” (c. 6, s. 331)

   3847.    121- “Nefsani isteklerinin ve tamahlarının esiri olma. ” (c. 6, s. 340)

   3848.    122- “Heva ve heves gibi bir düşman yoktur. ” (c. 6, s. 351)

   3849.    123- “Heva ve heves ile birlikte din olmaz. ” (c. 6, s. 362)

   3850.    124- “Heva ve heves ile birlikte akıl olmaz. ” (c. 6, s. 363)

   3851.    125- “Akıl ve nefsani istekler bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 370)

   3852.    126- “Heva ve hevesten daha büyük bir yokluk yoktur. ” (c. 6, s. 434)

   3853.    127- “Az bir heva ve hevese uymak da aklı bozar. ” (c. 6, s. 456)

 

188- Heybet-Korku

 

   3854.    1- “Bir işi yapmaktan korkarsan teşebbüste bulun ki korkunun zorluğu teşebbüsünden daha zordur. ” (c. 3, s. 172)

   3855.    2- “Bir şeyden korkan kimse o şeye ulaşmaktan mahrum kalır. ” (c. 5, s. 147)

 

189- Hınç-Düşmanlık

 

   3856.    1- “Düşmanlık kötü bir ahlaktır. ” (c. 3, s. 252)

   3857.    2- “Düşmanlık kötülük eker. ” (c. 1, s. 146)

   3858.    3- “Düşmanlık kalbin hastalığıdır. ” (c. 1, s. 149)

   3859.    4- “Düşmanlık iyilikleri yok eder. ” (c. 1, s. 168)

   3860.    5- “Batınları düzeltince içlerdeki hınç aşikar olur. ” (c. 4, s. 322)

 

190- Hırs-Tamah

 

   3861.    1- “Rızık paylaştırılmıştır, hırslı insan mahrumdur. ” (c. 1, s. 34)

   3862.    2- “Haris sıkıntılı olur. ” (c. 1, s. 63)

   3863.    3- “Hırs insanı zillete düşürücüdür. ” (c. 1, s. 56)

   3864.    4- “Hırs, rızkı artırmaz lakin insanın değerini düşürür. ” (c. 2, s. 70)

   3865.    5- “Hırs sıkıntılar bineğidir. ” (c. 1, s. 75)

   3866.    6- “Hırs fakirlik alametidir. ” (c. 1, s. 96)

   3867.    7- “Hırs insanı kötülüğe çağırır. ” (c. 1, s. 96)

   3868.    8- “Hırslı insan hiçbir şeyle yetinmez. ” (c. 1, s. 99)

   3869.    9- “Hırsın kınamış bir neticesi vardır. ” (c. 1, s. 117)

   3870.    10- “Hırslı insan tamah ettiği şeylerin kuludur. ” (c. 1, s. 165)

   3871.    11- “Hırs mutsuzların alametidir. ” (c. 1, s. 165)

   3872.    12- “Hırs tamahın başıdır. ” (c. 1, s. 174)

   3873.    13- “Hırslı insan kendisini sıkıntılara düşmüştür. ” (c. 1, s. 177)

   3874.    14- “Hırs zillet ve sıkıntıdır. ” (c. 1, s. 182)

   3875.    15- “Hırs insanın yakinini bozar. ” (c. 1, s. 189)

   3876.    16- “Hırs aşağılık insanların karakteridir. ” (c. 1, s. 190)

   3877.    17- “Hırs gazabı çoğaltır. ” (c. 1, s. 202)

   3878.    18- “Hırs insanı zillete düşürür ve mutsuz kılar. ” (c. 1, s. 218)

   3879.    19- “Hırslı insan hiçbir şeyden razı olmaz. ” (c. 1, s. 223)

   3880.    20- “Hırs ebedi sıkıntıdır. ” (c. 1, s. 241)

   3881.    21- “Hırs mürüvveti gevşetir. ” (c. 1, s. 279)

   3882.    22- “Hırs tüm ayıpların kötülüğünü bir araya toplamıştır. ” (c. 1, s. 294)

   3883.    23- “Hırs insanı bir çok ayıplara düşürür. ” (c. 1, s. 294)

   3884.    24- “Hırs her kötülüğün temelidir. ” (c. 1, s. 306)

   3885.    25- “Hırs kötü ahlaktandır. ” (c. 1, s. 310)

   3886.    26- “Hırs ve aşırı ihtiras mutsuzluk ve ziynet kazandırır. ” (c. 1, s. 361)

   3887.    27- “Hırslı insan horluğun esiridir ve esirlikten kurtulmaz. ” (c. 1, s. 361)Geri   İleri
Go to TOP