A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   3524.    12- “Haset bedeni eritir. ” (c. 1, s. 241)

   3525.    13- “Haset eden kimse şifa bulmaz. ” (c. 1, s. 249)

   3526.    14- “Haset eden kimse efendi olamaz. ” (c. 1, s. 255)

   3527.    15- “Haset insanı hasta eder ve üzer. ” (c. 1, s. 260)

   3528.    16- “Haset büyük iblisin tuzağıdır. ” (c. 1, s. 295)

   3529.    17- “Haset eden kimse kadere gazab eder. ” (c. 1, s. 332)

   3530.    18- “Haset tedavi edilmez bir hastalıktır. ” (c. 1, s. 363)

   3531.    19- “Haset beyinsizlerin metodu ve lezzetlerin düşmanıdır. ” (c. 1, s. 382)

   3532.    20- “Haset eden kimse kötülüklere sevinir ve sevinçlere üzülür. ” (c. 1, s. 383)

   3533.    21- “Haset eden kimseye nimetin zevali dışında bir şey şifa vermez. ” (c. 1, s. 383)

   3534.    22- “Haset eden kimsenin hasreti çok, kötülükleri kat kat olur. ” (c. 1, s. 392)

   3535.    23- “Haset eden ve kin besleyen kimsenin sevinci devam etmez. ” (c. 2, s. 7)

   3536.    24- “Haset iki azaptan biridir. ” (c. 2, s. 18)

   3537.    25- “Haset iki rezaletin en aşağılığıdır. ” (c. 2, s. 21)

   3538.    26- “Haset eden kimse her zaman hastadır. Cimri ise ebedi olarak zelildir. ” (c. 2, s. 42)

   3539.    27- “Haset edenlerin bedenlerin sağlığından gaflet edişleri ilginçtir. ” (c. 2, s. 52)

   3540.    28- “Haset eden kimse, haset ettiği kimseden nimetin yok olmasını kendisine bir nimet olarak görür. ” (c. 2, s. 59)

   3541.    29- “Haset sadece haset eden kimsenin helak oluşu veya haset edilen kimsenin ölümüyle biten dermansız bir derttir. ” (c. 2, s. 72)

   3542.    30- “Haset ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir. ” (c. 2, s. 72)

   3543.    31- “Haset eden kimse beden açısından salim olsa da sürekli hastadır. ” (c. 2, s. 91)

   3544.    32- “Haset, çirkin bir ayıp ve ağır bir cimriliktir. Sahibi haset ettiği kimsedeki arzularına ulaşmadan şifa bulmaz. ” (c. 2, s. 164)

   3545.    33- “Haset eden kimse sözlerinde dostluk izharında bulunur ve fiillerinde buğzunu gizler. Böyle bir insanın dost adı, düşman sıfatı vardır. ” (c. 2, s. 139)

   3546.    34- “Hasetten sakının. Şüphesiz haset nefsi lekeler. ” (c. 2, s. 272)

   3547.    35- “Hasetten sakın. Şüphesiz haset en kötü ahlak, en çirkin karakter ve İblis’in huyudur. ” (c. 2, s. 293)

   3548.    36- “Hayat açısından, insanların en kötüsü haset eden kimsedir. ” (c. 2, s. 285)

   3549.    37- “Birbirine haset yağmuru yağınca, birbirini bozma bitkisi yeşerir. ” (c. 3, s. 173)

   3550.    38- “Haset eden kimse kötü arkadaştır. ” (c. 3, s. 253)

   3551.    39- “Hasedin meyvesi dünya ve ahiret mutsuzluğudur. ” (c. 3, s. 330)

   3552.    40- “Göğsün kin ve hasetten boş olması onun saadetindendir. ” (c. 3, s. 459)

   3553.    41- “Arkadaşın haseti dostluk hastalığındandır. ” (c. 3, s. 412)

   3554.    42- “Rezaletlerin başı hasettir. ” (c. 4, s. 50)

   3555.    43- “Haset, yalan ve kini atın. Şüphesiz bu üçü dini lekeler ve insanı helak eder. ” (c. 4, s. 19)

   3556.    44- “Nice arkadaş hasetçidir. ” (c. 4, s. 71)

   3557.    45- “Aşırı hastalık ve hüznün sebebi hasettir. ” (c. 4, s. 121)

   3558.    46- “Aşağılığın silahı hasettir. ” (c. 4, s. 128)

   3559.    47- “İnsanın en kötü arkadaşı hasettir. ” (c. 4, s. 164)

   3560.    48- “Şiddetli kin, şiddetli hasettendir. ” (c. 4, s. 179)

   3561.    49- “Kalbinizi hasetten temizleyin. Şüphesiz haset ağır bir hastalıktır ve insanı yıpratır. ” (c. 4, s. 256)

   3562.    50- “Haset edenlerin beden sağlığından gafletlerine şaşarım. ” (c. 4, s. 338)

   3563.    51- “Yüce makamı olan herkese haset edilir. ” (c. 4, s. 531)

   3564.    52- “Pas demiri yediği ve hatta yok ettiği gibi haset de bedeni yıpratır ve yok eder. ” (c. 4, s. 624)

   3565.    53- “Kalbi korunan kimseye haset bulaşmaz. ” (c. 5, s. 207)

   3566.    54- “Hasedi çok olanın derdi uzun sürer. ” (c. 5, s. 292)

   3567.    55- “Haset sakınanların ahlakından değildir. ” (c. 5, s. 73)

   3568.    56- “Haset eden kimsenin dostluğu olmaz. ” (c. 5, s. 80)

   3569.    57- “Haset eden kimsenin rahatlığı ne kadar da azdır. ” (c. 6, s. 54)

   3570.    58- “Eyvahlar olsun hasede ki ne kadar da adildir! Önce sahibinden başlamakta ve onu öldürmektedir. ” (c. 6, s. 229)

   3571.    59- “Birbirinize haset etmeyin. Şüphesiz haset ateşin odunu yediği gibi imanı yer bitirir. Birbirinize buğz etmeyin, şüphesiz buğz yok edicidir. ” (c. 6, s. 319)

   3572.    60- “Allah’ın sizlere olan fazlı hususunda haset etmeyin. ” (c. 6, s. 376)

   3573.    61- “Haset gibi bir hastalık yoktur. ” (c. 6, s. 353)

   3574.    62- “Haset eden kimsenin rahatlığı yoktur. ” (c. 6, s. 346)

   3575.    63- “Haset eden kimse sevinçli görülemez. ” (c. 6, s. 368)

   3576.    64- “Mümin haset etmez. ” (c. 6, s. 368)

   3577.    65- “Haset eden ve kin besleyen kimsenin hayatından daha zor bir hayat yoktur. ” (c. 6, s. 397)

   3578.    66- “Haset eden kimse, sadece haset ettiği kimsenin ölümü veya nimetinin zevali ile hoşnut olur. ” (c. 6, s. 408)

   3579.    67- “Sana haset eden kimseden şifa buluşun senin sevinç anında onun öfkelenmesidir. ” (c. 6, s. 477)

 

175- Hasene-Güzel İş-Güzellik

 

   3580.    1- “İyi işler kazanmak kazançların en üstünüdür. ” (c. 2, s. 5)

   3581.    2- “İnsanın iyilikleri kötülüklerinden çok olunca o kamil olur. İyilikleri ve kötülükleri eşit olan kimse ise kendisini (helak ve yokluğa düşmekten) tutmuş olur. Kötülüğü iyiliklerinden fazla olan kimse ise helak olur. ” (c. 3, s. 193)

   3582.    3- “Dinin başı iyilikler kazanmaktır. ” (c. 4, s. 51)

   3583.    4- “Her iyilikte bir sevap vardır. ” (c. 4, s. 397)

   3584.    5- “Her insanın değeri iyi yaptığı şey iledir. ” (c. 4, s. 504)

   3585.    6- “Haktan yüz çeviren kimsenin yanında iyilik kötülük, kötülük ise iyilik olur ve sapıklık sarhoşluğuyla sarhoş olur. ” (c. 5, s. 391)

   3586.    7- “Her iyiliğin sevabı vardır. ” (c. 5, s. 10)

 

176- Hasret

 

   3587.    1- “Şüphesiz kıyamet günü hasret açısından insanların en büyüğü Allah’a itaat dışında bir mal kazanıp onu Allah yolunda infak eden birine miras bırakan kimsedir. O (varis) bununla cennete gider, birinci ise ateşe gider. ” (c. 2, s. 568)

 

177- Hastalık

 

   3588.    1- “Hastalık, bedenin zindanıdır. ” (c. 1, s. 100)

   3589.    2- “Hastalık iki zindandan biridir. ” (c. 2, s. 18)

   3590.    3- “Bilin ki şüphesiz yokluk belalardan biridir. Yokluktan daha zoru beden hastalığıdır ve bedenin hastalığından daha zoru kalb hastalığıdır. ” (c. 2, s. 336)

   3591.    4- “İki şeyden utanç duymamak gerekir: Hastalık ve fakir akraba” (c. 4, s. 183)

   3592.    5- “Bedenler hastalıktan kurtulamaz. ” (c. 5, s. 74)

   3593.    6- “Hastalığını doktorlardan gizleyen kimse gerçekte bedenine hıyanet etmiştir. ” (c. 5, s. 317)

   3594.    7- “Bedenin sağlamlığından hastalıklar ortaya çıkar. ” (c. 6, s. 13)

   3595.    8- “Nice hasta insan kurtulur ve nice salim insan yere serilir. ” (c. 4, s. 628)

   3596.    9- “Sıhhat tazeliğine sahip olanlar, hastalık olaylarının gelişinden başkasını mı gözetlerler?. ” (c. 6, s. 200)

   3597.    10- “Bedenin sürekli hasta olmasından daha büyük musibet yoktur. ” (c. 6, s. 393)

 

178- Haşyet-Korku

 

   3598.    1-“Allah’tan, sizleri kendisinden sakındırdığının nihayetince sakının ve sizleri kendisini gazaplandıracak şeylerden alıkoyduğu şekliyle korkun. ” (c. 2, s. 283)

   3599.    2- “İnsanlardan Allah’ı en çok bilen en çok haşyete kapılandır. ” (c. 2, s. 430)

   3600.    3- “Haşyet güzel bir ibadettir. ” (c. 6, s. 157)

   3601.    4- “Haşyet gibi biri ilim yoktur. ” (c. 6, s. 351)

   3602.    5- “Allah’ın azabından haşyet, takva sahiplerinin ahlakıdır. ” (c. 2, s. 41)

   3603.    6- “Haşyet mutluların ahlakıdır. ” (c. 2, s. 156)

   3604.    7- “Allah bir kulu seçince ona haşyeti giydirir. ” (c. 3, s. 144)

   3605.    8- “Marifetin nihayeti haşyettir. ” (c. 4, s. 371)

   3606.    9- “İlim olarak haşyet yeter. ” (c. 4, s. 574)

   3607.    10- “Allah’tan haşyet edenin ilmi kemale erer. ” (c. 5, s. 180)

 

179- Havale Etmek-Ismarlamak

 

   3608.    1- “İşlerini Allah’a havale eden kimseyi Allah doğru yola yönlendirir. ” (c. 5, s. 220)

 

180- Haya

 

   3609.    1- “Haya güzeldir. ” (c. 1, s. 41)

   3610.    2- “Haya sakındırıcıdır. ” (c. 1, s. 44)

   3611.    3- “Utangaçlık rızkı engeller. ” (c. 1, s. 71)

   3612.    4- “Haya her hayrın anahtarıdır. ” (c. 1, s. 93)

   3613.    5- “Utanmazlık şerrin başıdır. ” (c. 1, s. 93)

   3614.    6- “Utangaçlık mahrumiyetle birliktedir. ” (c. 1, s. 95)

   3615.    7- “Haya, göz yummaktır. ” (c. 1, s. 126)

   3616.    8- “Haya beğenilmiş bir huydur. ” (c. 1, s. 260)

   3617.    9- “Haya güzel bir huydur. ” (c. 1, s. 211)

   3618.    10- “Haya iffetle birliktedir. ” (c. 1, s. 152)

   3619.    11- “Haya keremin (yüceliğin) tamamıdır. ” (c. 1, s. 128)

   3620.    12- “Haya keremin tamamı ve en güzel ahlaktır. ” (c. 1, s. 353)

   3621.    13- “Haya insanı çirkin işten alı koyar. ” (c. 1, s. 366)

   3622.    14- “Allah’tan haya etmek bir çok hataları yok eder. ” (c. 1, s. 399)

   3623.    15- “İman ve haya bir ipe bağlanmış, birbirinden ayrılmazlar. ” (c. 2, s. 47)

   3624.    16- “Cömertlik ve haya en üstün ahlaktır. ” (c. 2, s. 156)

   3625.    17- “Münezzeh olan Allah’tan haya etmek insanı ateş azabından korur. ” (c. 2, s. 143)

   3626.    18- “En iffetliniz, en çok haya edeninizdir. ” (c. 2, s. 370)

   3627.    19- “İnsanların en akıllısı, en hayalı olanıdır. ” (c. 2, s. 380)

   3628.    20- “En güzel din elbisesi hayadır. ” (c. 2, s. 398)

   3629.    21- “Haya ve iffet iman ahlakındandır. Şüphesiz bunlar hürlerin hasleti ve iyilerin ahlakıdır. ” (c. 2, s. 384)

   3630.    22- “En üstün mürüvvet hayadır, meyvesi de iffettir. ” (c. 2, s. 465)

   3631.    23- “En üstün haya, Allah’tan utanmandır. ” (c. 2, s. 421)

   3632.    24- “Mürüvvetin kökü haya ve meyvesi de iffettir. ” (c. 2, s. 418)

   3633.    25- “En güzel haya, nefsinden utanmandır. ” (c. 2, s. 422)

   3634.    26- “Utanmazlık kötü bir yüzdür. ” (c. 3, s. 253)

   3635.    27- “Haya giysisini giyin, vefa zırhına bürün, kardeşliği koru ve kadınlarla az konuş ki yüceliğin kemale ersin. ” (c. 3, s. 301)

   3636.    28- “Hayanın meyvesi iffettir. ” (c. 3, s. 326)

   3637.    29- “İnsanın kendinden utanması imanın meyvesidir. ” (c. 3, s. 418)

   3638.    30- “Her kötülüğün başı, arsızlıktır. ” (c. 4, s. 48)

   3639.    31- “İffetin nedeni hayadır. ” (c. 4, s. 122)

   3640.    32- “Kötülerin en kötüsü insanlardan utanmayan ve münezzeh olan Allah’tan korkmayandır. ” (c. 4, s. 171)

   3641.    33- “Hayalı ol, şüphesiz haya yüceliğin başıdır. ” (c. 4, s. 284)

   3642.    34- “İffet haya miktarıncadır. ” (c. 4, s. 312)

   3643.    35- “Hayanın nihayeti insanın kendinden utanmasıdır. ” (c. 4, s. 373)

   3644.    36- “İnsanın çok haya etmesi imanının göstergesidir. ” (c. 4, s. 590)

   3645.    37- “Utangaçlık mahrumiyetle beraberdir. ” (c. 4, s. 593)

   3646.    38- “Utanan mahrum olur. ” (c. 5, s. 142)

   3647.    39- “Hayası az olanın, sakınması az olur. ” (c. 5, s. 269)

   3648.    40- “Hayası olmayanın hayrı da olmaz. ” (c. 5, s. 264)

   3649.    41- “Haya elbisesini giyinen kimsenin aybı insanlardan gizli kalır. ” (c. 5, s. 311)

   3650.    42- “Hak sözden utanan kimse ahmaktır. ” (c. 5, s. 339)

   3651.    43- “Sözü haya ile birlikte bulunan kimsenin fiilinde yokluk/helak olmaz. ” (c. 5, s. 364)

   3652.    44- “Hayası sana insaflı davranmaya zorlamadığı kimseyi, dini sana insaflı olmasına zorlayamaz. ” (c. 5, s. 418)

   3653.    45- “İnsanların yüzünden sakınmayan kimse, münezzeh olan Allah’tan da sakınmaz. ” (c. 5, s. 442)

   3654.    46- “İnsanlardan haya etmeyen kimse, münezzeh olan Allah’tan da aya etmez. ” (c. 5, s. 442)

   3655.    47- “Üç şeyden haya edilmez: İnsanın misafirine hizmetinden babası ve öğretmeni için mecliste ayağa kalkmasından ve az da olsa hakkı taleb etmesinden. ” (c. 3, s. 338)

   3656.    48- “İnsanın kendi nefsinden haya etmesi mürüvvetin tamamındandır. ” (c. 6, s. 26)

   3657.    49- “Haya, cömertlik için güzel arkadaştır. ” (c. 6, s. 160)

   3658.    50- “Haya iman için güzel arkadaştır. ” (c. 6, s. 165)

   3659.    51- “İnsanın utanmazlığı, kendisini lekeler. ” (c. 6, s. 224)

   3660.    52- “Bilmediği bir şey kendisine sorulunca hiç kimse “bilmiyorum” demekten haya etmemelidir. ” (c. 6, s. 277)

   3661.    53- “Haya gibi bir ahlak yoktur. ” (c. 6, s. 254)

   3662.    54- “Haya ve cömertlik gibi iman yoktur. ” (c. 6, s. 398)

   3663.    55- “Mümin kimse itaat dışında bir düşünceye kapıldığında haya etmesi yakışır. ” (c. 6, s. 440)

 

181- Hayat-Yaşamak

 

   3664.    1- “Hayatın tatlılığı ve acılığı vardır. ” (c. 1, s. 138)

   3665.    2- “Hayat açısından insanların en güzeli insanların kendisiyle güzel yaşadığı kimsedir. ” (c. 2, s. 605)

   3666.    3- “Şu üç haslete sahip olan kimse güzel bir hayat yaşayamaz: Kin, haset ve kötü ahlak. ” (c. 3, s. 337)

   3667.    4- “Hayatın kıvamı güzel taktir etmek ve ölçüsü ise güzel idare etmektir. ” (c. 4, s. 515)

 

182- Hayır-İyilik

 

   3668.    1- “Hayır fani olmaz. ” (c. 1, s. 229)

   3669.    2- “Hayır kötü işten daha kolaydır. ” (c. 1, s. 314)

   3670.    3- “Hayırlı işle birlikte olan acizlik, kötülüğe binmek ile olan kudretten daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 94)

   3671.    4- “Gücünüz yettiğince hayır işleyin. Hayırdan daha hayırlısı, hayır sahibidir. ” (c. 2, s. 254)

   3672.    5- “Hayır işle ve hayrın hiçbir şeyini küçük görme. Şüphesiz hayrın azı çok ve sahibi mutludur. ” (c. 2, s. 187)

   3673.    6- “Önceden gönderdiğin hayırlı şeyler sebebiyle sevincini ve kaybettiğin şeyler için de hüznünü arttır. ” (c. 2, s. 192)

   3674.    7- “Hayır işte, kötülük işleme. Hayırdan daha hayırlısı onu yapandır. Kötülükten daha kötüsü de onu yapandır. ” (c. 2, s. 215)

   3675.    8- “Hayırlı bir iş yapmaya karar aldığınızda, yapın. ” (c. 3, s. 124)

   3676.    9- “Hayrı gördüğünüzde onu alın. ” (c. 3, s. 126)

   3677.    10- “Hayrı gördüğünüzde ona doğru koşun. Kötülüğü gördüğünüzde ondan kaçın. Sizler itaatlerle amel eden yüceliklerde yarışın. Böylece sizler kurtuluşa eren ihsan sahipleri olasınız. ” (c. 3, s. 184)

   3678.    11- “Hayra koşun ki doğru yolu bulasınız. ” (c. 3, s. 241)

   3679.    12- “Hayırda öne geçin ki doğru yolu bulasınız. ” (c. 3, s. 262)

   3680.    13- “Hayrın tümü üç şeyde toplanmıştır: Nimet ihsanında bulunmak, ahdine riayet etmek ve sıla-i rahimde bulunmak. ” (c. 3, s. 241)

   3681.    14- “İşlerin en hayırlısı ön şartları kolay, sonucu güzel ve neticesi övünmüş olandır. ” (c. 3, s. 437)

   3682.    15- “Saadete erişmek, hayırlara koşmak ve temiz amellerdedir. ” (c. 4, s. 23)

   3683.    16- “Nice hayır hiç ummadığın yerden ulaşır. ” (c. 4, s. 78)

   3684.    17- “Devam etmeyen kötülük, devam etmeyen iyilikten daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 168)

   3685.    18- “Kötülüğe hayırla muhalefet edin. ” (c. 4, s. 231)

   3686.    19- “Hayırlı işlerden ayrılmayın, hayra koşun ve sizden başkaları hayıra sizden müstahak olmasın. ” (c. 4, s. 300)

   3687.    20- “Hayır ağacını dikin ki en tatlı meyvesini toplayasınız. ” (c. 4, s. 391)

   3688.    21- “Hayır yapan kimse, ondan (hayırdan) daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 412)

   3689.    22- “Hayırlı iş kalıcı bir birikim ve temiz bir meyvedir. ” (c. 4, s. 415)

   3690.    23- “Hayrın menfaatini bilmeyen kimse onu yapmaya güç yetiremez. ” (c. 5, s. 519)

   3691.    24- “Hayrı önceden gönderen kimse onu bulur. ” (c. 5, s. 648)

   3692.    25- “Hayır ehline yakın ol ki onlardan olasın. Kötülük ehlinden uzak dur ki onlardan ayrı olasın. ” (c. 4, s. 514)

   3693.    26- “Güzel adet hayırlı iş olarak yeter. ” (c. 4, s. 577)

   3694.    27- “Hayra uyan kimse oluşun kötülükte uyulan kimse oluşundan daha hayırlıdır. ” (c. 5, s. 42)

   3695.    28- “Hayır elbisesini giyinmeyen kimse kötülükten uzaklaşmaz. ” (c. 5, s. 94)

   3696.    29- “Hayırdan daha hayırlısı, hayrın sevabıdır. ” (c. 5, s. 80)

   3697.    30- “Hayır işleyen, gerçekte işe kendisinden başlamıştır. ” (c. 5, s. 243)

   3698.    31- “Önceden hayır gönderen ganimete ermiştir. ” (c. 5, s. 186)

   3699.    32- “Hayrı giyinen kötülükten münezzeh olur. ” (c. 5, s. 223)

   3700.    33- “Seçimi kötü olanın eserleri çirkin olur. ” (c. 5, s. 217)

   3701.    34- “Kötülüğü iyilik ile savan kimse galip gelir. ” (c. 5, s. 449)

   3702.    35- “Önceden gönderdiğin hayırlar, sevabı azaltmayan kimsenin (Allah’ın) yanındadır. İşlediğin kötülükler ise cezalandırmanın kendisini aciz bırakmadığı kimsenin yanındadır. ”(c. 6, s. 114)

   3703.    36- “Kendisiyle hayra ulaştığın şeyi kötülük sayma. ” (c. 6, s. 266)

   3704.    37- “Kendisiyle kötülüğe ulaştığın şeyi hayır sayma. ” (c. 6, s. 266)

   3705.    38- “Sizden hiç kimse, “şüphesiz birisi hayır işlemeye benden daha evladır. ” Demesin. Allah’a yemin olsun ki öyle olur! Hayır ve şerrin sahipleri vardır. Onu terk ettiğinizde, ehli (yapar ve bu konuda) size kifayet ederler. ” (c. 6, s. 326)

 

183- Hazırlanmak-Amadelik

 

   3706.    1- “Göçünün süratini bilen kimse en güzel şekilde nakledilmek için hazırlık içinde olmaya layıktır. ” (c. 6, s. 442)Geri   İleri
Go to TOP