A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   3347.    13- “Ölçüsünü aşmaktan daha büyük cehalet yoktur. ” (c. 6, s. 383)

 

165- Had-Miktar-Ölçü

 

   3348.    1- “Haddini aşan kimse kendini derk edememiştir. ” (c. 6, s. 62)

   3349.    2- “Haddini aşanı insanlar hor görür. ” (c. 5, s. 333)

   3350.    3- “Haddini ve ölçüsünü aşanın aklı yoktur. ” (c. 6, s. 386)

 

 

166- Hafife Almak-Kolay Saymak

 

   3351.    1- “Hiç kimseyi konuşturuncaya kadar hafife alma. ” (c. 6, s. 271)

   3352.    2- “Alimleri hafife almaktan sakın. Şüphesiz bu seni ayıplı kılar, insanların sana kötü zanda bulunmasına neden olur ve sana kötü bakılır. ” (c. 2, s. 319)

   3353.    3- “En büyük kötülük şefkatli ve hayırsever bir insanın acı öğüdünü hafife almakta ve övücü düşmanın aldatıcı övgüsünün tatlılığıyla gururlanmaktadır. ” (c. 2, s. 452)

   3354.    4- “Merhametli davranmanın güzel değerini bilmeyenler küçümsenmekle düzelirler. ” (c. 5, s. 250)

   3355.    5- “Dostlarını hafife alanlar düşmanlarını çiğnemeyi kendilerine ağır kılarlar. ” (c. 5, s. 345)

 

167- Hafiflik-Oynaklık

 

   3356.    1- “Hafiflik hayatı zorlaştırır. ” (c. 1, s. 200)

 

168- Hak

 

   3357.    1- “Hak keskin bir kılıçtır. ” (c. 1, s. 146)

   3358.    2- “Hak en üstün yoldur. ” (c. 1, s. 155)

   3359.    3- “Hak en güçlü dayanaktır. ” (c. 1, s. 187)

   3360.    4- “Hak en açık yoldur. ” (c. 1, s. 193)

   3361.    5- “Hak için mağlub olan galiptir. ” (c. 1, s. 267)

   3362.    6- “Hak ile savaşan yenilir. ” (c. 1, s. 273)

   3363.    7- “Hak uyulmaya en müstahak olandır. ” (c. 1, s. 319)

   3364.    8- “Hakkı ayakta tutmak için yardımlaşmak emanete riayet ve dindarlıktır. ” (c. 1, s. 350)

   3365.    9- “Hak, batıl ehline karşı bir kılıçtır. ” (c. 1, s. 377)

   3366.    10- “Hak kendisiyle amel eden kimse için kurtuluş vesilesidir. ” (c. 1, s. 378)

   3367.    11- “Hak aşikardır. Yardıma ihtiyaçtan ve inkardan münezzehtir. ” (c. 2, s. 44)

   3368.    12- “Küçük veya büyük, düşük veya yüce hakkınızı tanıyan herkesin hakkını tanıyın. ” (c. 2, s. 265)

   3369.    13- “Hakkın acılığına sabredin. Batılın tatlılığına aldanmaktan sakının. ” (c. 2, s. 237)

   3370.    14- “Haktan ayrılmayın ki kurtuluş da sizden ayrılmasın. ” (c. 2, s. 240)

   3371.    15- “Heva ve hevesine muhalif de olsa hak bineğine bin, ahiretini dünyana satma. ” (c. 2, s. 181)

   3372.    16- “Haktan ayrılma ki sadece hak ile hükmedildiği gün seni hak ehlinin konaklarına indirsin. ” (c. 2, s. 196)

   3373.    17- “Bilin ki şüphesiz hakkın kendisine fayda vermediği kimseye batıl zarar verir. Hidayetin doğrultamadığı kimseyi dalalet yok olmaya sürükler. ” (c. 2, s. 332)

   3374.    18- “En doğru söz, hak ile mutabık olandır. ” (c. 2, s. 401)

   3375.    19- “İnsanların en akıllısı hak karşısında boyun eğen, hakka nefsinden bağışlayan (karşı koymayan), hak vesilesiyle aziz olan, hakkı ikame etmeyi ve hak ile amel etmeyi küçümsemeyen kimsedir. ” (c. 2, s. 477)

   3376.    20- “Amellerin en üstünü haktan ayrılmamaktır. ” (c. 2, s. 467)

   3377.    21- “İnsanlardan Allah’ın peygamberlerine en çok benzeyenler en çok hakkı konuşanlar ve hak ile amelde en sabırlı olanlardır. ” (c. 2, s. 433)

   3378.    22- “İnsanlardan Allah-u Teala’ya en yakın olanlar kendi aleyhine de olsa en çok hakkı konuşanlar ve her ne kadar hoş görmese de hak ile en çok amel edenlerdir. ” (c. 2, s. 447)

   3379.    23- “Allah bir kuluna yardım edince ona hakkı ikame etmek hususunda yardımcı olur. ” (c. 3, s. 162)

   3380.    24- “Hak ile delil getiren sırtını güçlendirmiş olur. ” (c. 3, s. 210)

   3381.    25- “Haktan sapmayla dalalete düşülür. ” (c. 3, s. 219)

   3382.    26- “Haktan ayrılmamakla sırtı pek olunur. ” (c. 3, s. 239)

   3383.    27- “Kurtuluş üç şeydedir: Hakka bağlılık, batıldan çekinmek ve ciddiyetle çalışma bineğine binmek” (c. 3, s. 336)

   3384.    28- “Hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler. ” (c. 3, s. 456)

   3385.    29- “Nerede olursa olsun hakka ulaşma yolunda zorluklar deryasına dal. ” (c. 3, s. 451)

   3386.    30- “Haktan başkasına yönelerek hakka karşı koyana sen de karşı koy ve onu kendisi için hoşnut olduğuyla bırak. ” (c. 3, s. 446)

   3387.    31- “Hak vardır, batıl vardır. Her ikisinin de ehli vardır. ” (c. 3, s. 407)

   3388.    32- “İşlerin en hayırlısı hakkı açığa çıkarandır. ” (c. 3, s. 428)

   3389.    33- “Zarar veren hak, sevindiren batıldan daha hayırlıdır. ” (c. 3, s. 408)

   3390.    34- “Hakkı ihya edip batılı öldürene, zulmü ezip adaleti ayakta tutana Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 45)

   3391.    35- “Hikmetin başı hakka bağlılık ve haklıya itaattir. ” (c. 4, s. 53)

   3392.    36- “İnsanların şefaatçisi hak ile amel etmek ve doğruluktan ayrılmamaktır. ” (c. 4, s. 192)

   3393.    37- “Hakkın sebeplerinden ayrılmayın, onlara bağlı kalın. İmkansız batıllardan sakının. ” (c. 4, s. 301)

   3394.    38- “Hakka dönüşün, batılı sürdürmenden daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 349)

   3395.    39- “Hakka dönüşün seni sıkıntıya bile düşürse batıla bağlılığın ile yaşadığın rahatlığından daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 349)

   3396.    40- “Haklının hedefi doğru yoldur. ” (c. 4, s. 387)

   3397.    41- “Saadet hakka bağlılıktadır. ” (c. 4, s. 402)

   3398.    42- “Haktan ayrılıp başkasına yönelenden ayrıl ve onu kendisine hoşnut olduğu şeyle bırak. ” (c. 4, s. 428)

   3399.    43- “Şüphesiz onlar (münafıklar) her hak karşısında bir batıl, her doğruluk karşısında bir eğrilik, her bir insan karşısında bir katil, her kapı için bir anahtar ve her gece için bir sabah hazırlamışlardır. ” (c. 4, s. 483)

   3400.    44- “Hakkı söyleyin ki ganimet elde edesiniz, batıl hususunda susunuz ki salim kalasınız. ” (c. 4, s. 508)

   3401.    45- “Az bir ateşin çok odunu yaktığı gibi az bir hak da çok batılı def eder. ” (c. 4, s. 498)

   3402.    46- “Hakkı düşman bilen kimse nasıl imanın tatlılığını tadabilir. !?” (c. 4, s. 566)

   3403.    47- “Hakka bağlanmayan kimse nasıl batıldan ayrılabilir!?” (c. 4, s. 566)

   3404.    48- “Hakkı bil ve hakla amel et ki münezzeh olan Allah seni kurtarsın. ” (c. 4, s. 616)

   3405.    49- “Hak için cömert ol ki batıl hakkında cimri olasın. ” (c. 4, s. 602)

   3406.    50- “Hak ile boğuşan yere serilir. ” (c. 5, s. 168)

   3407.    51- “Hakka düşmanlık edeni, hak yere serer. ” (c. 5, s. 205)

   3408.    52- “Hak ile savaşandan, sahip olduğu her şey alınır. ” (c. 5, s. 182)

   3409.    53- “Hakka düşmanlık edeni hak öldürür. ” (c. 5, s. 183)

   3410.    54- “Hakka düşmanlık eden gevşekliğe düşer. ” (c. 5, s. 221)

   3411.    55- “Hak ile amel eden kazanır. ” (c. 5, s. 145)

   3412.    56- “Hakka yardım eden kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 145)

   3413.    57- “Hak ile amel eden ganimete erer. ” (c. 5, s. 136)

   3414.    58- “Hak ile delil getiren üstün gelir. ” (c. 5, s. 151)

   3415.    59- “Hak ile amel eden kurtuluşa erer. ” (c. 5, s. 168)

   3416.    60- “Hakka galip gelmek isteyen mağlup olur. ” (c. 5, s. 182)

   3417.    61- “Hakkı aşan kimsenin yolu daralır. ” (c. 5, s. 254)

   3418.    62- “Hakka düşmanlık edene Allah düşman olur. ” (c. 5, s. 229)

   3419.    63- “Hakkın kurtarmadığı kimseyi batıl helak eder. ” (c. 5, s. 246)

   3420.    64- “Hakla izzet arayanı hak aziz kılar. ” (c. 5, s. 293)

   3421.    65- “Batılı çok olanın hakkına uyulmaz. ” (c. 5, s. 235)

   3422.    66- “Hakkın devleti vardır. ” (c. 5, s. 25)

   3423.    67- “Batıl hükmedecek olursa eskiden de böyleydi (şaşılacak bir durum değil. ) Ama eğer hak az olursa çoğalması umulur. Şüphesiz sırt çeviren bir şeyin yönelmesi az olur. ” (c. 5, s. 47)

   3424.    68- “Dönüşün hakka olmalıdır. Şüphesiz hak en güçlü yardımcıdır. ” (c. 5, s. 50)

   3425.    69- “Dönüşün hakka olmalıdır, zira haktan ayrılan helak olur. ” (c. 5, s. 53)

   3426.    70- “Hak ile amel etmeyen kurtuluşa eremez. ” (c. 5, s. 67)

   3427.    71- “Eğer hakka yardımlaşmayı terk etmezseniz batılı hor kılmada gevşekliğe düşmezsiniz. ” (c. 5, s. 117)

   3428.    72- “Her kim hakka karşı durursa helak olur. ” (c. 5, s. 304)

   3429.    73- “Haktan başkasından izzet arayanı Allah hakla zelil kılar. ” (c. 5, s. 320)

   3430.    74- “Hakkı dizgin edinen kimseyi insanlar imam edinir. ” (c. 5, s. 321)

   3431.    75- “Hakkı aşan kimsenin yolu daralır. ” (c. 5, s. 323)

   3432.    76- “Hak ile amel edene insanlar yönelir. ” (c. 5, s. 338)

   3433.    77- “Hakkı ikame etmek için cihat eden başarılı olur. ” (c. 5, s. 339)

   3434.    78- “Haktan yüz çevirenin akıbeti kınanır. ” (c. 5, s. 340)

   3435.    79- “Hak karşısında teslim olan ve haklıya itaat eden kimse ihsan sahibi sayılır. ” (c. 5, s. 381)

   3436.    80- “Hak ile izzetlenen kimse horluğa düşmez. ” (c. 6, s. 390)

   3437.    81- “Hakkı hedef edinen kimseye zorluklar kolaylaşır ve uzak kendisine yakın olur. ” (c. 5, s. 392)

   3438.    82- “Hakkı zayıflatan ve yardımsız bırakan kimseyi batıl helak eder ve öldürür. ” (c. 5, s. 395)

   3439.    83- “Hedefi hak olan kimse, her ne kadar sayısız örtüler altında da olsa hakka ulaşır. ” (c. 5, s. 423)

   3440.    84- “Hakka düşman olanı hak öldürür. Her kim de hakka galip gelmek isterse hak onu zelil eder. ” (c. 5, s. 459)

   3441.    85- “Hakka yardım eden ganimete erer. ” (c. 5, s. 466)

   3442.    86- “Güçlü olun! Güçlü olun ki hakkın sütunu sizlere aşikar olsun. Siz üstünsünüz, Allah sizinledir, amellerinizin sevabını azaltmayacaktır. ” (c. 4, s. 216)

   3443.    87- “Hak ile çatışan yenilir. ” (c. 6, s. 123)

   3444.    88- “Nice kimse hakkı itiraf ettiği halde ona uymaz. ” (c. 6, s. 63)

   3445.    89- “Haktan sonra delaletten başka ne vardır?” (c. 6, s. 83)

   3446.    90- “Hak güzel bir delildir. ” (c. 6, s. 156)

   3447.    91- “Allah’a and olsun ki inkarcı kafir veya dinsiz münafık dışında hiç kimse güvenliği ehlinden alıkoymaz ve hakkı hak sahibinden ayırmaz. ” (c. 6, s. 242)

   3448.    92- “Ehlini bulduğun taktirde hakkı açıklamaktan çekinme” (c. 6, s. 266)

   3449.    93- “Hak ile sırtı pek olana galip gelmeye çalışma. Şüphesiz hakka galip gelmeye çalışan mağlup olur. ” (c. 6, s. 302)

   3450.    94- “Haktan başkası sana ünsiyet vermesin ve batıldan başkası seni dehşete düşürmesin. ” (c. 6, s. 294)

   3451.    95- “Birinin hakkına riayet etmek sizleri onun aleyhine hakkı ikame etmenize engel olmasın. ” (c. 6, s. 301)

   3452.    96- “Hak üzere mahkum edilenin hakkı yoktur. ” (c. 6, s. 356)

   3453.    97- “Haktan daha çok hayır dileyen yoktur. ” (c. 6, s. 381)

   3454.    98- “Hak ile izzet bulan zelil olmaz. ” (c. 6, s. 390)

   3455.    99- “Hak ve batıl bir araya gelmez. ” (c. 6, s. 372)

   3456.    100- “Haktan daha izzetli arkadaş yoktur. ” (c. 6, s. 384)

   3457.    101- “Hak ile sırtı güçlü olan kimse mağlup edilemez. ” (c. 6, s. 387)

   3458.    102- “Hak üzere delil getiren mahkum edilemez. ” (c. 6, s. 387)

   3459.    103- “Haktan daha güçlü resul (elçi) yoktur. ” (c. 6, s. 379)

   3460.    104- “Hakka sadece faziletini tanıyan kimse sabreder. ” (c. 6, s. 397)

   3461.    105- “Cehalet üzere konuşmakta hayır olmadığı gibi hakkı söylemek hususunda susmakta da hayır yoktur. ” (c. 6, s. 415)

   3462.    106- “Akıbetinin tatlılığına yakini olmayan kimsenin hakkın acılığına sabrı olmaz. ” (c. 6, s. 423)

   3463.    107- “İnsan hakkını alma hususunda ayıplanamaz. Şüphesiz kendisinin olmayan bir şeyi almakla ayıplanır. ” (c. 6, s. 410)

   3464.    108- “Az bir hak, bir çok batılı def eder. ” (c. 6, s. 457)

   3465.    109- “Ey Ebuzer! Sen Allah için kızdın. Kendisi için gazablandığın kimseye ümit bağla. Bu kavim dünyaları için senden korktu. Sen de dinin için onlardan korktun. Senden korktukları şeyi onlara bırak, onlardan korktuğun şey için de onlardan kaç. Onları menettiğin şeye ne kadar da muhtaçtırlar, sen ise menettikleri şeyden tamamen müstağnisin. Yarın kimin kazandığını, kimin daha çok gıpta edildiğini bileceksin. Gökler ve yerler bir kula kapansa, eğer o kul Allah’tan sakındıysa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Sana ancak hak arkadaş olur, senden yalnız batıl kaçar. Onların dünyalarını kabul etseydin, seni severlerdi; dünyadan bir şey alsaydın, sana eman verirlerdi. ” (c. 4, s. 464)

   3466.    110- “Apaçık yoldan ayrılmayın. Apaçık yolda yürüyün aksi taktirde Allah sizden başkalarını yerinize geçirir. ” (c. 4, s. 300)

   3467.    111- “Hakkın yolu talipleri için apaçık kılınmıştır. ” (c. 4, s. 476)

   3468.    112- “Hak ile amel eden kurtulur. ” (c. 5, s. 153)

   3469.    113- “Apaçık yoldan ayrılan sapıklık denizinde boğulur. ” (c. 5, s. 474)

   3470.    114- “Şüphesiz münezzeh olan Allah hakkın yolunu aydınlatmış ve gidiş yerlerini aşikar kılmıştır. Dolayısıyla (insan için) ya ayrılmaz bir mutsuzluk veya sürekli bir mutluluk vardır. ” (c. 2, s. 564)

 

169- Hakemlik-Yargı

 

   3471.    1- “En rüsva edici şeylerden biri kadıların/hakimlerin zulmüdür. ” (c. 2, s. 400)

   3472.    2- “İnsanların en yücesi hak ile en iyi şekilde hükmedendir ve insanların Münezzeh Allah katında en çok sevileni başkalarından daha çok doğru söyleyendir. ” (c. 2, s. 467)

   3473.    3- “En kötü hakimler, hükümleri zulüm olanlardır. ” (c. 4, s. 171)

   3474.    4- “Zanna dayanarak hükmetmek adaletten değildir. ” (c. 5, s. 84)

   3475.    5- “Hükümleri zulüm üzere olan kimsenin kudreti zail olur. ” (c. 5, s. 193)

   3476.    6- “Mukadderata razı olan kimsenin tatlı hayatı olur. ” (c. 5, s. 294)

 

170- Hakkı Ertelemek

 

   3477.    1- “Ertelemek ruhun azabıdır. ” (c. 1, s. 167)

   3478.    2- “Ertelemek ve minnet etmek, ihsanı zorlaştırır. ” (c. 2, s. 9)

   3479.    3- “Hakkı ertelemek iki esirgemeden biridir. ” (c. 2, s. 11)

   3480.    4- “Bağışlamanın afeti onu ertelemektir. ” (c. 3, s. 105)

   3481.    5- “En hayırlı iyilik başında ertelemek ve sonunda minnet olmayandır. ” (c. 3, s. 429)

   3482.    6- “En kötü bağış başında ertelemek ve sonunda minnet olan bağıştır. ” (c. 3, s. 174)

   3483.    7- “Vaadini erteleyen kimse, vaadine vefa göstermemiştir. ” (c. 6, s. 66)

 

171- Halvet-Yalnızlık

 

   3484.    1- “Günah sebebi yalnızlıktır. ” (c. 4, s. 123)

   3485.    2- “Açıkta vakarlı, gizlide ise zikr edici ol. ” (c. 4, s. 602)

   3486.    3- “Halvette kalmak salihlerin metodudur. ” (c. 4, s. 624)

   3487.    4- “Açıkta yapmaktan haya ettiğin şeyleri halvette yapmamak en üstün sakınmadır. ” (c. 6, s. 26)

 

172- Haram

 

   3488.    1- “Haram iğrençtir. ” (c. 1, s. 63)

   3489.    2- “Haramlardan çekinmek akıl sahiplerinin ahlakından ve yüce insanların hasletlerindendir. ” (c. 2, s. 108)

   3490.    3- “Karnını ve cinsel organını haramlardan koru. ” (c. 2, s. 178)

   3491.    4- “Haramlara güzel riayet et. Mürüvvet sahibi insanlara yönel. Şüphesiz haramlara riayet etmek yüce ahlaka ve mürüvvet sahibi kimselere yönelmek ise himmet şerafetine delalet etmektedir. ” (c. 2, s. 214)

   3492.    5- “Haramlar perdesini yırtmaktan sakın. Şüphesiz haramlar perdesini yırtmak fasıkların, facirlerin ve sapıkların ahlakıdır. ” (c. 2, s. 295)

   3493.    6- “En güzel edep seni haramlardan alı koyandır. ” (c. 2, s. 462)

   3494.    7- “Yüceliklere rağbet edince haramlardan sakın. ” (c. 3, s. 138)

   3495.    8- “Sakınınca, Allah’ın haramlarından sakın. ” (c. 3, s. 141)

   3496.    9- “Haram kötü bir yiyecektir. ” (c. 3, s. 251)

   3497.    10- “Haram kötü bir kazançtır. ” (c. 3, s. 255)

   3498.    11- “Allah haramlardan sakınan, (ödeyemeyenlere kesilen) cezaları üstlenen ve büyük ganimetlere ulaşmak için başkalarıyla yarışan kimseye Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 46)

   3499.    12- “Allah haramlardan sakındırmamış olsaydı, yine de akıllı insana haramlardan kaçınması farz olurdu. ” (c. 5, s. 117)

   3500.    13- “Haram kazanan kimse kendisine günahlar toplamıştır. ” (c. 5, s. 321)

   3501.    14- “Ateşten korkan kimse haramlardan sakınmalıdır. ” (c. 5, s. 328)

   3502.    15- “Haram bir şeyi toplamak mutsuzluktandır. ” (c. 6, s. 14)

   3503.    16- “En üstün sakınma haramlardan sakınmadır. ” (c. 6, s. 33)

   3504.    17- “En güzel yücelik, haramlardan sakınmaktır. ” (c. 6, s. 34)

   3505.    18- “Sakınmanın ölçüsü haramlardan uzak durmaktır. ” (c. 6, s. 119)

   3506.    19- “Haramlardan münezzeh olmak mürüvvetin şartlarındandır. ” (c. 6, s. 25)

   3507.    20- “Münezzeh olan Allah bir şeyi yasaklayınca insanı ondan mutlaka müstağni kılmıştır. ” (c. 6, s. 74)

   3508.    21- “Haramlardan sakınan kimse cennete nail olur. ” (c. 6, s. 170)

   3509.    22- “Haramlardan sakınmak gibi zühd yoktur. ” (c. 6, s. 365)

   3510.    23- “Haramlardan sakınmak gibi takva yoktur. ” (c. 6, s. 377)

   3511.    24- “Haramlardan sakınmak gibi faydalı bir sakınma yoktur. ” (c. 6, s. 415)

 

173- Haseb[3]

 

   3512.    1- “Haseb gibi bir güzellik yoktur. ” (c. 6, s. 353)

 

174- Hased

 

   3513.    1- “Hased insanı üzer. ” (c. 1, s. 17)

   3514.    2- “Hased en kötü hastalıktır. ” (c. 1, s. 91)

   3515.    3- “Hased ruhun hapsidir. ” (c. 1, s. 100)

   3516.    4- “Kin hased eden kimselerin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 115)

   3517.    5- “Hased ayıpların başıdır. ” (c. 1, s. 149)

   3518.    6- “İman hasetten beridir. ” (c. 1, s. 160)

   3519.    7- “Haset eden insan sürekli hastadır. ” (c. 1, s. 199)

   3520.    8- “Haset insana hayatı zorlaştırır. ” (c. 1, s. 203)

   3521.    9- “Haset eden kimse iyileşmez. ” (c. 1, s. 223)

   3522.    10- “Haset eden kimsenin dostluğu olmaz. ” (c. 1, s. 223)Geri   İleri
Go to TOP