A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   3171.    6- “Gıybet acizin çabasıdır. ” (c. 1, s. 268)

   3172.    7- “Gıybet cehennem köpeklerinin yiyeceğidir. ” (c. 1, s. 298)

   3173.    8- “Akıllı kimse dilini gıybetten koruyan kimsedir. ” (c. 2, s. 90)

   3174.    9- “Gıybet etmekten sakın. Şüphesiz gıybet seni Allah ve insanlar nezdinde nefret edilecek biri haline düşürür ve sevabını yok eder. ” (c. 2, s. 287)

   3175.    10- “İnsanların en aşağılık olanı gıybet edenidir. ” (c. 2, s. 381)

   3176.    11- “Allah nezdinde yaratıklardan en çok nefret edileni gıybet eden kimsedir. ” (c. 2, s. 424)

   3177.    12- “Şüphesiz gıybeti anmak en kötü iftiradır. ” (c. 2, s. 489)

   3178.    13- “Şüphe ve kötümserliğe sebep olacak iş bir utanç ve gıybet etmeye ihtiras duymak ise ateştir. ” (c. 4, s. 428)

   3179.    14- “Gıybet etmeye ihtiras duyan kimse sövülür. ” (c. 5, s. 286)

   3180.    15- “İyi insanların gıybetini etmek en çirkin aşağılıktandır. ” (c. 6, s. 21)

   3181.    16- “Nefsini gıybet etmeye alıştırma. Şüphesiz gıybete alışan kimsenin günahı büyüktür. ” (c. 6, s. 293)

   3182.    17- “Az bir gıybet bile iftiradır. ” (c. 6, s. 455)

   3183.    18- “Gıybeti dinleyen, gıybet yapana ortaktır. ” (c. 1, s. 140)

   3184.    19- “Gıybeti dinleyen de, gıybet eden kimse gibidir. ” (c. 1, s. 307)

   3185.    20- “Gıybeti dinleyen kimse, söyleyen gibidir. ” (c. 6, s. 125)

   3186.    21- “İnsanların hoşlanmadığı şeyleri onlara ulaştırmada acele davranma. Aksi takdirde hakkında bilmedikleri şeyleri söylerler. ” (c. 6, s. 296)

 

146- Gizlemek

 

   3187.    1- “En başarılı iş gizliliğin kapsadığı iştir. ” (c. 2, s. 458)

 

147- Görüşme-Karşılamak

 

   3188.    1- “Güzel karşılamak iki zafer ve zühtten biridir. ” (c. 3, s. 391)

 

148- Gözünü Yummak

 

   3189.    1- “Münezzeh olan Allah’ın haramlarına gözünü yummak en yüce ibadettir. ” (c. 4, s. 387)

   3190.    2- “Züht ve takvanın esası (haramlara) gözünü yummaktır. ” (c. 4, s. 50)

   3191.    3- “Gözünü (haramlara) yummak mürüvvettendir. ” (c. 4, s. 380)

   3192.    4- “Gözünü (haramlara) yummak bir çok görmekten daha iyidir. ” (c. 4, s. 381)

   3193.    5- “Gözünü (haramlara) yummak, en yüce sakınmadır. ” (c. 4, s. 381)

   3194.    6- “Gözünü (haramlara) yummak, uyanıklığın kemalidir. ” (c. 4, s. 381)

   3195.    7- “Gözünü (haramlara) yuman kimsenin kederi azalır ve yok olmaktan güvende olur. ” (c. 5, s. 450)

   3196.    8- “Gözünü (haramlara) yuman kimsenin kalbi rahattır. ” (c. 5, s. 449)

   3197.    9- “Gözünü (haramlara) yummak ve itidalli yürümek mürüvvettendir. ” (c. 6, s. 22)

   3198.    10- “Gözünü (haramlara) yummak güzel bir sakınmadır. ” (c. 6, s. 162)

   3199.    11- “Gözünü (haramlara) yummak ne güzel bir şehvetlerden döndürücüdür. ” (c. 6, s. 164)

   3200.    12- “Gözünü (haramlara) yummak gibi mürüvvet yoktur. ” (c. 6, s. 349)

 

 

149- Güçlük-Zorluk

 

   3201.    1- “İyi ahlak zorluklarla elde edilir. ” (c. 1, s. 21)

   3202.    2- “Zorluklara tahammül sayesinde cennet elde edilir. ” (c. 3, s. 203)

 

150- Güler Yüzlülük

 

   3203.    1- “Güler yüzlülük iyiliktir. Asık suratlılık ise eziyettir. ” (c. 1, s. 63)

   3204.    2- “Güler yüzlülük iyiliğin evvelidir. ” (c. 1, s. 79)

   3205.    3- “Güler yüzlülük hür insanın ahlakıdır. ” (c. 1, s. 127)

   3206.    4- “Güler yüzlülük ihsandır. ” (c. 1, s. 13)

   3207.    5- “Güler yüzlülük bağışta bulunmanın evvelidir. ” (c. 1, s. 140)

   3208.    6- “Güler yüzlülük düşmanlık ateşini söndürür. ” (c. 1, s. 150)

   3209.    7- “Güler yüzlülük bağışların evvelidir. ” (c. 1, s. 167)

   3210.    8- “Güler yüzlülük hür insanın huyudur. ” (c. 1, s. 173)

   3211.    9- “Güler yüzlülük dostları kaynaştırır. ” (c. 1, s. 191)

   3212.    10- “Güler yüzlülük dostluk kemendidir. ” (c. 1, s. 269)

   3213.    11- “Güler yüzlülük başkalarına masrafsız bağışta bulunmaktır. ” (c. 1, s. 389)

   3214.    12- “Güler yüzlülük iki bağıştan biridir. ” (c. 2, s. 13)

   3215.    13- “Güler yüzlülük iki misafirden biridir. ” (c. 2, s. 28)

   3216.    14- “Güler yüzlülük güzel bir manzara ve nurlu bir huydur. ” (c. 2, s. 156)

   3217.    15- “Tebessüm ve güler yüzlülük güzel bağışta bulunmanın yeridir. ” (c. 3, s. 232)

   3218.    16- “Güler yüzlülüğün iyiliğinin evvelidir. Vaad etmen ise bağışının evvelidir. ” (c. 3, s. 268)

   3219.    17- “Güler yüzlülüğün nefsinin yüceliğine delalet eder. Alçak gönüllüğün ise huy şerafetini gösterir. ” (c. 3, s. 269)

   3220.    18- “Güler yüzlülük bağışın evveli ve en kolay cömertliktir. ” (c. 3, s. 388)

   3221.    19- “Güler yüzlülük iki müjdeden biridir. ” (c. 3, s. 391)

   3222.    20- “Güler yüzlülük kurtuluşun alametindendir. ” (c. 3, s. 394)

   3223.    21- “Güler yüzlülük sevgi sebebidir. ” (c. 4, s. 126)

   3224.    22- “Güler yüzlülük, bağış, iyi iş ve hediye vermek insanların sevgisini kazandırır. ” (c. 4, s. 259)

   3225.    23- “Güler yüzlü ol, şüphesiz güler yüzlülük sevgi kemendidir. ” (c. 4, s. 288)

   3226.    24- “Çok güler yüzlü olmak bağışta bulunmanın göstergesidir. ” (c. 4, s. 589)

   3227.    25- “Sana güler yüz göstermek hususunda cimrilik eden iyiliği ile bağışta bulunmaz. ” (c. 5, s. 465)

   3228.    26- “Güler yüz, bağışta bulunan asık surattan daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 226)

   3229.    27- “Güler yüzlülük inatçılıkla birlikte olmaz. ” (c. 6, s. 359)

 

151- Gülmek

 

   3230.    1- “En hayırlı gülmek tebessümdür. ” (c. 3, s. 423)

   3231.    2- “İnsanın sebepsiz gülmesi, kendisinde cehalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 579)

   3232.    3- “İnsanın çok gülmesi, vakarını yok eder. ” (c. 4, s. 590)

   3233.    4- “Çok gülmek arkadaşı ürkütür ve büyüğü/reisi lekeler. ” (c. 5, s. 494 )

   3234.    5- “Gülmesi çok olanın heybeti azalır. ” (c. 5, s. 180)

   3235.    6- “Gülmesi çok olanın kalbi ölür. ” (c. 5, s. 194)

   3236.    7- “Gülmesi çok olan kimse aşağılık görülür. ” (c. 5, s. 200)

   3237.    8- “Nefislerinizi, fıkradan, komik hikayeler ve boş sözlerden vakarlı kılın. ” (c. 6, s. 230)

   3238.    9- “Rüsva edici işler yapına gülerek dişlerini gösterme. ” (c. 6, s. 267)

   3239.    10- “Fazla gülme, aksi takdirde heybetin gider, fazla mizah yapma aksi takdirde seni küçük düşürür. ” (c. 6, s. 336)

 

152- Gülüp Oynamak

 

   3240.    1- “Nice gülüp oynaşmalar savaşa dönüşür. ” (c. 4, s. 58)

 

153- Günah

 

   3241.    1- “Vera sahibi olmanın gereklerinden biri de günahlardan münezzeh olmaktır. ” (c. 6, s. 26)

   3242.    2- “Günaha mağlup olan kimse galip gelmemiştir. ” (c. 6, s. 61)

   3243.    3- “Cennete nail olmak günahlardan münezzeh olmakla mümkündür. ” (c. 6, s. 170)

   3244.    4- “Ardından günah getiren şeyde ısrar etme. ” (c. 6, s. 275)

   3245.    5- “Günahlardan çekinmek gibi ver’a (sakınmak) yoktur. ” (c. 6, s. 364)

   3246.    6- “Günahlardan münezzeh olmak gibi mürüvvet yoktur. ” (c. 6, s. 377)

 

154- Günaha Sevinmek

 

   3247.    1- “Günahlara sevinmek, günahları işlemekten daha çirkindir. ” (c. 2, s. 119)

   3248.    2- “Allah’a karşı günah işlemekten lezzet alan kimseye Allah, zilleti bırakır. ” (c. 5, s. 375)

   3249.    3- “Günahın tatlılığını acı azap bozar. ” (c. 3, s. 399)

 

155- Günahı Küçümsemek

 

   3250.    1- “Münezzeh olan Allah nezdinde en büyük günah, işleyen kimse nezdinde küçümsenen günahtır. ” (c. 2, s. 427)

   3251.    2- “Münezzeh olan Allah nezdinde en şiddetli günah, işleyenin küçümsediği günahtır. ” (c. 2, s. 427)

   3252.    3- “Günahı küçümsemek, günah işlemekten daha büyüktür. ” (c. 3, s. 283)

   3253.    4- “Küçük günahları küçümseme, şüphesiz küçük günahlar da insanı helak edicilerdendir. Küçük günahlar, kuşattığı kimseyi helak eder. ” (c. 6, s. 335)

 

156- Günahta Israr

 

   3254.    1- “(Günahta) Israr ateşe sebep olur. ” (c. 1, s. 118)

   3255.    2- “(Günahta) Israr facirlerin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 94)

   3256.    3- “(Günahta) Israr en kötü görüştür. ” (c. 1, s. 204)

   3257.    4- “(Günahta) Israr en büyük günahtır. ” (c. 1, s. 221)

   3258.    5- “(Günahta) Israr helak olanların huyudur. ” (c. 1, s. 226)

   3259.    6- “(Günahta) Israr azaba neden olur. ” (c. 1, s. 267)

   3260.    7- “Günaha dönmek, günahta ısrar etmektir. ” (c. 1, s. 318)

   3261.    8- “(Günahta) Israr en büyük günah ve en hızlı cezadır. ” (c. 1, s. 387)

   3262.    9- “(Günahta) Isrardan sakın. Şüphesiz bu en büyük günah ve en azim cezadır. ” (c. 2, s. 298)

   3263.    10- “Allah nezdinde en büyük günah, işleyenin hakkında ısrar ettiği günahtır. ” (c. 2, s. 425)

   3264.    11- “En büyük günah, işleyenin üzerinde ısrar ettiği günahtır. ” (c. 2, s. 453)

   3265.    12- “Allah’ın intikamının şiddetini bildiği halde sürekli ısrar eden kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 338)

   3266.    13- “Günahı hususunda ısrar eden, rabbinin azabı karşısında küstah olmuştur. ” (c. 5, s. 364)

   3267.    14- “Günahı çok olanın alçaklığı kesindir. ” (c. 5, s. 444)

   3268.    15- “İnsanın hakkında ısrar etmesi ve buna rağmen mağfiret temenni etmesi, münezzeh olan Allah’a yaptığı düzenindendir. ” (c. 6, s. 67)

   3269.    16- “(Günahta) Isrardan daha büyük bir günah yoktur. ” (c. 6, s. 383)

 

157- Günler-Zaman

 

   3270.    1- “Günler gizli sırları aşikar eder. ” (c. 1, s. 345)

   3271.    2- “Günler ecellerinizin sayfalarıdır. O halde onları en güzel amellerinizle ebedi kılın. ” (c. 2, s. 120)

   3272.    3- “Gece ve gündüz kalanları aşmak ve geçmişleri yok etmek için büyük çaba içindedir. ” (c. 2, s. 167)

   3273.    4- “Şüphesiz gece ve gündüzün senin tüm ihtiyaçlarını kapsayamaz. O halde onları işin ve rahatlığın arasında bulmuştur. ” (c. 2, s. 606)

   3274.    5- “Bugünkü işini ıslah eden ve dünkü kusurunu telafi eden kimse kurtuluşa ermiştir. ” (c. 4, s. 404)

   3275.    6- “Her gün insanı yarına sürükler. ” (c. 4, s. 533)

 

158- Güvenip Sırrını Söylemek

 

   3276.    1- “Güvenip sırrını söylemekte sürçmenin geri dönüşü olmaz. ” (c. 4, s. 362)

   3277.    2- “Güvenip sırrını söylemeyi azaltan kimse salim kalır. ” (c. 5, s. 159)

   3278.    3- “Güvenip sırrını söylemeyi çoğaltan kimse pişman olur. ” (c. 5, s. 159)

 

159- Güvenlik

 

   3279.    1- “Güvenlikten daha tatlı bir nimet yoktur. ” (c. 6, s. 435)

   3280.    2- “Sakın güvenlik seni aldatmasın. Şüphesiz sen güvendiğin yerden alınacaksın. ” (c. 6, s. 291)

   3281.    3- “İhtiyatlı davranan kimse güvende olduğunu sandığı yerden zarar görür. ” (c. 6, s. 12)

   3282.    4- “Korkan bir insana korktuğu şeyden emin kılan kimseyi münezzeh olan Allah da cezasından emin kılar. ” (c. 5, s. 388)

   3283.    5- “Hayatın refahı güvenliktedir. ” (c. 4, s. 100)

   3284.    6- “Nice defa güvendiğin yerden sana gelinir (ve zarar verilir. )” (c. 4, s. 83)

   3285.    7- “Nice güvenlik korkuya dönüşür. ” (c. 4, s. 59)

   3286.    8- “Nice güvende olan insan korku içindedir. ” (c. 4, s. 55)

   3287.    9- “Güvende olmak insanı aldatır. ” (c. 1, s. 50)

 

160- Güvenmek

 

   3288.    1- “Allah’a güvenmek en üstün emeldir. ” (c. 1, s. 159)

   3289.    2- “Nefse güvenmek şeytanın en sağlam fırsatlarındandır. ” (c. 1, s. 381)

   3290.    3- “Hoşnutluğun esası, Allah’a güvenmektir. ” (c. 2, s. 415)

   3291.    4- “Nice güvenen kimse utanır. ” (c. 4, s. 55)

   3292.    5- “Sırları söylemekte insanlara az güvenmek uzak görüşlülüğe daha yakındır. ” (c. 4, s. 502)

   3293.    6- “İnsanları tanıyan kimse onlara asla güvenmez. ” (c. 5, s. 256)

   3294.    7- “Allah’a güvenen kimse yakinini korur. ” (c. 5, s. 262)

   3295.    8- “Allah’ın kendisine takdir ettiğine güvenen kimse, kalp rahatlığını kaybetmez. ” (c. 5, s. 364)

 

161- Güzel Ahlak

 

   3296.    1- “Güzel ahlaktan daha iyi bir hayat yoktur. ” (c. 6, s. 399)

   3297.    2- “Güzel ahlak güzel bir huydur. ” (c. 6, s. 165)

   3298.    3- “Güzel ahlak güzel imandır. ” (c. 6, s. 167)

   3299.    4- “Münezzeh olan Allah kuluna dünya ve ahiret hayrından sadece güzel ahlak ve güzel niyeti bağışlamıştır. ” (c. 6, s. 99)

   3300.    5- “Ahlakı güzel olanın insanlar sever ve nefisler onunla ünsiyet ederler. ” (c. 5, s. 451)

   3301.    6- “Ahlakı güzel olana yollar kolaylaşır. ” (c. 5, s. 306)

   3302.    7- “Güzel ahlak ile birlikte hiçbir şey dar değildir. ” (c. 5, s. 97)

   3303.    8- “Ahlakı güzel olanın muaşereti de temiz olur. ” (c. 5, s. 238)

   3304.    9- “Nice aşağılık insanı, güzel ahlakı yüceltmiştir. ” (c. 4, s. 558)

   3305.    10- “Güzel ahlak güzel haseptir. ” (c. 6, s. 156)

   3306.    11- “Güzel ahlak gibi arkadaş yoktur. ” (c. 6, s. 364)

   3307.    12- “Rızıklar hazinesi ahlak genişliğindedir. ” (c. 4, s. 408)

   3308.    13- “Güzel ahlaklı ol. Şüphesiz güzel ahlak sana sevgi kazandırır. ” (c. 4, s. 288)

   3309.    14- “İmanın başı güzel ahlak ve doğrulukla süslenmektir. ” (c. 4, s. 53)

   3310.    15- “Güzel ahlak muhabbet doğurur ve sevgiyi güçlendirir. ” (c. 4, s. 418)

   3311.    16- “Güzel ahlak her iyiliğin başıdır. ” (c. 3, s. 393)

   3312.    17- “Güzel ahlak rızıkları döker/çoğaltır ve arkadaşlıklara ünsiyet kazandırır. ” (c. 3, s. 393)

   3313.    18- “Güzel ahlak nefis için, güzel yaratılış ise beden içindir. ” (c. 3, s. 382)

   3314.    19- “Güzel ahlak en üstün dindir. ” (c. 3, s. 383)

   3315.    20- “Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Kendini beğenmek ise gizli bir derttir. ” (c. 3, s. 390)

   3316.    21- “Güzel ahlak en üstün nasip ve en güzel huydur. ” (c. 3, s. 390)

   3317.    22- “Güzel ahlak iki ihsandan biridir. ” (c. 3, s. 392)

   3318.    23- “Güzel ahlak soy yüceliğinin delilidir. ” (c. 3, s. 392)

   3319.    24- “Hayat, güzel ahlakla güzelleşir. ” (c. 3, s. 218)

   3320.    25- “ Güzel ahlakla rızık dökülür ve çoğalır. ” (c. 3, s. 223)

   3321.    26- “Ahlak güzelleşince konuşma da güzelleşir/latifleşir. ” (c. 3, s. 134)

   3322.    27- “En güzel yücelik yumuşak huydur. ” (c. 2, s. 438)

   3323.    28- “EN güzel şey (güzel) ahlaktır. ” (c. 2, s. 371)

   3324.    29- “En güzel haseb (güzel) ahlaktır. ” (c. 2, s. 374)

   3325.    30- “Yumuşak huyluluk iki nimetten biridir. ” (c. 2, s. 22)

   3326.    31- “Övülmüş ahlak aklın meyvesindendir. ” (c. 1, s. 339)

   3327.    32- “Sizler yarışmak zorundasınız. O halde güzel hasletler ve beğenilmiş huylar hususunda yarışın. ” (c. 3, s. 20)

   3328.    33- “Güzel hasletler yüceliktendir. ” (c. 6, s. 36)

 

-H-

162- Haber-Rivayet

 

   3329.    1- “Bir haberi duyduğunuzda dirayet aklıyla düşününüz, rivayet aklı ile değil. ” (c. 2, s. 260)

   3330.    2- “Haber açık bir şekilde tahakkuk etmedikçe doğrulanmaz. ” (c. 5, s. 64)

   3331.    3- “Gözle görmek haber (işitmek) gibi değildir. ” (c. 5, s. 74)

   3332.    4- “Güvenilir şeyler dışında bir şey nakletme. Aksi takdirde başkasından nakletsen bile yalancı olursun. Şüphesiz yalan aşağılık ve zillettir. ” (c. 5, s. 342)

   3333.    5- “İlminle ihata etmediğin bir şeyi haber verme!” (c. 6, s. 265)

 

163- Hac

 

   3334.    1- “Allah’ın evini ziyaret etmek cehennem azabından güvende olmaktır. ” (c. 4, s. 110)

 

164- Haddini Bilmek

 

   3335.    1- “Ölçüsünü bilen ve haddini aşmayan kimseye Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 42)

   3336.    2- “İnsanın ölçüsünü bilmemesi kendisine cehalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 580)

   3337.    3- “Ölçüsünü bilmeyen kimse haddini aşar. ” (c. 5, s. 199)

   3338.    4- “Ölçüsünü bilen kimse insanlar arasında zayi olmaz. ” (c. 5, s. 232)

   3339.    5- “Haddini bilen kimseye insanlar değer verir. ” (c. 5, s. 333)

   3340.    6- “Nefsinin ölçüsünü bilen kimseyi fani şeyler küçük düşürmez. ” (c. 5, s. 335)

   3341.    7- “Haddiyle yetinen kimsenin şahsiyeti kalıcı olur. ” (c. 5, s. 376)

   3342.    8- “Ölçüsünü bilmeyen kimse hiçbir şeyin değerini bilmez. ” (c. 5, s. 387)

   3343.    9- “Ölçüsünü bilen kimse helak olmaz. ” (c. 6, s. 62)

   3344.    10- “İnsanın değerini bilmesi ve haddini aşmaması güzel bir şeydir. ” (c. 6, s. 181)

   3345.    11- “Ölçüsünü bilmeyen kimse helak olur. ” (c. 6, s. 194)Geri   İleri
Go to TOP