A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


      78.   7- “Adalet hükümlerin hayatıdır. ” (c. 1, s. 104)

      79.   8- “Adalet en hayırlı şahadettir. ” (c. 1, s. 104)

      80.   9- “Adalet insanları ıslah eder. ” (c. 1, s. 133)

      81.   10- “Adalet sultan (yöneticiler) için bir fazilettir. ” (c. 1, s. 154)

      82.   11- “Adalet kurtuluş ve yüceliktir. ” (c. 1, s. 179)

      83.   12- “Adalet zenginliklerin en zenginliğidir. ” (c. 1, s. 181)

      84.   13- “Adalet halkın kıvamıdır (hayatıdır. )” (c. 1, s. 183)

      85.   14- “Adalet idareciliğin düzenidir. ” (c. 1, s. 198)

      86.   15- “Adalet insanların kıvamıdır (hayatıdır. )” (c. 1, s. 203)

      87.   16- “Adalet esasların (temellerin) en güçlüsüdür. ” (c. 1, s. 216)

      88.   17- “Adalet karakterlerin en üstünüdür. ” (c. 1, s. 216)

      89.   18- “Halk sadece adaletle ıslah olur. ” (c. 1, s. 354)

      90.   19- “Adalet kendisiyle amel edeni yapılan zulümleri boynuna almaktan kurtarır. ” (c. 1, s. 376)

      91.   20- “Adil imam sağanak yağmurdan daha hayırlıdır. ” (c. 1, s. 386)

      92.   21- “Adil kimse iki mükafattan (dünya ve ahiretten) birini kollayan gözetleyici gibidir. ” (c. 2, s. 19)

      93.   22- “Adalet imanın başı ve ihsanın tüm kapsamıdır. ” (c. 2, s. 30)

      94.   23- “Adalet iki siyasetin en üstünüdür. ” (c. 2, s. 22)

      95.   24- “Adalet halkın kıvamı (hayatı) ve idarecilerin güzelliğidir. ” (c. 2, s. 90)

      96.   25- “Adalet zulmederken (veya zulmedilirken) insaflı olmandır. (hüküm verirken insaflı olmandır. ) Fazilet ise güç bulduğunda affetmendir. ” (c. 2, s. 145)

      97.   26- “Adaletli ol ki hüküm sahibi olasın. ” (c. 2, s. 168)

      98.   27- “Adaletle hükmet ki hükümdar olasın. ” (c. 2, s. 173)

      99.   28- “İdare ettiklerine adil davran ve sana verilenler hususunda Allah’a şükret. ” (c. 2, s. 175)

     100. 29- “Adaletli davran ki kudret ve hükümdarlığın devam etsin. ” (c. 2, s. 178)

     101. 30- “Bağışların en yücesi adalettir. ” (c. 2, s. 377)

     102. 31- “Hükümdarların en üstünü adil olanıdır. ” (c. 2, s. 376)

     103. 32- “İnsanların en adili, hakka üzere en çok hüküm verendir. ” (c. 2, s. 401)

     104. 33- “Davranış açısından en üstün hükümdar adaleti tüm halkı kapsayan kimsedir. ” (c. 2, s. 410)

     105. 34- “En adil davranış insanlara onların sana davranmasını istediğin gibi davranmandır. ” (c. 2, s. 432)

     106. 35- “Hükümde insaflı olmak ve zulümden çekinmek de hiç şüphesiz adalettendir. ” (c. 2, s. 502)

     107. 36- “Şüphesiz adalet münezzeh olan Allah’ın insanlar için karar kıldığı ve hakkı ikame etmek için tayin ettiği bir ölçüdür. O halde O’na ölçüsünde muhalefet etmeyin ve saltanatında O’na karşı durmayın. ” (c. 2, s. 508)

     108. 37- “Şüphesiz münezzeh olan Allah adaletli olmayı ve ihsanda bulunmayı emretmiş çirkinlikleri ve zulmü ise yasaklamıştır. ” (c. 2, s. 553)

     109. 38- “Adaletin afeti güçlü zalimdir. ” (c. 3, s. 108)

     110. 39- “Yönetici olduğunda adaletli ol. ” (c. 3, s. 118)

     111. 40- “Adalet sebebiyle bereketler ikiye katlanır. ” (c. 2, s. 205)

     112. 41- “Halk ancak adaletle ıslah olur. ” (c. 3, s. 206)

     113. 42- “Adil davranışlarla düşmana üstün gelinir. ” (c. 3, s. 219)

     114. 43- “Devletlerin devamı adil metotları hayata geçirmesindedir. ” (c. 3, s. 353)

     115. 44- “Münezzeh olan Allah adaleti insanlar için bir kıvam (hayatta kalış sebebi); her türlü zulüm ve günahtan temizlenme ve İslami kabul yolunu kolaylaştırma aracı kılmıştır. ” (c. 3, s. 374)

     116. 45- “Adaletin güzelliği insanların düzenidir. ” (c. 3, s. 385)

     117. 46- “Siyasetlerin en hayırlısı adalettir. ” (c. 3, s. 420)

     118. 47- “Adaletli davran ve yücelikle ihsanda bulun ki her iki fazilete (adalet ve yücelik niteliğine) de sahip olasın. ” (c. 3, s. 439)

     119. 48- “Adil insanın devleti farzlardan biridir. (kesin ve olması gereken işlerden biridir. ” (c. 4, s. 10)

     120. 49- “Bazen adil kimse de zalim sayılır. ” (c. 4, s. 56)

     121. 50- “Adalet hakimiyetin süsüdür. ” (c. 4, s. 109)

     122. 51- “Adil insanın zamanı, zamanların en iyisidir. ” (c. 4, s. 114)

     123. 55- “Adalet siyaseti üç çeşittir: Uzak görüşlülükle birlikte yumuşak davranmak, adalette büyük bir dikkat ve araştırmada bulunmak ve orta yollu ihsanda bulunmaktır. (israftan kaçınmaktır)” (c. 4, s. 136)

     124. 53- “Yöneticilerin en kötüsü adalete muhalefet edendir. ” (c. 4, s. 165)

     125. 54- “Halkın salah ve hayrı adalettedir. ” (c. 4, s. 196)

     126. 55- “Zulme adaletle muhalefet edin. ” (c. 4, s. 232)

     127. 56- “Dost ve düşman hakkında adaletli olman, yoksulluk ve fakirlikte orta yolu tutturman gerekir. ” (c. 4, s. 294)

     128. 57- “Yöneticinin adaleti yönetilenlerin hayatı ve insanların salahı/hayrıdır. ” (c. 3, s. 363)

     129. 58- “Adaletin en son aşaması insanın kendisi hakkında adaletli davranmasıdır. (kendi hakkına kani olmasıdır)” (c. 4, s. 372)

     130. 59- “Aklın tabiatı insanı adaletli olmaya sevk eder. ” (c. 4, s. 379)

     131. 60- “Adalette ihsan ve iyilik vardır. ” (c. 4, s. 410)

     132. 61- “İnsanların salah ve hayrı adalettedir. ” (c. 4, s. 402)

     133. 62- “Allah’ın sünnetine uymak ve devletlerin bekası adalettedir. ” (c. 4, s. 403)

     134. 63- “Adalette genişlik vardır. Dolayısıyla adaleti kendine dar görenler zulmü kendilerine daha çok dar görürler. ” (c. 4, s. 409)

     135. 64- “Siyaset ve işlerin idaresi için adalet yeterlidir. ” (c. 4, s. 574)

     136. 65- “Senin nezdinde en sevimli iş adaleti en çok yayan ve hakkı almada en adil iş olmalıdır. ” (c. 5, s. 50)

     137. 66- “Bineğin adalet olsun; her kim adalet bineğine binerse (adil olursa) malik (mutlu ve muzaffer) olur. ” (c. 5, s. 53)

     138. 67- “Zulüm sürçüp yerinden kopmadıkça adalet yerleşmez. ” (c. 5, s. 66)

     139. 68- “Devletler adaleti uygulamakla olduğu gibi başka hiç bir şeyle korunmazlar. ” (c. 5, s. 70)

     140. 69- “Adalet ile davranan kimse işlerinde daha oturaklı olur. ” (c. 5, s. 148)

     141. 70- “Adil olan kimsenin hükmü etkin ve cari olur. ” (c. 5, s. 175)

     142. 71- “Adil olan kimsenin değeri büyük olur. ” (c. 5, s. 193)

     143. 72- “Adaleti çok olanın günleri (hakimiyet dönemi) övülür. ” (c. 5, s. 290)

     144. 73- “Şehirlerde (ülkelerde) adil davranan kimsenin üzerine Allah rahmetini yayar. ” (c. 5, s. 337)

     145. 74- “Hakimiyetinde adil davranan kimse yardımcılardan müstağni/ihtiyaçsız olur. ” (c. 5, s. 343)

     146. 75- “Adaletle davranan kimsenin mülkünü (devletini) Allah korur. ” (c. 5, s. 355)

     147. 76- “En yüce seçimlerden ve en güzel sırtı pekliklerden biri de verdiği hükümde adaletli olmak yakın ve uzak herkese eşit şekilde adaleti uygulamaktır. ” (c. 6, s. 43)

     148. 77- “Şehirler adaletle olduğu gibi başka hiçbir şeyle bayındır olmaz, kalkınmaz. ” (c. 6, s. 68)

     149. 78- “Devletler adaletle olduğu gibi başka hiçbir şeyle korunmaz. ” (c. 6, s. 74)

     150. 79- “Siyasetin ölçüsü adalettir. ” (c. 6, s. 116)

     151. 80- “Zayıf ve güçsüz insanları adaletinden ümitsiz kılma. ” (c. 6, s. 274)

     152. 81- “Siyasette adaletli olmak gibi (güzel) bir yöneticilik yoktur. ” (c. 6, s. 430)

     153. 82- “En üstün adalet, halka alınmış haklarını geri iade etmektir. ” (c. 6, s. 415)

 

6- Adavet-düşmanlık

 

     154. 1- “Akraba düşmanlığı akreplerin sokmasından daha acıdır. ” (c. 4, s. 357)

     155. 2- “bir tek düşman dahi çoktur. “ (c. 1, s. 300)

     156. 3- “Düşmanı ihsan ile elde etmek iki zaferden biridir. (yani insan sürekli düşmanına savaşla galip gelmez. ” (c. 2, s. 26)

     157. 4- “Düşmanları güzel söz ve iyi davranışlarla doğru yola getirmek içler acısı savaşlarla karşılamak ve üstün gelmekten daha kolaydır. ” (c. 2, s. 82)

     158. 5- “Düşmanına karşı güç ve imkanlarını gözetleyici kıl ve fırsatı ganimet bil ki zafere erişesin. ” (c. 2, s. 192)

     159. 6- “Hile açısından en zayıf düşman düşmanlığını açığa çıkarandır. ” (c. 2, s. 450)

     160. 7- “Düşman ne kötü emsaldir. ” (c. 3, s. 253)

     161. 8- “Düşmanlarınla iyi geçin ve dostlarına karşı samimi ol ki kardeşliği koruyabilesin ve mertliği elde edebilesin. “ (c. 4, s. 16)

     162. 9- “Cehaletin başı insanlara düşmanlık etmektir. ” (c. 4, s. 51)

     163. 10- “Düşmanların en kötüsü (olaylara) dikkat ve dalışı uzak/derin, ama hilesi en gizli olandır. ” (c. 4, s. 188)

     164. 11- “Kötülerin adeti iyilere düşmanlıktır. ” (c. 4, s. 332)

     165. 12- “Bazen düşmanlar (insanı) kandırır. ” (c. 4, s. 471)

     166. 13- “Düşmanlarından hayır dileyen kimse şüphesiz cahildir. ” (c. 4, s. 473)

     167. 14- “(İnsanlara) fazla düşmanlık kalplerin sıkıntısıdır. (İnsanın kalbini sürekli sıkar. )” (c. 4, s. 591)

     168. 15- “Her şeyin bir zorluğu vardır ömrün zorluğu ise düşmanlarla düşüp kalkmaktır. ” (c. 5, s. 19)

     169. 16- “Dostlarına verdiği sözü tutmayan ve düşmanlarına insaf üzere davranmayan kimse mertlik ile nitelendirilemez. ” (c. 5, s. 95)

     170. 17- “Sana düşman olan seni çirkin işlere sevk eder. ” (c. 5, s. 149)

     171. 18- “Düşmanlığını açığa vuran kimsenin hilesi az olur. ” (c. 5, s. 196)

     172. 19- “Düşmanlık eken kimse, hüsran biçer. ” (c. 5, s. 214)

     173. 20- “İnsanlarla kavga eden kimsenin düşmanları çok olur. ” (c. 5, s. 221)

     174. 21- “Düşmanlarına dost olan kimsenin bedeni zayıflar, erir. ” (c. 5, s. 240)

     175. 22- “Düşmanını ıslah eden kimsenin (adam) sayısı çoğalır. ” (c. 5, s. 256)

     176. 23- “Senin (iyiliğin veya kötülüğün) hakkında pervası olmayan kimse senin düşmanındır. ” (c. 5, s. 261)

     177. 24- “Düşmanına (güvenerek) uyuyan kimse hilelerle uyandırılır. ” (c. 5, s. 344)

     178. 25- “Halka düşmanlık eden kimse pişmanlık meyvesi toplar. ” (c. 5, s. 357)

     179. 26- “Halkla düşmanlığı tatlı sayan kimse onlara düşmanlığın acı meyvesini toplar. ” (c. 5, s. 346)

     180. 27- “İnsanlara düşmanlık eden kimseye hayat yolları zorlaşır, işleri çıkmaza girer ve zorluklardan çıkış yolu daralır. ” (c. 5, s. 399)

     181. 28- “Muhaliflerini ıslah eden kimse muradına erer. ” (c. 5, s. 404)

     182. 29- “İhtiyaçlarını gidermek için düşmanından yardım dileyen kimse ihtiyaçlarından uzaklığını arttırır. (ihtiyaçlarını karşılayamaz. )” (c. 5, s. 414)

     183. 30- “Menfaati sana zarar vermekte olan kimse hiçbir durumda sana düşmanlıktan el çekmez. ” (c. 5, s. 455)

     184. 31- “İnsanlara düşmanlık etmek cahillerin özelliğidir. ” (c. 6, s. 129)

     185. 32- “Düşmanlık duraklarında durmak rahman olan Allah’ı gazaplandırır, şeytanı hoşnut eder ve insanı çirkin kılar. ” (c. 6, s. 140)

     186. 33- “Her ne kadar teşekkür etse de düşmanına güvenme. “ (c. 6, s. 268)

     187. 34- “Düşmanın zayıf bile olsa onu küçümseme. “ (c. 6, s. 273)

     188. 35- “Kudret ve güce ulaşmadan düşmanla savaşmaya kalkışma. ” (c. 6, s. 282)

     189. 36- “Düşmanın güzel konuşmasına aldanma, zira düşman bir su gibidir; ateşle ısıtılması uzun sürse de söndürülmesine engel olmaz. ” (c. 6, s. 292)

     190. 37- “Denemediğin müddetçe dostuna güvenme, düşmanından da şiddetli bir şekilde sakın. ” (c. 6, s. 293)

     191. 38- “Düşman, sana doğru gelince ona saldırma, zira sana doğru gelişi senin aleyhine ona yardım eder. Hakeza sana sırt dönüp kaçınca da ona karışma, onun sırt dönüp kaçışı sana yeter. ” (c. 6, s. 295)

     192. 39- “Düşmanına düşmanlığını aşikar etme, dostunu kınayıp ezme, her ne kadar yalan da olsa özrünü kabul et ve her ne kadar güç ve kudret esasınca senin lehine de olsa ona karşılık verme” (c. 6, s. 313)

 

7- Adet-Alışkanlık

 

     193. 1- “Fazilet ve üstünlük adetlere galip gelmektedir. ” (c. 1, s. 97)

     194. 2- “Adet (insan için) ikinci tabiattır/haslettir. ” (c. 1, s. 185)

     195. 3- “Adet hakimiyeti elinde bulunduran bir düşmandır. ” (c. 1, s. 237)

     196. 4- “En üstün ibadet adetlere üstün gelmektir. ” (c. 2, s. 375)

     197. 5- “Siyasetlerin en zoru adetleri (bir yerden bir yere) nakletmektir. ” (c. 2, s. 393)

     198. 6- “Hal ve durum açısından insanların en kötüsü geliri kesilen ama (harcamalarda) adeti devam eden kimsedir. ” (c. 2, s. 440)

     199. 7- “Şüphesiz haslet ve tabiatların seni ülfet edindiğin, ısındığın şeylere davet eder. ” (c. 2, s. 496)

     200. 8- “Şüphesiz dilin senden adet edindiğin şeyleri ister. ” (c. 2, s. 496)

     201. 9- “Riyazet çekmeni afeti adetlerin galebe çalmasıdır. (adetler riyazet yolunda en büyük engeldir. ) “ (c. 3, s. 104)

     202. 10- “Adetlere galip gelmekle en yüce makamlara erişilir. ” (c. 3, s. 299)

     203. 11- “Nefislerinizi adetleri terk etmekle boyunduruk altına alın. Nefislerinizi itaatlere doğru sevk edin. Onlara borçların ağır yükünü yükleyiniz. Nefisleriniz iyi işleri yapmak ile süsleyin ve onları günahların pisliğinden koruyunuz. ” (c. 4, s. 38)

     204. 12- “Adetleri değiştirin ki Allah’a itaat sizlere kolay gelsin. ” (c. 4, s. 381)

     205. 13- “Adetlere uyan kimse yüce makamlara erişemez. ” (c. 4, s. 382)

     206. 14- “Adetleri terk etmek hususunda nefislerinize hakim olun ki onlara üstün gelesiniz. Heva ve heveslerinizle cihat edin ki onlara malik olasınız. ” (c. 4, s. 385)

     207. 15- “Adetlerin her insan üzerinde bir tür hakimiyeti vardır. (insana adetler hükmetmektedir. )” (c. 5, s. 28)

     208. 16- “Dilin seni adet edindiğin şeye çağırır. Nefsin senden ülfet edindiğin şeyleri ister. ” (c. 5, s. 131)

     209. 17- “Lisanın senden adet edindiğin şeyleri ister. ” (c. 5, s. 124)

 

8- Afet

 

     210. 1- “Afetlerin ortaya çıkışı ile nimetler bulanır. ” (c. 3, s. 215)

     211. 2- “Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişi afetlerin tuzağı ve (insanlar için) dağınıklığın davetçisidir. ” (c. 4, s. 626)

     212. 3- “Afetlerin doğuşu saatlerdendir. (Her saat bir afet doğabilir. )” (c. 6, s. 10)

     213. 4- “Saatler, afetlerin tuzağıdır. ” (c. 1, s. 92)

 

9- Afiyet

 

     214. 1- “Afiyet nimetlerin en tatlısıdır. ” (c. 1, s. 240)

     215. 2- “Afiyet iki elbisenin en üstünüdür. ” (c. 2, s. 21)

     216. 3- “Afiyetler kalıcı oldukça (değeri bilinmez) meçhul kalır, kaybedilince değeri tanınır. ” (c. 2, s. 78)

     217. 4- “Şüphesiz din ve dünyada afiyet sahibi olmak yüce bir nimet ve değerli bir bağıştır. ” (c. 2, s. 667)

     218. 5- “Hayatın lezzeti afiyet ile elde edilir. ” (c. 3, s. 203)

     219. 6- “Afiyet elbisesi elbiselerin en tatlısıdır. ” (c. 3, s. 346)

     220. 7- “Afiyetin sürekli oluşu en tatlı bağış ve en üstün nasiptir. ” (c. 4, s. 21)

     221. 8- “Her afiyet belaya doğru gider. ” (c. 4, s. 528)

     222. 9- “Afiyetten daha tatlı bir hayat yoktur. ” (c. 6, s. 394)

     223. 10- “Afiyetten daha üstün bir elbise yoktur. ” (c. 6, s. 434)

 

10- Afv

 

     224. 1- “İkrar ile olan afv, özür dilemekle ürün veren şeyden daha çok ürün verir. ” (c. 6, s. 474)

     225. 2- “Kendisine zulmedeni affeden, kendisiyle ilişkilerini koparan kimseyle ilişki kuran, kendini mahrum kılana ihsan eden ve kötülüğe ihsan ile karşılık veren kimse beni çok sevdirir. ” (c. 6, s. 478)

     226. 3- “Af ihsanların en güzelidir. ” (c. 1, s. 67)

     227. 4- “Affetmek zaferin zekatıdır. ” (c. 1, s. 97)

     228. 5- “Af büyüklüğün göstergesidir. ” (c. 1, s. 134)

     229. 6- “Af yüceliklerin tacıdır. ” (c. 1, s. 140)

     230. 7- “Af en üstün ihsandır. ” (c. 1, s. 154)

     231. 8- “Görmezlikten gelmek hasletlerin en güzelidir. ” (c. 1, s. 172)

     232. 9- “Af kudretin süsüdür. ” (c. 1, s. 198)

     233. 10- “Af yüceliğe neden olur. ” (c. 1, s. 198)

     234. 11- “Af kudretin zekatıdır. ” (c. 1, s. 230)

     235. 12- “Af en güzel yardım görmektir. ” (c. 1, s. 277)

     236. 13- “Güçlü olduğu halde affetmek, insanı münezzeh olan Allah’ın azabından koruyan bir kalkandır. ” (c. 1, s. 398)

     237. 14- “Affetmede önce davranmak yüce insanların ahlakındandır. ” (c. 2, s. 4)

     238. 15- “Af, iki faziletin en büyüğüdür. ” (c. 2, s. 19)

     239. 16- “Görmezlikten gelmek insanın kendisine yapılan kötülükleri affetmesi ve kendisini öfkelendiren şeyler karşısında sabretmesidir. ” (c. 2, s. 69)

     240. 17- “Affet ki yardım göresin. ” (c. 2, s. 170)

     241. 18- “Bağışla ki sana da bağışlansın. ” (c. 2, s. 172)

     242. 19- “Sürçmeleri görmezlikten gel, haddi (mümkün olduğu kadar) idare et ve sana açıkça söylenmeyen şeyi geç. ” (c. 2, s. 197)

     243. 20- “İnsanlara olan affın ve bağışlayıcılığın münezzeh olan Allah’ın sana bağışlamasını istediğin gibi olsun. Af ettiğin takdirde de pişman olma. ” (c. 2, s. 200)

     244. 21- “En güzel bağışlayıcılık kudret sahibi olduktan sonra affetmektir. ” (c. 2, s. 393)

     245. 22- “Güçlü insanın işlerinin en güzeli aftır. ” (c. 2, s. 399)

     246. 23- “İnsanlardan af etmeye en evla (müstahak) olanı cezalandırma hususunda en güçlü olanıdır. ” (c. 2, s. 410)

     247. 24- “İnsanlardan yardım edilmeye en layık olan kimse af dileyendir. ” (c. 2, s. 411)

     248. 25- “Hakkını elde etmekten daha güzel olanı hakkından geçmektir. ” (c. 2, s. 423)

     249. 26- “Yüceliklerin en güzeli güçlünün affı ve fakirin bağışıdır. ” (c. 2, s. 432)

     250. 27- “En güzel af, güçlülük sayesinde olandır. ” (c. 2, s. 435)

     251. 28- “Af ile rahmet iner. ” (c. 3, s. 233)

     252. 29- “Sürçmeleri affet ve hataları bağışla ki derecelerin yücelsin. ” (c. 3, s. 314)

     253. 30- “İnsanları affetmeyi adet edin ve insanların istemediği şeyleri açığa vurma. ” (c. 3, s. 461)

     254. 31- “İnsanların en kötüsü sürçmeleri affetmeyen ve ayıpları örtmeyen kimsedir. ” (c. 4, s. 175)

     255. 32- “İki şeyin sevabı asla ölçülmez. Afv ve adalet. ” (c. 4, s. 184)

     256. 33- “Affın fazileti, kudretin kemaline (zirvesinde) belli olur. ” (c. 4, s. 324)

     257. 34- “Az affetmek ayıpların en çirkinidir. İntikam almada acele davranmak ise günahların en büyüğüdür. ” (c. 4, s. 505)

     258. 35- “Güçlü olduğunda güzel affet ve egemen olduğunda adaletle davran. ” (c. 4, s. 606)

     259. 36- “Kudret halinde bağışlayıcı ol. Darlık halinde bağışla ve ihtiyacın olduğu halde fedakar ol ki faziletin kemale ersin. ” (c. 4, s. 611)

     260. 37- “Bir çok tamahkar insan tamahı görmezlikten geldiği için tamaha düşer. ” (c. 4, s. 550)Geri   İleri
Go to TOP