A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   2991.    57- “Düşün sonra konuş ki sürçmeden güvende olasın. ” (c. 4, s. 424)

   2992.    58- “Ey insanlar düşünün, bakın, ibret alın ve ahiret için azık alın ki mutluluğa erişesiniz. ” (c. 4, s. 432)

   2993.    59- “Ölç, sonra ayır. Düşün sonra konuş. İyi bil sonra amel et. ” (c. 4, s. 506)

   2994.    60- “Fikir ile birlikte olduğu takdirde her gün, sana bir ibret verir. ” (c. 4, s. 540)

   2995.    61- “Doğru yolu bulmak için düşünce yeterlidir. ” (c. 4, s. 571)

   2996.    62- “Düşünceyi uzayan kimsenin görüşü güzel olur. ” (c. 5, s. 155)

   2997.    63- “İşleri karşılayan kimse basiretli olur. ” (c. 5, s. 166)

   2998.    64- “İşlere sırt dönen kimse şaşkınlık içinde bocalar. ” (c. 5, s. 166)

   2999.    65- “Fikri çoğalan kimsenin akıbeti güzel olur. ” (c. 5, s. 214)

   3000.    66- “Amelden önce düşünen kimsenin doğru işleri çoğalır. ” (c. 5, s. 276)

   3001.    67- “Fikri uzayan kimsenin basireti güzel olur. ” (c. 5, s. 272)

   3002.    68- “Fikri zayıf olan kimsenin aldanışı güçlü olur. ” (c. 5, s. 280)

   3003.    69- “Düşüncesini işleten kimsenin cevabı doğru olur. ” (c. 5, s. 276)

   3004.    70- “Allah’ın nimetleri hakkında tefekkür eden kimse başarı elde eder. ” (c. 5, s. 308)

   3005.    71- “Tefekkür eden kimse işlerin sonunu görür. ” (c. 5, s. 324)

   3006.    72- “Düşüncesini uyanık tutan kimse ümmetinin nihayetine erişir. ” (c. 5, s. 368)

   3007.    73- “Düşüncesini öğrendiği şeylerde arttıran kimsenin ilmi sağlam olur ve anlamadığı şeyi anlar. ” (c. 5, s. 397)

   3008.    74- “Allah’ın azameti hakkında tefekkür eden kimse şaşkınlığa düşer. ” (c. 5, s. 466)

   3009.    75- “İşlerinde düşünen kimse için her şeyde bir ibret vardır. ” (c. 5, s. 473)

   3010.    76- “Güzel düşünen kimse asla zillete düşmez. ” (c. 6, s. 51)

   3011.    77- “Nefsini, sana hikmeti arttıran düşünceden ve sana ismeti kazandıran ibretten boş tutma. ” (c. 6, s. 295)

   3012.    78- “Tefekkür gibi bir ibadet yoktur. ” (c. 6, s. 348)

   3013.    79- “Fikir gibi bir rüşd yoktur. ” (c. 6, s. 350)

   3014.    80- “Fikri olmayanın basireti de yoktur. ” (c. 6, s. 401)

   3015.    81- “İşe başlamadan önce düşün ki yaptığınla kınanmayasın. ” (c. 6, s. 102)

   3016.    82- “Ağır davranan kimsenin düşüncesi, acele ederek çabuk iş yapmasından daha üstündür. ” (c. 6, s. 102)

 

135- Fitne

 

   3017.    1- “Fitne zorlukla birliktedir. ” (c. 1, s. 264)

   3018.    2- “En büyük zorluklardan biri fitnelerin devamıdır. ” (c. 6, s. 15)

   3019.    3- “Fitnelerin devamı en büyük mihnetlerdendir. ” (c. 4, s. 20)

   3020.    4- “Canıma and olsun ki mümin fitne ateşinde helak olur ve Müslüman olmayan kimse onda salim kalır. ” (c. 4, s. 479)

   3021.    5- “Fitne denizlerine dalmışlar, sünnetleri değil bidatları almışlar, cahillikte gizlenmişler, ilim ve bilgiden uzaklaşmışlardır. ” (c. 4, s. 487)

   3022.    6- “Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol; onun ne binilecek sırtı, ne de sağılacak memesi vardır. ” (c. 4, s. 607)

   3023.    7- “Fitne ateşini yakan kimse, o ateşin odunu olur. ” (c. 5, s. 458)

   3024.    8- “Her fitneci kimse kınanmaz. ” (c. 6, s. 52)

   3025.    9- “Onlardan fitne çıkar ve günah onlara iner. Ondan dışarıda olanları ona döndürür ve ondan geri kalanları ona sevk ederler. ” (c. 6, s. 144)

   3026.    10- “Zalim yönetici, devamı olan fitneden daha iyidir. ” (c. 6, s. 236)

   3027.    11- “Size yönelen fitne ateşine dalmayın, yollarından uzaklaşın, ona varacak yola girmekten sakının. ” (c. 6, s. 320)

 

136- Fücur-Günah-Zinakarlık

 

   3028.    1- “Günahkarlık zelil kılar. ” (c. 1, s. 39)

   3029.    2- “Günahkar açıkça günah işleyendir. ” (c. 1, s. 40)

   3030.    3- “Günah işlemek zelil bir kaledir. Ehlini barındırmaz ve kendine sığınanı korumaz. ” (c. 2, s. 124)

   3031.    4- “Açıkça günah işlemekten sakın. Şüphesiz açıkça günah işlemek en şiddetli günahtır. ” (c. 2, s. 299)

   3032.    5- “Günahkar insanla arkadaşlık etmekten sakın. Şüphesiz açıkça günah işleyen kimse arkadaşını az bir şeye satar. ” (c. 2, s. 323)

   3033.    6- “Şüphesiz günahkar, vefasız olan her zalimdir. ” (c. 2, s. 492)

   3034.    7- “Ben müminlerin emiriyim, mal ise günahkarların emiridir. ” (c. 3, s. 38)

   3035.    8- “Günahkar fasıktan tüm gücünüzle kaçın. ” (c. 4, s. 427)

   3036.    9- “Günahkar insanla ilişkisini kesmek ganimettir. ” (c. 4, s. 498)

   3037.    10- “Günahkarlıkla birlikte zenginlik olmaz. ” (c. 5, s. 73)

   3038.    11- “Günahkarlığa sevinmekten daha büyük günah yoktur. ” (c. 6, s. 399)

   3039.    12- “Günahkarları tanıyan kimseye onlar gibi amel etmemesi yakışır. ” (c. 6, s. 443)

   3040.    13- “Günah yerlerinden sakın. Şüphesiz böyle yerler Rahman’ı gazaplandırır ve (ilahi) ateşi yakar. ” (c. 2, s. 305)

 

-G-

137- Gaflet

 

   3041.    1- “Gaflet yokluktur. ” (c. 1, s. 31)

   3042.    2- “Gaflet aldanıştır. ” (c. 1, s. 37)

   3043.    3- “Gaflet eğlenmedir. ” (c. 1, s. 58)

   3044.    4- “Gaflet en zararlı düşmandır. ” (c. 1, s. 128)

   3045.    5- “Gaflet akılsız kimselerin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 225)

   3046.    6- “Gaflet uzak görüşlülüğün karşıtıdır. ” (c. 1, s. 258)

   3047.    7- “Gaflet nefislerin sapıklığı ve umutsuzluğun başıdır. ” (c. 2, s. 369)

   3048.    8- “Gaflet aldanışa sebep olur ve helak olmayı yaklaştırır. ” (c. 2, s. 144)

   3049.    9- “Mestliğinden ayıl, gafletinden uyan ve hızını azalt ey duyucu insan. ” (c. 2, s. 210)

   3050.    10- “Gafletten sakının, şüphesiz gaflet hissin/derkin bozukluğudur. ” (c. 2, s. 272)

   3051.    11- “Gaflet ve vefasızlık konaklarından ve Allah’a itaat hususunda yardımcıların az olduğu yerlerde sakın. ” (c. 2, s. 276)

   3052.    12- “Gaflet ve mühlete aldanıştan sakın. Şüphesiz gaflet amelleri bozar ve eceller arzuları keser. ” (c. 2, s. 312)

   3053.    13- “Gafletin devamı basireti köreltir. ” (c. 4, s. 22)

   3054.    14- “Sizinle öğüt arasında gaflet ve aldanıştan bir perde vardır. ” (c. 3, s. 268)

   3055.    15- “Kulağın duyması, kalbin gafletiyle fayda vermez. ” (c. 4, s. 142)

   3056.    16- “Gaflete uyanışla muhalefet gösterin. ” (c. 4, s. 232)

   3057.    17- “Gaflet ve aldanış sarhoşluğundan insan, şarap sarhoşluğundan daha geç uyanır. ” (c. 4, s. 155)

   3058.    18- “Gaflette huzur bulmak aldanıştır. ” (c. 4, s. 395)

   3059.    19- “Ömrü aleyhine bir hüccet olan ve günleri kendisini mutsuzluğa sürükleyen gaflet sahibi insana eyvahlar olsun. ” (c. 4, s. 425)

   3060.    20- “Ey duyucu insan, gafletinden uyan, aceleni yavaşlat, sırtını güçlendir, sakınmayı kuşan ve kabrini hatırla. Şüphesiz geçişin oradandır. ” (c. 4, s. 437)

   3061.    21- “Sapık insan kılavuzun gafletiyle nasıl hidayete erişebilir. ” (c. 4, s. 560)

   3062.    22- “Sapıklık olarak gaflet yeter. ” (c. 4, s. 570)

   3063.    23- “İnsana ömrünü kendisini kurtarmayan şeylerde zayi etmesi gaflet olarak yeter. ” (c. 4, s. 585)

   3064.    24- “Gafil olan, gafil kalır. ” (c. 5, s. 144)

   3065.    25- “Gafleti uzayan kimsenin helaki acil olur. ” (c. 5, s. 272)

   3066.    26- “Kendisine gaflet galebe çalan kimsenin kalbi ölür. ” (c. 5, s. 293)

   3067.    27- “Günlerin olaylarından gaflet eden kimseyi ölüm uyandırır. ” (c. 5, s. 457)

   3068.    28- “Gafletin azlığı devletin nişanelerindendir. ” (c. 6, s. 39)

   3069.    29- “Kendisine gaflet galebe eden ve dolayısıyla da göçü unutup hazırlanmayan kimseye eyvahlar olsun!” (c. 6, s. 227)

   3070.    30- “Adem oğluna eyvahlar olsun! Onu gafil kılan nedir? Hangi şeyin salahı, rüşdü onu gafil kılmıştır?” (c. 6, s. 228)

   3071.    31- “Gafil insanın ameli yoktur. ” (c. 6, s. 348)

   3072.    32- “Gaflet dalalet ve aldanmak ise cehalettir. ” (c. 1, s. 54)

   3073.    33- “Gaflet en zararlı düşmandır. ” (c. 1, s. 203)

 

138- Gaip-Gözden Uzak

 

   3074.    1- “Her gaip olan dönecek değildir. ” (c. 6, s. 51)

 

139- Galebe-Üstün Gelmek

 

   3075.    1- “Bazen mağlub galip gelir. ” (c. 4, s. 468)

   3076.    2- “Def etmeye gücünün yetmediği kimseye galip gelmeye çalışma. ” (c. 6, s. 264)

 

140- Gam

 

   3077.    1- “Gam bedeni zayıflatır. ” (c. 1, s. 99)

   3078.    2- “Gam nefsin hastalığıdır. ” (c. 1, s. 101)

   3079.    3- “Gam bedeni eritir. ” (c. 1, s. 260)

   3080.    4- “Gam iki yaşlılıktan biridir. ” (c. 2, s. 18)

   3081.    5- “Gam nefsi sıkar ve güler yüzlülüğü giderir. ” (c. 2, s. 114)

   3082.    6- “Gamını sürdüren kimseye hüzün galebe çalar. ” (c. 5, s. 221)

   3083.    7- “Gamı çok olan kimsenin bedeni hasta olur. ” (c. 5, s. 262)

   3084.    8- “Gamı çok olan kimsenin hüznü de sürekli olur. ” (c. 5, s. 262)

   3085.    9- “Kaybettiğin bir şeyin gamını şiar edinme. Akside takdirde bu seni gelecek şeylerden alı koyar. ” (c. 6, s. 145)

 

141- Gasp

 

   3086.    1- “Evde gasp edilmiş bir taşının olması, o evin yıkılmasına sebep olur. ” (c. 2, s. 50)

 

142- Gazap

 

   3087.    1- “Gazap hafif başlılığın bineğidir. ” (c. 1, s. 203)

   3088.    2- “Gazap hafif başlılığa sebep olur. ” (c. 1, s. 232)

   3089.    3- “Gazap, kalplerin ateşidir. ” (c. 1, s. 238)

   3090.    4- “Gazap, kendisine uyduğun zaman alaşağı eden bir şerdir. ” (c. 1, s. 320)

   3091.    5- “Gazap düşmandır, onu kendine musallat etme. ” (c. 1, s. 353)

   3092.    6- “Gazap akıllıları bozar ve doğru yoldan uzaklaştırır. ” (c. 1, s. 357)

   3093.    7- “Gazap, sahibini yok eder ve ayıplarını ortaya çıkarır. ” (c. 2, s. 31)

   3094.    8- “Gazab alevlenmiş bir ateştir. Öfkesini yutan kimse onu söndürmüştür ve onu serbest bırakan kimse ise, onun alevinde yanan ilk kimsedir. ” (c. 2, s. 47)

   3095.    9- “Akıllı kimse gazaplandığı, meylettiği ve korktuğu zaman nefsine malik olan kimsedir. ” (c. 2, s. 111)

   3096.    10- “Gazap, gizli kinleri ortaya çıkarır. ” (c. 2, s. 155)

   3097.    11- “Seni kızdıran şeyi, seni hoşnut kılan şey için bağışla. ” (c. 2, s. 181)

   3098.    12- “Gazabından bir parçayı, hoşnutluğun için bırak ve uçtuğun zaman küçük kanatlarla in. ” (c. 2, s. 190)

   3099.    13- “Kendinizi gazabın şiddetli yakışından koruyun ve onunla savaşacağınız şeyi, yani öfkeyi yutmayı ve hilmi kuşanın. ” (c. 2, s. 246)

   3100.    14- “Gazaptan sakının. Şüphesiz gazap yakıcı bir ateştir. ” (c. 2, s. 273)

   3101.    15- “Başı delilik ve sonu pişmanlık olan gazaptan sakın. ” (c. 2, s. 288)

   3102.    16- “En iyi mülk, gazap mülküdür. (Yani insanın gazabına malik olmasıdır. )” (c. 2, s. 380)

   3103.    17- “En hazır cevap vereniniz gazap etmeyeninizdir. ” (c. 2, s. 390)

   3104.    18- “Şüphesiz insanların doğruluk hususunda en güçlüsü gazap etmeyendir. ” (c. 2, s. 408)

   3105.    19- “En şerefli mürüvvet, gazaba malik olmak, ve şehveti öldürmektir. ” (c. 2, s. 419)

   3106.    20- “İnsanlardan nefsine en büyük sulta kuran kimse gazabını yenen ve şehvetini öldüren kimsedir. ” (c. 2, s. 451)

   3107.    21- “İnsanın en büyük düşmanı gazap ve şehvetidir. Bu ikisine sahip çıkan kimsenin derecesi yücelir ve sonunda emeline ulaşır. ” (c. 2, s. 454)

   3108.    22- “Gazaba sahip çıkmak ve isteme horluğundan temizlenmek, (Allah’a yakınlaşmak için) en üstün sebeptir. ” (c. 2, s. 467)

   3109.    23- “Şüphesiz gazabın şiddetine uyarsanız, sizi helak olmanın nihayetine ulaştırır. ” (c. 3, s. 69)

   3110.    24- “Hafif akıllılık, gazabın çokluğundandır. ” (c. 3, s. 218)

   3111.    25- “Gazab kötü bir arkadaştır. Zira ayıpları ortaya çıkarır, kötülüğü yakınlaştırır ve hayrı uzaklaştırır. ” (c. 3, s. 257)

   3112.    26- “Sabretme gamını yutan kimse, gazab ateşini söndürür. ” (c. 3, s. 282)

   3113.    27- “Sabır vesilesiyle gazaba karşı savaşmak, akıllılık ve zekavetin delilidir. ” (c. 3, s. 369)

   3114.    28- “İnsanların en iyisi, kızdırıldığında hilme sarılan, zulmedildiğinde bağışlayan ve kendisine yapılan kötülüğe karşılık iyilik yapandır. ” (c. 3, s. 430)

   3115.    29- “Gazabı susmakla ve şehveti akıllılıkla tedavi edin. ” (c. 4, s. 24)

   3116.    30- “Fazilet ve yüceliklerin başı gazaba sahip çıkmak ve şehveti öldürmektir. ” (c. 4, s. 49)

   3117.    31- “Gazabı sabırla geri çevirmek ilmin meyvesidir. ” (c. 4, s. 87)

   3118.    32- “Helak ve yokluğun sebebi gazaba uymaktır. ” (c. 4, s. 121)

   3119.    33- “Gazap ateşinin alevleri insanı yok oluş bineğine binmeye sürükler. ” (c. 4, s. 230)

   3120.    34- “Sabırla gazaba karşı çıkın. ” (c. 4, s. 230)

   3121.    35- “Gazap anında kendini tutmak, insanı helak olmaya düşmekten güvende kılar. ” (c. 4, s. 234)

   3122.    36- “Gazaba uymak pişmanlık ve isyandır. ” (c. 4, s. 258)

   3123.    37- “Gazabına sahip çıkan kimse şeytana galebe çalmıştır. ” (c. 4, s. 274)

   3124.    38- “Gazabı kendisine musallat olan kimseye şeytan galebe çalar. ” (c. 4, s. 274)

   3125.    39- “Gazab ve hışmın galebe çaldığı zaman, sabırlı kimselerin sabrı imtihan edilir. ” (c. 4, s. 326)

   3126.    40- “Gazaplanan, kin duyan ve kıskanç olan kimsenin cezası önce kendisinden başlar. ” (c. 4, s. 361)

   3127.    41- “Şehvet ve gazap hastalığına müptela olan akıl, hikmet ve zekilikten faydalanmaz. ” (c. 4, s. 380)

   3128.    42- “Helak gazaptadır. ” (c. 4, s. 405)

   3129.    43- “Gazabına galebe çalan ve şehvetin amaçlarına malik olan kimse fazilet ve yücelik elde etmiştir. ” (c. 4, s. 428)

   3130.    44- “Gazap anında sabrın kudreti, intikam alma kudretinden daha yücedir. ” (c. 4, s. 515)

   3131.    45- “Nice gazap, daha zoruna müptela olma korkusundan yutulur. ” (c. 4, s. 555)

   3132.    46- “Gazap sahibini bir çok ayıp sahibi kılar ve ayıplarını ortaya çıkarır. ” (c. 4, s. 592)

   3133.    47- “Gazaplanmada yavaş, öfkeden dönüşte hızlı ve özrü kabul etmede sevici ol. ” (c. 4, s. 607)

   3134.    48- “Çok gazaplanan kimse bitkin olur” (c. 5, s. 171)

   3135.    49- “Gazabının dizginini bırakan kimsenin ölümü hızlanır. ” (c. 5, s. 194)

   3136.    50- “Gazabı galebe çalan kimse, helak olmaktan güvende değildir. ” (c. 5, s. 201)

   3137.    51- “Gazab kendisine galebe çalan kimse, ölüme düçar olur. ” (c. 5, s. 236)

   3138.    52- “Gazaba uymayan kimse sabra uymuştur. ” (c. 5, s. 244)

   3139.    53- “Gazabına uyan kimse yok oluşunda acele etmiştir. ” (c. 5, s. 290)

   3140.    54- “Gazabı çok olan kimsenin hoşnutluğu tanınmaz. (Onun sevincine güvenilmez ve bir anda gazaplanabilir. )” (c. 5, s. 319)

   3141.    55- “Zarar veremediği birine gazaplanan kimsenin hüznü çoğalır ve nefsine azap verir. ” (c. 5, s. 356)

   3142.    56- “Münezzeh olan Allah için gazap mızrağını sivrilten kimse batılın şiddetlilerini yok etmede güçlü olur. ” (c. 5, s. 361)

   3143.    57- “Gazabı ve şehveti kendisine galebe çalan kimse hayvanlar zümresindendir. ” (c. 5, s. 362)

   3144.    58- “İntikam alamadığı kimseye gazaplanan kimse gazabıyla ölür. ” (c. 5, s. 438)

   3145.    59- “Tüm hallerde gazab etmede acele davranmak akılsızların hasletlerindendir. ” (c. 6, s. 28)

   3146.    60- “Gazabın sabrına galebe çalmasın. ” (c. 6, s. 274)

   3147.    61- “Gazabınıza şifa vermek için kendinizi rezil rüsva etmeyin ve eğer cahil kimse size cahilce davranırsa, sabrınız onu kuşatsın. ” (c. 6, s. 277)

   3148.    62- “Gazaba koşma ki sonunda adet edinerek sana musallat olur. ” (c. 6, s. 290)

   3149.    63- “Gazapla edep kalmaz. ” (c. 6, s. 361)

   3150.    64- “İnsan için gazaptan daha aşağılık nesep yoktur. ” (c. 6, s. 378)

   3151.    65- “Gazabın izzeti, özür dileme zilletinin karşısında ayakta durmaz. ” (c. 6, s. 404)

 

143- Gençlik

 

   3152.    1- “Şüphesiz gençlerin kalbi boş arsa gibidir; ne ekersen kabul eder. ” (c. 3, s. 90)

   3153.    2- “Yaşlılıktan önce gençliğini ve hastalığından önce sıhhatini değerlendir. ” (c. 3, s. 249)

   3154.    3- “Gencin cehaleti mazurdur, ilmi ise azdır. ” (c. 3, s. 367)

   3155.    4- “İki şeyin üstünlüğü kaybedilmedikçe anlaşılmaz: Genişlik ve afiyet” (c. 4, s. 183)

   3156.    5- “Gençliğin tazeliğine sahip olanlar yaşlılığın bükücülüğünden başka bir şey mi bekliyor. ” (c. 6, s. 200)

 

144- Gevşemek-Laçkalaşmak

 

   3157.    1- “Gevşemek zayi etmektir. ” (c. 1, s. 12)

   3158.    2- “Gevşemek fırsatları kaybetmektir. ” (c. 1, s. 22)

   3159.    3- “Gevşemek akılsızların metodudur. ” (c. 1, s. 119)

   3160.    4- “Gevşemekle fırsatlar yok olur. ” (c. 3, s. 214)

   3161.    5- “Gevşekliğe boyun eğen kimse hakları zayi eder. ” (c. 5, s. 302)

   3162.    6- “Kendini beğenmişliği ve gevşekliği terk eden kimseye hiçbir tatsızlık inmez. ” (c. 5, s. 372)

   3163.    7- “Laçkalığa itaat eden kimseyi pişmanlık kaplar. ” (c. 5, s. 445)

   3164.    8- “Laçkalaşmaktan tembellik doğar. ” (c. 6, s. 17)

   3165.    9- “Dünyada laçkalaşmak zayi etmek ve ahirete ise insan için hasrettir. ” (c. 2, s. 41)

 

145- Gıybet

 

   3166.    1- “Gıybeti duyan da iki gıybet edenden biridir. ” (c. 4, s. 134)

   3167.    2- “Gıybeti dinleyen gıybet edenin ortağıdır. ” (c. 4, s. 142)

   3168.    3- “Gıybet en kötü iftiradır. ” (c. 1, s. 130)

   3169.    4- “Gıybet münafığın nişanesidir. ” (c. 1, s. 226)Geri   İleri
Go to TOP