A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   2817.    8- “Farzını eda eden malın zayi olmamıştır. ” (c. 5, s. 97)

   2818.    9- “Kendine farz olmayan şeyle meşgul olan kimse, kendisine farz olan şeyi zayi etmiş olur. ” (c. 5, s. 313)

   2819.    10- “Nafile namazını farz namazının vaktinde kaza etme. Önce farz namazını kıl, sonra dilediğin kadar namaz kıl. ” (c. 6, s. 329)

   2820.    11- “Farzları eda etmek gibi ibadet yoktur. ” (c. 6, s. 365)

   2821.    12- “Fayda veren bir dirhem insanı yere seren dinardan daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 12)

 

125- Fayda

 

   2822.    1- “İnsanların en üstünü insanlara en faydalı olanıdır. ” (c. 2, s. 397)

   2823.    2- “İnsanların en hayırlısı insanlara en çok fayda verendir. ” (c. 3, s. 430)

   2824.    3- “Sana hayatı fayda vermeyen kimseyi ölülerden say. ” (c. 5, s. 441)

 

126- Faziletler

 

   2825.    1- “Faziletlere yücelmek zor, ama kurtarıcıdır. ” (c. 1, s. 296)

   2826.    2- “Fazilet kemal güzelliği ve yüce amel iledir; mal çokluğu veya büyük makamlarla değil. ” (c. 2, s. 81)

   2827.    3- “Seni sevene ikram et ve düşmanını bağışla ki faziletlerin kemale ersin. ” (c. 2, s. 200)

   2828.    4- “Nefsini faziletlere zorla. Şüphesiz nefsin rezaletlere adet etmiştir. ” (c. 2, s. 238)

   2829.    5- “En güçlü vesile güzel faziletlerdir. ” (c. 2, s. 395)

   2830.    6- “Kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve günahları mağfiret ile örtmek en güzel faziletten ve en yüce övgülerdendir. ” (c. 2, s. 521)

   2831.    7- “Şüphesiz fazilet sahibi kimsenin faziletini, sadece fazilet sahibi kimseler tanır. ” (c. 3, s. 95)

   2832.    8- “Faziletleri elde etmekle düşman hor kılınır. ” (c. 3, s. 219)

   2833.    9- “Kendinizi faziletleri elde etmek, zulümden sakınmak, hak üzere amel etmek, insaf sahibi olmak, fesattan sakınmak ve ahireti ıslah etmek ile süsleyin. ” (c. 3, s. 300)

   2834.    10- “Faziletin tümü özgür insanlara iyilik etmek ve hayır ehli kimselere ihsanda bulunmakta toplanmıştır. ” (c. 3, s. 376)

   2835.    11- “Düşmanına ihsan et. Şüphesiz ihsan iki zaferden biridir. ” (c. 3, s. 439)

   2836.    12- “Faziletlerin başı, faziletli insanlara ihsan etmektir. ” (c. 4, s. 52)

   2837.    13- “İnsanın övüncü fazileti iledir; aslı ile değil. ” (c. 4, s. 414)

   2838.    14- “İnsanın değeri, fazileti ölçüsüncedir. ” (c. 4, s. 504)

   2839.    15- “Faziletlerle süslen ve çirkinliklerden uzak dur. ” (c. 4, s. 603)

   2840.    16- “Faziletlerin kemali hasletlerin şerafetidir. ” (c. 4, s. 636)

   2841.    17- “Soylar babalar ve anneler ile değildir; övülmüş faziletler iledir. ” (c. 5, s. 43)

   2842.    18- “Faziletleri az olanın vesileleri zayıf olur. ” (c. 5, s. 345)

   2843.    19- “İhsan etmek ve iyi işleri yaymak en üstün fazilettendir. ” (c. 6, s. 29)

 

127- Fedakarlık

 

   2844.    1- “Fedakarlık fazilettir. ” (c. 1, s. 39)

   2845.    2- “Fedakarlık en şerefli ihsandır. ” (c. 1, s. 107)

   2846.    3- “Fedakarlık iyilerin ahlakıdır. ” (c. 1, s. 159)

   2847.    4- “Fedakarlık ihsanın nihayetidir. ” (c. 1, s. 215)

   2848.    5- “Fedakarlık en şerefli keremdir. ” (c. 1, s. 228)

   2849.    6- “Fedakarlık en yüce ihsandır. ” (c. 1, s. 235)

   2850.    7- “Fedakarlık yüceliklerin yücesidir. ” (c. 1, s. 242)

   2851.    8- “Fedakarlık en üstün ibadet ve en yüce efendiliktir. ” (c. 1, s. 300)

   2852.    9- “Fedakarlık keremin en yüce mertebesi ve en üstün ahlaktır. ” (c. 1, s. 372)

   2853.    10- “Fedakarlık en güzel ihsan ve en üstün iman mertebesidir. ” (c. 2, s. 31)

   2854.    11- “Fedakarlık iyilerin metodu ve hayırlıların ahlakıdır. ” (c. 2, s. 164)

   2855.    12- “İnsanların ortak faydalandığı bir şeyi kendine has kılmaktan ve gören insan için açık olan bir şeye karşı gafil davranmaktan sakın. Şüphesiz aksi taktirde (kendine has kıldığın şey) senden alınıp başkasına verilir. ” (c. 2, s. 317)

   2856.    13- “En büyük bağış Fedakarlıktır. ” (c. 2, s. 378)

   2857.    14- “En güzel yücelik Fedakarlıktır. ” (c. 2, s. 382)

   2858.    15- “Fedakarlık ile hürler köle edilir. ” (c. 3, s. 199)

   2859.    16- “Fedakarlıkla kerem adına hak kazanılır. ” (c. 3, s. 216)

   2860.    17- “Nefsinden fedakarlık ederek başkalarına malik olabilirsin. ” (c. 3, s. 227)

   2861.    18- “Yüceliklerin en hayırlısı fedakarlıktır. ” (c. 3, s. 421)

   2862.    19- “Nefsinden fedakarlık etmekle yüce insanların cevheri belli olur. ” (c. 4, s. 326)

   2863.    20- “Yüceliklerin nihayeti fedakarlıktır. ” (c. 4, s. 371)

   2864.    21- “İnsanın yüceliği olarak fedakarlık yeter. ” (c. 4, s. 578)

   2865.    22- “Başkasını nefsine tercih eden mürüvvetin kemaline ermiştir. ” (c. 5, s. 255)

   2866.    23- “Başkasını nefsine tercih eden kimse fazilet adına müstahak olur. ” (c. 5, s. 380)

   2867.    24- “Malı hususunda seni tercih eden kimse şüphesiz seni kendisine tercih etmiştir. ” (c. 5, s. 460)

   2868.    25- “Fedakarlıkla süslenmek en üstün seçimdendir. ” (c. 6, s. 44)

   2869.    26- “Fedakarlık en güzel ihsandandır. ” (c. 6, s. 34)

   2870.    27- “Yücelikler sadece iffet ve fedakarlıkla kemale erer” (c. 6, s. 396)

   2871.    28- “Fedakarlık keremin en yüce mertebesidir. ” (c. 2, s. 392)

   2872.    29- “İnsanların en hayırlısı darlıkta fedakarlık ve sabır gösterendir. ” (c. 3, s. 435)

 

128- Felah-Kurtuluş

 

   2873.    1- “Kurtuluşa erişen kimse; kanatlarıyla (yeterli gücüyle) kıyam eden veya teslim olarak rahata erişen kimsedir. ” (c. 2, s. 93)

   2874.    2- “İlme itaat ve cehalete isyan et ki kurtuluşa erişesin. ” (c. 2, s. 183)

   2875.    3- “Kendisine zarar veren şeylerin kendisini sevindirdiği kimse kurtuluşa eremez. ” (c. 6, s. 388)

 

129- Ferahlık

 

   2876.    1- “Başkaların düşüşüne sakın sevinme. Zira zamanın sana ne yapacağını bilemezsin. ” (c. 6, s. 290)

   2877.    2- “Başkasının hatasına sevinme. Şüphesiz sürekli kurtuluşunun maliki olamazsın. ” (c. 6, s. 292)

 

130- Fevk-Üstün

 

   2878.    1- “Senden altındaki merhamet et ki senden üstündekiler sana merhamet etsin. Onun hatasını kendi hatanla, günahını senin rabbine (karşı işlediğin) günahınla ve merhametine olan ihtiyacını rabbinin rahmetine olan ihtiyacınla mukayese et. ” (c. 2, s. 216)

   2879.    2- “Kendinden üstün olana itaat et ki senden aşağıda olan da sana itaat etsin. Batınını ıslah et ki Allah ta zahirini ıslah etsin. ” (c. 2, s. 237)

   2880.    3- “Yükselince elinin altındaki cahiller hakkında tefekkür etme. Lakin senden üstün olan alimlere uy. ” (c. 3, s. 158)

   2881.    4- “Kendinden üstün olanlar rahmet ümit ettiği halde kendinden aşağıdakine merhamet etmeyen kimseye şaşarım. ” (c. 4, s. 337)

   2882.    5- “Kendinden üstün olana galip gelmek isteyen kimse mağlub olur. ” (c. 5, s. 227)

   2883.    6- “Kendinden üstün olanı idare etmeyen kimse hedefine ulaşamaz. ” (c. 5, s. 419)

   2884.    7- “Senden üstün olana itaat etmen seninle aynı mertebede olanı yüceltmen ve senden aşağıda olan kimseler hakkında insaflı davranman hikmettendir. ” (c. 6, s. 42)

   2885.    8- “Senden üstün olanla çatışmaman, senden aşağıda olanları zelil kılmaman, kudretin dahilinde olmayan bir şeyi elinde tutmaman, dilinin kalbine ve sözünün ameline muhalefet etmemesi, bilmediğin şey hakkında konuşmaman, sana yöneldiğinde işi terk etmemen ve sırt çevirdiğinde taleb etmemen hikmettendir. ” (c. 6, s. 47)

   2886.    9- “Alim kendinden üstün olanı kıskanmayı, kendinden düşük olanı tahkir etmeyi ve ilmi karşısında dünyanın değersiz metasından bir şey almayı terk etmedikçe alim olamaz. ” (c. 6, s. 437)

 

131- Fıkıh-Anlayış

 

   2887.    1- “Fakihlerin afeti korunmamaktır. ” (c. 3, s. 111)

   2888.    2- “Anlayış sahibi olunca, Allah’ın dinini anlamaya çalış. ” (c. 3, s. 141)

   2889.    3- “Allah bir kulun hayrını dileyince onu dininde fakih kılar, ona yakin ilham eder. ” (c. 3, s. 174)

   2890.    4- “Dinde fakih olan kimsenin (şahsiyeti) büyür. ” (c. 5, s. 198)

 

132- Fırsat

 

   2891.    1- “Fırsat kaçıcıdır. ” (c. 1, s. 49)

   2892.    2- “Fırsat ganimettir. ” (c. 1, s. 54)

   2893.    3- “Fırsatı zayi etmek hüzündür. ” (c. 1, s. 272)

   2894.    4- “Fırsatlar bulutlar gibi geçip gider. ” (c. 1, s. 298)

   2895.    5- “İyilik fırsatları dışında duraklamak acele etmekten daha hayırlıdır. ” (c. 2, s. 89)

   2896.    6- “Fırsat hızla yok olur gider ve geç döner. ” (c. 2, s. 113)

   2897.    7- “Hayır fırsatlarını ganimet bilin. Şüphesiz hayır fırsatları bulutlar gibi geçip gider. ” (c. 2, s. 244)

   2898.    8- “Bir fırsat elde edince onu ganimet bil. Şüphesiz fırsatı zayi etmek hüzündür. ” (c. 3, s. 170)

   2899.    9- “Hüzün haline dönüşmeden fırsatlara koşunuz. ” (c. 3, s. 241)

   2900.    10- “İyiliklere koşunuz; şüphesiz iyi ameller fırsattır. ” (c. 3, s. 241)

   2901.    11- “Nefsinden kendin için nasiplen. Bugününden yarın için azık al. Zamanın uyumasını (hazır oluşunu) ganimet bil, imkan fırsatını ganimet say” (c. 3, s. 441)

   2902.    12- “Nice elden giden şeye ulaşmak mümkün olmaz. ” (c. 4, s. 76)

   2903.    13- “Mühleti ganimet saymak ve göç için azık toplamak sakınanların ahlakındandır. ” (c. 4, s. 186)

   2904.    14- “Fırsatların dönmesi ve ona ulaşmak uzaktır. ” (c. 4, s. 365)

   2905.    15- “Aniden bir fırsat eline geçince, ondan istifade et. Zira fırsatı elden verdiğinde ona ulaşamazsın. ” (c. 4, s. 392)

   2906.    16- “Bazen fırsata ulaşılır. ” (c. 4, s. 469)

   2907.    17- “Her fırsat ele geçmez. ” (c. 5, s. 76)

   2908.    18- “Fırsatlardan istifade eden gamlardan güvende olur. ” (c. 5, s. 219)

   2909.    19- “Susuzluğunu giderebileceği temiz bir su bulup onu ganimet saymayan kimsenin, susadığında onu arayıp bulamama korkusu vardır. ” (c. 5, s. 227)

   2910.    20- “Fırsatları ganimet saymayan kimseyi, fırsatın gidişi güçsüz kalır. ” (c. 5, s. 288)

   2911.    21- “Fırsatı vaktinde değerlendirmeyip erteleyen, onun yok olup gidişinden emin olmalıdır. ” (c. 5, s. 370)

   2912.    22- “Fırsatları ganimet sayan kimse gamlardan güvende olur. ” (c. 5, s. 474)

   2913.    23- “Fırsatı imkan varken terk etmek, ahmaklıktandır. ” (c. 6, s. 45)

   2914.    24- “En iyi görüş fırsatları elden kaçırmayan ve gamlara sebep olmayan görüştür. ” (c. 2, s. 441)

   2915.    25- “Şüphesiz senin geçen günün intikal etmiş ve geri kalanı ise şüphelidir. (Ulaşıp ulaşmayacağın belli değildir. ) O halde vaktini amel için ganimet bil. ” (c. 2, s. 507)

   2916.    26- “Şüphesiz fırsatlar bulutlar gibi geçip giderler. O halde iyi işler için fırsat bulduğunda onu ganimet say. Aksi takdirde fırsatlar pişmanlığa dönüşür. ” (c. 2, s. 573)

   2917.    27- “Senin geçen günün geçip gitmiş ve geleceği ise şüphelidir. Vaktin ise ganimettir. O halde elindeki fırsatlardan istifade etmek için acele et ve zamana güvenmekten sakın. ” (c. 6, s. 140)

   2918.    28- “En acı gam fırsatların elden gitmesidir. ” (c. 2, s. 441)

 

133- Fiiller

 

   2919.    1- “Şüphesiz sizler yüce fiillere güzel konuşmaktan daha muhtaçsınız. ” (c. 3, s. 65)

   2920.    2- “Güzel fiillerle övgü güzelleşir. ” (c. 3, s. 213)

   2921.    3- “Övülmüş fiillere ve ahlaki faziletlere koşunuz. Doğru sözlülükte ve mal bağışında yarışınız. ” (c. 3, s. 312)

   2922.    4- “Güzel fiiller, güzel sözlerin örneğidir. ” (c. 3, s. 406)

   2923.    5- “İnsanın asaletinin delili, amelidir. ” (c. 4, s. 8)

   2924.    6- “Amelin sözden fazla oluşu en güzel fazilettir. Amelin sözden az oluşu ise en çirkin rezalettir. ” (c. 4, s. 107)

   2925.    7- “En kötü amel günaha sebep olandır. ” (c. 4, s. 163)

   2926.    8- “En çirkin amel iyiliği yok edendir. ” (c. 4, s. 163)

   2927.    9- “Amelin doğruluğu insanı süsler. ” (c. 4, s. 199)

   2928.    10- “Fiilin niteliği aklın niceliğine delalet eder. O halde iyi işi seç ve işlerinde sırtı pek ol. ” (c. 4, s. 626)

   2929.    11- “Söz amelle birleşmedikçe fayda vermez. ” (c. 5, s. 63)

   2930.    12- “İstediğini yapan kimse, istemediği ile karşılaşır. ” (c. 5, s. 217)

   2931.    13- “Güzel iş yapan kimse aklının çok olduğunu ortaya koyar. ” (c. 5, s. 291)

   2932.    14- “İnsan nefsi hakkında ne kadar doğru sözlüdür. İşi gibi hangi delili vardır. (yani insanın işi kendisinin aynasıdır. )” (c. 6, s. 93)

   2933.    15- “İnsan nefsi hakkında ne kadar doğru sözlüdür! İşi gibi şahidi olan hangi şey vardır? Bilinmeyen ağaç sadece meyve verdiğinde tanındığı gibi insan da sadece ameliyle tanınır. Böylece meyve aslına delalet eder ve fazilet sahibi faziletiyle tanınır. Aynı şekilde yüce insan edebiyle şereflenir ve aşağılık insan, rezaletleriyle rüsva olur. ” (c. 6, s. 110)

   2934.    16- “Her insanın hayır ve şerri ile aslının temizliğine ve pisliğine görünen amelleri delalet eder. ” (c. 6, s. 452)

 

134- Fikir-Düşünce

 

   2935.    1- “Fikir yol gösterir. ” (c. 1, s. 15)

   2936.    2- “Fikir ibadettir. ” (c. 1, s. 18)

   2937.    3- “Düşünmek rüşttür. ” (c. 1, s. 31)

   2938.    4- “Fikir ve düşünce aklı nurlu kılar. ” (c. 1, s. 100)

   2939.    5- “Fikir, doğru yola hidayet eder. ” (c. 1, s. 172)

   2940.    6- “Fikir, sakınanların gezinti yeridir. ” (c. 1, s. 175)

   2941.    7- “Fikir, insana hikmet verir. ” (c. 1, s. 221)

   2942.    8- “Fikir saf bir aynadır. ” (c. 1, s. 231)

   2943.    9- “Fikir akılların cilasıdır. ” (c. 1, s. 232)

   2944.    10- “Allah’ın nimetleri hakkında düşünmek güzel bir ibadettir. ” (c. 1, s. 299)

   2945.    11- “Doğru iş tefekkürün dallarındandır. ” (c. 1, s. 311)

   2946.    12- “Hikmet dışında bir şey üzerinde düşünmek heva ve hevestir. ” (c. 1, s. 337)

   2947.    13- “Düşüncesiz suskunluk dilsizliktir. ” (c. 1, s. 338)

   2948.    14- “Bir söz hakkında düşünmek insanı sürçmekten güvende kılar. ” (c. 1, s. 346)

   2949.    15- “Mümin düşüncesiyle hüzünlü, dostluğunda ise cimridir. (herkesle dost olmaz)” (c. 1, s. 361)

   2950.    16- “Hayırı düşünmek, hayırla amel etmeye davet eder. ” (c. 1, s. 366)

   2951.    17- “İşlerin sonunu düşünmek insanı yok olmaktan kurtarır. ” (c. 1, s. 380)

   2952.    18- “İşlerin sonunu düşünmek insanı istenmeyen hadiselerden güvende kılar. ” (c. 2, s. 5)

   2953.    19- “Düşünmek iki hidayetten biridir. ” (c. 2, s. 14)

   2954.    20- “Göklerin ve yerin melekutu hakkında düşünmek halis insanların ibadetidir. ” (c. 2, s. 49)

   2955.    21- “İşe başlamadan önce düşünmek insanı sürçmekten korur. ” (c. 2, s. 69)

   2956.    22- “Fikir, itibara sahip olur, sürçmeden güvende kılar ve sırtı pek olmaya sebep olur. ” (c. 2, s. 143)

   2957.    23- “Düşün ki zeki olasın. ” (c. 2, s. 169)

   2958.    24- “Düşün ki basiret sahibi olasın. ” (c. 2, s. 171)

   2959.    25- “En üstün ibadet fikirdir. ” (c. 2, s. 381)

   2960.    26- “Aklın kökü fikir ve meyvesi esenliktir. ” (c. 2, s. 417)

   2961.    27- “Sürçmelerden esenlikte olmasının esası işten önce düşünmek ve sözden önce tefekkür etmektir. ” (c. 2, s. 418)

   2962.    28- “Bir işi yapmak isteyince düşündükten ve meşveret ettikten sonra yap. Bu günkü işi yarına erteleme. Her gün için o günün amelini yap. ” (c. 3, s. 159)

   2963.    29- “Tüm işlerinde düşünceyi öne aldığın takdirde her işte akıbetin güzel olur. ” (c. 3, s. 162)

   2964.    30- “Düşündükten sonra yap. ” (c. 3, s. 118)

   2965.    31- “Düşünerek düşünce ıslah olur. ” (c. 3, s. 206)

   2966.    32- “Sürekli düşünerek şek ortadan kalkar. ” (c. 3, s. 220)

   2967.    33- “Düşünmekle işlerin karanlığı ortadan kalkar. ” (c. 3, s. 224)

   2968.    34- “Sürekli düşünmekle akıbetler esenlikte olur. ” (c. 3, s. 239)

   2969.    35- “Baki olanı fani olandan ümit etmek en şerafetli görüştendir. ” (c. 3, s. 284)

   2970.    36- “Karar almadan önce düşün, teşebbüste bulunmadan önce meşveret et ve aniden bir işe girişmeden önce tefekkür et. ” (c. 3, s. 305)

   2971.    37- “Tefekkür seni basiretli kılar ve sana ibret almayı kazandırır. ” (c. 3, s. 316)

   2972.    38- “Fikrin meyvesi esenliktir. ” (c. 3, s. 323)

   2973.    39- “İnsanların bir şeye dalması o şeyin oluşunun mukaddimesidir. ” (c. 3, s. 451)

   2974.    40- “Sürekli düşünme ve sakınma sürçmelerden güvende kılar ve değişimlerden kurtarır. ” (c. 4, s. 22)

   2975.    41- “Basiretin başı fikirdir. ” (c. 4, s. 48)

   2976.    42- “İşten önce düşün ki yaptığınla kınanmayasın. ” (c. 4, s. 102)

   2977.    43- “Görüşün doğruluğu fikirlerin gezintisi iledir. ” (c. 4, s. 201)

   2978.    44- “Kalbin günahları düşünmekten oruçlu olması, karnın yemekten oruç tutmasından daha üstündür. ” (c. 4, s. 214)

   2979.    45- “Kalbi fikir ve dili zikirle meşgul olan kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 239)

   2980.    46- “Uzun düşünme akıbetleri övdürür ve işlerin bozukluğunu telafi eder. ” (c. 4, s. 252)

   2981.    47- “Uzun tefekkür tedbirin sonuçlarını ıslah eder. ” (c. 4, s. 259)

   2982.    48- “Uzun tefekkür meşveret edilen kimsenin görüşüne denktir. ” (c. 4, s. 259)

   2983.    49- “Fikirden ayrılma. Şüphesiz fikir delaletten kurtuluş yolu ve amelleri ıslah edicidir. ” (c. 4, s. 294)

   2984.    50- “Akıllı insanın düşünmesi hidayettir. ” (c. 4, s. 412)

   2985.    51- “Kısa bir saat düşünmek uzun ibadetten daha hayırlıdır. ” (c. 4, s. 414)

   2986.    52- “Düşüncen seni doğru yola hidayet eder ve ahiretini ıslah etmeye sevk eder. ” (c. 4, s. 415)

   2987.    53- “İnsanın fikri çirkin amelini güzel amelinden ayırt edip gördüğü aynadır. ” (c. 4, s. 415)

   2988.    54- “Çok düşünmek ve anlamak çok tekrar etmekten ve okumaktan daha faydalıdır. ” (c. 4, s. 423)

   2989.    55- “Günah hususunda düşünmen seni günahlara düşmeye sevk eder. ” (c. 4, s. 424)Geri   İleri
Go to TOP