A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   2644.    42- “Arzuların doğru söylemesi çok azdır. ” (c. 4, s. 495)

   2645.    43- “Arzuları kısaltın, amel etmeye koyulun. Ecelin aniden gelip çatmasından korkun. Şüphesiz insan rızkının dönmesini ümit ettiği kadar, ömrün dönüşünü ümit etmemektedir. Bugün insanın kaybettiği rızkının yardın artması ümit edilir. Ama insanın ömründen dünün bugün dönüşü ümit edilmez. ” (c. 4, s. 520)

   2646.    44- “Emelleri kısaltın. Şüphesiz ömür kısadır. Hayır işle şüphesiz hayrın azı da çoktur. ” (c. 4, s. 514)

   2647.    45- “Şüphesiz ölümün doğruluğu kalbinizden çıkmış ve sizlere arzuların aldatışı galebe çalmıştır. ” (c. 4, s. 480)

   2648.    46- “Arzuları azaltın ki amellerin halis olsun. ” (c. 4, s. 511)

   2649.    47- “Arzunu kısalt. Ecelin ne de kısadır. ” (c. 4, s. 513)

   2650.    48- “Her arzunun aldatışı vardır. ” (c. 5, s. 12)

   2651.    49- “Nice arzular yalan söyler. ” (c. 4, s. 466)

   2652.    50- “Ecellerin bitişi arzuların aldatışındadır. ” (c. 4, s. 398)

   2653.    51- “Mühletlerin bitişi ve ecellerin yaklaşması arzuların aldatışındadır. ” (c. 4, s. 389)

   2654.    52- “Cahil insanı yalan arzuları kandırmış ve neticede güzel ameli yok olmuştur. ” (c. 4, s. 389)

   2655.    53- “Arzuların aldatışı ameli bozar. ” (c. 4, s. 378)

   2656.    54- “Eceline malik olamayanın nasıl da emelini uzattığına şaşarım. ” (c. 4, s. 342)

   2657.    55- “Arzusuna uymak ameli bozar. ” (c. 4, s. 250)

   2658.    56- “Arzusunu kısaltıp mühleti ganimet bilene ne mutlu!” (c. 4, s. 240)

   2659.    57- “Emelin nihayeti eceldir. ” (c. 4, s. 370)

   2660.    58- “Ömrün zayi oluşu emel ve arzular arasındadır. ” (c. 4, s. 229)

   2661.    59- “İnsanların en kötüsü emeli uzun ve ameli kötü olandır. ” (c. 4, s. 178)

   2662.    60- “Emelinin uzunluğunu ecelinin kısalığında kısalığına yay. Bedeninin sıhhati ve dününün esenliği seni aldatmasın. Şüphesiz ömrün müddeti az ve bedenin esenliği imkansızdır. ” (c. 4, s. 107)

   2663.    61- “Şahısların zilleti (bel bağladığı) arzularından ümitlerini kesmededir. ” (c. 4, s. 31)

   2664.    62- “Nice ümitler yalan arzular sebebiyle gerçekleşmez. ” (c. 4, s. 66)

   2665.    63- “Nice yalan ihtiraslar görülmeyen arzular sebebiyle gerçekleşmez. ” (c. 4, s. 66)

   2666.    64- “Nice ecel arzuların altındadır. ” (c. 4, s. 61)

   2667.    65- “Arzuların meyvesi amelin bozulmasıdır. ” (c. 3, s. 332)

   2668.    66- “Arzu hasleti ne de kötüdür. Ömrü fani kılar ve ameli yok eder. ” (c. 3, s. 258)

   2669.    67- “Arzulara ulaşmakla tehlikeli işlere kalkışmak kolaylaşır. ” (c. 3, s. 240)

   2670.    68- “Cennet amel il elde edilir; emel ile değil. ” (c. 3, s. 228)

   2671.    69- “Şüphesiz arzulara aldanırsanız, amelleriniz yok olunca hızlı eceller sizi yok eder. ” (c. 3, s. 65)

   2672.    70- “Şüphesiz sen asla arzuna ulaşamazsın. Ecelini aşamazsın. O halde Allah’tan sakın ve isteklerini güzelleştir. ” (c. 3, s. 50)

   2673.    71- “Arzular şeytanların gafillerin kalbindeki sultanıdır. ” (c. 2, s. 58)

   2674.    72- “Arzular ölümü yaklaştırır ve ümitleri uzaklaştırır. ” (c. 2, s. 29)

   2675.    73- “Arzular ameli bozar ve ömrü fani kılar. ” (c. 1, s. 385)

   2676.    74- “Arzular aldatıcı, kandırıcı ve zarar vericidir. ” (c. 1, s. 299)

   2677.    75- “Arzular ünsiyet edilen arkadaştır. ” (c. 1, s. 26)

   2678.    76- “Arzuların sonu yoktur. ” (c. 1, s. 250)

   2679.    77- “Arzular ecelin örtüsüdür. ” (c. 1, s. 246)

   2680.    78- “Arzular eceli unutturur. ” (c. 1, s. 220)

   2681.    79- “Arzular asla bitmez. ” (c. 1, s. 168)

   2682.    80- “Arzular ecelleri yakın kılar. ” (c. 1, s. 166)

   2683.    81- “Arzular ahmakları aldatma vesilesidir. ” (c. 1, s. 166)

   2684.    82- “Arzulara aldanan kimse kanmıştır. ” (c. 1, s. 165)

   2685.    83- “Dünya arzularladır. ” (c. 1, s. 62)

   2686.    84- “Arzular aldatır, zulüm ise insanı yere serer. ” (c. 1, s. 55)

   2687.    85- “Arzular çok aldatıcıdır. ” (c. 1, s. 54)

   2688.    86- “Arzular kandırır ve hayat geçer. ” (c. 1, s. 45)

   2689.    87- “Ameli güzel olan arzusuna erişmiştir. ” (c. 5, s. 266)

   2690.    88- “Arzularınızı yalanlayın. En güzel amellerinizle ömrünüzü ganimet bilin, akıllı ve zeki insanların öne geçtikleri gibi siz de önce geçin. ” (c. 2, s. 245)

   2691.    89- “Arzular akılsız insanların sermayesidir. ” (c. 1, s. 166)

   2692.    90- “Arzular ahmakların ahlakıdır. ” (c. 1, s. 119)

   2693.    91- “Arzular aldatır. ” (c. 1, s. 45)

   2694.    92- “Arzular dağınıktır. (sona ermez)” (c. 1, s. 23)

   2695.    93- “Arzular şahısların himmetidir. ” (c. 1, s. 234)

   2696.    94- “Arzular seni kandırır ve seni gerçekler karşısında yalnız bırakır. ” (c. 1, s. 379)

   2697.    95- “Arzulardan sakının. Şüphesiz arzular gerçekleşmiş ölümlerdir. ” (c. 2, s. 273)

   2698.    96- “Sakın arzulara güvenme. Şüphesiz arzular akılsızların sermayesidir. ” (c. 2, s. 300)

   2699.    97- “En şerefli zenginlik arzuları terk etmektir. ” (c. 2, s. 390)

   2700.    98- “En faydalı ilaç, arzuları terk etmektir. ” (c. 2, s. 402)

   2701.    99- “Arzulardan sakının. Zira arzular sizlerden Allah’ın nimetlerinin sevincini giderir. İlahi nimetleri küçümsemeye ve az şükretmeye zorlar sizler. ” (c. 3, s. 319)

   2702.    100- “Arzuların ürünü eseftir. ” (c. 3, s. 407)

   2703.    101- “Arzuların ürünü esef ve meyvesi telef olmaktır. ” (c. 3, s. 418)

   2704.    102- “Nice arzular ölümün altındadır. ” (c. 4, s. 60)

   2705.    103- “En kötü fakirlik arzulardır. ” (c. 4, s. 172)

   2706.    104- “Arzularını yalanlayan ve ahiretini bayındır kılmak için dünyasını harab eden kimseye ne mutlu!” (c. 4, s. 242)

   2707.    105- “Nice defa arzular aldatır. ” (c. 4, s. 462)

   2708.    106- “Her insan arzusunu, ölümü ise kendisini taleb eder. ” (c. 4, s. 542)

   2709.    107- “Arzuların çokluğu aklın bozukluğundandır. ” (c. 4, s. 589)

   2710.    108- “Dünyanın aldatıcı arzularına ve yalan oyunlarına vurulduğu halde iman iddiasında bulunan kimse yalan söylemektedir. ” (c. 4, s. 630)

   2711.    109- “Arzularının aldattığı kimseyi ecelleri yalanlar. ” (c. 5, s. 230)

   2712.    110- “Arzulara dayanan kimse arzularına kavuşmadan ölür. ” (c. 5, s. 267)

   2713.    111- “Arzulara güvenen kimseyi ölüm keser atar. ” (c. 5, s. 271)

   2714.    112- “Arzuları çok olanın, hoşnutluğu az olur. ” (c. 5, s. 296)

   2715.    113- “Arzusuna uyan kimsenin sıkıntısı çok olur. ” (c. 5, s. 296)

   2716.    114- “Arzulardan yardım dileyen iflas eder. ” (c. 5, s. 467)

   2717.    115- “Arzular ve hileler seni aldatmasın. Akılsızlık için bu yeter. ” (c. 6, s. 345)

   2718.    116- “Arzularına dayanan kimseye arzuları vefa göstermez. ” (c. 6, s. 390)

   2719.    117- “Şüphesiz dallar köklerine, sonuçlar nedenlerine ve tikeller tümellerine döner. ” (c. 5, s. 44)

   2720.    118- “Arzular, basiret gözlerini köreltir. ” (c. 1, s. 362)

 

118- Emsal-Denkler

 

   2721.    1- “Hayatın kötü seçimlerinden biri, denklere galebe çalmak ve büyüklere düşmanlık etmektir. ” (c. 6, s. 28)

   2722.    2- “Denklere galebe çalmak, düşmanlarına düşmanlığını aşikar etmek ve zarar vermeye gücü yeten kimseyle düşmanlık etmek hayatın kötü seçimlerindendir. ” (c. 4,3 s. 6)

 

119- Ev

 

   2723.    1- “Güzel ev iki cennetten biridir. ” (c. 2, s. 17)

 

120- Eziyet

 

   2724.    1- “Eziyet etmek öfke doğurur. ” (c. 1, s. 154)

   2725.    2- “Mümin kimse insanların eziyetine tahammül eden, hiç kimsenin kendisinden eziyet görmediği kimsedir. ” (c. 2, s. 153)

   2726.    3- “En üstün şeref başkalarına eziyetten çekinmek ve ihsanda bulunmaktır. ” (c. 2, s. 458)

   2727.    4- “Kötülerin adeti dostlara eziyet etmektir. ” (c. 4, s. 332)

   2728.    5- “Aşağılık ve cahil insanların adeti yüce ve hür insanlara eziyet etmektir. ” (c. 4, s. 332)

   2729.    6- “Başkalarına eziyet etmekten kaçınan kimseye hiç kimse düşmanlık etmez. ” (c. 5, s. 206)

   2730.    7- “Başkalarına eziyetten sakınmak hayrın nişanelerindendir. ” (c. 6, s. 24)

   2731.    8- “Başkalarına eziyetten çekinmen düşmanların kalbini senin için ıslah eder. ” (c. 6, s. 129)

 

-F-

121- Fakirlik

 

   2732.    1- “Fakirlik unutkanlık getirir. ” (c. 1, s. 15)

   2733.    2- “Perişanlık kınanmaya sebep olur. ” (c. 1, s. 31)

   2734.    3- “Fakirlik imanın süsüdür. ” (c. 1, s. 67)

   2735.    4- “Kabir fakirlikten daha hayırlıdır. ” (c. 1, s. 106)

   2736.    5- “Zorluk ahlakı bozar. ” (c. 1, s. 202)

   2737.    6- “Fakirlik izharında bulunmak, insanı fakir kılar. ” (c. 1, s. 298)

   2738.    7- “Yokluğu ve hastalığı gizlemek mürüvvettendir. ” (c. 1, s. 299)

   2739.    8- “Borçla birlikte olan fakirlik kızıl ölümdür. ” (c. 1, s. 345)

   2740.    9- “Borçla olan fakirlik en büyük mutsuzluktur. ” (c. 1, s. 345)

   2741.    10- “Fakirlik zeki insanı delilinden dilsiz kılar. ” (c. 1, s. 362)

   2742.    11- “Fakir insan vatanında da hordur. ” (c. 1, s. 373)

   2743.    12- “Fakirlik vatanda da gurbettir. ” (c. 1, s. 374)

   2744.    13- “Fakir insan kendi şehrinde de gariptir. ” (c. 1, s. 377)

   2745.    14- “Şiddetli fakirlik, rezil edici zenginlikten daha iyidir. ” (c. 1, s. 396)

   2746.    15- “Fakirlik ve zenginlik, münezzeh olan Allah’a sunulduktan sonradır. ” (c. 1, s. 398)

   2747.    16- “Darlık ahlakı çirkinleştirir ve arkadaşları ürkütür. ” (c. 2, s. 9)

   2748.    17- “Hoşnut olan fakir şeytanın tuzaklarından kurtulmuştur. Ama zengin şeytanın tuzağına düşmüştür. ” (c. 2, s. 83)

   2749.    18- “Fakirliğe izzet içinde sabretmek zillet ile birlikte olan zenginlikten daha güzeldir. ” (c. 2, s. 113)

   2750.    19- “Fakirlik müminin salahıdır. Onu komşuların hasetinden, kardeşlerin dalkavukluğundan ve sultanların tasallutundan rahatlığa kavuşturur. ” (c. 2, s. 128)

   2751.    20- “Kullardan Allah’ın en çok nefret ettiği kimse kibirli fakir, yaşlı zinakar ve fasık alimdir. ” (c. 2, s. 431)

   2752.    21- “Şüphesiz fakirlik nefis için zillet, akıl için dehşet ve hüzünleri celb edicidir. ” (c. 2, s. 498)

   2753.    22- “Cömertliğin afeti fakirliktir. ” (c. 3, s. 108)

   2754.    23- “Üç şey yakıcı ve helak edicidir: Zenginlikten sonraki fakirlik, izzetten sonraki zillet ve dostları kaybetmek. ” (c. 3, s. 344)

   2755.    24- “Fakirin dirhemi Allah nezdinde zenginin dinarından daha temizidir. ” (c. 4, s. 13)

   2756.    25- “Nice fakir insan aslandan daha düşüğüdür. ” (c. 4, s. 59)

   2757.    26- “Zulmü adaletle ve fakirliği ise sadaka ve bağışlamakla tedavi edin. ” (c. 4, s. 24)

   2758.    27- “Nice fakir insan her zenginden daha zengindir. ” (c. 4, s. 70)

   2759.    28- “Nice zenginlik kalıcı zenginliği geri döndürür. ” (c. 4, s. 70)

   2760.    29- “En kötü fakirlik nefis fakirliğidir. ” (c. 4, s. 172)

   2761.    30- “Fakirliğin zarureti insanı çirkin işlere zorlar. ” (c. 4, s. 226)

   2762.    31- “Fakirliğin zararı zenginliğin sarhoşluğundan daha çok övülmüştür. ” (c. 4, s. 299)

   2763.    32- “Fakirin zenginliği kanaatidir. ” (c. 4, s. 378)

   2764.    33- “Nefsin fakirliği en kötü fakirliktir. ” (c. 4, s. 415)

   2765.    34- “Nice fakir insana muhtaç olunur. ” (c. 4, s. 547)

   2766.    35- “Nice fakir insan zengin ve nice zengin fakirdir. ” (c. 4, s. 553)

   2767.    36- “Nice az verilen kimse kar edici ve nice çok verilen kimse hüsrana uğrayıcıdır. ” (c. 4, s. 553)

   2768.    37- “Gurbette utanç yoktur. Şüphesiz utanç vatandaki yokluktadır. ” (c. 5, s. 87)

   2769.    38- “Fakirlik izharında bulunan fakir olur. ” (c. 5, s. 138)

   2770.    39- “Fakirliğini açığa vuranın değeri düşük olur. ” (c. 5, s. 320)

   2771.    40- “ Selamette olmayı seven kimse fakirliği seçmelidir. Rahatlığı seven kimse ise dünyadan yüz çevirmeyi tercih etmelidir. ” (c. 5, s. 405)

   2772.    41- “Fakirliğin zorladığı kimse “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” (Yüce ve azim olan Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur. ) sözünü çok söylemelidir. ” (c. 5, s. 433)

   2773.    42- “Muhtaç olmadıkça isteğini izhar etmemesi fakire farz olan şeylerdendir. ” (c. 6, s. 30)

   2774.    43- “Dünyanın ve ahiretin padişahları hoşnut olan fakirlerdir. ” (c. 6, s. 134)

   2775.    44- “Fakirliğin sıkıntısını çeken fakirden, Allah’ın nimetine küfreden zenginden, Allah’ın haklarında cimrilik etmeyi ganimet sayan cimriden veya hikmeti işitmekten adeta sağır olan isyankardan başkasına mı bakıyorsun?” (c. 6, s. 206)

 

122- Farklı Konular

 

   2776.    1- “Hasletleri değiştirmek dışında her şeye güç yetirilebilir. ” (c. 4, s. 541)

   2777.    2- “Gurbete düşmek iki dağınıklıktan biridir. ” (c. 2, s. 14)

   2778.    3- “Akıllarınız nereye sapıyor, nefisleriniz nerede kayıyor? Yalanı doğruluğa çeviriyor veya batılı hakkın yerine mi tutuyorsunuz?” (c. 2, s. 363)

   2779.    4- “Mutlu insanlar, mutsuzluğa ne kadar da yakındır. ” (c. 6, s. 86)

   2780.    5- “Olayların sıkıntısı/yarası makam yüceliği miktarıncadır. ” (c. 3, s. 232)

   2781.     6- “Muhtaç insanı güzel salıvermek iki rahatlıktan biridir. ” (c. 3, s. 392)

   2782.    7- “Elbisen başkasının üzerinde, senin üzerinden daha kalıcıdır. ” (c. 3, s. 347)

   2783.     8- “Sana nazlanan kimsenin nazını kabul etme. Senden özür dileyenin özrünü kabul et ve sana kötülük edene iyilik et. ” (c. 2, s. 212)

   2784.    9- “Sana bir şey ulaşmayınca, sana verildiğinde senin az kalan şeylerle kendine teselli ver. ” (c. 3, s. 310 )

   2785.    10- “Nice defa insan henüz suya kanmadan yudum boğazına düğümlenir (ölür). ” (c. 4, s. 80)

   2786.    11- “Nice defa işler tatsız olur. ” (c. 4, s. 83)

   2787.    12- “İki arkadaşın arasını ayırmak kötü bir çabadır. ” (c. 3, s. 256)

   2788.    13- “Nice azamet sahibi insanlar en aşağılık insandan daha aşağı düşmüşlerdir. ” (c. 4, s. 69)

   2789.    14- “Bazen istekler tatsız olur. ” (c. 4, s. 461)

   2790.    15- “Bazen işler genelleşir. ” (c. 4, s. 466)

   2791.    16- “Bazen keskin kılıç körelir. ” (c. 4, s. 469)

   2792.    17- “Teslim olan kimse ilahi azaptan korunur. ” (c. 1, s. 47)

   2793.    18- “Çekinen her işe nail olmak ve istemek zordur. ” (c. 4, s. 534)

   2794.    19- “Her gaip olan dönmez. ” (c. 5, s. 77)

   2795.    20- “İnsanlar arasında farklılık oldukça hayır üzere olurlar. ” (c. 1, s. 78)

   2796.    21- “Gözlerden gaib olan her şey ilginçtir. ” (c. 4, s. 405)

   2797.    22- “Şüphesiz gözleri olan kimse için sabah aydınlanmıştır. ” (c. 4, s. 472)

   2798.    23- “İstemekte ısrar eden kimseden insanlar usanır. ” (c. 5, s. 461)

   2799.    24- “Her kim tatlı bir kaynağı bulur, kana kana içer ve ganimet saymazsa, susamasından ve talep ettiği halde bulamamasından korkulur. ” (c. 5, s. 227)

   2800.    25- “Siz hicretten sonra Araplık haline geri döndünüz, dostluktan sonra dağınık gruplara ayrıldınız. ” (c. 4, s. 477)

   2801.    26- “Kendine güvenen kimse yere serilir. ” (c. 4, s. 526)

   2802.    27- “Her gelecek olan gelmiş gibidir. ” (c. 4, s. 531)

   2803.    28- “Küstahlıktan sakın, şüphesiz küstahlık seni çirkinlikleri işlemeye ve günahlara düşmeye sürükler. ” (c. 2, s. 312)

   2804.    29- “En çirkin acizlik sıkılmaktır. ” (c. 2, s. 382)

   2805.    30- “İnsan çocuğunu kaybedince uyuyabilir, ama zulüm karşısında uyuyamaz. ” (c. 6, s. 476)

   2806.    31- “Hatıraların meyve verişi konuşmakladır. ” (c. 4, s. 282)

   2807.    32- “Talih doğmuş, parlayan parlamış, açık aşikar olmuş ve eğrilik doğrulmuştur. ” (c. 4, s. 282)

   2808.    33- “Bazı suretler vardır, maddeden soyut, güç ve kabiliyetten yücedir. Allah-u Teala onlara tecelli etmiş ve onlarda nurlanmıştır. Allah onlara doğmuş ve onlar da ışık saçmıştır. Onların hüviyetine kendi misal ve benzerliğini yansıtmış ve neticede onlarda fiillerini aşikar kılmıştır. Allah konuşan bir nefse sahip olan insanı yarattı. Eğer insan nefsini ilim ve amelle temizlerse gerçekten nedenlerinin ilk cevherlerine benzer. Eğer nefislerin mizaçları mutedil olur ve zıtlarından ayrılırlarsa sağlam yedi gökle kendisine ortak olur. ” (c. 4, s. 218-220)

 

123- Farz

 

   2809.    1- “Allah imanı, şirki temizlemek; namazı, kibirden uzak tutmak; zekatı, rızka bir sebep; orucu, yaratıkların ihlasını denemek; haccı, inananların din için yakınlaşmalarını sağlamak; cihadı, İslam'ı yüceltmek; iyiliği emretmeyi, cahil halkın maslahatı; kötülükten nehyetmeyi, akılsızların engellenmesi; sıla-i rahimi, akraba sayılarının artması; kısası, kanların korunması; haddi (şer’i cezayı) uygulamayı, haramların küçük görülmemesi; şarabın içilmemesini, aklın korunması; hırsızlıktan uzak durmayı, iffetin gerekliliği; zinanın terk edilmesini, soyu korumak; eşcinselliğin terkini, nesli çoğaltmak; tanıklığı, inkar edilen hakların elde edilmesi; yalan konuşmaktan sakınmayı, doğruluğu şereflendirmek; selamı, korkulardan güvende olmak; imameti, ümmetin düzene girmesi; itaati de imamet makamını ululamak için farz kıldı. ” (c. 4, s. 458-449)

 

124- Farzlar

 

   2810.    1- “En faydalı mal, kendisiyle farzın eda edildiği maldır. ” (c. 2, s. 406)

   2811.    2- “Şüphesiz kendisine garantilenmiş şeyler yerine, farz kılınan şeyle meşgul olan ve kendisine lehine veya aleyhine takdir edilmiş şeye razı olan kimse, insanlardan afiyette selamete, gıpta edilmede kazanca ve sevinçte ganimete en çok sahip olan kimsedir. ” (c. 2, s. 619)

   2812.    3- “Allah size (oruç, namaz ve hac gibi) bir takım şeyleri farz kılmıştır; o halde onlar zayi etmeyin. Sizlere bir takım sınırlar tayin etmiştir; o halde onları aşmayın. Sizlere bir takım şeylerden sakındırmıştır; o halde onlardan sakının. Bazı şeyler hakkında susmuştur; unuttuğundan değildir. O halde onları elde etmek için kendinizi zah­mete atmayın. ” (c. 2, s. 572)

   2813.    4- “Şüphesiz sen bu bölüştürmeyi ihlal edersen (her şeyini müstehaplara feda edersen yine de) elde ettiğin müstehaplar zayi ettiğin farzlara denk olmaz. ” (c. 2, s. 608)

   2814.    5- “Amellerinin en hayırlısı farzını eda ettiğindir. ” (c. 3, s. 421)

   2815.    6- “En hayırlı amel gerekli olanı eda etmektir. ” (c. 3, s. 428)Geri   İleri
Go to TOP