A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   1995.    14- “Dik kafalılığın semeresi helak olmaktır. ” (c. 3, s. 323)

   1996.    15- “Kötülüğün toplamı insanlara dik kafalılık etmek ve çok çekişmektir. ” (c. 3, s. 379)

   1997.    16- “En iyi huy dik kafalılıktan en uzak olanıdır. ” (c. 3, s. 425)

   1998.    17- “Dik kafalılık merkebine binen kimse belaya düçardır. ” (c. 4, s. 85)

   1999.    18- “Savaşın sebebi dik kafalılıktır. ” (c. 4, s. 122)

   2000.    19- “Dik kafalılık, insana ihtiyaç duymadığı şeyi getirir. ” (c. 4, s. 478)

   2001.    20- “Dik kafalı insanın tedbiri yoktur. ” (c. 5, s. 79)

   2002.    21- “Dik kafalı insanla hiçbir mecliste çekişme. ” (c. 6, s. 270)

   2003.    22- “Dik kafalı insanın görüşü yoktur. ” (c. 6, s. 356)

   2004.    23- “Dik kafalılık bineğinden daha asi binek yoktur. ” (c. 6, s. 395)

 

99- Dil Uzatmak-Sövmek

 

   2005.    1- “Birbirine dil uzatıp söven iki kişiden en aşağılık olanı diğerine galebe çalar. ” (c. 6, s. 79)

 

100- Dille Yaralamak-İncitmek

 

   2006.    1- “Kendi nefsine karşı gevşek davrandığın halde insanlara karşı dille yaralayıcı, incitici olmaktan çekin. Aksi takdirde günahın büyür ve sevaptan mahrum kalırsın. ” (c. 2, s. 309)

 

101- Din

 

   2007.    1- “Din korur. ” (c. 1, s. 9)

   2008.    2- “Din yüceltir, dünya ise zelil kılar. ” (c. 1, s. 10)

   2009.    3- ”Din mutluluktur. ” (c. 1, s. 26)

   2010.    4- “Din nurdur, yakin ise mutluluk sebebidir. ” (c. 1, s. 57)

   2011.    5- “Din en üstün istektir. ” (c. 1, s. 85)

   2012.    6- “Kökü teslim ve hoşnutluk olan bir ağaçtır. ” (c. 1, s. 329)

   2013.    7- “Din insanı haramlardan alı koyar. ” (c. 1, s. 342)

   2014.    8- “Din en güçlü dayanaktır. ” (c. 1, s. 132)

   2015.    9- “Ziyanda olan kimse, dini bozulan kimsedir. ” (c. 1, s. 340)

   2016.    10- “Din sadece akıllı insanı ıslah eder. ” (c. 1, s. 353)

   2017.    11- “Dinde musibet en büyük musibettir. ” (c. 1, s. 364)

   2018.    12- “Din iki soydan en şerefli olanıdır. . ” (c. 2, s. 16)

   2019.    13- “Din ve edeb, aklın neticesidir. ” (c. 2, s. 28)

   2020.    14- “Dinin kökü emaneti eda etmek ve ahde vefa göstermektir. ” (c. 2, s. 42)

   2021.    15- “Kılıç yarıcı ve din ise bir araya getiricidir. Din iyiliği emreder, kılıç ise kötülükten alı koyar. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Sizler için kısasta hayat vardır. (c. 2, s. 147)

   2022.    16- “Dini sığınağın ve adaleti kılıcın kıl ki her türlü kötülükten kurtulasın ve tüm düşmanlara galip gelesin. ” (c. 2, s. 221)

   2023.    17- “Bil ki şüphesiz dinin evveli teslim ve sonu ise ihlastır. ” (c. 2, s. 190)

   2024.    18- “En güzel iş şeriatlere uyandır. ” (c. 2, s. 389)

   2025.    19- “Bilin ki şüphesiz dinin şeriatleri bir, yolları yakındır. O yola koyulan maksadına ulaşır ve ganimet elde eder. O yola koyulmayan kimse sapar ve pişman olur. ” (c. 2, s. 340)

   2026.    20- “Şüphesiz münezzeh olan Allah sevdiğine ve sevmediğine dünyayı verir. Ama dini sadece sevdiğinize verir. ” (c. 2, s. 534)

   2027.    21- “Şüphesiz Allah-u Teala dini sadece kullarından seçtiği has kullarına verir. ” (c. 2, s. 535)

   2028.    22- “Şüphesiz en üstün din Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için almak ve münezzeh olan Allah için bağışlamaktır. ” (c. 2, s. 541)

   2029.    23- “İnsanların en dindarı şehveti dinini bozmayan kimsedir. ” (c. 2, s. 439)

   2030.    24- “İnsanların en mutsuzu dinini başkasının dünyasına satandır. ” (c. 2, s. 430)

   2031.    25- “Dinini dünyana tabi kılarsan dinini ve dünyanı helak edersin ve ahirete hüsrana uğrayanlardan olursun. ” (c. 3, s. 23)

   2032.    26- “Eğer dünyanı dinine tabi kılarsan, dinini ve dünyanı elde etmiş ve ahirette kurtuluşa erenlerden olursun. ” (c. 3, s. 24)

   2033.    27- “Şüphesiz ben birinde hayırlı hasletlerden birini güçlü görürsem onu o haslet için kabullenir ve sahip olmadığı diğer hasletleri görmezlikten gelirim ve onu kendime seçerim, terbiyesini üstlenirim. Ama din ve akıl yokluğunu bağışlamam. Zira dinden ayrılmak güvenden ayrılmaktır. Korkuyla iç içe olan hayat tatlı değildir. Aklın yokluğu ise hayatın yokluğu demektir ve hiç kimse ölüler ile muaşeret etmez. ” (c. 3, s. 48)

   2034.    28- “Şüphesiz Allah’ın dininin koruyucuları, dini ikame edenler, ona yardım edenler, her taraftan onu koruyanlar, Allah’ın kulları için koruyup riayet edenlerdir. ” (c. 3, s. 95)

   2035.    29- “Allah bir kulu seçince ona dindarlığı ilham eder. ” (c. 3, s. 140)

   2036.    30- “Haramlardan sakınır, şüphelerden uzaklaşır, farzları eda eder ve nafileleri yerine getirirsen dininde üstünlükleri kemale erdirmiş olursun. ” (c. 3, s. 180)

   2037.    31- “Dinini başkasının dünyasına satan, kötü kimsedir. ” (c. 3, s. 254)

   2038.    32- “Dinin meyvesi emanettir. ” (c. 3, s. 323)

   2039.    33- “Üç şey dinin toplamıdır: İffet, sakınma ve haya. ” (c. 3, s. 342)

   2040.    34- “Üç şey dinin kemalidir: İhlas, yakin ve kanaat. ” (c. 3, s. 345)

   2041.    35- “İyiliğe karşılık ver ve dinde bir gedik veya İslam devletinde bir gevşekliğe sebep olmadıkça kötülüğü görmezlikten gel. ” (c. 3, s. 373)

   2042.    36- “İnsanın hasebi; malı, yüceliği ve dinidir. ” (c. 3, s. 401)

   2043.    37- “Dini korumak marifetin meyvesi ve hikmetin başıdır. ” (c. 3, s. 405)

   2044.    38- “Dini dünyayla koruyunuz, dünyayı dinle korumayınız. ” (c. 3, s. 406)

   2045.    39- “Sakınmanın sebebi dinin sıhhatidir. ” (c. 4, s. 125)

   2046.    40- “Altı şeyle insanın dini denenir: Din gücü, yakin doğruluğu, sakınma şiddeti, nefsani isteklere galebe çalmak, rağbet azlığı ve isteklerde ılımlı olmak. ” (c. 4, s. 147)

   2047.    41- “Dinin zirvesi sabır, yakin ve nefsani isteklerle cihat etmektir. ” (c. 4, s. 148)

   2048.    42- “Altı şey dinin temellerindendir: Yakin ihlası, Müslümanların hayrını dilemek, namaz kılmak, zekat vermek, beytullahı hac etmek ve dünyada zühd içinde yaşamak. ” (c. 4, s. 150)

   2049.    43- “Dini, devletinin kalesi ve şükrü nimetlerinin hisarı kıl. Dinin koruduğu her devlet mağlub olmaz ve şükrün koruduğu her nimet alınmaz. ” (c. 4, s. 203)

   2050.    44- “Dini hayatının kalkanı ve takvayı vefatının azığı edin. ” (c. 4, s. 211)

   2051.    45- “İnsanın korunması dini ölçüsüncedir. ” (c. 4, s. 211)

   2052.    46- “Dinini dünya ile koru ki ikisini de kazanasın. Dünyanı dinin ile koruma ki ikisini de kaybedersin. ” (c. 4, s. 211)

   2053.    47- “Dinini dünya ile koru ki seni kurtarsın. Dünyanı din ile koruma ki seni yok eder. ” (c. 4, s. 212)

   2054.    48- “Din, takva ve yakine bağlı ol. Bunlar güzelliklerin en güzelidir ve insan bunlarla yüce derecelere ulaşır. ” (c. 4, s. 302)

   2055.    49- “Din akıl ölçüsüncedir. ” (c. 4, s. 313)

   2056.    50- “Dini dünya için kullanan kimsenin Allah nezdinde cezası ateştir. ” (c. 4, s. 365)

   2057.    51- “Dinin nihayeti imandır. ” (c. 4, s. 368)

   2058.    52- “Dinin nihayeti iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve ilahi hadleri uygulamaktır. ” (c. 4, s. 374)

   2059.    53- “Dünden mahrum olan kimse küfür ve dalalete düşer. ” (c. 4, s. 416)

   2060.    54- “Dininiz, dilinizdeki emilen bir şey gibidir. Nice işçi amelini bitirmiş ve efendisinin hoşnutluğunu elde etmiştir. (artık hiçbir görevinin olmadığını sanmaktadır)” (c. 4, s. 482)

   2061.    55- “İnsanlara az karışmak dini korur ve insanı kötülere yakınlaşmaktan rahatlığa erdirir. ” (c. 4, s. 506)

   2062.    56- “Dinin güçlendirmediği her izzet, zillettir. ” (c. 4, s. 533)

   2063.    57- “Din işlerinde akıllı, dünya işlerinde ise cahil ol. ” (c. 4, s. 606)

   2064.    58- “Dini salim olanın emaneti güçlü olur. ” (c. 5, s. 210)

   2065.    59- “Dindar olan korunur. ” (c. 5, s. 148)

   2066.    60- “Dini olmayanın mürüvveti olmaz. ” (c. 5, s. 191)

   2067.    61- “Dinini bozan, ahiretini de bozar. ” (c. 5, s. 274)

   2068.    62- “Din ile rızıklanan kimse dünya ve ahiret hayrı ile rızıklanmıştır. ” (c. 5, s. 312)

   2069.    63- “Dini kendi nezdinde yüce olan kimseye, dünya küçük gelir. ” (c. 5, s. 330)

   2070.    64- “Dini güçlü olanın karşılık göreceğine yakini artar, kaza ve kader hususlarından hoşnut olur. ” (c. 5, s. 348)

   2071.    65- “Dini olmayanın kurtuluşu olmaz. ” (c. 5, s. 363)

   2072.    66- “Din hususunda görüşü dakik olanın kıyamet günü değeri yüce olur. ” (c. 5, s. 373)

   2073.    67- “Allah sayesinde dünyadan müstağni olmayanın dini yoktur. ” (c. 5, s. 409)

   2074.    68- “Her kim mülkünü dinine hizmetçi kılarsa her padişah ona boyun eğer. ” (c. 5, s. 421)

   2075.    69- “Her kim dinini mülküne hizmetçi kılarsa, her insan ona tamah eder. ” (c. 5, s. 421)

   2076.    70- “Allah’ın dinini boş bir şey ve oyuncak edinen kimseyi münezzeh olan Allah ebedi olarak ateşe sokar. ” (c. 5, s. 425)

   2077.    71- “Dini hususunda korkan kimse yokluktan salim kalır. ” (c. 5, s. 439)

   2078.    72- “Dinini horlayan, hor düşer,. Hakka galip gelmeye çalışan ezilip büzülür. ” (c. 5, s. 422)

   2079.    73- “Suçu bağışlamak dindendir. ” (c. 6, s. 37)

   2080.    74- “Dinin düzeni iki haslettir: Kendine insaf etmen ve kardeşlerine yardımcı olman. ” (c. 6, s. 179)

   2081.    75- “Aklın mürüvveti dini ve hasebi ise edebidir. ” (c. 6, s. 128)

   2082.    76- “Dindar insanlara sevgi kolay kesilmez ve sürekli sabit ve kalıcı olur. ” (c. 6, s. 132)

   2083.    77- “Dini ikame etmeyi terk etmek ve farzları zayi etmek gibi hiçbir şey dini hor kılmamıştır. ” (c. 6, s. 112)

   2084.    78- “Din güzel bir arkadaştır. ” (c. 6, s. 158)

   2085.    79- “Din örtüsünü giyinen kimse hidayete ermiştir. ” (c. 6, s. 192)

   2086.    80- “Din ve mal bağışlamakla elde edilen yüz suyu çokluğu yüce bir nimettir. ” (c. 6, s. 226)

   2087.    81- “Dini olmayanın sözüne güvenme. ” (c. 6, s. 262)

   2088.    82- “Dine sarılan kimse ile savaşma. Şüphesiz din ile savaşan yenilmiştir. ” (c. 6, s. 302)

   2089.    83- “Dini, dünyanın mehiri kılma. Şüphesiz dünya mehiri dini olan kimse, (dünya geliniyle) mutsuzluk, sıkıntı, mihnet ve bela ile zifafa girer. ” (c. 6, s. 303)

   2090.    84- “Dininden gafil olma ve dünyana ihtiras besleme. Sana kalmayacak şeyi çoğaltma, sana kalacak şeyi az kılma. Şüphesiz bu seni şiddetli bir azaba düşürür. ” (c. 6, s. 334)

   2091.    85- “Şüphe edenin din ve gıybet edenin mürüvveti olmaz. ” (c. 6, s. 347)

   2092.    86- “Dini sığınak edinen kimseyi, din (düşmanlara) teslim etmez. ” (c. 6, s. 389)

   2093.    87- “İnsanlar dünyalarını ıslah etmek için dinlerinden bir şeyi terk edince mutlaka Allah da onlara daha çok zarar verecek bir kapı açar. ” (c. 6, s. 413)

   2094.    88- “Dini olmayan kimsenin dostluğuna imrenmemek gerekir. ” (c. 6, s. 406)

   2095.    89- “Dini olmayanın emaneti olmaz. ” (c. 6, s. 403)

   2096.    90- “Az bir din, çok dünyadan daha hayırlıdır. ” (c. 6, s. 456)

   2097.    91- “Takva gibi hiçbir şey dini düzeltmez. ” (c. 6, s. 72)

 

102- Doğruluk-Sağlamlık

 

   2098.    1- “En güzel söz doğru olanıdır. ” (c. 2, s. 374)

   2099.    2- “Doğruluk ile amel eden malik olur. ” (c. 5, s. 188)

 

103- Doğruya Ulaşma-Rüşt

 

   2100.    1- “Doğruya ulaşan kimse, bulucu ve hata eden kimse ise kaybedicidir. ” (c. 1, s. 33)

   2101.    2- “Doğruyu bulma selamet, hata kınanma ve acele pişmanlıktır. ” (c. 1, s. 34)

   2102.    3- “Doğruya ulaşmak en sağlam iştir. ” (c. 1, s. 144)

   2103.    4- “Rüşt ve kemalini arayan, doğru yolu bulmuştur. ” (c. 4, s. 464)

   2104.    5- “Doğru yola niyetlenen üstün gelmiştir. ” (c. 5, s. 181)

   2105.    6- “Nice gözleri görmeyen kimse hedefine ulaşmıştır. ” (c. 4, s. 79)

   2106.    7- “Her ok hedefini bulmaz. ” (c. 6, s. 51)

   2107.    8- “Her ok atan hedefe isabet ettirmez. ” (c. 5, s. 77)

 

104- Dokundurmak-İma Etmek

 

   2108.    1- “Akıllı insan için dokundurmak en büyük kınamadır. ” (c. 1, s. 303)

   2109.    2- “Akıllı insana dokundurduğun zaman, acı bir şekilde kınamış olursun. ” (c. 3, s. 162)

   2110.    3- “Akıllı insanın sürçmesi hususunda imalı konuşmak, onu en incitici şekilde kınamaktır. . ” (c. 3, s. 285)

 

105- Dua

 

   2111.    1- “Dua evliyanın silahıdır. ” (c. 1, s. 198)

   2112.    2- “İnsanların en acizi, duadan aciz olandır. ” (c. 2, s. 414)

   2113.    3- “Şüphesiz münezzeh olan Allah’ın keremi hikmetini bozmaz. Bu yüzden her dua kabul görmez. ” (c. 2, s. 514)

   2114.    4- “Şüphesiz münezzeh olan Allah’ın kahırları ve azapları vardır. Sizlere indiğinde onu dua ile def ediniz. Şüphesiz belayı sadece dua savar. ” (c. 2, s. 529)

   2115.    5- “Dua ile belalar def edilir. ” (c. 3, s. 213)

   2116.    6- “Müminin silahı duadır. ” (c. 4, s. 129)

   2117.    7- “İhlas ile dua et. Şüphesiz bu icabete en layık olandır. ” (c. 4, s. 286)

   2118.    8- “Allah’ın kapısını çalana, kapı açılır. ” (c. 5, s. 267)

   2119.    9- “Kendisine dua verilen icabetten mahrum olmaz. ” (c. 5, s. 237)

   2120.    10- “Her dua müstecab olmaz. ” (c. 5, s. 77)

   2121.    11- “Allah’a dua edene Allah cevap verir. ” (c. 5, s. 445)

   2122.    12- “Bela ve musibeti şiddetlenen kimse beladan güvende olan afiyetteki kimseden duaya daha muhtaç değildir. ” (c. 6, s. 102)

   2123.    13- “Dua güzel bir silahtır. ” (c. 6, s. 166)

   2124.    14- “Duanın icabetinin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Şüphesiz ihsan niyet ölçüsüncedir. Bazen isteyenin sevabı büyüsün ve veren kimsenin ihsanı çoğalsın diye icabet ertelenir. ” (c. 6, s. 311)

   2125.    15- “Yolunu günahlarınla kapadığın halde duanın icabetini geç sayma. ” (c. 6, s. 302)

 

106- Durmak

 

   2126.    1- “İnsanlar (bir şeyi) bilmediğinde (susup) durmuş olsalardı asla küfre düşmez ve sapmazlardı. ” (c. 5, s. 113)

 

107- Duymak-Kulak Vermek

 

   2127.    1- “Kulak ver ki bilesin ve sus ki salim kalasın. ” (c. 2, s. 181)

   2128.    2- “Rabbani alimlerinizi kulak verin, kalplerinizi ona hazırlayın. Size eziyet bile etse (sözlerini) dinleyin. ” (c. 2, s. 341)

   2129.    3- “Bilin ki şüphesiz en iyi duyan kulak hatırlatmayı ezberleyen ve onu kabul edendir. ” (c. 2, s. 330)

   2130.    4- “Sana eziyet eden hoşlanmadığın bir şeyi duyduğunda başını öne sal ki senden geçip gitsin. ” (c. 3, s. 190)

   2131.    5- “Konuşan alim değilsen koruyan dinleyici ol. ” (c. 3, s. 145)

   2132.    6- “Münezzeh olan Allah sizlere kendisine yarayacak şeyleri koruyan kulaklar takdir etmiş ve kendisini örten körlüğe cila olsun diye gözler vermiştir. ” (c. 3, s. 366)

   2133.    7- “Çirkin sözü duyan, bunu söyleyen ile ortaktır. ” (c. 4, s. 134)

   2134.    8- “Bir hükmü duyup da ezberleyen ve doğruluğa çağrılınca yakınlaşan ve hidayet eteğine sarılarak kurtuluşa eren kula Allah rahmet etsin. ” (c. 4, s. 44)

   2135.    9- “Allah’ın zikrini duyan kimse de zikredendir. ” (c. 4, s. 133)

   2136.    10- “Kulağını güzel şeyler duymaya alıştır. Islahını arttırmayan şeylere kulak verme, şüphesiz o şeyleri duymak kalbi paslandırır ve kınamalara sebep olur. ” (c. 4, s. 329)

   2137.    11- “Duymak yerine görmek ve gayp (görülmeyen) yerine haber vermek sizlere yetmelidir. ” (c. 5, s. 41)

   2138.    12- “Güzel dinleyen kimse daha çabuk faydalanır. ” (c. 5, s. 475)

   2139.    13- “Çaresiz insanın şikayetini dinlemek hususunda sabretmek efendiliktendir. ” (c. 6, s. 46)

   2140.    14- “Hakkın davetini duymayan kulak sağır olsun. ” (c. 6, s. 234)

 

108- Dünya

 

   2141.    1- “Dünya (insanı) teslim alır. ” (c. 1, s. 10)

   2142.    2- “Dünya kısa bir süredir, ahiret ise ebedidir. ” (c. 1, s. 10)

   2143.    3- “Dünya insanı saptırır. ” (c. 1, s. 16)

   2144.    4- “Dünya zarar verir, ahiret ise sevindirir. ” (c. 1, s. 45)

   2145.    5- “Dünya hüsrandır. ” (c. 1, s. 55)

   2146.    6- “Dünya fanidir. ” (c. 1, s. 64)

   2147.    7- “Dünya tesadüfler, ahiret ise liyakatler esasıncadır. ” (c. 1, s. 59)

   2148.    8- “Dünya geçici bir gölgedir. ” (c. 1, s. 84)

   2149.    9- “Dünyada kemal bulunmaz. ” (c. 1, s. 91)

   2150.    10- “Dünya hüsran pazarıdır. ” (c. 1, s. 106)

   2151.    11- “Dünya kötülük tarlasıdır. ” (c. 1, s. 108)

   2152.    12- “Dünya ağlayan kimselerin gülme vesilesidir. ” (c. 1, s. 108)

   2153.    13- “Dünya mihnetler yurdudur. ” (c. 1, s. 112)

   2154.    14- “Dünya ahiretin geçididir. ” (c. 1, s. 120)

   2155.    15- “Akıllı insanların boşadığıdır. ” (c. 1, s. 120)

   2156.    16- “Geçici dünya yurdu pis insanların arzusudur. ” (c. 1, s. 120)

   2157.    17- “Dünya ile sevinmek ahmaklıktır. ” (c. 1, s. 124)

   2158.    18- “Dünya kandırır, zarar verir ve geçer. ” (c. 1, s. 139)

   2159.    19- “Dünya afetler yurdudur. ” (c. 1, s. 153)

   2160.    20- “Dünyaya katılan (kemallerden) kopar. ” (c. 1, s. 165)

   2161.    21- “Dünya mutsuzların arzusudur. ” (c. 1, s. 183)

   2162.    22- “Dünya ahmakların aldanışıdır. ” (c. 1, s. 225)

   2163.    23- “Dünya akıllıların kayma yeridir. ” (c. 1, s. 230)

   2164.    24- “Dünya değişimler yurdudur. ” (c. 1, s. 257)

   2165.    25- “Dünya mihnet yurdudur. ” (c. 1, s. 276)

   2166.    26- “Dünya ahmakların ganimetidir. ” (c. 1, s. 280)

   2167.    27- “Dünyaya rağbet düşmanlık doğurur. ” (c. 1, s. 315)

   2168.    28- “Dünya geçmiş bir gün ve sona ermiş bir ay gibidir. ” (c. 1, s. 316)

   2169.    29- “Dünya gariplerin yurdudur ve mutsuzların vatanıdır. ” (c. 1, s. 316)

   2170.    30- “Dünyaya vurulmak en büyük fitnedir. ” (c. 1, s. 317)

   2171.    31- “Dünya telafi ettiği gibi de kırar. ” (c. 1, s. 321)Geri   İleri
Go to TOP