A+
A
A-
İçindekiler Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın Adı: Gurer-ul Hikem - 1
Yazar: Ebulfetih Abdulvahid Amidi
Yayın Evi:
Basım Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Baskı Sayısı:
Tiraj:
Geri   İleri


   1471.    61- “İnsanlarla muaşerette bulunan kimsenin sakınması az olur. ” (c. 5, s. 239)

   1472.    62- “Her şeyin bir afeti vardır ve hayrın afeti ise kötü arkadaştır. ” (c. 5, s. 19)

   1473.    63- “Kötülerle muaşerette bulunan kimse akıl sahibi değildir. ” (c. 5, s. 86)

   1474.    64- “Hiçbir şey iyilerle arkadaşlık kadar hayra davet edici ve kötülükten kurtarıcı değildir. ” (c. 5, s. 87)

   1475.    65- “Cahillerle oturan kimse dedikodulara hazır olmalıdır. ” (c. 5, s. 309)

   1476.    66- “Kardeşlerle güzel arkadaşlıkta bulunan kimse onlarla olan bağını devam ettirir. ” (c. 5, s. 354)

   1477.    67- “Kardeşleri seçimde değerlendirmeyi öne almayan kimseyi aldanış kötülerle arkadaşlığa iter. ” (c. 5, s. 398)

   1478.    68- “Arkadaşlığı Allah için olan kimsenin arkadaşlığı yüce ve sevgisi doğru/kalıcı olur. ” (c. 5, s. 412)

   1479.    69- “Seninle nefsine karşı yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir. ” (c. 5, s. 428)

   1480.    70- “Kardeşlerle güzel arkadaşlık etmek imanın şartlarındandır. ” (c. 6, s. 16)

   1481.    71- “Cahillerle arkadaşlık aklın yokluğundandır. ” (c. 6, s. 19)

   1482.    72- “Kötülerle arkadaşlık kötü seçimdendir. ” (c. 6, s. 20)

   1483.    73- “İyilere yakınlaşmak ve kötülerden ayrılmak güzel seçimdendir. ” (c. 6, s. 45)

   1484.    74- “Hayırlı insanlarla arkadaşlık güzel seçimdendir. ” (c. 6, s. 35)

   1485.    75- “Kötülerle arkadaşlık insanın yok oluşuna neden olur. ” (c. 6, s. 126)

   1486.    76- “Hayrını engellemen, (insanları) senden başkalarıyla arkadaşlığa davet eder. ” (c. 6, s. 129)

   1487.    77- “Cahillerle arkadaşlık en büyük beladandır. ” (c. 6, s. 129)

   1488.    78- “Aşağılık insanlarla arkadaşlık kınanmıştır. ” (c. 6, s. 123)

   1489.    79- “İyilerle oturmak şerefe neden olur. ” (c. 6, s. 126)

   1490.    80- “İnsanlara ahlakları üzere yaklaşmak, onların fesatlarından güvende olmaktır. ” (c. 6, s. 132)

   1491.    81- “Kötülerle arkadaşlık denize binmek (girmek) gibidir. Eğer boğulmaktan kurtulsa da korkudan kurtulamaz. ” (c. 6, s. 138)

   1492.    82- “Dünya çocuklarıyla (Ehliyle) oturmak insana imanı unutturur ve şeytana itaate sürükler. ” (c. 6, s. 147)

   1493.    83- “Arkadaşlarla uyumluluk, birlikteliği devamlı kılar ve işlerdeki yumuşaklık, (işlerin) sebeplerini kolaylaştırır. ” (c. 6, s. 149)

   1494.    84- “Aklı olmayan kimseyle arkadaşlık etme. ” (c. 6, s. 262)

   1495.    85- “Ahmak insanlar arkadaşlık etme. Zira sana işlerini süsler ve senin de kendisi gibi olmanı ister. ” (c. 6, s. 295)

   1496.    86- “Dünya çocuklarıyla (ehliyle) arkadaşlık etme. Zira eğer (mal açısından) azalırsan seni önemsemezler ve eğer (mal açısından) çoğalırsan sana haset ederler. ” (c. 6, s. 300)

   1497.    87- “Aşağılık insanlar fazla arkadaşlık etmeyin. Şüphesiz eğer yanında bir nimet olursa sana haset ederler ve eğer sana bir musibet yönelirse seni yalnız bırakırlar. ” (c. 6, s. 306)

   1498.    88- “Aklını kaybeden kimseyle arkadaşlık etme ve kökü kendisini ihanet eden kimseye ihsanda bulunma. Zira aklı olmayan kimse kendisinden fayda beklediği yerde sana zarar verir. Aslı olmayan kimse ise kendisine iyilik edene kötülük eder. ” (c. 6, s. 322)

   1499.    89- “Kötülüklerini unutmayan, ama faziletlerini ve yüceliklerini unutan kimseyle arkadaşlık etme. ” (c. 6, s. 339)

   1500.    90- “Akıllı insana alim ve iyilerle arkadaşlığı çoğaltması, kötü ve facirlerle yakınlıktan sakınması yakışır. ” (c. 6, s. 446)

   1501.    91- “Nefsinin salahını ve dinini korumayı isteyen kimseye dünya çocuklarıyla (ehliyle) muaşerette bulunmaktan sakınması yakışır. ” (c. 6, s. 446)

 

57- Bolluk-Genişlik

 

   1502.    1- “Bolluk/genişlik zamanını, bela günlerin için sakla. ” (c. 2, s. 203)

 

58- Borç

 

   1503.    1- “Borç, etmek kulluk, ödemek ise özgürlüktür. ” (c. 1, s. 29)

   1504.    2- “Borç, iki kölelikten biridir. ” (c. 2, s. 27)

   1505.    3- “Borç kolyesi kötü bir kolyedir. ” (c. 3, s. 256)

   1506.    4- “Çok borç doğru insanı yalancı ve ahdine vefa edeni vefasız kılar. ” (c. 4, s. 592)

 

59- Boş Gezme-Tembellik

 

   1507.    1- “Rahatına düşkün olan ve boşta gezen kimse saadete ulaşmaktan ne kadar da uzaktır. ” (c. 6, s. 197)

   1508.    2- “Amelin afeti boşta gezmektir. ” (c. 3, s. 112)

 

60- Boş Şeylerle Uğraşmak

 

   1509.    1- “Boş şeylerle uğraşmak cahilliğin semeresidir. ” (c. 1, s. 69)

   1510.    2- “Boş şeyler uğraşmak, ahmaklığın yiyeceğidir. ” (c. 1, s. 232)

   1511.    3- “Mümin insan boş şeylerle uğraşmayı hoş görmez ve ciddiyetle işleri ülfet edinir. ” (c. 1, s. 389)

   1512.    4- “Boş şeylerle uğraşmak ciddi kararları yok eder. ” (c. 2, s. 155)

   1513.    5- “Oyundan uzak dur. Zira sen boş yere yaratılmadın ki oyunlarla uğraşasın ve özgür bırakılmadın ki boş şeylerle uğraşasın. ” (c. 2, s. 222)

   1514.    6- “Aklın en iyi merhalesi boş şeylerden uzak durmaktır. ” (c. 2, s. 399)

   1515.    7- “İnsanların salahından en uzağı boş şeylere ihtiras duyandır. ” (c. 2, s. 411)

   1516.    8- “Boş şeylerin başı oyun ve sonu ise savaştır. ” (c. 2, s. 425)

   1517.    9- “İnsanların kurtuluştan en uzağı boş şeylere ve ihtiras duyan ve şakalaşan kimsedir. ” (c. 2, s. 470)

   1518.    10- “Nice boş şey, özgür insanı ürkütür. ” (c. 4, s. 60)

   1519.    11- “Seni batılla hoşnut eden, boş şeylere ve şakalara yönlendiren kimse seni aldatmıştır. ” (c. 4, s. 384)

   1520.    12- “Boş şeylerle uğraşması çoğalan kimseyi başkaları ahmak sayar. ” (c. 5, s. 200)

   1521.    13- “Boş şeylerin kendisine galebe çaldığı kimse ciddi işleri boşa çıkar. ” (c. 5, s. 292)

   1522.    14- “Boş ve faydasız meclisler, imanı yok eder. ” (c. 6, s. 134)

 

61- Boş zaman-İşsizlik

 

   1523.    1- “Cahillik ve gençlik lezzetlerine meyil, boş zaman ve işsizlikten kaynaklanmaktadır. ” (c. 6, s. 10)

 

62- Bulmak

 

   1524.    1- “(Aradığını) Bulmak tesellidir. ” (c. 1, s. 28)

   1525.    2- “Mahrumiyet/kaybetme ateşi, kaybedilen şeyi bulmadıkça dinmez. ” (c. 5, s. 64)

 

63- Bühtan-İftira

 

   1526.    1- “Bühtan gibi bir hayasızlık yoktur. ” (c. 6, s. 349)

 

-C-

64- Cedel

 

   1527.    1- “Dinde cedelleşmek yakini bozar. ” (c. 1, s. 308)

 

65- Cefa-Sitem

 

   1528.    1- “Cefadan sakın, şüphesiz cefa kardeşliği bozar. Allah’ın ve insanların gazabına sebep olur. ” (c. 2, s. 296)

   1529.    2- “Cefa kardeşliği bozar. ” (c. 1, s. 150)

   1530.    3- “Cefa çirkinliktir. Günah ise yokluktur. ” (c. 1, s. 36)

 

66- Cehalet

 

   1531.    1- “Cehalet ölüdür. ” (c. 1, s. 22)

   1532.    2- “Cehalet vebaldir. ” (c. 1, s. 63)

   1533.    3- “İnsanlar cahil oldukları şeylerin düşmanıdır. ” (c. 1, s. 76)

   1534.    4- “İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. ” (c. 1, s. 116)

   1535.    5- “Cehalet en büyük yok edici düşmandır. ” (c. 1, s. 129)

   1536.    6- “Cehalet ayakları kaydırır. ” (c. 1, s. 131)

   1537.    7- “Cehalet hastalık ve çaresizliktir. ” (c. 1, s. 182)

   1538.    8- “Cehalet kötülüğün kaynağıdır. ” (c. 1, s. 173)

   1539.    9- “Cehalet yokluğa neden olur. ” (c. 1, s. 205)

   1540.    10- “Cehalet her kötülüğün köküdür. ” (c. 1, s. 205)

   1541.    11- “Cehalet en kötü hastalıktır. ” (c. 1, s. 205)

   1542.    12- “Cehalet ahireti bozar. ” (c. 1, s. 213)

   1543.    13- “Cehalet her işin fesadıdır. ” (c. 1, s. 231)

   1544.    14- “Cahil şaşkındır. ” (c. 1, s. 54)

   1545.    15- “Cahil kendi benzerine meyleder. ” (c. 1, s. 86)

   1546.    16- “Cahil gittiği yoldan el çekmez. ” (c. 1, s. 117)

   1547.    17- “Cahil gittiği yoldan dönmez. ” (c. 1, s. 168)

   1548.    18- “Cahil kendini yüceltir ve bu sebeple de alçalır. ” (c. 1, s. 178)

   1549.    19- “Cahil değerini bilmeyendir. ” (c. 1, s. 281)

   1550.    20- “Cahil geri de olsa ölüdür. ” (c. 1, s. 293)

   1551.    21- “Cahilin doğrusu alimin sürçmesi gibidir. ” (c. 1, s. 304)

   1552.    22- “Cahil (dünyevi) konuların kendisini aldattığı kimsedir. ” (c. 1, s. 312)

   1553.    23- “Cahil işini bilmeyen kimsedir. ” (c. 1, s. 324)

   1554.    24- “Cahil isteklerine ve gururuna aldanan kimsedir. ” (c. 1, s. 339)

   1555.    25- “Cahil cimri olunca (zenginlik) bulur ve bulunca küfre düşer. ” (c. 1, s. 396)

   1556.    26- “Hırs, ihtiras ve cimrilik cehaletin neticesidir. ” (c. 2, s. 28)

   1557.    27- “Cehalet ve cimrilik kötülük ve zarardır. ” (c. 2, s. 7)

   1558.    28- “Cahil, ifrat veya tefrite düşmedikçe görülmez. ” (c. 2, s. 32)

   1559.    29- “Cahil kimse, hikmet sahibi kimsenin ünsiyet ettiği şeyden dehşete kapılır. ” (c. 2, s. 44)

   1560.    30- “Cahil alimi tanımaz, zira daha önce de kendisi alim değildi. ” (c. 2, s. 45)

   1561.    31- “Cahil hatasını bilmez ve kendisine nasihat edeni kabul etmez. ” (c. 2, s. 54)

   1562.    32- “Cehalet inatçı bir binektir. Ona binen sürçer ve onunla birlikte olan sapar. ” (c. 2, s. 93)

   1563.    33- “Faziletler hususunda cehalet rezaletlerin en çirkinidir. ” (c. 2, s. 121)

   1564.    34- “Cahil içinde su fışkırmayan bir kaya, dalı yeşermeyen bir ağaç ve ot bitmeyen çorak bir topraktır. ” (c. 2, s. 129)

   1565.    35- “Cahil diriler arasında olsa da ölüdür. ” (c. 2, s. 143)

   1566.    36- “Cahile isyan et ki salim kalasın. ” (c. 2, s. 175)

   1567.    37- “Cehalet üzere iş yapan kimse eğri yolda giden kimse gibidir. Her ne kadar daha fazla gitmek isterse hedefinden uzaklaşır. ” (c. 2, s. 63)

   1568.    38- “İnsanda cehalet insanın bedenindeki cüzam hastalığından daha zararlıdır. ” (c. 2, s. 59)

   1569.    39- “Cehalet dirileri öldürür ve ebedi mutsuzluğa neden olur. ” (c. 2, s. 381)

   1570.    40- “Cehalet ayağı kaydırır ve pişmanlık doğurur. ” (c. 2, s. 353)

   1571.    41- “Musibetlerin en büyüğü cehalettir. ” (c. 2, s. 371)

   1572.    42- “En büyük cehalet insanın kendi durumunu bilmemesidir. ” (c. 2, s. 387)

   1573.    43- “En kötü hastalık cehalettir. ” (c. 2, s. 377)

   1574.    44- “İnsanların en mutsuzu cahildir. ” (c. 2, s. 379)

   1575.    45- “İnsan için en kolay şey cahillerin kınamasıdır. ” (c. 2, s. 358)

   1576.    46- “Şüphesiz cahil cehaleti yüzünden başkalarını saptırmaya çalışır. Heva ve hevesleri yüzünden insanları kandırmaya uğraşır. Sözleri hastalık ve işleri kınanmıştır. ” (c. 2, s. 544)

   1577.    47- “En büyük cehalet güçlüye düşmanlık etmek, kötülerle dost olmak ve vefasız insana güvenmektir. ” (c. 2, s. 478)

   1578.    48- “Allah-u Teala’nın yaratıklarından en nefret ettiği kimse cahildir. Zira Allah kullarına ihsan ettiği şeyden onu mahrum kılmıştır ve o şey ise akıldır. ” (c. 2, s. 478)

   1579.    49- “Şüphesiz cahil (dünyevi) konuların kendisini kul ettiği kimsedir. ” (c. 3, s. 75)

   1580.    50- “Şüphesiz siz cehaletle yeterliliğe ulaşamaz, cehaletle hayırdan bir vesileye erişemez ve cehaletle ahiretten bir konuyu derk edemezsiniz. ” (c. 3, s. 69)

   1581.    51- “Cehaletle her türlü kötülük ayağa kalkar. ” (c. 3, s. 234)

   1582.    52- “Cahilin serveti malında ve arzusundadır. ” (c. 3, s. 351)

   1583.    53- “Zenginin cehaleti onu aşağılık kılar ve fakirin ilmi ise onu yüceltir. ” (c. 3, s. 367)

   1584.    54- “Nice cahilin kurtuluşu cehaletindedir. ” (c. 4, s. 64)

   1585.    55- “Cahilin devleti değişime doğru hareket halinde olan yabancı gibidir (kalıcı değildir). ” (c. 4, s. 9)

   1586.    56- “Nice cehalet ilimden daha faydalıdır. ” (c. 4, s. 68)

   1587.    57- “İmkansız işlere rağbet etmen cehalettir. ” (c. 4, s. 84)

   1588.    58- “Cahilin görüşü insanı helak eder. ” (c. 4, s. 95)

   1589.    59- “Cahilin sürçmesi mazur görülmüştür. ” (c. 4, s. 111)

   1590.    60- “Aşırı cehalet insanı yok eder. ” (c. 4, s. 112)

   1591.    61- “Musibetlerin en kötüsü cehalettir. ” (c. 4, s. 165)

   1592.    62- “En kötü arkadaşın cahildir. ” (c. 4, s. 166)

   1593.    63- “Arkadaşların en kötüsü cahildir. ” (c. 4, s. 170)

   1594.    64- “Cahilin doğrusu akıllının sürçmesi gibidir. ” (c. 4, s. 200)

   1595.    65- “Cahilin arkadaşı sıkıntılı ve eziktir. ” (c. 4, s. 203)

   1596.    66- “Cahilin arkadaşı helak edici şeylerle karşı karşıyadır. ” (c. 4, s. 210)

   1597.    67- “Cahilin yitiği mevcut değildir (bulunmaz). ” (c. 4, s. 227)

   1598.    68- “Cahile itaat cehaleti gösterir. ” (c. 4, s. 250)

   1599.    69- “Mertebe ve dereceleri ilimsiz talep etmek cehalettir. ” (c. 4, s. 251)

   1600.    70- “Kendisini tanımayanın Rabbini nasıl tanıyacağı kimse hususuna şaşıyorum. ” (c. 4, s. 341)

   1601.    71- “Bir çok karanlıklara binen şey körlüktür. Diğer bir çok cehaletlere binip kendisine zulmeden şey cehalettir. Olmayacak şeylerde yol almayı ve batıl sözleri kendisi için süsleyen cehalettir. ” (c. 4, s. 358)

   1602.    72- “Cahilin ameli vebal ilmi ise delalettir. ” (c. 4, s. 362)

   1603.    73- “Cehaletin sonu zarardır. Haset eden kimse içinse sevinç devam etmez. ” (c. 4, s. 363)

   1604.    74- “Cahilin zenginliği malıyladır. ” (c. 4, s. 376)

   1605.    75- “Cahilin fikri sapıklıktır. ” (c. 4, s. 313)

   1606.     76- “Cahilin (kötü işlerden engelleyici) cezası açıkça söylemektir. ” (c. 4, s. 362)

   1607.     77- “Cahille ilişkisini kesmek akıllıyla ilişki kurmaya denktir. ” (c. 4, s. 509)

   1608.     78- “Her cahil (dünyaya) vurgundur. ” (c. 4, s. 527)

   1609.    79- “Cehaletin nihayeti insanın cehaletiyle sevinmesidir. ” (c. 4, s. 373)

   1610.    80- “Cahilin aldanması batıl hilelerledir. ” (c. 4, s. 378)

   1611.    81- “Benzerini kendisinin de yaptığı şeyleri insanlarda hoş görmemesi insana cehalet olarak yeter. ” (c. 4, s. 584)

   1612.    82- “Cahilin nimeti güzelleştikçe nimetteki çirkinliği atar. ” (c. 4, s. 619)

   1613.    83- “Cahillerin rağbet ettiği şeylerde sen zahit ol. ” (c. 4, s. 602)

   1614.    84- “Nice azizleri cehaleti zelil kılmıştır. ” (c. 4, s. 546)

   1615.    85- “Cehalet düşüklük olarak yeter. ” (c. 4, s. 569)

   1616.    86- “Çok hata çok cehaletleri gösterir. ” (c. 4, s. 589)

   1617.    87- “Karanlıklara dalan kimsenin parlak nurdan bir nasibi yoktur. ” (c. 5, s. 87)

   1618.    88- “Cahil her halette hüsrandadır. ” (c. 5, s. 28)

   1619.    89- “İnsanlar hakkında cahil olan kimse onlara güvenir. ” (c. 5, s. 256)

   1620.    90- “Cahil insana yapılan ihsan, ihsan sahibinin aşırı cehaletini gösterir. ” (c. 5, s. 257)

   1621.    91- “Cahil olanın sürçmesi çok olur. ” (c. 5, s. 285)

   1622.    92- “Nereye bastığını bilmeyen kimse pişmanlık doğuran şeylere düşer. ” (c. 5, s. 348)

   1623.    93- “Cehaletin uçurduğu kimse akla isyan etmiştir. ” (c. 5, s. 307)

   1624.    94- “Cahil olan kimse ihmal edilir. ” (c. 5, s. 144)

   1625.    95- “Nereye bastığını bilmeyen sürçer. ” (c. 5, s. 189)

   1626.    96- “Musibetlerin en şiddetlisi cehaletin galebesidir. ” (c. 6, s. 19)

   1627.    97- “Cahil insan ne kadar da küstahtır. ” (c. 6, s. 76)

   1628.    98- “Cahiller gibi hiç kimse alimlere karşıt olmamıştır. ” (c. 6, s. 83)

   1629.    99- “Cahillerin nimetleri çöplük üzerindeki bahçe gibidir. ” (c. 6, s. 170)

   1630.    100- “Cahil insanlara dayanmayın. Heva ve heveslerinize teslim olmayın. Şüphesiz böyle bir yere inen kimse uçurumun kenarında yer almıştır. ” (c. 6, s. 325)

   1631.    101- “Cehaletine dalan kimseye eyvahlar olsun. Aklını çalıştıran ve hidayeti bulan kimseye ise ne mutlu. ” (c. 6, s. 227)

   1632.    102- “Bilmediğiniz şeye düşmanlık etmeyin. şüphesiz ilmin çoğu bilmediğiniz şeylerdedir. ” (c. 6, s. 278)

   1633.    103- “Cehalet gibi bir fakirlik yoktur. ” (c. 6, s. 352)

   1634.    104- “Hiçbir yol ve yordam cehaletle temizlenmez. ” (c. 6, s. 363)

   1635.    105- “Cahil için zenginlik yoktur. ” (c. 6, s. 348)

   1636.    106- “Cehaletten daha şiddetli bir musibet yoktur. ” (c. 6, s. 385)

   1637.    107- “Cehaletten daha şiddetli bir fakirlik yoktur. ” (c. 6, s. 378)

   1638.    108- “Cehaletten daha çirkin bir aşağılık yoktur. ” (c. 6, s. 381)

   1639.    109- “Cahil sadece aşırı gittiği yerlerde görülür. ” (c. 6, s. 389)

   1640.    110- “Cahil insanı (sapıklıktan) kılıcın keskinliği dışında hiçbir şey alıkoyamaz. ” (c. 6, s. 409)

 

67- Cehennem

 

   1641.    1- “Ateş aşırı gidenlerin sonucudur. ” (c. 1, s. 129)

   1642.    2- “Harareti şiddetli, derinliği çok ve süsleri demir olan ateşten sakının. ” (c. 2, s. 282)

   1643.    3- “Yalımı hazır alevi şiddetli ve azabı ebedi olarak yeni olan ateşten sakının. ” (c. 2, s. 283)

   1644.    4- “Ceza için cehennem yeter. ” (c. 6, s. 571)

   1645.    5- “Kafirin sonucu ateştir. ” (c. 4, s. 371)

   1646.    6- “Karar kıldığı yer zor, etrafı karanlık, kazanları kaynar ve işleri korkunçtur. ” (c. 4, s. 385)

   1647.    7- “Ateşten sadece (ateşe neden olan) amelini terk eden kimse kurtulur. ” (c. 5, s. 61)

   1648.    8- “Bu ince derinin ateşe sabrı yoktur. ” (c. 5, s. 74)

   1649.    9- “Sonrası ateş olan hayır, hayır değildir. ” (c. 6, s. 58)

   1650.    10- “Yalımı şiddetli, kıvılcımı yüksek, alevi tutuşmuş, yalımı gür, tutuşması öfkeli, sönmesi geç, yakıtı alevli korkusu korkutucudur. ” (c. 6, s. 183)Geri   İleri
Go to TOP