A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: İmam Xomeyni yolu
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


Sanki deyirlər: “İslam Ədalət Respublikası”. Bu, İslama təhqirdir. Ona görə ki, ədalət İslamın məğzidir.

İmam Xomeyninin amerikalı professor Alqara müsahibəsindən, 1980


 

İmamın yolundan yayınmaq

İmamın fikirlərini inkar etmək yanlış işdir. Təəssüf ki, bu fikrə bəzən özləri imamın düşüncələrini yayanlardan, yaxud onun ardıcıllarından olanlar rəvac verirlər. İndi hər hansı səbəbdən yollar ayrılır, məqsədlər itir, bəziləri dönürlər. Bəzi adamlar uzun illər imam və bu məqsədlər uğrunda danışdıqdan və hərəkət etdikdən sonra bu məqsəd və əsaslara qarşı çıxır, əleyhinə danışırlar.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 

İmamın yolu olmasa...

Bəlli yolu və xətti olmayan imam nəfəsi və hidayəti ilə İran xalqının özünü və övladlarını ölümə yollayan, candan, maldan keçməyə və müasir dövrün ən böyük hərəkətinə hazırlayan imam deyil. Bəlli xətti olmayan imam kimliksiz imamdır. İmamdan kimliyini almaq ona xidmət deyil. İmamın əsasları aydın əsaslardır. Bu əsaslar imamın sözlərində, çıxışlarında, məktublarında, xüsusən də sözügedən mövqelərin xülasəsi olan vəsiyyətnaməsində əks olunmuşdur. Bu düşüncə əsasları dünyada Qərb soyğunçuları və Amerika quldurları əleyhinə əzəmətli və güclü etiraz dalğası yaradan amildir. Amerikanın müxtəlif prezidentləri Asiyanın, Orta Şərqin və hətta bəzi Avropa ölkələrinin hansına səfər edirsə, insanlar toplaşıb onların əleyhinə şüar verirlər. Siz elə bilirsiniz həmişə belə olmuşdur? Xeyr! Hegemonluğu və sionizmi rüsvay edən, xalqlarda, xüsusən də müsəlman cəmiyyətlərində müqavimət ruhu oyadan amil imamın hərəkəti, ifşası və mövqeyi idi.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 

İmamın mövqeyini açıq söyləmək

Onun-bunun xoşuna gəlməkdən ötrü imamın bəzi həqiqi mövqelərini inkar etmək, yaxud gizlətmək olmaz.    Bəzi adamlar yanlış olaraq belə düşünürlər ki, imamın tərəfdarlarının çoxalmasından və müxaliflərinin də onu sevməsindən ötrü biz onun bəzi açıq mövqelərini ya deməməli, yaxud az deməliyik. Xeyr! İmamın kimliyi və şəxsiyyəti özünün açıq şəkildə və aydın sözlərlə bəyan etdiyi fikirləri ilə tanınır. Dünyanı silkələdən bunlardır; böyük kütlələri İran xalqına müştaq və çoxlarını davamçı edən bu açıq mövqelərdir. Bu gün sizin İslam dünyasının müxtəlif yerlərində əlamətlərini gördüyünüz bu möhtəşəm qlobal hərəkat bu fikirlərlə başlandı.

İmamı aydın şəkildə tanıtdırmaq, onun hegemonluq, mürtəcelik, Qərbin liberal-demokratiyası, münafiq və ikiüzlülər əleyhinə fikirlərini açıq şəkildə ortaya qoymaq lazımdır. O böyük şəxsiyyətin təsiri altına düşənlər bu mövqeləri görüb təsirlənmişlər. Biz kimlərinsə imamdan xoşu gəlsin deyə onun mövqelərini gizlədə, yaxud fikrimizcə sərt olanları yumşalda bilmərik. Bizim gənclik dövrümüzdə bəzi adamlar İslamın tərəfdarlarını artırmaq üçün onun bəzi hökmlərini gizlədir və görməzliyə vururdular; qisas hökmünü, cihad hökmünü, hicab hökmünü inkar edir və gizlədirdilər; deyirdilər ki, bunlar İslamdan deyil; qisas İslamdan deyil, cihad İslamdan deyil. Məqsəd filan şərqşünasın, yaxud İslamın əsasları ilə düşmən olan bir adamın İslamdan xoşu gəlməsi idi. Bu səhvdir. İslamı olduğu kimi bəyan etmək lazımdır.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 

İmamın yolunu düzgün açıqlamaq

İmamın fikirləri açıq-aydın, özünün dediyi və yazdığı şəkildə izah olunmalıdır. Bu, imamın yolunun, xəttinin və inqilabın düzgün istiqamətinin meyarıdır. Bir nəfər açıqca deyir ki, mən imamı qəbul etmirəm. Bu başqa bir mövzudur. İmamın ardıcıllarının və tərəfdarlarının imamı qəbul etmədiyini və yolunu səhv saydığını açıq söyləyən şəxsə münasibəti bəllidir. Amma bu inqilab imamın xətti və yolu ilə getməlidirsə, onun yolu aydın olmalı və fikirləri düzgün izah edilməlidir.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 

İkinci fəsil: İmamın rəftarı

 

İmamın ayıqlığı və dözümlülüyü

Bizim böyük imamımızı və şücaətli xalqımızı bu böyük mübarizə yolunda müvəffəq edən amil ayıqlıq və dözümlülük idi – ayıqlıqla yanaşı olan müqavimət. Əmirəlmöminin (ə) buyurmuşdur: “Bu bayraq yalnız ayıq və dözümlü şəxslər tərəfindən yüksələr”.[3] Bunun səbəbi odur ki, bu gün xalis küfrlə və xalis şirklə mübarizə yoxdur ki, məsələ aydın və sıralar bir-birindən ayrı olsun. Bu gün mübarizə nifaqla, ikiüzlülüklə, hiylə ilə, dünyanın hər bir yerində hegemonluğun mikrofonlarından ucalan puç şüarlarla, yalanlarla və boş sözlərlədir. Çoxları insan hüquqlarından dəm vurur və yalan sözlər deyirlər. Çoxları İslamdan dəm vurur və yalan danışırlar. Onların İslamı hegemon başçıların istədiyi İslamdır. Çoxları insanların bərabərliyindən danışırdılar, danışırlar və yalan deyirlər. Buna əsasən, indiki dövrdə mübarizə çətin mübarizədir; həm hegemonluğun gücünə və maddi imkanlarına görə, həm də hegemonluğun və müttəfiqlərinin yalanlarını və nifaqlarını ört-basdır edən təbliğat gücünə görə.

İmam Xomeyninin məqbərəsinin ziyarətçilərinin toplantısında çıxışından, 1996


 

İnqilabın tam gerçəkləşməsi üçün dirəniş

Bir gün imama dedilər ki, əgər siz bu hərəkatı davam etdirsəniz, Qum Elmi Hövzəsini tətil edəcəklər. Burada söhbət candan getmirdi ki, imam "mənim canımı alsınlar, bunun əhəmiyyəti yoxdur" - desin. Çoxları canlarından keçməyə hazırdırlar, lakin "sizin bu addımınızla Qum Elmi Hövzəsinin tətil edilməsi mümkündür" - desələr, geri çəkilərlər. Lakin imam qorxmadı, yolu dəyişmədi və irəliyə getdi. Bir gün imama dedilər ki, əgər bu yolu davam etdirsəniz, bütün böyük alimləri və təqlid müctəhidlərini sizin əleyhinizə təhrik edə bilərlər; yəni İslam dünyasında ixtilaf yaranar. Burada çoxları geri çəkilər, lakin imam geri çəkilmədi, yolu davam etdirdi və inqilabın qələbəsinə nail oldu.

Bir gün imam Şəhid Behiştidən soruşdu ki, xalq mənim haqqımda nə deyir? Şəhid cavab verdi: “Deyirlər ki, sizə eşq olsun!" İmam buyurdu: “And olsun Allaha, əgər fikirləri dəyşsə və hamısı dönüb "Xomeyniyə ölüm olsun” desə də, mən öz haqq yolumdan dönmərəm”.

İmam Xomeyninin məqbərəsinin ziyarətçilərinin toplantısında çıxışından, 1991

 


 

 

İmamın sadə həyat tərzi

O özünə heç bir şey istəmirdi. Onun gözündə ən əziz insan yeganə oğlu Hacı Əhməd idi. Dəfələrlə imamdan eşitmişdik ki, deyirdi mənə ən əziz adam odur. Amma 10 il rəhbərliyi dövründə ona bir ev almadı. Biz dəfələrlə gedib görmüşdük ki, imamın ən əzizi onun hüseyniyyəsinin arxasında yerləşən bağçadakı iki-üç otaqda yaşayır. O böyük şəxs özü üçün dünya ehtiyatı istəmirdi, hətta ona gətirilən hədiyyələri belə Allah yolunda verirdi; beytulmala aid olmayan şəxsi pullarını ümumi işlərə sərf edirdi. Şəxsi pulundan 10-15 milyon tümənlə oğluna normal bir ev almayan şəxs öz hesabından 100 milyonları ölkənin inkişafına, yoxsullara, seldən zərər çəkənlərə verirdi. Bizim bundan xəbərimiz var idi. Bu pullar imamı sevənlər tərəfindən ona verilmişdi.

Tehranda cümə xütbəsindən, 1999


 

 

Nur kəlamı

Çörək mağazasının önündə bir ruhanini bir parça çörək yeyərkən gördüm. O, deyirdi: “Mənə “əmmaməni götür” dedilər, mən də götürüb birinə verdim ki, özünə iki köynək tikdirsin. İndi də çörəyimi yeyib doydum, axşama qədər Allah kərimdir”.

Oğlum! İnan ki, mən bu hissləri dünyada heç nəyə dəyişmərəm...

Oğlum! Daha məndən keçib, lakin sən gənclik nemətinə və iradə qüvvəsinə sahibsən. Ümid edirəm salehlər yolunun yolçusu olasan. Bu o demək deyil ki, özünü cəmiyyətdən təcrid edə və xalqa xidmətdən çəkinəsən. Bu, zahirən dindar cahillərin və fırıldaqçı dərvişlərin xüsusiyyətidir.

İmam Xomeyninin oğlu Hacı Seyid Əhmədə irfani məktubundan, 1985


 

Nizam-intizam və qanun

İmam üçün mühüm olan üçüncü məsələ nizam-intizam və qanun idi. Buna görə hətta inqilab qələbə çalmazdan öncə hökumət təyin etdi. Dünya inqilablarının, yaxud inqilab adı ilə baş verən çevrilişlərin - ötən əsrin ortaları belə çevrilişlərlə doludur - heç biri belə deyildi. Bir ölkədə inqilab, yaxud çevriliş baş verəndə uzun müddət hökumətdən, dövlət təşkilatlarından və nizam-intizamdan xəbər olmurdu. İnqilabın başçıları adlanan bir qrup ölkəni idarə və istədiklərini edirdilər. İslam inqilabında imam buna imkan vermədi. Nizam-intizamın yaranmasından ötrü hətta inqilabın qələbəsindən qabaq hökumət təyin etdi. O vaxt İnqilab Şurası olsa da, imam ölkəni qanuni və məntiqli formada idarə etmək istədi və ölkədə hansı quruluşun yaranmasını referendumun öhdəsinə buraxdı. Dünyada bunun da analoqu yox idi.

İmam Xomeyninin müqəddəs məqbərəsinin ziyarətçilərinin toplantısında çıxışından, 2001


 

Sabit prinsiplər

Bizim imamımızın böyük məharəti bu inqilab üçün möhkəm çərçivə yaratması idi. O bu inqilabın istismarçı siyasi güc və cərəyanlarda həzm olmasına imkan vermədi. İmamın təlimlərinin və göstərdiyi xəttin xalqın ağzına saldığı “nə şərqçi, nə qərbçi, İslam Respublikası”, yaxud “istiqlaliyyət, azadlıq, İslam Respublikası” şüarlarının mənası bu idi ki, bu inqilab nə Şərqin ozamankı sosializm düşərgəsinin prinsiplərinə, nə də Qərb düşərgəsinin liberal kapiralizm prinsiplərinə bağlı olan əsas və sabit prinsiplərə söykənir. Şərqin və Qərbin bu inqilaba düşmən olmasının səbəbi də budur.

İmam Xomeyninin məqbərəsinin ziyarətçilərinin böyük toplantısında çıxışından, 2002


 

 

Nur kəlamı

Xalqımız ayıq, öhdəçi, müsəlman xalqdır və onun bir daha İslama qarşı olan xarici ölkələrinin əks-təbliğatlarının təsirinə düşməsi imkansızdır. Ümid edirəm bizə və İslam respublikasına qarşı yönəlmiş əks-təbliğatlar başqa xalqlara da təsir etməsin. Düşmənlər bu inqilabın başqa yerlərə yayılma qorxusundan əl-ayağa düşmüşlər. Ümidvaram xalqlar ayılıb bilsinlər ki, bunların təbliğatları İslamı burada boğmaq, nə şərqçi, nə qərbçi İslamın başqa yerlərə sızmasına mane olmaq üçündür.

İmam Xomeyninin Pakistanın İmamiyyə təşkilatının üzvlərilə görüşdə çıxışından, 1981


 

 

İmamın İslam yoluna qurban olması

Bu quruluşun legitimliyi İslam düşüncəsinə və İslam əsasında qurulduğuna görədir; parlamentin və rəhbərin legitimliyi də belədir. İmam deyird: "Əgər İslamdan üz çevirsəm, xalq məni də vəzifəmdən kənarlaşdırar". Doğru da deyirdi. Xalq imamı İslam dini ilə tanıdı, bizim hamımız İslam uğrunda böyük fədakarlıqlarına görə onun ardınca getdik. Biz bu yoldan yayınsaq, özümüz ziyan çəkərik, bu hərəkat dayanmaz. Həqiqətən, İslam quruluşu bizdən və bizim kimilərdən asılı deyil. Bir vaxtlar imam "İslam quruluşu məndən asılı deyil" deyəndə biz çox təəccüb edirdik. Çünki bu inqilabın banisi və rəhbəri imam idi. İmamın qalması ilə inqilabın qalmasını bir-birindən ayırmaq bizim üçün həqiqətən, çətin idi. İmam isə tam əminliklə deyirdi ki, xeyr, İslam quruluşu məndən asılı deyil. O qədər əzəmətli imamın varlığı bu quruluşun yaşaması üçün şərt deyilsə, o olmasa da xalq bu inqilabı qoruyursa, daha mənim kimilər necə deyə bilərlər ki, İslam və quruluş mənə bağlıdır?! Xeyr, bizim kimi yüzlərlə insan İslama qurban olmalı, quruluşun yaşamasından və möhkəmlənməsindən ötrü canımızı, malımızı, hörmətimizi verməliyik.

İslami Şura Məclisinin deputatları ilə görüşdə çıxışından, 2010


 

İmamın məntiqi

Bizim böyük İmamımızın məntiqi ağıl məntiqi, fikir məntiqi, aydın əməl məntiqi, insaniyyət, insani norma, insani əxlaq və əxlaqi dəyərlər məntiqi idi. Dünya bunu istəyir. İslam oyanışının nümayəndəsi bütün dünya ilə, hətta mömin və müsəlmanlarla da  qaşqabaqlı çöhrə ilə üz-üzə gələn şəxs deyil; bəzilərini kafir elan edən, bəzilərini millətçiliklə, bəzilərini tayfabazlıqla, bəzilərini bəhanələrlə hücuma məruz qoyan şəxslər deyillər.

Dövlət məmurları və xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdə çıxışından, 2005


 

Nəticənin yox, vəzifənin əmr olunması

İmam birinci gündən buyurdu ki, biz vəzifəmizə əməl etməyə əmr olunmuşuq, nəticəyə yox. Bu, ixlasın son həddidir. Bu zaman iş yalnız Allahdan ötrü həyata keçir, belə bir qəlbdə zərrə qədər də hakimiyyət istəyi və maddi maraq olmur. İmam üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdi, Allah da ona nəticə bağışladı: imamın səsi bütün dünyanı dolaşdı. Biz o zaman nə beynəlxalq təbliğat aparmağı bacarırdıq, nə də inqilabın və yeri quruluşun uyğun imkanları vardı. Lakin bununla yanaşı kim İslam dünyasının və hətta digər yerlərin hansı nöqtəsinə qədəm qoyurdusa, orada imamın nəfəsinin, adının və xatirəsinin yaşadığını görürdü. Allah-Taala gözəl sözə belə bərəkət verir və onu inkişaf etdirir.

Qum əhalisi ilə ümumi görüşdəki çıxışından, 2006


 

 

Nur kəlamı

Biz maddi məsələləri meyar seçməməli, qələbə və məğlubiyyəti də təbii və maddi meyarlarla ölçməməliyik. İlahi meyarları seçib qələbə və məğlubiyyəti də onlara əsasən təyin etməliyik. Biz ilahi müstəvidə və düzgün insani yolda qələbə çalsaq, bütün dünya bizi məhv etmək istəsə də qalibik. Çünki meyar təbii meyar deyil. Bu təbii aləm varlığın çöküntüsüdür. Aləmlər olduqca çoxdur. Biz də oradan gəlib oraya qayıdacağıq. Meyar oradır, o yoldur. İnsanın bir insan olaraq qələbə və məğlubiyyət meyarı o yoldur.

İmam Xomeyninin Dövlət Şurasının və İslami Şura Məclisinin üzvləri ilə görüşdə çıxışından, 1980


 

 

Müstəqillik və azadlıq neməti

İmamın bizim xalqımıza və ölkəmizə bəxş etdiyi nemət həyati və tarixi bir nemətdir. Bu dəyərli nemət və ehtiyat bizim siyasi müstəqilliyimiz, milli özünəinamımız, mədəni-ideoloji özünəinamımız, xalqımızın güclü imanı, düşmənin təhdidləri qarşısında xalqımızın və məmurlarımızın cəsarəti, onların tərif və tamahlandırmalarına aldanmamalarıdır. Bunlar imamımızın on il ərzində öz isti nəfəsi, öz üsulu və yolu ilə bizim xalqımıza verdiyi dərslərdir.

Ölkəmizin fəzası bu dəyərli dərslərlə doludur. Biz bu neməti məhv etməməli və satmamalıyıq. Biz bu dəyərli neməti passiv saxlamamalı, eyni zamanda gündəlik siyasi işlərimizdə xərcləməməliyik. Biz onu çox diqqətlə qorumalı, bu dəyərli sərvətdən bəhrələnərək ölkəmizin gələcəyini və tariximizi qurmalıyıq.

İmam Xomeyninin vəfatının on yeddinci ildönümü tədbirində çıxışından, 2006


 

İlahi yardıma inam

Bizim böyük imamımızın uğurunun əsas səbəbi budur ki, bir Quran ayəsinə bütün vücudu ilə iman gətirib bütün səyi ilə onun naminə çalışdı. Quranın bu şərafətli ayəsində deyilir: “Əgər Allaha (Allahın dininə və Peyğəmbərinə) yardım göstərsəniz, O da sizə yardım göstərər və sizi sabitqədəm (möhkəm, qüvvətli) edər”[4]. Həmçinin digər ayələrdə də deyilmişdir ki, Allaha yardım etsəniz, Allah da sizə yardım edər; Allah yolunda bir addım atsanız, Allah sizi onlarla və yüzlərlə addım irəliyə salar. Bu bir qayda və Allahın qanunudur. Allaha yardım etmək Onun dininə yardım etmək deməkdir. Allahın dini isə yalnız murdar-təmizdən və dinin zahiri əməllərindən ibarət deyil. Allahın dini insanın dünya və axirətdə xoşbəxtliyinə dair proqramdır.

İmam Xomeyninin vəfatının on yeddinci ildönümü tədbirində çıxışından, 2006


 

 

İmamın rəftarında cəsarət və ağlın sintezi

İslam inqilabının mahiyyətində aydın şəkildə danışa biləcəyimiz amil cəsarət və ağlın sintezindən ibarətdir. İmam da bunun tam tərənnümü idi. İslam inqilabında heç vaxt gözübağlı iş görülməmişdir və görülmür. İslam quruluşunda əvvəldən indiyə kimi belə proqramlar olmayıb, bu gün də yoxdur, Allahın köməyi ilə heç bundan sonra da olmaz. Gözlərimizi bağlayıb, qılıncı başımız üzərində fırlatmaq bizlərdə olmayıb. Açıq göz və tədbirlə, amma qorxmadan, Allah-Taalanın mömin və iradəli bir xalqa bəxş etdiyi qüvvəni düzgün anlamaqla və müxtəlif taktika və üsullarla şəraitə uyğun hərəkət edirik.

Dövlət məmurları ilə görüşdə çıxışından, 2006


 

 

İmamın ruhunun tükənməz ilahi mənbəyə birləşməsi

Bizim böyük imamımız bu şərafətli ayənin nümunəsi idi: “Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman (Allah ürəklərdə) bir sevgi yaradacaq”. Məqsədi İlahi məqsəd, rəftarı imanlı rəftar, əməlləri isə saleh idi. Bu səbəbdən, İslam cəmiyyətinin düşüncə mühitində belə bir varlığın ölüm-qalımı yoxdur. Necə ki ilahi peyğəmbər və övliyaların cisimləri olmasa da, həqiqi kimlikləri yaşayır. Maddi rəhbərləri isə müxtəlif hiylələrlə ürəklərdə yaşatmaq istəsələr də, alınmır. Unudulmasın deyə SSRİ lideri Leninin meyitini mumyalasalar da, qalmadı. Mumyalanan dəyərsiz cisim oldu, düşüncəsi, üsulları və xatirəsi isə həm öz ölkəsində, həm də bütün dünyada məhvə məhkum oldu.

Mənəvi rəhbərliyin özəlliyi budur. Bunun səbəbi isə əsl qüdrət mənbəyinə birləşmək, Allahla mənəvi əlaqədə olmaq, hər şeyi Ondan bilib, bütün işləri Onun üçün etməkdir. Allah adamlarının qüdrət, əbədilik və nüfuz sirri budur. Bu baxış tərzi və bu əsaslarla imam həmişə yaşayacaq. Onun düşmənləri, müxalifləri, dini və siyasi düşmənləri getdilər və gedəcəklər. Böyuk İmamsa düşüncəsi, kimliyi və həqiqi vücudu ilə İslam cəmiyyətində və böyük bəşər toplumunda yaşayır, günü-gündən daha da güclənir və daha çox hiss olunur. Bizim böyük imamımızın mənəvi gücünün sirri budur.

İmam Xomeyninin vəfatının on səkkizinci ildönümü tədbirində çıxışından, 2007


 

 

İmamın sözlərində əsl hikmət

İmamın hər sözü hikmət idi. Allah ona rəhmət etsin! O, çıxışında dinləyicilərə deyirdi ki, görün xalq Taliqani ağanın dəfnində nə dedi? Dedilər ki, ey Peyğəmbərimizin naibi, yerin boş qaldı. Onlar Peyğəmbərin naibinə matəm saxlayırdılar: Peyğəmbər naibliyi, din alimi. İmam xalqın sözlərindən bu nəticəni çıxarır və bizə başa salır.

Dövlət məmurları ilə görüşdə çıxışından, 2008


 

 

İmamın fikirlərinin doğruluğu

Həmin dönəmdə bir qrup dayaz baxışlı və yaxıngörən insan - mən onları tanıyırdım, pis insanlar deyildilər - deyirdilər ki, imam cavanları meydana çıxarmaqla yaxşı gənclərimizin qanlarının tökülməsinə səbəb olur. Elə düşünürdülər ki, imam bu gənclərin canlarının təhlükədə olduğunu bilmir. Ona urəkləri yanırdı. Bu düşüncə düzgün proqnozun olmamasından irəli gəlirdi. Bəli, düzdür, biz məcburi muharibədə çoxlu şəhid verdik, nə qədər insan muharibə əlili oldu, nə qədər ailə matəmə qərq oldu. Bu, böyük bədəldir, amma nəyə qarşılıq olaraq? Əvəzində ölkənin müstəqilliyini, İslam bayrağını, İslam kimliyini böyük fırtınadan qoruduq.

Qum əhalisi ilə görüşdə çıxışından, 2009


 

Başucalığının tərənnümü

Bizim böyük imamımız başucalığının tərənnümü idi. İmam aşkar şəkildə "Amerika heç bir qələt eləyə bilməz" deyəndə dünyada Amerikanın siyasi və hərbi iqtidarının zirvə çağı idi. İmam bu xalqa başucalığı hissini qaytardı; inqilab İran xalqına başucalığı hissini qaytardı. Bu gün iranlı özünün iranlı və müsəlman olması ilə fəxr edir. Bu gün dünya gücləri də etiraf edirlər ki, onların İran xalqına qarşı təhdidinin, hərbi və siyasi təbliğat kampaniyasının heç bir təsiri yoxdur. İran xalqı seçdiyi yolu qüdrətlə gedəcək və məqsədinə çatacaq.

Sənəndəc şəhərinin Azadlıq meydanında Kürdüstan vilayəti əhalisi ilə görüşdəki çıxışından, 2009


 

 

İmamın misilsiz şəxsiyyəti

İslam quruluşu qurulanda, böyük, cəsarətli və misilsiz kişinin boğazından İslam fəryadı çıxanda birdən bütün İslam dünyasının diqqəti İslama yönəldi. Mötərizədə deyim ki, Böyük İmamımızın şəxsiyyətini İslam dünyasının islahatçı şəxsiyyətlərilə müqayisə edə bilmərik. Mən Seyid Camal və onunla olan digər böyük islahatçıların həyatları ilə tanışam. Onların heç biri bu böyük insanla, Allahın lütfü nəticəsində eyni dövrdə yaşadığımız bu əziz imamla müqayisəediləsi deyil. O, cəsarətlə, açıq şəkildə və başucalığı ilə İslamdan danışdı. Bu gün siz İslam ölkələrində hansı universitetə getsəniz, ali təhsilli gənclərdə və tələbələrdə İslama eşq və rəğbət görərsiniz. Bunlar çox rahatlıqla kommunistlərin, ateist cərəyanlarının təsiri altına düşənlər idilər. Bu gün bu təmayüllər minimuma enib, baxış İslama yönəlib.

Kürdüstan vilayətinin şiə və sünni ruhanilərilə görüşdə çıxışından, 2009


 

Əsl inqilab müəllimi

İmam həqiqətən, bir əxlaq müəllimi idi. Bu qədər möhtəşəm və böyük bir hadisə baş verdi, o saat küçələrdə xalqın ruhiyyəsində bunun təsiri göründü və imam dərdi hiss edib dərhal dərmanını verdi: "Xürrəmşəhri Allah azad etdi". Bunun mənası o idi ki, bu qədər çətinlik görmüş, bu qədər əziyyət çəkmiş komandirlər - biz bu Beytülmüqəddəs əməliyyatında çoxlu böyük şəhidlər verdik - bütün bu zəhmətlərə və bu böyük qələbəyə görə qürurlanmasınlar, hakimiyyətin başında oturan siyasilər bu sahədə yaranmış böyük qələbəyə görə məğrur olmasınlar: "(Ey Peyğəmbərim! Düşmənlərin gözünə bir ovuc torpaq) atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı".[5]

Dövlət Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışından, 2009


 

 

İmamın cəsarəti

Məncə, İmama müxtəlif qələbələri bəxş edən amillərdən biri onun cəsarəti idi. Bu amil ona elmi, siyasi, ictimai qələbələri və xalqın çox böyük rəğbətini bəxş etdi. O, heç nədən çəkinmədi. Hər halda, fitnəkarlar istəyirlər ki, aparıcı elita Allahdan yox, onlardan qorxsun. "O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat sizə qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!” - dedikdə, (bu söz) onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə bəs edər. O nə gözəl vəkildir!” – deyə cavab verdilər". Nəticəsi də budur: “Sonra da Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər”. Belə cəsarətə sahib olmaq lazımdır.

İslami Şura Məclisinin deputatları ilə görüşdə çıxışından, 2009


 

Hesablamalarda mənəvi amillər

İmamın xəttində və rəftarında çox mühüm olan başqa bir meyar mənəvi və ilahi məsələləri nəzərə almaqdır. İmam öz qərarlarında, işlərində mənəvi məsələlərə birinci dərəcəli əhəmiyyət verirdi. Bu nə deməkdir? Yəni görmək istədiyi hər bir işdə insanın məqsədi birinci növbədə Allahın razılığını qazanmaq olsun, qələbə çalmaq, hakimiyyətə gəlmək və kimlərinsə yanında hörmətli olmaq yox. Birinci məqsəd Allahın razılığı olmalıdır. Bu bir məsələ. Sonra da Allahın vədinə inansın, etimad etsin. İnsanın məqsədi Allahın razılığı olanda ilahi vədə də inanır. O zaman daha məyusluğun, qorxunun, diqqətsizliyin və qürurun mənası olmur.

İmam yalqız olanda qorxuya düşmədi, məyus olmadı. İran xalqı hamılıqla bir səslə onun adını çəkəndə, hətta digər xalqlar da ona eşq bəsləyəndə və bunu bildirəndə də qürurlanmadı. Xürrəmşəhr iraqlı təcavüzkarlar tərəfindən alınanda imam məyus, bizim əsgərlərimiz öz qəhrəmanlığı və fədakarlığı ilə onu azad edəndə də məğrur olmadı, buyurdu ki, Xürrəmşəhri Allah azad etdi; yəni biz heçkimik. Rəhbərliyi zamanı baş verən bütün müxtəlif hadisələrdə imam belə idi. Yalqız olanda qorxmadı, hakimiyyətdə olanda məğrur olmadı və heç nəyi unutmadı. Bu, Allaha etimaddır. Allahın razılığı olanda belə olur.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 

 

Nur kəlamı

İslamda meyar Allahın razılığıdır, başqalarının yox. Biz şəxsiyyətləri haqla ölçürük, haqqı şəxsiyyətlərlə deyil. Meyar haqq və həqiqətdir.

İmam Xomeyninin İngiltərənin “Guardian” qəzetinə müsahibəsiindən, 1978


 

İmamın cazibə və dafiəsi

İmamın proqramında, xəttində və düzgün yolunda başqa bir meyar onun cazibə və dafiə məsələsidir. Böyük insanların cazibə və daifəsi geniş sahəni əhatə edir. Bu hamıda var. Öz rəftarınızla biri sizi sevir, biri isə sizdən inciyir. Bu, cazibə və dafiədir. Böyük insanların cazibə və dafiəsi isə böyük bir sahəyə şamil olur.

İmam Xomeyninin məqbərəsində cümə xütbəsindən, 2010


 Geri   İrəli
Go to TOP