A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: VİLAYƏT NURU
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


İctimai-siyasi sahələrdə də dünyanı təəccübləndiririk. Ölkəmizdə demokratiyanın yüksək səviyyəsi özünü göstərməkdədir. İnqilabdan ötən 35 ildə 32 seçki keçirmişik. Bu seçkilər bütün ölkəni əhatə edib. Bu ciddi məsələdir və misilsiz nümunədir. İslam Respublikasında seçki fəallığı dünyadakı orta həddən yüksək, bəzi məqamlarda xeyli yüksəkdir. Bu fəallıq 70-72 faizdir. Seçkilərimiz belədir, demokratiya göstəricisidir. Başqa iki misilsiz nümunəyə adət etmişik. Amma kənardan baxan üçün çox cazibəli və mühümdür. 22 bəhmən nümayişləri və ramazan ayında qüds günü nümayişi. Adi hadisələr deyil. İnqilabın il dönümünü 35 ildir xalq qeyd edir. Bəhmən ayının sonlarında soyuq günlərdə əzəmətli nümayiş keçirilir. Biz buna adət etdiyimizdən əzəmətini görə bilmirik. Amma kənardan baxanlar heyrətdədirlər. Bütün bunlar dünyada maraq yaradan cazibələrdir. Maraqlanan, sualı olan insanlarda yeni yol təsəvvürü yaranır. Bu bizim dövrümüzün mühüm hadisəsidir ki, dünya boyu gənclər, ziyalılar, agah və düşüncəli insanlar Allahın tövfiqi ilə həyata keçmiş inqilab və hər gün inkişaf edən İran İslam Respublikasına maraq göstərməkdədir. Bu birinci nöqtə idi. Bu böyük hadisəni böyük memar ərsəyə gətirib. İmam haqqında çox danışmışıq. Bəziləri düşünə bilər ki, bu mövzuda bir qədər həddi aşmışıq. Amma belə deyil. İmam haqqında dediklərimizdə mübaliğə yoxdur və dediklərimiz həqiqətin bir hissəsidir. Bundan öncə bildirdiyimiz kimi böyük və əziz İmamımız məzmun və düşüncə sahibi idi. İran xalqının ixtiyarında olan və bütün dünya xalqlarının arzu etdiyi bu quruluş İmamın zəhmətidir. Biz yolu düzgün getmək üçün memarın planından xəbərdar olmalıyıq. Əgər bir binada layihə, plan əlimizdə olmasa nə qədər məharətimiz olsa da səhvə yol verə bilərik. Baş plan əldə olmalıdır ki, həmin plan əsasında, quruculuqda hünər göstərib iş görə biləsən. İmamın planı sadəcə zehnindən gələn plan deyildi, heç şübhəsiz Allahın lütflərindən idi. Böyük İmam özü bunu bilirdi, özü etiraf edirdi. Buyururdu ki, baş verən hadisə Allahın qüdrət əli ilə həyata keçir. Düz anlamışdı, bəsirətli gözü düzgün görmüşdü. Biz ehtiyatlı olaq. Həmin planı tanıyaq və o plan əsasında yolumuzu davam etdirək. Əlimizdə plan olmasa yoldan kənarlaşacağıq və bu kənarlaşma bucağı hər gün böyüyəcək. Sonda əsas, doğru yoldan çıxacağıq. Doğru yoldan çıxanda məqsədlərdən uzaqlaşacağıq. Məqsədə çatmaq üçün yolu itirməməyimiz lazımdır. Yolu itirməmək üçün isə plan gözlərimiz qarşısında olmalıdır, onu bilməliyik. İmamın planı, əsas işi İslam düşüncəsi əsasında bir quruluş yaratmaq idi. Bu iş üçün müqəddimə lazım idi. Şahlıq quruluşu həm azğın, həm asılı, həm də diktator bir quruluş idi. Şahlıq rejimində bu üç xüsusiyyət vardı. Əxlaq və iqtisad da daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə çoxsaylı fəsadlar yaranmışdı. Dünya zorlularından asılılıq, bir gün Britaniya, bir gün ABŞ-a mənafeləri qurban vermək adiləşmişdi. Bu mövzuların hər biri bir kitabdır. İmamın öz böyük işində müqəddiməsi bu asılı, azğın, diktator rejimi süquta uğratmaq idi. Bütün gücünü topladı və şahlıq rejimi səhnədən çıxdı. Məqsəd bu deyildi ki, şahlıq rejimi getsin, ona oxşar bir rejim gəlsin. Şahlıq rejimində olan xüsusiyyətlər aradan qaldırılmalı idi. İmamın söhbətləri, göstərişləri, rəftarları bu istiqamətə yönəlmişdi.

Belə bir mədəniyyət və siyasət üzərində qurulmuş dövlətdə iki zəruri nöqtə bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bu iki nöqtə bir həqiqətin iki üzüdür. Biri məmləkətin işini demokratiya və seçkilər yolu ilə xalqa tapşırmaq, digəri fəaliyyətlərdə İslam şəriəti ölçülərini gözləmək. Bu iki nöqtə bir həqiqətin iki üzüdür.

Kimsə güman etməsin ki, böyük İmam seçkiləri qərb mədəniyyətindən götürmüşdü. Seçkini qərbdən götürüb İslam təfəkkürü, şəriətlə qarışdırmaq ehtimalı düzgün deyil. Əgər seçki, demokratiya, xalqın səsi dindən, şəriətdə yer almasaydı İmam bu işi görməzdi. İmam açıq və qətiyyətli insan idi, sözünü deyirdi. Demək, sadalananlar dindəndir və buna görə şəriət çərçivəsi təyin olunub. Qanunvericilər, icraçılar, işə təyin edənlər İslam şəriəti meyarlarına riayət etməlidir. Bu quruluşda iş xalqın rəyi ilə həyata keçir. Xalq parlamentə öz nümayəndəsini seçir, prezidenti təyin edir, nazirlərə, rəsmilərə rəy verir, rəhbər də seçki ilə təyin olunur. İş xalqın əlindədir. Böyük İmamın hərəkatının əsası budur. İmamın qaldırdığı əzəmətli bina bu iki sütun üzərində qurulub. İslam şəriətinə diqqət İslam quruluşunun ruhu, mahiyyətidir. Buna diqqətli olaq. Əgər cəmiyyətdə İslam şəriətinə əməl olunsa həm ümumi azadlıqlar, həm vətəndaşlıq hüquqları təmin edilər. Adı istiqlal olan milli azadlıqlar da bu qəbildəndir. İstiqlal deyəndə bir millətin kimdənsə asılı olmaması nəzərdə tutulur. O millət azaddır ki, heç bir halda düşmən və biganələrin əsarəti altına düşmür, cəmiyyətdə ədaləti qoruyur, mənəvi dəyərləri hifz edir. Azadlıq, istiqlal, ədalət və mənəviyyat dörd əsas prinsipdir. Cəmiyyətə İslam şəriəti hakim olanda bu prinsiplər özünü göstərir. Dini demokratiya şəriətdə nəzərdə tutulmuş vasitələrdəndir.

İmamın məktəbində saxtakarlıq və zorakılığa əsaslanan heç bir iqtidar və qələbə məqbul deyil. İslam quruluşunda zor məna kəsb etmir, qüdrət mənalıdır. Amma elə bir qüdrət ki xlaqın istək və iradəsindən qaynaqlansın. Elə bir iqtidar ki, xeyir və məsləhətə işləsin. İslam şəriəti və İmamın məktəbində gücə əsaslanan iqtidarın yeri yoxdur. Yalnız xalqın rəyi əsasında əldə olunan qüdrət möhtərəmdir. Bu qüdrət qarşısında kimsə sinəsini sipər edə bilməz. Onun qarşısında kimsə dayanmamalıdır. Əgər biri belə etsə işinin adı fitnədir. Bizim böyük İmamın dünyaya təklif etdiyi yeni nüsxə budur. İmam bunu dünyanın siyasi ədəbiyyatına mühüm fəsil olaraq əlavə etdi. Bu yeni nüsxədə əsas elementlərdən biri qeyd etdiyimiz kimi məzlumun köməyinə tələsmək, zalımın qarşısında dayanmaqdır. Bizim dövrümüzdə məzlumiyyətin kamil nümunəsi Fələstin xalqının məzlumiyyəti idi. Gördüyünüz kimi böyük İmam ilk gündən ömrünün sonunadək Fələstin mövzusu üzərində dayandı, Fələstini himayə etdi. Vəsiyyət etdi ki, İran xalqı və məsullar Fələstini unutmasın. Məzluma yardım və zalımın qarşısında dayanmaq, zalımın maneələrini aradan qaldırmaq, onun yaratdığı qorxunu aradan götürmək. Bu da bizim nizam və yeni nüsxənin bir hissəsidir. Şahlıq rejiminin süqutundan sonra bünövrəsi İmam tərəfindən qoyulmuş siyasi quruluşumuzun qısa təqdimatı belədir. Bu quruluş xalq tərəfindən yekdilliklə qəbul olundu, həyata keçdi. Bu nüsxə kitablarda yatmış siyasi sözlərdən olmadı. Səhnəyə gəldi, həyata keçdi, özünü göstərdi. İran xalqı da öz növbəsində çalışdı, sədaqət göstərdi, fədakarlıq etdi. Bu quruluşu qorudular, günbəgün gücləndirib bu günə çatdırdılar.

Demək, İmam müvəffəq oldu, uğur qazandı. İmam öz istəyini Allahın tövfiqi ilə həyata keçirdi. Sual olunur ki, bu böyük iş davam edəcəkmi? İctimai və tarixi cədvəllərdə təbii ki boş xanalar var. Bizim cədvəldəki boş xanalar doldurulacaqmı? Bu mən və sizin təlaşımızdan asılıdır. Hansı həddə agah olacağıq? O aydın yolu necə gedəcəyik? Bəli, tam mümkündür. Bu millətlə, bu təcrübə ilə, 35 il, İmamın vəfatından ötən 25 ildəki hərəkətlə yolun davamı mümkündür. Boş xanalar dolacaq, böyük işlər görüləcək, bu millət Allahın izni və yardımı ilə zirvələr fəth edəcək.

Amma bu yolun da böyük hədəflərə aparan başqa yollar kimi maneələri var. Bu maneələri tanımaq lazımdır ki, onları aşa bilək. Əgər maneəni tanımasaq onu ötüb-keçmək də çətin olacaq. Bəzən bu iş qeyri-mümkün olur. Mən bu gün həmin nöqtələri bu böyük cəmiyyətə, əslində İran xalqına xatırladıram. Amma gənclərimiz, alimlərimiz, mütəfəkkirlərimiz bu məsələnin hər başlıq və maddəsi üzərində işləməli, mütaliə etməlidir. İş təkcə zehni iş deyil. Əməli fəaliyyətlərə ehtiyac var. Bizim burada dediklərimiz gənclərimizin araşdıracağı işdə fəsil başlıqlarıdır. Gənclər bizdən daha hazırlıqlıdır və bu işi irəli aparacaqlar.

Mən iki maneədən danışıram. Biri xaric, biri daxillə bağlıdır. Xarici problemimiz dünya imperializminin təzyiqləridir. Çəkinmədən danışaq, Amerikanın yaratdığı maneələr, yola daş dığırlatması! Bəzi siyasi şərhçilərin qeyd etdiyi kimi bu böyük hərəkat qarşısında dayanmaq olmaz. Bu belə ola bilər. Amma maneə yaradırlar. Onların planlarını bilmək lazımdır. Bu planlar ifşa olub. Onlar öz danışıqlarında, bəyanatlarında, şərhlərində planlarını ifşa ediblər. Amerika dünya ölkələri, cərəyanları, insanları üç qrupa bölür. Bir qrup əmrə tabedir. Əmr gözləyən ölkələr, siyasi və ictimai cərəyanlar var. Başqa qrup dövlətlər əmrə tabe olmur, amma onlarla keçinmək lazımdır. Amerikanın nəzərincə, bəzi ölkələr, cərəyanlar və şəxsiyyətlər belədir. Onlarla yola getmək, müştərək mənafelər tapmaq lazımdır. Üçüncü qrupa Amerikaya tabe olmayan, ona bac verməyən, itaət etməyənlar daxildir. ABŞ-ın nəzərincə ölkələr, cərəyanlar və tanınmış şəxsiyyətlər bu üç qrupdan birinə daxildir. Ya tabe olublar, ya müstəqildirlər, ya da itaətsizlik göstərirlər. Üçüncü qrupla xüsusi rəftar etməyi nəzərdə tuturlar.

ABŞ-ın siyasi kursu budur ki, birinci qrup tam himayə edilsin. Əlbəttə ki, bu himayə müftə deyil, onun qiyməti var. Himayə edir, əvəzində olanını əlindən alırlar. Onların gücündən faydalanır, imkanlarından öz mənafeləri yolunda istifadə edir, onlara süvar olurlar. Onların var-yoxuna sahib durur, özlərinə də əhəmiyyət vermirlər. Himayə etdikləri tərəf dünya masştabında çirkin iş görsə onu ittiham etməz, əksinə müdafiəsində dayanarlar. Məsələn, istibdadla idarə olunan mürtəce rejimlər var, Amerika ilə müttəfiqlik edir, onun xidmətində dayanırlar. Onlar birinci qrupa daxildir. ABŞ heç vaxt deməz ki, bu ölkələr diktator ölkəsidir. Deyərlərlər ki, bu ölkələr patriarxal (kişilərin hakim olduğu) ölkədir. Bu ölkələrdəki diktaturanı ört-basdır edərlər. Siyasi sistemdə patriarxallıq hansı mənanı kəsb edir. Bir ölkədə nə parlament var, nə seçki keçirilir, nə söz danışmaq olur, nə yazmaq mümkündür. Hakimin istək və iradəsinə qarşı istənilən etiraz amansızlıqla yatırılır. Belə ölkəyə patriarxal deyirlər?!

Səddam Hüseyn həyatının bir hissəsini ABŞ-a itaətdə keçirdi. Onu himayə etdilər, ona kimyəvi silah verdilər, bizim hərbi dislokasiyalarımızın peykdən götürülən xəritələrini ona ötürürdülər. Ona müharibə planı hazırladılar. Çünki onların xidmətində durmuşdu, İslam Respublikasına qarşı idi. İslam Respublikası isə üçüncü qrupa daxildir.

Qeyd etdik ki, ikinci qrupa daxil olan ölkələrlə keçinmək yola getmək siyasəti seçilib. Müştərək mənafelər tapır, bir müddət yola gedir, fürsət yaranan kimi arxadan zərbə endirir, ürəklərini parçalayırlar. Belə ölkələr hansılardır? Avropa ölkələri bu qrupa daxildir. Bu gün Avropa ölkələri bu durumdadır. Amerika onlarla keçinir. Onların mənafeyi ABŞ üçün mühüm deyil. İmkanı olanda zərbə vurur. Müttəfiq adlandırdığı ölkənin birinci şəxsi barədə casusluq edir, onun telefon danışıqlarını dinləyir, xüsusi həyatını izləyir. Bu işlərdən çəkinmirlər. Üstü açılanda deyirlər ki, bağışlayın, məcburiyyətdən belə iş görülüb. Qaydasınca üzr də istəməzlər. Siyasi mənzərə ilə bağlı fikrim budur ki, avropalılar Amerikaya xidmətlə böyük strateji səhvə yol veriblər. Onlar Amerikanın mənafelərini nəzərə alır, ABŞ isə onların mənafelərinə biganədir. Sona qədər belə olacaq. Bu ölkələr ikinci qrupdandır.

Üçüncü qrup ölkələr Amerikaya tabe olmayan ölkələrdir. Bu ölkələrə münasibətdə siyasət hər vasitə ilə onların əleyhinə addım atmaqdır. ABŞ itaətsizlik göstərənlərə qarşı fəaliyyətlərində heç bir ölçü tanımır. Əgər görsəniz ki, bir ölkə Amerikaya itaət etmir və Amerika bu ölkəyə hərbi təcavüz və sanksiya fikrində deyil, bilin ki, bir müəmma var. Sadə dillə desək, bir iş görməkdə acizdir. Əgər bacarsa, hökmən addım atar. İtaətsiz sayılan ölkələrin yeganə günahı budur ki, ABŞ-a təslim olmurlar, ona bac vermirlər, milli mənafedən vaz keçmirlər. Belə ölkələri itaətsiz ölkə sayırlar. ABŞ bu ölkələri dizə çökürmək üçün heç nədən çəkinmir. Əlindən gələni edir. Əgər bir iş görə bilmirsə, demək bacarmır.

Bəs Amerikanın gördüyü işlər hansı işlərdir? Bu gün ABŞ hərbi müdaxiləni prioritet saymır. Anlayıblar ki, təcavüz etdikləri İraq və Əfqanıstanda zərər çəkiblər. Başa düşüblər ki, hərbi müdaxilə həmin ölkə üçün təhlükəli olduğu kimi bəzən daha artıq həddə özləri üçün təhlükə yaradır. Bunu düz başa düşüblər. Bu əsasla hərbi müdaxilə fikrindən daşınıblar. Başqa yollar var. Yollardan biri budur ki, həmin ölkələrdə daxili ünsürlər vasitəsilə məqsədlərinə çatsınlar. Söhbət təkcə İran İslam Respublikasından getmir. Onlar dünyanın hər yerində bu işi görürlər. Nümunələrini görürük. Bəzən çevrilişə əl atırlar. Onlara təslim olmayan siyasi quruluşu çevriliş vasitəsilə səhnədən çıxarırlar. Seçdikləri yollardan biri budur. Bir yol da xalqı meydanlara çıxarıb rəngli inqilablar yaratmaqdır. Regionda son illərdə belə inqilablar həyata keçiriblər. İş başına gələn dövlətə xalqın 60 faizi səs veribsə 40 faizi səs verməyə bilər. ABŞ həmin 40 faizin sorağınca gedir, onların arasından müxalif liderlər seçir, pulla, qorxutmaqla həmin 40 faizi küçələrə çıxarmağa vadar edir. Rəngli, narıncı inqilablar harada baş veribsə pərdə arxasında Amerikanın əli var. Biz bu günlərdə Avropada baş verən hadisələr barədə mühakimə yürütmək istəmirik. Amma görürük ki, bir Amerika senatoru, amerikalı rəsmi bir azlığın bir dövlətə qarşı aksiyalarında necə rol oynayır. İşlərindən biri budur ki, bir qrup insanı küçələrə çıxarsınlar, onların müxalif olduqları dövləti hakimiyyətdən uzaqlaşdırsınlar. Bir işləri də terrorçu qrupları fəallaşdırmaq, meydana çəkməkdir. Bu işi İraqda, Əfqanıstanda gördülər. Bəzi ərəb ölkələrində, elə bizim ölkədə də buna çalışıblar. Tanınmış şəxslərin terroru üçün qruplar yaradırlar. Ölkəmizdə alimləri, nüvə mütəxəssilərini şəhadətə çatdırdılar. Bundan qabaq da siyasi, elmi, dini şəxsiyyətlərimizi terror ediblər. Terrorçu qruplar Amerikanın qucağında böyüyür. Bəziləri öz xidmətlərinə görə ABŞ tərəfindən qəbul edilir. Bu gün münafiqlər qruplaşması Amerikanın qucağındadır. Müxtəlif yığıncaqlarda, ABŞ konqresinin komissiyalarında iştirak edirlər. Həmin münafiqlər ölkəmizdə insanları qətlə yetiriblər, şəxsiyyətləri, alimləri, siyasətçiləri terror ediblər, partlayışlar törədiblər. Bu gün Amerikadadırlar. Bu da bir yoldur. Başqa bir yol hakimiyyət daxilində qarşıdurma yaradılmasıdır. Onlara tabe olmayan dövlətlərdə parçalanma yaratmağa, ikihakimiyyətliliyə çalışırlar. Çox vaxt müvəffəq olmasalar da təəssüf ki bəzən istəklərinə çatırlar. Seçdikləri yollardan biri də budur ki, təbliğatla ictimai fikri dəyişsinlər, xalqı etiqadından döndərsinlər. ABŞ bizim əziz İrana münasibətdə bütün bu yollara əl atıb. Allahın lütfü ilə bütün işlərində məğlub olub. Hərbi çevriliş, fitnəkarların himayəsi, təxribat yaratmaq, seçkilərə qarşı etiraz aksiyası keçirmək, hakimiyyəti parçalamaq kimi istəkləri həmd olsun Allaha ki uğursuzluğa düçar olub. Nə üçün? Çünki millət oyaqdır, mömindir. İndi ikinci problem kimi qeyd etdiyim daxili problem üzərinə gəlirəm.

Əziz qardaşlar və bacılar! Millətimiz üçün daxili problem budur ki, böyük İmamın (r) inqilab ruhiyyəsi, bu istiqaməti kənara qoyaq, yaddan çıxaraq. Ən böyük təhlükə budur. Dost-düşməni tanımamağımız, iki cəbhəni bir birinə qatmağımız, kimin dost, kimin düşmən olduğunu anlamamağımız, əsl düşməni əlaltıdan seçə bilməməyimiz ciddi təhlükədir. Əziz qardaşlar və bacılar! Bütün xalq diqqətli olsun ki, bəzən sizinlə düşmənçilik edən əsas düşmən deyil, kiməsə tabedir. Əsl düşməni tapın. Əgər insan əsl düşməni tapmayıb onun əlaltısı ilə baş-başa gəlsə həm gücünü itirər, həm arzu olunan nəticəyə çatmaz.

Bu gün İslam dünyasının müxtəlif nöqtələrində təkfirçi, vəhhabi, sələfi adı altında qruplar İran əleyhinə, şiəlik əleyhinə fəaliyyət göstərirlər. Çirkin işlər görürlər. Amma onlar əsas düşmən deyil. Bunu hamı bilsin. Onlar düşmənçilik edir, ağılsızlıq göstərirlər. Amma əsas düşmən onları qızışdıran, onlara pul verən, ruhdan düşəndə müxtəlif vasitələrlə həvəsləndirənlərdir. Əsas düşmən parçalanma yaradan, düşmənçilik toxumu səpən, nadan qruplarla məzlum İran xalqı arasında ixtilaf yaradanlardır. Bunlar düşmənin kəşfiyyat orqanlarının gizli əlləridir. Dəfələrlə demişik ki, sələfi, təkfirçi adı ilə İran İslam Respublikasına qarşı vuruşanları əsas düşmən saymırıq. Biz sizi (cahil düşmənləri) aldanmış hesab edirik. Sizə sözümüz budur: "Sən məni öldürməkdən ötrü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram." (Maidə, 28). Əgər sən müsəlman qardaşına qarşı intihar kəməri bağlayırsansa biz sən nadana qarşı bu işi görmürük. Əlbəttə ki, özümüzü müdafiə edirik. Kim bizə hücum etsə möhkəm yumruqla üzləşəcək. Bu təbiidir. Amma onları əsl düşmən yox, aldanmışlardan hesab edirik. Əsl düşmən pərdə arxasındadır. Bu əllər o qədər də gizli qalmayıb, kəşfiyyat orqanlarının köynəyindən çıxır və müsəlmanların yaxasına uzanır, onları bir-birinin üstünə salır. Bizim daxili problemimiz bunlardır. Daxili ixtilaflara məşğulluq, haşiyə ixtilaflar başımızı qatır, bir-birimizə qarşı çıxırıq, əsas problemlərdən diqqətimiz yayınır. Qeyd etdiyimiz həmin problemin bir nümunəsidir. Milli birliyi əldən çıxarmaq daxili problemlərimizdəndir. Tənbəllik, ruhiyyəsizlik, ümidsizlik, bacarıqsız olduğumuzu düşünmək bu qəbildəndir. Xeyr, belə deyil! İmam buyurduğu kimi, biz bacararıq. Bunun üçün əzmkar olmalıyıq. Milli iradə və cihadla müdiriyyət bütün düyünləri aça bilər. Bunlar bizim daxili problemlərimizdir, onları aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Qeyd etdiyim kimi, əziz gənclərimiz, alimlərimiz, istedadlarımız bu məsələləri araşdırmalıdır. Deyilənlər fəsil başlıqları idi. Böyük İmamın (r) adı və xatirəsi, o memarın planı bizə bu işdə yardımçı olar, ümid verər, ruhiyyəmizi yüksəldər. Bu günə qədər belə olub, Allahın tövfiqi ilə gələcəkdə də belə olacaq.

Pərvərdigara! Bu əziz millətə öz bərəkətini nazil et. Pərvərdigara! Əziz gənclərimizə İslam quruluşunun amallarına çatmaqda yardımçı ol. Pərvərdigara! Bizi büdrəmələrdən və çaşqınlıqlardan hifz et. Pərvədigara! İran xalqının qollarını düşmənin qollarından güclü qərar ver. Onları düşmənə qalib et. İmam Zamanın (əc) müqəddəs qəlbini bizə münasibətdə mehriban buyur. Bizi onun dualarından bəhrələndir. Böyük İmam və əziz şəhidlərin ruhunu Peyğəmbərlə məhşur et.

Vəssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh

 

Iyun, 2014

 

 

 

 

Ayətullah Xameneinin BMT-də tarixi çıxışı

Böyük güclər və dövlətlərə deyilməlidir: Evinizdə oturun, dünyanı dünya xalqlarına tapşırın!

 

Ayətullah Xameneinin ikinci dövr prezidentliyinin yaddan qalan fəsillərindən biri onun Nyu-Yorka səfəri olub. Şəmsi 1366-cı ilin (27 il öncə) şəhrivər ayının sonlarında Ayətullah Xamenei BMT-nin 42-ci sessiyasında iştirak edib.

Ayətullah Xamenei BMT-nin toplantısındakı çıxışının bir hissəsini dünyanın azad ölkələrinə müraciətə həsr edib. İran İslam Cümhuriyyətinin bu müraciətində dünyanın ABŞ və Britaniya kimi imperialist ölkələri cəsarətlə ifşa olunub.

 

Ayətullah Xamenei buyurub:

 

Bizim müstəqil, dünya imperializminin istəklərinə etinasız millətlər və dövlətlərə sözümüz budur ki, həmin güclərdən qorxmasınlar və öz millətlərinə etimad göstərsinlər.

Bizim inqilabımız dünyanın istismarçı sisteminin rədd olunmasını özü üçün hələ də böyük missiya sayır... Bu gün dünya praktiki olaraq dünyanın böyük və istismarçı gücləri arasında bölüşdürülüb, onlar özlərini dünyanın sahibi sayırlar.

Başqa sözlə, dünya istismarçı və istismar edilən olmaqla iki hissəyə bölünüb. Birinci hissə özünü ikinci hissənin taleyinə sahib sayır. İmperialist sistem bu iki hissə arasında qeyri-bərabər rabitədən ibarətdir.

Müstəbid güclər öz istəkləri ilə inqilabları inkar edir, inqilabçı rejimlərə problem yaradırlar. Nikaraqua, cənubi Afrikanın inqilabçı ölkələri canlı misallardır.

İmperialist güclər millətlərin iradəsinin əksinə olaraq onların əvəzində qərar çıxarırlar. Məzlum Fələstin kamil nümunədir. Başqa bir nümunə Əfqanıstanı göstərə bilərik.

İmperializm dəyərlərlə, məfhumlarla oynayır, onları öz mənafeyinə uyğun dəyişir, məqsədə çatmaq üçün bütün imkanlarını işə salır. Terrorizm və insan haqları alətə çevrilmiş məfhumlardandır.

İmperializm onu qəzəbləndirən ölkələrə birbaşa təcavüz edir. ABŞ-ın Liviya və Qranadaya hücumu nümunə göstərilə bilər.

İmperializm bütün dünya, bütün xalqların əvəzində qərar çıxarır. Bunun yaxın keçmişdəki nümunəsi Herosimadır. ABŞ prezidenti bu gün də öz sələflərinin dəhşətli addımı ilə öyünür. Dəlilləri budur ki, əgər biz neçə min nəfəri öldürməsəydik, dünyada bundan da artıq insan qətlə yetirilə bilərdi!! Beləcə ABŞ bu işini dünyaya canıyananlıq adı ilə onun başına qaxınc edir.

Dünya imperializmi İsrail və CAR kimi faşist və irqçi rejimləri himayə edir, onları silahlı və qana batmış əlləri ilə məzlum xalqların üstünə göndərir. Livan müsəlmanları sionistlərin təcavüzkar cinayətləri qarşısında səbr və dözümlə dayanıb. Cənubi Afrikanın ön xətdə dayanan ölkələri başqa bir nümunə ola bilər.

İmperializm sistemi özünə haqq verir ki, beynəlxalq təşkilatlara təzyiq göstərsin. ABŞ-ın hazırda təhlükəsizlik şurası və UNESCO-ya təzyiqləri bir nümunədir. İmperializm müstəmləkəçilərin mənafeyini mütləq sayır və başqalarının mənafelərini ayaq altına alır. Fars körfəzində ABŞ hərbi gəmilərinin üzməsi böyük təhlükə yaradan hadisədir. Onlar məntəqə ölkələrinin mənafeyini nəzərə almadan ABŞ-ın mənafeləri yolunda bu addımı atıblar... İmperialist sistem dünya miqyasında təbliğatı ələ alıb, bu təbliğat sayəsində həqiqətləri tərsinə göstərir, təxribatları bəşəriyyətə xidmət kimi təqdim edir, dünyada özünə qarşı ictimai fikirə yolları bağlayır.

Bizim üçüncü dünya ölkələrinə, onların xalqlarına, eləcə də dövlətləri imperializmə işləyən xalqa sözümüz budur ki, dünya hazırkı vəziyyətə bundan artıq dözməməlidir. Böyük güclər və dövlətlərə hamı tərəfindən deyilməlidir: Evinizdə oturun, dünyanı dünya xalqlarına tapşırın! Siz onların qəyyumu deyilsiniz!

BMT-də iki yolverilməz ayrıseçkilik var. Biri veto hüququdur, digəri Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzvlük hüququ. Bu iki ayrıseçkilik aradan qaldırılmalıdır. BMT və TŞ-ni xalqların qəlbən bağlanacağı, problemlərin həll ediləcəyi mərkəzə çevirəcək yol yalnız budur. Əks təqdirdə TŞ bugünki kimi etibarsız və həyata keçməyən hökmlərin çıxarıldığı yer kimi qalacaq. Bu gün olduğu kimi millətlər düşünəcək ki, beynəlxalq problemlərin həlli üçün yer yoxdur, irəli gemək üçün yeganə yol gücdür.

Üçüncü dünya ölkələrinə sözümüz budur ki, nəqədər ki, imperializm və bugünki durum yerindədir, öz aralarında birliyə çalışsınlar. Güclənmək üçün ən üstün yol budur. Dünya imperializmi gücdən başqa heç nə anlamır və onların güc dilinə güc dilində cavab verilməlidir.

Millətlərin oyanışı, onların dünya imperializminin mahiyyət və rolunu bilməsi üçüncü dünya ölkələrinin ən böyük dayağıdır, imperializm qarşısında iqtidar səbəbidir. Bu dövlətlərin rəhbərlərinin öz millətlərinin qolundan güclü, fikrindən işıqlı bir şeyi yoxdur.

Biz üçüncü dünya ölkələrinə elə bir ittifaq təklif edirik ki, bu ittifaq böyük güclərlə savaş üçündür. Özünü müdafiə etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq üçün bu ittifaq lazımdır. İnperializm fəsadə don geyindirən, onu dünyaya yayan ən böyük amildir... Əxlaqi fəsad, cinsi fəsad, etiqadi fəsad... Bütün bu fəsadlar öz əsas dayağını və yayıcısını imperialist güclərin siyasi, iqtisadi və kəşfiyyat maraqlarında tapır... Elə bir vəziyyət yaranıb ki, qaranlıq və acı dünyada böyük dövlətlərin öz xalqları da hədəfə çevrilib. Əxlaqi dəyərlər məhv olub, ailə institutu zəifləyib, narkotikaya aludəçilik genişlənib, mənəvi cazibə və əxlaq zəifləyib.

Biz öz ölkələrimizdə fəsadla ciddi mübarizəyə başlamalıyıq. Ailə institutunu möhkəmləndirməli, ilk və əsas tərbiyə ocağını məhəbbət, səmimiyyət, mənəviyyat ocağına çevirməliyik. Qadın hüquqları və qadın üçün nəzərdə tutulmuş dəyərlər hifz olunmalıdır. İmperializmin uydurma meyarları təftiş olunmalı, Qərbin qadını ləzzət vasitəsinə çevirən istismarçı mədəniyyəti səhnədən çıxarılmalıdır. Qadın alimdir, siyasətçidir, müdirdir, şəxsiyyətdir, hər şeydən öncə bir həyat yoldaşı və anadır! Onun ləzzət və əyləncə vasitəsi olmasına yox deyirik! Bəşəriyyətin yarısına həqiqi şəxsiyyətini qaytaracaq, ailəni möhkəm və müqəddəs ocağa çevirəcək baxış budur.

Bütün bunlar bizim inqilabın şüarlarıdır. Bu mesajlar qulağından pərdəni götürən və ədalətli mühakiməyə üz tuta bilən bütün insanlara ünvanlanıb... Vəssəlam

 

Bu çıxışın BMT toplantısında yaratdığı fəzanı təsəvür etmək çətin deyil. Ayətullah Xameneinin bu cəsarətli çıxışı ABŞ və sionizmə sarsıdıcı zərbə endirdi. Bu ölkələrin nümayəndələri salonu tərk etdilər və bu onların qəzəbini göstərirdi.

Ayətullah Xamenei öz xatirələrində bu çıxışla bağlı reksiyaları belə yada salır:

Bu xatirəni dəfələrlə nəql etmişəm. BMT-nin bir iclasında dünya imperializmə, super güclərə qarşı ifşaedici çıxışım ABŞ və Sovetlər Birliyini 100-dən artıq nümayəndə heyətinin qarşısında sarsıtdı. Mən onları həqiqi adları ilə məhkum etdim. Bu çıxışdan sonra çoxları görüşümə gəldi, həmfikir olduğunu bildirdi. Bir ölkənin başçısı olan inqilabi gənc (sonradan onu qətlə yetirdilər) mənimlə görüşüb dedi ki, bütün sözləriniz həqiqətdir, amma burada oturanlar sizin kimi deyil, Amerikadan qorxurlar! Sonra başını mənə yaxınlaşdırıb pıçıltı ilə dedi: “Mən də Amerikadan qorxuram!”Geri   İrəli
Go to TOP