A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: VİLAYƏT BAĞÇASI (Altıncı cild)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


Mən azan səsi eşidirəm. Adətən, azan olanda tədbiri dayandırıram. Buna görə də, indi yekunlaşdırıram.

 

Elmi nümunələrin ən böyük vəzifəsi

Mən demək istəyirəm ki, ölkəmizin hövzə və universitetlərinin ən böyük işlərindən biri ölkə inkişafının İslamın təməllərinə əsaslanan ümumi xəritəsini hazırlamaq olmalıdır. Qərb modelinə vurulmasınlar. O, ölkəni xilas edə, bizim ölkəmizin inkişafını tənzimləyə bilməz. Proqramlaşdırma, elm və tədqiqat mərkəzlərində çalışan şəxslər iqtisadiyyata, siyasətə, beynəlxalq siyasətə və ölkənin digər həyati məsələlərinə dair işləməli, düşünməlidirlər. Qərb formullarını, Qərbin iqtisadi formullarını, Dünya Bankının, yaxud Beynəlxalq Valyuta Fondunun formullarını ölkəyə tətbiq etmək fikrində olmasınlar. Xeyr, o nəzəriyyələr bizim üçün faydalı deyil. Əlbəttə, elmlərindən istifadə edərik, bizim təəssübkeşliyimiz yoxdur. Harada elmi inkişaf, elmi təcrübə olsa, istifadə edərik, materiallardan istifadə edərik. Amma xəritəni öz düşüncə və ehtiyacımıza uyğun tərzdə hazırlamalıyıq.

 

Müstəqillk

Bu gün bizim xalqımızın müstəqilliyi bütün dünyaya örnək olacaq bir nümunədir. Biz bu müstəqilliyi hər bir şeydə göstərməliyik. Müstəqillik qlobal güclərin hərəkəti qarşısında təsirlənməməkdir. Bizim xeyrimizə, məqsəd və amallarımıza uyğun olanın ardınca gedək, düşmənin media və siyasi təzyiqi altında əzilməyək. Bizim xalqımız göstərmişdir ki, bu qüvvəsi var, təzyiqlər qarşısında müqavimət göstərə bilir. Bir zaman dünyanın şərqi və qərbi əl-ələ verib bu xalqı səkkizillik ağır və çətin müharibənin təzyiqi altında qoydular, amma xalq tam qüdrətlə dözdu. O zamandan bu günə qədər media təzyiqləri, iqtisadi sanksiyalar altında olmuşuq. Bizi indi də iqtisadi sanksiya ilə təhdid edirlər. Biz nə zaman sanksiyada olmamışıq ki?! Biz nüvə sahəsində və digər elmi nailiyyətlərimizi iqtisadi sanksiya şəraitində əldə etmişik. Bunu qərblilər də bilirlər, anlayırlar. Lakin təəssüf ki, daxildə bəzi şəxslər Qərbin sözünə, təfəkkürünə və əsaslarına o qədər vurulub aldanmışlar ki, bunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta ölkədə elmi inkişafı da digərləri təsdiqləməyincə qəbul etmirlər.

 

Heyrətləndirici inkişaflar

Mənim yadımdadır, təxminən iki il yarım öncə bizim sentrifuqlarımız işə başlayanda, bizim gənclərimiz və alimlərimiz bunu bacaranda, ozamankı məmurlar, prezident və digərləri bu barədə xəbər verəndə çox yaxşı, sağlam və sadiq fiziklərimizin bir qrupu mənə məktub yazdılar ki, ağa, bunlara inanma, belə bir şey baş verməyib və mümkün deyil. İnanmaq və qəbul etmək istəmirdilər. Bu, sözügedən təlqinin nəticəsidir. Qərblilər - MAQATE və digərləri gəlib baxmayınca, təsdiq və etiraf etməyincə İranda belə bir şeyin yaranmasına inanmırdılar. Ondan sonra ölkə daxilindəki gec inananlar da inandılar. Bu hadisə eynilə kök hüceyrələr məsələsində də qarşıya çıxdı. Mən bir neçə çıxışda kök hüceyrələrin inkişafından danışdım. Bəzi universitetlərdən mənə məktub yazdılar ki, ağa, siz bunu çox deməyin, həqiqət deyil, belə bir şey yoxdur. Yazdılar ki, kök hüceyrələrdə və klonlaşdırmada nailiyyətlərin əldə edildiyini deyirsiniz; inanmayın, belə bir şey baş verməyib və verməyəcək. Sonra klonlaşdırılmış qoyunu hamının gözü qarşısında göstərəndə, seminarda dünyanın məşhur alimləri, birinci dərəcəli bioloqları danışıb bu inkişafların heyrətləndirici olduğunu təsdiq edəndə gec inananlar da inandılar. Bu da bir problemdir.

 

İradə, çalışma, birlik

İnqilabın bizdə yaratdığı özünəinamı, milli özünəinamı günbəgün gücləndirək. Xalqın özünə inam və etimadı olsun, bilsin ki, möhkəm iradə ilə çalışsa, bütün ölkə əl-ələ versə, öz məqsədlərinə nail ola bilər. Bunu bilməliyik. Bizim universitetimiz öz sahəsində, öz elmi tədqiqatlarında buna ürəkdən inanmalıdır. Bizim tələbəmiz, müəllimimiz, tədqiqatçımız, rektorumuz bilməlidir ki, iradəli fəaliyyət sayəsində istədikləri hər bir işi görə bilərlər. Bu bizə vacib məsələdir. Əlbəttə, mənim söhbətim daha uzun idi, mövzunu kəsdim.

 

İnsaflı tənqid və tənqidi qəbul etmək təvazökarlığı

Sonda, əziz tələbələr, yalnız bir neçə tövsiyə edirəm. Universitetdə, tələbələr arasında insaflı tənqidin və qarşılığında tənqidi qəbul etmək təvazökarlığının hər ikisi lazımdır. Tələbə gəncin elmi mühitdə beyni və dili açıq olmalıdır, tənqid etməlidir, təbii ki, həm də insaflı olmalıdır. Tənqidi eyib axtarmaqla, əsəbiliklə və bəhanə tapmaqla qarışdırmaq olmaz. Amma tənqid etmək, eyni zamanda tənqidi qəbul etmək də lazımdır. Digərləri bir tələbə və ya tələbə təşkilatı kimi bizi tənqid etsələr, qəbul edək, yəni təmkinlə qarşılayaq.

 

Siyasi dözümlülük

Başqa bir tövsiyə budur ki, universitetdə siyasi dözümlülük lazımdır. Tələbə təşkilatlarının bir-birinə qarşı siyasi dözümlülüyü, siyasi nəzakəti olmalıdır. Tələbə təşkilatlarını qarşı-qarşıya qoymaq təhlükəli bir plandır. Bu planı cızmışlar, gərək ehtiyatlı olasınız. Tələbə təşkilatlarını bir-birinin canına salmaq istəyirlər. Son zamanlarda bir neçə universitetdə bu işi görürdülər. Düzdür, ağıllı, şüurlu və siyasi baxımdan yetkin tələbələr buna imkan vermədilər, amma plan bu idi. Mübarizə yolu da budur ki, tələbələr və tələbə təşkilatları nəzakətli və dözümlü olsunlar.

 

Zirvələrə doğru irəli!

Başqa bir tövsiyə də prinsipləri və amalçılıq ruhiyyəsini qorumaq barədədir. Siz mühafizəkar olmayın. Ola bilsin, yaşın ötməsi bəzilərini mühafizəkar etsin. Lakin hərəkətin motoru gənclərdir. Bizim gəncimiz mühafizəkar olmamalıdır. Gənc idealçı olmalıdır, amallardan əl çəkməməlidir. Amalları istəyin, zirvələri tələb edin ki, ən azı yolun yarısına çatacağımıza əmin olaq. Əlbəttə, əgər zirvəni istəsəniz, mən əminəm ki, zirvənin özünə də çatacaqsınız. Amalçılıq ruhiyyəsinin nümunələrindən biri düşüncə əsaslarına bağlanmaqdır. Amalçılıq ruhiyyəsini əldən verməyin.

 

Nur yolu

Növbəti tövsiyəm etiqadi və elmi, həmçinin etiqadi və əməli özünüislah məsələsidir. Bəzi əziz tələbələr də burada xatırlatdılar. Fərdi müraciətdə İslamın insana baxışını həmişə nəzərdə saxlayın, özünüzü qoruyun, insanı Allaha və nurluluğa çatdıran yol haramlardan çəkinmək və vacibləri yerinə yetirmək yoludur. Vaciblərə əhəmiyyət verin, günahlardan çəkinin. Mənəvi paklıq budur. Allaha şükür olsun ki, sizin ürəklərinizdə, ruhlarınızda çirkab yoxdur. Allah-Taala kömək edəcək, lütf göstərəcək.

 

Tələbə

Növbəti tövsiyə dərs oxumağa və elmi fəaliyyətlərə aiddir. Həqiqətən, dərs oxuyun, tələbə mühitlərində elm axtarışında olun. İnsan görür ki, bəzi elm mərkəzlərində tələbə həqiqi mənada tələbə deyil, yəni elm axtarışında deyil, başdansovdu və əzbərçi bir iş görür. Belə olmayın. Elmi həqiqətən, axtarın, onu təkcə mətni oxumaq və öyrənmək hesab etməyin. Bundan öncə müəllimlərlə iclasda deyirdim ki, tələbə gərək soruşsun, dərinliyinə getsin, müəllimə irad bildirsin, elmi məsələnin müxtəlif tərəflərini araşdırsın.

 

İdman, gümrahlıq

Nəhayət, əziz qızımız idmandan danışdı. Mən idmanı vacib sayıram. Düzdür, bu bir qədər idarəçiliyə aid məsələdir, tələbələrə imkan yaratmalıdırlar. Bir qədəri də tələbələrin özlərinə aiddir, hamısını müdiriyyətin boynuna yıxmaq olmaz. Hər halda, Məşhədin ətrafındakı belə yaxşı yüksəkliklər xalqın gözü qarşısındadır. Nə giriş üçün bilet lazımdır, nə də bir problem - amma getmirlər. Səhərlər yatmağa üstünlük verirlər, tənbəllik edirlər. İdman əhəmiyyətlidir, siz gənclərin gümrahlığı, sağlamlığı və ruhiyyəsi üçün çox mühümdür.

Ümidvarıq inşallah, Allah sizə uğur bəxş etsin və gələcəyi siz əziz gənclərin iradəsilə öz xalqımız və region xalqları üçün gözəl və aydın etsin!

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!


 

Xeyirxah və ayıq təşkilat: Bəsic[23]

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

 

Çox əziz olan bu məclis və siz əziz gənclər Allahın bu kiçik bəndəyə ən şirin nemətlərindən birisiniz. Bəsic üzvü olan tələbələrin canlı, fəal və ayıq qüvvələrinin, İslamın və inqilabın həmişə hazırlıqlı əsgərlərinin toplantısı hər bir məsul şəxs, ölkənin taleyini düşünən hər bir vətəndaş üçün şükrə və fəxrə səbəb olan bir məclisdir.

Qardaş və bacılarımız çıxış etdilər. Əgər mümkün olsaydı, bu bir saatı da sizi dinləməyə ayırardım. Siz əzizlərin gəlib sözlərinizi deməniz məni çox sevindirir. Mənim həmişə arzu etdiyim, Allahdan istədiyim, çalışdığım və siz əziz Bəsic üzvlərinin sözlərində canlı şəkildə müşahidə etdiyim budur: ölkə və dünya məsələləri, Bəsicin və gəncin elmi və siyasi fəaliyyətinin əhəmiyyəti barədə şəffaf və aydın bir zehniyyətin və uca bir dərkin varlığı. Bizim mömin və inqilabçı gənc toplumumuzun diqqət yetirməsinə və onlarda inkişaf etməsinə həmişə çalışdığım fikirləri əzizlərin çıxışlarında ümumi şəkildə müşahidə etdim. Əminəm ki, daha çox tələbə çıxış etsəydi, məndə bu inam və hiss daha da artardı.

Əvvəldə qardaş və bacılarımızın burada toxunduqları bəzi məsələlərə qısa işarə vuracağam. Sonra da bir neçə cümlədə Bəsic məsələləri, Tələbə Bəsici və ölkənin ümumi məsələlərinin yekunu haqda danışacağam.

 

Qayğıkeş amillər

Bəsic - yəni ölkəni özününkü və gələcəyini öz fəaliyyətindən asılı bilən qayğıkeş qüvvə. O, ev sahibi olduğu üçün nigarandır. Əgər evdə bir şüşə sınsa, ola bilsin, qonaqlar və tamaşaçılar çox əhəmiyyət verməsinlər, amma ev sahibi üçün önəmlidir ki, hansı otağın şüşəsi sınıb. O, nigaran olur, çünki ev sahibidir. Mən bu nigaranlığı Bəsic üzvü olan siz gənclərdə yüksək qiymətləndirirəm.

 

Siyasi ayıqlıq

Siyasətə qoşulmaq barədə danışıldı. Mən bəzi sözlər deyəcəyəm və ümidvaram ki, bu, aydınlaşsın. Mənim fikrimcə, bunun suala ehtiyacı yoxdur. Məgər Bəsic toplumu, özü də inqilabın keşikçiləri, inqilabın tələbələri ölkənin siyasi məsələlərinə biganə, mövqesiz ola bilərlərmi?! Məgər belə bir şey mümkündürmü?! Mən Bəsic üzvü olan siz tələbələrə tövsiyə edirəm ki, mühafizəkar olmayın, həmişə müsbət, qaynar və aktiv tələbə və Bəsic üzvü qalın. Lakin “mühafizəkar olmayın” sözünün davamı budur ki, tam ayıq olun. Şüar verirsiniz ki, tələbə oyaqdır. Bəli, bu gözlənilir. Mən sizə demək istəyirəm ki, oyaq olun. Tələbənin oyaq olması da təkcə ABŞ-a nifrət etməsi deyil. ABŞ nədir? ABŞ bir coğrafi bölgə, yaxud bir xalq kimi deyilir, yoxsa gözlə görünməyən bir siyasi, təhlükəsizlik, təşkilati və mədəni şəxsiyyət kimi? Özü də böyük maddi dayağı, informasiya və psixoloji müharibə işində çoxlu təcrübəsi olan bir təşkilat. Buna nifrət etmək üçün daha oyaq olmaq lazımdır. Siz səngərdə oyaq olsanız, düşmən ən kiçik hərəkət edən kimi onu nişan alarsınız. Mədəni, siyasi və təhlükəsizlik müharibəsində isə düşmənin hərəkətini yaxşı görmək olmur. Bəzən düşmən işi elə aparır ki, bir nəfərin dilindən haqlı bir söz deyilsin. Düşmən haqsız və batildir, bəs nə üçün o şəxsin dilindən bu haqq sözün deyilməsini istəyir? Çünki o, öz pazlını təkmilləşdirmək istəyir. Bu pazl yüz, yaxud iki yüz hissədən ibarətdir, bir hissəsi də həmin haqq sözdür. O şəxs onu deməlidir ki, bu pazl tamamlansız. Bu zaman həmin haqq sözü deyib düşmənin pazlını təkmilləşdirmək olmaz. Bu qədər ayıq olmaq lazımdır. Bəli, siyasətə qoşulun, siyasi fikriniz olsun, amma çox ayıq. Düşmən sizin heç bir hərəkətinizdən, fikrinizdən və mövqeyinizdən istifadə edə bilməməlidir. Bu, birinci qayda və qırmızı xətdir.

 

Düşməni tanımaq

Düşməni necə tanıyaq? Onun istəklərini necə kəşf edək? Haradan bilək ki, bu, düşmənin xeyrinədir, yoxsa zərərinə? Bu, mühüm məsələdir. Bu elə bir yerdir ki, sonsuz diqqətə və tam sayıqlığa ehtiyaclıdır. Əgər haradasa məsələ insan üçün aydın deyilsə, orada hərəkət etməməlidir. Əgər ayağınızın altının möhkəm olduğunu görsəniz, ayağınızı qoyun, şübhəli olsa, ayağınızı qoymayın. Buna əsasən, mühafizəkar olmayın, amma sayıq olun. Bu, sözügedən siyasi xətdir. Düzdür, çətindir, asan deyil, amma siz də çətin işlər adamı, Bəsic üzvlərisiniz və bu çətin işi öhdənizə götürməlisiniz. Ola bilsin, başqa bir universitet təşkilatının hətta bu sözü dinləməyə tutumu olmasın, amma siz Bəsic olaraq bu tutuma malik olmalı və bu işi görməlisiniz. Sizin fərqiniz bu qədərdir. Təbrizli əziz tələbəmiz çox yaxşı və yekunlaşdırıcı danışdı. Mən Bəsic üzvü olan tələbələrdən belə yekunlaşdırmalar və məsələlərə siyasi cinahların fövqündən baxmalarını gözləyirəm.

 

Qabaqcıl Bəsic

Tələbələrin cihad ekskursiyaları çox yaxşı iş və hökumətə dəstək nümunələrindən biridir. Sonra bu barədə danışacağam. "Bəsic elmi işlərə qoşulsun, yoxsa yox?" sualı da məni təəccübləndirən suallardandır. Nə üçün qoşulmasın?! Bəsic bu işlərlə hamıdan qabaq məşğul olmalıdır. Siz gedib elm və texnologiya sahələrini tutmalı, elmi yenilikləri, elmin məchul üfüqlərini kəşf etməlisiniz. Təbii ki, bu, dərs oxumadan və çalışmadan mümkün deyil. Bunun da yolu var və sonra deyəcəyəm.

 

Müqavimət simvolu

Bəsic üzvləri barədə mənim bəzi əzizlərimin də toxunduğu məsələni bir qədər açıqlayım. Bəsic ikicəhətli bir təşkilatdır: bir tərəfdən tələbə toplumuna və universitetə bağlıdır, bir tərəfdən də Mühafizəçilər korpusuna. Mühafizəçilər korpusu nədir? Mühafizəçilər korpusu yalnız hərbi bir təşkilatdırmı? Xeyr, Mühafizəçilər korpusu inqilabçı və qorxmaz müqavimətin simvoludur. Bunu heç zaman yaddan çıxarmayın. Elə bilməyin ki, Mühafizəçilər korpusu yalnız hərbi təşkilatdır. Sonra da bəziləri gəlib desinlər ki, Mühafizəçilər korpusu hərbi təşkilatdır, biz ki hərbçi deyilik. Xeyr, Mühafizəçilər korpusu hərbi təşkilatdan genişdir.

Mühafizəçilər korpusu müqavimət, mücahidlik və sizin bu gün universitetdə dərs oxuduğunuz məqsədlər üçün İslam inqilabının məhsuldar torpağında bitdi. Harada? Cihad meydanında. Mühafizəçilər korpusunun mənası budur. Heç kim təsəvvür etməzdi, lakin misilsiz və fövqəladə şəkildə inkişaf etdi. Mühafizəçilər korpusunun əsas qüvvələrinin çoxu sizin kimi, sizin yaşınızda və bəzən sizdən də azyaşlı gənclər idilər. Birdən xəbərdar oldular ki, düşmən hücum etmişdir. Dərsi, imtahanı, sinfi, müəllimi, evi və rahat yaşayışı qoyub cəbhəyə getdilər. Bəziləri şəhid oldular, bəziləri yaralandılar, bəziləri də qayıtdılar. Mühafizəçilər korpusu budur. Əlbəttə, mən demirəm ki, kim cəbhəyə gedib mühafizəçi paltarı geyinmişsə, mələkdir. Xeyr, o mələklərin bəziləri şeytana çevrildilər. İnsanın xüsusiyyəti belədir. Əgər özünü qorumasa, hətta mələk həddinə çatanda belə süqut etməsi mümkündür. Bəziləri süqut etdilər, lakin onlar Mühafizəçilər korpusunun kimliyini təşkil edənlər deyildilər. Mühafizəçilər korpusunun kimliyi mənim dediklərimdir. Düzdür, bu kimliyin daxilində olan insanlar da müxtəlif səviyyələrdədirlər.

 

Tələbə Bəsici

Deməli, siz bir cəhətdən universitetə, tələbə, dərs, elm və tədqiqat mühitinə, bir tərəfdən də Mühafizəçilər korpusuna bağlısınız. Bu, özəl bir xüsusiyyətdir. İndi bu iki cəhətlə siz korpus üzvüsünüz, yoxsa tələbə təşkilatı? Bu, əhəmiyyətli sualdır. Cavab budur ki, xeyr, siz hərbçi deyilsiniz. Siz bir tələbə təşkilatısınız. Lakin elə bir təşkilat ki, təhlükəsiz bir nöqtəyə, yəni müqavimət simvoluna arxalanır. Əlbəttə, bu dayaq onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmır, əl-ayağını bağlamır, elmi işini azaltmır, kimliyini hərbçi etmir, amma ona cihad təcrübəsinin nailiyyətindən və bu təcrübədən qaynaqlanan nizam-intizamdan bir ehtiyat bəxş edir. Bu, tələbə təşkilatının xeyrinədir. Xeyrindən istifadə edirsiniz, amma hərbçi də olmursunuz.

 

Tələbə Bəsicinə tövsiyə

Dərhal deyim ki, hərbçi olmaq əsla mənfi cəhət deyil. Hərbçi olmaq fəxrdir, lakin tələbə mühitində sizin bu fəxriniz yoxdur, başqa fəxrləriniz var. Bu fəxr hərbi mühitə aiddir. Bəli, ola bilsin, Bəsic üzvü olan bir tələbə fəal, yaxud xüsusi mühafizəçi kimi təlimlərdə də iştirak etsin, yaxud başqa işlər görsün və hərbi fəxr də qazansın. Eybi yoxdur, lakin Tələbə Bəsici hərbçi deyil. Bir tələbə təşkilatına aid xüsusiyyətlərlə bir tələbə təşkilatıdır. Buna görə mənim tövsiyəm budur ki, tələbə qalın və Mühafizəçilər korpusu ilə əlaqənizlə fəxr edin.

 

Bəsic üzvü olmanın mənası

Bu təşkilatın digər təşkilatlarla fərqi nədir? Çünki digər təşkilatlarda da mömin, inqilabçı və həvəskar qüvvələr var. Bu təşkilatın digər təşkilatlarla fərqi budur: Bəsic hər zaman və hər bir yolla inqilabın ehtiyaclarını təmin etmək üçün hazır olan fərd, yaxud təşkilat deməkdir. Bəsic üzvü olmanın mənası budur. Bu adla bir təşkilat yaradılıb və siz onun üzvüsünüz. Əgər başqa birisi başqa bir təşkilatda sizdəki bu hisslərə malik olsa, o da Bəsicdir, lakin rəsmi surətdə sizin təşkilatınızın üzvü deyil. Bazarda, idarədə, kənddə kimdə bu hisslər olsa, o da Bəsicdir.

 

Rəhbərin fəxri

Mənim özüm Bəsic üzvü olduğuma görə fəxr edirəm. Həmişə belə olmağa çalışmışam. Prezidentliyimin sonuna iki-üç ay qalmış universitetlərin birində bir tələbə təşkilatının suallarını cavablandırırdım. Sualların biri bu idi ki, siz prezidentlikdən sonra hansı vəzifədə çalışmaq istəyirsiniz. Dedim əgər imam mənə desə ki, get ölkənin cənub-şərqindəki ən sonuncu sərhəd zastavasının etiqadi-siyasi işlərini idarə et, mən fəxrlə oraya gedib xidmət göstərərəm. Əgər mənim əlimdən bu iş gəlsə və məndən bunu istəsələr, mən oraya getməyə hazıram. Deyəsən, nəfsimə çox güvəndim. Siz mənim övladlarım olduğunuz üçün bunu sizə deyirəm. Ata-övlad arasında söhbətdir, özüm haqqında danışmaq istəmirəm. Harada və nə zaman sizə ehtiyac olsa, orada hazır olmalısınız. Bəsic bu deməkdir. Əlbəttə, bəziləri tam şəkildə Bəsic üzvüdürlər, bəziləri isə 90 faiz, yaxud 80 faiz. Bizim quruluşumuz buna ehtiyaclıdır və xoşbəxtlikdən, bu da var.

 

Quruluşun yeniliyi

Biz bu gün siyasət və iqtisadiyyat problemləri ilə dolu mürəkkəb dünyada yenilik etmiş bir quruluşuq. Bu həqiqətin tam aydınlaşmasına qoymurlar. İran xalqı və İslam Respublikasının səs-sədalı və təsirli bir yeniliyi olmuşdur. Mən dəfələrlə demişəm ki, çoxlu əngəllərdən sonra siyasət dünyası müstəmləkə dünyasına çevrildi, dünya müstəmləkəçi və müstəmləkə ölkələrə bölündü. Bir neçə olkə müstəmləkəçi oldu, digər ölkələr isə onların müstəmləkəsi. Müstəmləkəçi ölkələrdə də ümumi xalq müstəmləkə və yalnız kiçik bir qrup müstəmləkəçi oldu. Yəni bəşəriyyətin piramidası birdən-birə geniş bir oturacaqdan sürətli və iti hərəkətlə kiçik bir zirvəyə çatır. Bu kiçik hissə bütün dünyaya hökmranlıq edir. Bu, müstəmləkə dünyasıdır. Sovetlərin dağılmasında sonra müstəmləkə dünyasının dairəsi yenə də daraldı, zirvə ABŞ-dan ibarət bir dövlətin və bir gücün inhisarına keçdi. O isə buna da qane olmur. Rusiya Amerika qarşısında güzəştə getdi, amma o, qane olmur və hələ də irəliləyir. İndi NATO çərçivəsində Avropada raket qurğularının yerləşməsinə, yaxud ABŞ-ın Qafqazdakı işlərinə baxın. Qafqaz bir gün rusların sakit həyat yeri olub. Amerika bu şəkildə Rusiyanı da mühasirəyə alır.

 

Zəhərdən acı həqiqət

İndi bu müstəmləkə dünyasında - özləri güc ailəsindən olan Avropa dövlətləri də ABŞ qarşısında çox danışmağa cürət etmirlər, hərdən yalnız deyinirlər - elə bir xalq meydana çıxıb ki, o zirvənin bütün işlərini sual altına salıb. Gücün zirvəsinin bütün siyasi aksiomları sual altına düşüb. Bu, öz-özlüyündə bir şey deyil, amma məsələ burasındadır ki, bu siyasi mücadilənin çox izdihamlı tamaşaçısı var. Tamaşaçılar kimlərdir? Xalqlar. Onlar baxır və görürlər. Bunun xalqların ruhiyyəsində buraxdığı təsir hegemon ABŞ üçün hər bir zəhərdən acıdır. Bu gün ABŞ-ın nüfuzu altında olan Asiya, Afrika, Orta Şərq və Latın Amerikası ölkələrində xalqlar üçün dünyanın ən mənfur dövləti ABŞ-dır. Bu öz-özünə, təsadüfi yaranmayıb.

 

Dünyanın bugünkü müharibəsi

Müharibə şəhidlərinizin, o məzlum müqavimətlərin qədrini bilin. Mərhum imamın poladdan da möhkəm dirənişinin qədrini bilin. Onlar Fələstin xalqını bir cür, Livan xalqını bir cür, Latın Amerikası xalqlarını bir cür, Cənubi Afrika xalqlarını bir cür, Orta Şərq xalqlarını bir cür, hökumətləri ABŞ-a bağlı olan ərəb ölkələrinin çoxlu xalqlarını bir cür təsir altına salmışlar. Mühüm budur ki, iranlı gənc ölkəsinin bu cəbhənin harasında olduğunu bilsin. Dünyada böyük bir müharibə və çəkişmə yaranmışdır. Bu, top və tüfəng müharibəsi deyil, iradələrin, niyyətlərin və siyasətlərin müharibəsidir. İran bu müharibənin harasındadır? İran bu cəbhədə komandanlığın mərkəzində yerləşir. Bu cəbhənin iştirakçılarılarını xalqlar təşkil edirlər. İranın prezidenti İndoneziyaya gedəndə cümə namazında onun lehinə şüar verirlərsə, universitetlərdə, müəllimlərin toplantısında onun lehinə şüar verirlərsə, küçə və bazarda yol getməsinə icazə versəydilər, xalq da onun lehinə şüar verəcəkdisə, bu məsələyə diqqətsiz qalmayın. Bunlar mühüm məsələlərdir.

 

Dünya xalqının sevgisi

Mən prezident olarkən Pakistana getdim. Məndən sonra ABŞ prezidenti Reyqan Pakistana səfər edəcəkdi. Lakin mənim səfərimdə elə nümayişlər keçirildi ki, daha getmədi. Gördülər onun üçün rüsvayçılıq olar. Çünki o gedəndə eyni vəziyyətlə qarşılaşmayacaqdı. İndi İran İslam Respublikasının prezidenti Şərqin istər müsəlman, istər qeyri-müsəlman olan hər hansı bir ölkəsinə getmək istəsə, xalqa deyiləndə onların reaksiyası həyəcanlı, sevgi və dəstək dolu olur. Onların hansına desəniz ki, ABŞ prezidenti gəlmək istəyir, şəklini odlayıb bayrağını cıracaqlar. Belədir. Bu gün dünyada siyasi cəbhə, iradə və siyasətlərin müharibəsi bu formadadır.

 

Hizbullahçı İran

Cəbhənin bu tərəfinin qərargahı İrandır; iradə və əzmkarlıqla dolu, lakin əliboş hizbullahçı İran. Əli ona görə boşdur ki, yüz il qabaq xain Pəhləvi və Qacar şahları bacardıqları qədər ziyan vurmuş, qarət etmiş və hər şeyi korlamışlar. İndi sıfırdan başlanmışdır. Qarşı tərəf isə iki yüz ildir özünü gücləndirməklə məşğuldur; həm özündə olanlarla, həm də dünyadan taladıqları ilə. Elm və iqtisadiyyat baxımından onun əli doludur. Say, silah və maddi dəstək baxımından bu tərəfin əli boşdur. Amma eyni zamanda dünya baxdıqda bu iki tərəfi bərabər və bəzi yerlərdə hizbullahçı tərəfi güclü görür.

 

Müsbət cəhət

Nə üçün güclü görür? Məgər bizim nəyimiz var? Bu fəallıq və səhnədə olmaq hissi. Bizim inqilabla həmdəm olan, bağlanan və çağlayan bir xalqımız var. Bu bizim müsbət cəhətimizdir. Bu necə əldə olundu? İman gücü, iniqilab ruhiyyəsi və din duyğusu ilə. Bu, dünya adamlarının anlamadığı bir amildir. Anlamırlar ki, din gücü bir xalqa və bir quruluşa necə möhkəmlik bəxş edir. İslam Respublikası təbii surətdə belə yetişdi. İndi siz, yəni Bəsic üzvü olan tələbələr bu qərargahın harasındasınız? Özünüz müəyyən edin və diqqətlə fikirləşin. Tələbə təbəqəsinə Bəsic duyğusu və ruhiyyəsi hakim olanda misilsiz bir qüvvəyə çevrilir. Yəni bu böyük hərəkəti davam etdirmək üçün daha ona qiymət qoymaq mümkün olmur.

 

Düşmənin üç əsas məqsədi

Mən ilin əvvəlində Məşhəddə dedim ki, düşmən öz palanlarına uyğun olaraq üç məqsədi izləyir: Birincisi ölkəni iqtisadi baxımdan geridə saxlamaqdır. Ona görə ki, İslam dəyərlərinə vəfalı olan ideoloji dövləti bacarıqsız, ləyaqətsiz və fərsiz göstərsin. Bu məqsədlə iqtisadi vəziyyət düşmənin planlarına uyğun olaraq, geridə qalmalıdır. İkincisi elmi baxımdan geridə saxlamaqdır. Ona görə ki, ölkənin gələcəyi elmi nərdivan olmadan inkişaf etməyəcək. İran xalqının elmi baxımdan öz bünövrəsini gücləndirməkdən və elmdə irəliləməkdən başqa çarəsi yoxdur. İstedadı da Allah vermişdir. Üçüncüsü isə İran xalqı arasında, yaxud onunla müsəlman xalqlar arasında mövcud birliyi pozmaqdır. Biz buna görə milli birlik və İslam vəhdəti devizini irəli sürdük.

 

Bəsic üzvlərinin milli vəzifəsi

Siz dövlətin işgüzarlığına kömək edə və bu üç sahənin hamısında fəallıq göstərə bilərsiniz. Burada mənim düstur yazmağım lazım deyil. Bəzi dostlar dedilər ki, birtərəflidir, yaxud ikitərəflidir. Gedin düsturunu tapın, siz Bəsicsiniz. Əgər sizin təşkilatçılığınızın lazımi işgüzarlığı olsa və nazirlər sizinlə əməkdaşlıq etsələr, - şübhəsiz ki, edirlər; çünki həm cənab Zahidi, həm də cənab Lənkərani Bəsic üzvləridir - yolunu tapmalısınız. Görün ölkənin müxtəlif inkişafları üçün hökumətdən, ölkədən, bu böyük, istedadlı və hazırlıqlı gənc təşkilatdan necə istifadə etmək olar; istər elmi fəaliyyətlərdə, istər cihadda, istərsə də iqtisadi işlərdə.

 

Faydasız adlar

Əlbəttə, gənclər diqqətli olsunlar. Mən əsla tövsiyə etmirəm ki, siz təhsilin əvvəlində gedib filan təşkilatın idarə heyətinin üzvü, yaxud nazir müşaviri olasınız. Xeyr, mən ümumiyyətlə, bu məsələləri qəbul etmirəm. İnsanı zahirən yüksəldən, lakin həqiqi bir şey olmayan adın faydası yoxdur. Dövlətin hansısa sahəsində, istər iqtisadi, istər idarə fəaliyyətində harada mümkün olsa, gedin bir bolt olun, bir qayka olun. Bu böyük zavodda boltların hansı boşalsa, məhsul korlanar. Görmüsünüz, zavodda fəhlələr sıra ilə düzülürlər və hər birinin işi bu boltu, yaxud qaykanı möhkəm sıxmaqdan, yaxud başqa işlər görməkdən ibarətdir. Bu işlərin hər biri zavodun ümumi fəaliyyətində rol oynayır. Bu, təmin edilməlidir.

 

Bəsic baxışıGeri   İrəli
Go to TOP