A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: VİLAYƏT BAĞÇASI (birinci cild)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


Xalqların problemi insan donu geyinərək heç nədən çəkinməyən yırtıcı və vəhşi heyvanların hakimiyyətidir. Minlərlə insanı qətlə yetirmək, ailələri, körpələri kimyəvi silahlarla məhv etmək belə insanlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Onlar asanlıqla cinayət törədirlər, zahirdə insan, əslində isə canavardırlar. Belələrinin mənəvi və həqiqi siması qiyamət günü malik olacağı vəhşi heyvan simasıdır.

İnsan ruhu

Belə insanlar öləndə, rəzil həyatlarının sərsəm yuxusundan ayılanda baxıb özlərini canavar kimi görəcəklər. Bu ağır vəziyyətə dözən, bütün bu faciə və cinayətlərə laqeyd qalanlar, məsuliyyət hiss etməyənlər də başqa bir cəhətdən problemdədirlər. Onların da nəfsi tərbiyələri yoxdur. Yaşamaq sevgisi və ölüm qorxusu onları da yaxalayıb. Onların mənəvi simaları canavar olmasa da, siçandır; yırtıcı deyilsə də, yırtılmalı və yeyilməli heyvandır, quzudur. Bəli, ən hörmətli ifadə budur. İnsan ruhu nə elə cinayət və zülmlər etməyə icazə verir, nə də zülmə dözməyə.

 

Səddamın dünənki himayədarı və bugünkü düşməni

Dünyaya baxın, görün nələr baş verir, görün bizim bölgəmizdə nə xəbər var. Bu günlər bütün dünyanın diqqəti Fars körfəzinə, İraqın Küveytə təcavüzünə yönəlib. Dünənə qədər Səddamın arxasında dayanan, onun maraqlarına uyğun təhlillər edən, məqalələr yazan, siyasi oyunlar oynayan, qətnamə qəbul edən dövlətlər səs-küy salmış və ABŞ qoşunlarını hərəkətə gətirmişdir. Çünki o zaman Səddam İslama qarşı dayanmışdı. İndi bir gecənin içində bunların qəzet və jurnallarında Səddamın siması qorxunc bir əjdəhaya çevrildi. İndi anlamışlar ki, Səddam Hələbçəyə kimyəvi bomba atmışdır, İran müharibəsində təcavüzkar imiş, etimadlı və sədaqətli birisi deyilmiş, öz xalqına qarşı da diktatorluq edirmiş. Sanki Küveyt və Ərəbistanda maraqları təhdid olunmayana qədər bunları bilmirdilər; nə ABŞ prezidenti bilirdi, nə digər dövlətlərin başçıları, nə də muzdur jurnalistlər. Hər şey indi bəlli oldu.

Bu tərəfdən də Səddam bir gecənin içində ABŞ istismarının və Səudiyyə rejiminin əleyhdarına çevrildi. Dünən dost idilər, bir yerdə oturub açıq şəkildə İslam, müsəlmanlar, inqilab və antiimperialist mərkəz olan İran əleyhinə plan cızırdılar, indi isə Səddam onları ABŞ-a işləməkdə və İslama qarşı çıxmaqda ittiham edir.

“Vay İslamın halına!

Onlar dünənə qədər ABŞ-a bağlı deyildilər?! Dünənə qədər Qarun deyildilər?! Dünənə qədər müstəmləkə və hegemonizm əleyhinə müqavimət qalasına hücum etmək üçün Səddama kömək göstərənlər ABŞ-ın muzdurları deyildilər?! Bu gün belə olublar?! Kimsə bir gecənin içində ABŞ əleyhdarı olur?! Kimsə bir gecənin içində İslam və müsəlmanlara hücum edən ünsürdən, İslam inqilabının və müsəlman xalqın qatı düşmənçiliyindən çıxıb İslam müdafiəçisinə çevrilir?! İndi Səddam müsəlman xalqlara müraciət edir ki, İslamı qoruyun, onu Fəhdin və Mübarəkin əlindən xilas edin. Dünənə qədər bunlar İslamın müdafiəçiləri idilər, indi isə bir gecənin içində antiislam güclərə çevrilmişlər və sən də İslam tərəfdarı olmusan?! Səddam Hüseyn kimi birisi tərəfdar və müdafiəçi olacaqsa, vay bu İslamın halına! Siz bu məsələlərə diqqət yetirməlisiniz.

Məsələlərin təhlili

Cari məsələlərin təhlili mürəkkəb bir iş deyil. Bu mənzərəyə baxan hər kəs onu təhlil edə bilər. Təhlil çətin deyil, çətin olan başqa bir şeydir. Kim bu mənzərəyə baxsa, dünya ətrafında hədislərdə qeyd olunan didişməni görər, kərkəslərin leş üstündə davasını müşahidə edər; bir kərkəs Səddam Hüseyndir, bir kərkəs cənab Buş.

Hakimiyyətini müdafiə

Öz xalqını, yaxud ərəb xalqlarını müdafiə etdiyini iddia edən Səddamın sözü cəfəngiyyat və yalandır. O, öz hakimiyyətini müdafiə edir. O, elə bir şəxsdir ki, qarşısında öz xalqının minlərlə, hətta yüz minlərlə insanı dayansa və onları məhv etməyi lazım bilsə, bir saniyə də gözləməz, hamısını qırar. O özü üçün, öz hakimiyyəti, tamahları və doymaq bilməyən nəfsi üçün çalışır. Necə ki, imam dedi: “Təkcə bu ölkəni yox, əgər bütün dünyanı sizə versələr, yenə də azlıq edər”. Onun fəaliyyəti dünya leşi və hakimiyyət üçündür. Kül olsun o qafil insanın başına ki, öz varlığının fəlsəfəsini anlamır və səadətini təyin etmir!

Səddamın Küveytə təcavüzünün mahiyyəti

O biri tərəf də azad dünyanın maraqlarının müdafiəsi və Səddam diktatorluğu ilə mübarizə adı altında döyüşə girib. Yəni ABŞ da yalançıdır, daha böyük yalançıdır. O da təcavüzkardır və öz maraqları üçün çalışır. Səddam Hüseynin Küveytdə gördüyü iş eynilə bir il bundan əvvəl ABŞ-ın Panamada və bir neçə il əvvəl Qranadada gördüyü işdir, onun ərəb versiyasıdır. O, ABŞ versiyası idi; bir qədər bər-bəzəyi çox idi, cinayəti də folqaya bükülmüş və qablaşdırılmışdı. Bu şəxsin işi isə ərəb tipində, iraqlı və səddamcasına idi. Mahiyyət isə eynidir, heç fərqi yoxdur. Kərkəslərin leşə göz dikdiyi, bir-birinə dimdik və caynaq atdığı kimi, bunlar da bir-birinin canına düşmüşlər.

ABŞ Fars körfəzində

Uzun müddətdir ABŞ Fars körfəzində daha möhkəm yer və daha güclü hərbi baza fikrinə düşüb. Əlbəttə, Fars körfəzində və bəzi kiçik ölkələrdə bazası var, amma azlıq edir. İndi tapdığı da onun üçün azdır. Nə qədər tapsalar, yenə azdır. Küveyti işğal edən də öz sahilini, neft mənbələrini, zahiri gücünü və hegemonluğunu artırmaq, Məhəmmədrza Pəhləvinin gorbagor olmasından 10-12 il sonra onun yerini tutmaq fikrinə düşmüşdü. O da belə idi. Məsələnin təhlili aydındır, mürəkkəb bir şey yoxdur.

Asılı dövlətlərin maraqları

Əlbəttə, hər bir dövlətin mövqeyi öz maraqlarına görədir. Biri daha bədbəxt və daha yazıqdır. Məsələn, iordaniyalı yazıq Hüseyn bir ömür Qərbin, ABŞ və İngiltərənin köməyinə arxalandı, indi isə ayağının altının boşaldığını hiss edir. Biri hələ də ABŞ-a arxalanır, biri də başqa fikrə düşür. Məsələni başa düşməkdə heç bir çətinlik yoxdur.

İslama qayıdış İslam ölkələrinin qurtuluşu kimi

Çətin olan növbəti məsələdir. Bunu anlamaq asandır, əməl etmək isə çətin. Növbəti məsələ budur ki, xalqlar nə zamana qədər dövlət başçılarının həvəsbazlığı üçün alətə çevriləcəklər?! İstismarçı sistem nə zamana qədər dünyaya hakim olmalıdır?! Bu gün Səddamla Küveytin oyunudur. O, bu ölkəyə daxil olur, nəticədə, İraq və Küveyt xalqları ayaq altda qalırlar. Sabah da ayrı cür olacaq. Qlobal hegemonizmə, ABŞ-a və Qərbə bağlı dövlətlər nə zamana qədər öz xalqlarının mənafeyini nəzərə almayacaq, başlarına istədikləri oyunu açacaqlar? Qurtuluş yolu hansıdır? Qurtuluş yolu yoxdurmu?! Var. İslam ölkələrində qurtuluş yolu İslama qayıtmaq, həqiqi düşməni tanımaqdır. Müsəlman xalqlar öz həqiqi düşmənlərini tanımalı, hegemonizmin hiylələrini dərk etməlidirlər.

Dünyada son on bir ilin hadisələri və hegemon dünyanın İslam Respublikasına qarşı fəaliyyəti indiyədək kimin üçünsə qaranlıq idisə, bu gün anlamalı və bilməlidirlər ki, Şərq, Qərb, ABŞ, SSRİ, Avropa, mürtəce dövlətlər və onların dünyadakı bütün əlaltıları nə üçün əl-ələ verib bu on bir ildə İslam Respublikasına qarşı bacardıqları ən ağır təzyiqləri etmişlər. Bilməlidirlər ki, hegemonizm, İslamın xalq və insanlara qarşı hüquq pozuntusu qarşısında sədd çəkdiyinə görə ondan qorxur.

Asılı hökumətlər

Bu gün hökumətlər də özlərinə gəlsinlər və həqiqəti anlasınlar. Görün ətraf ölkələr, ərəb ölkələri, hətta bir qədər uzaq ölkələr də nə qədər əsirdirlər, ABŞ-dan kömək istəməyə, düşmənə qurbanolum məktubu yazmağa və “evimizə gəl, bizi müdafiə elə” deməyə məcbur olurlar. ABŞ düşməndir. Nə üçün bu dövlətlər belə vəziyyətə düşmüşlər? Nə üçün özləri özlərini müdafiə edə bilmirlər? Çünki dayaqları yoxdur, xalqa arxalanmırlar, xalqları ilə küsmüşlər, xalqlarına qarşı pis rəftar etmiş, onlarda İslam ruhunu, İslam imanını öldürmüşlər.

ABŞ-ın müdaxiləsi

ABŞ kimi hegemon bir dövlətin bir ölkəyə girməsi, hətta müdafiə üçün olsa belə, həmin ölkəyə və xalqa ucuz tamamlanmayacaq. Keçmiş rejimdə onun hərbi müstəşarları İran dövlətinin işçisi və maaşalanı olmalarına baxmayaraq, çox vaxt dövlətin hərbi və digər sahələrində hökmranlıq, ağalıq edir və fəsad törədirdilər. Çalışdıqları bölgə əhalisinin canı, malı və namusu onların əlində idi. Bir alçaq amerikan zabiti məmuriyyətdə olduğu yerdə rəislik də edirdi, ürəyi istədiyi işi görürdü və heç bir şey ona mane olmurdu. Həmin güc bir dövləti, yaxud bir ölkəni müdafiə adı altında hər hansı torpağa daxil olsa, məgər xalqın hörmətini saxlayacaq?

Bir nöqtədə özləri üçün bir baza qurub bütün regionu nəzarətə götürür, hökmranlıqlarını günbəgün genişləndirir, əvvəlkindən də artıq hegemonluq edirlər. Məgər amerikalıların gəlişi o yazıq xalq və bölgənin digər xalqları üçün ucuzmu tamamlanacaq?! Amma özlərini buna məcbur hesab edirlər. Ərəbistan dövləti məcbur olduğunu düşünür. Küveytlilər də belə bir hadisənin baş verəcəyini bilsəydilər, amerikalılara və digərlərinə pul verərdilər ki, gəlib onları müdafiə etsinlər. Nə üçün? Çünki orada xalqın iradəsi, səsi və istəyi adlı bir şey yoxdur. Orada hökumət xalqa xidmət etmir, xalqın boynuna minib.

İnkişaf səhnəsi

Normal dövlətdə hökumət xalqa bir səhnə kimidir; xalq onun üzərinə ayağını qoyur və yüksəlir. Yaxşı, qorxmaz və qayğıkeş bir hökumət öz xalqının başucalığına bais olur. İran xalqı böyük imamımızın əzəmətinə görə dünyada ucaldı. Yaxşı məmurlar, rəhbərlər və yaxşı hökumət budur. Pis hökumət isə xalqının boynuna minən, başından vuran, ona yük olan, başağrısına çevrilən bir hökumətdir. Təəssüf ki, bir ölkədə İslam canlı və hakim olmasa, belə olur. Bunlar bizə ibrətdir.

Səddamın və ABŞ-ın təcavüzünü qınamaq

Bizim mövqeyimiz sabitdir, digər dövlətlər kimi dəyişkən deyil. Eşitdiniz ki, əziz nümayəndələrimiz, qayğıkeş, inqilabçı və fədakar məmurlarımız İslam Respublikasının mövqeyini qətiyyətlə bəyan etdilər. Biz həm Səddam, həm ABŞ tərəfindən törədilən təcavüzü qətiyyətlə rədd edirik. Biz Səddamın və onun kimilərin ABŞ əleyhinə iddialarını duzsuz zarafat bilirik. Biz deyirik ki, doğru danışırsınızsa və ABŞ əleyhdarısınızsa, ABŞ-la mübarizənin mərkəzi olan bir ölkənin torpaqlarından öz hərbçilərinizi çıxarın. Nə üçün indiyə qədər geri çəkilməmisiniz?

Canlı xalq və dövlət

Biz bilirik və fikrimiz budur ki, hələ də həm ABŞ və həm qarşı tərəfi olan Səddam İslam və müsəlmanlar əleyhinə birləşib öz maraqlarını təmin edə bilsələr, bu işi görəcəklər. Onların hər ikisi müsəlmanların və İslam inqilabının düşmənidirlər. Bizim mövqeyimiz budur.

Amerikalıların özlərini dünyanın jandarmı kimi aparmağa, harada bir hadisə baş verdikdə tez özlərini çatdırıb, “hadisə bizə aiddir, biz müdaxilə etməliyik” deməyə haqları yoxdur. Sizə nə?! Əgər xalqlar aktiv olsalar və dövlətlər xalqların iradəsi ilə seçilsələr, ABŞ kimi boşboğazlıq edənlərin ağzından vurarlar.

İran xalqı İslamın, inqilabın, əziz və mərhum imamımızın tövsiyələrini uca tutsunlar. İslam və inqilab bizi diriltdi, o böyük insanın mələklərin zümzüməsi sayağı isti və ilahi nəfəsi bizi qüdrətləndirdi.

Müharibədə düşmənlərin məqsədlərinin həyata keçməməsi

Küveytə hücum edib bütün dünyanı qarışdırmış şəxs bir vaxt da İrana hücum etmişdi. İnsafsız dünya bu səkkizillik təcavüz zamanı sükut və hətta ona kömək etmişdi. O, səkkiz il gücünü sınadı və bütün dünyadan kömək aldı. İndiki kimi bütün dünya onunla küsməmişdi, arxasında dayanmışdı; ABŞ-dan tutmuş SSRİ-yə, Fransaya, çoxlu Şərqi Avropa ölkələrinə, bölgə mürtəcelərinin çoxuna qədər. İndi özləri deyirlər ki, ona pul və hər şey vermişdilər. Onlar İslam Respublikasını devirmək istəyirdilər, amma bacarmadılar. Bütün səylərini göstərdilər ki, İranı parçalasınlar, amma mümkün olmadı.

Onlar vuruşmurdular ki, səkkiz il Xuzistanda qalsınlar, sonra da gəldikləri yerə dönsünlər. Onlar quruluşu devirmək, inqilabı məhv etmək, İran xalqını xar etmək, Xuzistanı ayırmaq və İranı parçalamaq istəyirdilər. Bu məqsədlə döyüşə başlamışdılar. Amma məqsədlərinin heç biri, hətta onda biri də həyata keçmədi. Nə üçün? Çünki xalq səhnədə idi; çünki siz var iniz, iradə etdiniz, Allaha arxalandınız, Allahın köməyinə ümid bəslədiniz; çünki siz möhkəm dayandınız və nəhayət, təcavüzkarın ağzından vurdunuz, onu nakam qoydunuz. Bu ruhiyyəni, bu vəziyyəti, bu fəallığı, bu iradəni, bu birliyi, bu müstəqilliyi, bu özünəinamı və Allaha arxalanmanı qoruyun. Siz güclüsünüz.

Qüdrətli ölkə

Bu hal hansı ölkənin qarşısına çıxsaydı, məğlub olardı. Bir nəfəri qabağa salırlar, bütün dünya da onun arxasında dayanır; silah-sursat verir, kimyəvi bomba verir, texnologiya verir, pul verir, mütəxəssis verir, hətta kağız üzərində döyüş planını, taktikaları da yazıb verir, peykləri ixtiyarına braxır. Hansı ölkəyə belə hücum olsaydı, şübhəsiz ki, diz çökərdi. Amma bizim ölkəmiz diz çökmədi və çökməyəcək. Xalqın imanına və birliyinə görə onların qarşısında həmişə qüdrətli olacaq.

Söz birliyini qorumaq

Söz birliyini qoruyun. Kimlərsə qərəzsiz olaraq, səhvən, məsləhəti anlamamaq və nə dediyini bilməmək səbəbindən bəzi sözlər danışıb xalqı ruhdan salmasınlar. Təəssüf ki, bəzən ətrafda kimlərinsə öz məsləhətlərini, inqilabın və xalqın məsləhətini anlamadıqları görünür. Kiməsə pislik etmək istəyirlər, amma quruluşa pislik edirlər. Hansısa bir məmuru sual altına salmaq istəyirlər, lakin fərqinə varmadan inqilabı sual altına salırlar.

Bayrağın arxasınca hərəkət

Əlbəttə, xoşbəxtlikdən, bizim xalqımız əvvəldən, yəni yeddi-səkkiz il öncədən indiyə qədər vəhdətini qoruyub. İmam həmişə qrup və cinahlara buyururdu ki, bir-birinizlə çəkişməyin, parlamentdə belə dartışmayın və bir-biriniz əleyhinə bu formada danışmayın. Bütün məsələlərdə xalq öz vəhdətini qorudu. Yenə də qoruyun. Əgər üç-dörd nəfər bir-birinə müxalifdirsə və bir-biri əleyhinə danışırlarsa, qoyun nə istəyirlər desinlər, o qədər desinlər ki, axırda yorulsunlar. Siz gənclər, müharibə iştirakçıları, tələbələr, şəhid ailələri, əziz ruhanilər, xalqın müxtəlif təbəqələri yalnız inqilabın və İslamın bayrağına baxın, onun arxasınca hərəkət edin və məsul şəxslərinizlə bir olun.

İslam Respublikası quruluşunun yaxşı qüvvələri

Bu gün Allaha həmd olsun ki, İslam Respublikası quruluşunun yaxşı qüvvələri var: yaxşı hökumət, yaxşı parlament, yaxşı məhkəmə, mömin silahlı qüvvələr, Mühafizəçilər korpusu, ordu və polis qüvvələri. Dirəklər möhkəm və yaxşıdır. Dirək möhkəm olduqda isə bina da möhkəm olur. Mümkündür bir küncdə bir hörümçək toru, yaxud toz-torpaq olsun, yaxud kərpicin bir tərəfi uçsun. Eybi yoxdur, xarab kərpici çıxarıb yerinə sağlamını qoyarıq. Əsas odur ki, bina möhkəmdir.

Milli iqtidarın zirvəsi

Bu gün Allaha şükür olsun ki, İslam ürəklərə hakimdir. Mən görür və hiss edirəm ki, məmurlar doğrudan da ürəkdən çalışırlar. Məmurlara dəstəyinizi qoruyun və artırın. Ölkənin siyasi səhnəsi, Allaha şükür, sevindiricidir. Prezident nümunəvi, görkəmli və imamın sevdiyi bir sima, icra işçilərinin çoxu inqilaba və İslama xidmət göstərmiş şəxslərdir. İslami Şura Məclisi xalqdan olan çox qayğıkeş deputatlardan ibarətdir. Ali Məhkəmədə çalışanlar Allaha şükür olsun ki, alim, ləyaqətli və cəsarətli insanlardır. Bütün bu hərəkətlərin arxasında dayanan bizim əziz xalqımız da bölgə miqyasında, bəlkə də dünya miqyasında milli iqtidarın zirvəsindədir. Hamı belə hiss edir.

Biz hegemonizmlə mübarizəyə hazırlığımızı həmişə qoruyuruq, indi də hazırıq. Bizim heç kəsə təcavüz etmək qəsdimiz olmayıb və yoxdur. Amma kimliyindən asılı olmayaraq, hər bir təcavüzə qarşı addım atmağa hazırıq. Səddam da təcavüz etsə, cavabını alacaq, ABŞ da təcavüz etsə.

İslam, inqilab və elm

Universitetlərdəki tələbə gənclər dərsə, elmə, inqilabçı və islamçı ruhiyyəyə maksimum əhəmiyyət versinlər. Gənclər bu gün və gələcəkdə onlara nə qədər ehtiyacın olduğuna baxıb özlərini hazırlasınlar. Tələbə gənc həmişəki kimi bu gün də inqilab hərəkətinin öncülü olmalı və bu böyük işə bacarıq toplamalıdır.

Ümidvarıq ki, Allah Öz bərəkət və lütfünü bizim əziz xalqımıza və bütün müsəlman xalqlara bəxş etsin, məzlumlara kömək göstərsin və düşmənlərin hiyləsini onların özlərinə qaytarsın!

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!


 

Universitet və siyasi məsələlər[16]

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Daxildə təhsil

Əziz qardaşlara çox təşəkkür edirik. Sizi ziyarət etdik, inşallah, həmişə bu düzgün mövqe və fikirlərdə müvəffəq olasınız, çox dəqiq, düzgün və ixlasla bu yolu gedəsiniz. Sizin buyurduğunuz bu üç-dörd mövzu barədə qısa şəkildə fikir bildirmək istəyirəm.

Birinci məsələ barədə mənim də fikrim budur ki, biz daxildə təhsilə güvənməliyik. İki-üç il bundan əvvəl Mədəni İnqilab Ali Şurasında da müzakirə olundu və oradakı yaxşı, ixlaslı və hizbullahçı qardaşların da fikri bu idi ki, bəzən xarici ölkələrə tələbə göndərmək lazımdır. Lakin keçmişdəki kimi qaydasız, plansız hərəkət etmək olmaz. Daxildəki müəllimlərin təlim-tərbiyə hissi və gücü ölməməlidir.

Öhdəçi mütəxəssis

Hizbullahçı kadrların vəzifədən kənarlaşdırılması barədə bəzi sözlər eşitmişəm. Bəzən parlamentdən və digər yerlərdən də oxşar müraciətlər daxil olur. Mən də bu orqanlara tövsiyə etmişəm ki, ehtiyatlı olsunlar. Hərçənd, xüsusi bir nümunə göstərməyiblər və mən bilirəm ki, bəzən etirazçı ilə islahatçı arasında üsul fərqləri olur.

İndi inqilabın əvvəlindən təxminən on iki, ixtisas və öhdəlik söhbətindən isə on il ötüb. Bu, bağlanmış mövzudur. Biz nə qədər cümə namazında dedik, müzakirə etdik, səkkizillik dövr boyu hökumətdə və hökumət xaricində nə qədər bu mövzu ilə məşğul olduq. Bu qədər müzakirədən sonra daha hökumətin və inqilabın yolu aydın formalaşmış olmalıdır. Məlumdur ki, biz ixtisaslardan istifadə edirik, amma heç zaman heç bir yerdə öhdəçi ilə başqası arasında qaldıqda, başqasına üstünlük vermirik. Əlbəttə, bu şərtlə ki, iş onun əlindən gəlsin. Çünki belə olmasa, uyğun sahədə mütəxəssis olmasa, ümumiyyətlə, onun yanına getmirik.

Uşaq xəstələnəndə biz doktorun yanına gedirik. Küçənin başındakı doktorun erməni olduğunu biləndə demirik ki, erməni olduğu üçün onun yanına getmirik və qoy uşağımız gözümüzün qabağında ölsün. Xeyr, ağıl və şəriət bunu demir. Amma təbii ki, insan öz evinə həkim gətirmək istəyəndə mömin, inqilabçı, özününkü və etimadlı həkim tapır. Böyük ölkə ailəsində də xüsusən həssas işlərdə belədir. Ölkənin gələcəyinə, gənclərin düşüncələrinə aid yerlərdə də belədir.

Öhdəçi kargüzar

Bir məsələ də mənim üçün doğrudan da nigaranlıq yaradır. Mən dəfələrlə buraya gəlib-gedən universitet mənsublarına demişəm ki, bəzi vəzifələrin hətta boş qalması da oraya bəzi şəxslərin təyin edilməsindən yaxşıdır. Əlbəttə, hər yerdə belə deyil. Amma bəzi yerlərdə də demirik ki, öhdəçi ilə bir başqası bərabər olsalar, biz öhdəçini gətirəcəyik. Xeyr, deyirik ki, hətta bərabər olmasalar da, öhdəçi olmayanı gətirməyəcəyik.

Bəli, bəzi vəzifələr belədir. Ölkə səviyyəsində çox deyil, universitetdə bəlkə bir qədər çox olsun. Yəni sizin dediyiniz kimidir və mənim fikrim də belədir.

Universitetin iğtişaşlardan qorunması

Siz qardaşlar universitetlərdə tədris edirsiniz. Gözdə-qulaqda olun ki, universiteti iğtişaşa çəkməsinlər. Dünənə qədər özünüz orada tələbə idiniz və universitetin nə demək olduğunu bilirsiniz. Universitet iğtişaşa hazır bir mühitdir, xisləti belədir. Yəni nə qədər ki, yeddi, səkkiz, on yaş fərqli gənclərin yeridir və nə qədər ki, universitetdə həmin nəslə bu yaşda elm və aydınlıq öyrədilir, universitetdən həmişə hərəkət gözləmək lazımdır. Hərəkət pis bir şey deyil, yaxşı şeydir, amma bəzi şəraitlərdə pis təsir buraxa ola bilər.

Universitet, hərəkət və sakinlik

Hərəkətin çox asanlıqla mümkün olduğu belə bir mühitdə iğtişaşa və pis hərəkətə şəraitin yaranmaması üçün hamı çalışmalıdır. Universitet xalqın hərəkət və ümidinə, quruluşu və dövləti müdafiəyə, xalqı maarifləndirməyə, həmçinin iğtişaşa, davaya, ümidsizliyə və başsızlığa da vasitə ola bilər. Bu o demək deyil ki, bütün tələbələr bunu bacarırlar. Xeyr, ola bilsin universitetdə iki nəfər təşəbbüs göstərsin və iki yüz nəfər bir iş görsün. Gənc, aktiv, çox sayıq və hazırlıqlı bir mühitin xisləti belədir.

Universitet və siyasət

Universitetlərə bayırdan nəyinsə təlqin edilməsinə imkan verməyin, bayırdakı siyasi xətləri əsla oraya daxil etməyin. Universitetin özünün bir qədər siyasi ab-havası var. Bu həddə yaxşıdır, eybi yoxdur. Tələbələr bir şey gördükdə etiraz edirlər, qulaqlarına bir xəbər çatdıqda tənqid edirlər, bir şeyi dəstəkləyir, bir şeylə mübarizə aparırlar. Bu, yaxşı və kifayətdir. Çox ehtiyatlı olun ki, bayırdakı davalar universitetin daxilinə yol tapmasın. Bu, universitetin və inqilabın zərərinədir. Məncə, buna tam riayət olunmur.

Əgər kimsə Doktor Şəriətiyə müxalifdirsə, bu gün bu, problemdirmi?! Doğrudan da bu gün bizim ölkəmizdə bu müzakirənin yeridir ki, deyək kim Şəriəti ilə müvafiqdir və kim müxalif? Bütün müzakirə və mübahisələr həll olunub, indi növbə bu məsələyə çatıb?! Bu məsələləri ortaya atmağa nə lüzum var?!

"Səddam ABŞ düşməni deyil!"

Fars körfəzi məsələlərinə aid bir məqamı xatırladım. Bu məsələlərin doğrudan da çoxlu tərəfləri var. Bəlkə də cənab Mühəndis Musəvinin bu məsələnin müxtəlif tərəflərindən digər qardaşlardan daha çox xəbəri var. İslam inqilabı dünya xalqlarının ABŞ əleyhinə etirazının mərkəzi olan zaman niyyəti bu deyildi, öz üzərinə düşəni yerinə yetirdi və Allah-Taala da bərəkət verdi, mərkəzə çevirdi.

Əgər Səddam bundan sonra on il də antiamerikanlıq etsə, dünyada özünə yer tapması mümkün deyil: "Yalançı çırağın işığı olmaz". Ola bilsin hansısa ölkədə bir-iki nəfər bir neçə günlük səhv etsinlər, amma özü işləri korlayacaq. Çünki ABŞ düşməni deyil.

Bizim daimi mövqeyimiz

ABŞ elə bir dövlət deyil ki, insan onunla uzun müddət oyun oynaya bilsin. O, dünyada, ölkə və xalqların həyatında böyük bir amildir. İnsan ya ona qarşıdır, ya da ona qarşı deyil. Bu, çox tez aşkara çıxır. Bu baxımdan, Səddam özü özünü rüsvay edəcək. Bu gün İordaniya, Yəmən və Tunisin dövlət başçıları olan Şah Hüseyn, Əli Abdullah Saleh və Zeynəlabidin ibn Əli də antiamerikalılıqdan dəm vururlar. Məgər belə deyil?! Belə bir şey mümkündürmü?!

Elə bilməyin ki, Səddam bir söz deyib, biz ondan da sərtini deməliyik. Mən bunu etməyəcəyəm və bunu cinayət bilirəm. Biz öz işimizi görürük; ABŞ əleyhdarı idik, indi də beləyik və belə də qalacağıq. Bu sahədə deyilməsi lazım olan hər bir sözü də deyirik. Amma o filan sərt sözü dediyi üçün biz ondan da sərtini deməliyikmi? Xeyr, əsla belə bir şey yoxdur. Bu, ən səhv işdir; özü də Səddamın oyununa görə. Məncə, bu, çox naşılıqdır.

Vəzifəyə əməl etməkGeri   İrəli
Go to TOP