A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: VİLAYƏT BAĞÇASI (birinci cild)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


Hövzə və universitet tələbələri bir-birinə hörmət etsinlər, bir-biri ilə tanış olsunlar, əlaqə saxlasınlar, özgə kimi baxmasınlar və qardaşlığı qorusunlar. Universitetlərdəki ruhanilər sözdən qabaq əməlləri ilə din aliminin və din tələbəsinin ideal nümunələrini universitet mənsublarına göstərməyə çalışsınlar. Göstərsinlər ki, hər ikisi bir-birinə qarşı müsbət fikirlə və sevgi ilə əməkdaşlıq edirlər. Bu, hövzə və universitetin əməkdaşlığı, birliyidir. Əlbəttə, bu iş üçün proqram hazırlanmalı və düzgün idarə edilməlidir.

İnqilabın təsiri

Xoşbəxtlikdən, İslam inqilabı İslam düşmənlərinin, daha doğrusu dünyada din düşmənlərinin uzun illər boyu əyirdiklərinin hamısını pambıq etdi və işlərinin məhsulunu yoxa çıxardı. Onlar bu gün İranda baş verənlərin qarşısını almaq üçün milyardlar xərcləmişlər. Siz bu gün qadınların İranda hicaba, iffətə, gənclərin dinə sarı hərəkət etdiyini görürsünüz. Quruluş Qurana əsaslanan bir quruluşdur. Görürsünüz ki, Qum Elm Hövzəsinin alimləri cəbhələrdə fəal döyüşçü kimi iştirak edirlər. Qum Elm Hövzəsi Hərbi Təbliğat Komitəsi yaratmışdır. Bu gün həmin qardaşların bəzisi burada iştirak edirlər. Görürsünüz ki, bizim universitetimizdə din və İslam maarifi tədris olunur. Universitetlərin rektorları, müəllimləri, ali təhsilə aid nazirlər dindardırlar. Bütün bunlar bizim düşmənlərimizin illər öncə plan cızıb İranda qarşısını almağa çalışdıqları məsələlərdir. Lakin inqilabın və İslamın sayəsində bunlar baş verdi. Bunların qədrini bilin və bunları qoruyun.

Hegemonizmin istəyi

Bu gün müstəmləkəçiliyin, hegemonizmin, ABŞ-ın və dünyanı fəsada tutmuş sionistlərin çox həssaslıqla yanaşdıqları məsələlərdən biri, inqilabi quruluşa malik ölkələri elmi cəhətdən inkişaf etməyə qoymamaqdır. Onlar bu baxımdan bizim ölkəyə daha həssas yanaşırlar. Çünki onların İslama və İslam inqilabına qarşı həssas mövqeləri başqa heç bir inqilaba qarşı olmayıb, yoxdur və olmayacaq. Əgər gələcəkdə qeyri-dini inqilab baş versə də, bu qədər həssas olmayacaqlar. Bu gün bu ölkədə elmi inkişaf etdirmək iqtidarında olanlar daha artıq vəzifə duymalıdırlar. Düşmən bizi öz ayağımız üstə durmağa qoymur. Biz o zaman öz ayağımız üstündə dura bilərik ki, elmi özümüz istehsal edək və biz dilənçi kimi düşmənlərimizə əl açmayaq. Yüksək istedad sahibləri, istedadlı şagirdlər və ölkənin gələcəyi üçün faydalı ola bilən hər kəs böyük məsuliyyət hiss etməli, həm də çox sevinməlidir ki, düşmənlərin istəyinin əksinə olaraq, ölkə və xalqları üçün faydalı və təsirli ola bilərlər.

Hegemonizmin qanlı pəncəsi

Qlobal hegemonizm öz qanlı pəncəsini dünyaya uzadıb. Siz dünyanın harasına baxsanız, orada hegemonizmin rəhmsiz hökmranlığının əlamətlərini müşahidə edərsiniz. Bəzi yerlərdə daha çox və daha aydındır, bəzi yerlərdə isə çox aydın deyil, amma hər halda, var. ABŞ, onun dünyadakı havadarları və ortaqları istismarçılığın bu şeytan tələsini günbəgün genişləndirirlər. Əlbəttə, bizim fikrimiz budur və xarici reallıqlar da göstərir ki, bu çürümüş imperatorluq çox sürməyəcək. Allahın istəyi və dünya möminlərinin, İslam ölkələrinin qeyrətli müsəlmanlarının və qeyri-müsəlman ölkələrinin vicdanlı insanlarının iradəsi ilə bu murdar şeytan istismarçılığı hər bir yerdə ixtilafa və zəifliyə düçar olacaq və nəhayət, məhv ediləcək.  

Fələstinli məzlum müsəlmanları müdafiə

Bunu da deyim: düşmənin şiddət göstərdiyini duyduğunuz yer onun zərər gördüyü yerdir. Bu günlər sionistlər tərəfindən məzlum Fələstin müsəlmanlarına göstərilən təzyiqin mənası odur ki, hegemonluq işğal olunmuş müqəddəs Fələstin torpaqlarında ciddi şəkildə təhdid olunur. Əgər təhdid ciddi olmasaydı, təzyiq bu qədər çox olmazdı. Bu günlər işğalçı sionizm dövləti gündəlik olaraq işğal olunmuş torpaqlarda xalqa hücum edir. Hətta eşitmişəm ki, qadınlara hücum edib onların bəzilərini vurmuş, yaralamış, camaatın böyük bir hissəsini özünün hərbi və polis muzdurları vasitəsilə yaralamışdır. Nə qədər insanları tutub öz həbsxanalarında saxlayır, işgəncə verir və son dərəcə təzyiq altında saxlayırlar, amma müqəddəs şölə işğal olunmuş torpaqlarda günbəgün daha da artır.

İslam dalğaları

Bir fələstinli müsəlman gənc deyirdi ki, bu gün işğal olunmuş torpaqların həbsxanalarında məhbuslar İslam inqilabının böyük imamının xatirəsinə şeir oxuyurlar. İnqilabın və imamın xatirəsi, xalqımızın rəşadətləri bu kameraların içinə qədər gedib. Düşmən bundan qorxur. Deməli, həmin xalq üzərində təzyiqin təsiri olmayıb. İndi işğal olunmuş Fələstində iki ildən bir qədər artıqdır ki, xalq əliyalın mübarizə aparır. Düşmən bu mübarizəni yatırda bilmir. Onlar İslam ölkələrində hegemonizmin nökərlərinə qarşı mübarizə aparan müsəlmanların mübarizəsini də yatırda bilmirlər. Bu o deməkdir ki, İslam və İslam mədəniyyəti dalğası günbəgün daha da genişlənir, düşmənin və şeytanın hiyləsi isə zəifdir. Deməli, harada hegemonizmin təzyiqi çoxdursa, orada aldığı zərbə daha böyük olub.

Hegemonizmi təhqir edən ilk xalq

Biz İslam inqilabı kimi, bu inqilabla hegemonizmin burnunu ovmağı, qüdrət və cəsarətlə onun bu ölkədəki möhkəm qalasını dağıtmağı, hegemonizmi və ABŞ-ı qovmağı bacaran ilk xalq kimi elan edirik ki, məzlum Fələstin xalqını müdafiə edəcəyik. Biz inanırıq ki, onların mübarizəsi Allahın istəyi ilə yaxşı bəhrələr verəcək.

Allah siz möhtərəm qardaş və bacılara uğur bəxş etsin! Yenə də bütün möhtərəm iştirakçılara, xüsusən də universitet mənsublarına, ruhanilərə və istedadlı gənclərə tövsiyə edirəm ki, istər hövzə, istər universitet elmlərini və bu iki mənbə arasında birliyi möhkəm qoruyun. Universitetlərdən və elm hövzələrindən olan döyüşçülər də bilsinlər ki, bu inqilabın inkişafı və bu mübarizənin davamı düşmənlərin, şeytanların əleyhinədir.

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!


 

Universitetlərin idarəçiliyi, elm və din[9]

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Cənab alimlərlə, elm, mədəniyyət və universitet mənsubları ilə görüşümə çox sevinirəm. Cənabların çoxuna yaxından sevgi və hörmətim var. Xüsusən bəzi dostlarla çox sıx münasibətlərimiz olub. O cümlədən əziz qardaşımız cənab Doktor Müini bir il davamlı olaraq ən azı həftədə bir dəfə ziyarət edirdim. Bu mühüm vəzifəni öhdəsinə götürdüyü üçün sevinirəm. Çünki həm mənəviyyatlı, inqilabçı, islamçı və doğrudan da qayğıkeş şəxsdir, həm də universitet və elmin dəyərini bilir. Biz onun bu məsələlərə nə qədər önəm verdiyinin şahidi olmuşuq.

Siz əziz qardaşların toplantısı mənin üçün çox ürəkaçan toplantıdır. Əgər imkan olsaydı, oturub söhbət etsəydik, çox yaxşı olardı. Lakin təəssüf ki, məndə buna vaxt yoxdur, amma hazırlığım və həvəsim var. İndi necə deyərlər, hamısı mümkün olmayanın hamısı tərk edilməz. Buna görə də mümkün olan həddə bəzi mətləblərə toxunmaq istəyirəm.

Universitetlərin əsas məsələləri

Əsas məsələlər təxminən cənab Doktor Müinin öz çıxışında toxunduğu məsələlərdir: elmin, tədqiqatın, kəmiyyətin inkişafı, məhrum bölgələrdə iş görmək, universitetlərdə doğrudan da mühüm olan bəzi məsələlərə önəm vermək, inqilab orqanlarının məsuliyyətini aydın şəkildə müəyyənləşdirmək, onları məntiqli və düzgün formada gücləndirmək, idarəçilik, ona aid olan və onu gücləndirməklə bağlı məsələlər. Bu məsələlər son bir neçə ildə doğrudan da universitetlərin əsaslı və qaynar məsələləri olmuşdur. Mən də bunlar barədə təkrar-təkrar söhbətlər etmişəm. Bu əslində, yeni bir şey deyil. Düzdür, eşitməkdə bilməkdə olmayan bir təsir var, bəzən insan bəzi məsələləri bilir, lakin onları danışmaq və yenidən eşitməyin təsirləri var, insanda maraq yaradır.

Universitetlərin aktual problemlərinin həlli

Bəlkə də yaxşı olardı ki, biz burada ölkənin ümumi mədəni məsələləri haqqında danışardıq. Ölkənin əsas elm və mədəniyyət mənsubları sizlərsiniz. Cəmiyyətin mədəniyyəti, inqilab mədəniyyətinin, elmin və ənənələrin inkişafı harada deyilməli, harada onlar barədə düşünülməli və qərar verilməlidir? İnqilabçı və dindar elm və mədəniyyət mənsublarının iclasından başqa harada?! Bu, mənim üçün və bəlkə də incəsənətə, ədəbiyyata, elmə, təbliğata, dinə və qeyri-dinə bağlı olmasından asılı olmayaraq, cəmiyyətin mədəni həqiqətlərini dərk edən və aidiyyətli qurumlardakı mövcud reallıqları bilən hər kəs üçün doğrudan da bir düyündür. Qərar qəbul olundu, kağız üzərində yazıldı ki, ölkənin ümumi mədəniyyəti harada və necə araşdırılmalıdır. Lakin realla ideal arasında məsafə çoxdur. Kaş universitetlərin problemləri gözümüzün qabağını tutmayaydı, adam bu məsələlərlə məşğul olaydı və bir qədər sizinlə söhbətləşəydi. Amma mənim fikrimcə, bu gün universitetlərin problemləri də çox aktual məsələlərdir.

Cənab Doktor Müinin buyurduğu bütün bu düzgün mətləblərlə, görülən və görüləcək işlərlə yanaşı, eyni zamanda insafla desək, inqilaba inanan, ölkədə bu qədər əhəmiyyətli, dərin və köklü surətdə yaranmış möhtəşəm dəyişikliyə inanan bir şəxs ölkənin universitetinə baxdıqda görür ki, bu, nəzərdə tutulan uçan qanad, irəliyə aparan çarx və hərəkətə gətirən mühərrik deyil.

Nöqsanların aradan qaldırılması

Bizim universitetlərimizin eyib və nöqsanları var. Onları aradan qaldırmaq lazımdır. Əlbəttə, bu işdə möcüzə gözləmirik. Mənim dediklərim reallıqdan uzaq idealist bir insanın sözü deyil. Siz bilirsiniz ki, mən bir neçə il ölkənin icraçı orqanına başçılıq etmişəm, həqiqətləri bilirəm, onun işarə vurduğu kimi, universitet məsələləri və onların büdcəsi ilə də tanışam, eyni zamanda fikrim belədir. Demək istəyirəm ki, bu yükü üzərinizə götürmüsünüzsə, ümumi və geniş baxışla məsələyə yanaşın.

Universitetin vəzifəsi

İslam Respublikası quruluşunun universiteti elə insanlar yetişdirməlidir ki, quruluş onlara arxalansın. Yəni bu quruluş elmi, praktik və idarəçilik baxımından xalqın yolundakı iri və xırda düyünləri açmaq üçün onlara güvənməlidir. Məgər belə deyil?! Bəs universitet nə üçündür?! Məgər elmsiz yaşamaq olar?! İnkişaf etmək olar?! Öz milli hüquqlarını bilmək, əldə etmək, yaxud onların yolunda düzgün mübarizələr aparmaq olar?! Elmi olmayan millət geriliyə, rəzilliyə, köləliyə, əxlaqsızlığa və qlobal münasibətlərdə dilənçiliyə məhkumdur.

Elm və qüdrət

Bu gün elm dünyada çox böyük rol ifa edir. Bu gün böyük ölkələrdə dünyanın siyasi dövlətlərinə və rejimlərinə hakim olan şəxslər adi insanlardırlar, şəxsiyyətin böyüklüyü baxımından orta səviyyədən də aşağıdırlar. Onların işləri və sözləri bunu göstərir. Onlar ya düşüncə baxımdan, ya da insani və əxlaqi baxımdan aşağıdırlar. Baxın, ABŞ və Qərbdə belədir, amma eyni zamanda dünyaya hökmranlıq edirlər. Nə üçün? Elmə görə.

Boş əl

Nə zamana qədər müsəlman xalqlar bir quruluşun hərəkətində və şəxsiyyətində, bir xalqın öz hüququnu qorumasında və dünya quruculuğundakı təsirdə əsas amil sarıdan yoxsul qalmalıdırlar?! Dünyada elmsiz heç bir mühüm rol oynamaq mümkün deyil. Siz dünyanın ən yaxşı insanları olsanız, biz ən yaxşı, ən şərafətli və ən əziz xalq olsaq da, bəşəriyyət üzərində təsir buraxa bilməsək, bu dağıdıcı burulğanı ram edə bilməsək, nə faydası?! Axı bir insanın üzərinə yalnız fərdi, ailəvi və ya məhdud mənada milli məsuliyyət düşmür. Bu, insani bir məsuliyyətdir. İnsan ümumiyyətlə, insaniyyət çərçivəsində yaşayır. Məgər bu qədər böyük işləri elmsiz yerinə yetirmək olar?! Bizim bu elmimiz haradadır?

Elm karvanı

Allah Qacar və Pəhləvi sultanlarına lənət eləsin! Xüsusən Nasirəddin şahın dövründən Məhəmmədrzanın zamanına qədər şahlıq etmiş xəbis və murdar insanların günahından keçməsin! Onlar bu xalqın, bu ölkədə mövcud olan qiymətli istedadların başına nə oyun açdılar! Bu xalqı özünü ən azı at arabasına çatdırmalı olduğu dövrdə dərin yuxuya verdilər. Bir də onda ayıldı ki, araba avtomobil, avtomobil isə reaktiv təyyarə olub, həm də çox güclü inkişaf edib və elm karvanından bizə toz-torpaqdan başqa bir şey qalmayıb.

Elm və tətbiqi tədqiqat

İnqilab odur ki, hər bir şeydə dəyişiklik yaransın. Dəyişikliklərdən biri də ölkənin elm məsələsindədir. Deməyin ki, bizim pulumuz və büdcəmiz yoxdur. Bəli, pulla çox işlər görülür. Lakin düşünürəm ki, ölkənin bütün elm və bilik qurumları məsələyə inqilabçı gözlə baxmalıdır; övladı suya düşüb boğulmaqda olan bir şəxs kimi; inqilabdan qabaqkı dövrdə heç bir şeyi - nə həyat yoldaşını, nə uşağını, nə yaşayışını, nə evini, nə rahatlığını düşünən və bütün həyatını bir iş görməyə sərf edən mübariz insan kimi. Ölkənin elmi qurumları belə işləməli və bununla da bu yolda olan maneələr həqiqətən aradan qaldırılmalıdır. Universitetlərdə elm, tədqiqat və tətbiqi araşdırmalar üçün iş görmək lazımdır.

Bu gün Allaha şükür olsun ki, nazirlik və universitetlər hizbullahçı təşkilatlardır. Mən siz cənabların çoxunu yaxından tanıyıram, işinizə, məqsədinizə və imanınıza bələdəm. Gözləyirəm ki, bu məsələ, yəni elm və biliyin inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olasınız.

Dinin mənası

Mənim dəfələrlə çıxışlarda və universitet mənsubları ilə keçirilən müxtəlif tədbirlərdə söylədiyim başqa bir məqam da var. Bu bəlkə də təkrar ola bilər, lakin əhəmiyyətlidir və deməliyəm. Bu, universitetlərdə din məsələsidir. Din dedikdə dindarlığı nəzərdə tuturam, dinə dair yanlış təfsir və təsəvvürləri yox. Təcrübə göstərdi ki, bu təsəvvürlərin bir qara qəpik qədər də dəyəri yoxdur. Mən ömrümü bu məsələlərə həsr etmişəm, boşuna danışmıram. Dindarlıq, İslam hökmlərinə boyun əymək, təslim olmaq, onları qəbul etmək... Quran da bunu deyir: "Allah yanında din yalnız İslamdır".[10] İslam nədir? “Kim üzünü Allaha təslim etsə”[11] nə deməkdir? Bu, dindir, bunun şəriət hökmlərindəki tərənnümü də budur. Görəsən bizim universitetlərimiz belədir?

Avropa ziyalılığı

Səbəbi budur ki, universitetin bünövrəsini elə adamlar qoydular ki, nəinki dinin əsasını qəbul etmirdilər, hətta onu kökündən məhv etməyə çalışırdılar. Məgər belə deyil?! Ölkəmizdə universitetin, Avropa mədəniyyətinin tarixçəsi budur. Bu mədəniyyəti gətirənlər belə məsələləri əbəs sayırdılar. Yeni ziyalılıq ümumiyyətlə, belə doğuldu: antidin, dinə zidd və onu məhv etməyə çalışan amil kimi. Universitet də sözügedən yeni Avropa ziyalılığının törədiyi və inkişaf etdiyi yer idi. Buna görə mühit qeyri-dini oldu. Bu mühit Qərbə, qərbli bənnalara və o diyarın yetirmələrinə bağlı universitetə aid idi, İslam universitetinə deyil.

Tərbiyə

Elm barədə dediyimiz bütün bu sözlər o zaman əsl mənasını tapır ki, sizin yetişdirdiyiniz alim dindar olsun. Dinsiz alim çoxdur. Amerikaya, İngiltərəyə, Fransaya gedin; o qədər böyük və yüksək rütbəli alimlər var ki, sizin onlara çatmağınıza hələ çox var. Lakin onlar dinsiz, dinə, bizim məqsəd və ideallarımıza qarşıdırlar. Məgər biz belə alimlər yetişdirmək istəyirik?! Məgər İslam Respublikası dinsiz alim yetişdirmək istəyir?!

İnsan və dindarlıq

Kimsə düşünə bilər ki, bu sözləri boşlayın, qoyun dərslərini oxusunlar. Bu, yanlış fikirdir. Onlar dərslərini dindarlıqla oxumalıdırlar. Dindarlıq elə bir şey deyil ki, onun üçün zaman təyin edək və deyək ki, indi dərsinizi oxuyun, sonra dindarlığa başlayarsınız. Dindarlıq insan zehninin bir hissəsidir; insanla inkişaf edir, çiçəklənir və onun bütün hərəkətlərinə təsir buraxır. Din həyatdan kənar bir şey deyil, hər bir kəlmə, işarə və mövqedə təsirlidir. Dini etiqadı olan insan məgər bir müddət dinsiz yaşaya bilər?!

Universitetlərin idarəsində zəruri məsələ

Universitetdə dini mühit olmalıdır. Bunu təmin etmək lazımdır. Bu da o zaman mümkün olar ki, ölkə universitetlərinin rəhbərləri olan sizlər, başda cənab nazir, onun müavinləri və sonra universitet rektorları və kafedra müdirləri olmaqla hamınız tam dini və inqilabçı təəssübkeşliklə, güclü təslimçiliklə, dinin hakim olmasına və universitetin həyatına çətir tutmasına təkidlə bu məqsədi izləyəsiniz. Təəssübkeşlik sözündən qorxmayın, cahil təəssübkeşlik pisdir. Cəhalət üzündən olmayan təəssübkeşlik çox yaxşıdır.

Dinsizliyi təbliği qarşısında sayıqlıq

Əlbəttə, bir müəllimdən belə gözlənti yoxdur. Bir müəllim məsihi də ola bilər. O, ümumiyyətlə, bunu qəbul etmir, eybi yoxdur, dəvət edin gəlsin. Namaz qılmayan dinsiz bir müəllimi dəvət etməyin də eybi yoxdur. Lakin ehtiyatlı olun ki, bu müəllim dinsizliyi yaymağa çalışmasın. Bu müqəddəs məsələyə toxunmasa, gəlməsinin eybi yoxdur. Lakin toxunsa, gəlməsin. Bu mənim daimi mövqeyimdir. Həmişə fikrim bu olub və indi də belədir. Gəlib bir elm öyrətmək və o elmin ruhu olan etiqadı alıb məhv etmək istəyən müəllim gəlməməlidir. O, təhlükəli oğrudur. Tələbənin dinini, inqilabçı imanını zəiflətmək istəyən məmur, yaxud müəllim necə qayğıkeş ola bilər?! Ölkənin elmi inkişafı üçün onun nə dəyəri var?! O, xalqın müstəqilliyinə nə kimi kömək göstərə bilər?! Bu, doğrudan da bu məmləkət üçün faydası olmayan keçmiş universitet olacaq. Siz buna imkan yaratmamalısınız.

Asılı universitet

Minlərlə doktor gəlib uşaqları xilas etdilər, xəstələri sağaltdılar, minlərlə mühəndis on minlərlə bina tikdilər, bunları bilirik. Amma bir xalqın problemi bunlar deyil. Qərbdən asılı olan, qeyrilərinin iradə və mədəniyyətinə söykənən universitet bir mədəniyyət üçün faydalı ola bilməz.

Mömin kadrlardan istifadə

Bütün mömin kadrlardan yaxşı istifadə edin. Allah xatirinə, universitetlərdə bu cinah və cinahbazlıq məsələlərinin üstündən xətt çəkin, yayılmasına imkan verməyin. Sizlər başçılarsınız, bunun qarşısını alın. Bu siyasi çəkişmə və cinahbazlıqlar doğrudan da zərər yetirir. Bildiyim qədərincə, dinə və dini məsələlərə laqeyd olan tələbə əksəriyyəti öz işi ilə məşğuldur, dindar azlıq isə iki-üç qrupa bölünüb bir-biri ilə vuruşur. Bu, cəhalətdir.

Anlaşmanın zəruriliyi

Bir qrup radikal, bir qrup liberal; bir qrup sağçı, bir qrup solçu. Əgər səmimidirlərsə, oturub anlaşsınlar və əsas işi görsünlər. Bunlar tələbələrə aid məsələlərdir. Tələbələr etdiklərinə fikir verməlidirlər. Siz məsul şəxslər də ehtiyatlı olun ki, bu zərərli qarşıdurmada ixtilafa zərrə qədər də kömək etməyəsiniz. Yəni siz bir taxta talaşası da töksəniz, təqsirlisiniz. Bir tərəfi gücləndirib, bir tərəfi zəiflətmək və digər bu kimi hallar baş verməsin.

Dinə etiqadın dərəcələri

Dinə etiqadın dərəcələri var. Tutaq ki, bəzi adamların elə də sağlam, qüsursuz etiqadları, insanın həzz aldığı gözəl inqilabi düşüncələri yoxdur və bir dərəcə aşağıdadırlar. Olsun, hər halda, heç bir şeyi olmayandan yaxşıdır. Yəni demək olmaz ki, ya yüz faiz, ya heç bir şey. Yüz faiz də yaxşıdır, sonrakı mərhələlərdə doxsan faiz də, səksən faiz də, yetmiş faiz də. Yetmiş faiz hara, beş faiz hara?! Yetmiş hara, sıfır hara?! Axı nə üçün bu qədər aydın hesablar bizim diqqətimizdən kənarda qalır?!

Məsuliyyət yükü

Və nəhayət, cənab Doktor Müin buyurdu ki, bizə dəstək verin. Mən bacardığım hər bir işi görməyə hazıram. Hamısından asanı duadır. Mən sizin üçün dua edə bilərəm və sözsüz ki, edirəm. Duadan əlavə də bacardığım hər bir mümkün işi görmək istəyirəm və inşallah görəcəyəm. Sizi, həqiqətən, Allahın ən ağır yüklü məmurlarından biri hesab edirəm. Çiyninizə ağır yük götürmüsünüz. Mən bu cəsarət və fədakarlıq üçün həm sizi alqışlayıram, həm də Allah-Taaladan sizə kömək diləyirəm. Mümkün olan hər bir işi də görməyə hazıram. Cənablar bu qısa tövsiyələri unutmasınlar, ciddi şəkildə onlarla məşğul olsunlar.

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!


 

Universitetin islah edilməsi və tələbə[12]

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Mənəvi paklıq

Öncə siz qardaş və bacıların hamısına, xüsusən də böyük şəhid ailələrinə, əziz müharibə əlillərinə, həmçinin müharibə iştirakçılarına, mütəfəkkirlərə, alimlərə, cəmiyyətin bələdçilərinə xoşgəldin deyirəm. Bizim bu məclisimiz keyfiyyət baxımından mühüm bir məclisdir. Çünki burada İslam cəmiyyətinin seçilmiş təbəqələri və İslam quruluşunun parlaq simaları iştirak edirlər. Maddi quruluşların əksinə olaraq, burada pullular, xanlar, hegemonlar və müftəxorlar iştirak etmirlər. İslam quruluşunda o şəxslər mənəvi baxımdan daha üstün və daha seçilmişdirlər ki, daha artıq fədakarlıq göstərmiş, daha artıq imana, saleh əmələ, söz və əməl düzgünlüyünə malik olsunlar. Belələri bu fədakar təbəqələrdir: şəhid vermiş ailələr, əlillər, fəal, mömin və mübariz gənclər, cəmiyyətin xidmətçiləri, yaxud özünü xidmətə hazırlayanlar.

Mən bu səmimi və mömin toplumda bizim ən ümdə fikir məsələlərimizdən olan bir mətləbi bəyan etmək istəyirəm. İslamda dünyanı islah etmək üçün ən əsas və mərkəz nöqtə insanın nəfsinin islahıdır. Hər şey ondan başlayır. Quran, özünün qüdrətli əli ilə tarix yazmaq istəyən nəslə buyurdu: “Özünüzü qoruyun”[13] və “özünüzdən muğayat olun”.[14] Özünüzdən ehtiyatlı olun, özünüzlə məşğul olun və öz nəfsinizi islah edin: “Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq qurtulacaqdır!”[15] Əgər erkən İslam çağının müsəlman cəmiyyəti insanların nəfs paklığından başlamasaydı və lazımınca ixlaslı və pak insan olmasaydı, İslam ayaq üstə dayanmaz, inkişaf etməz, dünyanın müşrik dinləri üzərində qələbə çalmaz və tarix İslam xəttində hərəkət etməzdi. Pak insanlar olmasaydı, cihad da olmazdı.

İxlasın səmərəsi

Bizim inqilabımız səmimiyyət, paklıq, ixlas, Allah üçün çalışmaq, maddi və şəxsi maraqlardan imtina etmək səbəbindən qələbə çaldı. Müharibə zamanı müqavimət də belə idi. Bizim bu əziz şəhidlərimiz, bu əlillər paklığın və ixlasın zirvəsində şəhadətin pişvazına çıxdılar, şəhid oldular. Bu şəhidliklər, müqavimətlər, təhlükəyə atılmalar inqilabı qorudu, İslamı qüdrətli, müsəlmanları güclü, İslam düşmənlərini və ABŞ-ı xar etdi.

Əsas düşmən

Ən böyük düşmənimiz bizim daxilimizdə pusqu qurub. O, əmmarə nəfs, ehtiras, eqoistlik və xudpəsəndlikdir. Biz bu zəhərli ilanı və təhlükəli düşməni müvəqqəti olsa belə, öz yerində oturda bildiyimiz an uğurlu, xoşbəxt, əmələ, müqavimətə və Allah yolunda cihada qadir olacağıq. Nə zaman bu düşmən başını qaldırsa və daxilimizdəki ağlı, mənəvi qüvvəni və rəhmani nəfsi məğlub etsə, öz təsiri altına salsa, o zaman dayanacaq, yaxud geriləyəcəyik. Dayanmaq elə geriləmədir.

Mənəvi qüvvənin artırılması

Biz bəşər hidayətinin və insan qurtuluşunun ağır yükünü çiyninə almış şəxslər kimi özümüzlə məşğul olmalı, nəfsimizi islah etməliyik. Allahın bizdə ən üstün dərəcədə əmanət qoyduğu mənəvi qüdrəti ehtiras, həvəs və eqoistlik bataqlığından çıxarmalı və gücləndirməliyik. Siz gənclər, şəhid ailələri, əlillər, Mühafizəçilər korpusunda, yaxud başqa orqanlarda çalışan siz qayğıkeş və həvəskar təbliğatçılar bu daxili mübarizəyə daha layiqsiniz. Siz birinci olmalısınız.

ÖzünüislahGeri   İrəli
Go to TOP