A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: VİLAYƏT BAĞÇASI (birinci cild)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
  İrəli


Vİlayət bağçası

Birinci cild

İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin

Tələbə və müəllimlərə tövsiyələri

Çevirən: İbrahim Mirzə


 

 

Ümidverici universitet

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Ölkə gələcəyinin təməli[1]

Bütün xalqımızın, xüsusən də siz gənc, tələbə və mütəfəkkirlərin əziz imamımızın yoxluğundan doğan ağır və kədərli günlərində, ölkənin siyasi həyatının həssas dönəmində ortaq itkidən doğan birlik sayəsində, Allaha şükür olsun ki, ölkəmiz səmimiyyət içindədir. Bu mənəvi və səmimi mühitdə yaxşı olar ki, ölkənin ən əsaslı və ən zəruri məsələləri haqda danışılsın, ölkənin ən aparıcı təbəqələri inqilabın və ölkənin gələcəyi, quruluşun düzgün istiqaməti, aydın və işıqlı ideallar haqda bir daha düşünsünlər, qəti qərara gəlsinlər və əziz imamımızın sayəsində çıxdığımız yola davam edək.

Hidayət edən şəxsiyyət

Həqiqət budur ki, bu böyük insan, tarixin bu möhtəşəm şəxsiyyəti böyük ruhundan və aydın qəlbindən qaynaqlanan həyat, varlıq, hərəkət, yaradıcılıq və rəhbərliyi ilə, həmçinin özünün təntənəli ölümü və ruhani aləmə məxsus pərvazı ilə inqilaba, İslama və müsəlmanlara xidmət etdi. Bu böyük insanın şəxsiyyəti uzun illər İslam ümmətinə dərs, nümunə və örnək olacaq. Bu əsaslı məsələlərdən biri universitetə, tələbələrə, elm və tədqiqata aid məsələlərdir. Ümumi cəmiyyətdə bu barədə ciddi düşünülməli və qəti qərar seçilməlidir.

Universitetlər mühüm və əsaslı məsələ kimi

Biz qətiyyətlə iddia edə bilərik ki, mərhum böyük rəhbərimizin nəzərində universitet məsələsi inqilab və ölkə üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb etmişdir. O, bir dəfə ölkənin elm və mədəniyyət işçiləri ilə görüşündə buyurdu: "Müharibə məsələsi müvəqqəti bir şeydir, bizim mühüm, daimi və əsaslı işimiz universitetlərdir”. Bu bir həqiqətdir ki, varlığı müəllim və tələbəyə görə olan universitet, həqiqətən də ölkənin gələcəyi üçün təməl sayılır.

Tələbənin aydın rolu

Əsl xalq quruluşu olan İslam Respublikası quruluşunda tələbənin digər yerlərin tələbələrindən daha aydın və bariz rolu olmalıdır. Doğrudur, bütün xalqlar, bütün gənclər öz ölkə və xalqlarını sevirlər, lakin xalq inqilabına əsaslanan, xalqın ümumi iradə və istəyinə söykənən, bu formada qurulan, hərəkət edən, düşmənlə vuruşan, maneələri aradan qaldıran və hər bir fərdin güclü mənəvi bağlılıq duyduğu quruluşda bu sevgi və rol fərqli olmalıdır.

Dünya heyrət içində

Bu günlərdə bu amilin başqa bir cəhəti aşkara çıxdı. İnqilabın müxtəlif tədbirlərində, siyasi aksiyalarda, nümayişlərdə, ümumi səfərbərlikdə sübuta yetsə də, beynəlxalq media həqiqəti tərsinə göstərmək, quruluşu xalqın dəstəyindən məhrum və xalqı inqilabın taleyinə laqeyd göstərmək istəyirdi. Onlar bu hadisədə (İmam Xomeyninin vəfatı münasibətilə küçələrə çıxmış milyonları görüb) mat qaldılar, heyrətə düşdülər. Bu gün dünya xalqımızın izdihamına, ifadə etdiyi hörmət və sevgisinə mat qalıb.

Quruculuqda və ümumi hərəkətin istiqamətləndirilməsində tələbələrin rolu

Dəfələrlə tələbə toplantılarında demişəm ki, bu xalq quruluşunda cəmiyyətin öncül, intellektual və aktiv təbəqəsi olan tələbələr gələcəyin qurulmasında, cəmiyyətin ümumi hərəkət istiqamətlərinin təyin edilməsində başqa yerlərdən daha böyük rol ifa etməlidirlər. Bu rol iki yanaşı amillə həyata keçir:

Təhsil və tədqiqat

Birinci amil dərs, elm və təhsildir. Universitet, tələbə və müəllim adı bununla məna kəsb edir; bununla ölkənin gələcəyi üçün çəkilən ümidlər puç olmur. Gənclər yaxşı dərs oxumalı, müəllimlər onları yetişdirməlidirlər və bununla da ölkənin gələcəyi təmin olunmalıdır. Təhsilin kənarında tədqiqat məsul şəxslərin daim diqqətdə saxlamalı olduğu fövqəladə əhəmiyyətli bir məsələdir.

Düşmənin arzusu

Bu baxımdan, ilk amil dərs və elmdir. Buna laqeyd yanaşmaq, rolunu kiçik saymaq olmaz. Mənim əziz tələbə qardaş və bacılarım bu məqama diqqət yetirsinlər. Onların elmi fəaliyyətinə heç bir şey ən az mane belə törətməməli və onları ləngitməyə səbəb olmamalıdır. Düşmən bunu istəyir. Onu məqsədlərinə çatmağa qoymayın. Düşmənin əngəllərinə rəğmən, elmi hərəkət ölkədə çiçəklənməli, ümid yaratmalı və gələcəyi təmin etməlidir.

Elmin ruhu və istiqaməti

İkinci amil universitetin mental, siyasi və inqilabi istiqamətidir. Elmə can, ruh və istiqamət verən də budur. Həzrət imamın sözlərində və vəsiyyətnaməsində bu mühüm məqama çox diqqət ayrılıb. Laqeyd, dini dəyərlərə yad, inqilabın ideya və mövqelərinə qarşı biganə və soyuqqanlı olan, inqilabın nəbzi döyünməyən, müəllim və tələbələri xalqımızın inqilab hərəkətinə, tərəqqi və öncüllüyünə dair məsuliyyət hiss etməyən, inqilabın işində birinci dərəcəli rol oynamayan universitet ümidverici gələcəyin təminatçısı və imamın istədiyi universitet deyil.

Məqsədli universitetin İslam dəyərlərinə yönəlməsi

Məqsədli və dindar universitet inqilab və İslam dəyərlərinə çox meyllidir. Təbii ki, inqilab dəyərləri İslam dəyərlərindən əsla ayrılmazdır, onlar eynidirlər. Heç kəs deyə bilməz ki, mən müsəlmanam, amma inqilabı qəbul etmirəm. Bu necə müsəlmanlıqdır ki, İslam fəaliyyətinin zirvəsi olan İslam inqilabını qədul etməsin?! Yaxud kimsə deyə bilməz ki, mən inqilabçıyam, amma İslamı qəbul etmirəm. Hansı inqilabçılıqdan söhbət gedir?! Bu gün ən canlı inqilab budur. Müxtəlif inqilablar görmüş son bir neçə onillikdə xalqı ən çox səfərbər edən bu inqilabdır. Deməli, islamçı olmayan inqilabçı və inqilabçı olmayan islamçı yoxdur. İnqilab dəyərləri elə İslam dəyərləridir.

İnqilabın davam etməsi

Siz əziz tələbələr bilməlisiniz ki, inqilabın hərəkət və inkişafında tələbənin çox aktiv rolu var. Siz inqilabın bitdiyini düşünməyin, o, davam edir. Əgər inqilab düşmənləri təhrik edən, məhrum və məzlum təbəqələrə qurtuluş, səadət müjdəsi verən əsaslı dəyişiklik deməkdirsə, bəllidir ki, bitməyib və hələ də davam edir. Bunun dəlili dünyada bizə qarşı olan düşmənlik və ədavətlər, eləcə də dünyanın məzlum xalqlarının bu inqilaba və onun rəhbərinə qarşı sevgi, səmimiyyət və dəstəkləridir.

Digər xalqların imama matəm saxlaması

Siz bu günlərdə görürsünüz ki, əcnəbi bir ölkənin bizim dilimizi bilməyən, bəzisi hətta əlifbamızla tanış olmayan əhalisi rəhbərimizin vəfatına görə başına vurur, ürəkdən ağlayır, yürüş zamanı İslam Respublikasının bayrağını qaldırır, onunla fəxr edir və mehriban bir atanı əldən verdiklərini düşünürlər.

Səhnədə olmaq

Bu gün İslam Respublikasının beynəlxalq düşmənlərinin siz xalq tərəfindən möhkəm zərbə görmələrinə, inqilabın böyük rəhbərinin vəfatı günündən gözlədikləri arzunun həyata keçməməsinə baxmayaraq, heç şübhəsiz, hələ də inqilab və İslam Respublikasının məzlum quruluşu əleyhinə ədavətdən, xəbislikdən, hiylə və məkrlərdən əl çəkməmişlər. Biz səhnədə olmalıyıq, xalq ayıq-sayıq olmalıdır. Qarşımızdakı düşmən insani dəyərlərə əsla bağlı olmayan bir düşməndir. Onlar bir xalqı zəif, təslimçi və başıaşağı gördükdə, onu tapdamaq üçün bir an da gözləmirlər.

ABŞ-la saziş

Başda ABŞ olmaqla bizim düşmənlərimiz, dünyanın məşhur hegemonları zordan və quldurluqdan başqa bir şey anlamırlar. Onlara mülayim və xoş üz göstərmək dost olmalarına, yaxud düşmənçilik və xəbislikdən əl çəkmələrinə səbəb olmayacaq.

İslam Respublikasının qüdrəti

Tarix boyu xalqları tapdamış, zülm altında saxlamış xəbis fironun ruhu bu gün bunların bədənində yaşayır. Bunlar hər bir mülayimliyi öz qüdrətlərinə dəlil hesab edirlər. Nə üçün İslamla, İslam dəyərləri ilə, xalqların hüquq və iradəsilə kökündən düşmən olan hegemon və zalım güclər qarşısında yumşaqlıq və zəiflik göstərməliyik?! Biz əsla zəiflik hiss etmirik, Allahın lütfü ilə həmişə qüdrət hissi duyuruq. Allah şahiddir ki, bu gün İslam Respublikasının bütün düşmənləri qarşısında ürəkdən güc və qüdrət hiss edirik.

Dünənkindən daha möhkəm

Öz prinsiplərimiz üzərində dayanmaq və həmin prinsiplərlə elan olunmuş daimi ideallara sarı hərəkət etmək üçün heç bir çatışmazlığımız yoxdur. Düşmənlər belə düşünməsinlər ki, İran xalqı imamlarını, böyük rəhbərlərini əldən verdiklərindən, müqavimət güclərini də itirmişlər. Əsla belə deyil. Xalq bu gün qabaqkından daha möhkəmdir. Biz hamımız başa düşürük ki, böyük, qüdrətli və güclü bir əzizimizi əldən verdiyimiz üçün onun boş yerini duyğularımız, düşüncəmiz, səyimiz, birliyimiz və işimizlə doldurmalıyıq. İran xalqı göstərdi ki, hegemon güclərin siyasi analitikləri öz təhlillərinə yenidən baxmalıdırlar. İranın hadisələri, onun gələcəyi və imamdan sonrakı dövrü barədə fikir yürüdənlər öz cəfəngiyyatlarını dəyişməli və sözlərini geri götürməlidirlər.

Siyasi ayıqlıq

Biz güclü və Allahın qüvvəsi ilə qüvvəliyik. Lakin siz tələbələr öz rolunuzu unutmayın. Siyasi ayıqlıq əldə edin və baş verən hadisələrdə sayıq olun. Sizin təbəqənizə uyğun olan inqilabçı gənclik enerjisi quruluşun məqsədlərinə xidmət etməlidir.

Bəzi sadəlövh uşaqlar elə bilirlər ki, tələbənin inqilabda iştirak etməsi məsul şəxslərin başlarına çığırmaqdır. Xeyr! Bu, inqilabçılıq deyil. Tələbələrin məsul şəxslərin başına çığırdıqları yerlərdə məsul şəxslər tələbələrlə eyni istiqamətdə hərəkət etmirlər. Onlar Amerikaya muzdur olduqlarına görə gənclər dözmür və etiraz səslərini ucaldırlar. Keçmiş rejimdə bizdə də elə idi. Tələbələr, xalq, sağlam və qorxmaz insanlar vəzifəli şəxslərin başlarına çığırırdılar.

Tələbənin güclü fəaliyyəti

Hansısa bir qrup hiyləgərliklə və müxtəlif planlarla bir neçə sadəlövh gəncə tələbənin fəryad çəkməli olduğunu başa salmasın. Bəli, fəryad çəkilməlidir, lakin Amerikaya, quruluşu idarə edənlərə maneçilik törədən qüvvələrə qarşı. Hansı universitetdə təhsil alırsınızsa-alın, tələbələrin düzgün xətdə iştirakını qüdrətlə qoruyun.

Universitetdə birliyin qorunması

Tələbə əzizlər! Yaxşı, səmimi və sağlam gənclər! Bacardığınız qədər birliyinizi qoruyun, müxtəlif adların müxtəlif istiqamətlər kimi başa düşülməsinə imkan verməyin. Düşmənə qarşı çevrilməli olan qüvvələrin bir-birinə qarşı dayanmasına qoymayın. Bu nazirliyin tələbəsi-o nazirliyin tələbəsi, bu universitetin tələbəsi-o universitetin tələbəsi, dövlət universitetinin tələbəsi-özəl universitetin tələbəsi, buranın İslam birliyi-oranın İslam birliyi kimi adlar divar yaratmamalı və sərhəd çəkməməlidir. Bundan ehtiyatlı olun.

 

Birlik

Bizim imamımızın böyük hünəri bu idi ki, xalqın müxtəlif təbəqələri arasından bu divarı götürdü. Bu divar böyük, geniş və açıq mühiti çuxurlara, evlərə, kiçik daxmalara bölmüşdü. O, geniş bir mühit düzəltdi, ürəkləri onunla tanış etdi və bu möhtəşəm qüvvəni yaratdı. “Hamılıqla Allah ipindən yapışın” ruhiyyəsi onun sözündə və əməlində təcəssüm olunmuşdu. Bu baxımdan, bəzi üslub və baxış fərqlərinə rəğmən, həmin vəhdət xəttini davam etdirsək, əziz imamımızın ruhuna hörmət etmiş olarıq.

Allah sizin hamınızı qorusun! Allah Öz rəhmətini, hidayətini, lütf və mərhəmətini tələbələrə, müəllimlərə, məsul işçilərə, ruhani nümayəndələrə və universitet işlərində rolu olan hər kəsə şamil etsin! Allah bizi əziz imamımızın istədiyi və arzuladığı xətdə hərəkət etməkdə müvəffəq etsin!

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!


 

Vətənpərvər gəncə tövsiyələr[2]

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

İnqilabın düzgün istiqamətinə diqqət

İnqilab dövrünün xatirələri adətən, bizə və sonrakı nəsillərə yol və istiqaməti göstərən dəyərli amillərdir. Bu dövrün bəzi xatirələrinin yaddaşlarda daha yaxşı qalmasının və daha gözəl görünməsinin səbəbi budur ki, qalib İslam hərəkatının ümumi xəttini göstərməkdə daha səlis və daha güclüdürlər. 13 Aban (4 noyabr) hadisəsi də bu növ xatirələrdəndir.

                                       

Düzgün xətti qorumaq

Mən istəyirəm bu xüsusda bir qədər İslam və Quran təfəkkürünün dərinliyinə varaq, məsələni onun düçüncə əsasları ilə uyğunlaşdıraq, daha yaxşı dəyərləndirək və bu yolla inqilabda hərəkət səmtini diqqətlə izləyək. Çünki hamının, xüsusən də siz gənclərin bilməli olduğu məsələlərdən biri inqilabın istiqaməti və düzgün xəttidir. Onu qorumaq və ona əhəmiyyətli yanaşmaq lazımdır. Əgər onu qorusaq, bizi və inqilabımızı heç bir təhlükə təhdid etməz.

13 Aban

Hamınızın bildiyi kimi, 13 abanda (4 noyabrda) hamısı ABŞ-la bağlı olan üç xatirə mövcuddur. İki xatirə ABŞ-ın bizə vurduğu zərbəyə aiddir, biri isə bizim xalqımızın ABŞ-a vurduğu sillədən ibarətdir.

Kapitulyasiya

Həzrət imamın sürgün olunması o günə aid ilk xatirədir. Çünki Amerikanın İranda yaratdığı rejim sayəsində kapitulyasiya məsələsi, yəni ABŞ dövlətinin hüquqi istismarı bərqərar olunmaqda idi. Ümumiyyətlə, hegemonizmin mənası və şərti belə məsələlər, hegemon gücün xüsusiyyəti də belə bir istismarçılığı zorla qəbul etdirməsidir.

Möminlərə təzyiqdaha artıq müqavimət

İmam bu hadisə qarşısında sərt mövqe nümayiş etdirdi. Onun sözləri bütün ölkəyə yayıldı və Amerikanın vassalı olan rejim bundan təhlükə duydu. Adətən, şeytan səhabələrinin qərara gəldiyi yanlış seçimə uyğun olaraq, əvvəlcə elə bildilər ki, bir insana təzyiq göstərmək müqaviməti azaldacaq. Onlar bilmirdilər ki, möminlərə qarşı təzyiq onların müqavimətini daha da artırır. İkinci tərəfdən, bu şəxsi ortadan götürməli olduqlarını düşünürdülər, lakin bunun bir ilahi məsələ olduğunu bilmirdilər. Onlar imamı sürgün etdilər və bu sürgün onun 1 fevralda qayıdışına qədər davam etdi.

Şəhid şagirdlər

İkinci xatirə həmin hərəkatın davamında yaranan şəhid şagirdlər xatirəsidir. Təxminən on beş il ondan əvvəl tağut rejimi elə bilirdi ki, imamı sürgün etməklə bu hərəkat məhv olacaq. Lakin onların istəklərinin əksinə olaraq, günbəgün gücləndi və bütün cəmiyyəti əhatə etdi, kişini, qadını, qocanı, gənci, yeniyetməni səhnəyə çəkdi. Bizim şagirdlərimiz küçələrə çıxdılar və ABŞ-ın muzdurları bu əzizləri şəhid etdilər. Bu da həmin gündə amerikalıların bizim xalqımıza vurduğu ikinci zərbə idi.

İnqilabın ABŞ-a zərbəsi

Üçüncü xatirə də həmin hadisələrin təbii nəticəsidir. Hərəkat əvvəldə o qədər qəribdir ki, rəhbərini evinin içindən götürüb sürgün edə bilirlər. On beş il ötdükdən sonra isə o qədər irimiqyaslı olur və güclənir ki, gəncləri və yeniyetmə şagirdləri də küçələrə çıxarır. Ondan dərhal sonra da hərəkatın və inqilabın qələbəsini, İslam quruluşunun yaranmasını müşahidə edirik. Bundan sonra növbə əsgərlərin hücumuna və bu inqilabın övladlarının döyülməsinə çatır. Bu da təbii məsələdir. Səhvə, inqilabın ABŞ-a hücumunu və inqilab övladlarının ona qarşı nifrətini qəribə bir şey hesab edənlər yol verdilər. Bu bizim ölkədə gözlənilən ən təbii hadisə idi. İnqilabdan öncəki son iki-üç onilliyin bütün faciələrinin səbəbkarı olan ABŞ-a inqilabçıların reaksiyası belə də olmalı idi. Təbii idi ki, inqilabçı xalq bacaranda və güc əldə edəndə mümkün yolla özünün imperialist, hegemon və təcavüzkarlara nifrətini bildirsin.

Hegemonizm yuvasının tutulması

Üçüncü hadisə də həmin gün baş verdi. Burada artıq məsələ əksinə olub, yəni bizim gənclərimiz və imamın xəttini izləyən müsəlman tələbələr - bu adı onların özləri seçmişdilər, aydın ad idi və istiqaməti göstərirdi - ABŞ səfirliyinə hücum etdilər və bu böyük tarixi hadisə baş verdi. Məsələ səfirlik, onun üzvləri və bu kimi məsələlər deyildi. Məsələnin əhəmiyyəti bunda idi ki, müasir dünyada bu qədər iddiası olan, hegemonluğuna qarşı çıxan bütün xalqları və onların rəhbərlərini təhqir edən, xalq hakimiyyətlərini heçə sayan, istədiyi vaxt devirən, yaxud hücuma məruz qoyan böyük imperatorluq təhqir olundu, dünyaya göstərildi ki, hegemonların gücü mütləq bir şey deyil və onların iradəsi dünyaya qalib gələ bilməz.

Hegemonizmin təhqir edilməsi

Onlar bu saxta inamın xalqın beynində qalmasını istəyirdilər. Halbuki bu inam real deyildi. Amerikalılar o hadisədə elə təhqir olundular ki, bunun qəm-kədəri hələ də ABŞ-ın hegemon başçılarının üzündən silinməyib və gələcəkdə də silinməyəcək. Bu hadisələrin hər üçü mənalı və tam aydındır.

İslam təfəkkürünə arxalanan inqilab ABŞ-ın hədəfində

Burada iki mətləbə toxunmaq istəyirəm. İnqilabın əsas səhnələrində iştirak etməyən, onun həqiqi ruhunu dərk etməyən bəzi qüvvələr inqilabın əvvəllərindən daim təkrarlayır, deyir və yazırlar ki, əgər ABŞ-a qarşı çıxmasaydıq, onun tərəfindən bu qədər təhlükə və problem də yaranmazdı. Ola bilsin, bunu deyənlərin arxasında amerikalıların və qərblilərin təbliğatçıları dayanır. Məsələnin bu tərəfi ilə işim yoxdur. Ümumiyyətlə, sözün özü qərəzli olmasa belə, yanlış və sadəlövh fikirdir.

Məsələ bunda deyil ki, İran xalqının ABŞ-a qarşı addım atmağa haqqı vardı, yoxsa yox; ağıl və siyasət buna icazə verirdi, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, məsələ bunda deyil. Məsələnin məğzi bundan ibarətdir ki, İslam təfəkkürünə arxalanan bir inqilabın ABŞ və onun kimilərin hücumundan sığortalanması mümkün deyil. Qlobal hegemonizm özünün zər və zor imperatorluğunun firon taxtında yalnız tamaşa etmək, onu devirəcək təfəkkürlərin yaranmasına laqeyd qalmaq üçün oturmayıb.

Məlumdur ki, biganə qalmır, məxfi şəbəkələri və xüsusi texnoloqları vasitəsilə harada hansı fikrin, hansı xalqın, hansı şəxsin təhdid sayıldığını təyin edir və sonra var gücləri ilə onu dəf etməyə çalışırlar. Bunun üçün hətta bəzi şəxsiyyətləri terror edir, xalq hərəkatlarını qəddarlıqla yatırtmağa çalışırlar.

Hegemonizmin təhdidi

Sizcə hegemonizm təhlükə hiss etdikdə öz siyasətlərinin əksinə inkişaf etmiş, qələbə çalmış, dövlət və cəmiyyət qurmuş, dünyaya səs salmış və bütün aparıcı şəxsləri hegemonizmə təhdid sayılan bir inqilabın qarşısında bir küncdə sakit oturub laqeyd qalacaq?!

Hegemonizmin səyi

Hegemonizm bütün vücudu ilə inqilaba, İslam Respublikası quruluşuna qarşı mübarizəyə qalxdı. İslam inqilabı Amerikaya qarşı çıxmasaydı da, onu yolundan sapdırmaq, yaxud bütünlüklə məhv etmək üçün çoxlu təzyiq göstərəcək və hiylələr işlədəcəkdilər. Bu, Amerikanın və hegemonizmin İslam inqilabına qarşı mövqeyidir. İslam mahiyyətli və İslam təbiətli bir inqilabın hegemonizm tərəfindən belə düşmənliyə və ədavətə məruz qalması təbiidir.

Hegemonizmin və onunla mübarizənin mənası

Gənclərin bilməli olduğu ikinci məqam budur ki, biz nə üçün hansısa dövlətə, hansısa rejimə müxalifik. Bizim dünyanın hegemon gücləri qarşısında mövqeyimiz ötəri, taktiki və şəraitə hesablanmış bir mövqedir, yoxsa yox? Sözsüz ki, bu yanaşma yanlışdır. Hegemonluğun mənası Qurandan gələn bir mənadır, bizim inqilab leksikonumuzda əsassız yaranmayıb. Hegemonluğun mənası müsəlmanlar, möminlər, İslam quruluşu və İslam inqilabının onunla mübarizə aparmasını zəruri edir; özü də ötəri, taktiki və şəraitə hesablanmış formada deyil. Bu mübarizə daimidir. İnqilabın mahiyyəti budur; inqilab varsa, bu da olacaq.

Hegemonluğun mənası

Quranda hegemonluğun mənası budur ki, bir amil, bir şəxs, bir toplum, yaxud bir cinah özünü haqdan üstün bilsin, haqqa tabe olmasın, özünü və gücünü haqqın meyarı hesab etsin. Quranın təsvir etdiyi tarixin ilk hegemonu İblisdir: "İmtina və təkəbbür etdi"[3]. O, ilk təkəbbürlüdür.

Hegemon

Bir müsəlmanın, möminin, yaxud təkallahlının hətta bir gün, bir an da İblis və şeytanla düşmənlikdən əl çəkməsi mümkün deyil. Ümumiyyətlə, İslamın xətti İblis və şeytan əleyhinədir. Peyğəmbərlərin dəvəti boyu hegemonlar Allahın dəvətini və tövhidi qəbul etməyib, ona qarşı mübarizəyə qalxan və hegemonluq edənlər idilər: “(Şüeyb) tayfasının təkəbbürlü əyanları dedilər: “Ey Şüeyb! Səni ixrac edəcəyik”.[4] Peyğəmbər haqq sözü danışıb, xalqı haqqa dəvət edəndə hegemonlar deyirlər: "Əgər çox danışsan, səni ixrac edəcəyik”.

Bu təkəbbürlülük haqqa dəvət edənin qarşısındadır. Hegemonizmin mənası da budur. Bugünkü dünyada da eyni hakim sistem var.

Hegemonizmin mövqeyi

Bu gün təəssüf ki, bütün dünya hegemon qrupların əməlləri ilə doludur. Onların hamısının başında ABŞ durur. Dünyanın o başında yerləşən bir dövlətin bölgə xalqlarının mənafeyinə zidd olaraq, öz maraqlarını təmin etmək üçün özünə haqq verməsi hegemon ruhdur, başqa bir şey deyil. Bir dövlət qarşısına çıxan hər hansı bir dövlətə açıq-aşkar şəkildə və heç bir xəcalət çəkmədən "mən səni devirərəm" deməkdə özünü haqlı bilir. Bu, hegemonluqdur. Bu gün ABŞ Latın Amerikası ölkələrinin çoxuna və dünyanın digər ölkələrinə qarşı bu işi görür. Hegemonizmin cavabı olmadığına, maraqları təhlükəyə düşdüyünə və o dövlətin süqutu ilə daha yaxşı təmin olunduğuna görə bu mövqeyi seçir.

Hegemon hərəkət

Siz bu gün dünyanın siyasi səhnəsinə baxsanız, çoxlu belə məsələlər müşahidə edərsiniz. Hansısa güclər gəlib bir ölkəni zəbt edir, bir xalqı öz evindən çıxarır və zorla orada başqa bir dövlət yaradır. Bu, hegemon hərəkətdir. Fələstin hadisəsində dünyanın hegemon dövlətləri əl-ələ verib bütöv bir xalqı öz evindən didərgin saldılar. Bu, çox böyük və dəhşətli bir məsələdir. Bu gün dünya buna adət edib: bir xalqı öz ölkəsindən qovur, sonra zorla dünyanın müxtəlif yerlərindən başqa insanları gətirib oraya yerləşdirir, yalançı, qondarma bir xalq yaradır, həssas ərəb regionunda öz mənafelərini təmin edirlər. Bu, sözügedən hegemonluqdur.

Hegemon ruh  İrəli
Go to TOP