A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Qadın (Seyid Əli Xamenei)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri  


Tehran vilayətinin şəhid sərdarlarının ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 7 may, 1997

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

İslamın qadın barəsindəki fikirlərinin Qərbdə tanınmaz qalması

İslam mədəniyyəti və İslam baxımından qadının məqamı Qərb dünyası üçün tanınmaz qalmışdır. İslam mədəniyyəti bütün sahələrdə, xüsusən də qadının məqamı sahəsində Qərbin tənəzzülə uğramış mədəniyyətinin təsirindən dünya və dünya qadınları üçün tanınmaz qalmışdır. Qərb dünyası düzgün şəkildə xəbərdar deyil və bu, insanlar əleyhinə təxribat aparan beynəlxalq təxribatçı qurumların işidir. Onlar qadın həyatının həqiqi məfhumunu və İslamın qadın barəsindəki nəzərini söyləmirlər.

Cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Qadın məsələləri barəsində televiziya və radionun vəzifəsi

Qadının məqamının və ailədəki rolunun izah olunması

Radio və televiziyada qadın məsələsi barəsində elə işlər görülməlidir ki, onun ailə məqamı cəmiyyətdə düzgün şəkildə izah olunsun.

Televiziya və radio işçilərilə görüşdə çıxışdan; 1 avqust, 1996

Keyhan qəzeti

Qadın və kişi münasibətlərində İslamın baxışının izah olunması

Burada televiziya və radionun İslam mədəniyyətinin bütün sahərlərdəki, xüsusən də qadın və kişi münasibətlərinin və qadının ictimaiyyətdə rolu barəsindəki gözəlliklərini göstərməkdə olan vəzifəsi aşkarlanır. Televiziya və radionun çox məsuliyyəti var. Radio və televiziya bir əyləncə maşını deyil, öyrədən bir təşkilatdır.

Həkimlər, feldşerlər, ölkənin ali tibb mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 dekabr, 1989

Proqramlarda qadınları alçaldan rollardan çəkinmək

Radio və televiziyanın keçmiş proqramlarında qadın məsələsi barəsində də iki əsaslı eyib mövcud idi: biri bu idi ki, hicabın dəyəri itmişdi, bundan daha böyük olan o idi ki, qadına alçaldıcı rollar verilirdi. Birinci eyibdə bir dəyər sual altına düşür və tapdanır. O, hicab dəyəridir. Amma ikinci eyibdə bəzən qadın üçün nəzərdə tutulan bütün bəşəri dəyərlər sual altına düşür. Aşiqanə bir dastan nəql olunur. Bu dastanda qadın hər halda, sionistlərin və imperialistlərin bəyəndiyi rola malik olur və çox zaman yaxşı bir ana, yaxşı bir həyat yoldaşı və işgüzar bir insan surətində təqdim olunmur. Bu iki eyib aradan qaldırılmalıdır.

Radio və televiziyanın siyasətlərini təyin edən şuranın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 mart, 1991

Qadının dəyər rolunu və şəxsiyyətini göstərmək

Biz gərək qadını həm hicablı göstərək, həm də İslamın və inqilabın onun üçün nəzərdə tutduğu dəyərlərlə - yəni nəcibliklə və qadın iffəti ilə. Ən mühüm məsələ qadının iffət gövhəri, ailənin əsas elementi və əsas sütunu olması, cəmiyyətin fəaliyyətlərinin əsas üzvü və əsas sütünu olması, cəmiyyətin və kişilərin inkişafında qadının təsiri, bizim keçmiş hadisələrimizdə, o cümlədən inqilabda, müharibədə və digər hadisələrdə qadının təsiridir.

Radio və televiziyanın siyasətlərini təyin edən şuranın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 mart, 1991

Qadın təşkilatlarının və orqanlarının təşkil edilməsi

Qadınların İslam təşkilatlarının yaradılması

Birinci növbədə əsl İslam mədəniyyəti yayılmalıdır. Bu zaman təbii formada qadınlar da bu nemətdən bəhrənəcəklər. Sonrakı mərhələ isə qadınlara məxsus təşkilatların yaradılmasıdır. Mənim məlumatım qədərincə, qadınlara məxsus olan çox düzgün və sanballı bir təşkilat yoxdur. İndi mövcud olanların bu məqsəd üçün yetərli olduğunu düşünmürəm. Buna görə bacılara təklif edirəm ki, qadınların İslam təşkilatlarını yaratmağa çalışsınlar və bununla qadın hüquqlarının, məsələlərinin və problemlərinin müxtəlif cəhətlərini araşdıra bilsinlər.

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Çıxış yolları tapmaq üçün işçi qrupları təşkil etmək

Mən düşünürəm ki, Qadınlar cəmiyyəti əgər ciddi surətdə özünə aid olan məsələlərlə məşğul olmaq istəyirsə, qadınlara yaxşı gələcək və hidayət hazırlamaq üçün işçi qrupları, yəni müəyyən sahələrdə xüsusi nəzərləri bəlli edən və çıxış yollarını təqdim edən qruplar təşkil etsin.

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1985

Qadınların işi ilə məşğul olmaq üçün özəl təşkilat

İnqilab səddi sındırdı, qadınlar üçün yeni yol açdı. Onlar inqilabın işlərində güclü və geniş fəaliyyət göstərə bildilər. Baş verən əzəmətli nümayişlər, toplantılar və seçkilərdə iştirak bu yeni yolun başlanğıcı idi. Lakin bu, şübhəsiz ki, keçmişdəki uzun dövrün geriliklərini düzəldə bilməzdi və bilmir. Əgər biz iranlı qadının İslamın nəzərdə tutduğu məqamda olmasını istəyiriksə, qadın məsələləri sahəsində çox işlər görməliyik. Bunun xüsusi bir təşkilat lazımdır, bunu bir nazirliyə, yaxud müştərək bir quruma tapşırmaq olmaz.

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988

Qadınların mədəni-ictimai şurasının vəzifələri

Mənim demək istədiyim budur ki, bizim cəmiyyətimizdə qadının vəziyyətində görünən hər bir nöqsanın çarəsi vardır. Çünki İslam dini qadına kamil və kompleks baxışa malikdir. Çarə yollarını tapmaq lazımdır. Qadınların mədəni-ictimai şurası təşkil olunanda məhz bu məsələlər nəzərə alınmışdı. O cəmdə cənab Əhmədi və digər qardaşlar da iştirak edirdilər. Biz bu gün baxmalıyıq ki, İslamın qadın üçün istədiyi yolda hərəkət etməkdən ötrü qadınların hansı qanuni vasitələrə ehtiyacı var, hansı sahələrdə düşüncələr və təfəkkürlər lazımdır, hansı yollar göstərilməlidir, hansı idarələr yaradılmalıdır. Onlar üçün bunları hazırlamalı və təşkil etməliyik. Əlbəttə, bu işləri, bu mənəvi himayələri (məqsədim maddi himayələr deyil, maddi himayələrdə hamı şərikdir) təşkil və idarə etmək üçün bir mərkəz olmalıdır. Bu mərkəz siz qadınların üzvü olduğunuz Qadınların mədəni-ictimai şurasıdır.

Siz bu məsələ üzərində düşünməlisiniz. Məclislə və hökumətlə də əlaqəniz var. Bundan əlavə, Mədəni İnqilab Ali Şurasının qərarlarının icra olunması qanunla vacib edilmişdir. Bu şuranın təşkil olunduğu ilk dövrlərdə həzrət İmam açıq buyurdu ki, bu iclasın qərarları mütləq icra olunmalıdır. Ümumiyyətlə siz qadınların təşkil etdiyi bu toplum o mərkəzə bağlıdır. Ciddi düşünməli və qadınların probleminin nə olduğunu bilməlisiniz. Əlbəttə, məqsəd bu kiçik və ümumi problemlər deyil. Sığorta problemi və digər məsələlər müxtəlif şöbələrdə həll olunmalıdır. Bunlar xüsusi toplumun araşdırmalı olduğu məsələlər deyil.

Siz baxmalısınız ki, qadın olduğuna görə qadının hansı vəzifələri var və bu vəzifələri icra etmək üçün hansı yönəltmələrə ehtiyaclıdır. Öz ictimai və insani hüquqlarından faydalanmaları üçün qadınlara hansı tövsiyələr olunmalıdır və hansı qanunlar lazımdır, işlərin bir hissəsini öhdəsinə götürmək üçün hansı komitələr yaranmalıdır. Siz bunları araşdırın, sonra müxtəlif qurumlara, misal üçün, məclisə, yaxud Mədəni İnqilab Ali Şurasına tövsiyə edin ki, qanun qəbul etsinlər və bu işlər görülsün.

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991

Qadınların ucalığı üçün dua

Ümidvarıq ki, Allah-Taala ölkə məmurlarına, qanunvericilərə, qadın məsələləri barədə proqram hazırlayanlara, qadın məsələsi sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərə kömək etsin! Yanlış olan əcnəbi və məcburi üsullara yönəlmədən və meyl göstərmədən düzgün İslam yolunu tapa bilmələri üçün onlara uğur bəxş etsin! İnşallah o yolda hərəkət etsinlər! Bizim ölkəmizin qadınları İslamın onlar üçün istədiyi vəziyyətə və səviyyəyə, maddi və mənəvi xoşbəxtliyə, dünya və axirət xoşbəxtliyinə şamil olan vəziyyətə çatsınlar!

İlahi! Səni Fatimeyi-Zəhraya (s), Zeynəbi-Kübraya (ə), Fatimə və Zeynəbin ruh bəxş edən məktəbinə and veririk, bizim ölkəmizin qadınlarını onların uca İslam məqsədlərinə nail et!

İlahi! Qadınların inkişaf və ucalığının maneələrini aradan qaldır!

İlahi! Bizim hamımızı həzrət Bəqiyyətullah Əzəmin (ə) xeyir-dualarına şamil et!

Ümidvarıq Allah-Taala sizin hamınıza uğur versin və salamat etsin!

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997

 [1] “Bihar əl-ənvar”, c. 87, səh. 277

[2] Əhzab, 35

[3] Təhrim, 11

[4] Təhrim, 10

[5] İnsan, 8,9

[6] Ali-İmran, 42

[7] Ali-İmran, 31.

[8] Mumtəhinə, 12

[9] Əhzab, 33

[10] Nur, 31

[11] Nur, 12

[12] Nur, 16

[13] Nur, 17Geri  
Go to TOP