A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Qadın (Seyid Əli Xamenei)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


Bəlkə də bəziləri təəccüb edirdilər və hələ də təəccüb edirlər ki, hər bir fəndə özünü İslam təlimləri, o cümlədən hicab məsələsi ilə uyğunlaşdıran yüksək elmi səviyyəli bir xanım olsun. Bu bəziləri üçün inanılmaz idi, təsəvvür edə bilmirdilər.

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990

Hicab – İslam və inqilabın bir zərurəti

Bizim cəmiyyətimizdə hicab məsələsi bir İslam və inqilab zərurətidir; dövlətin və qanunun icbari deyil. Kim inqilaba sadiqdirsə, cəmiyyətin paklığını və təmizliyini qorumalıdır. Bu bir inqilab zərurətidir. Biz bilirik ki, düzgün bir əməl üçün düzgün bir iman və inanc lazımdır, təzyiq və şiddət yox.

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980

Hicabın və iffətin elm öyrənməklə ziddiyyətdə olmaması

Kimlərsə təbliğat aparmasınlar ki, hicabı və iffəti qorumaqla, evdarlıq və övlad tərbiyəsi ilə qadınların elm öyrənməsi mümkün deyil.

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Hicabın hüquqla və azadlıqla ziddiyyətdə olmaması

Qərb dünyası hicab məsələsi üzərində qadının hüquq və azadlıqlarının pozulması kimi qalmaqal yaradır. Amma bunun əksinə olaraq, hicab məsələsinin hüquq və azadlığa heç bir aidiyyəti yoxdur. Hicab qadın və kişi üçün vacib bir işdir. Onların hər biri bir tərzdə bu məhdudiyyətə riayət etməlidirlər. Çünki hicabın sınması ilə qadının başına Qərb mühitlərində müşahidə etdiyimiz qadın sui-istifadəsi bəlaları gələcək.

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1995

Keyhan qəzeti

Hicab İslam Respublikasının mühüm məsələsi kimi

İslam Respublikası Qərbin bu fəsadları qarşısında dayandı və əvvəldən elan etdi ki, qadın və kişinin pozğun münasibətlərinə etiqadı yoxdur. Hicaba, qadın və kişi arasında İslam münasibətlərinə etiqadlıdır və bu məsələ üzərində dayanır. Bəzilərinə görə bu ikinci dərəcəli və cüzi bir məsələdir. Halbuki səhv edirlər, bu çox əhəmiyyətli məsələdir.

Cümə namazı xütbəsindən; 31 mart, 1990

Dünyanın hicab əleyhinə təbliğat hücumu qarşısında müqavimət

Bütün Qərb dünyası, onların mediası və dünyanın böyük sionistlərinin və kapitalistlərinin əlaltısı və muzduru olan qələm sahibləri əl-ələ verib İslam Respublikasını şantaj etmək istəyirlər. Hicab məsələsini təbliğat hücumuna məruz qoydular ki, bəlkə bizi meydandan çıxartsınlar. Onların təbliğatına rəğmən, İslam İranı və müsəlman qadın özünün hicaba, müsəlman qadının İslam heysiyyətinə və qadın barəsində İslam təlimlərinə qüdrətli, qətiyyətli sadiqliyini, özünə inam və etimad ruhiyyəsini qorudu. Bu gün Qərb dünyası tədricən İslam hicabına sarı yönəlir.

Tehran, Təbriz, İsfahan, Kerman, Qum, Qəzvin, Yəzd, Kərəc şəhərlərinin, Çahar-Mahal və Bəxtiyari və Mazandaran vilayətlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990

İnsan hüquqları iddiaçılarının hicabsızlığı icbari etməyə qarşı çıxmamaları

Siz bilirsiniz ki, bir vaxt bizim ölkəmizdə hicab qadağan edildi, amma dünyada heç kim buna etiraz etmədi. Bizim qonşu ölkəmiz olan Türkiyədə hicabı qadağan etdilər və son zamanlara qədər bu ölkənin bəzi iqtidarları eyni ənənəni davam etdirdilər. Bunun nümunələri son illərdə də göründü, amma dünyada heç kim buna qarşı etirazını bildirmədi və bildirmir.

Özünü inkişaf etmiş bilən, insan haqları məsələsinin onlar üçün əhəmiyyət kəsb etdiyini iddia edən və reklam etdirən Avropa ölkələrində - yəni Fransa və İngiltərədə bir neçə müsəlman qadının İslam hicabı ilə get-gəl etmələrinə və məktəblərə girmələrinə icazə vermədilər. Belə yerdə qadağa qoymağı və maneə yaratmağı icazəli bilirlər, bunda bir eyib görmürlər. Lakin cəmiyyət arasında hicabı vacib bildiyi üçün, hər yerdə İslam Respublikasına qarşı etiraz sərgiləyirlər. Əgər qadınların hər hansı bir geyim formasına müdaxilə etmək düzgün deyilsə, onların müdaxiləsi hicabı vacib etməkdən daha artıqdır. Çünki bu, təhlükəsizliyə daha yaxındır. Ən azı bu iki hala eyni formada yanaşmaq lazımdır. Lakin Qərb belə etmir.

Qadınların geyim formasında qadağalar olduğu üçün Qərb İslam Respublikasını qınayır. Kişi və qadının çılpaqlığının və hicabsızlığının vacib edildiyi ölkələri isə tənqid etmir. Bu nə üçündür? Ona görə ki, bu, Qərbin qəbul etdiyi mədəniyyətin ziddinədir. Onlar bu məsələ üzərində çox həssasdırlar.

Cümə namazı xütbəsindən; 30 mart, 1990

Universitetlərdə qadınların vasitəsi ilə İslam mədəniyyətini qorumağın lazımlığı

Universitetlər çox mühüm mərkəzlərdir. Universitetlərdə tələbə və müəllim xanımlar çalışıb İslam ruhiyyəsini və mədəniyyətini yaymalıdırlar. Əgər kimlərsə Allah eləməmiş, ölkə universitetlərində İslam hicabına, müsəlman qadınlara, tələbələrə və müsəlman qız tələbələrə hörmətsizlik etsələr, öz çürük düşüncələrini yaymaq üçün onlara icazə verməyin. Universitet İslam mühiti olmalıdır. Gərək İslam adamının və qadınının, örnəyi Fatimə (ə) olan qadının inkişafı üçün yer olsun. Bu, ölkənin gələcəyi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992

Hicabla düşmənçilik

Onlar müsəlman qadının daha çox nəyi ilə düşməndirlər? Onun hicabı ilə. Onlar hicabla düşməndirlər. Sizin bu çadranızla, sizin düzgün və möhkəm hicabınızla hər şeydən artıq düşməndirlər. Nə üçün? Çünki onların mədəniyyəti bunu qəbul etmir. Avropalılar belədirlər. Onlar deyirlər ki, biz nə düşünürüksə, dünya bizi yamsılamalıdır. Öz cahilliklərini dünyanın mədəniyyətinə hakim etmək istəyirlər. Onlar qadını Avropa tərzində - moda, istehlak, xalqın gözü qarşısında bəzənmək, cinsi məsələləri oyuncaq etmək, iki qadın, iki cins arasındakı rabitələri cəmiyyətdə qadınların vasitəsi ilə yaymaq istəyirlər. Harada qərblilərin bu məqsədlərinə qarşı çıxılsa, fəryadları ucalır.

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991

Qadınların hicabında İslam hərəkatının təsiri

Əsla hicaba etiqadı olmayan çox qızlar vardı, amma hərəkat dövründə onlara hətta bir söz demədən özləri hicablı olmuşdular.

Tehran Universitetinin tələbələri ilə görüşdə çıxışdan; 12 may, 1998

Dünya qadınlarının hicaba yönəlməsi

Bəzi Qərb ölkələrində, qeyri-dini hökumətləri olan bəzi müsəlman ölkələrində İslam hicabı bu şəkildə din düşmənlərinin hücumuna məruz qalır. Bu onların hicaba yönəlməsinin göstəricisidir. Bizim hicaba diqqət göstərilməyən qonşu ölkələrimizdə, mənim özümün yaxından bəzi nümunələrini gördüyüm İslam ölkələrində heç zaman hicabın adını çəkmirlər. İnqilabdan sonrakı iyirmiillik müddətdə qadınlar, xüsusən də ziyalı qadınlar və tələbə qızlar hicaba yönəlmişlər, maraq göstərmişlər və hicablı olmuşlar. Nümunələri bunlardan əlavə Qərb ölkələrində də müşahidə olunmuşdur.

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Qərbdə müsəlman qızların hicab iddiası

Bir müsəlman qız uşağı nə zaman cürət edərdi ki, küfr və fəsad dünyasının ürəyində müsəlmançılıq və müsəlman hicabını iddia etsin?!

Xorasan vilayətinin alimləri, ruhaniləri, məmurları və müxtəlif təbəqələrdən olan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 5 iyun, 1990

Başörtüyü davası – Qərbdə İslamın nüfuzunun əlaməti

Son həftələrdə Fransada və Avropa ölkələrinin bəzisində başörtüyü davası adlanan məsələ əslində Qərb mədəniyyətinin dövlət başçıları tərəfindən onların İslam mədəniyyətinin tərəqqi sıçrayışı və İslamın günbəgün artan nüfuzunun əlaməti hesab etdikləri halla tələsik və naşı mübarizəsidir. Onlar bu işdə öz səbir və mətanətlərini o qədər əldən verirlər ki, birdən-birə ölkə başçıları bir neçə dindar qızın və dindar müsəlman ailəsinin qarşısında pəhləvanlıq göstərirlər. Bunlar həmin şəxslərdir ki, azadlıqların və fərdi istəklərin riyakarcasına müdafiə fəryadları dünyanın qulağını kar etmişdir.

Bəsic (könüllü keşikçilik) komandanlarının ümumrespublika toplantısına müraciətdən; 23 noyabr, 1989

Qərbdə hicablı qızlarla mübarizə - kül altındakı od əlaməti

Qəribə hücum mövcuddur. Sizin eşitdikləriniz, Fransada hicab məsələsi və hicablı qızlarla mübarizə kül altındakı oddan görünən qığılcımlardır və pərdə arxasındakı əzəmətli işdən xəbər verir. Məsələ təkcə bundan ibarət deyil ki, misal üçün, laik bir dövlət hicabı istəmədiyini desin. Xeyr, bunlar ümumiyyətlə İslam sarıdan ciddi təhlükə hiss etmişlər. Əlbəttə, bu yeni məsələ deyil, əvvəllər də olmuşdur.

Qum Elmi Hövzəsinin alim və tələbələrinin nümayəndələr heyətilə görüşdə çıxışdan; 28 noyabr, 1989

Qərbin çadra əleyhinə təbliğatından təsirlənməmək

Bizcə, qadın geyimi haqqında olan söhbətlər çox yaxşı söhbətlərdir. Lakin diqqət yetirmək lazımdır ki, bu sahədə olan heç bir məsələ Qərbin əks təbliğatından təsirlənməməlidir. Əgər ondan təsirlənsə, zərərli olacaq. Məsələn fikirləşək ki, hicabımız olsun, lakin çadramız olmasın. Bu yanlış fikirdir. Əlbəttə, demək istəmirəm ki, çadra yeganə geyim növüdür. Xeyr. Mən deyirəm çadra hicabın ən yaxşı növüdür. Bizim milli əlamətimizdir. Heç bir eybi də yoxdur, qadının heç bir hərəkəti ilə ziddiyyət təşkil etmir. Əgər həqiqətən məsələ hərəkət, ictimai-siyasi işlər və fikir işləri olsa, çadra qadının rəsmi geyimi ola bilər. Dediyim kimi, çadra hicabın ən yaxşı növüdür.

Düzdür, çadrasız da hicablı olmaq mümkündür. Lakin onun sərhədlərini mütləq müəyyənləşdirmək, tapmaq lazımdır. Bəziləri Qərbin əks təbliğatından qurtulmaq üçün çadradan qaçırlar. Lakin çadradan qaçarkən çadrasız həqiqi hicaba sarı da getmirlər. Çünki Qərb onu da hücuma məruz qoyur.

Siz elə bilirsiniz ki, biz çadranı kənara qoysaq, məsələn Qurani-Kərimdə də göstərilən[10] paltarlar və örpəklər hazırlasaq, bizdən əl çəkəcəklər? Xeyr. Onlar bununla qane olmayacaqlar. Onlar istəyirlər ki, özlərinin çirkin mədəniyyəti eynilə burada tətbiq olunsun; şah dövründə olduğu kimi. O zaman qadının ümumiyyətlə hicabı yox idi. Hətta bu yerlərdə növbə belə işlərə çatdıqda pozğunluq daha çox olur. Şahın dövründə elə bu Tehranda və bizim ölkənin başqa şəhərlərində olan pozğunluq Avropa şəhərlərində olan pozğunluqdan daha artıq idi. Avropada adi qadının paltarı və geyimi vardı, amma burada elə deyildi. Biz gördüklərimiz, eşitdiklərimiz, bildiklərimiz və indi o zamandan mənim yadımda qalan mənzərələr haqqında düşündükdə, insan doğrudan da təəccüblənir ki, nə üçün belə olmalıdır. Çox təəssüf ki, bu gün geri qalmış müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrinin çoxunda vəziyyət eynilə belədir. Buna görə də, gərək dəyər məsələlərinə çox diqqətlə, həssaslıqla və geri çəkilmədən yanaşaq.

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991

Cənab Mütəhhərinin “Hicab” kitabından istifadə etmək

Ustad şəhid Mütəhhərinin “Hicab” kitabından istifadə edin. Mütəfəkkirləri və elm adamlarını dəvət edin bu məsələ barəsində çıxış etsinlər.

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Hicab üzərində incəsənət işi

İncəsənət qəlibinə sığan hər bir ideya, düşüncə və inqilab əbədi qalacaq. İdeyaları tarixdə saxlayan və cəmiyyət səviyyəsində yayan, insanların canına hopduran, bu nəsildən digər nəslə köçürən sənətkarcasına bir rabitədir.

İncəsənətdə mühüm olan onun məqsədidir. Əgər incəsənətdə iman cəhəti olsa, gözəldir. Hicab məsələsi üzərində incəsənət işi, gözəl təbliğat işi aparılmalıdır ki, bu məsələ bu qrupun beyninə otursun.

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may 1984.

Kişilərin hicabı

Mən bu müddət boyunca yayda İslam hicabına və münasib geyimə riayət etməyə çalışan əziz bacılara təşəkkür etmək istəyirəm. Bizim bacılarımızın çoxu buna çalışdılar. Onlara salam olsun! Deyirlər sən bizə dedin, biz də qulaq asdıq. Lakin qardaşlar açıq yaxalarla, qısaqol köynəklərlə, münasib olmayan formada küçələrə çıxır, hətta cümə namazında iştirak edirlər. Mən tövsiyə etmək istəyirəm ki, mütləq bu məqamı yadda saxlayın. Hicab bacılar üçün o formada, qardaşlar üçün də bu formadadır.

Cümə namazı xütbəsindən; 5 sentyabr, 1980

Kişilərin iffəti

Hicab və iffəti qorumaq bacılara məxsus deyil. Ey müsəlman qardaşlar! Ey gənc qardaşlar! Siz də İslam iffətini və İslam hicabını qoruyun. Siz də işə və cəmiyyətə layiqli paltarda çıxın.

Cümə namazı xütbəsindən; 5 sentyabr, 1980

Hicabın açılması və hicabsızlığın yayılması

Hicabla mübarizə barəsində keçmiş rejimdən bir sənəd

Bizim xalqımızın təbii ki, əksəriyyətinin İslamın müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərə və lazımi hicablara imanı vardır. Bu gün bizim bu məsələ üzərində az mədəni və təbliğat işi görməyimizin əksinə olaraq, ötən əlli ildə keçmiş rejim Qərb mədəniyyəti əsasında bu sahədə bir hərəkət edirdi və bariz nümunəsi hicab olan qadın və kişi əlaqələrində işləyirdi.

1931-ci ildən və hətta ondan öncədən bu iş başlandı və hicabın açılması məsələsinin qarşıya çıxdığı 1935-ci ilə qədər davam etdi. Keçmiş rejimin bir qrup məsul şəxsinin son zamanlarda, yəni 1976-cı ildəki müzakirələrinə və qərarlarına aid bizim əlimizə bir sənəd keçmişdir. Orada deyilmişdi ki, biz kütləvi informasiya vasitələrindən maksimum istifadə etməliyik.

Cümə namazı xütbəsindən; 31 oktyabr, 1986

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

İslam cəmiyyətində hicabsızlığın yayılması

Bu rejimin iş başına gəldiyi zamandan, yəni iyirminci illərdən beynəlxalq müstəmləkəçiliyin siyasəti bu oldu ki, müsəlman cəmiyyətləri arasında cinsi azadlığı və pozğunluğu yaysın. İslam hicabını, İslam təlimləri baxımından və İslam mədəniyyətində müəyyən olunmuş qadın və kişi arasındakı sərhədi götürsün. Cəmiyyətdəki bütün kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etdilər. Bunların hamısının arxasında bu məsələni dəqiq bir planla idarə edən çirkin siyasət əlləri dayanırdı. İyirminci illərdə, yəni təxminən altmış il bundan öncə bizim İslam cəmiyyətimizdə qadın və kişi arasında keçilməz bir sərhəd vardı. Qadın örtüyü qorumağı özünün vaciblərindən biri bilirdi. Hətta dindarlıq baxımından yüksək səviyyədə olmayan şəxslərin xanımları öz paklıqlarını və iffətini qorumaq üçün İslami cəhətdən çox səy göstərirdilər.

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986

Risalət qəzeti

Bütün imkanların hicabsızlığı yaymaq yolunda işlədilməsi

İnqilabçı xalqlar nə qədər ki, inqilabçı zahidliyə malikdirlər, nə qədər ki, gəncləri, kişiləri və qadınları dindar, pak və təqvalıdırlar, onlarda qorxmazlıq, şücaət, müqavimət və mərdanəlik ruhiyyəsi də çox olacaq. Fəsad və pozğunluq uçurumundan yuvarlandıqda hər şey bitir. Bunlar İran üçün bu işi görmək istəyirdilər. Təəssüf ki, yaxşı amil də tapdılar və o, Rza xan idi. Quldurcasına qadınları vadar etdi ki, ümumi yerlərdə görünsünlər. Hicabı qadağan və hicabsızlığı icbari etdi.

Amerikalılar və qərblilər malik olduqları güclü ideoloqlarla sonralar daha yaxşı yollar seçdilər. Düzdür, ondan da istifadə etdilər və pozğunluğu genişləndirdilər. Bizim ölkəmizdə hicabsızlığın başlanmasından 30-35 il ötdükdən sonra bizim xalqımızın bəzi qadınlarının işi elə bir yerə çatdı ki, bəzən heç zaman hicabı sevməyən qadınlar da bir qədər o tərəfə getdilər. Bütün qurumlar və təbliğat maşınları qadın iffətini, paklığını və təqvasını bataqlığa çəkmək üçün işə salındı.

Kişi və qadının paklığını və iffətini dəyərsiz etmək, kişi və qadın arasında qanunsuz münasibətləri adi göstərmək, bu rabitədə vücuda gələn ictimai təsirlər, yayılan pozğun əxlaq və müxtəlif fəsadlar - çox şərhə və təfsilata ehtiyacı olan və bizim öz xalqımızın çoxunun şahid olduğu məsələlərdir.

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985

Qərb mədəniyyətinin hicabla müxalifəti

Qərb mədəniyyətində hicaba riayət etmək insan hüquqlarının ziddi sayılır. Lakin yüzlərlə sərnişini olan bir sərnişin təyyarəsini vurmaq insan hüquqlarına zidd olmur. Buna irad bildirilmir, bu cinayətin səbəbkarı mükafat da alır.

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993

Keyhan qəzeti

Hicabsızlıq – israfçılıq vasitəsi

Hicabsızlıq əslində istehlak mədəniyyəti üçün bir vasitə idi; özü də pozğun, mənasız və zərərli istehlak üçün. Cəmiyyətə və ümumi iffətə ziyandan başqa bir təsiri olmayan işlərə nə qədər iradələr, pullar və vaxtlar sərf olundu!

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984

Hicabsızlıq – cəmiyyətdə fəsadın yayılmasının amili

Doğrudan da qadın və kişi arasında fasilənin mövcud olduğu bir cəmiyyətdə fəsad, bu fasilənin mövcud olmadığı cəmiyyətlə müqayisəolunmaz dərəcədə fərqlənir.

Bu gün bizim ölkəmizdə bəzi şəxslərin vasitəsi ilə zərərli formada aparılan antihicab işi İslam Respublikası əleyhinə siyasi bir hərəkətdir. Din təbliğatçıları, mütəfəkkirlər, yazıçılar və sizin hamınız pis niyyəti olmadan və cəhalət üzündən hicabı yüngül sayan şəxslərə yol göstərməlisiniz.

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may 1984.

Hicabla mübarizə siyasəti

Hicabı bizim xalqımızın arasından götürən və sərt şəkildə onunla mübarizə aparan şəxslər nə etdiklərini yaxşı bilirdilər. Tarix boyunca bəzi siyasətlər insanın şəhvətli şəxsiyyəti üzərində elə dayanır və onu əsas göstərir ki, onun həyatının bütün cəhətlərinə kölgə salır, onun elmini, təqvasını, insani duyğularını və müsbət cəhətlərini kölgədə qoyur.

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984

İslam Cümhuriyyəti qəzeti

Hicabsızlıq – qadınların iffət səddinin sındırılmasının amili

Bu məmləkətə və xalqa hökmranlıq etmək istəyən xarici qurumların planlarından biri bu idi ki, qadınları İslam hicabından uzaqlaşdırsınlar. Xalq müqavimət göstərdi. Müsəlman qadınlar bu təxribatı öz müqavimətləri ilə sındırdılar.

Lakin uzunmüddətli tərbiyələr, hərtərəfli zəhərli təbliğatlar və müxtəlif təzyiqlər nəhayət bu məmləkətin qadınlarının bir təbəqəsini hicabsızlığa sarı çəkdi, bu məmləkətdə hicabsızlıq, qadınların iffət səddinin pozulması və xalq arasında çılpaqlıq mədəniyyətinin yayılması üçün bir vasitə oldu.

Keçmiş dövrü görmüş bütün şəxslər, yəni bu xalqın beş-altı il bundan əvvəlki dövrü xatırlayan əksəriyyəti bu məmləkətdə nə baş verdiyini, hicabsızlığın bu məmləkətin qadınını, kişisini, qocasını və gəncini nə günə saldığını bilir. O günlər təbliğat təzyiqi, süni şərait və müxtəlif təzyiqlər altında hicabsız hərəkət etməyə məcbur olan şəxslərin əksəriyyəti bu gün rahat nəfəs alırlar.

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984

İslam cəmiyyətlərində hicabsızlığın yayılması

Xülasə budur ki, keçmiş rejimdə təkcə son dövrlərində yox, bu rejimin iş başına gəldiyi zamandan, yəni iyirminci illərdən beynəlxalq müstəmləkəçiliyin siyasəti bu oldu ki, müsəlman cəmiyyətləri arasında cinsi azadlığı və pozğunluğu yaysın. İslam hicabını, İslam təlimləri baxımından və İslam mədəniyyətində müəyyən olunmuş qadın və kişi arasındakı sərhədi sındırsın. Bu fəsad mayasını İslam cəmiyyətinin bədəninə köçürmək üçün bütün vasitələri işə saldılar; siyasətdən istifadə etdilər, gücdən istifadə etdilər, yazıçıların şeirindən, pyes yazanlardan, hekayə yazanlardan və incəsənət adamlarından istifadə etdilər. Cəmiyyətdəki bütün kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etdilər. Bunların hamısının arxasında bu məsələni dəqiq bir planla idarə edən çirkin siyasət əlləri dayanırdı. İyirminci illərdə, yəni təxminən altmış il bundan öncə bizim İslam cəmiyyətimizdə qadın və kişi arasında keçilməz bir sərhəd vardı. Qadın örtüyü qorumağı özünün vaciblərindən biri bilirdi. Hətta dindarlıq baxımından yüksək səviyyədə olmayan şəxslərin xanımları öz paklıqlarını və iffətini qorumaq üçün İslama uyğun çox səy göstərirdilər. Bu xəbis siyasət müxtəlif vasitə və yollarla cəmiyyətdə 40-50 il icra olundu.

Böyük Tehranda və digər şəhərlərin çoxunda bizim ölkəmizin və cəmiyyətimizin vəziyyəti elə bir yerə çatdı ki, bəzi yazıçılar, müşahidəçilər və dünyanı görmüş şəxslər deyirdilər ki, Tehranda, xüsusən də bu şəhərin bəzi yerlərində və ölkənin bəzi bölgələrində çılpaqlığa və cinsi pozğunluğa doğru hərəkət hətta Avropa ölkələrindən artıq sürətlə irəliləyir. Bizim qadınlarımızın və kişilərimizin adi paltarlarını moda, yaxud azadlıq adı altında pozğunluğa və tüfeyliliyə sarı sövq etmişdilər. Avropa ölkələrində ən azı hər yerdə belə vəziyyət müşahidə olunmurdu. Bu gedib cəmiyyətin dərinliklərinə nüfuz edirdi. Qadının qəlbində və daxilində dəyərli gövhər kimi qorunan əxlaqı və iffəti qırdılar, onu məhv etməyə və cəmiyyətdə hicabı, qadın və kişi arasında pərdəni dəyərin ziddinə olan bir iş formasına gətirməyə çalışdılar. Buna səy göstərilirdi. Əlbəttə, bəlli idi ki, bu səy sünidir. Bəlli idi ki, hələ bizim cəmiyyətimizdə iffət, paklıq, İslam əxlaqı, hicab və cinsi sərhəd qorunur. Bəlli idi ki, müstəmləkəçiliyin əli bizim xalqımızın ruhiyyələrinin dərinliklərinə nüfuz edə bilməmişdi. Dəlili də budur ki, inqilab baş verdikdə, xalq İslam dəyərlərinə qayıtdıqda, xalqın özü hicaba, qadın və kişi arasında sərhədi qorumağa və cinsi pozğunluqdan uzaq durmağa yönəldilər. İnqilabın sayəsində bizim cəmiyyətimizin bütün bədəninə yeni qan köçürüldü. O, İslam dəyərlərinə sarı hərəkət etdi. Yəni gənclər, qızlar, oğlanlar və ailələrin əksəriyyəti öz istəyi ilə qadın və kişi münasibətlərində İslam dəyərlərinə sarı qayıtdılar və bizim ictimai bünövrəmiz nisbətən sağlam formaya düşdü.

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986

Risalət qəzeti

Pəhləvi quruluşunda və Qərb mediasında hicabın təhqir edilməsi və ələ salınmasıGeri   İrəli
Go to TOP