A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Azadlıq (Seyid Əli Xamenei)
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri  


İslam bundan da geniş və artıq deyib. İslam azadlığı insanın fitri hissi bilir. Azadlıq bir haqdır, lakin yaşamaq və həyat haqqı kimi bir haqdır, digər haqlardan yüksəkdə durur. Yaşamaq haqqını sakinolma haqqı, seçim haqqı və digər hüquqlarla bir sıraya qoymaq olmaz. Azadlıq da belədir. Bu sözlərdən ucadır, bunların hamısının fövqündədir. Bu, İslamın baxışıdır.[135]>>>>

İctimai azadlığa aid yanlış təfəkkür

Bu gün dünyanın siyasi lüğətində nəzərdə tutulan ictimai azadlıq Qurani-kərimdə təsdiq olunub. Bizim 18-ci əsr Avropa liberalizminə müraciət etməyimizə və Kantın, Con Stüart Millin və digərlərinin nə dediyini izləməyimizə lüzum yoxdur. Bizim öz sözümüz və məntiqimiz var. >

İslamda ictimai azadlığa Qərb məktəblərindən daha artıq üstünlük verilmişdir. Əlbəttə, liberalizmin izahları olduqca çoxdur. Yəni renessansdan sonra Fransada, Avropada və sonra bütün dünyada liberalist təfəkkür inkişaf etdikdən, sonra da Fransa inqilabı ilə nəticələndikdən, daha sonra Amerika istiqlaliyyət vuruşmalarında təhrif olunmuş şəkildə işlədildikdən, məlum Amerika xartiyasından (bütün bunlar xüsusi söhbətlərin mövzusudur) bu günədək, xüsusən də son illərdə liberalizm barəsində onlarla tərif və izah verilmişdir. Son zamanlar Amerika nəzəriyyəçiləri və ideoloqları davamlı olaraq bu sahədə yazırlar.>

İctimai azadlıq təfəkkürünün Qərbin hədiyyəsi olduğunu düşünmək yanlışdır. Yəni biz də bu sahədə şirin və cəlbedici söz demək istəsək, mütləq filankəsin kitabına istinad etməliyik, Qərbdə oturub özü üçün fikirləşən və yazan filankəsin adını çəkməliyik. Xeyr, müstəqil düşünmək lazımdır. Öz mənbələrmizə və müsəlman qaynaqlarına müraciət etməliyik. İnsan başqalarının təfəkküründən zehnini işıqlandırmaq, aydın məqamlar tapmaq üçün istifadə etməlidir, təqlid üçün yox. Əgər təqliddən söhbət getsə, böyük zərər qarşıya çıxacaq. >

İslamda bu qədər dəyərli hesab edilən ictimai azadlıq əgər bir xalqın dəyərli olan mənəvi və ya maddi nailiyyətlərini məhv etmək üçün istifadə olunsa, zərərlidir. Bir insanın həyatı kimi: “Kim, bir kimsəni öldürməmiş və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş bir şəxsi öldürsə, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur”.[136]>>> Qurana görə, bir insanı öldürmək bütün insaniyyəti öldürmək kimidir. Bu çox maraqlı məqamdır. Bir insanın qətlinə əl uzadan şəxs bütün insaniyyəti məhv etmiş kimidir. Çünki insaniyyət məqamına əl uzadıb.[137]>>>>

Demokratiyaya əsaslanan xalq azadlığı

Xalq azadlığı, onların seçiminə arxalanmaq və sözün əsl mənasında olan demokratiya bizim üçün müqəddəsdir. Niyə? Liberalizm fəlsəfəsinə görə yox. Bizim yaradanımız və sahibimiz olan Allah-Taalanın “Bütün insanlar azaddırlar”[138]>>> buyurduğuna görə: “Başqasının qulu olma, Allah səni azad yaradıb”.[139]>>> Allah belə buyurur. Əmirəl-möminin (ə) deyirsə, yəni Allah deyib, Peyğəmbər (s) deyirsə, deməli Allah deyib. Yalnız söz onların sözüdür. İkinci xəlifə də öz valisinə dedi: “Siz xalqı özünüzə kölə etmisiniz, halbuki Allah onları azad yaradıb”. Bu, həqiqi demokratiya üçün bir məntiq və təməldir. Nədə azaddırlar? Bu gün günorta yeməyinə hansı xörəyi yeməkdəmi? Bu çox kiçik bir məsələdir. Azadlığın ən mühüm nümunəsi budur ki, öz talelərini özləri seçsinlər. Bu, demokratiyanın təməlidir. >

Xalq azadlığı dini maarifə əsaslanır. Demokratiyada azadlıq qanunu müstəvisində Allahın dinini qəbul edib, lakin hökumətin, xalqın və qanunların vəzifələrinə gəldikdə Allahın sözünü rədd edə bilmərik. Bu, bəzisinə iman gətirib bəzisinə kafir olmaqdır.[140]>>> Bu, dinin ziddinədir. Burada gərək xalq və xalqın səsinə arxalanan xalq quruluşu olsun. Dini dəyərlər və (bir dəstə xurafatçı və nadanın din adına bağladığı yox, həqiqətən dindən və dinin möhkəm təlimlərinə arxalanan) qəti dini meyarlar bu quruluşun məcmusunda mütləq riayət olunmalıdır. Bunlar quruluşun qəti çərçivələridir.[141]>>>>

Azadlıq və insanların izzəti

Üçüncü dünyanın bütün zəif xalqları kimi, müsəlman xalqların da istiqlaliyyətə və azadlığa ehtiyacları var. Onların ehtiyacları var ki, taleləri mənsəbpərəst kapitalistlərin və yalnız öz maraqlarını düşünən şəxslərin əllərində olmasın.[142]>>>>

İnsan çörək və su əldə edə bilər, lakin ləyaqətli insan həyatı təkcə çörək və suda deyil. İnsan səadət istəyir, eşq və məhəbbət istəyir, uca ideallar istəyir, azadlıq və izzət istəyir. Əgər bir xalqın qarnını doyurub onun izzətini və heysiyyətini alsalar, özlərinə itaətkar etəsələr, bu xalq necə asayiş və dinclik hiss edə bilər.[143]>>>>

 

 

 
[1]>>>> >Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)

[2]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirində bəyanat (3 sentyabr, 1998)

[3]>>>> Məşhəd xalqı və İmam Əli ibn Musa Rzanın (ə) ziyarətçiləri ilə görüşündə bəyanat (21 mart, 1999)

[4]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirindəki çıxış (3 sentyabr, 1998)

[5]>>>> Qum xalqının böyük toplantısında çıxış (5 oktyabr, 2000)

[6]>>>> Əmir Kəbir adına Sənaye Universitetinin müəllim və tələbələri ilə toplantıda

 çıxış (27 fevral, 2001)

[7]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (26 dekabr, 1986)

[8]>>>> “Qələm sahibləri” birliyinin üzvləri ilə görüşdə çıxış  (27 yanvar, 2003)

[9]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (26 dekabr 1986)>

[10]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)>

[11]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirindəki çıxış (3 sentyabr 1998)>

[12]>>>> Avstriyanın baş yepiskopu ilə görüşündəki söhbətindən: 21 fevral 2001.>

[13]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələrindən: 23 yanvar 1987.

[14]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr 1986)

[15]>>>> Məhərrəm ayı ərəfəsində alim, ruhani və təbliğatçılarla görüşdə çıxışdan (12 aprel, 1999)

[16]>>>> Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının onuncu ildönümü qonaqlarla görüşdə çıxış  (2 iyun, 1999)

[17]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (23 yanvar, 1987)

[18]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri  (5 dekabr, 1986)

[19]>>>> Müqəddəs Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyə çatması (məbəs) bayramında beynəlxalq Quran qariləri ilə görüşdə çıxış  (23 fevral, 1990)

[20]>>>> Allah Evinin hacılarına göndərilən məktub (16 iyun, 1991)

[21]>>>> İsfahan vliayətinin gəncləri ilə görüşdə çıxış  (3 noyabr, 2001)

[22]>>>> Quran, Əraf, 157.

[23]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)

[24]>>>> Quran, Zariyat, 56.

[25]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirində çıxış (3 sentyabr, 1998)

[26]>>>> “Ğürər əl-hikəm”, səh. 298;

[27]>>>> “Bihar əl-ənvar”, c. 74, səh. 238;

[28]>>>> “Müstədrək əl-vəsail”, c. 12, səh. 47;

[29]>>>> “Əl-Kafi”, c. 2, səh. 89;

[30]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (26 dekabr. 1986)

[31]>>>> Nəhcül-bəlağə, məktub 31;

[32]>>>> Quran, Şüəra, 22.

[33]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)

[34]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)

[35]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələr (26 dekabr 1986)

[36]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirində çıxış (3 sentyabr, 1998)

[37]>>>> Fəcr ongünlüyü tədbirində iştirak edən xarici qonaqlarla söhbət (3 fevral 1992)

[38]>>>> Tələbə birlikləri ilə görüşündəki çıxış (5 dekabr 1996)

[39]>>>> “Vilayət layihəsi” tələbələri və şagirdlərilə görüşdə çıxış  (8 avqust, 2002)

[40]>>>> İran İslam Respublikasının vəzifəli şəxsləri ilə görüşdə çıxış  (14 avqust, 1991)

[41]>>>> Amul əhalisi ilə görüşdən çıxış (11 iyun, 1998)

[42]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (12 may, 2000)

[43]>>>> Prezident və dövlət şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxış (27 avqust, 2001)

[44]>>>> Keşikçilər Korpusunun komandirləri ilə görüşdə çıxış (8 aprel, 2003)

[45]>>>> İsfahan şəhəri idarə şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxış (6 noyabr, 2001)

[46]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (11 aprel, 2003)

[47]>>>> Əmirəl-mömininin (ə) doğum günü münasibətilə xalqın müxtəlif təbəqələrindən olan insanlarla görüşdə çıxış (21 sentyabr, 2002)

[48]>>>> “Kəfa” müəssisəsinin mərkəzi şura üzvləri ilə görüşdə çıxış (15 iyul, 2001)

[49]>>>> Prezident və dövlət şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxış (28 avqust, 2000)

[50]>>>> Söhbət məşhur fransız filosofu Roje Qarodidən gedir;

[51]>>>> Məşhəd xalqı və İmam Əli ibn Musa Rzanın (ə) ziyarətçiləri ilə görüşdə çıxış (21 mart 1999)

[52]>>>> Savə xalqının toplantısında çıxış (18 noyabr, 2000)

[53]>>>> Beyət mərasimindəki çıxış (18 iyun, 1989)

[54]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (22 noyabr, 2002)

[55]>>>> Hava qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə görüşdə çıxış  (7 fevral, 2002)

[56]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (30 mart, 1990)

[57]>>>> İslami Şura Məclisinin rəyasət heyəti ilə görüşdə çıxış (22 may, 2000)

[58]>>>> Şagirdlərin İslam birlikləri ittifaqının üzvləri ilə görüşündə çıxış (26 fevral, 2001)

[59]>>>> Ölkə üzrə cümə imamları ilə görüşdə çıxış (7 oktyabr, 2002)

[60]>>>> Hava qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə görüşdə çıxış (7 fevral, 2002)

[61]>>>> Quran, Əraf, 88;

[62]>>>> Tələbə və şagirdlərlə görüşdə çıxış (1 noyabr, 1989)

[63]>>>> Könüllülər ordusunun komandirlərinin toplantısına göndərilən müraciət (23 noyabr, 1989)

[64]>>>> Allah Evinin zəvvarlarına (hacılara) müraciət (16 iyun, 1991)

[65]>>>> Kooperasiya naziri və nazirliyin işçilərilə görüşdə çıxış (11 may, 1998)

[66]>>>> Ölkənin məhkəmə aparatı sisteminin işçilərilə görüşdə çıxış (28 iyun, 1998)

[67]>>>> İran İslam Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərinin mədəniyyət attaşeləri ilə görüşdə çıxış (14 avqust, 2002)

[68]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (22 noyabr, 2002)

[69]>>>> Sistan və Bəlucistan vilayətinin gəncləri ilə görüşdə çıxış (25 fevral, 2003)

[70]>>>> Məşhəd xalqı və İmam Əli ibn Musa Rzanın (ə) ziyarətçiləri ilə görüşdə çıxış (21 mart, 1999)

[71]>>>> Xalqla ümumi görüşdə çıxış (24 yanvar 1990)

[72]>>>> İran İslam Respublikasının vəzifəli şəxsləri ilə görüşdə çıxış (18 mart, 2002)

[73]>>>> Prezident və dövlət şurası üzvləri ilə görüşdə çıxış (27 avqust, 2001)

[74]>>>> Söhbət Qatarda yerləşən “əl-Cəzirə” telekanalından gedir;

[75]>>>> İsfahan vliayətinin tələbə və ruhaniləri ilə görüşdə çıxış (30 oktyabr, 2001)

[76]>>>> Pedaqoji Universitetin bir qrup tələbəsinin buraxılış mərasimində çıxış (3 sentyabr, 1998)

[77]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (26 dekabr, 1986)

[78]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (9 fevral, 1990)

[79]>>>> Fitr bayramı namazı xütbəsi (24 mart, 1993)

[80]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (9 fevral, 1990)

[81]>>>> Tələbələrin İslam cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşündə çıxış (7 noyabr, 2000)

[82]>>>> Qum əhalisinin böyük toplantısında çıxış (5 oktyabr, 2000)

[83]>>>> Tələbələrin İslam cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşündə çıxış (7 noyabr, 2000)

[84]>>>> Xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdə çıxış (22 noyabr, 1989)

[85]>>>> İslam Şura Məclisinin rəyasət heyəti ilə görüşdə çıxış (24 fevral, 2001)

[86]>>>> Tehran Universitetinin tələbələri ilə sual-cavab məclisində söhbət (12 may, 1998)

[87]>>>> Buşehr əhalisinin böyük toplantısında çıxış (1 yanvar, 1992)

[88]>>>> Ali Baş Komandanlıq fondunun müdirləri ilə görüşdə çıxış (12 mart, 1990)

[89]>>>> Könüllülər ordusunun müqavimət qüvvələri ilə görüşdə çıxış (28 noyabr, 1990)

[90]>>>> Əmir Kəbir adına Sənaye Universitetinin tələbələri ilə sual-cavab məclisində söhbət (12 mart, 2001)

[91]>>>> “Vilayət layihəsi” tələbələri və şagirdlərilə görüşdə çıxış (8 avqust, 2002)

[92]>>>> İmam Xomeyninin vəfatının birinci ildönümü mərasimində çıxış (4 iyun, 1990)

[93]>>>> Xibrə Məclisinin üzvləri ilə görüşdə çıxış(4 mart, 2003)

[94]>>>> İmam Xomeyninin pak məqbərəsinin ziyarətçilərilə görüşdə çıxış (4 iyun, 2001)

[95]>>>> İmam Xomeyninin pak məqbərəsinin ziyarətçilərilə görüşdə çıxış (4 iyun, 2002)

[96]>>>> Ölkə üzrə cümə imamları ilə görüşdə çıxış (2 oktyabr, 2000)

[97]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (6 mart, 1987)

[98]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (24 aprel, 1987)

[99]>>>> İmam Xomeyninin vəfatının birinci ildönümü münasibətilə müraciət (31 may, 1990)

[100]>>>> Kooperasiya naziri və nazirliyin işçilərilə görüşdə çıxış (11 may, 1998)

[101]>>>> “Vilayət layihəsi” tələbələri və şagirdlərilə görüşdə çıxış (8 avqust, 2002)

[102]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (5 dekabr, 1986)

[103]>>>> Pedaqoji universitetin tələbələrinin bir qrupunun buraxılış mərasimində çıxış (3 sentyabr 1998)

[104]>>>> Əmir Kəbir adına Sənaye Universitetinin müəllim və tələbələri ilə toplantıda çıxış (27 fevral, 2001)

[105]>>>> İmam Xomeyninin vəfatının birinci ildönümü münasibətilə müraciət (31 may, 1990)

[106]>>>> Quran, Ali-İmran, 54

[107]>>>> Bəndər-Abbas döyüşçüləri və könüllülərinin toplantısında çıxış (19 fevral, 1998)

[108]>>>> İslam hökumətinin  vəzifəli şəxsləri ilə görüşdə çıxış (9 iyul, 2000

[109]>>>> Təhsil naziri, nazir müavinləri və ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan təhsil işçiləri ilə görüşdə çıxış (11 avqust, 1996)

[110]>>>> İmam Xomeyni hüseyniyyəsində kitab sərgisində söhbət (18 may, 1999)

[111]>>>> Gənclərlə görüşdə çıxış (20 aprel, 2000)

[112]>>>> “Mədəni İnqilab” Ali Şurasının üzvlərilə görüşdə çıxış (5 yanvar 1999)

[113]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (30 iyul 1999)

[114]>>>> Ölkənin mətbuat işçilərilə görüşdə çıxış (14 may, 1994)

[115]>>>> Təhsil naziri, müavinləri və ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan təhsil işçiləri ilə görüşdə çıxış (11 avqust, 1996)

[116]>>>> Tələbə nəşriyyələrinin baş redaktorları ilə sual-cavab məclisində söhbət (23 fevral 1999)

[117]>>>> “Vəhdətin möhkəmləndirilməsi” dəftərxanasının üzvləri ilə görüşdə çıxış (2 yanvar, 2001)

[118]>>>> İsfahan vliayətinin gənclərilə görüşdə çıxış (3 noyabr, 2001)

[119]>>>> Tələbə nəşriyyələrinin baş redaktorları ilə sual-cavab məclisində söhbət (23 fevral, 1999)

[120]>>>> Bazar ertəsi günləri ümumi görüşdə söhbət (26 may, 1997)

[121]>>>> Tələbələrin İslam cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşündə çıxış (7 noyabr, 2000)

[122]>>>> Qadınların böyük toplantısında çıxış (22 oktyabr, 1997)

[123]>>>> Fiqh və üsul xaric (ali ixtisas) kursunun tədrisində söhbət (25 fevral, 2001)

[124]>>>> İslam Şura Məclisinin qadın deputatları ilə görüşdə çıxış (6 oktyabr, 2001)

[125]>>>> Tehran vilayətinin şəhid zabitlərinin ailələri ilə görüşündəki çıxışından: 7 may 1997.

[126]>>>> Ölkə üzrə cümə imamları ilə görüşdə çıxış (2 oktyabr, 2000)

[127]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (6 fevral 1987)>

[128]>>>> Fiqh ali ixtisas dərsinin əvvəlində söhbət (5 sentyabr, 1995)>

[129]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (12 may, 2000)>

[130]>>>> Quran, Əhzab, 60

[131]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (8 may, 1987)

[132]>>>> İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun komandanları ilə görüşdə çıxış (15 sentyabr, 1998)

[133]>>>> Quran, Zümər, 17-18

[134]>>>> Tehranın cümə namazı xütbələri (24 aprel, 1987)

[135]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirində çıxış (3 sentyabr 1998)

[136]>>>> Quran, Maidə, 32

[137]>>>> Bir qrup tələbənin buraxılış tədbirində çıxış (3 sentyabr, 1998)

[138]>>>> Dəaim əl-İslam, c. 2, səh. 524.

[139]>>>> Nəhcül-bəlağə, məktub 21.

[140]>>>> Quran, Nisa, 150;

[141]>>>> Keşikçilər Korpusunun komandanları ilə görüşdə çıxışın (8 aprel, 2003)

[142]>>>> Yeni il münasibətilə Novruz müraciəti (21 mart, 2001)

[143]>>>> Buşehr əhalisinin böyük toplantısında çıxış (1 yanvar, 1992)Geri  
Go to TOP