A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Amerika niyə məhv olacaq
Müəllif: Oleq Platonov
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2003
Səhifələrin sayı: 126
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 3000
Geri   İrəli


Müasir dövrümüzdə «Amerikanın kristallaşmış yəhudi ruhu» (V.Zombart) möhtəşəm bir buz aysberqinə çevrilmişdir və bu ölkənin digər həyat formaları onun ətrafında təşkilatlanır. İudaizmin buz dağı xristian sivilizasiyası və mə᾽nəvi mədəniyyətin bütün təzahürlərini də buza döndərdi. Yəhudilər ABŞ hökumətində ən mühüm siyasi vəzifələrin 50‒60 %‒ni tutur, biznes, maliyyə, KİV, elm və mədəniyyətə tam nəzarət etdiyi kimi: «Bu gün biz ABŞ-da özümüzü səpələnmiş şəkildə (diaspora) yox, doğma ölkəmizdəki kimi hiss edirik. Hazırda ABŞ hökumətində yəhudilər bütün səviyyələrdə qərarlar qəbulunda bərabərhüquqlu tərəfdaşlardır». Ravvinin fikrincə, Klintonun prezidentliyi xüsusilə önəmli olmuşdur. Onun hakimiyyəti dövründə «yəhudilərin hökmranlığını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən» bir sıra dəyişikliklər həyata keçirilmişdir.63

Hər bir Amerika prezidenti və görkəmli siyasi xadimi Vaşinqtondakı Adat İzrael sinaqoqunda İsrailin «böyüklüyü» qarşısında baş əyməyi özünə borc bilir. Sinaqoqun qapısında daim iki‒İsrail və ABŞ bayraqları asılır. Yəhudilər üçün müqəddəs olan yerlər və məzarlar, məsələn, T. Hersl və V. Jabatinski kimi baş sionistlərin məzarları qarşısında mütləq diz çökmək və baş əyməklə İsrailə səfər edilməsi də ABŞ prezidentləri üçün ayin səciyyəsi kəsb etmişdir. Müharibədən sonrakı Amerikada bircə prezidentin belə bu ayinə riayət etməmək cəsarətinə malik olması barədə məndə bir dənə də olsun fakt yoxdur. Lakin bu hələ hamısı deyil. Demək olar ki, hər yeni prezident yəhudiliyə tam loyal olduğunu təsdiq etmək üçün vaxtaşrı mö᾽min yəhudi nəzdində şabes-qoy funksiyasını icra edir. Mə᾽lum olduğu kimi, din yəhudilərə şənbə günləri işləməyi, hətta sinaqoqda, evdəki mərasim şamdanlarındakı şamları söndürməyi də qadağan edir. Bunu yalnız yəhudi olmayan şabes-qoy edə bilər. Budur, şənbə günlərindən birində ABŞ prezidentinin maşın karvanı öz yəhudi əməkdaşlarından birinin evi qarşısında dayanır, superdövlətin başçısı yəhudi mərasimində iştirak etmək ‒ mərasim şamlarını söndürmək üçün evə daxil olur.

Mən artıq dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ABŞ-ın maliyyə-kredit sistemi tamamilə beynəlxalq yəhudi bankerlərinin əlindədir.

ABŞ federal ehtiyat sisteminin əsas səhmdarları arasında aşağıdakıların adları var:

Rotşildlər (Londan, Berlin), Lazars Brazars (Paris), İzrail iff (İtalya), Kun-Leb kompani (Almaniya), Zarburqlar (Almaniya, Hollandiya), Leman Bravers (Nyu-york), Holdman və Zaks (Nyu-york), Rokfeller (Nyu-york).

Yalnız federal ehtiyat sisteminin (FES) əməliyyatları sayəsində beynəlxalq yəhudi bankerləri 100 milyardlarla dollar qazanc əldə edirlər. FES-in əməliyyatlarına nə prezident, nə ABŞ hökuməti nə də maliyyə naziri nəzarət etmək hüququna malik deyildir. Əksinə, onlar hamısı yuxarıda sadalanan səhmdarlardan asılı vəziyyətdədirlər.

Yəhudi liderlər təkcə bu ölkənin sərvətlərini nəzarətə almayıblar, üstəlik onlar ölkə əhalisinin üzərinə yəhudi mərasim vergisi də qoyublar ki, həmin vergini hər bir amerikalı bu və ya digər şəkildə ödəməlidir. Bu, koşer vergisi adlanan vergidir.

Koşer sözü qidanın yəhudiliyin mərasim normalarına əsasən yemək üçün yararlı olduğunu bildirir. Bunun üçün xüsusi ravvinlər qida üzərində mərasim hərəkətləri həyata keçirirlər. Yalnız bundan sonra onlar həmin qidadan istifadəyə icazə verirlər. Lakin öz mərasim işləri üçün ravvinlər pul tələb edirlər ki, həmin pulu onlara ərzaq malları istehsal edən şirkətlər ödəyirlər. Təbii ki, şirkət ravvinlərə ödədiyi pulu məhsulların qiymətinə daxil edir, həmin məhsulların dəyəri isə bütün alıcılar tərəfindən ödənilir, halbuki, yəhudilər onların arasında cəmi bir neçə faiz təşkil edir.

Yəhudilərin xristianlardan aldığı bu ödənişlər ilk dəfə 1919-cu ildə Nyu-yorkda reallaşdırılıb. Bir neçə yəhudi ərzaq müəssəsi ravvinlər də᾽vət etmək qərarına gələrək onların mərasim əməliyyatından sonra məhsulların üstündə çevrə içində «k» hərfi işarəsini qoymağa başladılar. Sonralar belə müəssisəələrin sayı artır və daha bir işarə ‒ çevrə içində «o» işarəsi də meydana çıxdı. 1960-cı illərdə ravvinləri də᾽vət edən ərzaq şirkətlərinin sayı 225, 1966-cı idə 475, 1975-ci ildə 800 oldu. 1990-cı ilin ortaları üçün koşer vergisi çay, kofe, koka-kola və başqa içkilər daxil olmaqla, 16 min adda ərzaq məhsulunu əhatə edirdi.

1988-ci ilin iyulunda Çikaqo yəhudi sazişi imzalandı. Sazişə görə 30 milyard dollar dəyərində ərzaq yəhudi koşer vergisinə mə᾽ruz qalmalıdır. On ildən sonra isə bu məbləğ təxminən üç dəfə artdı.

Amerika ravvinləri ərzaq məhsulları istehlakçılarını saymaqla məşğul olan bir sıra möhtəşəm təşkilatlar yaradıblar. Mərasim vasitəsilə qoyunçuluqla məşğul olan ən böyük təşkilat ‒ ortodoksal yəhudi konqresiyası ittifaqı oldu. O, 1200 kompaniyaya, yaxud bütövlükdə koşer bazarının 80 faizinə mərasim xidməti göstərir. Koşer mərasimini həyata keçirmək sahəsində burada 600 ravvin «zəhmət» çəkir.65

Ərzaq məhsulları istehsal edən şirkətlərin əksəriyyətinə zorla qəbul etdirilən koşer mərasimi üçün yəhudi təşkilatları və ravvinlərin illik gəliri 100 milyard dollardan çoxdur. Bu pullar yəhudiliyin ehtiyaclarına sinaqoqlar tikilməsinə və tə᾽mirinə, talmudi təhsilə və i.a. sərf olunur.

Yəhudi təşkilatları ABŞ dövlət büdcəsinin üzərinə də özünəməxsus vergi qoyublar ‒ büdcə digər ölkələrdən xüsusən Rusiyadan gəlmiş mühacirləri təmin etməlidir. Keçmiş sovet yəhudilərinə xüsusi şərait yaradılır, imtiyazlar verilir. Amerika torpağına qədəm qoyan hər bir yəhudi 7 min dollar pul havayı, yaxud aşağı qiymətə mənzil alır. Sonralar bunların işə düzəldiləcəyi də nəzərdə tutulur.

Lakin yəhudilərin 40 faizi işləmək istəmir və onlara relfera adlanan xüsusi müavinat verilməsini, pulsuz tibbi xidmət göstərilməsini tələb edir. Məndə olan mə᾽lumata görə yalnız 1994-cü ildə ABŞ-a demək olar ki, 200 min sovet yəhudisi köçmüş, Amerika vergi ödəyişləri onların saxlanılmasına, ən azı bir milyard dollar xərcləmişlər.66

Keçmiş sovet yəhudilərinin böyük əksəriyyətinin ABŞ-da aldığı nasizim tə᾽qiblərinə mə᾽ruz qalanlar üçün müavinəti Almaniya hökuməti ödəyir. Beynəlxalq yəhudi dairələrinin bu dövlətə zorla qəbul etdirdikləri qanuna görə müharibə qurtaranadək anadan olan, almanların işğal etdikləri ərazilərdə müəyyən müddət yaşayan, yaxud sonradan almanlar tərəfindən işğal edilən ərazilərdən qaçan (köçürülən) hər bir yəhudinin (rus, polyak, çexin yox) 5 min marka həcmində müavinat almaq hüququ var (1989).67 Bu müavinəti alan yəhudilərin 90 faizindən çoxu heç nasizmin əsil qurbanları da olmayıblar. Onların aldıqları pullar əslində, faşist işğalından həqiqətən ziyan çəkmiş milyonlarla rusa (maloroslar və beloruslar da daxil olmaqla) verilməli idi.

2-ci dünya müharibəsindən sonra yəhudilər xristianlıq üzərinə hücumlarını daha da gücləndirdilər. Bu özünü ilk növbədə satanist və sodomist təşkilatların açılmasında göstərdi. Bir qayda olaraq belə təşkilatlara yəhudilər və masonlar başçılıq edirdilər. Amerika yəhudi və mason təşkilatları sodomist hərəkatların əksəriyyətinin təşəbbüskarı oldular, onların təşəbbüsü ilə ştatların əksəriyyətində sodomistliyi leqallaşdıran qanunlar qəbul edildi. Bu qanunlara görə, sodomistlər xüsusi status və «köhnə fikirlilikdən» müdafiə əldə edirlər. 1995-ci ildə ravvinlərin ümumamerika qurultayı sodomistliyi dəstəklədi və onun iuadizmə aid olmadığını qeyd etdi.

1996-cı ildə bir sıra yəhudi və mason fəalları «Amerika ailəsi uğrunda mütərəqqi ittifaqda» adlı ümumamerika təşkilatını yaratdılar. İttifaqın başında yəhudi və mason M. Lerner dayandı, onun proqramında birinci yeri abort hüququ və homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizə tutdu.68

«Bnay-brit» tipli yəhudi təşkilatları xristianların yəhudilərin ədalətsiz, tanrı əleyhinə siyasətlərini, onların müəyyən dairələrinin tüfeyliliyinə qarşı əks-təsir cəhdlərini diqqətlə izləyir. Ədalətin bərpasına yönəlmiş istənilən cəhd «antisemitizm» e᾽lan edilir və bunun baisi xristianlıq göstərilir.

1979-cu ilə Bnay-britin himayəsi ilə çapdan çıxan «Amerikada antisemitizm» adlı kitabda həmin yəhudi mason lojasının üzvləri açıq aşkar xristianları antisemitizmdə ittiham edir, səbəb kimi isə xristianların yeganə qurtuluş yolunu İsada görmələrini, ona inanmayanların hamısını lə᾽nətləmələrini göstərirdilər.69

1964 və 1981-ci illərdə elə həmin lojanın himayəsi ilə amerikalılar arasında aparılan sorğu-sualda onların yəhudilərə münasibətinin aydınlaşdırılmasına cəhd göstərilmişdir.

Sorğu yəhudiləri dəhşətə gətirən bir mənzərə yaratdı ‒ «kristallaşmış yəhudi ruhu» ölkəsində əhalinin əksər hissəsi yəhudiləri sevmir və onlara inanmır.c

Cədvəldə sorğuların əsas nəticələri verilir.70

Bu nəticələr yəhudi təşkilatlarının özləri tərəfindən əldə edildiyindən, xüsusilə mühümdür.

1964-1981-ci illər ərzində amerikalıların yəhudilərə mənfi münasibəti bir qədər azalmışdır. Bununla belə 52-57 faiz yəhudilərin qapalı təcrid olunmuş şəkildə yaşamaları, işə yalnız yəhudiləri götürməyə çalışdıqları və hər bir işdə başda durmağa can atmaları üçün qınayırlar. 43-46 faiz isə yəhudiləri beynəlxalq banklar, həmçinin kino və televizya üzərində hökmranlığa görə qınayır. Rə᾽yi soruşulanların üçdə bir hissəsinin fikrincə yəhudilərin çoxlu çatışmayan cəhətləri var, belə ki, onlar məqsədlərinə çatmaq üçün biznesdə şübhəli və heç də təmiz olmayan üsullara əl atırlar.


ABŞ ƏHALİSİNİN YƏHUDİLƏRƏ MÜNASİBƏTİ

Yəhudiləri sevməyən, onlara amansızlıqla yanaşan amerikalıların faizi

Yəhudilərə məhəbbət və inamın olmamasının səbəbləri

1964 1981

Yəhudilər kino və televiziyanı ələ keçirdikləri üçün ------------------------------------------70--------------------46

Yəhudilər işə yalnız özününküləri götürdükləri üçün -------------------------------------------60--------------------57

Yəhudilər hər işdə başda olmaq istədikləri üçün-------------------------------------------63--------------------52

Yəhudilər ayrıca, təcrid olunmuş şəkildə yaşadıqları üçün-------------------------------58--------------------53

Beynəlxalq banklar yəhudilərin tabeliyində olduğu üçün----------------------------------------------55-----------------43

Yəhudilər nasist almaniyasında başlarına gələnlərdən həddən artıq çox şikayət etdikləri üçün----------------------------------------------51-----------------40

Yəhudilər məqsədlərinə yetmək üçün şübhəli, qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə etdikləri üçün-------------------------------------------------------48-----------------33

Yəhudilər qıcıq yaradan çoxlu qüsurlara malik olduğu üçün------------------------------------48-----------------29

Yəhudi iş adamları öz məqsədlərinə nail olmaq naminə qabiliyyətli iş adamlarına onlarla bərabər rəqabət aparmaq imkanı verməyən vasitələrə əl atdıqları üçün------------------------------40-----------------27

Yəhudilər İsrailə Amerikadan daha çox meylli olduqları üçün ------------------------------------39----------------48

Yəhudi iş adamları bütün digər iş adamlarına nisbətən az vicdanlı olduqları üçün---34-------------22

Yəhudilər başqa adamlarla nə ola biləcəyi barədə düşünməyərək daha çox öz qeydlərinə qaldıqları üçün-------------------------------------------------30--------------22

Yəhudilər dünya biznesində həddən artıq hakimiyyətə malik olduqları üçün------33--------------37

Yəhudilər arzu edilmədikləri yerlərə can atdıqları üçün---------------------------------21--------------19

Yəhudilər Amerikada həddən artıq hakimiyyətə malik olduqları üçün------------------------13--------------23

Yəhudilər öz şübhəli ideyaları ilə başqa adamlara çoxlu narahatçılıqlar gətirdikləri üçün---------------------------------------------------13------------14

80-cı illərdə bir çox amerikalı yəhudilərin hökumətdə və biznesdə həddən artıq hakimiyyətə malik olduqlarını anlamağa başladı. (23-37%). Amerikalıların demək olar ki, yarısı yəhudilərin İsrailə daha çox meyilli olduqlarını düşünürdü (60-cı illərdə belə amerikalıların sayı 39% idi).

60-cı illərdə amerikalıların 45%-i, 80-cı illərdə isə 34%-i yəhudilərlə qohum olmağın yolverilməzliyini iddia edirdi.

Yəhudilərin Amerikanın digər xalqlarına nisbətən daha çox pula malik olmaları fikrini amerikalıların 56%-i təsdiq etmişdir. ABŞ əhalisinin təxminən 45%-i yəhudilərin daha xudpəsənd və yalnız özlərini düşünən olduğunu güman edirdi.

Sorğuları yekunlaşdırıb ümumiləşdirici nəticələr çıxararkən Bnay-Britdən olan yəhudi sosioloqları iddia edirdilər ki, amerikalıların orta hesabla 34%-i «antisemitlərə» aid etmək lazımdır. Rəqəmlə ifadə etdikdə isə bu o demək idi ki, ABŞ-da 70 milyon antisemit, yə᾽ni iudaizmə əsaslanan pozğun ictimai sistemi qəbul etməyən adam yaşayır.

Müasir Amerikada antisemitizm pozğun və bəşəriyyət əleyhinə yönəlmiş yəhudi-mason sivilizasiyası ilə qarşıdurmanın bir formasıdır. Amerikalıların yəhudiləri sevməmələrinin səbəblərinin sadəcə sadalanması da göstərir ki, «əhdi cədidin» dəyərləri gizli, «dondurulmuş» şəkildə olsa da, amerikalıların bir hissəsinin qəlbində yaşamaqdadır. Amerika cəmiyyətində «antisemit»lərin sayı «ən᾽ənəvi Amerika (yə᾽ni yəhudi) dəyərlərini» qəbul etməyənlərin sayı ilə demək olar ki, eynidir (30‒40%).

SATANİZMİN RƏSMİ DƏSTƏKLƏNMƏSİ

Hasidizm kimi, satanizm də yəhudiliyin gizli, qaniçən və kabbalist sektorlarından doğub.71 18-ci əsrədək o, gizli yəhudi sektası kimi nikişaf etmiş, daha sonra isə yəhudilikdən ayrılaraq masonluğun ən nüfuzlu cərəyanlarından birinə çevrilmişdir. Amerika və Avropa «azad daşyonanları»‒nın ən məşhur başçıları da (A. Payk‒Bafanet kultu; Y. Balavatskayk‒«lütsiferlik»; A. Krum‒İblisə, «Vəhşi sitayiş») iblisanə mərasimlərin masonluğun özəyini təşkil etdiyini demək olar ki, açıq-aşkar e᾽tiraf etmişdilər.

19-cu əsrdə fransalı yəhudi Elifas Levi satanist sekta yaratdı. Magiyanın güc mənbəyi olduğunu qeyd edən Levi, seks və narkotiklərə xüsusi diqqət yetirdi.72 19-cu əsrin 40-cı illərində yaranan daha bir satanist sektasından isə sonralar keçmiş keşiş və keçmiş rahibənin başçılığı altında «Karmila kilsəsi» yarandı.73

Özlərindən əvvəlki gizli qanlı yəhudi sektaları kimi, satanist sektalarının mərasimlərinin özəyini də qanlı ayinlər təşkil edirdi.

Xələfləri kimi, satanistlər də belə hesab edirdilər ki, mə᾽sum qurbanların qanı iblisə sitayiş ayinlərinin uğurunun rəhnidir. Satanistlərin də təşəkkülünə rəvac vermiş kabbalist sektaların tə᾽liminə görə, qan təkcə həyat rəmzi deyil, həm də həyatın özüdür, ölüm anında kənarlaşan enerjinin məkanıdır. Həmin enerjidən isə sehr və magiya üçün istifadə etmək olar.

Mason‒satanist A. Kroulinin qeyd etdiyi kimi, maksimum mə᾽nəvi tə᾽sirə nail olmaq üçün ən böyük və ən saf qüvvəyə malik qurban seçmək lazımdır.

Qurban qismində «mütləq bəkarətli» oğlan uşaqları xüsusilə yararlıdır.

Demək olar ki, bütün hallarda insan qurbanı sehrli qüvvə əldə etmək üçün ən yaxşı vasitədir.74

Satanistlərin mərasim qətllərini və iblisə sitayiş məqsədilə qurbanların qanı ilə həyata keçirilən ayinləri «qara messalar» (ibadətlər) adlandırırdılar. Katoliklərin kilsə ibadətlərinə bənzəyən bu cür ilk messalar barədə mə᾽lumatlar 17-ci əsrin 2-ci yarısı‒18-ci əsrin əvvəllərinə aiddir. Bu messaları yerinə yetirmək üçün satanistlər kilsədən kənarlaşdırılmış keçmiş katolik keşişlərini cəlb edirdilər.

Keçmiş keşişlərdən biri, satanist Qvidburq belə «messaların» necə keçirildiyini təsvir etmişdir: «Çılpaq qadın çarpayıya uzandı. Başı və ayaqları kənara sallanmışdı. Onun döşünün üstünə xaç və salfet, qarnının üstünə isə xüsusi qab qoydular. Qvidburq bıçaqla uşağın boğazını kəsdi və qabı onun qanı ilə doldurdu. Uşağın bədənini «sehrli» maddə düzəltmək üçün saxladılar».75

Əsl «qara messalar» daha peşəkar səciyyə kəsb edib. İblis kultunun bütün detalları cilalanıb. Əvvəllərdəki çarpayı əvəzinə «iblis qurbangahı»‒uzunluğu, təxminən 2 metr, eni 1 metr olan stoldan istifadə edilir. «Qurbangahın» üstünə çılpaq qadın, əksər hallarda fahişə uzadılır. Onun qarnının üstündə pentaqram işarəsi çəkilir. Pentaqramın beş zirvəsi yer, hava, su, alov və ruhun rəmzləridir. Şamlar qara rəngli «qurbangahın» üstündə yerləşdirilir. Onları xaç suyuna çəkilməmiş uşaqların piyindən düzəldirlər. Satanistlərin istifadə etdikləri qab istənilən metaldan (qızıldan başqa) düzəldilə bilər. Qabda çaxırla fahişənin sidiyini qarışdırırlar. Ayin zamanı güc rəmzi, yaxud insanı qurban kəsmək aləti kimi qılınc istifadə edilə bilər. «Qurbangahın» yanında başıaşağı çevrilmiş xaç qoyulur.

Satanistlərdən biri Müqəddəs Pay əldə etmək üçün kilsəyə yollanır. Qara messa zamanı onların murdarlanması baş verir. Kilsədə bir şey əldə etmək mümkün olmadıqda, insan qurbanı verilir. Onun qanı qaba əlavə edilir və iştirakçıların hamısı bu məhlulla «paklaşırlar». Messa iştirakçıları onu orgiya ilə başa vururlar.76

Los‒Ancelesdən olan uşaq həkimi H.Simpsonun qənaətinə görə, «Balaca uşaqlara münasibətdə satanistlərin zorakılıq aktlarının dəhşətli reallıq olduğunu e᾽tiraf etmək zəruridir. Bu, həkimlərin cəmiyyətin diqqətini cəlb etməli olduqları ən ciddi problemlərdəndir».77 90-cı illərin əvvəllərində Amerika radiosu və televiziyasında gedən reportaja görə, hər il ABŞ-da 40 minə yaxın uşaq yox olur və 5 minə yaxın tanınmayan uşaq meyidi tapılır. Amerika fahişələri arasında xüsusi biznes növü var‒onlardan bə᾽ziləri özünəməxsus inkubator rolunu oynayır, doğduqları körpələri «qara messalar» üçün satırlar (80-cı illərin axırlarında hər körpə üçün 3‒5 min dollar verirdilər).

Lakin qurbanlar təkcə körpə uşaqlardan ibarət olmur. İblisə sitayiş edən amerikalılar öz ayinləri zamanı dəfələrlə yaşlı adamları da qətlə yetiriblər. 1986-cı ildə Amerika ayin zamanı A.Perrinin qətlindən dəhşətə gəldi. Bu hadisə Stanford universitetinin (Kaliforniya) memorial kilsəsində baş vermişdi. Kilsə qulluqçularının ifadəsinə görə, «bu, satanist ayin idi».78 Qətl, qurbangah hissəsində baş vermişdi. İblisə sitayiş edənlər meyidin ətrafına şamlar düzmüş, cəsədi təhqir etmişdilər. Polis yalnız bir iblissevər‒qatili‒David Berkoviçi müəyyənləşdirməyə nail oldu.

Mən bu kilsədə oldum. Bura kifayət qədər tutumlu, pis işıqlandırılmış, qalın divarları olan, yə᾽ni «qara messalar»ın və digər iblisanə ayinlərin icarsı üçün ideal bir yerdir. Kilsə arxivi 1996-1997-ci illərdə arxivində işlədiyim Quver institutunun yaxınlığında yerləşdiyindən, burada baş verən bə᾽zi hadisələri izləmək imkanına malik oldum. Kilsə sodomitlərin sevimli yerinə çevrilmişdi‒burada protestant keşişləri mütəmadi olaraq keylər (kişiləri «sevən» kişilər) və lesbiyan qadınlar (qadınları «sevən» qadınlar) arasında «nigahlar» bağlayırdılar. Bu, kifayət qədər əsrarəngiz bir prosesdir. Deyilənlərə görə, bə᾽zi «nigah» proseslərinə ABŞ-ın bir çox şəhərlərindən yüzlərlə sodomit gəlir. «Nigah» bağlayan keşiş qətlin və cəsədin təhqir olunduğu yerin düz mərkəzində dayanır.

Hazırda bu kilsə, şübhəsiz, iblissevərlər və sodomitlərin ziyarət etdikləri ən sevimli yerlərdən birinə çevrilib. Görünür, Birləşmiş Dinlər Təşkilatının tə᾽sisçilərinin öz konfranslarını məhz burada keçirmək qərarları da təsadüfü deyil. Bu barədə sonuncu fəsildə daha ətraflı danışacağam.

20-ci əsrin ən məşhur iblissevəri və iblisanə kilsənin banisi macar yəhudisi Anton Lavey olub. (1930-cu ildə doğulub). A. Kroulinin «mə᾽nəvi şagirdi olan Lavey də öz müəllimi kimi, əsas vəzifəsini xristianlığı məhv etməkdə görürdü.

A. Kroulinin yazılarına əsaslanaraq, Lavey indi hər bir müasir iblissevərin stolüstü kitabına çevrilən 2 kitab tərtib etdi‒«İblis bibliyası» və İblisanə mərasim». 1967-ci ilin yanvarında o, ilk iblisanə «nigah», iyun ayında ilk iblisanə «xaç suyuna çəkmə», dekabrda isə «dəfn» həyata keçirdi.

Bütün bunlar açıq-aşkar, izdihamın iştirakı ilə keçirilirdi. Ən iri qəzetlər onun əməllərini ətraflı işıqlandırırdı.

İblisin Ali Kahini A. Lavey «nigah» prosesini San‒Fransiskodakı ilk iblissevərlər kilsəsində həyata keçirdi. Mərasimdə ondan başqa, daha 30 «zülmət knyazı» da iştirak etdi.

Özünün iblisanə mərasimlə dəfn olunmasını vəsiyyət edən E. Oleen adlı dənizçinin dəfni də eynilə geniş reklam olundu. Mərasim elə həmin kilsədə keçirildi, daha sonra isə cəsəd hərbi-dəniz donanmasına xas ehtiram göstərməklə basdırıldı.80

1970-ci ildə iblisanə kilsə ABŞ kilsələrinin Milli İttifaqına qəbul edildi. Digər konfessiyalarla yanaşı, Pentaqonun nəzdində iblisanə kilsənin də baş kapellanı təmsil olundu. Onun himayəsi altında ABŞ Silahlı Qüvvələrinə xidmət göstərən yüzə yaxın kapellan-iblissevər qulluq edirdi.

Öz davamçıları üçün Lavey iblisin 9 prinsipini göstərdi:

1. İblis məhdudlaşdırma əvəzinə şəhvani, cismani arzulara himayə təklif edir!

2. İblis mə᾽nəvi xülyalar əvəzinə dolğun həyat təklif edir!

3. İblis üzdəniraq özünüaldatma əvəzinə kamil müdriklik təklif edir!

4. İblis nankorlara məhəbbət əvəzinə layiqlilərə sevgi təklif edir!

5. İblis hamını bağışlama əvəzinə qisas hüququ təklif edir!

6. İblis psixi qaniçənlərə qayğı əvəzinə məs᾽uliyyətli insanlara qarşı məs᾽uliyyət təklif edir!

7. İblis insanı davranışı 4 ayaq üstə gəzən heyvanlardan bə᾽zən yaxşı, əksər hallarda isə pis adi heyvan növü kimi təqdim edir!

8. İblis günah adlandırılanların hamısına izn verir, çünki onlar fiziki, hissi və emosional tə᾽minat verir!

9. İblis həmişə kilsənin ən yaxşı dostu olub, çünki onun sayəsində kilsə uzun illər boyu özünə məşğuliyyət tapıb!

Satanizmi xüsusi olaraq öyrənən amerikalı keşiş Cefri Steffon hesab edir ki, iblisə yaxınlaşmanın 7 səviyyəsi var.

1-ci səviyyədə falçılıq və ən᾽ənəvi magiyanın sadə formaları ilə məşğul olanlar yerləşir.

Steffon 2-ci səviyyəyə spritizmə, alkoqola, narkotiklərə və «ağır rok» tipli musiqiyə aludəçliyi olanları aid edir. Bu qrupun nümayəndələrinin bir hissəsi «İblis bibliyası» və «İblisanə mərasimlər» tipli kitablar oxuyurlar, hərdən isə hətta bu ayinlərdən bə᾽zilərini yerinə yetirməyə təşəbbüs də göstərirlər.

3-cü səviyyədə kortəbii satanist qruplar yerləşir. Onların liderləri Krouli və Lavey tipli adamlar olur. Bir çox adamlar narkotiklərdən istifadə və orgiyalarda iştirak nəticəsində bu qruplarla əlaqə yaradır, yeniyetmələri isə bu cür toplantılara yaşlı satanistlər də᾽vət edirlər.

Hər bir qrupda özəl inanc və ayinlər sistemi formalaşır və bunlar bir qayda olaraq, həmin qrupun mənafelərinə müvafiq olur.

4-cü səviyyə «İblis kilsəsi», «Seta mə᾽bədi» və bu qəbildən olan digər təşkilatların üzvlərini ehtiva edir. «İblis kilsəsi» ona qoşulmaq arzusunda olanları əsaslı şəkildə, hərtərəfli öyrənir. Satanistlərin əsas dini ayini «qara messa»dır. 4-cü mərhələdə olan iblispərəstlər okkultizm haqqında gənclər üçün nəzərdə tutulan yazıların yayılması üçün məs᾽uliyyət daşıyırlar.

5-ci səviyyəni satanistlər («möhkəm özək») təşkil edirlər. Onlar qurban verilməsini (o cümlədən insanları) nəzərdə tutan ayinləri yerinə yetirirlər. Hazırda bu adamlar gizli fəaliyyət göstərdiklərindən, onların mövcudluğunu sübut etmək çox çətindir.

Müxtəlif nəsillərin nümayəndələrini əhatə edən gizli qruplar da bu səviyyəyə aiddir. Bu qrupların üzvləri ikrah doğuran mərasimlər icra edir, uşaqlara münasibətdə zor işlədir, öz uşaqlarını narkotik maddələrə dəyişir, heyvanları və insanları qurban verirlər.

6-cı səviyyə satanistlərini adeptlər adlandırırlar. «Onlar iblisi görməyə qadirdirlər, həmçinin xırda cinlər üzərində hakimiyyətə malikdirlər».

Ali səviyyə satanistləri illüminatlar, «sırf iblis pərəstişkarları» adlanırlar. Onlar öz iradə və şəxsiyyətlərini iblisə bəxş edirlər.81

70‒80-cı illərdə ABŞ-da iblis kilsəsinin baş templi San-Fransiskodakı Kaliforniya küçəsində idi. Bura itiuclu damı olan, hündür məftil çəpərə alınmış o qədər də böyük olmayan qara binadır. Satanizmin Ali Kahini A. Lavey də elə burada xidmət edib.82 Mən 90-cı illərin ortalarında satanist templinin yaxınlığında oldum. Yerli sakinlərdən onun haqqında hər hansı mə᾽lumat toplamaq cəhdlərim boşa çıxdı, çünki hamı bu barədə danışmaqdan imtina edirdi. Sorğu-suallarıma templin çəpərinə bitişik olan kiçik bərbərxananın işçilərini xüsusilə dəhşətləndirdi. Bir dəfə templin qarşısında xarici görünüşünə görə satanistə oxşayan bir nəfərlə söhbət etməyə nail oldum. O, könülsüz şəkildə bildirdi ki, templ artıq fəaliyyət göstərmir. Sonralar öyrəndim ki, baş mə᾽bəd həqiqətən Los-Ancelesə köçsə də, köhnə də öz fəaliyyətini dayandırmayıb. Əvvəllər satanizmə aidiyyatı olan şahidlərin sözlərinə görə Kaliforniya küçəsindəki evin altında dərin və geniş zirzəmidə sütunlar və iblis «qurbangahı» var. Təxminən ayda bir dəfə, həmçinin satanistlərin bayram günlərində məhz bu zirzəmidə «qara messalar» keçirilir.83

Onların iştirakçıları maşınlarını buradan xeyli uzaqda saxlayır və templə tək-tək gəlirlər. Bununla belə, indi iblispərəst mə᾽bədlərin ‒ templlərin telefon nömrələrini San-fransisko, Los-anceles, Nyu-yorkdakı istənilən telefon kabinəsində öyrənmək mümkündür. San-fransiskoda telefon kitabçasını açaraq, buna şəxsən əmin oldum.

Satanizmin tədqiqatçısı C. Brennanın mə᾽lumatına görə ABŞ-da 100 min iblissevəri birləşdirən 8 minə yaxın «toplantı» mövcuddur.84 Amerika satanistlərinin Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində həmçinin Kanada, Avstralya və Yeni Zelandiyada çoxsaylı filialları var.

Satanizmin Amerika qanadından başqa, digər qanadları da var. Bunlardan bə᾽ziləri aşağıdakılardır:Geri   İrəli
Go to TOP