“Bilal” adı həm də iman, əqidə, məqsədə çatmaq yolunda mətanət mənalarını daşıyır. Bilalın xatırlanması səbrin, düşmən qarşısında müqavimətin, sabitqədəmliyin, Allah yolunda işgəncələrə dözümün xatırlanmasıdır.
Bə`zən hadisələr insanların tərəqqisi üçün münasib şərait yaradır, İlahi təqdir insana əbədi səadət nəsib edir. Əmmarın müsəlman olması da bu kimi hadisələrdəndir.
Kim inanardı Sovetlər Birliyinə daxil olan bir məmləkətdə İslam Oyanışı barədə düşünənlər, bu yolda canını verməyə hazır olanlar var?! Amma vardı. Azərbaycanın bir çox şəhər və qəsəbələrində, ilk öncə Bakının Nardaran kəndində Quranla nəfəs alan, bu ruhiyyəni ölkəyə daddırmaq istəyən müsəlmanlar təlaşda idi.
Zamanın bu ideal rəhbərinin izzət və əzəmətinin günbəgün artmasını daim Həzrət Haqqdan istəyirəm və ümidvaram ki, aləm və adəmin sahibi həmişə bu rəhbər və sərvərimi sağ və şad saxlayacaq. Ayətullah Həsən Həsənzadə Amuli
O, huşunu itirdiyi anlara qədər daim deyirdi: "Subhənallahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vallahu əkbər". Bu bizə dərsdir. Biz rəhbərimizi sevdiyimizə görə onun işlərinə və hisslərinə baxmalı, dərs götürməliyik.
Həbib ibn Məzahir həzrətlə (s) görüş sayəsində elə əvvəlcədən dini maariflə, ilahi hikmətlərlə, İslamın əbədi təlimləri ilə tanış ola bildi. Həbib Peyğəmbərin (s) səhabələrindən sayılırdı.
Qədri-Xumda yüz iyirmi min müsəlmanın gözü qarşısında Əlini (ə) özündən sonra canişin və müsəlmanların Allah tərəfindən təyin edilmiş rəhbəri olduğunu elan etməsinə, orada olanların hamılıqla Əliyə (ə) biət etməsinə baxmayaraq, bu hiyləgər münafiqlər Peyğəmbər (s) dünyadan gedən kimi xalqı aldadıb, xilafəti ələ keçirdilər
Müasir dövrümüzün elm zərurətlərindən biri də dini elmlərin aydın və zəngin dəyərlərini daha dərin və geniş bəyan etməkdir. Heç şübhəsiz bu elmlərdən biri də Allah övliyalarının nəzəri və əməli davranışlarının nəhayətsiz üfüqlərinə bələd olmaqdır.
Nümunəvi insanların həyatı gözəl bir rəsm əsəri tək, həyat yolunu və düzgün hərəkət istiqamətini işıqlandırır. Necə yaşamaq və kamala necə çatmaq suallarına cavab almaq üçün ideal axtarmayan kimdir?!
İmamın özü, rəftarı və sözləri ən dəyərli meyardır. Xoşbəxtlikdən, imamın sözləri mövcuddur, yazılmışdır. İmamın vəsiyyətnaməsi onun inqilabın gələcəyinə dair bütün düşüncələrini açıq şəkildə ortaya qoyur.
Meysəmin bariz çöhrəsinin tanınması bizi həqiqi dinin siması ilə daha yaxından tanış edir. Haqqın danışan dili, Əmirəl-mömininin (ə) vəfalı dostu olan bu şəxsin bioqrafiyası bizi Quran və İslam məktəbinin tərbiyəvi dəyərlərinə yaxınlaşdırır.
Səlmanın təmtəraqlı evi yox idi və heç zaman da ev arzusuna düşməmişdi. Hələ tamamilə evsiz olduğu vaxt müsəlmanlardan biri onun üçün ev tikmək istəsə də, Səlman razılaşmırdı. Nəhayət, belə bir razılığa gəldilər ki, ayağa qalxanda baş tavanına, uzananda ayaq divarına dəyəcək bir sığınacaq tikilsin.
İmam Baqir (ə) buyurur: «Ərşin sütununa yazılmışdır: «Həmzə Allahın və Onun rəsulunun şiri, şəhidlərin sərvəridir»
Mən çox əziz bir övladımı əldən verib, matəminə oturmuşam. O mənim ömrümün bəhrəsi olan şəxsiyyətlərdən idi. Bu səmərəli övladın və həmişəyaşar alimin şəhidliyi ilə əziz İslamda elə bir boşluq yarandı ki, yerini heç bir şey doldura bilməz.
Şəhid Nəvvab olduqca çevik hərəkətlə ərəbin xəncərini kəmərindən çəkib, onun boğazına dayadı və dedi: “Allahla ol, Allahdan qorx və pisliklərdən əl çək.”
Go to TOP