Bayram lüğətdə, “qayıtma”[3] anlamındadır. (İ’d, aud, mə’ad, i’adə və... bütün bir kökdəndirlər). Buna görə ildə, yaxud neçə ildən bir qurulan il dönümləri və anma mәrаsimlәrinә “i’d” (bayram) deyilir.
Sənəti Səni axtarmağa göndərdim, hələ də tapa bilməyib Səni. Eşqi də onun ardıyca yolladım, hələ də boş-boş gəzir. Gözəlliklər sənin izini tapmağa çalışır və hələ də tapa bilmir. Haradasn? Kimsən? Ey tanımadığım tanış! Ey həmişə mənimlə olan! Sənsizlik pisdir, qürbətə taqətim yox!
İmamlar Peyğəmbərin (s) vəfat etdiyi andan 260-cı ilə qədər İslam cəmiyyətində ilahi hakimiyyət qurmaq istəmişlər. Əsas iddia budur.
ABŞ və onun İngiltərə kimi müttəfiqləri müsəlmanların zülmə məruz qaldığı bütün hadisələrdə sözdə bitərəf, əməldə isə düşmən mövqedə dayanırlar. Faciəvi Kəşmir hadisələri, Qarabağ və Tacikistan müsəlmanlarının başına gətirilən müsibətlər buna bariz nümunələrdir.
Hadisənin nə qədər böyük olduğunu anlamaq, sonra səbəblərini axtarmaq lazımdır. Kimsə deməsin ki, Aşura hadisəsi bir qətl hadisəsi idi və bir neçə nəfəri öldürdülər
Hakimiyyətin mərkəzinə daha yaxın olan hər hansı şəxs və ya qurum daha artıq bəhrələnir, uzaq olan isə təbii olaraq məhrum qalır. Əgər güc-bəla ilə özünü birtəhər ayaqda saxlaya bilsə, başqa məsələ. Bu, bütün batil quruluşlarda belədir
Belə olmaz ki, biz maddi həyatımızda heyvan kimi otlayaq, gəzək və çoxu zəruri imkanlardan məhrum olan xalqın da bizə örnək kimi baxmasını istəyək.
Bizim hövzəmizdə dünən olmayan və bu gün olan nöqsan budur ki, dünənki hövzə öz dövrünün dünyasından geridə deyildi, hətta irəlidə idi.
Savadlandırma Hərəkatında çalışan qardaş və bacılar cihad halında olduqlarını bilsinlər. Ucqar şəhər və kəndlərə getmək, qapıları döymək, məscidlərdə siniflər düzəltmək və heç bir təşəkkür gözləmədən xalqa ən dəyərli hədiyyə olan elm və savad öyrətmək cihaddır.
Yalnız bir tikə kağız parçası əldə etmək və onun sayəsində işləmək üçün yox, pul qazanmaq üçün işə düzəlmək İslam işi deyil; tələbə belə dərs oxusa, İslamdan deyi; müəllim belə dərs versə, İslamdan deyil. Universitetdə İslam münasibətləri budur. Çünki bizim gənclərimiz, qız və oğlanlarımız onsuz da Allaha şükür olsun ki, müsəlmandırlar.
Uşaqlıqdan öz mühitimin ictimai dəyişiklikləri və düşüncə təbəddülatları ilə maraqlanmışam. Dövrümün ideoloji hadisələri ilə birbaşa təmasım olub. Ömrüm kitabla keçib. Qərb mədəniyyətinin hücumları, ziyalınümaların təslimçiliyi, müsəlmannümaların təəssüblü müqaviməti mənə tanışdır! Biri din iddiasındadır, o biri isə müasirlik.
Go to TOP